Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
22/06/24
Newidiadau ir rhestr gemau / Changes to fixtures & venues


Mae yna newidiadau i leoliadau a dyddiadau rhai gemawu cyn-dymor.
Bydd y gm yn erbyn LLANDUDNO y Sadwrn nesa yn newid i Maesdu a dylai cefnogwyr nodi mai gm
TU Li DDRYSAU CAE-EDIG fydd hon . Bydd y gic gynta am 11.45am
Ar Sadwrn 13 Gorffennaf bydd Port yn croesawu clwb Y FFLINT ir Traeth. Bydd y gic gynta yn y gm hon am 2pm.
Bydd Port felly ddim yn chwarae Y Waun ar y 13 Gorffennaf

There have been changes to the dates and venues of pre-season fixtures.
Next Saturdays fixture with LLANDUDNO will now be played away at the Maesdu Stadium.
Supporters should note that the game will be played BEHIND CLOSED DOORS kick off 11.45am
On Saturday, July 13th Port will be at home to the newly promoted Cymru Premier club, FFLINT TOWN UNITED. Kick off at 2pm.
Port will therefore not be playing Chirk AAA on the 13th July.
21/06/24
Port v Llanuwchllyn: Gm Cyn-dymor / Pre Season


Port a Llanuwchllyn yn paratoi at y tymor newydd gyda gm gyfeillgar ar y Traeth heno. Cai Jones yn rhwydo unig gl y gm i Port
Noson foddhaol iawn i Chris jones yn ei gm gynta yng ngofal y tm gan gael ei gynorthwyo gan Marc Seddon sydd wedi cydweithio gyda Chris yn y gorffennol. Roedd yn a ddigon o chwarae adeiladol gyda phasio da. Yn ogystal r chwaraewyr syn aros yn y garfan roedd nifer o berfformiadau addawol gan chwaraewyr ar dreial.
Port 1-0 Llanuwchllyn.

Port and Llanuwchllyn continued with their pre-season preparations with a friendly fixture at the Traeth tonight
Cai Jones netted the only goal of the evening for Port.
Cai Jones netted the only goal of the evening for Port.
A good work out in Chris Jones first game in charge and assisted in the dugout by Marc Seddon who has worked previously with him. There was some good build-up play on view and as well as the retained players from last season there were several good performances from trialists.
Port 1-0 Llanuwchllyn
20/06/24
Adeiladur garfan yn symud ymlaen / Building the squad continues


Mae Chris Jones wedi ychwanegu pedwar enw arall iw garfan wrth iddo baratoi at y tymor newydd. Hyn yn golygu fod 12 wedi ail-arwyddo yn barod
Arwyddodd RHYS ALUN am y tro cynta yn 2019 a bu yn flaenwr allweddol ers hynny. Cafodd ei dymor sgorio gorau yn 2021/22 gan rhwydo 23 o goliau a oedd yn cynnwys hatric cofiadwy yn ffeinal yr ail gyfle yn Y Bermo.
Cafodd Caio Evans dymor cynta arbennig ir clwb a hynny er waethar problemau a gafodd y clwb y tymor diwethaf. Roedd ei berfformiadau yng nghanol cae yn hynod o gyson ar hyd yr amser. Rhannodd y teitl Chwaraewr y Tymor gyda Danny Brookwell.
Mae Gethin Thomas wedi arwyddo eto yn a bydd yn cynnig cyfraniad cyson a chadarn yng nghanol y cae. Daeth yn l ir clwb ym mis Ionawr.
Da ydy gweld Will Owen Ford yn arwyddo eto chwaraewr ifanc addawol iawn a greodd argraff ddawedi iddo ymuno ym mis Ionawr.


Chris Jones has added four more players to his squad as he prepares for the new season making it a total, so far, of 12 players who have re-signed for the club.
Gethin Thomas - CPD Porthmadog Caio Evans had an outstanding first season at the club and, despite the problems suffered by the club, he turned in some remarkably consistent performances throughout.Shared Player of the Season award with Danny Brookwell for 2023/24.
Gethin Thomas also signs again having put in some sterling work in midfield since returning to the club last January.
Good to see Will Owen-Ford back . The teenage midfielder is certainly one for the future at the club. Created a very positive impression since signing on in January.
19/06/24
TOCYN TYMOR 2024/25 / SEASON TICKETS 2024/25


CPD Porthmadog Mae TOCYNNAU TYMOR ar gael nawr!!
Byddant ar gael yn y gemau cyn dymor.
OEDOLION 84
DINESYDD HYN 60

Am fwy o fanylion cysylltwch Dylan:
cpdporthmadogfcmarketing@gmail.com

SEASONTICKETS are available now!!
They will be available at all our home pre season friendlies.
ADULTS 84
SENIOR CITIZENS 60

cpdporthmadogfcmarketing@gmail.com


19/06/24
CPD LLANUWCHLLYN: Nos Wener / Friday - Y Traeth 7.45pm.


CPD Porthmadog Bydd Port yn chwarae y cyntaf ou gmau cyn-dymor ar Y Traeth nos Wener gan groesawu CPD Llanuwchllyn.
Bydd y gm yn gyfle da ir rheolwr newydd Chris Jones fwrw golwg ar y garfan maen brysur adeiladu a hynny mewn gm fydd yn cynnig prawf cynnar gwerthfawr.
Clwb syn chwarae yn yr Ardal North East ydyr ymwelwyr. Cafodd y clwb dymor ardderchog yn 2023/24 gan ddod yn agos at sicrhau dyrchafiad ir Cymru North; yn methu allan ar giciau or smotyn mewn gm ail gyfle gyda Llai.
Bydd y gic gynta am 7.45pm

Port play their first pre-season fixture on Friday evening when they welcome CPD Llanuwchllyn to the Traeth. It will provide new manager Chris Jones with an opportunity to take a look at some of the squad he is busy assembling and that in a game which will provide a valuable early test.
The visitors play in the Ardal North East and enjoyed an excellent season in 2023/24 only narrowly missing out on promotion to the Cymru North after a tense play-off against Llay Welfare which went to a penalty shoot-out.
The kick of is at 7.45pm.
17/06/24
Pedwar arall yn arwyddo / Four more sign up


Yn dilyn y newyddion da ynghynt fod 4 chwaraewr profiadol wedi arwyddo ar gyfer y tymor nesa daw mwy o newyddion cadarnhaol wrth i 4 arall gyhoeddi eu bod am fod yn rhan o garfan Chris Jones ar gyfer y tymor newydd.
Gwych i gael Ryan Williams yn l. Yn chwaraewr allweddol ers ymuno o Llandudno y tymor diwetha ond yn anffodus methwyd ei gyfraniad mewn cyfnod allweddol oherwydd anaf.
Gruff Elllis yr amddiffynwr ifanc addawol a fydd yn edrych ymlaen at wneud ei farc y tymor nesa ar l colli dipyn or diweddglo oherwydd anaf.
Creodd Ollie Farebrother dipyn o argraff ar l ymuno ym mis Ionawr ac er waethaf y canlyniadau siomedig roedd ei berfformiadau yn y gl yn rhai safonol.
. Mae Jake Jones yn un arall agreodd argraff dda ar l ymuno r clwb ym mis Ionawr. Cefnwr de cadarn a fydd unwaith eto yn ychwanegu ei gryfder a chreadigrwydd ir garfan.
Croeso nol ir pedwar.

Following the good news that four of their most experienced players had re-signed for the club.comes more highly pleasing news that four more of last seasons squad will be part of Chris Jones squad for the up coming season.
Great to have Ryan Williams back. The versatile defender, who arrived at the Traeth last season from Llandudno, was a key player, badly missed at a vital period last season due to injury.
Gruff Ellis, a highly promising young defender, can look forward to making his mark when he starts a 3rd season at the Traeth. He is another who missed the vital closing stages of last season through injury.
Ollie Farebrother created quite an impression after joining Port in January and despite the poor run of results his performances in goal were always quality.
Jake Jones is another who impressed after re-joining Port in January and his presence will add strength at right back as well as creativity to the squad.
Welcome back lads!
15/06/24
Rhaglen Orau yn Haen 2 / Best Programme in Tier 2


Enwyd Rhaglen CPD Porthmadog YR ORAU yn HAEN 2 gan y Welsh Football Magazine yn eu Gwobrau Blynyddol Rhaglenni Pl-droed Cymru am 2023/24. Llongyfarchiadau gwresog felly ir golygydd Rhydian Morgan sydd yn sicrhau rhaglenni o safon llawn gwybodaeth ar gyfer pob gm drwy gydol y tymor. Hawdd iawn ydy cymryd ein rhaglen yn ganiataol heb sylweddoli y pwysau gwaith sydd yn mynd iw gynyrchun rheolaidd gan gadw at amserlen dynn.
Tynnodd y beirniad David Collins, sef golygydd y cylachgrawn, sylw at amryweieth, steil a swmp y cynnwys ac heyd at y clawr lliwgar a llun ardderchog or Traeth.
Roedd y tair rhaglen arall, sef clybiau Rhydaman, Y Fenni a Cwmbrn, i gyd or Cymru South.

The Porthmadog Match Programme has been named the BEST in TIER 2 by the Welsh Football Magazine in its annual Welsh Football programme awards for season 2023/24.. Congratualtions therefore to the programme editor Rhydian Morgan who turns out quality and informative programmes for every matchday throughout the season. It is easy to take our programme for granted without realising fully the amount of work involved and the need to keep to deadlines.
David Collins the Welsh Football Magazine editor drew attention to the variety, style and quantity of material contained in the programme and also to the colourful cover with its excellent view of the Traeth.
The other three programmes mentioned in the review, Ammanford Town, Abergavenny and Cwmbran Celtic are all from the Cymru South.
14/06/24
Pedwar yn l i Port / Four back for 2024/25


Newyddion da i Chris Jones, y rheolwr newydd ac i bob cefnogwr Port. fod pedwar ou chwaraewyr mwyaf profiadol yn arwyddo am y tymor newydd i fod yn rhan or sialens i sicrhau dyrchafiad yn l ir Cymru North/
Maer chwaraewr canol cae Cai Jones, a chwaraeodd ei gm gynta ir clwb yn chwaraerw ifanc 17 oed, yn dychwelyd am dymor arall gan ddod a phrofiad sylweddol ir achos, profiad a gafodd gyda Port a Chaernarfon yn y Cymru Premier ar Cymru North;
Yn ymuno a Cai mae Josh Banks sydd ai wasanaeth diflino dros y clwb yn ymestyn yn l i Hydref 2012 pan chwaraeodd ei gm gynta dros y clwb gan fynd ymlaen i gyfrannu perffomiadau cyson ir clwb ers hynny. Yn gefnwr chwith a wedyn yn ddiweddar yn amddiffynwr canol
Croeso nol hefyd i Iddon Price, un arall a gychwynnodd ar y Traeth yn chwaraewr ifanc a bydd yn ymuno eto gyda Josh yng nghanol yr amddiffyn gan ddod a phrofiad mawr. Hogyn lleol sydd yn ymfalcho wrth wisgor coch a du. .
Y 4ydd i arwyddo ydy Nathan Williams a fuodd yn aelod rheolaidd or tm cynta ers ymuno o Gonwy yn haf 2022 gan bellach gychwyn ar ei drydydd tymor ar y Traeth.

Good news for new manager Chris Jones and for all Port supporters that four of their most experienced players will be signing up for the new season and joining the battle for a speedy return to the Cymru North.
Influential midfielder Cai Jones, who made his first his first appearance as a 17 year-old, returns for another season bringing a wealth of experience at Cymru Premier level; as well as the Cymru North
. He will be joined by Josh Banks, the long serving defender, whose huge contribution stretches back to October 2012 when he made his Port debut and has gone on to produce a remarkable level of consistency season after season at full back and in more recent seasons in central defence
. Welcome back also to Iddon Price who willl join Josh in central defence. Another whose loyal consistent service goes back to his days as a youngster at the Traeth,a local boy who is red and black through and through.
The 4th re-signing is another solid defender, Nathan Williams, who has been a regular first team player, starting a 3rd season at the Traeth since joining from Conwy Borough in the summer of 2022. Welcome back lads!!
10/06/24
STORMY STAN CUP diwrnod o hwyl ar Y Traeth / a fun day at the Traeth


CPD Porthmadog Bydd yna ddiwrnod o hwyl ar Y Traeth pnawn Sadwrn nesaf 15fed Mehefin
Bydd y pnawn yn cynnwys:-
Gm rhwng Perchnogion Haven ac Aelodau Haven gydar gic gynta am 3or gloch.
Curwch Stormy Stan gyda chic or smotyn i blant
Gemau hwyl a sbri i blant
Bydd y Bar ar Cantn yn agored
Gatiau yn agor am 1 or gloch ar elw iw rhannu rhwng Mudiad y Badau Achub a CPD Port.

A funday for the family will be held at the Traeth next Saturday 15th June.
The afternoon will include:
a game between Haven Owners and Haven Team Members ko 3pm
a beat Stormy Stan penalty shoot for children
fun and games for children from 1pm.
The Bar and Canteen will be open
Gates open from 1pm and all proceeds will be shared between the RNLI and Port FC
07/06/24
Teithiau Tymor 2024/25 / Journeys for Travelling Supporters


Wrth edrych ar gynnwys yr Ardal North West sylwn fod yna dipyn o newid wedi bod ers y tro diwetha inni chwarae yn y gynghrair hon. Bydd yna lai o deithiau i Sir Y Fflint a Wrecsam gyda chlwb tref Cei Conna, sydd wedi sicrhau dyrchafaid o brif gynghrair y Gogledd Ddwyrain, yr unig un or ardal.
Bydd yna 4 ymweliad ac Ynys Mn gyda gwrthwynebwyr cyfarwydd Hotspyrs Cargybi a Llangefni a dau o newydd ddyfodiaid, Trearddur a Theigrod Porthaethwy, y ddau wedi ennill dyrchafiad o Gynghrair Arfordir y Gogledd Orllewin. Ond dros y bont yn Treborth mae cae cartre'r Teigrod!
Ar ein tir cartref yng Ngwynedd, cawn Nantlle Fl, Y Felinheli a Pwllheli tra yn Nyffryn Conwy mae Llanrwst a Conwy Boro.
Ychydig ymhellach eto bydd yna ddau drip Ysgol Sul ir Rhyl i chwarae CPD Rhyl 1879 ar gae cyfarwydd y Belle Vue a hefyd clwb newydd NFA sydd wedi eu dyrchafu o Gynghrair Arfordir y Dwyrain. Yn yr un ardal hefyd mae clwb Dinas Llanelwy. O Sir Ddinbych hefyd cawn y ddau glwb syn weddill sef Llannefydd a Corwen, clwb a sicrhaodd ddyrchafiad o brif gynghrair y Gogledd Ddwyrain.


Looking at the composition of the Ardal North West, there has been much change since we were last in this league. There are fewer visits over to Flintshire and the Wrexham area with Connahs Quay Town, promoted from the the North East Wales Premier Division, now the only club from that area.
There are however four visits to our friends from Anglesey with familiar opponents -Holyhead Hotspur and Llangefni- and newcomers Trearddur Bay and Menai Bridge Tigers, both promoted from the North Wales Coast West League.Though the Tigers home ground is over the Bridge at Treborth!
On home territsory in Gwynedd we have Nantlle Vale, Y Felinheli and Pwllheli while in the Conwy Valley we have previous opponents, Llanrwst and Conwy Borough.
Slightly further afield we will have two visits to Sunny Rhyl to play CPD Rhyl 1879 at the once familiar Belle Vue and another newcomer NFA promoted from the North Wales Coast East Premier Division. In the Rhyl area we also have St Asaph City. From the same county, Denbighshire, are the remaining two clubs Llannefydd and Corwen, the latter another promoted club from the North East Wales Premier.
07/06/24
ARDAL NORTH WEST Clybiau / Composition 2024/25


Yn l y disgwyl yn yr Ardal North West bydd Port yn chwarae y tymor nesaf. Cadarnhawyd cynnwys yr Ardal NW ar Ardal NE gan y Gymdeithas Bl-droed heddiw. Isod gweler y rhestr o 16 o glybiau:-

CORWEN, CONNAHS QUAY TOWN, CONWY BOROUGH, Y FELINHELI, CAERGYBI/HOLYHEAD HOTSPUR, LLANGEFNI, LLANNEFYDD, LLANRWST, MENAI BRIDGE TIGERS, NANTLLE VALE, NFA (Rhyl), PORT, PWLLHELI, RHYL1879, TREARDDUR.

As expected in the coming season, Port will be playing in the Ardal North West. Today the FAW have confirmed the make-up of the Ardal NW and Ardal NE. Above is the list of 16 clubs.
03/06/24
Sesiwn Agored Tm Datblygu / Development Squad Open Session


CPD Porthmadog Ydych chi rhwng 16 a 21 mlwydd oed ac eisiau cael eich datblygu i'r lefel nesaf o bl-droed? Bydd Sesiwn Agored Tm Datblygu CPD Porthmadog yn cael ei gynnal efo Haydn a Trystan ar Nos Lun, Mehefin 17 rhwng 7yh a 9yh yng Nghlwb Chwaraeon Madog
Am fwy o fanylion:
Cysylltwch Haydn: haydnwynjones@gmail.com neu Trystan: trystan84@hotmail.co.uk

Are you between the age of 16 & 21 & would like the chance to be developed to the next level of your footballing journey? There will be a Porthmadog FC Development Squad Open Session with Haydn & Trystan held at the Madog Sports Club on Monday June 17th between 7pm and 9pm.
For more details:
Contact Haydn: haydnwynjones@gmail.com or Trystan: trystan84@hotmail.co.uk

Ffurflenni ar gael / FORMS available: https://forms.office.com/r/GAVmGDAdMT

03/06/24
HAYDN WYN JONES: RL NEWYDD / A NEW ROLE


Haydn Jones - CPD Porthmadog Yn ddiweddar apwyntiwyd Chris Jones yn rheolwr gydar amcan i ddychwelyd mor fuan a phosib ir Cymru Nort. Bellach maer clwb hefyd yn datblygu strategaeth tymor canolig a hir gyda apwyntiad arall newydd.
Mae Hatdn Wyn Jones wedii apwyntio i rl newydd y Cyfarwyddwr Datblygu Chwaraewyr. Pwyslais Haydn yn y rl newydd fydd sicrhau llwybr i chwaraewyr ifanc ir Tm Cyntaf. Y bwriad hefyd fydd dod ar gymuned gyfan o gwmpas CPD Porthmadog gan fanteisio ar y strwythur ardderchog sydd eisoes gan y clwb.
Bydd hwn yn gynllun tymor hir gyda chynllun 5-mlynedd yn barod mewn lle gydar camau cyntaf i integreiddio y Porthmadog Juniors yn rhan or clwb a mae swyddogion y Juniors yn gefnogol a bydd cyfarfod gyda rhienir ieuenctid yn fuan. Hefyd drawsnewid yr Ail-dim i fod yn Garfan Ddatblygol er mwyn creu hunaniaeth clwb gydar chwarawyr ifanc yn ymarfer yn rheolaidd gydar chwaraewyr tim cynta.
Maes fydd angen gwellan lleol fydd y cyfleusterau ymarfer. ir chwaraewyr ifanc gyda statws Academi yr amcan tymor hir.
Yn sicr mae gan Haydn y profiad at y swydd allweddol hon. Treuliodd 10 mlynedd gyda chlwb Caernafon yn chwarae rhan bwysig wrth sefydlu a datblygur academi, fel Cyfarwyddwr Academi ac yn fwy diweddar yn hyfforddi ac arwain grwpiau oedran.
Gweler cyfweliad llawn Dylan Elis gyda Haydn Wyn Jones ar Teledu Port TV https://youtu.be/W_35_fPgnc8?si=z0tPA0ueVyIazVsc

Following the appointment of Chris Jones with the aim of pushing for a return to the Cymru North as soon as possible the club, with another new appointment, will be looking also to develop a medium and long term strategy.
Haydn Wyn Jones has been appointed to the new role within the club, that of Director of Player Development. Haydn sees this role as one aiming to create a pathway for youth players into the first team. He also sees the challenge being one of bringing the whole community around Porthmadog FC to capitalise on the excellent infrastructure the club alrady possesses.
He says that a 5-year plan is already in place with the the more immediate developments being to integrate the Porthmadog Juniors into the club structure and to retitle the Reserve team into a Development Team producing a strong club identity with younger players feeling the continuity coming from training with the first team squad.
He identified the improvement of training facilities locally as vital and an area where there is work to do. For the Juniors he looks to the long term future with Academy status the aim. He will meet up with parents and has the full support of current Porthmadog Juniors officials
Haydn certainly has the experience for this role having spent 10 years at Caernarfon Town FC playing an instrumental role in establishing and developing the academy initially as Academy Director and more recently as an age group lead coach.
View the full interview with Dylan Elis on Teledu Port TV
https://youtu.be/iXTwQmVTlHU?si=3KJEewYkU3WLdlfG

29/05/24
GEMAU CYN-DYMOR 2024/25 / PRE-SEASON FIXTURES 2024/25


Maer rheolwr CHRIS JONES wedi cyhoeddi y rhestr isod o gemau paratoi ar gyfer y tymor newydd.


