- CPD Porthmadog FC - Chwaraewyr / Players
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2019-20 / Picture of the 2019-20 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

RHEOLWR / MANAGER:
CHRIS JONESApwyntiwyd i swydd y rheolwr yn Ebrill 2024. Rheolwr ac hyfforddwr profiadol sydd yn ddeiliad Trwydded Hyfforddi B UEFA a ganddo Radd Hyfforddi a Rheoli yr Universal Centre of Sport, Yn rheolwr ar glwb AFC Knowsley am 3 blynedd, gan ennill Adran 1af Cynghrair Sir Gaer cyn ymuno wedyn Prestatyn lle bun gyfrifol am adfywio canlyniadaur clwb yn 2022/23. Wedi hyfforddi hefyd gyda Bootle FC ac Academi Burnley.
Appointed manager in April 2024. An experienced coach and manager who holds an UEFA B Coaching Licence and has a Coaching & Management Degree from the Universal Centre of Sport. Held the managers post with AFC Knowsley for 3 seasons, winning the Cheshire League First Division before joining Prestatyn Town where he was responsible for reviving the clubs fortunes in 2022/23. Has also held coaching posts with Bootle FC and at the Burnley FC Academy.
-->
Cyfarwyddwr Datblygu Chwaraewyr / Director of Player Development:
HAYDN WYN JONES

Haydn Jones - CPD Porthmadog

Apwyntiwyd ir rl newydd ym Mehefin 2024 gydar bwriad o greu llwybr i chwaraewyr ifanc syn arwain at y tm cyntaf. Gyda chynllun 5-mlynedd yn ei le, maer camau cyntaf yn cynnwys integreiddior Porthmadog Juniors i strwythur y clwb ac ail enwir ail-dm yn Garfan Ddatblygol. Yn gyn chwaraewr ir clwb, lle bu hefyd yn rhan o strwythur yr Academi fel yr oedd cynt ar Y Traeth. Ganddor profiad ar cymwysterau ar gyfer y rl hon.Treuliodd 10 mlynedd gyda chlwb Caernafon yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlu a datblygur academi, fel Cyfarwyddwr yr Academi ac yn fwy diweddar yn hyfforddi ac arwain grwpiau oedran. Fel hogyn lleol maen ymwybodol or hyn a olygir i wisgor crys coch a du.
Appointed to this new role in June 2024. Set up to provide young players with a pathway leading to the first team. A 5-year plan is in place which includes the integration of the Porthmadog Juniors into the club structure and re-titling the the reserves as a Development Squad. The former player, who also coached within the club academy set up, has the experience and qualifiications for the role. Spent 10 years at Caernarfon Town FC playing an instrumental role in establishing and developing the academy, initially as Academy Director and more recently as an age group lead coach. As a local lad he knows exactly what it means to wear the red and black of Port.

RHEOLWR y TM DATBLYGOL / DEVELOPMENT SQUAD MANAGER:

TRYSTAN DAVIESApwyntiwyd yn gyd rheolwr yr Ail-dm ar gyfer 2023/24. Derbyniood y sialens o adfywio ac ail-sefydlur garfan a hynny mewn cynghrair anodd a chystadleuol. Er waethatr problemau cwblhaodd y garfan ifanc eu tymor gan ennill lawer iawn o brofiad yn y broses. Cynt roedd Trystan yn aelod o dm hyfforddi ein cymdogion yn CPD Penrhyndeudraeth. Mae yn ddeilydd Trwydded B UEFA.
Appointed joint manager of the Reserves for 2023/24 taking up the challenging task of reviving and re-establishing the squad in what turned to be a difficult and competitive league. Despite the problems the young squad completed the season a gained wothwhile experience in the process. Previously was part of the coaching staff of neighbours CPD Penrhyndeudraeth. He is a UEFA B Licence holder.

