- CPD Porthmadog FC - Chwaraewyr / Players
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2019-20 / Picture of the 2019-20 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

RHEOLWR / MANAGER:
CHRIS JONESApwyntiwyd i swydd y rheolwr yn Ebrill 2024. Rheolwr ac hyfforddwr profiadol sydd yn ddeiliad Trwydded Hyfforddi B UEFA a ganddo Radd Hyfforddi a Rheoli yr Universal Centre of Sport, Yn rheolwr ar glwb AFC Knowsley am 3 blynedd, gan ennill Adran 1af Cynghrair Sir Gaer cyn ymuno wedyn Prestatyn lle bun gyfrifol am adfywio canlyniadaur clwb yn 2022/23. Wedi hyfforddi hefyd gyda Bootle FC ac Academi Burnley.
Appointed manager in April 2024. An experienced coach and manager who holds an UEFA B Coaching Licence and has a Coaching & Management Degree from the Universal Centre of Sport. Held the managers post with AFC Knowsley for 3 seasons, winning the Cheshire League First Division before joining Prestatyn Town where he was responsible for reviving the clubs fortunes in 2022/23. Has also held coaching posts with Bootle FC and at the Burnley FC Academy.
-->
IS_REOLWR / ASSISTANT MANAGER:
HAYDN WYN JONES

Haydn Jones - CPD Porthmadog

Ymunodd r tm rheoli yn Ionawr 2024. Cyn chwaraewr ir clwb bu hefyd yn rhan o strwythur yr Academi fel yr oedd cynt ar Y Traeth.. Yn ystod y 10 mlynedd ddiwetha bu gyda clwb Caernafon yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlu a datblygur academi, fel Cyfarwyddwr yr Academi ac yn fwy diweddar yn hyfforddi ac arwain grwpiau oedran. Bydd ganddo rl allweddol yn y clwb, yn cynorthwyo datblygiad ieuenctid, gan greu llwybr clir ir talent lleol gorau wneud cynnydd i ddod yn rhan or ail-dm a wedyn y tm cynta. Fel hogyn lleol maen ymwybodol or hyn a olygir i wisgor crys coch a du enwog.
Joined the management team in January 2024. Former player at the club who also coached within the previous academy set up here at Porthmadog FC. He has spent the last 10 years at Caernarfon Town FC playing an instrumental role in establishing and developing the academy initially as Academy Director and more recently as an age group lead coach.. He will play a key role helping to promote youth development and create a clear pathway for the best local talent to thrive and progress through our reserve and first team. As a local lad he knows exactly what it means to wear the famous red and black of Port.

HYFFORDDWR / COACH:
MICHAEL FOSTERAil ymunodd r clwb yn Rhagfyr 2023 yn rhan o dm hyfforddi Steve Williams. Mae Mike neu Fozzy yn un o arwyr mwyar clwb, wedi chwarae dros 350 o gemau dros y clwb ac hefyd yn gyn-gapten llwyddiannus iawn. Chwaraeodd dros 400 o gemau yn yr hen Gynghrair Cymru gan iddo hefyd gynrychioli clybiau Bangor ac Aberystwyth. Daw Fozzy a chyfoeth o brofiad a gwybodaeth or gm ar hyn sydd angen i berfformio ar y lefel yma. Mae hefyd yn hogyn lleol ac yn gwybod o brofiad yr hyn a olygir i wisgo crys enwog coch a du Port.
Re-joined the club in Decemeber 2023 as part of Steve Willliams management team. Mike or Fozzy is a club legend making over 350 appearances and was also a previous first team captain enjoying considerable success in the role. He also made over 400 appearances in the then League of Wales, having also played for Bangor City and Aberystwyth Town. He brings a wealth of experience and knowledge of the game and knows exactly what it takes to perform at the required level. He is a local boy who knows from personal experience what it means to wear the famous red and black of Port .