Gwener / Friday 21/06: Port v Llanuwchllyn 7.45pm
Sadwrn/ Sat 29/06: Port v Llandudno 2.00pm
Sadwrn / Sat 06/07 Caersws v Port 3.00pm
Mawrth / Tues 09/07 Bangor 1876 v Port -TREBORTH 3G Pitch 7.30pm
Sadwrn/ Sat 13/07 Port v Y Waun / Chirk 2.00pmManager CHRIS JONES has released the above list of preparatory games for the new season
26/05/24
Angen Cymorth / Help Needed


CPD Porthmadog Mae swyddogion y clwb angen eich cymorth. Mae'r clwb wedi cael sawl tunnell o bridd sydd angen ei wasgaru ar y cae ymarfer. Os oes gennych gwpl o oriau rhydd rhwng 10yb a 2yp dydd Sadwrn nesaf Mehefin 1af dewch lawr a rhoi help llaw.,br> Mae gennym rhawiau, berfu a chribiniau ond mae croeso i chi ddod rhai eich hun os yw'n well gennych. Os na allwch wneud dydd Sadwrn ond yr hoffech helpu ar ddiwrnod arall cysylltwch Gerallt ar 07920025338 i drafod diwrnod ac amser amgen i wneud awr neu ddwy.
Diolch yn fawr am pob cefnogaeth

Porthmadog FC officials need your help. The club have obtained several tonnes of top soil which needs to be spread on the practice pitch. If you have a couple of free hours between 10am and 2pm next Saturday June 1st come down and lend a hand.
Porthmadog FC officials need your help. The club have obtained several tonnes of top soil which needs to be spread on the practice pitch. If you have a couple of free hours between 10am and 2pm next Saturday June 1st come down and lend a hand.
Thanks for your support
25/05/24
Glawio goliau / Goals Galore


Canlyniad / Result: Ail-dim / Reserves: Gresffordd 9-5 Port


Cwblhaodd yr Ail-dm eu tymor mewn gm arall a digonedd o goliau.
Will Owen-Ford (llun) (2 gl + 3 assist), Mabon Owen (2 gl + 2 assist), Aaron Jones (1 gl).


The Reserves completed their season in a high scorng game at The Rock today.
Will Owen-Ford (photo) (2 goals + 3 assists), Mabon Owen (2 goals + 2 assists) Aaron Jones (1 goal)

23/05/24
Colli Robin / Passing of Robin Roberts


Gyda chryn dristwch derbyniodd y clwb y newyddion am farwolaeth Robin Roberts.
Dros nifer fawr o flynyddoedd, gydai wraig Jane, bu Robin yn un o wirfoddolwyr ffyddlon y clwb, yn gefnogwr brwd ac yn teithio i bob man yn dilyn Port. Yn gyn aelod o'r Pwyllgor roedd yn wyneb cyfarwydd ar ddiwrnod gemau yn gwerthu rhaglenni. Byddwn i gyd yn gweld ei golli.
Cydymdeimlwn Jane a'r Teulu oll ar yr adeg drist hon.


It is with great sadness that the club received the news of the passing of Robin Roberts.
With his wife Jane, he was one of the clubs faithful and committed volunteers as well as being a loyal supporter both home and away. A former Committee member and a familiar face around Y Traeth on matchdays, selling match programmes. He will be sadly missed.
Our thoughts are with Jane and the Family at this sad time.
21/05/24
AIL-Dm / Reserves Airbus v Port


Digonedd o goliau draw yn Brychdyn heno.
Sgr terfynnol: Airbus 13 3 Port
Elis Puw (2) a Zac Pike yn sgorio i Port

Goals galore at Broughton tonight
Final score: Airbus 13-3 Port
Elis Puw (2) & Zac Pike scored for Port
21/05/24
Paratoi at y tymor newydd / Preparing for a new season


CPD Porthmadog Maer clwb yn edrych at y dyfodol ar, ac oddi ar, y cae:
CYFLEOEDD NODDI a HYSBYSEBU - Tymor 2024/2025. Mae cyfleoedd ar gael i hysbysebu yn y Rhaglen, Hysbysfwrdd ar ochor y cae, Noddi'r Rhaglen, Noddi Chwaraewr, Noddi Pl, Noddi Gm a llawer mwy... Am fwy o wybodaeth cysylltwch Dylan: cpdporthmadogfcmarketing@gmail.com

The club are looking to the future on and off the pitch:
SPONSORSHIP and ADVERTISING OPPORTUNITIES - Season 2024/2025. Opportunities are now available to advertise in the Programme, Advertising Boards, Player sponsorship, Match and Match Ball sponsorship etc For more information contact Dylan: cpdporthmadogfcmarketing@gmail.com
18/05/24
AIL-Dm / Reserves Bwcle / Buckley v Port


Teithiodd Yr Ail draw i Sir Fflint heddiw i chwarae Bwcle

The Reserves travelled over to Flintshire today to play Buckley Town Res.

Canlyniad / Result: Bwcle / Buckley 6-0 Port
15/05/24
Cofio Aimee Addison / To Remember Aimee Addison


Trefnwyd diwrnod hynod llwyddianus o godi arian ar Sul, 5ed Mai, ar gae Clwb Pl-droed Porthmadog i gofio am Aimee Addison.
Cafwyd nifer o weithgareddau yn ystod y dydd a llwyddwyd hyd yma i godi 2,810. Bydd y cyfanswm terfynol yn cael ei gyflwyno i WARD ALAW yn YSBYTY GWYNEDD.
. Yn ystod y diwrnod, gwelwyd gm bl-droed rhwng Tm Aimee a Tm o Walis ac er y tywydd poeth, fe gafwyd prynhawn o bl-droed safonol gydag ambell i hen chwaraewr wedi dod o hyd i sgidiau gyda styds o dan y grisiau, o bosib!!
Wedir holl redeg a chwysu ar y cae, maen bosib bod y dyddiau yn dilyn wedi bod yn rhai anodd i nifer wrth symud o gwmpas y lle. Da iawn bawb.
Diwrnod gwerth chweil ac yn sgl hynny wedi codi arian sylweddol ar gyfer achos sydd yn agos iawn at galon pawb.
Llongyfarchiadau mawr ir tm trefnu.


A highly successful fundraising day was held at the Traeth in memory of Aimee Addison on Sunday, 5th May. The day included a variety of activities and to date a sum of 2,810 has been raised. The closing total will be presented to the ALAW WARD at YSBYTY GWYNEDD.
During the day a match was played betwwen Aimees Team and a Team of Wallis and, on a hot day a good standard of football was seen, with one or two of the oldish players having possibly come across their studded boots under the stairs!!
A session of running around and sweating must have meant problems in the days that followed but a big well done to everyone.
A great day out and a substantial sum raised for a cause which is close to all our hearts.
Huge congratulations to the organising team.

Photos / Lluniau: Dylan Elis
14/05/24
AIL-Dm / Reserves Y Waun / Chirk v Port


CPD Porthmadog Canlyniad / Result: Y Waun / Chirk 3-0 Port
Er i Port gadwr cyfan yn gyfartal 0-0 tan yr hanner, colli oedd yr hanes yn y diwedd. Rhwydodd y Waun ddwy gl mewn tri munud yn gynnar ynyr ail hanner gan ychwanegu un arall ar l 67 munud.

Despite keeping the scores level 0-0 at the interval, Port conceded two goals early in the second period with the home side adding a 3rd on 67 minutes.

Carfan / Squad / : Liam Hughes, Evan Burgess, Malcolm Humphreys, Kieran Fitzjohn, Trystan Davies, Mason Lloyd, Mabon Owen, Will Owen-Ford, Aaron Jones, Luke Hill, Zac Pike Sub: Iwan Havelock.
11/05/24
Y Clwb yn diolch / The Club gives thanks


Mae'r clwb wedi bod yn llwyddiannus gyda'i cais am Drwydded Haen 2 ar gyfer tymor 2024/25.
Hoffai swyddogion y clwb ddiolch i bawb sydd wedi helpu i gael y Drwydded ac yn enwedig y Swyddog Trwyddedu, ANGELA ROBERTS.

The club has been successful with it's application for tier 2 licence for season 2024/25.
Club officials would like to thank everyone who helped get the Licence and in particular the Licensing Officer, ANGELA ROBERTS.
11/05/24
Pl-droed Merched ar Y Traeth / Girls Finals at the Traeth


Mae yna wledd o benwythnos bl droed merched ar Y Traeth Mai 11 ac 12.
Diwrnod Ffeinals Merched Gogledd Cymru. 3 Ffeinal i gyd.
Gweler yr amserlen isod.

Sad /Sat
10 am: Ffeinal 13 / Under 13s Final
12pm: Ffeinal Dan 15 / Under 15 Final
3pm: Ffeinal Dan17 / Under 17s Final
Sul /Sunday
9am -12pm Dan 7 / U7s Round Robin.
1pm-5pm: Dan 11 /U 11 Round Robin

There will be a weekend feast of Girls football at the Traeth May 11th & 12th.
It will be the NWGFL Finals Day on Saturday with three finals being played.Above is the time-table.
08/05/24
Port yn sicrhau Trwydded Haen 2 / Port awarded their Tier 2 Licence


CBDC / FAW Roedd Port yn llwyddianus yn eu cais am Drwydded Haen 2 pan gyhoeddwyd penderfyniadau y Corff Cyntaf heddiw.
Llwyddodd 13 o glybiau a oedd yn y Cymru North llynedd yn eu ceisiadau yn ogystal a 6 or Ardal NW a 2 or Ardal NE.
Bydd gan glybiau sydd wedi methu yn eu cais yr hawl i apelio o fewn 10 niwrnod.

Cymru North:
Airbus UK Broughton, Bangor 1876, Buckley Town, Caersws, Denbigh Town, Flint Town United, Gresford Athletic,, Guilsfield, Llandudno, Mold Alexandra, Porthmadog,, Prestatyn Town, Ruthin Town.
Ardal:
Brickfield Rangers, Conwy Borough, CPD Y Rhyl 1879, Flint Mountain, Holyhead Hotspur, Llanuwchllyn, Nantlle Vale, Penrhyncoch.
Gwrthod / Refused:
Holywell Town, Llanidloes Town, Llangefni Town, Llay Miners Welfare

Port have been successful in their Tier 2 Licence application for 2024/25 in the decisions of the First Instance Body announced today.
13 of last seasons Cymru North clubs have been successful together with 6 Ardal NW clubs and 2 from the Ardal NE.
Clubs currently refused their licence will have the right of appeal within 10 days.
07/05/24
Ail-dm / Reserves: Port v Airbus 07/05/24


CPD Porthmadog Canlyniad / Result: Port 0-5 Airbus

Ar l dal clwb Y Maes Awyr i 0-0 ar yr hanner, rhwydood Airbus eu 5 gl yn yr ail-hanner.
Bydd y ddau clwb yn chwarae eu gilydd eto pnawn Sadwrn yn Brychdyn. Cic gynta 2 or gloch.

After holding Airbus to a goalless first half the Broughton club struck in the second period netting 5 times.
The two clubs meet again on Saturday at Broughton Kck ff 2pm.

Port squad / Carfan: Liam Hughes , Aron Catlin Roberts, Iwan Havelock. Kieran Fitzjohn, Mason Lloyd, Mabon Owen, Will Owen-Ford, Aron Jones, , Elis Puw, Aaron Jones, Zac Pike
Eilyddion / Subs: Luke Hill, Charlie Wood, Jakub Romanowicz, Morgan Pollet-Thollier Evan Burgess.
06/05/24
Gyda Thristwch / With Sadness


Gyda chryn dristwch derbyniodd y clwb y newyddion am farwolaeth sydyn Dewi Piercy yn 84 mlwydd oed.
Roedd Dewi yn gyn aelod o'r Pwyllgor, Trysorydd ac Is-Lywydd Oes y Clwb.
Cydymdeimlwn 'r Teulu oll ar yr adeg drist hon.

It is with great sadness that the club received the news of the passing of Dewi Piercy at the age of 84.
Dewi was a former Committee Member, Treasurer and Life Vice President of the Club.
Our thoughts are with the Family at this sad time.
05/05/24
TNS RES v Port 04/05/24


Canlyniad / Result: Ail-dm TNS Res 4-1 Ail-dm Port Res
Colli oedd hanes yr Ail-dm draw yn Croeoswallt. Dau glwb y Cymru Premier sydd wedi dominyddur gynghrair drwyr tymor.
Ond nid ywr sgr terfynol yn dweud y cyfan. Ar 89 munud 2-1 oedd y sgr ond y Seintiau yn rhwydo ddwywaith yn yr amser ychwanegol i greu sgr ar y diwedd sydd braidd yn annheg i hogia Port.
Sgoriwyd gl Port gan Mabon Owen. Maer chwaraewr 16 oed wedi sgorio yn y tair gm ddiwetha
Nos Fawrh 7fed Mai bydd Ail-dm Airbus yn ymweld 'r Traeth

Defeat for the Reserves at TNS. The league throughout the season has been dominated by the two strong Cymru Premier Reserve Teams.
However this scoreline does not tell the whole story. The score at 89 mins was 2-1 to TNS but two added time goals slanted the result in favour of the Oswestry club.
The Port goal was scored by Mabon Owen. The 16 year old has netted in each of the last 3 games.

On TUESDAY 7th May Airbus Res will be Res. next fixture at the Traeth

Carfan / Port squad: Meilyr Ellis , Evan Burgess, Luke Hill, Aron Catlin Roberts, Kieran Fitzjohn, Mabon Owen, Aron Jones, Deion Hughes, Elis Puw, , Jakub Romanowicz, Morgan Pollet-Thollier Eilyddiom / Subs: Liam Hughes, Trystan Davies.
01/05/24
Tymor yr AIL-DM yn dal i fynd / RESERVES season goes on


CPD Porthmadog Maer Ail-dm ifanc wedi rhoi tipyn o ysbrydoliaeth iw hunain yn dilyn tymor caled, drwy ennill eu dwy gm ddiweddara. Mae hyn wedi ei codi ir 9fed safle yn nhabl yr Ail-dmau.
Ond oherwydd nifer fawr o ohiriadau mae ganddynt 6 gm yn dall ar l iw chwarae a fydd eu tymor ddim yn gorffen tan 25ain Mai.
Isod gwelir trefn y gemau sydd yn wedill fel maen sefyll ar hyn o bryd.

04/05 TNS (a)
07/05 Airbus (h)
11/05 Airbus (a)
14/05 Y Waun / Chirk (a)
18/05 Bwcle / Buckley (a)
25/05 Gresffordd (a)

The young Reserves squad, after what has been a hard season, have given themselves quite a boost by winning the last two fixtures lifting themselves into 9th spot in the table.
But as a result of the many postponements they still have 6 games remaining and their season is not scheduled to finish until the 25th May.
Above are the list of the remaining games as scheduled as things stand.
30/04/24
Ail-dm / Reserves: Treffynnon/Holywell 0-3 Port


Ail fuddugoliaeth mewn 4 diwrnod ir Ail-dm y tro yma oddi cartref yn Treffynnon. Y tair gl i Mabon Owen (61), Zak Pike (llun) (68) ac un hwyr i Elis Puw (88). Ac i gwblhau noson dda llechen ln i Meilyr Ellis.
Da iawn hogia

A second win in 4 days for the Reserves, this time away at Holywell. Three goals scored Mabon Owen (61), Zak Pike (photo) (68) and a late one forElis Puw (88). To complete a good night there was a clean sheet for Meilyr Ellis.
Well done lads!!

Port squad / Carfan: Meilyr Ellis, Evan Burgess, A Catlin Roberts, N/A, Deion Hughes Mason Lloyd, Mabon Owen, Aaron Jones, Zak Pike, Elis Puw, Jakub Romanowicz Eilyddiom / Subs, Liam Hughes, Malcolm Humphreys
26/04/24
AIL-DM / RESERVES v GRESFFORDD: Y Traeth Sadwrn / Saturday 2pm


CANLYNIAD /RESULT Ail-dim Port Res 3-2 Ail-dm GresfforddRes

Buddugoliaeth ir Ail-dm ifanc dros Gresffordd ar Y Traeth. Aeth yr ymwelwyr ar y blaen ar l 2 funud ond rhwydodd Mabon Owen, 16 oed, i ddod ar sgr yn gyfartal. Ond llwyddodd Gresfordd i ad-ennil y fantais ai cadw tan 75 munud. Yna rhwydodd Elis Puw (llun) or smotyn i ddod a Port yn gyfartal. Wedyn yn ddwfn fewn i amser ychwanaegol, sicrhadd Elis Puw y fuddugoliaeth i Port ac unwaith eto gyda cic or smotyn 3-2 i Port.

A win for the young reserves over Gresford at the Traeth. The vistors went ahead after only 2 mins but 16 yesr old Mabon Owen equalised but Greford regained the lead and held until 75th minute when Elis Puw (photo) equalised from the spot. In injury time the 18 year-old netted a second penalty deep into injury time to seal the win for Port. 3-2 to Port Res.

Port squad / Carfan: Meilyr Ellis, Catlin Roberts, N/A, Deion Hughes , jake Jones, Mabon Owen, John Williams, Caio Evans, Zak Pike, Will Owen-Ford, Elis Puw. Eilyddiom / Subs Aaron Jones, Mason Lloyd, Keiron Fitzjohn, Evan Burgess
24/04/24
CHRIS JONES ywr rheolwr newydd / CHRIS JONES appointed manager


Maer Bwrdd wedi apwyntio Chris Jones, cyn rheolwr Prestatyn ac AFC Knowsley, yn rheolwr newydd y clwb.
Estynnwn groeso cynnes ir Traeth ir hyfforddwr profiadol hwn gan edrych ymlaen iw weld yn arwain rhaglen ail adeiladur clwb.
Tra yn rheolwr Prestatyn arweiniodd y clwb ir 6ed safle, canlyniad da iawn o gofio fod y clwb ond wedi osgoi disgyn y tymor blaenorol am fod Dinas Bangor wedi tynnu allan. Yn yr un tymor cyrhaeddodd Prestatyn 4ydd Rownd Cwpan JD Cymru.
Cynt, treuliodd 3 mlynedd yn rheoli AFC Knowsley yng Nghynghrair Sir Gaer, gan ennill teitl yr Adran 1af yn ei ail dymor. Uchafbwynt ei gyfnod gyda AFC Knowsley oedd rhediad o 14 mis yn ddi-guro.
Mae ei brofiad hefyd yn cynnwys: Prif Hyfforddwr gyda Active Soccer, hyfforddi Dan 21 Bootle a gyda academi Burnley.
Maen ddeiliad Trwydded Hyfforddi BUEFA ac mae ganddo Radd Hyfforddi a Rheoli yr Universal Centre of Sport.
Croeso Chris.

The Board have moved to appoint Chris Jones, former manager at Prestatyn and AFC Knowsley, to take up the position of club manager.
We extend a warm welcome to the Traeth to this experienced coach and look forward to seeing him leading the clubs re-building programme.
Whilst at Prestatyn he guided the club to a very creditable 6th place in the 2022/23 season, having taken the reins following a season where the club had only avoided relegation when Bangor City withdrew. In the same season Prestatyn also reached the 4th round of the JD Welsh Cup.
Previous to this he spent a 3 year spell as manager of Cheshire Football League club AFC Knowsley where, in only his second season, the club won the Division 1 title. A highlight of his time with AFC Knowsley was a 14 month unbeaten run.
His previous experience also includes being Head Coach with Active Soccer, U-21 Coach at Bootle and academy coach with Burnley.
His coaching qualifications include the UEFA B Licence and a Coaching & Management Degree from the Universal Centre of Sport.
Welcome Chris
Cmon Port!!
22/04/24
Gwobrau'r tymor / Season's awards


Cynhaliwyd seremoni wobrwyo y tymor nos Wener ddiweddaf
Er waethar tymor siomedig mae yna bob amser berfformiadau iw edmygu ac roedd hyn yn wir am 2023/24. Dyma oedd y dewisiadau:-

Tlws Evie ac Eluned Morgan / Tlws y Cefnogwyr::: Rhannwyd rhwng CAIO EVANS a DANNY BROOKWELL.