IS-RHEOLWR AIL-DM / ASSISTANT-RESERVE MANAGER:

DAVE HARDINGApwyntiwyd yn is-rheolwr ir Ail-dm i gynorthwyo Trystan Davies a Stuart Rogers wrth geisio ail adeiladu carfan yn dilyn tymor heb ail-dm. Bydd profiad Dave yn y gm yn lleol yn werthfawr iawn yn y dasg hon.
Appointed assistant manager to the reserves supporting Trystan Davies and Stuart Rogers as the Reserve Squad is re-built after a dormant season. Daves experience in local football will be a valuable asset in the process.

FFISIO / PHYSIO:

DEZ JONESYmatebodd Dez ir alwad ar angen am ffisio yn hydref 2023. Yn sydyn iawn arwyddodd ar gyfer yr hyfforddiant angenrheidiol. Erbyn hyn mae ganddor cymhwysterau ac yn rhan bwysig or tm wrth ochr y cae.
Dez responded to the call to fill the vacancy as club ffisio in autumn 2023. He very quickly signed up to receive the necessary training and is now qualified and a respected and valued part of the dugout team.
Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

MEILIR ELLIS


DG / DOB:
25/05/1993
Dychwelodd ir clwb yng Ngorffennaf 2013 yn dilyn ymadawiad sydyn Morgan Jones, Cadwodd lechen ln yn ei gm gynta yn erbyn Pwllheli. Wedi chwarae i nifer o glybiau eraill Gwynedd gan gynnwys Pernrhyndeudraeth, Nefyn ar Bermo. Dywedodd Paps amdano ei fod yn un syn rheolir bocs ac yn uchel ei gloch; yn ogystal yn arbedwr ergydion ac yn ddosbarthwr da
Returned to the club following the sudden departure of Morgan Jones in July 2023. Kept a clean sheet in his return game with Pwllheli. Has represented a number of other Gwynedd clubs which include Penrhyndeudraeth, Nefyn and Barmouth. Paps describes him as commanding and vocal, a good shot stopper with good distribution.

OLIVER FAREBROTHER


DG / DOB:
27/05/2000
Ymunodd Port yn Ionawr 2024 o glwb Y Waun gan greu argraff yn syth gyda pherformiadau cadarn yn y frwydr i aros yn y Cymru North. Golwr ifanc, talentog sydd yn awyddus i ddatblygu ei gm. Yn ogystal phrofiad ar lefel y Cymru North mae ei gyn glybiau yn cynnwys Penrhyncoch, Aberystwyth a nifer o glybiau yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Treuliodd amser gyda TNS yn chwaraewr ifanc
Joined Port in January 2024 from Chirk AAA making an immediate impression with strong performances in the battle against relegation Talented young keper who is keen to make progress in the game. As well as experience at Cymru North level his previous clubs include Penrhyncoch, Aberysytwyth and several clubs in North West England. Spent time at TNS at youth level.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

JOSH BANKSDG / DOB:
21/05/1992
Chwaraewr sydd wedi rhoi gwasanaeth eithriadol o hir a ffyddlon ir clwb ers ymuno oi glwb cartref, CPD Pwllheli, yn Hydref 2012. Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr yn 2022/23 yn dilyn perfformiadau cyson ac allweddol yn yr amddiffyn. Gall chwarae yng nghanol yr amddiffyn neu ar yr ochr chwith. Mae ei allu yn yr awyr, yn y ddau focs, yn aml yn holl bwysig .
The long serving defender has given outstanding service to the club since joining from his hometown club Pwllheli in October 2012. A very experienced talented left back who loves to attack but in recent seasons has contributed mainly in central defence. Named the Supporters Player of the Season in 2022/23. His aerial ability in both boxes has often proved vitally important.

IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Bun aelod allweddol or garfan ers ymuno o CPD Penrhyndeudraeth yn Hydref 2014. Bun gapten ar Port ac yn graig yng nghanol yr amddiffyn. Amddiffynwr effeithiol a digyfaddawd ond hefyd yn ddosbarthun greadigol or cefn. Anafiadau wedi bod yn rhwystr yn ystod y tymor diwetha. Dechreuodd ei yrfa ar y Traeth gan hefyd gynrychioli Dyffryn Nantlle a cyfnod gyda Chaernarfon
A key member of the squad since signing from CPD Penrhyndeudraeth in October 2014. He has captained the club and has been a rock at the centre of the defence. A highly effective and uncompromising defender who distributes creatively from the back. Injuries reduced appearances last season. Started at the Traeth as a youngster, also played for Nantlle Vale in addition to a spell at Caernarfon.