CYD-RHEOLWR AIL-DM / RESERVES JOINT-MANAGER:

STUART ROGERSCyn chwaraewr sydd wedi cymryd rl cyd rheolwr yr Ail-dm gyda Trystan Davies. Daw a phrofiad helaeth ir swydd honi. Ail-ymunodd Port fel chwaraewr ar gyfer tymor 2021/22. Cynt fe dreuliodd dau dymor ar Y Traeth rhwng 2014 a 2016. Yn dilyn hynny bun aelod o garfan llwyddianus CPD Cegidfa am 5 tymor. Hefyd wedi chwarae iw glwb lleol Bermo a Dyffryn.
A former player, he took a the role of reserve team manager working jointly with Trystan Davies for the 2023/24 season. Brings a wealth of experience to his coaching role withe the reserves.He is no longer part of the first team squad having previously re-joined Port for the 2021 /22 season. He spent two seasons at the Traeth between 2014 and 2016. Following this he was part of a successful Guilsfield FC squad for five seasons. He has also played for his hometown club Barmouth and Dyffryn.

CYD-RHEOLWR AIL-DM / RESERVES JOINT-MANAGER:

TRYSTAN DAVIESApwyntiwyd yn gyd rheolwr yr Ail-dm ar gyfer 2023/24. Bydd yn derbyn y sialens o adfywior garfan yn dilyn tymor heb ail-dm. Cynt roedd Trystan yn aelod o dm hyfforddi ein cymdogion yn CPD Penrhyndeudraeth. Mae yn ddeilydd Trwydded B UEFA.
Appointed joint manager of the Reserves for 2023/24 takeing on the challenge of reviving the squad after a season without a reserves side. Previously was part of the coaching staff of neighbours CPD Penrhyndeudraeth. He is a UEFA B Licence holder.

IS-RHEOLWR AIL-DM / ASSISTANT-RESERVE MANAGER:

DAVE HARDINGApwyntiwyd yn is-rheolwr ir Ail-dm i gynorthwyo Trystan Davies a Stuart Rogers wrth geisio ail adeiladu carfan yn dilyn tymor heb ail-dm. Bydd profiad Dave yn y gm yn lleol yn werthfawr iawn yn y dasg hon.
Appointed assistant manager to the reserves supporting Trystan Davies and Stuart Rogers as the Reserve Squad is re-built after a dormant season. Daves experience in local football will be a valuable asset in the process.

FFISIO / PHYSIO:

DEZ JONESYmatebodd Dez ir alwad ar angen am ffisio yn hydref 2023. Yn sydyn iawn arwyddodd ar gyfer yr hyfforddiant angenrheidiol. Erbyn hyn mae ganddor cymhwysterau ac yn rhan bwysig or tm wrth ochr y cae.
Dez responded to the call to fill the vacancy as club ffisio in autumn 2023. He very quickly signed up to receive the necessary training and is now qualified and a respected and valued part of the dugout team.
Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

MATTHEW WALLACE


DG / DOB:
Ymunodd Port yn Awst 2023 ac ymysg ei glybiau blaenorol mae AFC Knowsley a Garswood Utd yng Nghynghrair Sir Caer. Chwaraeodd ei gm gynta i Port yn y fuddugoliaeth ar l ciciau or smotyn yn erbyn Caernarfon yng Nghwpan Nathaniel MG. Creodd argraff dda iawn gydai berfformiadau ers gyrraedd Y Traeth am ei arbediadau a'i ddosbarthu. -
Joined Port in August 2023 having formerly played for AFC Knowsley and Garswood United clubs in the The Cheshire League . Made his Port debut in the Nathaniel MG Cup win over Caernarfon Town in a tense penalty shoot-out. Has made an excellent impression since arriving at the Traeth for both his shot stopping and distribution.