. Tlws Morgan a Llewelyn Ellis / Tlws y Chwaraewyr:: DANNY BROOKWELL

Tlws Y Rheolwr: CAIO EVANS

Tlws Teulu Morgan / Tlws y Prif Sgoriwr: DANNY BROOKWELL

Llongyfarchiadau Danny a Caio

Diolch ir Teulu Morgan ac ir Noddwyr TELEDU PORT TV
Cefnogir y gwobrau yn flynyddol gan y TEULU MORGAN ac yn y llun mae Morgan Ellis a gyflwydodd y gwobrau ar ran y teulu.


This season's awards were presented post match on Friday
Even in a disappointing season there were performances to admire and 2023/24 was no different.Here are the choices:-

. Evie & Eluned Morgan Award / Supporters Award Shared between CAIO EVANS and DANNY BROOKWELL

Morgan & Llewelyn Ellis Award / Players Award: DANNY BROOKWELL

Managers Award : CAIO EVANS

Morgan Family Award / Top Scorer Award: DANNY BROOKWELL.

Congrats Caio and Danny.
Thanks to the Morgan Family and to the sponsors TELEDU PORT TV
The awards are supported once again by the MORGAN FAMILY and Morgan Ellis is photographed making the presentation representing the family.
Llun / Photo: Dylan Elis
22/04/24
Gareth Lloyd Parry


Gyda thristwch clywsom y newyddion am golli Gareth Lloyd Parry sef tad ein cyn rheolwr a chwaraewr Gareth Parry. Bu Gareth, y mab, yn un o sr Port ac yn un a gyfranodd yn fawr ir clwb yma mewn cyfnod llewyrchus iawn.
Bu Gareth, y tad, yn ddilynwr ffyddlon ac yn gyfaill mawr i gymaint ohonom ar Y Traeth. Roedd yn bresonoldeb cyfarwydd yn helpu allan ar ddiwrnod y gm a gallwn weld darlun clir ohono yn cynorthwyo Phil yn ystod hanner amser yn forcior cae yn l y galw.
Coffa da amdano a chydymdeimlwn yn fawr gyda Gareth, y mab, a hefyd y teulu i gyd.
Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys y Santes Fair, Llanfairpwll ar Sadwrn 27 Ebrill am 11 or gloch. Fech anogir i ddod yno yn gwisgo lliwiau Cymru neu unrhyw glwb pl-droed.


It is with sadness that we received the news of the passing of Gareth Lloyd Parry, the father of our former manager and player Gareth Parry. Gareth, the son, was a star performer for the club in a very successful periiod.
Gareth, senior, was an ardent Port supporter and was a valued friend to so many of us at the Traeth. He was a familiar figure helping out at the ground on match days and we still have a clear picture of him assisting Phil forking the pitch during the half-time interval.
We have many fond memories and extend our sincere sympathy to Gareth, the son, and his family at this difficult time.
A public service will be held at St Marys Church Llanfairpwll at 11 am, April 27th when you are urged to wear the Wales colours or those of any football club.
22/04/24
Goleuor Traeth / Lighting up the Traeth


CPD Porthmadog Daeth cyfnod yr hen lifoleuadau i ben gydar llifoleuadau LED newydd yn cael eu gosod.Agorwyd yr hen oleuadau gan John a Mel Charles yn l yn Hydref 1992 a'n gwrthwynebwyr ar y noson oedd CPD Dinas Caerdydd.
Cwblhawyd y gwaith yn ystod yr wythnosau diwetha mewn pryd iddynt oleuo gm olar tymor gyda Treffynnon.
Cam arall gan y Bwrdd ydy hwn ac yn rhan o broses barhaus o uwchraddio a gwella cyfleusterau ar Y Traeth.
Er yn arwydd o ddatblygiad a llwyddiant roedd hefyd yn siom fod y defnydd cynta or goleuadau yn digwydd ar y noson y collodd y clwb eu le yn y Ail Haen.
Ond medrwn fod yn sicr fod y Bwrdd eisoes yn edrych i ail adeildau gan anelu i ail sefydlu yn yr Ail Haen. Gobeithio yn wir fod y goleuadau yn arwydd o ddyddiau gwell i ddod.
Diolch i swm sylweddol pum ffigwr a dderbyniwyd gan y Gronfa Ffyniant Bro bun bosib symud ymlaen gydar gwaith. Yn ogystal ar goleuadau roedd cais llwyddianus y clwb yn cynnwys costau giatiau newydd ac adnewyddu ffensiau.
Aeth y gwaith ar y goleuadau yn ei flaen yn ystod Chwefror a Mawrth cyn cael eu gomisynu ar 4ydd Ebrill.
Bydd y goleuadau newydd yn dipyn fwy ynni effeithlon ac felly yn golygu biliau ynni llai.
Gobeithio yn wir fod y goleuadau newydd yn arwydd o ddyddiau fwy llachar ar y ffordd.
Cmon Port!!


It was the end of the line for the old floodligts as new LED lights were installed. The original floodlights at the Traeth were opened by John and Mel Charles back in October 1992, when Cardiff City were our opponents on the night. Their lifespan came to an end with the installation of the new LED lights.
Work has been carried out over recent weeks to complete the installation with the switch on coming for the last game of the season against Holywell Town.
It is a further step by the Board in the on-going process of updating and improving the facilities at the Traeth.
Sad perhaps that the switch-on coincided with the club dropping into the 3rd Tier of football in Wales.
But we can all rest assured that the Board are already looking to re-bulld and aiming to re-establish the club at Tier 2 level. The lighting up of the Traeth will hopefully be a symbol of better days ahead.
The work on the lights was enabled by a substantial five figure grant from the Levelling up Fund which the club successfully applied for and building new gates and changing the fences was included in the application.
Work on the lights was carried out through February and March and finally commissioned on April 4th.
The new lights will be more energy effecient and lead to a considerable reduction in the clubs energy bills.
Lets hope that they are indeed a symbol of brighter days o come on the pitch.
Cmon Port!!
21/04/24
Steve Williams: datganiad personol / a personal statement


Wrth iddo adael swydd y rheolwr mae Steve Williams wedi rhyddhau y datganiad canlynol:-

As he leaves the managers post, Steve Williams has released the following statement:-

Regardless of what happens in football, there is only one thing that remains, and that is the club and its supporters. And that is all that matters at this moment.
I cannot thank Paps enough for bringing me back into my boyhood club and for Phil for the opportunity to lead the team since January.
Unfortunately it did not work out as any of us wanted. There is no doubt that this is a massive club, a sleeping giant with huge potential.
Id like to thank the volunteers that put end;ess hours into making the whole thing happen, the amazing supporters that followed us everywhere, my management team for their work throughout the week and on match days and also my players that gave me everything but just fell short.
Im proud to say that I played my part in re-establishing the reserve team and excited to see how it develops and also the work thats been done to re-establish links with the towns junior teams. They really are our future both on and off the field.
I just hope now that the new direction will work and gets the club back to where they belong.
I need to now rest and reflect before deciding where my next football adventure takes me.

Diolch a Cmon Port.
20/04/24
Steve 'Midge' Williams

Gydar tymor yn dod at y terfyn, gwnaeth y Bwrdd ar rheolwr, Stephen Williams, gytuno i ddod i gyfnod fel rheolwr y clwb i ben.
Dymunar Bwrdd fynegi eu diolch i Stephen am ei ymdrechion mewn cyfnod anodd ir clwb gan hefyd ddymunon dda iddo ym mha bynnag rl ym myd hyfforddi pl-droed y bydd yn ei ddilyn yn y dyfodol.
Bydd y Bwrdd yn symud yn ystod y cyfnod nesa i apwyntio rheolwr newydd.

Today the Board and the manager, Stephen Williams have agreed, by mutual consent. that his period as manager will come to an end as the season now reaches its conclusion.
The Board wishes to place on record its thanks to Stephen for his efforts in what has been a difficult period for the club and wishes him well in any future roll he takes up in the football coaching field.
The Board will now seek to move during the next period to appoint a new manager.
20/04/24
AIL-Dm / Reserves: Heddiw / Today: 2.00pm: Y Traeth


Canlyniad / Result: Port 0-11 Cei Connah / Connah's Quay U 23
Bydd yr AIL-Dm yn chwarae tm Dan 21 Cei Connah ar Y Traeth heddiw, Ebrill 20.
Bydd y gic gynta am 2 or gloch.

The Reserves will play Connahs Quay U 21s at home today, April 20th.
The kick off will be at 2pm.
18/04/24
Pleidlais Chwaraewr y Tymor / Player of the Season Vote

Bydd cyfle i chi ddewis eich 'Chwaraewr y Tymor' cyn y gm nos yfory.

There will be an opportunity for you to vote for your 'Player of the Season' prior to tomorrow evening's match.
17/04/24
Cydymdeimlad / Condolences


Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf theulu Colin Oliver yn dilyn y newyddion trist a ddaeth o glwb Treffynnon, newyddion sydd yn gosod y cyfan arall mewn perspectif.
Cydymdeimlwn yn llwyr hefyd gyda theulu y cyn chwaraewr Will Humphreys a ein cyn rheolwr a chwaraewr Gareth Parry sydd wedi colli ei dad.

We extend our sincere condolences to the family of Colin Oliver following the extremely sad news from last Tuesaay's match at Holywell which gives everything else its true perspective.
Our sincere sympathy is also extended.to the family of former player Will Humphreys and to our former manager and player Gareth Parry on the loss of his father, Gareth Parry senior.
17/04/24
TREFFYNNON / HOLYWELL TOWN: Nos Wener / Friday: Y Traeth: 7.30pm

Noddwyr y gm / Match Sponsors: Childrens Farm Park / Slate Caverns Llanfair
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors:THE GRASSROOTS FOOTBALL SUPPORTERS - BCJJ

Events, dear boy, events, oedd ymateb Harold MacMillan pan ofynwyd iddo am y sialensau mwya yn wynebu Prif Weinidog, a digwyddiadau hefyd benderfynodd fod Port wedi cyrraedd gm rhif 30, sef gm olar tymor, yn dal chyfle i oroesi.
Bydd tynged Port bellach yn ddibynnol ar ddwy gm, un yn cael ei chwarae ar Y Graig ar llall ar Y Traeth.
Bydd Port yn hollol ymwybodol o maint y dasg sydd yn eu hwynebu. Daw Treffynnon ir Traeth ar gefn tymor arbennig arall. Erbyn hyn mae carfan John Haseldin heb golli yr un gm ar eu trafaels, yn ennill 11 ac yn gorfod rhannur ysbail ar ond tri achlysur.
I Port, er yn dymor siomedig tu hwnt, maer cyfan bellach yn ddibynnol ar 90 munud o bl-droed. Bydd llawer o gefnogwyr, er yn gwybod nad ywr tabl byth yn dweud celwydd, yn cytuno fod y garfan yn llawer gwell nar safle hwn.
Wrth edrych yn l at y gm gynghrair gynta honno yn l ym mis Awst, pan oedd disgwyliadau cefnogwyr yn uchel, cafwyd gm gystadleuol iawn yn Treffynnon cyn i Port ildio o 1-0.
Nos Wener bydd yna un cyfle arall i godi ein gm. Amdani Hogia.
Bydd cefnogaeth dda ar y noson yn hwb mawr ir hogia. Dewch lawr ir Traeth a codwch eich llais!
Cmon Port!!

Events dear boy, events, was Harold MacMillans response to a question about the greatest challenges facing him as Prime Minister and events have also deemed that Port enter the 30th and last game of the season with the chance of survival remaining.
To be relegated or not to be relegated hinges on two games, one at The Rock and the other at the Traeth.
Port will be only too aware of the size of the task that awaits them. Holywell Town will come to the Traeth on the back of a another outstanding season. John Haseldins team have not lost a single league fixture on the road, winning 11 and having to share the spoils on just three occasions.
For Port, while it has been a very disappointing season, everything now rests on just 90 minutes of football. Many supporters, while realising that the table never lies, are still of the opinion that the squad is capable of far better than the league position tells us.
Looking back to the seasons curtain raiser in August when hopes were high, Port gave the Wellmen a competitive game before going down to a 1-0 defeat.
Friday provides us with a final opportunity to really raise our game. Go for it!!
A good turn out at the Traeth on Friday with plenty of noise could be crucial. Support the lads!
Cmon Port!!

Lluniau / Photos: Ollie Farebrorher & Caio Evans : dau sydd wedi creu cryn argraff y tymor hwn / Two players who have made their mark this season.
17/04/24
Gm Port yn Fyw ar Red Wall+ / Port game to be streamed live


CBDC / FAW Mae Red Wall+, llwyfan darlledu byw y Gymdeithas Bl-droed wedi cyhoeddir canlynol am gm olar tymor ar Y Traeth:
Bydd y gm Cymru North rhwng Porthmadog a Treffynnon yn cael ei darlledur fyw ar Red Wall+ sef llwyfan rhad ac am ddim y Gymdeithas Bl-droed.
Bydd y gic gynta ar Y Traeth am 7.30pm ar nos Wener, Ebrill 19, gm a fedrai effeitho ddau ben tabl y Cymru North ar ddydd olar ymgyrch.

The Red Wall+ live streaming platform of the FAW have released the following regarding Ports final game of the season:
The JD Cymru North fixture between Porthmadog and Holywell Town will be streamed live on RedWall+, the FAWs free streaming platform.
The game at Y Traeth kicks off at 7:30pm on Friday 19 April and could have key implications at both ends of the JD Cymru North table on the final day of the campaign.
16/04/24
Ail-dm yn LLANDUDNO heno / Reserves away at Llandudno tonight


CANLYNIAD / RESULT: LLANDUDNO U23 14-0 Ail-dm PORT Res

Bydd yr Ail-dim oddi cartre heno (Ebrill 16) yn chwarae tm Dan 23 Llandudno ar gae Maesdu.
Bydd y gic gynta am 7.30pm.

The Reserves will be in action tonight (April 16th) playing Llandudno U 23s at Maesdu.
The kick off will be at 7.30pm.
15/04/24
Gm nos Wener am 7.30pm / Fridays game ko 7.30pm


Bydd y gic gynta yn gemau cynghrair ar gyfer Nos Wener Ebrill 19 am 7.30pm.Hyn yn cynnwys Port v Treffynnon ar y Traeth

All of next Fridays fixtures, 19th April, will now kick off at 7.30pm. This will include Port v Holywell at the Traeth
10/04/24
UN GM AR L: 2007/08 / ONE GAME TO GO: 2007/08


Cofio...Cofio... PORT 1-0 Y RHYL
Honiad yr adroddiad am y gm oedd fod y rheolwr Viv Williams, ar forer gm, wedi gwneud tri dymuniad a wir ichi diolch ir Dylwthen Deg gwireddwyd y tri.
I aros yn y Cymru Premier, roedd yn rhaid i dri peth ddigwydd: Caersws yn colli yn erbyn Caernarfon a Llangefni yr un fath yn erbyn Port Talbot ond y mwya annhebygol oedd y trydydd; Port i guro Y Rhyl ar Y Traeth. Rhyl, clwb yn y tri ucha, yn cael eu reoli gan yr ardderchog John Hulse ac yn byrlymu o chwaraewyr talentog.
Wel do gwireddwyd y tri peth a trodd yr amhosib yn bosib. Codwyd Port allan o safleoedd y disgyn wisg eu tnau a hynny ar l treuilio y misoedd blaenorol yno, ac i fyny nhw ir lle a elwir diogelwch.
Richard Hughes, newydd gyrraedd adra oi fis ml, rwydodd ar l 53 o funudau, cyffyrddiad bach i groesiad Aled Rowlands ond digon i yrrur Traeth ir seithfed nef.
Llechen ln arwrol i RICHARD HARVEY (llun) ond digon o gyfnodau poenus ar y ffordd gan gynnwys arbediad arbennig ganddo ar 90 munud pan oedd Lee Hunt yn siwr o rwydo. Ond wnaeth o ddim!
Port 1-0 Y Rhyl
Tymor arall yn y Cymru Premier wedii sicrhau.
Am bnawn!! Sylwch y dyddiad EBRILL 19 2008. Ydyr Dylwythen nan dal o gwmpas?

Welwn ni chi i gyd ar Y Traeth ar EBRILL 19 2024.


Memories of Port 1-0 Rhyl FC
The match report claims that on the morning of this key contest with Rhyl FC; manager Viv Williams made three wishes and each one was granted by the Good Fairy.
In order to stay up three things needed to happen: Caersws had to lose at Caernarfon and similarly Llangefni at Port Talbot but perhaps the least likely; Port had to take three points from Rhyl at the Traeth. Now Rhyl were a top three club managed by the great John Hulse, full of highly talented players .
Well yes all three things really did happen and a club which had spent months in the relegation spots hauled itself up by the seat of its pants to a place marked safety.
Richard Hughes, just back from his honeymoon, netted the winner after 53 mins an ugly beautiful goal getting the touch to Aled Rowlands cross.
RICHARD HARVEY (photo) kept a heroic clean sheet but there were many hairy moments none more so than when Richard pulled off a remarkable 90th minute save when it seemed that Lee Hunt must score.
Port 1-0 Rhyl FC was the final score and another season in the Welsh Prem was ensured.
What a day and note the date APRIL 19th, 2008. Now is that Good Fairy still around these days?

See you all at the Traeth on APRIL 19th 2024.

Dymar timau / Here are the teams:-
Port; Richard Harvey, John G Jones, Ryan Davies, Richard Hughes, Mike Foster: Marcus Orlik, Gareth Parry (Mark Thomas 73'), Paul Roberts, Aled Rowlands (Barry Evans 82'); Matthew Hughes (Carl Jones 76'), Carl Owen. Yellow: Ryan Davies 31', Mike Foster 66', John G Jones 88'
Rhyl: Gann, Holt (Brewerton 74'), Graves (White 38'), Connolly, Horan, O'Neill, Craig Jones M Lloyd Williams 70'), Wilson, Hunt, Sharp, Chris Roberts
Yellow: Horan 62', Connolly 84'
Referee; Kerry Morgan Attendance: 357
07/04/24
UN GM AR L !! / ONE GAME TO GO !!


Haydn Jones - CPD Porthmadog Un siawns arall, un gm arall a mynd amdani!
Dyna oedd ymateb cadarnhaol yr is reolwr, Haydn Wyn Jones i sefyllfa Port wrth iddo sgwrsio gyda Dylan Elis ar TELEDU/PORT/TV yn dilyn y pwynt a godwyd yn Y Waun.
Er iddo siomi wrth ir tm fethu casglu y triphwynt maen pwysleisio fod yna ... ddigon i adeiladu arno cyn y gm derfynnol.
Mae hefyd yn pwyntio at yr amser sydd i gael i baratoi, dim yn gyfnod i eiste nol ond yn gyfle i baratoi a gweithio eto ar y strwythur a'r sip.
Pwysleisiodd yr angen i fod yn gadarnhaol wrth inni ddod at y gm ola hon ac er waetha popeth yn dal yn y rs.
Maen dweud fod rhaid bod yn optimistaidd mewn pl-droed gyda phawb, wrth i fynd at gm olar tymor, yn tynnu gydau gilydd, y garfan, y cefnogwyr pawb.

One more chance, one more game we will go for it!
This was assistant manager, Haydn Wyn Jones positive response to Ports situation when talking to Dylan Elis on TeleduPortTV following the point picked up at Chirk.>br> Though disappointed at failing to pick up all 3 points it is ..enough to build on for the final game, he stressed.
He also pointed to the time available to prepare -almost 3 weeks- not a time to sit back but an opportunity to prepare and work again on the structure and shape.
He emphasised the need to be positive as we go to the final game and still in the race.
He also stressed the need to be optimistic in football with all pulling together, the squad and the supporters, everybody as we go again into the final game of the season.
06/04/24
CAIO EVANS: Chwaraewr y Mis / Player of the Month


Llongyfarchiadau ir chwaraewr canol cae 19 oed, CAIO EVANS, sydd yn ddewis y cefnogwyr yn Chwaraewr y Mis am fis Mawrth.
Ymunodd Port o Gaernarfon yn ystod haf 2023 ac maer chwaraewr ifanc deynamig wedi perfformion gyson ar hyd y tymor anodd hwn.
Caio hefyd oedd dewis y cefnogwyr ym mis Tachwedd a Rhagfyr.

Congratulations to the midfield dynamo CAIO EVANS who has been voted Supporters Player of the Month for March.
He joined Port from Caernarfon back in the summer and his non-stop action play has made him a fans favourite during what has been a difficult season.
Caio was also named player of the month in November and December.