NATHAN WILLIAMSDG / DOB:
12/10/1995
Ymunodd yn mis Gorffennaf 2022. o glwb Conwy gan sefydlu ei hun yn bresenoldeb cyson yn yr amddiffyn. Chwaraewr Y Tymor y Rheolwr am 2022/23. Gall Nathan chwarae mewn safleoedd amddiffynnol ar draws y cefn a hefyd mae'n fygythiad o giciau gosod ac yn giciau cornel gan gyfrannu goliau pwysig. Cynt bu gyda Caernarfon a hefyd CPD Llanberis.
Joined from Conwy Borough in July 2022. Quickly established himself as a key performer in the Port defence, earning him the Managers Player of the Season Award for 2022/23. A versatile defender who can play anywhere across the back four also chipping in with important set piece goals. Previously represented Caernarfon Town and CPD Llanberis.

GRUFFYDD ELLISDG / DOB:
16/08/2004
Ymunodd Port o CPD Caernarfon yn Ionawr 2023. Yng nghanol yr amddiffyn mae Gruff wedi chwarae dros Port ond gall hefyd gyfrannu yng nghanol cae. Chwaraewr ifanc addawol iawn sydd wedi creu argraff arbennig o dda gydai berfformiadau aeddfed. Cynt bun rhan rheolaidd o garfan ddatblygol. Caernarfon. Collodd llawer o rhan olar tymor diwetha yn dilyn anaf ond gall edrych ymlaen i wneud cyfraniad pwysig y tymor hwn.
Joined from Caernarfon Town in January 2023. Used mainly in central defence by Port but can also contribute in midfield. He has impressed with his mature perfromances at the back. A young promising talent who was a regular part of Caernarfons Development Squad.. Missed the latter part of 2023/24 season due to injury but can now look forward make an important contribution this season

RYAN WILLIAMSDG / DOB:
07/10/1998
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2023 o glwb Llandudno. Croesawyd yn l am dymor arall yn 2024/25. Gall chwarae mewn unrhyw safle ar draws y cefn neu yng nghanol cae. Daw phrofiad y Cymru Premier yn ogystal ar Cymru North. Cyfuniad o dalent naturiol a gwaith caled, maen arweinydd ar y cae. Ymysg ei glybiau blaenorol mae Wrecsam a Chaernarfon
Joined Port in July 2023 from Llandudno Town. Delight at the club that he is back for another season at the Traeth. The versatile defender can play anywhere across the back and also in midfield, bringing a huge amount of Cymru Premier as well as Cymru North experience to the club. A real natural talent who is a leader on the pitch. His other former clubs include Wrexham and Caernarfon.Canol Cae / Midfield
Top^^


RHYS ALUN WILLIAMSDG / DOB:
13/11/97
Ymunodd r clwb am y tro cyntaf ym Mehefin 2019 o glwb Nantlle Fl. Prif sgoriwr 2021/22 gyda 23 o goliau gan gynnwys hatric yn Ffeinal yr Ail-gyfle. Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr am 2021/22. Chwaraewr allweddol yn cyfrannu ar yr asgell neu fel ymosodwr canol. Mae ganddo lygad am gl gan gynnwys o giciau rhydd. Chwaraewr cyffrous ganddor doniau i newid gem yn ddramatig. Yn 2023 treuliodd gyfnod gyda Chaernarfon.
First joined the club in June 2019 from Nantlle Vale. Top scorer in 2021/22 with 23 goals, including a hat-trick in the Play-off Final. Supporters' Player of the Season for 2021/22. A key player who can contribute as a winger or in the centre of the attack.. A skilful touch player who possesses excellent close control and is an exciting and often spectacular player. In 2023 spent a short spell at Caernarfon Town.