MEILIR ELLIS


DG / DOB:
25/05/1993
Dychwelodd ir clwb yng Ngorffennaf 2013 yn dilyn ymadawiad sydyn Morgan Jones, Cadwodd lechen ln yn ei gm gynta yn erbyn Pwllheli. Wedi chwarae i nifer o glybiau eraill Gwynedd gan gynnwys Pernrhyndeudraeth, Nefyn ar Bermo. Dywedodd Paps amdano ei fod yn un syn rheolir bocs ac yn uchel ei gloch; yn ogystal yn arbedwr ergydion ac yn ddosbarthwr da
Returned to the club following the sudden departure of Morgan Jones in July 2023. Kept a clean sheet in his return game with Pwllheli. Has represented a number of other Gwynedd clubs which include Penrhyndeudraeth, Nefyn and Barmouth. Paps describes him as commanding and vocal, a good shot stopper with good distribution.

OLIVER FAREBROTHER


DG / DOB:
27/05/2000
Ymunodd Port yn Ionawr 2024 o glwb Y Waun. Golwr ifanc, talentog gyda llawer o brofiad. Yn ogystal profiad ar lefel y Cymru North mae ei gyn glybiau yn cynnwys Penrhyncoch, Aberystwyth a nifer o glybiau yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Treuliodd amser gyda TNS yn chwaraewr ifanc. Golwr sicr ac hyderus a bu Port yn cadw llygad arno ers dipyn. Yn ticior blychau ac yn golwr sydd yn awyddus i ddatblygu ei gm.
Joined Port in January 2024 from Chirk AAA. Talented young keper with a wide experience. As well as experience at Cymru North level his previous clubs include Penrhyncoch, Aberysytwyth and several clubs in North West England. Spent time at TNS at youth level. An assured goalkeeper whom Port have been monitoring for a while and who ticks all the boxes and is keen to make progress in the game.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

JOSH BANKSDG / DOB:
21/05/1992
Chwaraewr sydd wedi rhoi gwasanaeth eithriadol o ffyddlon ir clwb. Bellach wedi cwblhau 10 tymor ar Y Traeth ers ymuno oi glwb cartref, CPD Pwllheli, yn Hydref 2012. Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr yn 2022/23 yn dilyn perfformiadau cyson ac allweddol yn yr amddiffyn. Gall chwarae yng nghanol yr amddiffyn neu ar yr ochr chwith. Bu ei allu yn yr awyr, yn y ddau focs, yn ddefnyddiol iawn hefyd.
The long serving defender has completed his 10th season at the Traeth.since joining from his hometown club Pwllheli in October 2012. A very experienced talented left back who loves to attack but for much of last season also contributed in central defence. 2022/23 was amongst his best being deservedly named the Supporters Player of the Season. His aerial ability in both boxes has also proved more than useful.

IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd r clwb ym mis Ionawr 2022. Cynt bun aelod allweddol or garfan ers ymuno o CPD Penrhyndeudraeth yn Hydref 2014. Bun gapten ar Port ac yn graig yng nghanol yr amddiffyn. Amddiffynwr effeithiol a digyfaddawd ond hefyd yn ddosbarthun greadigol or cefn. Anafiadau wedi bod yn rhwystr yn ystod y tymor diwetha. Dechreuodd ei yrfa ar y Traeth gan hefyd gynrychioli Dyffryn Nantlle a cyfnod gyda Chaernarfon
Re-joined the club in January 2022. Previously a key member of the squad after signing from CPD Penrhyndeudraeth in October 2014. He has captained the club and has been a rock at the centre of the defence. A highly effective and uncompromising defender who distributes creatively from the back. Injuries reduced appearances last season, Started at the Traeth as a youngster, also played for Nantlle Vale in addition to a spell at Caernarfon.