Noddwyd y wobr gan / Award sponsored by: TELEDU PORT TV
03/04/24
Steve yn cael ei gyfweld gan Cymru Sport /Steve speaks to Cymru Sport


Pan gafodd Steve Williams gwestiwn gan wefan Cymru Sports ynglyn ac effaith posib yr achos gan CPDC yn erbyn Prestatyn, ymatebodd gan ddweud nad oedd yn ddymuniad ganddo i sn am glybiau eraill gan fyddai hynny yn dangos diffyg parch.
Roedd yn well ganddo, tra fod yn fathemategol bosib i Port aros fyny, i ganolbwyntio ar y gm ola gyda Treffynnon. Nid oedd or farn fod toriad o 18 niwrnod cyn y gm honno yn fendythiol i Port gan fod Treffynnon yn mynd i chwarae 3 gm yn y cyfamser i fod yn barod ac yn siarp. Ei fwriad oedd gwneud fyny am hyn drwy drefnu gm gyfeillgar a bwrw mlaen efor sesiynau ymarfer.
Am y gm yn erbyn Y Waun cytunodd eu bod yn haeddu bod ar y blaen ar yr hanner ond cafodd Port, yn yr ail hanner, siawns ar l siawns a gallent yn iawn fod wedi rhwydo 5 neu 6. Rhoddodd canmoliaeth i Jack Edwards yn y gl ir Waun a chwaraeodd rhan fawr iawn yn cadw Port i un gl roedd yr hogyn ar fenthyg o TNS yn arbennig, meddai.

When invited by Cymru Sports website to speculate about the possible effect of the FAW charge against Prestatyn. Steve Williams would not be drawn saying that he did not like to speak about another club as that, he said, ...would be disespectful.
He preferred to look, while it was mathematically possible to survive, to the final game of the season against Holywell. He responded to the question regarding possible benefits from the break of 18 days without a fixture brought about by the extension to the season, saying it would not be helpful as it would mean a long stretch without a game while Holywell, with three games to play, would be ready and sharp for the game. He said he would hope to compensate for this by arranging a friendly and Port would also need to continue with training sessions.
On the Chirk game he reflected that while Chirk had deserved their interval lead, Port in the second period had chance after chance and could have come off the pitch having scored five or six. He heaped praise on, Jack Edwards, In goal for Chirk, who pllayed a major part in restricting Port to a single goal, ..the young lad on loan from TNS, was outstanding he said.
02/04/24
NEWID DYDDIAD GM TREFYNNON / HOLYWELL FIXTURE CHANGE

Bydd gm olar tymor gyda Treffynnon, bellach yn cael ei chwarae ar Nos Wener, 19 Ebrill gydar gic gynta am 7.45pm.
Bydd yna 6 o gemau yn cael eu chwarae ar y noson yma gyda dwy gm yn dal i'w chwarae ar y 13eg Ebrill am fod y clybiau yma yn dal yn Cwpan Gwasanaeth Gwaed y Gynghrair

The final Cymru North fixture with Holywell Town will now be played on Friday, 19 April with a 7.45 pm kick off.
Six clubs will now play their final fixture of the season on this date but two other games remain on 13th April as those clubs are still involved in the WBS League Cup.
31/03/24
Y WAUN / CHIRK AAA: LLUN / MONDAY:Holyhead Road 2.30pm Ll14 5NA

Jake Jones - CPD Porthmadog Bydd Port yn teithio ir Waun ddydd Llun ar gyfer gm oddi cartref ola tymor 2023/24.
Mae lle clwb y ffn yn y Cymru North wediu golli ers dipyn ond mae Y Waun wedi penderfynu fod mynd allan efo rhediad goraur tymor yn well na chropian i Haen 3 yn ddisylw. Heb golli yn eu 3 gm ddiwetha, curo Llanidloes a Llandudno a cyfartal gyda Chaersws, yn golygu y byddant yn hyderus o gael buddugoliaeth arall ddydd Llun.
Yn ei golofn yn y Rhaglen mae Chris Blanchard, ysgrifennydd y clwb, yn ein atgoffa bod ymweliad ar Waun wedi bod yn un anodd yn y gorffennol, gan ychwanegu fod Port wedi sicrhaur fuddugoliaeth Cwpan Cymru ynghynt yn y tymor, diolch i 5 cic gywir or smotyn, a hyn ond yn dilyn gl hwyr i ddod r sgr yn gyfartal.
Ar yr ochr gadarnhaol, er iddynt golli 3-0 ddydd Gwener, roedd gymaint iw ganmol am berfformiad Port. Tan y gl a ddaeth o gamddealtwriaeth ar 54 munud, roedd Port wedi edrych yn hynod o drefnus yn y cefn gyda Ollie Farebrother yn cael amser tawelach nar arfer rhwng y pyst. Hefyd roedd Danny a Rhys yn l yn y tm ac yn fygythiad ar ben arall y cae ar cyfan yn gwneud y sgr terfynnol, yn erbyn un or ceffylau blaen, yn dipyn gwaeth nac oedd y perfformiad yn haeddu.
Dal ati ir diwedd.
Cmon Port!!

Port travel to Chirk on Monday for the final away fixture of the 2023/24 season.
The border club have been relegated for a little while now but they appear to have decided to go down to Tier 3 with a bang rather than a whimper. Unbeaten in their last 3 games, recording wins over Llandudno and Llanidloes and a draw with Caersws, they will now be looking for another win on Monday.
Club secretary Chris Blanchard, in his programme column, reminds us that a visit to Chirk .... has proved to be difficult in the past, adding ... you will remember our recent Welsh Cup trip where we got through on 5 well taken penalties after equalising late on.
On the positive side, despite a 3-0 defeat on Friday, there was so much that was positive to note. Up until that 54th minute misunderstanding gifted a goal, Port had looked well organised at the back with Ollie Farebrother having a quieter time than usual in goal. The returning Danny Brookwell and Rhys Alun were also posing a threat at the other end, making the final scoreline less than Port deserved against one of the leagues front runners.
Keep going to the end.
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Jake Jones: perfformiad da eto yn yr amddiffyn / another good performance at the back.
Ryan Williams: da cael Ryan yn l / good to have his experience back
30/03/24
BUDDUGOLIAETH IR AIL-DM / VICTORY FOR RESERVES

Buddugoliaeth o 4-0 ir Ail-dm dros Ail-dim Bwcle pnawn yma ar Y Traeth. Yn dilyn hanner cynta di-sgr rhwydodd ZAK PIKE y gynta ar l 64 munud gyda JAC BEE yn ychwanegur ail 7 munud yn ddiweddarach. Daeth y siwparsyb JAKUB ROMANOWICZ ir cae ar l 69 munud a sgorio ddwywaith 73 munud a 82 munud.
Da iawn hogia a'r hyfforddwr TRYSTAN DAVIES, wedi tymor anodd, yn dal ati i sicrhaau buddugoliaeth gyntar tymor. Ymlaen at y nesa!!

A 4-0 victory for the Reserves over Buckley Town Res this afternoon at the Traeth. Following a goalless first half ZAK PIKE (photo) put Port ahead on 64 mins. JAC BEE then doubled the advantage on 71 mins followed by two goals by supersub JAKUB ROMANOWICZ who netted twice 73 mins and 82 mins after coming on on 69mins.
Well done to the young reserves and coach TRYSTAN DAVIES who have stuck to their task in a difficult season to notch their first win. On to the next lads.

Port squad / Carfan: Liam Hughes, Aron Catlin Roberts, Iwan Havelock, Jac Bee, John Williams, Aaron Jones, Mabon Owen, Aron Jones, Deion Hughes, Elis Puw, Zak Pike Eilyddiom / Subs:, Jakub Romanowicz . Mason Lloyd
27/03/24
AIRBUS UK FC BROUGHTON: Gwener / Friday: Y Traeth: 2.30pm.

Noddwr y Gm / Match Sponsor Sponsor: GALERI HARLECH
Noddwr y Bl / Match Ball Sponsor: Belyn Financial services
Mascots:Tim Dan 11eg Clwb Pl-Droed Ieuenctid Port / Port Juniors U 11s


Gydar tymor yn tynnu tuar terfyn croesawn Airbus ir Traeth ar Gwener y Groglith a nhw yn dal yn y rs am y teitl. Sylwch fydd y gic gynta am 2.30pm.
Tair gm yn weddill bellach, dim ond 9 pwynt ar gael a Port yn dal 4 pwynt y tu l i Prestatyn. Dim lle bellach i gamgymeriad gydar gwrthwynebwyr yn un or anodda yn yr adran.
Yn yr ail safle mae Airbus, pwynt y tu l i Treffynnon ac ar rhediad o 7 buddugoliaeth yn olynol. Mae clwb y Maes Awyr ond wedi colli ddwywaith y tymor hwn -yn erbyn Fflint a Dinbych. Maent wedi ennill 21 ou gemau a cael eu dal i 4 gm gyfartal. Cafodd Caersws dwy gm gyfartal yn eu herbyn ac yn ddigon eironig ildiodd y clwb or canolbarth 4 pwynt i Port!
Pan gyfarfur ddau glwb ar y Maes Awyr yn l ym mis Awst nid brwydro i osgoi cwymp oedd ar feddyliau Port. Yn wir gyda charfan dda ar gael, gorffen yn y 6 ucha oedd y gobaith. Cafwyd gm gystadleuol gyda Treflyn yn adrodd ar y diwedd Gl 9 munud or diwedd penderfynodd y canlyniad gyda Port yn mynd am gm gyfartal haeddiannol ...
Er mor gry ydyr gwrthwynrbwyr pan maer gemau yn rhedeg allan does yna ddim dewis ond sefyll fyny a brwydro can obeithio am ychydig o lwc.
Cofiwch, cofiwch dihangfa fawr Ebrill 19eg 2008 Port1-0 Rhyl!!!
Cmon Port!!

With time running out for Port, we welcome title challengers Airbus to the Traeth for a Good Friday fixture with a 2.30pm kick off.
Three games now left to play, with 9 points only available, while remaining 4 points adrift of the other relegation battlers, Prestatyn. The margin for error is now limited in the extreme and the opposition amongst the most difficult in the division.
Airbus are in 2nd spot, a point behind Holywell, and curently on a run of 7 straight wins. This season they have only lost two games, beaten only by Flint and Denbigh. They have won 21 of their games and held to draws on 4 occasions. Two of those 4 draws came against Caersws, a club that, ironically, have yielded 4 points in their games against Port!
When the two clubs met at the Airfield back in August, battling relegation was not on Ports agenda. Indeed, with a good looking squad available, a top six finish was hoped for. It turned out to be a close contest with Treflyn summing up in his match report.: A goal just 9 minutes from the end settled this match, as Port were heading for a deserved draw ........
However difficult the opposition, when you are in the last chance saloon, you have no alternative but to stand up and fight and hope for a stroke of good fortune.
Remember, remember the great escape of April 19 2008: Port 1-0 Rhyl!!!!
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Josh Banks: cwblhau 12 tymor ar y Traeth / completing his 12th season at the heart of the Port defence.
Nathan Williams: yn wynebu brwydr arall yng nganol yr amddiffyn / faces a tough defensive battle.
22/03/24
AIL-Dm / Reserves: Rhuthun v Port Heno / Tonight 22/03/24


CANLYNIAD / RESULT: RHUTHUN 5-0 PORT

Port:Carfan / Squaad: Liam Hughes, , Aron Catlin Roberts, Iwan Havelock, Jac Bee, John Williams, Mason Lloyd, Mabon Owen, Aron Jones, Deion Hughes, Elis Puw, Zak Pike. Eilyddiom / Subs: Aaron Jones, evan Burgess, Malcolm Humphreys, Jakub Romanowicz. Rheolwr / Team Manager:Trystan Davies.
20/03/24
TAIR GM AR L / THREE GAMES LEFT


Tair gm sy'n weddill bellach ond DIM GM y penwythnos yma.
Dros benwythnos y Pasg bydd Port yn chwarae nesa gyda AIRBUS yn ymweld r Traeth ar Ddydd Gwener y Groglith (29/03/24) ac ar Llun y Pasg bydd Port yn teithio ir WAUN (01/04/24).
Yn dilyn hyn fydd yna ddim gm tan 13 Ebrill pan fydd TREFFYNNON ar Y Traeth ar gyfer gm olar tymor.
Felly mae yna 9 pwynt yn dal ar gael ond mae dwy or tair yn erbyn ceffylau blaen y tabl, y clybiau sydd yn y safleoedd 1af ac Ail yn y tabl.
Ichi cael penderfynu os oes gan Port siawns i achub eu hunain dymar sefyllfa.
. Mae Port a Prestatyn bellach wedi chwarae 27 o gemau. Hyn yn dilyn colled Prestatyn neithiwr yn erbyn Treffynnon.
Dymar 3 gem sydd ar l gan Prestatyn
Fflint(adre), Rhuthun (oddi cartre), Gresffordd (adre).
Yn wyneb hyn i gyd Port ydyr ffefrynnau i ddisgyn ac yn dal 4 pwynt tu l i Prestatyn.
Mae gan Port fantais bychan o 2 gl ar wahaniaeth goliau.
Dyddiau digon tywyll ac anodd ar Y Traeth ond cefnogir hogia ydyr unig ffordd ymlaen.

Cofiwch Ebrill 19 2008 Port 1-0 Rhyl!!!
Cmon Port!!

CPD Porthmadog Port have three games left but there will not be a game this coming weekend.
Ports next games will be over the Easter weekend. AIRBUS UK will be the visitors on Good Friday (29/03/24) with Port travelling to CHIRK on Easter Monday (01/04/24).
There will not be a game on the 6th of April which leaves the final game of the season for the 13th April when HOLYWELL TOWN are the visitors.
So 9pts still to play for but two of those games are against the front runners placed 1st and 2nd in the table.
We are favourites for the drop 4pts adrift of Prestatyn.
So that you can judge our outside chance of survival here are Prestatyns position:-
Both Port and Prestatyn have played 27 games after Prestatyns loss to Holywell last night. Their remaining 3 fixtures are:- Flint (h), Ruthin (a) Gresford (h).
Port hold a small 2 goal advantage on goal difference.
Difficult days; but giving your fullest support is the only way forward.

Dont forget April 19 2008: Port 1-0 Rhyl!!!!
Cmon Port!!
18/03/24
MICHAEL HOLT 1969-2024


The support from family, friends and followers of Mike, has been overwhelming. With your help, we were able to repatriate him to the UK. Thank you so much.

We would now like to invite you to join us for the funeral service. .

The service will be held at 12 noon on Wednesday the 3rd April at Landican Crematorium, Arrowe Park Road, CH49 5LW. It will be followed by an opportunity to share stories and memories of Mike at The Neston Club, Station Road, Parkgate. CH64 6TZ. .

Due to the circumstances we are uncertain of the numbers of people that will be attending, so please let us know if you are planning to attend by e-mailing djholt3@outlook.com - If you are coming along, please don't feel the need to wear black. .

Family flowers only please, however there will be a collection at the wake for Mike's beloved Porthmadog Football Club, if you would like to donate. .

Please note; The Neston Club is cashles.

Thank you once again to every one that has supported the family in this time. .


Y neges uchod gan deulu Micael Holt

A message from the family of Michael Holt.
14/03/24
CEGIDFA / GUILSFIELD: Sadwrn / Saturday: Clos Mytton, SY21 9PF


GM YMLAEN / GAME ON


Gyda 4 gm yn unig yn weddill mae amser yn brin iawn yn y frwydr i aros fyny. Pnawn Sadwrn bydd Port yn parhau gydar ymdrech gyda taith i Cegidfa.
Dros nifer o dymhorau maer clwb or canolbarth wedi bod yn esiampl, gan ddangos i glybiau llai fod yn gystadleuol ar y lefel yma. Tymor ar l tymor maer rheolwr Nathan Leonard wedi adeiladu carfannau cry gyda enwau fel Bromley, Cathrall a Cook yn ymddangos yn rheolaidd. Mae Cegidfa yn gyfforddus yn y 7fed safle, sefyllfa sy ond yn freuddwyd i nifer o glybiau.
Pnawn Sadwrn gall Port ddim edrych ymhellach na gwneud ymdrech fawr i ennill y triphwynt yn erbyn gwrthwynebwyr cryf. Bu y Sadwrn diwetha yn siom ar l mynd ar y blaen yn gynnar,.ac yn siom eto i weld Danny Brookwell yn tynnu fyny a gorfod gadael y cae. Mae Danny, nid yn unig wedi bod yn creu cyfleoedd ond, yn y 9 gm ddiwetha wedi rhwydo 7 gl. Ymdrech enfawr gan rhedeg yn ddibaid.
Maer sefyllfa yn galw am frwydro mlaen a ... pe byddai canlyniadau eraill yn mynd on plaid pwy a wyr?
Cmon Port!!

.With only 4 games remaining time is running out in the fight for survival, On Saturday Port will continue the struggle with a visit to Guilsfield,.
Over many seasons the mid-Wales club has been a model for smaller clubs, showing the way to be competitive at this level. Manager Nathan Leonard has built a strong squad season after season, with names like Bromley, Cathrall and Cook featuring regularly in those squads. The Guils are comfortably placed in 7th spot. Now only a dream for many others.
On Saturday Port can look no further than putting in maximum effort to pull off a win against, strong opposition. After taking such an early lead, last Saturday it turnred into a disappointment for Port, It was also a huge disappointment to see Danny Brookwell pull-up and leave the pitch.. Danny, not only has he been key to opening up defences and set up chances, but has netted 7 goals in the last 9 games, making him joint top scorer. Truly a massive effort of non-stop action..
It is now a case of keep on battling and, if other results go in your favour, ... who knows?
. C;mon Port!!.
Lluniau / Photos: DANNY BROOKWELL & CAIO EVANS: cyfranwyr cyson mewn tymor anodd / consistent contributors in a difficult season.
. . 12/03/24
Clwb yn ennill mwy o Nawdd / Club wins more sponsorship


CPD Porthmadog Fel yr adroddwyd yn barod ar Facebook ac X, sicrhawyd mwy o nawdd gan y clwb. Yn barod mae Rob a Gerallt wedi gosod byrddau hysbysebu i ddau gwmni mawr sef SQUEAKY CLEAN CLEANING SERVICES and OIL4WALES.
Atgoffir ni gan ysgrifennydd y clwb, Chris Blanchard, yn ei golofn yn y rhaglen fod y clwb bob amser yn ddiolchgar ir noddwyr hael ac hebddynt ni fyddain bosib symud ymlaen efon cynlluniau a gwellar cyfleusterau ar Y Traeth.
Mae hyn eto yn cadarnhau y datblygiad sydd yn cael ei wneud oddi ar y cae, gan osod seiliau pellach at y dyfodol. Mae ein diolch yn fawr ir Swyddog Marchnata, Dylan Rees am ei holl waith ac am sicrhau cefnogaeth y ddau gwmni yma.

As has already been reported on the clubs social media accounts, Port have won further frexh sponsorship. Rob and Gerallt have already put up advertising boards for two major companies, SQUEAKY CLEAN CLEANING SERVICES and OIL4WALES.
Club Secretary Chris Blanchard reminds us in his match programme column that the club is always very grateful to all our generous sponsors, without whom we couldnt always push on with plans to improve favilities at our ground.
This further confirms that off field progress continues, laying further foundations for the future. Many thanks to our Marketing Officer, Dylan Rees for all his dedicated work and for ensuring the backing of these two companies.
07/03/24
Colli John Williams / Passing of John Williams


Gyda chryn dristwch derbyniodd y clwb y newyddion am farwolaeth ein cyn-reolwr John Williams yn 89 mlwydd oed.
Roedd John yn rheolwr rhwng Tachwedd 1972 a Mai 1976.
Yn ystod ei amser yma enillodd Cynghrair Cymru (Gogledd) ddwywaith yn 74/75 a 75/76, Cwpan Her Arfordir Gogledd Cymru a Chwpan Alves yn 73/74 a Chwpan Cookson yn 75/76.
Mae'r Clwb yn anfon eu cydymdeimlad dwys i'r Teulu.
Bydd munud o dawelwch cyn y gm ddydd Sadwrn erbyn Bwcle.