CAIO EVANSDG / DOB:
18/12/2004
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2023 o glwb Caernarfon lle bun rhan o garfan ddatblygol Dan 19 y clwb gan hefyd gwneud ei ymddangosiad cynta yn y JD Cymru Premier. Cafodd y chwaraewr ifanc canol cae creadigol dymor cynta arbennig ar y Traeth. Pan roedd angen cyfranodd hefyd yn safler cefnwr de. Pleidleisiwyd yn chwaraewr y tymor am 2023/24 ar y cyd efo Danny Brookwell a hefyd enwyd yn chwaraewr y mis ar sawl achlysur.
Joined Port from Caernarfon Town in July 2023 where he played for the U19 Development Squad and also made his senior debut in the JD Cymru Premier. Enjoyed an outstanding first season at the Traeth. A creative all action midfielder who also filled in at right back when needed. Joint player of the season for 2023/24 and also voted player of the month last season on several occasions.

JAKE JONES

Jake Jones - CPD Porthmadog

DG / DOB:
13/09/1998
Ail ymunodd Port yn Ionawr 2024 o glwb Y Waun ar l cynrychioli Port am y tro cynta' yn nhymor 2017/18. Ymunodd Port yn 2017 o academi Cei Connah cyn symud ymlaen i Bwllheli a wedyn Llangefni cyn ymuno r Waun yn 2021. Chwaraewr canol cae ochr dde a hefyd yn gefnwr de,safle lle mae wedi creu cryn argraff ers ail ymuno.
Re-joined Port in January 2024 from Chirk AAA having previously represented the club in season 2017/18. First joined Port from the Connahs Quay youth set-up, later joining Pwllheli and then Llangefni Town from where he moved on to Chirk AAA in 2021. A right sided midfielder or right back where he has had a considerable impact since rejoining the club.

GETHIN THOMAS

Gethin Thomas - CPD Porthmadog
DG / DOB:
22/12/1999
Ail ymunodd Port yn Ionawr 2024 ar l chwarae ir clwb yn flaenorol yn ystod tymor 2019/20. O Port aeth i Nantlle Fl cyn symud i Bangor 1876 yn haf 2020. Chwaraewr canol cae ymosodol gyda llygad am gl a sydd yn cynnig cyfraniad cyson a chadarn yng nghanol y cae. Mae Gethin wedi cynrychioli Cymru ar lefel Colegau Dan 19.
Re-joined Port in January 2024 having previously played for the club during the 2019-20 season. From Port he moved to Nantlle Vale, from where he signed for Bangor 1876 in summer 2020. An attacking midfielder with an eye for goal who also offers a consistent hard working contribution.. Gethin has represented Wales at Under-19 Colleges level.

WILL OWEN-FORDDG / DOB:
22/08/2006
Ymunodd Port yn Ionawr 2024 o glwb Llanrwst gan chwarae ir Tm cynta ac ir Ail-dim Chwaraewr ifanc canol cae addawol iawn. Datblygodd o oed ifanc yn academi Llandudno. a bellach yn chwaraewr cyffrous canol cae a enillodd le yng ngharfannau Ardaloedd Cymru cyn cael ei ddewis ir tm Ysgolion Dan 18 rhyngwladol. Cynt bu hefyd yn rhan o garfan Llandudno
Joined Port in January 2024 from Llanrwst Town conributing to both 1st team and Reserve squads. Developed from a young age at the Llandudno Academy and has become an exciting and talented midfielder. Won a place in the Wales Regional squads before being chosen for Wales at Schools U18 level. Previously was part of the Llandudno squad.

JAMIE JONESDG / DOB:
16/12 2004
Ymunodd Port yn ystod Gorffennaf 2024 o glwb Dyffryn Nantlle. Chwaraewyr canol cae creadigol hynod o addawol a greodd argraff fawr yn ystod y cyfnod cyn dymor. Cynt bun chwaraewr ifanc yn Academi Caernarfon a gydar Garfan Ddatblygol.
Joined Port in July 2024 from Nantlle Vale. A highly promising young creative midfielder. Was previously part of the Caernarfon Youth set-up and the Development Squad. Signed up for 2024/25 after impressing during pre-season.