NATHAN WILLIAMSDG / DOB:
12/10/1995
Ymunodd yn mis Gorffennaf 2022. o glwb Conwy gan sefydlu ei hun yn bresenoldeb cyson yn yr amddiffyn. Chwaraewr Y Tymor y Rheolwr am 2022/23. Gall Nathan chwarae mewn safleoedd amddiffynnol ar draws y cefn a hefyd mae'n fygythiad o giciau gosod, yn cyfrannu 5 gl bwysig y tymor diwetha. Cynt bu gyda Caernarfon a hefyd CPD Llanberis.
Joined from Conwy Borough in July 2022. Quickly established himself as a key performer in the Port defence, earning him the Managers Player of the Season Award for 2022/23. A versatile defender who can play anywhere across the back four also chipping in with 5 important set piece goals. Previously represented Caernarfon Town and CPD Llanberis.

GRUFFYDD ELLISDG / DOB:
16/08/2004
Ymunodd Port o CPD Caernarfon yn Ionawr 2023. Chwaraeodd Gruff ei gm gynta yng nghanol yr amddiffyn ond gall hefyd gyfrannu yng nghanol cae. Chwaraewr ifanc addawol a fun rhan rheolaidd o garfan ddatblygol. Caernarfon. Er i anaf gyfyngu ar nifer ei ymddogosiadau bun ddigon iddo greu argraff dda iawn.
Joined from Caernarfon Town in January 2023. Gruff made his debut in central defence and can also contribute in midfield. A young promising talent who was a regular part of Caernarfons Development Squad. Appearances since joining were restricted by injury but he enjoyed sufficient game time to create a very favourable impression.

RYAN WILLIAMSDG / DOB:
07/10/1998
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2023 o glwb Llandudno. Gall chwarae mewn unrhyw safle ar draws y cefn neu yng nghanol cae. Daw phrofiad sylweddol ir clwb or Cymru Premier yn ogystal ar Cymru North. Cyfuniad o dalent naturiol a gwaith caled, maen arweinydd ar y cae. Ychwanegiad pwysig ir garfan. Ymysg ei glybiau blaenorol mae Wrecsam a Chaernarfon.
Joined Port in July 2023 from Llandudno Town. The versatile defender can play anywhere across the back and also in midfield, is a major signing for the club. He brings a huge amount of Cymru Premier as well as Cymru North experience to the club. A real natural talent with a hardworking ethic, who is a leader on the pitch. His other former clubs include Wrexham and Caernarfon.Canol Cae / Midfield
Top^^


RHYS ALUN WILLIAMSDG / DOB:
13/11/97
Ymunodd r clwb am y tro cyntaf ym Mehefin 2019 o glwb Nantlle Fl. Prif sgoriwr 2021/22 gyda 23 o goliau gan gynnwys hatric yn Ffeinal yr Ail-gyfle.Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr am 2021/22. Chwaraewr allweddol yn y rs am ddyrchafiad yn cyfrannu ar yr asgell neu fel ymosodwr canol. Mae ganddo lygad am gl gydar sgiliau ar y bl i agor amddiffyn. Chwaraewr cyffrous ganddor doniau i newid gem yn ddramatig. Dychwelodd i Port ym mis Awst 2023 ar l cyfnod byd gyda Chaernarfon.
First joined the club in June 2019 from Nantlle Vale. Top scorer in 2021/22 with 23 goals, including a hat-trick in the Play-off Final. Supporters' Player of the Season for 2021/22. A key player in the clubs promotion drive contributing in a wide attacking role or central striker with a keen eye for goal. A skilful touch player who possesses excellent close control and is an exciting and often spectacular player. Returned to Port in August 2023 after a short spell at Caernarfon Town.