It is with the greatest regret that the club received the news of the passing of our former manager John Williams aged 89.
John was manager between November 1972 and May 1976.
During his time here, he won two Welsh League (North) titles in 74/75 and 75/76, the North Wales Coast Challenge Cup and Alves Cup in 73/74 and Cookson Cup in 75/76.
The Club send their condolences to the Family.
A minute's silence will be held before Saturday's match against Buckley Town.
09/03/24
AIL-Dm / Reserves: Sadwrn / Saturday Y WAUN/CHIRK v Port 2.30pm LL14 5NA

GOHIRIWYD / CANCELLED

Bydd Ail-dm Port yn teithio i chwarae Ail-dm Y Waun pnawn Sadwrn. (09/03/24)
Bydd y gic gynta am 2.30 or gloch.
Pob lwc hogia

The Reserves will be away to the Chirk AAA Res on Saturday. (09/03/24)
Kick of is at 2.30 pm
Best of luck lads.
07/03/24
BWCLE / BUCKLEY TOWN: Sadwrn / Saturday: Y Traeth: 2pm

Noddwyr / Sponsors: Toyota Harlech
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors: THE GRASSROOTS FOOTBALL SUPPORTERS - BCJJ

5 Ffeinal Cwpan rhwng rwan a diwedd y tymor meddai Steve Williams gydar cynta o rhain yn dod pnawn Sadwrn pan fydd Bwcle yn ymweld r Traeth.
Mae Bwcle yn 11eg yn y tabl 4 pwynt ar y blaen i Port a bellach wedi chwarae un gm yn llai. Nos Fawrth roedd Bwcle yn chwarae Treffynnon, un o geffylau blaen y gynghrair ac, er iddynt golli, maen werth nodi fod y sgr yn gyfartal tan i 80 munud basio. Hyn yn awgrymu fod y clwb o Sir y Fflint yn barod i gwffio am y pwyntiau, yn union beth fyddech yn disgwyl gan glwb yn cael ei reoli gan Asa Hamilton.
Maer ddau glwb eisoes wedi cyfarfod ddwywaith y tymor hwn. Cyfartal 1-1 oedd hi yn y gm gynghrair ar Globe Way gyda Telor Williams yn rhwydo i Port. Bwcle aeth a hi yn y gm 4ydd rownd Cwpan JD Cymru i sicrhau lle yn rownd yr wyth olaf.
Colli cyfle am bwynt oedd hanes Port y Sadwrn diwetha yn erbyn Gresford a hyn diolch i gl hwyr arall. Ie hynny eto! Sawl gwaith? Ond cadwch y ffydd mae Steve Wulliams yn mynnu fod yna ddigon o bwyntiau yn dal ar gael i sicrhau diogelwch.
Bydd y ddau glwb yn barod am y sialens pnawn Sadwrn. Gobaith eton fyw!
Cefnogwch yr hogia!
Cmon Port!!

Buckley Town will be the visitors to the Traeth on Saturday for what manager Steve Williams has described as the first of five Cup Finals between now and the end of the season.
Buckley are in 11th place 4pts ahead of Port with one game in hand. Last time out in midweek they went down 3-0 to front runners Holywell Town. It is worth noting, however, that up until the 80th minute the scores were level which suggests that the Bucks will provide tough, battling opposition as you would expect from a team managed by Asa Hamilton.
The two clubs have played each other twice this season. The league fixture at Globe Way ended in a 1-1 draw with Telor Williams netting for Port. Buckley were 2-0 winners in the 4th round Welsh Cup tie to reach the last 8 of the competition.
. Port missed out on a point last time out when Gresford netted a late winner. How often have we said that this season? Manager Steve insists there are enough points left to keep Port in the Cymru North. Both sides will certainly be up for it on Saturday and where theres life theres hope.
Support the lads!
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Will Owen-Ford: gm gynta ardderchog yn erbyn Gresffordd / the teenager made an excellent debut performance.
Telor Williams ; sgoriwr draw ym Mwcle / who netted at Globe Way.
05/03/24
Cymru NORTH: Gemau heno / Tonights games


Dyma ganlyniadaur gemau allweddol a chwaraewyd heno. Maer TABL wedii diweddaru

Treffynnon/Holywell 3-0 Bwcle / Buckley
Prestatyn 1-1 Y Wyddgrug / Mold Ales
Cegidfa / Guilsfield v Caersws (Gohiriwyd / Postponed)

Above are the results of tonifgts key fixtures. The TABLE has been updated.
05/03/24
Gwaith ar Y Traeth / Work at the Traeth


Dywed Chris Blanchard, yn ei golofn yn y rhaglen, fod y gwaith ar y llifoleuadau LED iw cwblhau yr wythnos hon. Y gwaith iw wneud ar y prif faes a hefyd ar y maes hyfforddi.
Roedd Chris hefyd yn ychwanegu Diolch y Fawr i Rob Bennett am y gwaith a wnaeth yn ail osod llawr toiled y dynion ac ardal y bar yn y clwb. Meddai Chris fod Rob yn un or arwyr tawel y clwb pl-droed ac hebddynt byddem llawer yn dlotach.
Fel gwefan ychwanegwn ein diolch ni i Rob. O gwmpas y maes ym mhobman mae tystiolaeth oi waith ymarferol. Un arall o brosiectau diweddar Rob oedd trosglwyddor offer cyhoeddi ir brif Eisteddle. Gwnaed hyn er mwyn galluogi cefnogwyr ar ochr yr Eisteddle or cae glywed y cyhoeddiadau yn dipyn gwell.

Club secretary Chris Blanchard, in his programme column, tells us that work on the new LED floodlights is to be carried out this week. These are to cover both the main pich and the training pitch.
Chris also extends a big Diolch yn Fawr to Rob Bennett for the work done on the flooring of the Gents toilet and the bar area in the clubhouse. Rob, he adds, is one of the many unsung heroes at the football club and it would be a poorer place without him.
As a website we add our thanks to Rob. All around the ground there is plenty of evidence of his practical work on behalf of the club. Another of Robs recent projects has been the transfer of the tannoy equipment to the main stand with all that has entailed. It enables supporters on the Main Stand side of the pitch to better hear what is being announced.
04/03/24
TELEDU PORTTV: Yn holi / Talks to: STEVE WILLIAMS


Aeth pennau lawr yn yr eisteddle ac o gwmpas y Traeth tua chwarter i bedwar pnawn Sadwrn wrth i gic rhydd Charley Edge droelli fewn i gornel y rhwyd ond mae un yn dal yn amharod i ildio sef ein rheolwr Steve Williams. Tra fod yna ddigon o bwyntiau yn dal ar gael maen ei gweld fel hyn-
5 Cup Ffeinal arall i fynd, dal digon o bwyntiau in cadw yn y lg ma, a mae fyny inni gal y pwyntiau i fynd a ni dros y lein.
Ond wnaeth o ddim cuddio ei siom am y canlyniad, Rili yn siomedig heddiw ma. Hanner cynta neud yn rili da. Ail hanner ddim yn trio chwarae o gwbl. Dim yn ddigon dewr i gal ar y bl a chwarae.
Byddai wedii fodloni efo pwynt gan ychwanegu Dwin meddwl y bysa nhw (Gresffordd) yn hapus i fynd adra efo pwynt.
Gwelodd y gm fel adlewyrchiad or Cymru North, Maer lg i gyd yn agos heblaw am y tri ar y top, a fawr felly i ddewis rhyngddynt pan y chwarae gilydd.
Yn wahanol ir gweddill ohonom di Steve ddim yn edrych ar ganlyniadau eraill. Dim interest yn risylts erill meddai. Di rheini ddim yn mynd in cadw yn y lg. Perfformiadau a pigo pwyntiau fyny syn mynd in cadw yn y lg
Am ein diffyg canlyniadau adra meddai, Dylsach chi enjoio chwara ar y Traeth roedd y syrffes heddiw ma yn fendigedig
Eironi y diffyg pwyntiau adra oedd fod .... rhai on perfformiadau adra ni wedi bod yn well nar rhai ffwrdd lle da ni wedi pigo pwyntiau fyny.
Maen siwr bod y rhan fwyaf ohonom yn croesi bysedd am chydig o lwc fynd ein ffordd ond go brin fod lwc yn rhan o rhaglen hyfforddi Steve!!

Heads went down in the stand and around the Traeth at 3.45pm on Saturday when Charley Edges free kick curled inside Ports back post but one who is still not prepared to give up is manager Steve Williams.
Whilst there ar sufficiaent points to play for he sees it as :
Five more Cup Finals left to play, still enough points to keep us in the league. It is up to us to get these points to take us over the line.
He did not conceal his disappointmnt at the result We played really well in the first half but second half we did not try to play and were not brave enough
He would have accepted a point saying, I think they would have been happy to take a point home with them.
The game he saw as a reflection of the Cymru North where the whole of the league is so tight apart from the top three. Unlke most of the rest of us Steve is not looking to other results They will not keep us in this league, only performances and picking up ponts.
As for lack of homes wins he says You should enjoy playing at the Traeth, the surface was really magnificent today.
Ironically he saw many of our home performances as being better than those on the road which have brought points.
The rest of us might welcome a slice of luck for a change but I doubt Steve sees luck as a part of his rescue programme!!
02/03/24
Michael Holt: Casgliad / Collectiom


Hoffai swyddogion y clwb ddiolch i'r cefnogwyr a'r chwaraewyr / tm rheoli am godi swm anrhydeddus o 418 er cof am Michael Holt yn y gm prynhawn 'ma.

Club officials would like to thank all the supporters and players / management team on raising an honourable sum of 418 in memory of Michael Holt at today's match against Gresford Athletic FC
02/03/24
Cofio Michael Holt / Remembering Michael Holt


Maen anodd rhoi geiriau at ei gilydd mewn sefyllfa fel hyn. Dwi ddim yn meddwl fy mod wedi eistedd o flaen cyfrifiadur or blaen a cheisio trosglwyddo fy meddyliau, fel ar hyn o bryd. Mae defnyddio y gair roedd yn hytrach na mae yn chwithig, yn sicr. Mae edrych yn l ar yrfa hogyn ifanc oedd newydd gropian dros yr hanner cant hefyd yn anodd.
Yn sicr, fe fydd y prynhawn Sul diwethaf hwnnw yn aros yn y cof tra byddaf ar y ddaear yma. Wedi setlo o flaen y teledu i wylio ffeinal fawr Cwpan Carabao gyda Lerpwl yn herio Chelsea oeddwn ar gm yn ei hanterth ar meddwl yn troi o gwmpas fel dilledyn yn y peiriant golchi.
Ond, ac mae hwn yn ond MAWR, fe ddaeth llonyddwch go iawn wedir glec o dderbyn y neges ar y ffn fach. Aeth y meddwl yn dywyll ar llygaid ynghau wrth i mi ddarllen yr ychydig eiriau. Roedd y geiriau yma yn deud cyfrolau. Doedd y gm ddim yn bwysig bellach. Do, fe sgoriodd Van Dijk ond nid dyna pam y cofiaf y prynhawn du yma y neges honno am Michael Holt sydd wedi ei ysgythru ar y meddwl o hynny mlaen.
Roedd nerth Michael yn anhygoel, o ystyried iddo gael ei lethu gan glefyd siwgr am flynyddoedd. Roedd yr hyn oedd oi flaen yn her a hanner, ond doedd hynny ddim am ei rwystro, yn sicr. Roedd ei ddyfalbarhd i gwblhaur sialens yn amlwg. Roedd ei gymhelliant i gasglu arian er budd ei achosion da yn uchel a doedd dim a ddywedai unrhyw un yn mynd iw rwystro rhag cwblhau y dasg.
Bu ei baratoi yn drwyadl ir eithaf, a hynny dros gyfnod hir iawn, o ymarfer ar y mr, yn y gampfa, ac mewn ystafell yn y ty. Ni welais unrhyw un gydar ffocws pendant yma or blaen. Doedd dim troin l. Uchelgais bywyd iddo, er mwyn talu nl am y cymorth gafodd gydar afiechyd creulon yma.
Roedd ei gariad at Glwb Pl-droed Porthmadog yn eithafol. Byddain cefnogi ar hyd y glannau a phellach. Doedd Michael ddim am golli gemau, er ei fod yn byw bellach ymhell or Traeth. Cwblhawyd teithiau ir Iwerddon ganddo er mwyn codi arian ir Clwb. Cododd 1916 wrth rwyfo o Port i Wiclow yn yr Iwerddon llynedd. Doedd dim stop arno. Hogyn llawn calon.
Maen anodd amgyffred yr hyn ddigwyddodd ar ei daith olaf. Dwi ddim eisiau meddwl am hynny, ond byddaf yn cofio am Michael am amser hir. Gobeithio bydd nifer yn codi gwydryn iddo ar y Traeth wrth ddathlu bywyd a ddaeth i ben mor annisgwyl, allan ar y mr mawr.
Bydd colled enfawr ar dy l yn sicr gyfaill. Lejand Port. Cwsg yn dawel, Michael.


It's hard to put words together in a situation like this. I don't think I've sat in front of a computer before and tried to put down what is in my mind right now. Using the word 'was' rather than 'is,' is certainly difficult. Looking back at the life of this young man who had only just crawled over fifty, is also surreal.
That last Sunday afternoon will certainly remain in the memory while I am on this earth. Settled in front of the TV to watch the Carabao Cup final, with Liverpool taking on Chelsea and the mind was swimming around like a garment in the washing machine.
But and this is a BIG, but a real stillness came after the click of a message reaching the mobile phone. My mind went blank, and my eyes closed as I read the few words. These words were difficult to take in. The game didn't matter anymore. Yes, Van Dijk scored but that's not why I will remember that afternoon it's that message about Michael Holt that will be etched in the mind from now on.
Michael's strength was incredible, knowing he had suffered with diabetes for years but, the challenge ahead of him was certainly not going to overwhelm him. His determination to complete the trip was evident. His motivation for collecting money towards his special causes was high and he wouldnt listen to anyone suggesting he would fail in his challenge. His preparation had been rigorous to the fullest over a very long period. He had practised at sea, in the gym and in a room at his home. I haven't seen anyone with this so much focus before a challenge. There was no turning back. A lifetimes ambition to pay back for the help he received with his cruel disease. In one word, he was indestructible!
His love for Porthmadog Football Club was extreme. He would show his support all over the country. He didn't want to miss games even though he now lived quite a distance from the Traeth.
A rowing trip to Ireland was completed by him in order to raise money for the Club. He raised 1,916 by rowing from Porthmadog to Wicklow in Ireland last year. There was no stopping him.
It's hard to grasp what happened on his last trip. I don't want to think about that, but I will remember Michael for a long time. I hope many will raise a glass to him at the Traeth, while celebrating his life, after it ended so unexpectedly out at sea.
You will certainly be sorely missed my friend. Port Legend. Rest in Peace, Michael.

Dylan Elis: Teyrnged Bersonol / A Personal Tribute
01/03/24
OLIVER FAREBROTHER: Chwaraewr y Mis / Player of the Month


Llongyfarchiadau ir golwr Ollie Farebrother a enwyd yn Chwaraewr Mis Chwefror y cefnogwyr.
Ymunodd Ollie o glwb Y Waun yn ystod ffenest drosglwyddo mis Ionawr gan helpu gryfhau yr amddiffyn ar gyfer y frwydr i oroesi. Gwelwyd nifer o berfformiadau llawn cadernid ganddo gan adeiladu dealltwriaeth yn syth gydai gyd amddiffynwyr.
Chwaraeodd rhan allweddol wrth i Port ennill y 3 phwynt yn Llanidloes, yn arbed cic or smotyn a gwneud nifer o arbediadau arbennig mewn diweddglo llawn tensiwn.
Ardderchog Ollie!!

Congratulations to keeper Ollie Farebrother who has been voted supporters player of the month for February.
Ollie, who joined Port from Chirk AAA in the January transfer window, has helped solidify the defence in the battle for survival. He has put in some sterling performances, building an immediate understanding with his fellow defenders.
Played a key role in securing 3pts at Llanidloes, saving a penalty and making some vital saves in the closing stahges of a tense finish.
Well done Ollie!!
Noddir gan / Sponsored by: TELEDUPORTTV
27/02/24
CASGLIAD / COLLECTION: Sadwrn / Saturday


Bydd yna gasgliad yn cael ei wneud er cof am Michael Holt yn y gm rhwng Port a Gresffordd ar Y Traeth pnawn Sadwrn.

Sylwer hefyd fod yna gasgliad yn cael ei drefnu ar GOFUND ME.COM gan Barry Hayes i ddod Michael yn l.
I gyfrannu ewch i https://gofund.me/d7308f8a


There will be a collection in memory of Michael Holt at Saturdays game at the Traeth between Port and Gresford.

A fund has also been opened by Barry Hayes to bring Michael home. This is on GOFUND ME.COM
To contribute go to https://gofund.me/d7308f8a
29/02/24
GRESFFORDD: Sadwrn / Saturday: Y Traeth 2pm.

Noddwr / Sponsor: GARY FALCONER ELECTRICALS

. Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Gresffordd ir Traeth gydar gic gynta am 2 or gloch. Gydar cyfri i lawr at ddiwedd y tymor bellach ymlaen mae 6 gm yn weddill i Port ac 18 pwynt yn dal ar gael.
Yn ei gm ddiwetha cyfartal oedd Gresffordd gyda Chaersws ac ou 6 gm ddiwetha maent wedi ennill 2 ac un yn gyfartal.
Yn y gm gyfatebol ar Y Graig, sicrhaodd Port fuddugoliaeth hwyr, 3-2, diolch i ddwy gic or smotyn gan Shaun Cavanagh a gl gan Ifan Emlyn yn yr amser ychwanegol. Er, ddim yn hollol rhydd o ofnau disgyn, maer clwb o ardal Wrecsam yng nghanol y tabl gyda 5 pwynt a dwy gm mewn llaw dros Port. Ond gyda gymaint or gemau bellach yn rhai 6 phwynt gall pethau newid yn sydyn.
Sadwrn arall o frathu ewynedd yn y Cymru North. Bydd pob un or 16 clwb yn chwarae pnawn Sadwrn. Hyn yn cynnwys y ddau glwb sydd yn syth uwch eu pennau, gyda Caersws adra ir Fflint a Prestatyn yn Treffynnon.
Mae buddugoliaethau gefn wrth gefn wedi rhoi gobaith i Port ond ni fydd amser i ymlacio gydar pwysau ymlaen tan y diwedd.
Cmon Port!!

On Saturday Port will welcome Gresford Athletic to the Traeth for a 2pm kick off. The countdown is now very much on and Port now have 6 games left -still 18 points to play for.
Last time out Gresford drew 1-1 with Caersws and they have won 2 and drawn one of their last 6 matches.
In the corresponding fixture at the Rock, Port gained a narrow 3-2 win thanks to two spot kicks by Shaun Cavanagh and a late, late winner from Ifan Emlyn. The Wrexham area club, though not entirely free of relegation worries, do hold a mid-table spot with 5 points advantage and 2 games in hand over Port. But things can change quickly with so many 6 pointers being played at this stage of the season.
It will again be a nerve wracking Saturday in the Cymru North. All 16 clubs will be in action this Saturday. These include the two clubs immediately above Port in the table, with Caersws at home to Flint and Prestatyn at Holywell.
Back to back wins have given Port a chance of survival but no time to relax as the pressure will be on to the very end.
Cmon Port!!
Lluniau /Photos: Rhys Alun: gl bwysig / back on the scoresheet
Caio Evans: amseru ei gl gynta yn berffaith / a well-timed first goal
27/02/24
Neges wrth David Holt / A message from David Holt


We have been working tirelessly to get help to Michael over the past four days but have found it incredibly difficult to do so. Last night the fishing vessel Noruego accepted a tasking from Cape Verde Joint Rescue Coordination Centre and made directly for Michael's coordinates.
Very sadly, upon arrival, Michael was found dead inside his cabin.
Of course this was not the ultimate conclusion we were looking for, but I am somewhat comforted knowing he died doing something he absolutely wanted to do with a passion and managed to row in excess of 700 miles in the process. An achievement in itself.
This is a huge shock to myself, his wife Lynne & daughter Scarlett and my parents, not to mention wider family and friends. Many thanks for the kind words & wishes that you have already sent us during the past few days. They mean a great deal to all the family.
Regards David.
27/02/24
Michael Holt: Cwsg yn Dawel / Rest in Peace


Maer clwb ar dref yn drist iawn i glywed am farwolaeth Michael Holt tra yn rhwyfo ar ei ben ei hun ar draws Yr Iwerydd o Gran Canaria i Barbados yn ei gwch MYNADD. Bwriad Michael oedd codi arian at achos Mind a Gwasanaethau Gwirfoddol Lerpwl. Roedd o ei hun wedi dioddef o Diabetes Teip1 a tua 700 milltir i fewn ir daith dioddefodd salwch ac yn anffodus iawn fei darganfuwyd yn farw yn caban ei gwch gan griw cwch pysgota a aeth iw gynorthwyo.
Maer clwb yn ddyledus i Michael am y swm sylweddol a godwyd ganddo tuag at bl-droed yn yr ardal tra ar daith noddedig o Borthmadog i Wiclo.
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf a theulu a ffrindiau Michael.