SION WILLIAMSDG / DOB:
22/08/1999
Ymunodd Port yn ystod Gorffennaf 2024. Chwaraewyr canol cae amddiffynnol cadarn a ymunodd ar gyfer tymor 2024/25 o glwb Dyffryn Nantlle. Hyn ar l creu argraff ar y rheolwr Chris jones yn ystod y cyfnod cyn-dymor
Joined Port in July 2024, A strong, defensive midfielder who joins the club for the 2024/25 season from Nantlle Vale. This after having impressed manager Chris Jones during the pre-season period.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^


CAI JONES


DG / DOB:
03.10.92
Dychwelodd o Gaernarfon am y 3ydd tro yn Awst 2022 wedi iddo chwarae dros 100 o gemau yn ystod y 4 tymor ar yr Oval. Ail ymunodd o Gaernarfon am y tro cynta yn 2014 ac eto yn Ionawr 2020. Gall chwarae fel blaenwr ond y tymor diwetha bu mewn rl ddyfnach gan ychwanegu ei ddawn a phrofiad ir garfan. Chwaraeodd ei gm UGC gynta ar Ffordd Ffarar dros Port yn 17 oed. Chwaraeodd dros Ysgolion Cymru Dan 18.
Re-joined from Caernarfon for the 3rd time in August 2022 after playing over 100 games during a 4 season stay. First re-joined from Caernarfon in 2014, then again in January 2020. Can play as striker, but last season took up a deeper role, contributing with his quality and experience to the squad. Made his WPL Port debut aged 17 years at Farrar Road. Capped for Welsh Schools at Under 18 level

DANNY BROOKWELL


DG / DOB:
09/03/1993
Arwyddodd o Llandudno yn haf 2023 ac er trafferthion Port cafodd dymor cynta disglair ar y Traeth. Enwyd yn gyd chwaraewr y tymor llynedd a fo hefyd oedd y prif sgoriwr. Ymosodwr dawnus ochr chwith, daeth a sgiliau creadigol gwych ir garfan. Cynt cafodd gyfnod llwyddianus gyda Chaernarfon yn y Cymru Premier rhwng 2015-20.. Enillodd gap i Cymru C yn 2019 ac mae hefyd wedi cyrychioli Ynys Mn. Un o hogiau Mn, mae ei gyn clybiau yn cynnwys Llanfairpwll a Glantraeth.
Joined from Llandudno Town in July 2023,and despite Ports diffiulties he had an outstainding first season at the Traeth. .Named joint player of the season and also the top scorer. A flair left-sided attacker, who brought great creative skillsl to the squad, Previously he had a successful time with Caernarfon Town in the Cymru Premier between 2015-20 . Gained a Wales C cap in 2019 and has also represented Ynys Mn Hailing from the Island his previous clubs also include Llanfairpwll and Glantraeth.

ZAC PIKE


DG / DOB:
08/05/2006
Arwyddodd i Port yng Ngorffennaf 2023 yn dilyn chwarae i Dan19 Bala. Blaenwr, a hefyd chwaraewr canol cae, addawol iawn sydd wedi creu argraff yn ystod y cyfnod cyn-dymor gan ganfod y rhwyd ir garfan hyn ar Ail-dm. Daeth fyny drwy glwb y Porthmadog Juniors
Signed for Port in July 2023 having previously for Bala U19s. A highly promising young forward or midfielder, who has impressed during pre-season finding the net for both the senior squad and the revived reserves. Came through the Porthmadog Juniors set-up.

ELIS PUW


DG / DOB:
05/03/2006
Arwyddodd i Port yng Ngorffennaf 2023 yn dilyn chwarae i Dan19 Bala. Fel Zak maen Flaenwr, a hefyd chwaraewr canol cae, addawol iawn sydd wedi creu argraff yn ystod y cyfnod cyn-dymor gan hefyd ganfod y rhwyd ir garfan hyn ar Ail-dm. Daeth fyny drwy glwb y Porthmadog Juniors
Signed for Port in July 2023 having previously for Bala U19s. A highly promising young forward or midfielder, who has impressed during pre-season finding the net for both the senior squad and the revived reserves. Came through the Porthmadog Juniors set-up.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us