GARETH JONES EVANSDG / DOB:
02/07/1992
Dychwelodd ir garfan yn Ionawr 2024. Cafodd gyfnodau blaenorol ar Y Traeth rhwng 2010-13, 2016-18 a 2020-23. Chwaraeodd nifer o gemau yn gefnwr y tymor diwetha ond yng nghanol cae maen gwneud ei brif gyfraniad, yn chwaraewr creadigol sydd ar gallu i agor unrhyw amddiffyn. Chwaraeodd cynt hefyd i Pwllheli, Gaernarfon a Hotspyrs Caergybi.
Returned to the squad in January 2024. He had previous spells at the club between 2010-13, 2016-18 and 2020-23. Played a number of games at full back last season but makes his major contribution as a creative midfielder who, can open defences with his accurate passing. His previous clubs include Pwllheli, Caernarfon Town and Holyhead Hotspurs.


CAIO EVANSDG / DOB:
18/12/2004
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2023 o glwb Caernarfon lle bun chwarae i garfan ddatblygol Dan 19 y clwb, Gwnaeth ei ymddangosiad cynta yn y JD Cymru Premier i brif dm clwb Yr Ofal tuag at ddiwedd y tymor diwtha. Chwaraewr ifanc sydd wedi creu argraff yn y cyfnod cyn dymor gydai agwedd gadarnhaol ai awydd i ddysgu.
Joined Port from Caernarfon Town in July 2023 where he played for the U19 Development Squad. Towards the end of last season he also made his senior debut in the JD Cymru Premier. A young player who has impressed during pre-season with a great attitude and a willingness to learn.

TELOR WILLIAMSDG / DOB:
03/07/2001
Ail ymunodd Port y tro yma o glwb Llandudno, lle dreuliodd tymor 2022/23. Chwaraewr ochr chwith llawn sgil syn gyfforddus fel amddiffynwr neu mewn rl mwy ymosodol ar yr asgell chwith. Bu gyda Port yn ystod tymor 2019/20 cyn symud i Gaernarfon. Cafodd brofiad ar lefel Cymru Premier tra gyda Fflint a Chaernarfon. Cynrychiolodd Ysgolion Cymru Dan18
Re-joined Port in July 2023 from Llandudno Town where he played last season. Was previously at the Traeth in season 2019/20. A skilful left sided player he is comfortable at left back or in a more attacking role on the left wing. Now returns to the Traeth a more experienced player having also played in the Cymru Premier for Caernarfon Town and Flint Town United. Represented Wales Schools U18.

JAKE JONES

Jake Jones - CPD Porthmadog

DG / DOB:
13/09/1998
Ail ymunodd Port yn Ionawr 2024 o glwb Y Waun ar l cynrychioli Port am y tro cynta' yn nhymor 2017/18. Ymunodd Port yn 2017 o academi Cei Connah cyn symud ymlaen i Bwllheli a wedyn Llangefni cyn ymuno r Waun yn 2021. Chwaraewr canol cae ochr dde a hefyd yn gefnwr de,safle lle mae wedi creu cryn argraff ers ail ymuno.
Re-joined Port in January 2024 from Chirk AAA having previously represented the club in season 2017/18. First joined Port from the Connahs Quay youth set-up, later joining Pwllheli and then Llangefni Town from where he moved on to Chirk AAA in 2021. A right sided midfielder or right back where he has had a considerable impact since rejoining the club.

GETHIN THOMAS

Gethin Thomas - CPD Porthmadog
DG / DOB:
22/12/1999
Ail ymunodd Port yn Ionawr 2024 ar l chwarae ir clwb yn flaenorol yn ystod tymor 2019/20. O Port aeth i Nantlle Fl cyn symud i Bangor 1876 yn haf 2020. Chwaraewr canol cae ymosodol gyda llygad am gl sydd yn ticior blychau ir rheolwr Steve Williams. Mae Gethin wedi cynrychioli Cymru ar lefel Colegau Dan 19.
Re-joined Port in January 2024 having previously played for the club during the 2019-20 season. From Port he moved to Nantlle Vale, from where he signed for Bangor 1876 in summer 2020. An attacking midfielder with an eye for goal who ticks all the boxes for manager Steve Williams. Gethin has represented Wales at Under-19 Colleges level.