The town and the club were deeply saddened to hear of the death of Michael Holt whilst on his single handed charity row across the Atlantic Ocean from Gran Canaria to Barbados in his boat MYNADD. He was raising money in aid of the charity Mind and Liverpool Charity and Voluntary Services. Suffering from type 1 Diabetes Michael fell ill some 700 miles into his journey. Unfortunately he was found dead in his cabin by the crew of a fishing vessel which went to his aid.
The club is indebted to Michael for the substantial sum which he raised for football in the area whilst on a sponsored row from Porthmadog to Wicklow.
We extend our sincere and deepest sympathy to Michaels family and friends.
CANLYNIAD / RESULT: PORT 0-6 YSN / TNS

22/02/24
AIL-Dm / Reserves: Sadwrn / Saturday 1.00pm: Traeth: v TNS (Res)


CANLYNIAD / RESULT: PORT 0-6 YSN / TNS

Bydd yr AIL-Dm yn chwarae Ail Dm YSN, y clwb ar ben yr adran.
Pnawn Sadwrn nesa 24 / 02 / 24.
Os nad ydych yn teithio i Llanidloes dymar gm ichi.
Cefnogwch yr hogia ifanc
Sylwer cic gynta 1.00pm.

The Rezzies take on TNS Res the top side in the division.
Next Saturday 24/12/24
If you are not travelling to Llanidloes this the game or you.
Support the young lads!!
Note the kick off time 1.00 pm.
21/02/24
LLANIDLOES TOWN: Sadwrn / Saturday: Parc Victoria: 2pm SY18 6AS


Jake Jones - CPD Porthmadog Teithio eto fydd Port pnawn Sadwrn i chwarae gm anferth arall a hynny ar Barc Victoria Llanidloes gydar frwydr am ddiogelwch yn parhau.
Cyfarfur ddau 3 wythnos yn l pan gafwyd perfformiad cadarn gan y clwb or canolbarth a welodd hwy yn gadael y Traeth gydar 3 phwynt diolch i gl hwyr Connor Bird. Roedd yn enghraiff arall o methiant Port i gymryd eu cyfleoedd au bod wedi dibynnu gymaint ar Danny Blockwell i sgorio goliau. Ond daeth tro ar fyd y Sadwrn diwetha ar Barc Latham ac, er iddi fod yn esiampl arall o Danny Brockwell yn canfod y rhwyd, cawn obeithio am berffomriad arall llawn cymeriad a phenderfyniad fydd yn arwydd o newid go iawn ir clwb.
Roedd buddugoliaeth Y Daffs ar y Traeth yn lechen ln brin ac ond yr ail fuddugoliaeth iddynt sicrhau y tymor hwn. Wythnos diwetha colli oedd eu hanes o 5-1 adra ir Wyddgrug.
Pnawn Sadwrn bydd angen perfformiad arall gydar un ysbryd a phenderfyniad a sicrhaodd y fuddugoliaeth y Sadwrn diwetha. Wrth inni fynd at y 7 gm syn weddil,l a felly 21 pwynt yn dal ar gael, bydd un lygad eto ar rhai or gemau eraill perthnasol.
Amdani. Cefnogwch yr hogia
Cmon Port!!l

Gethin Thomas - CPD Porthmadog On the road again for Port on Saturday when they travel to Llanidloes for another huge one in the battle for safety.
The two clubs last met just 3 weeks ago when a fighting performance by the mid-Wales club saw them depart the Traeth with all three points thanks to a late winner by Connor Bird. That was another case of Port failing to convert their chances as they have depended to such an extent on Danny Brookwell for their goals. But the break through came last Saturday at Latham Park and, though it was another case of Danny Brookwell providing the goals, lets hope that this show of character and determination will mark a real turning point in the clubs fortunes.
Last time out The Daffs suffered a 5-1 home defeat to Mold Alex but the win at the Traeth provided a rare clean sheet and only their 2nd league win of the season.
Saturday, it will be a case of going for it with the same spirit and determination which provded last Saturdays win and, at the same time, eyeing other games as we enter the last 7 games with 21 points still to play for.
Go for it!! Support the lads!!
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Jake Jones & Gethin Thomas: dau or chwaraewyr newydd sydd wedi creu argraff. / two of the new signings who are making an impact.
19/02/24
DANNY BROOKWELL: JD CYMRU LEAGUES : TM YR WYTHNOS / TEAM of the WEEK


Llongyfarchiadau i Danny Brookwell a enwyd yn Tm yr Wythnos y JD Cymru Leagues yn dilyn perfformiad arbennig ar Barc Latham yn erbyn Caersws y Sadwrn diwetha. Perfformiad a oedd yn allwedol wrth helpu Port sicrhau y fuddugoliaeth.

GK - Alex Swindell (Y Wyddgrug / Mold Alexandra) DF - Taylor Jones (Cambrian & Clydach Vale) DF - Tom Kemp (Prestatyn Town) DF - Nic Arnold (Rhydaman / Ammanford) DF - Ellis Williams (Rhydaman / Ammanford) MF - Tyler Aylward (Pontardawe Town) MF - Kurtis Rees (Llanelli Town) MF - Ethan Davies (Ruthun) FW - Danny Brookwell (Porthmadog) FW - Jordan Edwards (Goytre United) FW - Alex Bonthron (Cwmbran Celtic) Manager - Gruff Harrison (Rhydaman / Ammanford)

Congratulations to Danny Brookwell named in the JD Cymru Leagues Team of the Week. This follows his match winning performance for Port at Latham Park last Saturday against Caersws.
19/02/24
TELEDU PORTTV: Yn holi / Talks to: STEVE WILLIAMS


Hwyrach nai gysgu heno oedd ymateb Steve Williams i gwestiwn Dylan Elis yn syth ar l y fuddgoliaeth gynghrair hir ddisgwyliedig dros Caersws pnawn Sadwrn.
Roedd yn hapus i estyn y clod i gyd ir chwaraewyr, Hogia wedi gwneud yn rili da heddiw ma. Dwi di bod fel record wedi sticio (yn dweud) ma hyn yn dod.Dynar bilif sy gan yr hogia ar l wythnos dwitha a mor dorcalonnus oedd hi
Dwi mor falch drostyn nhw. Ma nhwn gweithio mor galed yn y training ac ar y cae ond heb cael y rewards -TAN HEDDIW.
Wrth edrych ymlaen meddai Steve Saith gm anferth ar l.
Rhaid gwneud yn siwr bod nin paratoi at y nesa, dim sbio at beth syn dod wedyn. Cymryd nhw un ar l y llall.
A dyna mae pob cefnogwr yn dymuno, gan ddechrau yn Llanidloes y Sadwrn nesa.

Perhaps I might sleep tonight was a smiling Steve Williams comment, to Dylan Eis immediately following last Saturdays nail biting finish at Latham Park.
He was happy to heap all the praise on his players whom he said had worked so hard in training and on the pitch. Though he must have sounded like that stuck record, he had kept saying that this was coming.
I am so pleased for the players. Theyve worked so hard without getting the rewards -until today.
Looking ahead to the rest of the season he pointed to the seven huge games which remain.
We must make sure we prepare well for the next game and not look towards what is coming after that
Yes its time for the old adage one game a t a time.
That is the sentiment echoed by all suppoerters -starting at Llanidloes next Saturday.
17/02/24
Or Diwedd -BUDDUGOLIAETH!! / At last -A WIN!!!


Caersws 1-2 Port
Dyna ichi ganlyniad i gynhesu eich calon gan ddod a rhediad o golli 9 gm gynghrair yn olynol i ben.
Diweddariad Dylan Rees o Barc Latham oedd,: Canlyniad a perfformiad gwych gan yr hogia, a buddugoliaeth gynta ers mis Hydref. Ymlaen i Llanidloes!! Dwy gl wych gan Brookwell ac Ollie yn y gol yn arbennig.
Ia dwy gl gan Danny Brookwell i fynd ai gyfanswm am y tymor i 11. Gydar cyfan sydd wedi mynd ymlaen mae Danny wedi rhwydo 6 gl mewn yn y 7 gem ddiwetha. Tipyn o record.
Diolch Danny a gwych hogia.
Pleser i Treflyn heno yn disgrifio buddugoliaeth. Darllenwch yr adroddiad yn disgrifio'r frwydr gyffrous.https://www.porthmadogfc.com/adroddiad.htm#caerswsaCaersws 1-2 Port
Its a result which comes as music to our ears, bringing to an end a run of 9 straight league defeats.
Dylan Rees updates from Latham Park: Fantastic result and performance from the lads. 2 great goals from Brookwell, Ollie outstanding in goal and all round team performance.
Yes two goals from Danny Brookwell taking his seasons tally into double figures with 11 goals. With all tha thas been going on around him Danny has netted 6 times in the last 7 games.
Thanks Danny and well done lads!!
Quite a change for Treflyn tonight, describimg a victory! Read all about the exciting victory.https://www.porthmadogfc.com/adroddiad.htm#caerswsa


17/02/24
Noson dda ar Y Traeth / Successful Evening at the Traeth

Profodd y noson Holi ac Ateb ddwyieithog yng Nglwb y Traeth yn ymarferiad gwerthchweil. Maer Bwrdd yn haeddu ein diolch am drefnur noson ar tm rheoli am eu atebion gonest.
CPD Porthmadog Roedd yna nfer dda o gefnogwyr yn bresennol ac roedd yr ymateb positif yn sail i drafodaeth amrywiol ac eang o bynciau perthnasol. Mynegwyd consyrn gan Steve Williams a Haydn Jones, gydar clwb yn symud i ymarfer ddwy waith yr wythnos, am y diffyg cyfleusterau yn ardal Port gan fod hyn yn allweddol wrth edrych at y dyfodol. Dywedodd Haydn Jones for cae 3G maint llawn yn anghenrheidiol.
Wrth ymateb i gwestiynnau am the ffenest drosglwyddo disgrifiodd Steve yr un mis Ionawr yn un arbennig o anodd gyda ar gaeledd chwaraewyr, gofynion cyflog a sefyllfa daearyddol Port i gyd yn ychwanegu at y broblem. Dywedodd fod pob ymdrech wedii wneud u arwyddo Rhif 9 ac er fod sawl ymgais wedi dod yn agos, yn y diwedd ni ddaeth pethau i fwcwl.
Bu trafod am weledigaeth o greu a datblygu clwb cymunedol gydar Ail-dm yn rhan bwysig. Pwysleiswyd yr angen ir tm gael rhestr gemau fwy rheolaidd. Pwysleiswyd hefyd cynnwys, o dan ymbarel y clwb, yr adran merched brysur a llwyddianus sydd yn chwarae eu gemau adra yn Harlech oherwydd y diffyg cae 3G yn ardal Port. O dan yr ymbarel hefyd y Porthmadog Juniors -adran brysul arall.
Soniwyd am ddatblygiadau oddi ar y cae gan yr is-gadeirydd Craig Hacking a rhaid dweud fod rhain yna i pawb eu gweld.
Diolch i bawb am eu presenoldeb ac am y cyfraniadau. Dynar oll sydd angen rwan ydy pwyntiau yn y bag.!!!

The Ouestion and Answer session at the Traeth Clubhouse proved a valuable exercise for the club. The Board deserve thanks and praise for organising the event and the management team for their honest responses.
There was a good turn out of supporters whose positive approach to the meeting led to a wide ranging number of related subjects being discussed. Concern was expressed by both Steve Williams and Haydn Jones at the lack of training facilities in the Porthmadog area and with the club already moving to training on two nights a week this was key looking towards the future. Haydn Jones stated that a full size 3G pitch was required.
Responding to questions on the Transfer Window, Steve described the January wndow as a particularly difficult one with availabity, money demands and geographical reasons all adding to the problem. Highlighting one problem he said that every effort was made to add a No 9 and though several attempts came very close, ultimately it proved fruitless.
A vision for the future as a community club was set out. The Reserves werea vital part of their one club vision and they clearly require a more regular fixture list. It should also include umbrella coverage of the thriving girls section and also the Porthmadog Junior set-up. It was pointed out that the Girls had to play home games in Harlech further emphasising the need for 3G facilities locally.
Club vice-chairman Craig Hacking outlined the off the pitch developments and this, it must be said, is clear for all to see.
Thanks to all present and all who contributed. All we need now is a few points in the bag!!
16/02/24
**NEWID LLEOLIAD / CHANGE of VENUE**

CAERSWS v PORT: PARC LATHAM PARK Y Drenewydd / Newtown SY16 1EN

Mae'r gm gynghrair rhwng Caersws a Porthmadog yfory wedi cael ei symud i PARC LATHAM, Clwb Pl-Droed Y DRENEWYDD oherwydd problemau 'r cae yng Nghaersws yn dilyn y tywydd gwlyb diweddar.
Dechrau am 2yp!!

Tomorrow's JD Cymru North league match between Caersws and Porthmadog has been moved to LATHAM PARK, NEWTOWN Football Club, due to ongoing problems with the pitch at Caersws, following recent heavy rain.
K.O.2pm!!
Parc Latham Park, SY16 1EN
15/02/24
NOSON o HOLI ac ATEB / QUESTION & ANSWER EVENING

CPD Porthmadog Mae NOSON o HOLI ac ATEB gyda'r Bwrdd a'r Rheolwr wedi ei drefnu ar gyfer nos Wener yma, Chwefror 16eg am 7.30yh yng Nghlwb Pl-Droed Porthmadog.
Croeso i bawb!!

A QUESTION & ANSWER EVENING with the Board and Manager has been organised for this Friday evening 16th February at 7.30pm at Porthmadog Football Club.
All welcome!!
15/02/24
CAERSWS: Sadwrn / Saturday: PARC LATHAM PARK, Y Drenewydd / Newtown 2pm SY16 1EN

Bydd Port yn chwarae Caersws pnawn Sadwrn gan wneud ymgais arall i dorri ar rhediad o ganlyniadau sydd wedi arwain at yr argyfwng.
Y Sadwrn diwetha cafwyd newid tactegau, gan chwaraen fwy uniongyrchol, a hyn yn gweithio. Hyd at 80 munud roedd Port yn edrych i sicrhau buddugoliaeth haeddiannol. Wedyn, o flaen ein llygaid aeth y cyfan yn llanast. Bellach 8 gm syn weddill ond 24 pwynt yn dal ar gael. Amser am weddi dawel a bysedd wedii croesi gan edrych dros yr ysgwydd am ganlyniadau eraill.
Mae Caersws wedi cael tymor da yn l yn y Cymru North ac, er iddynt golli y tair gm ddiwetha mae mantais o 8 pwynt ganddynt dros Port. Maent wedi elwa ar brofiad chwaraewyr fel Craig Williams a Neil Mitchell i wneud y naid or Ardal NE.
Gall chwaraewyr profiadol Port hefyd chwarae rhan bwysig dros yr wythnosau nesa: Josh Banks -er wedii wahardd am y nesa-ac Iddon Price yn y cefn gyda Gareth Jones Evans yn gyrru o ganol y cae --grt iw weld yn l- tra yn y blaen mae gan Danny Brookwell yn dod a digonedd o sgil a phenderfyniad. Gobeithio fydd Rob Jones -un arall profiadol- yn l a hefyd yr ifanc/profiadol Telor Williams.
Ond un ffordd i fynd rwan CEFNOGWCH yr HOGIA.
Cmon Port!!

Port will play Caersws on Saturday making a further attempt to break the seqence of results which has blighted the club over recent months.
Gethin Thomas - CPD Porthmadog Last Saturday, a change of tactics, with a more direct approach, seemed to have worked a treat and even with the 80 minute mark having come and gone, Port looked set for a deserved win. Then before our eyes all went haywire. Now 8 games remain but 24 points still to play for. Its hope and pray time now with an eye over the shoulder for the other results.
Caersws have had a good season back in the Cymru North and though slipping to 3 straight defeats recently, a gap of 8 points remains between them and Port. They have relied on the experience of players like Neil Mitchell and Craig Williams to assist that leap up from the Ardal NE.
Experienced players can also play a part in Ports relegation struggle: Josh Banks-though missimg Saturday through suspension- and Iddon Price at the back with Gareth Jones Evans -great to see him back- driving from midfield, while up front Danny Brookwell brings a wealth of skill and determination. Another experienced performer Rob Jones will hopefully be back on Saturday together with the young experienced Telor Williams.
Only one way to go now-SUPPORT the LADS!!!!
Cmon Port!!!
LLUNIAU/PHOTOS: Gareth Jones Evans: croeso 'nol /welcome back.
Gethin Thomas: sgoriwr Sadwrn ar Y Traeth / scorer last Saturday
12/02/24
TELEDU PORTTV: Yn holi / Talks to: STEVE WILLIAMS

Diweddglo digalon pnawn Sadwrn ar l edrych ar y fin sicrhau buddugoliaeth ond, ar waetha hyn, allan daeth Steve Williams i ymateb i gwestiynnui Dylan Elis.
Beth aeth oi le? Mae Steve yn cynnig tri peth, Mae o gyd am rheolir gm yn yr ail hanner.
Wedyn gan ganmol Llandudno, Ma nhwn dm ffit, ifanc, willing. Ma nhw wedi dangos hynny y season yma lle ma nhw wedi dod yn l, ma honno y 4ydd, 5ed gm ma nhw wedi curo yn y 10 munud ola, neu ar l 90 munud.
Yn drydydd, Maen benalti i Danny pan maen 2-0 i ni. Maen reit on blaenau ni, tin clywed y glec heb y bl. Os ydy hin mynd yn 3-0 fyny mae hin fynydd iddyn nhw gleimio.
Ychwanodd pe byddai wedi dod yn gyfartal, Tin cymryd y pwynt ac yn bildio ar y pwynt yna. I gonsidio dau yn injury time ar l y shifft maer hogia di roi fewn heddiw, mae on un anodd i gymryd.
Edrychodd ymlaen at weddill y tymor, Wyth gm ar l a mae (pob un) o rheini yn medru rhoi 3 phywnt iti.
Maen gm newydd yn Caersws. Cathon ni gm dda, gystadleuol yn erbyn nhw ar Y Traeth.
Am anafiadau a gohiriadau meddai Rhain yn rhan o ffwtbol. Bydd Tel yn l yr wyrhnos nesa a gobeithio fydd Rob yn l
Cloiodd Steve drwy ddymuno, Siwrnai well adra wsnos nesa gobeithio.

Though the depressing run continued on Saturday, with a defeat snatched from the jaws of victory, Steve Williams stepped up again to respond to a Dylan Eliss questioning.
Asked what went wrong he highlights three matters It was all about game management in the second half he says. Secondly he praises Llandudno They are a fit team, young ,willing who have proved that this season coming back 4 or 5 times to win in the last 10 minutes or after the 90 minutes.
Thirdly he is convinced that it was a penalty for the foul on Danny. He says It happened right in front os us and we heard the sound of the tackle. If it had gone 3-0 it would have been a mountain to climb.
He adds saying even if it ended as a draw, You take a point and then move on but, considering that two goals come in injury time after such a shift put in by the lads, it is hard to take.
Looking ahead he says, Eight games left, each one able to give 3pts. A new game against Caersws. a difficult place to go. We had a good, competitive game against them at the Traeth.
On injuries and suspensions he says they are part of the game Tel will be back next week and hopefully Rob as well.
He summed the feelings of all hoping for a better homeward journey next week.
12/02/24
Rhaglen y clwb yn cael Adolygiad / Match Programme reviewed

CPD Porthmadog Yn y rhifyn diweddara or WELSH FOOTBALL MAGAZINE mae eu erthygl Programme Notesyn cynnwys adolygiad o rhageln CPD Porthmadog ( Golygydd Rhydian Morgan). Isod gweler y sylwadau a gwnaed gan David Collins:

..... reliable issuers CPD PORTHMADOG are managing to produce a 40-page programme priced at 2.00. A nice aerial shot of the Traeth adorns the cover, with the internal content mostly bi-lingual and including stats, news, match information and a little bit of history in a section highlighting the same week in random past seasons going back over half a century.

The latest edition of the WALES FOOTBALL MAGAZINE in their Pogramme notes section, contains a review of the CPD Porthmadog match programme (edted by Rhydian Morgan). Above are the observations made by David Collins.
08/02/24
LLANDUDNO: Sadwrn / Saturday: Y Traeth 2.00pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: BELYN FINANCIAL SERVICES
Penwyrhnos eto, a gm holl bwysig arall yn y frwydr ar ben isar tabl. Llandudno bydd yn ymweld r Traeth, gydar gic gynta am 2 or gloch. Maer gemau syn weddill bellach i lawr i 9 a gydar bwlch rhyngom ar cyd frwydwyr yn agor yn dilyn buddugoliaethau i Llandudno a Bwcle a pwynt gwerthfawr i Prestatyn y penwythnos diwetha.
Daw Llandudno ir Traeth ar gefn buddugoliaeth 6-1 swmpus dros Llanidloes gyda Alex Boss, a chwaraeodd i Port y tymor diwetha, yn rhwydo hatric mewn 12 munud yn dilyn dod ir cae fel eilydd. Mae Jordan Haddaway, y rheolwr ieuengaf y gynghrair wedi gwneud gwaith arbennig yn adfywio Llandudno yn dilyn y creisis yn yr haf. Bellach yn l yn Maesdu, byddant yn barod am gm 6 phwynt pnawn Sadwrn.
I Port ychydig o lwc dda am newid ywr gobaith, gyda 3 phwynt yn cymryd ller colledion un gl. Y sialens fydd troi cyfleoedd yn goliau i ddod ar rhediad trychinebus hwn i ben.
Cadwch y ffydd a cefnogwch yr hogia.
Cmon Port!!

Another weekend, another vital fixture in the battle at the wrong end of the table. Llandudno will be the visitors to the Traeth for a 2.00pm kick off. The remaining fixtures now down to 9 with the gap to fellow strugglers widening following wins last weekend for Buckley and Llandudno and a valuable point for Prestatyn.
Llandudno come to the Traeth on the back of a thumping 6-1 victory over Llanidloes with Alex Boss, who played for Port last season, netting a 12 minute hat-trick after coming on as a sub. Jordan Haddaway, the youngest manager in the league, has led a remarkable revival following a summer crisis. Now back at their Maesdu home they will do battle in a 6 pointer on Saturday.
For Port a change of fortune would be welcome, with 3 pts replacing narrow defeats now essentail. Turning opportunities into goals is the challenge to bring an end to this disastrous run which plunged us into the bottom three.
Keep the faith and support the lads.
Cmon Port!!
Llun / Photo: Nathan Williams: sgoriwr yn Dinbych / Scored at Denbigh
06/01/24
Golau LED ar y Traeth / LED lighting at the Traeth

Yn ei golofn yn y Rhaglen mae ysgrifennydd y clwb, Chris Blanchard, yn sgwennu fod datblygiad pellach ir cyfleusterau ar Y Traeth, Yn dilyn profion cywasgu ar beilonaur llif oleuadau presennol, dros yr wythnosau nesa,bydd llifoleuadau LED yn cael eu cyflwyno. Bydd hyn yn sicrhau gwell golau a bydd hefyd yn rhatach iw ddefnyddio. Bydd y gwaith yma yn cymryd lle ar y prif gae a hefyd y maes ymarfer.

Club Secretary Chris Blanchard, in his regular Match Programme Column, reports further off the pitch progress at the Traeth. Following the stress testing of the floodlighting pylons we can expect to see, during the next few weeks, the installation of LED floodlights. This will provide improved lighting which will also be cheaper to use. The new lighting will be introduced to both the main pitch and the training ground.
03/01/24
DANNY BROOKWELL: Chwaraewr Mis Ionawr / January Player of the Month

Mewn mis siomedig iawn i Port mae perfformiadau Danny Brookwell yn sefyll allan. Maer chwaraewr chwim creadigol wedi bod yn fygythiad i bob amddiffyn. Mewn mis lle mae goliau wedi bod yn brin iawn Danny ydyr mwyaf tebygol i ganfod y rhwyd,. Yn ystod y mis sgoriodd mewn tair gm yn olynnol. Llongyfarchiadau Danny yn sicrhau pleidlais y cefnogwyr yn Chwaraewr Mis Ionawr.

In a very disappointing month for Port Danny Brookwells performances have stood out. The pacy, skilful forward has posed a threat to every defence. In a month where goals have been decidedly thin on the ground he has always looked the most likely to find the net. During the month he netted in three consecutive matches. Congratulations Danny on being voted the supporters Player of the Month for January.
Noddwyd y Wobr gan / Award ponsored by: Teledu PortTV
. 03/01/24
AIL-DM / RESERVES: Y TRAETH: HEDDIW / TODAY (03/02) 2.00pm

CPD Porthmadog I gwblhau penwythnos siomedig i CPD Porthmadog collodd yr Ail-dm 1-3 ir ymwelwyr o'r Rhuthun. Adeiladwyd mantais o 3 gl gyda Tom Griffiths yn sgorio gl gynnar Gruff Hughes-Owen a Caelan Harms yn rhwydo yn yr ail hanner. Sgoriodd Deio Hughes gl hwyr i Port.

The Reserves completed a disappointing weekend for CPD Porthmadog going down 1-3 to the visitors from Rhuthin. The visitors built a 3 goal lead with Tom Griffiths scoring and early goal followed by Gruff Hughes-Owen and Caelan Harms netting in the second half. Deio Hughes netted a late goal for Port.

HEDDIW (Pnawn Sadwrn) bydd yr Ail-Dm yn croesawu Ail-Dm RHUTHUN ir Traeth am gm yn Y Gynghrair Ail-dmau Haen 1/2.
Bydd y gic gynta am 2 or gloch.
Dewch lawr i gefnogi hogia ifanc yr Ail-dm.

TODAY (Saturday) the Reserves will welcome RUTHIN TOWN RES to the Traeth for Reserve League tier 1/2 fixture.
Kick off will be at 2.00pm.
Come down and give your support to the the young reserves.
31/01/24
TRI yn ARWYDDO / THREE NEW ARRIVALS

Gydar ffenest trosglwyddo yn cau maer rheolwr Steve Williams yn cyhoeddi tri ychwanegiad pellach iw garfan cyn y gm bwysig nos Wener yn erbyn Dinbych.

Croeso Will, Gareth a Charley
Rwyn hapus i gyhoeddi fod tri arall yn ymuno r clwb gan gwblhaur trosglwyddiadau am y ffenest hon.
Yn gynta WILL OWEN-FORD syn ymuno o Llanrwst. Rwyn adnabod Will ac wedi dilyn ei ddatblygiad o gyfnod ifanc yn academi Llandudno. Mae wedi datblygu o fod yn chwaraewr ifanc cyffrous gyda ardaloedd Cymru i chwarae gm rhyngwladol Dan 18 i Gymru. Llynedd roedd yn rhan o garfan llwyddianus Llandudno yn y Cymru North gan chwarae 8 gm tm cynta. Mae ei arwyddo yn dangos lle da ni am fod fel clwb, yn denu y chwaraewyr ifanc lleol ir clwb.
Mae GARETH JONES EVANS yn ail ymuno gyda'r garfan yn dilyn cyfnod i ffwrdd o bl-droed ers ddiwedd y tymor diwetha. Daw Gaz a digonedd o brofiad, gan gynyddu ein opsiynau o rwan tan ddiwedd y tymor a maen grt iw weld yn l. Da ni wedi ei fethu ar y cae ac yn y stafell newid.
Mae CHARLEY MACMILLAN yn ymuno o College 1975 (Gibraltar). Maen flaenwr profiadol sydd wedi chwarae i nifer fawr o glybiau yn ystod ei yrfa gan gynnwys cyfnodau gyda Port Vale ac Ebbsfleet United a hefyd clybiau draw yn Albania, Gibraltar ac Estonia. Hefyd mae wedi ennill dau gap rhyngwladol ir British Virgin Islands.
Rwyn edrych ymlaen i groesawur tri ir clwb ac i weithio gyda nhw am weddill y tymor. Bydd y tri yn cryfhaur garfan ac yn cynyddu ein opsiynau wrth symud ymlaen.
Cmon Port!!


With the transfer widow closing manager Steve Williams has announced three more additions to his squad ahead of Fridays vital clash at Central Park Denbigh:

Welcome Will, Gareth and Charley.
Im pleased to announce further signings and that will conclude the transfer activity for this window.
Firstly WILL OWEN-FORD joins us from Llanrwst. Ive known Will and have been tracking his progress from his junior academy days at Llandudno. Hes progressed from an exciting young Wales regional player into an Wales Under 18s international. Last year he was part of the successful Llandudno Cymru North squad making 8 first team appearances. He also demonstrates where we want to go as a club, by attracting the best local young talent in to the club.
GARETH JONES EVANS rejoins the squad having taken time away from football since the end of last season. Gaz will add a wealth of experience and also to our playing options from now until the end of the season and its great to see him back. He has been missed on the field and wthin our changing room.
CHARLEY MACMILLAN joins us from College 1975 (Gibraltar). Charley whos an experienced forward, has played for a breadth of clubs throughout his career including spells at Port Vale and Ebbsfleet United. Hes also played for clubs over in Albania, Gibraltar and Estonia. Charley has represented the British Virgin Islands and has two international caps.
Im looking forward to welcoming the lads and working with them this season, they will strengthen the squad and add to our playing options moving forward.
Cmon Port!!
01/02/24
DINBYCH / DENBIGH: Gwener / Friday Central Park: 8.00pm LL16 3EW

Bydd y frwydr am aros yn y Cymru North yn parhau nos Wener draw ar gae Dinbych gydar gic gynta am 8 or gloch.
Deg gm gynghrair syn weddill a felly 30 pwynt yn dal ar gael ond, os ydy Port yn mynd i gasglu eu rhan o rheini, bydd rhaid torri ar y rhediad ofnadwy sydd wedi dwyn eu hyder. Collwyd y 3 gm ddiwetha o drwch blewyn un gl a wir maen amser ir lwc droi .
Gellir dychmygu gemau haws i wneud hyn nag ymweld Dinbych. Ers ir ddau glwb gyfarfod ar y Traeth mae Dinbych wedi bod ar rhediad ardderchog ond wedi diodde colled drom yn erbyn Y Wyddgrug mewn gm Gwpan y Sadwrn diwetha. Gyda Nathan Brown a Mark Worrall yn y blaen mae goliau wedi llifo i Ddinbych tra fod Port ddim yn cael yn hawdd i ganfod cefn y rhwyd.
Fel ddywedodd Treflyn yn ei adroddiad, Credwch neu beidio roedd yna bethau cadarnhaol yn dod or gm gydar chwaraewyr cymharol newydd i gyd yn gwneud yn dda. Da hefyd oedd gweld Josh Banks yn l yn y gorlan.
Yn wir roedd yn dda cael Josh yn l, bu bob amser yn allweddol yn y cefn Gobeithio y wnaiff ysbrydolir garfan a, gyda tri wyneb arall newydd yn ymuno ddoe, ein gyrru ymlaen i godi pwynt neu well fyth pwyntiau.
Cmon Port!!
The battle for Cymru North safety continues on Friday evening when Port travel to Central Park Denbigh for an 8pm kick off.
10 league games remain and still 30 points available but if Port are to collect a share of those, then they will need to break a run of form which seems to have sapped their confidence. The last 3 games have all been lost by the odd goal and surely the run of bad luck must soon end.
There are easier games than a visit to Denbigh to achieve this. Since the two clubs met at the Traeth Denbigh have gone on an excellent run of form though they did suffer heavily in the Cup-tie with Mold Alex last Saturday. With Nathan Brown and Matthew Worrall up front goals have flowed for Denbigh while Port have struggled to find the net.
But as Treflyn says in his match report of last Saturday, Believe it or not, there were a few positives to take from the match ... all our relatively new boys acquitted themselves well. It was also nice to see Josh Banks back in the fold .
Indeed, it was good to see Josh back, always a dominant figure at the back and, with three more new faces in the squad, lets hope he can help provide the drive and inspiration needed for lift off.
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Josh Banks & Rob Jones
29/01/24
Tri yn gadael / Three departures

Mae Steve Williams wedi rhyddhau y datganiad isod yn dilyn ymadawiad tri aelod or garfan:

Yn anffodus mae Tom Mahoney wedi penderfynu gadael y clwb a symud i Bangor 1876. Rwyn siomedig i weld Tom yn mynd gan iddo fod yn ffigwr allweddol yn y garfan ar, ac oddi ar, y cae.
Bydd Stuart Rogers yn gadael carfan y brif dm i chwilio am fwy o gyfleon i chwarae ond, rwyn falch i gadarnhau y bydd yn parhau ai rl yn hyfforddi gydar ail-dm. Maen rhan allweddol or hyn da nin geisio gyflawnu yma wrth symud yn ein blaenau. Gwnaeth Stu gyfraniad ardderchog yn y cyfnod rwy' wedi bod gyda'r clwb ac roedd yn rhan or garfan a sicrhaodd guror gm ail gyfle a chael ni yn l yn Haen 2.

Penderfynodd Alex Ward hefyd adael er mwyn chwarae pl-droed tm cyntaf. Mae hyn yn siom gan iddo fod yn ardderchog ers dod ir clwb yn dilyn anaf Matty ynghynt yn y tymor.

Er yn siomedig i weld y tri yn mynd, yn y pendraw rym angen chwaraewyr sydd am fod yma er mwyn ein helpu i aros yn y gynghrair.
Carwn ddiolch ir tri am eu hymdrechion yn ystod y tymor a dymunor dda iddynt am weddill y tymor.

Steve Williams has released this statement following the departure of three squad members

Unfortunately, Tom Mahoney has decided to leave the club moving to Bangor 1876. Im disappointed seeing Tom go as hes been a key figure within the squad both on and off the field.
Stuart Rogers will be leaving the first team squad to look for more playing opportunities but Im glad to confirm that he will continue his role as coach within the reserves set up. Hes an integral part to what we want to achieve moving forward as a club. Stu has been excellent in the time Ive been with the club and was part of the squad that won the play off to get us back into Tier 2.
Alex Ward has also decided to leave to pursue first team football. This is a shame as hes been excellent since coming into the club and into the team following Mattys injury early in the season.
Whilst its disappointing seeing the three leave, ultimately, we need players that want to be here and want to help the club stay in the league. Id like to thank the three for their efforts this season and wish them well for the reminder of the season.
Llun / Photo: Stuart Rogers: yn aros yn ei rl hyfforddi / will remain in coaching role.
29/01/24
POST-MORTEM ar / on TeleduPortTV

Anodd iawn ydy post mortem yn dilyn unrhyw golled ond, yn dilyn colli gm bwysig fel yr un yn erbyn Llanidloes, gallwn ond edmygu Steve Williams ai barodrwydd i wynebu cwestiynau Dylan Elis ar Teledu Port TV pnawn Sadwrn.
Y canlyniad syn anodd iw gymryd .. da ni wedi bod yn bildion dda off y cae meddai.
Wrth droi at y diffyg goliau ...wedi bod yn bryder drwyr season dyna pam da ni yn y lle ryda ni rwan, ddim yn rhoir bl yng nghefn y rhwyd. Dechrau heddiw, dau gyfle rili da, y ddaun mynd i fewn a maen gm wahanol. Lle da ni yn y gynghrair am bod ni ddim yn sgorio. Da nin creu digon wsnos ar l wsnos.
Canmolodd Steve Llanidloes Chwarae teg, yn dod efo gm plan. Smash and grab victory a dim byd i fychanu yn hynny.
Wrth edrych ymlaen at nos Wener meddai Pob un gm yn anferth ... Dinbych, gyda carfan gry wedi bod ar run o ganlyniadau da ers inni ei curo. Byddai 3 phwynt yn well ond byddai pigo pwynt yn anferth at ddiwedd y tymor. Rhaid inni wneud ein gwaith cartref, paratoin dda ac edrych am well perfformiad na heddiw ma.

When you lose any match the post mortem is difficult but becomes even more difficult when you go down to fellow relegation battlers. But Steve Williams did not hide and spoke to Dylan Elis, Teledu Port TV, straight after the game.
It is the result that is difficult, said Steve, we have been building well off the pitch. Turning to the lack of goals .. it has been a concern throughout the season and that is why we are where we are, failing to put the ball in the net. At the start today we had two really good chances; the two go in and it is a different game. Our position in the league comes through a lack of goals. Week in week out we create enough chances.
Steve praised Llanidloes, They came with a game plan. A smash and grab victory and nothing to belittle in that.
Looking ahead to Friday he said Every game is huge ... Denbigh have been on a great run of results since we beat them. They have a good squad. Three points would be better but picking up a pont could be huge looking towards the end of the season. We have to do our homework and prepare well and hope for a better performance than today.
28/01/24
Steve i gwrdd r cefnogwyr / Steve to meet the fans

CPD Porthmadog Er fod Steve Williams yng nghanol brwydr i aros yn y Cymru North nid ywn bwriadu cuddio, ac maen cynllunio at y dyfodol gan drefnu i gyfarfod cefnogwyr er mwyn ei cadw yn y cylch am ei gynlluniau.
Meddai Steve yn ei View from the Bench.:-
Byddwn yn edrych i drefnu digwyddiad CWESTIWN ac ATEB / NOSON AGORED ar Y Traeth yn ystod yr wythnosau nesa, lle fyddwn yn croesawu chi ein cefnogwyr ffyddlon i ymuno gyda staff y clwb a gwirfoddolwyr i drafod datblygiadau a rhannu ein cynlluniau am lle y dymunwn fynd r clwb yn ogystal ar weledigaeth sydd gennym at y dyfodol.
Cewch fanylion y trefniadau unwaith y byddwn ar gael.

Though Steve Williams finds himself in a battle for survival he does not intend to hide away and is planning for the future and will arrange to meet fans to keep them on board.
Steve said in his View from the Bench:-
We will be looking at arranging a QUESTION and ANSWER / OPEN EVENING event at Y Traeth in the next few weeks, where we would welcome you our loyal fans to join club staff and volunteers to discuss progress and share our plans of where we want to take the club, as well as our vision for the future.
We will pass on futher details once they are available.
25/01/24
LLANIDLOES TOWN: Sadwrn / Saturday: Y Traeth 2pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: HARLECH TOYOTA

Llanidloes bydd yn ymweld r Traeth pnawn Sadwrn. Disgrifiodd Steve Williams y gm hon a phob un tan ddiwedd y tymor yn gemau huge .
Bydd hon yn gm rhwng dau glwb sydd yn y 3 isa ac yn brwydro i gadw eu lle yn y Cymru North. Mae Port ar rhediad siomedig iawn yn colli chwe gm yn olynol gan syrthio i drafferthion. Ers cychwyn y tymor mae Llanidloes wedi stryglo gan sicrhau ond un buddugoliaeth yn ystod y tymor. Ond mae Llani wedi chwarae pedair gm yn llai na Port.
Os fyddwch yn disgwyl rhyw gm braidd yn despyret bu y rhai oedd yn bresennol ar y Traeth y Sadwrn diwetha yn dyst i berffomiad o safon gan Port, y gorau efallai ers curo Dinbych yn l ym mis Medi. Er colli, gyda ond un gl eto yn gwahaniaethur ddau glwb, y tro yma yn erbyn tm cry Y Wyddgrug cawsom gm o safon lle roeddem yn haeddu llawer mwy.
Bur rheolwr yn prysur gryfhau ei garfan er mwyn cynnig mwy o opsiynau a mwy o ddyfnder wrth ir frwydr barhau.
Dewch lawr ir Traeth i gefnogir hogia. Gydan Gilydd!
Cmon Port!!

Llanidloes will be the visitors to the Traeth on Saturday. Manager Steve Williams has described every game now as being huge and Saturdays encounter certainly comes into that category.
This will be a game between two clubs in the bottom 3 and fighting to retain their place in the Cymru North. Port are on a really bad run of six straight defeats which has plunged them into serious trouble. Llanidloes have struggled from the start of the season and have recorded just one league win all season. But Llani have played four fewer games than Port.
An air of desperation might be expected on Saturday but. those present last Saturday, will have seen Port put in what was perhaps their best performance since beating Denbigh at the end of September. Though again beaten by the odd goal, this time against a very strong Mold team, we saw some excellent football which deserved much more.
The manager has added to his squad giving far mor options and greater cover in what is going to be a battle royal to the end of the season.
Be at the Traeth for this six pointer between two clubs with all to play for. Together!
Cmon Port!!
Lluniau /Photos: Danny Brookwell sgorio mewn 3 gm yn olynol / netted in 3 consecutive games.
Manager Steve Williams: prysur yn cryfhau ei garfan / busy adding to his squad
23/01/24
Pob gm yn un fawr / Every games a big one

Wrth ymateb i gwestiwn Dylan Elis ar Teledu Port TV ynglyn gem y Sadwrn nesa gyda Llanidloes meddai Steve Williams fod pob gm yn wahanol ac yn brawf gwahanol:
Mae pob gm yn huge ac yn dest gwahanol.
Y test yn erbyn Llanidloes, clwb yn cwffio am eu bywydau fel ni, cyn meddwl am gael y bl i lawr a chwarae, bydd rhaid cwffio am yr hawl i wneud.
Yn erbyn Wyddgrug, tm da yn fflio yn y lg, roedd dim pwynt mynd yn hir ... mae Daf (Griffith) ar hogia yn y cefn yn lapio rheini fyny.
Fine margins, nhw yn cymryd hanner cyfle a ni ddim yn cymryd siawnsiau gwell
Yn Prestatyn sut tin chwarae yn dibynnu ar syrfes y cae.
Mae digon o positifs a mae wedi bod yn bildio dros yr wythnosau diwetha ma.
Wrth iddo baratoi at ddydd Sadwrn y sialens iddo fydd troi colledion agos a perfformiadau da yn bwyntiau. Pob lwc.
Cmon Port

Responding to questions from Dylan Elis, on Teledu Port TV, regarding next Satrudays clash with Llanidloes, manager Steve Williams says that each game requirea a different approach.
Every game is huge now and every game presents its own different kind of test.
The test against Llanidloes, a club, like us, fighting for their lives and before we even think of getting the ball down and playing we will need match that fight.
Against Mold Alex, a good team flying in the league, there was no point going long ... Daf (Griffith) and the boys at the back would have lapped that up.
It was fine margins they took half chances while we failed to take what were probably better chances.
At Prestatyn how we played was dictated by the surface.
There were positives today (Mold Alex) its been building over the last few weeks.
As he prepares for Llanidloes Steve now faces the challenge of turning odd goal defeats and good performances into points. Good luck.
Cmon Port!!
22/01/24
Haydn Jones: A View from the Bench

Haydn Jones - CPD Porthmadog A ni erbyn hyn yn ddwfn mewn brwydr i aros i fyny, da ydy gwybod gymaint maen olygu ir hogia lleol wrth y llyw. Isod gweler geiriau ysbrydoledig yr is-reolwr Haydn Jones yn rhaglen y Sadwrn diwetha.