ROB JONESDG / DOB:
23/09/1989
Ymunodd Port yn Ionawr 2024. Chwaraewr canol cae profiadol iawn sydd wedi cynrychioli nife ro brif glybiaur gogledd a hefyd clybiau yng ngogledd orllewin Lloegr. Cafodd gryn lwyddiant yn cynorthwyo Caernarfon a Chei Connah i ennill dyrchafiad ir Cymru Premier a Bangor i ennill lle yng nghystadlaethau Ewrop. Ei glwb diwetha oedd Conwy.
Joined Port in January 2024. A highly experiened central midfielder who has played for a whole host of top clubs in north Wales as well as clubs in north west England. Has enjoyed success assisting Caernarfon and Connahs Quay Nomads to promtion from Tier 2 to the Welsh Prem and Bangor City to European qualification. His most recent club was Conwy Borough.

JACOB BARRATTDG / DOB:
17/07/2001
Ymunodd r clwb yn Ionawr 2024 o Runcorn Town, clwb o Gynghrair y NW Counties. Chwaraewr cyflym, llawn sgil sydd a record sgorio dda. Ymosodwr sydd yn medru chwarae ar y chwith ar dde neu yn rl rhif 10 tu l ir blaenwyr. Daeth fyny drwy academiau TNS a Cei Connah cyn cael cyfnodau llwyddianus yn y Cymru North gyda Dinbych, Gresffordd ar Wyddgrug.
Joined the club in January 2024 from NW Counties club Runcorn Town. A skilful, pacey attacker who has a good scoring record and can play on either flank or in a No. 10 role. Came through the Connahs Quay Academy before spending successful periods with Cymru North clubs Denbigh Town, Gresford Athletic and Mold Alex.

STEFFAN GITTINSDG / DOB:
05/09/2000
Ymunodd r clwb yn Ionawr 2024 o clwb Bolton Lads and Girls o Gynghrair Manceinion. Chwaraewr ochr chwith gyda llygad clir am gl. Daeth drwy academi Aberystwyth cyn cael profiad sylweddol yn y Cymru North gyda CPD Penrhyncoch (2019/23) a wedyn Gresffordd tra ym Mhrifysgol Caer.
Joined the club in January 2024 from Manchester League club Bolton Lads and Girls FC. A left sided attacker with a keen eye for a goal. He came through the Aberystwyth Town Academy before gaining extensive Cymru North experience with Penrhyncoch (2019/23) before joining Gresford while at University in Chester.

WILL OWEN-FORDDG / DOB:
22/08/2006
Ymunodd Port yn Ionawr 2024 o glwb Llanrwst. Chwaraewr ifanc canol cae addawol iawn Datblygodd o oed ifanc yn academi Llandudno. a bellach yn chwaraewr cyffrous canol cae a enillodd le yng ngharfannau Ardaloedd Cymru cyn cael ei ddewis ir tm Ysgolion Dan 18 rhyngwladol. Llynedd roedd yn rhan o garfan llwyddianus Llandudno yn y Cymru North gan chwarae 8 gm tm cynta.
Joined Port in January 2024 from Llanrwst Town. Developed from a young age at the Llandudno Academy and has become an exciting and talented midfielder. Won a place in the Wales Regional squads before being chosen for Wales at Schools U18 level. Last season he was part of a successful Llandudno squad in the Cymru North starting 8 first team matches.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^


CAI JONES


DG / DOB:
03.10.92
Dychwelodd o Gaernarfon am y 3ydd tro yn Awst 2022 wedi iddo chwarae dros 100 o gemau yn ystod y 4 tymor ar yr Oval. Ail ymunodd o Gaernarfon am y tro cynta yn 2014 ac eto yn Ionawr 2020. Gall chwarae fel blaenwr ond y tymor diwetha bu mewn rl ddyfnach Rhif 10 yn ychwanegu ei ddawn a phrofiad ir garfan. Chwaraeodd ei gm UGC gynta ar Ffordd Ffarar dros Port yn 17 oed. Chwaraeodd dros Ysgolion Cymru Dan 18.
Re-joined from Caernarfon for the 3rd time in August 2022 after playing over 100 games during the 4 seasons. First re-joined from Caernarfon in 2014, then again in January 2020. Can play as striker, but last season took up a deeper No 10 role, bringing his quality and experience to the squad. Made his WPL Port debut aged 17 years at Farrar Road. Capped for Welsh Schools at Under 18 level

DANNY BROOKWELL


DG / DOB:
09/03/1993
Arwyddodd i Port o Llandudno gan ymuno r clwb hwnnw o Gaernarfon yn Ionawr 2021. Cafodd gyfnod disglair gyda Chaernarfon yn y Cymru Premier rhwng 2015-20. Ymosodwr dawnus ochr chwith, daw a sgiliau creadigol gwych ir garfan. Enillodd gap i Cymru C yn 2019 ac mae hefyd wedi cyrychioli Ynys Mn. Un o hogiau Mn mae ei gyn clybiau yn cynnwys Llanfairpwll a Glantraeth.
Joined Port from Llandudno Town in July 2023, having signed for Llandudno in January 2021 from Caernarfon Town where he played with great success in the Cymru Premier between 2015-20. A flair left-sided attacker, who brings great creative skillsl to the Traeth squad . Gained a Wales C cap in 2019 and has also represented Ynys Mn Hailing from the Isle of Anglesey his previous clubs also include Llanfairpwll and Glantraeth.

ZAC PIKE


DG / DOB:
08/05/2006
Arwyddodd i Port yng Ngorffennaf 2023 yn dilyn chwarae i Dan19 Bala. Blaenwr, a hefyd chwaraewr canol cae, addawol iawn sydd wedi creu argraff yn ystod y cyfnod cyn-dymor gan ganfod y rhwyd ir garfan hyn ar Ail-dm. Daeth fyny drwy glwb y Porthmadog Juniors
Signed for Port in July 2023 having previously for Bala U19s. A highly promising young forward or midfielder, who has impressed during pre-season finding the net for both the senior squad and the revived reserves. Came through the Porthmadog Juniors set-up.

ELIS PUW


DG / DOB:
05/03/2006
Arwyddodd i Port yng Ngorffennaf 2023 yn dilyn chwarae i Dan19 Bala. Fel Zak maen Flaenwr, a hefyd chwaraewr canol cae, addawol iawn sydd wedi creu argraff yn ystod y cyfnod cyn-dymor gan hefyd ganfod y rhwyd ir garfan hyn ar Ail-dm. Daeth fyny drwy glwb y Porthmadog Juniors
Signed for Port in July 2023 having previously for Bala U19s. A highly promising young forward or midfielder, who has impressed during pre-season finding the net for both the senior squad and the revived reserves. Came through the Porthmadog Juniors set-up.

CHARLEY McMILLAN


DG / DOB:
23/07/1997.
Ymunodd r clwb yn Ionawr 2024. Yn ddiweddar bun chwarae yn Gibraltar gyda College 1975. Daw o Ynysoedd Prydeinig y Wyryf, gwlad mae wedi gynrychioli ddwywaith mewn gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd. Wedi teithio yn eang yn ei yrfa, gan chwarae hefyd yn Albania, Gibraltar ac Estonia yn ogystal a chyfnodau gyda Port Vale ac Ebbsfleet United yn Lloegr a Prestatyn yn y Cymru North..
Joined Port in January 2024. Played most recently in Gibraltar with College 1975 . From the British Virgin Islands, for whom he has gained two caps playing in World Cup Qulifiers. A widely travelled striker havng played in Albania, Gibraltar and Estonia as well as spells with Port Vale, Ebbsfleet United, and in the Cymru North, with Prestatyn.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us