Now that we have to face up to the fact that we are in a relegation dogfight it is good to know that the local boys in charge have a deep committment to the cause. Here are the inspiring words of assistant manager Haydn Jones in Saturdays match programme:

"Returning to my hometown football club is a profoundly emotional experience rekindling cherished memories and a deep connection to a place that shaped my passion for the sport. The familiar sights and cameradarie at the Traeth evoke a sense of nostalgia, making it a truly special journey back to the club dear to my heart."
Wedyn wrth edrych ar y dasg syn gwynebur tm rheoli newydd mae hefyd yn sgwennu isod:

Then looking at the task which faces the new management team he also writes

"Its a challenging phase but maintaining a positive mindset, knowing our purpose, and having a clear shape and style of play, can pave the way for improvement and success in the future. Together lets stand strong throughout the rest of the season."
Cmon Port!!
20/01/24
Ail dm yn colli / Defeat at Denbigh for Reserves

Colled drom o 7-2 ir Ail-dm yn erbyn Dinbych heddiw. Y nodyn cadarnhaol i Port oedd dwy gl gan Deion Hughes.

Reserves suffered a heavy 7-2 defeat at Central Park today. The positive for Port was a brace from Deion Hughes

Port squad / Carfan: Liam Hughes, Iwan Havelock, Aron Hughes, Aron Catlin Roberts, John Williams, Dion Williams, Deio Hughes, Mason Lloyd, Deion Hughes, Ekis Puw, Aaron Jones,. Eilyddiom / Subs: Manon Owenn, Trystan Davies.
18/01/24
AIL-DM / RESERVES @ Dinbych / Denbigh Sadwrn / Saturday 2pm LL16 3EW


Noddwr Ail-dm / Reserves Sponsor: O.J JONES & SON HAULAGE PORTHMADOG

GM YMLAEN: yn dilyn archwiliad o'r cae
GAME ON: following pitch inspection


Bydd yr Ail-dm yn teithio i Ddinbych pnawn Sadwrn (20 Ionawr).
Bydd y gic gynta am 2 or gloch.

The Reserves travel to Denbigh on Saturday (20 January).
Kick off will be at 2pm.
Cmon Port!!
18/01/24
Y WYDDGRUG / MOLD ALEX: Sad / Sat: Y Traeth 2pm.

Noddwr / Match Sponsor: TANRONNEN INN BEDDGELERT

Bydd clwb Y Wyddgrug yn ymweld r Traeth pnawn Sadwrn ar gyfer gm bwysig arall yn y Cymru North.
Bun dymor arbennig ir clwb o Sir Y Fflint, ond ychydig tu l ir 3 sydd wedi dominyddur gynghrair dros y tymor. Eisoes mae Port wedi collin drwm draw ar Barc Alyn a dawr Wyddgrug ir gm hon yn dilyn 4 buddugoliaeth allan ou 5 gm gynghrair ddiwetha
Hon fydd y gynta o ddwy gm yn olynol ar Y Traeth ac yn un anodd iawn wrth i Port geisio torri ar y rhediad o ganlyniadau gwael. Er yn anlwcus i beidio rhannur pwyntiau yn y ddwy gm ddiwetha, rhaid gweld y cadarnhaol hefyd ac, ar l rhediad o sgorio ond un gl mewn 4 gm, daeth 4 gl mewn dwy gyda Danny Brookwell yn rhwydo yn y ddwy.
Ond mae camgymeriadau yn y cefn wedi costion ddrud i Port wrth iddynt ail adrodd yr hyn a alwodd Steve Williams yn 5 munud gwallgo yn Nantporth. Amser efallai inni gofior hen ystrydeb -rhaid i amddiffyn gychwyn yn y blaen.
Mae yna 12 gm yn weddill i sicrhau diogelwch a rhaid tynnu at ein gilydd ar, ac oddi ar, y cae a thrwy hynny dangos dipyn or hyn a soniodd Treflyn amdano yn ei adroddiad PENDERFYNOL / DETERMINED.
Gydan gilydd
Cmon Port!!

Mold Alex will be the visitors to the Traeth on Saturday for another vital Cymru North fixture.
The Alex are having an outstanding season lying just outide a top three that have dominated the leaguue this season. Already they have inflicted a heavy defeat on Port over at Parc Alyn and they come to this game on the back of 4 wins in their last 5 league fixtures.
They will provide really difficult opposition in the first of two successive home fixtures as Port attempt to break a sequence of poor results. Unlucky not to take a share of the points in the last two, there are positives to takee as goals have re-appeared following a very lean spell. After netting just once in 4 performances, Port have scored 4 in the last two, with Danny Brookwell netting in both.
Defensive errors have however cost Port dearly as they have gone on to repeat what manager Steve Williams described as the mad 5 minute spell at Nantporth. A time perhaps for remembering that old chestnut -defending begins at the front.
There are 12 games left to collect the points needed to secure safety and now is the time to pull together on, and off the pitch, a time to show those qualities Treflyn described in his match report PENDERFYNOL / DETERMINED.
Together Stronger!!!
CMON PORT!!
Lluniau / Photos: Tom Mahoney & Danny Brookwell: rhwydo yn Prestatyn / scorers at Prestatyn.
13/01/24
Mwy o wynebau Newydd / More new Arrivals Steffan Gittins & Jacob Barratt


Steve Williams yn dal ati i gryfhaur garfan a dyma ei ddatganiad:-
Rwyn hapus i gyhoeddi enwau dau wyneb newydd arall syn ymuno yn ystod y ffenest drosglwyddo bresennol.
Un ydy STEFFAN GITTINS syn ymuno o glwb Bolton Lads and Girls. Daeth Steffan, syn chwaraewr ymosodol asgell chwith, drwy academi Aberystwyth a treuliodd y 3 tymor diwetha yn y Cymru North gyda Penrhyncoch a hefyd Gresffordd.
Ymuno o Runcorn Town mae JACOB BARRATT. Daeth drwy academi Cei Connah. Ymosodwr hefyd ydy Jacob gyda digonedd o brofiad yn y gyfundrefn yng Nghymru, wedi iddo chwarae i Ddinbych, Y Wyddgrug a Gresffordd.
Maen dda iawn gen i fedri cadarnhaur trosglwyddiadau gan y buom yn aros am y caniatd rhyngwladol i'r ddau a fydd yn ychwanegu at ein opsiynau ymosodol. Mae Steve a Jacob yn chwaraewyr creadigol gyda llygad am gl a sydd hefyd yn adnabod y gynghrair yn dda,
Bydd y ddau yn y garfan ar gyfer Y Wyddgrug pnawn Sadwrn.
Bydd yna gyhoeddiadau pellach yn y dyddiau nesa.
Cmon Port!!

Steve Williams continues to strengthen his squad. Here is his announcement.
Im pleased to announce the next new signings of this transfer window.
STEFFAN GITTINS joins the club from Bolton Lads and Girls club. Having come through the academy system at Aberystwyth, Steff whos a left sided attacker has been playing these last three seasons within the Cymru North with Penrhyncoch and Gresford.
JACOB BARRATT joins the club from Runcorn Town. Having come through the academy system at Connahs Quay Nomads, Jacob who is another attacker that has wealth of experience within the Welsh system having previously played for Denbigh Town, Mold and Gresford.
Im made up to finally being able to confirm the signings of Steff and Jacob as weve been waiting for international clearance for both players these last couple of weeks. Both will bolster the squad and add to our attacking options. Both are creative players with an eye for goal and know the league well.
Both will go straight into the squad against Mold this weekend.
We will have further announcements over the next few days.
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Steffan Gittins (top) & Jacob Barratt.
13/01/24
Ail dm yn colli / 2-1 defeat for Reserves


Gm agos ar Y Traeth ond yr Ail-dm yn colli o 2-1 ir Waun. Gl gynnar gan Jack jones ir Waun gyda Mabon Owen yn ei gwneud yn gyfartal. Dal yn gyfartal ar yr hanner ond Tom Freedman yn sicrhaur 3 phwynt ir Waun gyda gl yn yr ail hanner.
Carfan Port isod.

A narrow 2-1 defeat for the Reserves at the Traeth this afternoon. Jack Jones gave Chirk an early lead with Mabon Owen netting the equaliser. It remained 1-1at half-time but the visitors restored their lead in the second period with Tom Freedman netting.
Below is todays squad

Liam Hughes, Iwan Havelock, aron ones, Aron Catlin Roberts, John Williams, Dion Williams, Jake Jones, Mason Lloyd, Deio Hughes, Deion Hughes, Mabon Owen Aaron Jones, Jakub Romanowicz,Kieran Fitzjohn, Leon Williams
13/01/24
ROB JONES: yn arwyddo / signs for Port


Mae Steve Williams wedi rhyddhau datganiad arall am arwyddo chwaraewr

Rwyn hapus iawn i gyhoeddi fod chwaraewr arall wedi arwyddo ir clwb.
Mae Rob Jones yn ymuno gydar clwb a ganddo ddigonedd o brofiad or drefn yng Nghymru. Un sydd yn adnabod y gynghrair yn dda a bydd yn dod a'r hyn rwyn chwilio amdano, ar ac oddi ar y cae, ac rwyn edrych mlaen i weithio gyda Rob.
Dwi wedi sgwrsio yn hir gyda Rob yn ystod yr wythnos a maer ddau ohonom yn cytuno am yr hyn rym yn ceisio gwneud yn y clwb wrth symud ymlaen. Maen gyfarwydd gyda sawl un or hogia a bydd yn setlo yn syth.
Bydd yn y garfan heddiw yn Prestatyn.
Bydd yna gyhoeddiadau pellach yn y dyddiau nesafSteve Williams has released a further statement regarding a new signing.

Im pleased to announce the next new signing of this transfer window
Rob Jones joins the club with a wealth of experience of the Welsh system. He is someone that knows the league well and someone that I know will deliver what Im looking for on and off the pitch and Im really looking forward to working with him.
Ive had long conversations with him this week and we are both on the same wavelength when it comes to what I want to achieve with the club and wants to be a part of that moving forward. He also knows a few of the lads within the squad so will settle in immediately.
He will go straight into the squad against Prestatyn.
We will have further announcements over the next few days.
C'mon Port!!
12/01/24
OLLIE FAREBROTHER: yn arwyddo / signs for Port


Mae Steve Williams wedi gwneud y datganiad isod ynglyn ag arwyddo golwr sef Oliver Farebrother

Rwyn hapus i gyhoeddir diweddara am arwyddo chwaraewr.
Mae Oliver Farebrother wedi ymuno ar clwb o glwb Y Waun. Buom yn cadw llygad arno ers dipyn a maen awyddus i ddatblygu a bydd yn ffit perffaith ir garfan. Maen golwr sicr ac hyderus ac yn ticior blychau i gyd. Eisoes yr wythnos hon mae wedi ymarfer yn dda gyda'r garfan.
Maen gyfarwydd r gynghrair a bydd yn barod amdani yn syth.
Bu Alex yn wych ers dod fewn ir garfan ond rwy am greu diwylliant cystadleuol yn y garfan ac yn edrych ymlaen i weld y ddau yn gwthiou gilydd am weddill y tymor
Carwn ddiolch i glwb Y Waun am y trosglwyddiad hwylus.
Dros y dyddiau nesaf bydd gennym gyhoeddiadau pellach
C'mon Port!!


Steve Williams has released the following statement regarding the signing of keeper Oliver Farebrother

Im pleased to announce the next new signing of this transfer window
Oliver Farebrother joins us from Chirk. He is someone that we have been monitoring for a while and is keen to progress and will fit into the squad perfectly. He is an assured goalkeeper that ticks all the boxes and trained well with the squad this week.
He knows the league well and will hit the ground running.
Young Alex has been unbelievable since coming into the squad but I want to create a culture where competition for places runs across the whole squad and looking forward to seeing both push each on for the reminder of the season.
Id also like to thank Chirk for the smooth transfer.
We will have further announcements over the next few days.
C'mon Port!!
11/01/24
PRESTATYN: Sad / Sat: Bastion Gardens: 2pm LL19 7LU


Bydd Port yn teithio i Brestatyn pnawn Sadwrn am gm bwysig yn y Cymru North;
Gyda'r clybiau yn 12fed a 13eg yn y tabl a dim ond un safle uwchben y 3ydd safle disgyn, bydd rhai yn gweld y gm fel un rhaid ennill ond cofiwch mae yna 13 o gemau yn dal yn weddill.
Gwelodd y ddau glwb newidiadau yn ddiweddar, gyda James Benbow, yn Prestatyn, yn cymryd drosodd yn gadeirydd a pherchennog y clwb gan ddilyn Jamie Welsh. Gallwn ddisgwyl mwy o newidiadau i ddilyn. Nos Fawrth collodd Prestatyn y cyfle i symud fynyr tabl. Ar l mynd ar y blaen o 2-0 colli oedd ei hanes o 3-2 gyda Alex Boss yn sgorio yn yr amser ychwanegol i Llandudno.
I Port, mae tim rheoli Steve Williams yn dal i setlo ond eisoes gwelwyd dulliau a chynllun gm wahanol ar y cae. Mae hyn i ddisgwyl, ond bydd angen ychydig o amynedd wrth i bethau ddatblygu.
Y Sadwrn diwetha gall Port ystyried eu bod yn anffodus i beidio codi, beth bynnag, bwynt or gm ond rhaid ceisio torri allan rhai or camgymeriadau syn costion ddrud. Bydd hyn yn flaenoriaeth pnawn Sadwrn mewn gm allweddol.
Cmon Port!!

Port travel to Prestatyn on Saturday for a vital Cymru North fixture.
With the clubs lying 12th and 13th in the table, just a place above the 3rd relegation spot, this game takes on extra significance and some will look at it as a must win fixture though 13 games of the season remain.
Both clubs have seen change recently. At Bastion Gardens, James Benbow has succeeded Jamie Welsh as Chairman and owner of the club with further changes no doubt to be expected. On Tuesday Prestatyn missed an opportunity to move up the table when after going 2-0 up over Llandudno they eventually lost 3-2 thanks to an added time goal by Alex Boss.
For Port, Steve Williams and his new management team are still settling in, though already we have seen signs of a new approach on the pitch. This is to be expected and a new game plan and tactics will need to be given a little time to have the desired effect.
Last Saturday Port can consider themselves unfortunate not to pick up a point at least but ruling out errors will now be a priority as they visit Bastion Gardens in a key contest
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Danny Brookwell & Nathan Williams: sgorwyr y Sadwrn diwetha / last Saturdays scorers.
09/01/24
AIL-DM / RESERVES: Y Traeth: Sadwrn / Saturday 2pm


Bydd yr Ail-dm yn chwarae ei gm gynta yn 2014 pnawn Sadwrn (13 Ionawr). Yr ymwelwyr fydd Ail-dm Y WAUN
Bydd y gic gynta am 2 or gloch.
Cefnogwch yr Hogia Cmon Port!!

The Reserves return to action on Saturday (13 January) when they welcome the CHIRK AAA Res to the Traeth.
Kick off will be at 2pm.
Support the lads. Cmon Port!!
09/01/24
Gethin Jones : Chwarae i Awstralia / Plays for Australia


Llongyfarchiadau i Gethin Jones sydd wedii ddewis i chwarae dros Awstralia. Chwaraeodd Gethin ei gm gynta yn y fuddugoliaeth o 2-0 dros Bahrain ddydd Sadwrn.
Er yn un o hogia Port cafodd Gethin ei eni yn Perth, Awstralia ac yno treuliodd ei flynyddoedd cynnar cyn symud yn l i Port. Chwaraeodd Gethin i bob grwp oed Cymru a bun gapten ar y tm Dan21. Cafodd ei alw fyny hefyd ir brif garfan.
Bydd Gethin, amddiffynnwr Bolton Wanderers, yn y garfan pan fydd Awstralia yn cychwyn Cwpan Asia yn Qatar ar 13 Ionawr gyda gm yn erbyn Yr India.
Pob lwc Gethin

Congratulations to Gethin Jones on his selection for Australia and on making his debut in their 2-0 win over Bahrain last Saturday.
Port boy Gethin qualified as he was born in Perth, Australia and spent his early years there before the family returned to Porthmadog. Gethin played for Wales at all age group levels and captained the U21 team and has been included in the Wales senior squad.
. The Bolton Wanderers defender has been selected for the Asia Cup in Qatar and the opening game takes place on 13 January when they take on India.
Good luck Gethin.
07/01/24
Diolch i YMDDIRIEDOLAETH REBECCA / Thanks to THE REBECCA TRUST


Dymuna swyddogion y clwb ddiolch i Ymddiriedolaeth Rebecca am eu rhodd o 1000.
. Bydd yr arian yn mynd ar gyfer uwchraddio'r llifoleuadau i oleuadau LED.
Gwerthfawrogwn eu haeliondeb a chefnogaeth yn fawr iawn.
Elusen lleol yw Ymddiriedolaeth Rebecca sydd yn cefnogi clybiau a mudiadau lleol yn ardal Porthmadog a Phenrhyndeudraeth yn flynyddol.

Club officials would like to thank the Rebecca Trust for their generous donation of 1000.
The money will go towards upgrading the floodlights to LED lighting.
The club appreciate their generosity and support.
The Rebecca Trust is a local charity which has annually supported local clubs and organisations in the Porthmadog and Penrhyndeudraeth area.
05/01/24
CAIO EVANS: Chwaraewr Mis Rhagfyr / December Player of the Month
Llongyfarchiadau i CAIO EVANS sydd wedi ei bleidleisio yn Chwaraewr y Mis am Rhagfyr gan y cefnogwyr. Cyfnod llwyddiannus i Caio sydd wedi ei enwi am yr ail fis yn olynol.


Congratulations to Caio Evens who has been voted by supporters their Player of the Month for December. This marks a very successful period for Caio who was also the November player of the month.

Noddwyd y wobr gan / Award sponsored by: TELEDU PORT TV


04/01/24
RHUTHUN: Sadwrn / Saturday: Y Traeth: 2pm.


Pnawn Sadwrn byddwn yn croesawu Rhuthun ir Traeth am gm yn y Cymru North gydar gic gynta am 2 or gloch.
Maer ddau glwb wedi cyfarfod ddwywaith yn barod y tymor hwn. Yn y gm yng Nghwpan y Gynghrair sicrhaodd y clwb o Ddyffryn Clwyd fuddugoliaeth haeddiannol tra, ar y Caeau Coffa, gm gyfartal 1-1 cafwyd, diolch i gl Cai Jones yn yr amser a ychwanegwyd.
Daw Rhuthun ir gm hon yn dilyn buddugoliaeth ardderchog o 4-0 dros y cymdogion o Ddinbych o flaen torf o 728. Maer fuddugoliaeth hon yn codi Rhuthum dau safle a 3 phwynt yn uwch na Port.
Ar l ail golled yn erbyn Bangor 1876 dros y gwyliau, bydd y tm hyfforddi newydd yn ymwybodol for yna waith i wneud, gydar 3ydd safle or gwaelod yn llawer rhy agos bellach. Ond darn bach o oleuni, llwyddodd Rhys Alun rhwydo gl gynta Port ers tair gm, felly gobeithio fod mwy i ddilyn.
Croeso a phob lwc ir ddau wyneb newydd, Gethin Thomas a Jake Jones.
Cmon Port!!

On Saturday we welcome Ruthin Town to the Traeth for a Cymru North league fixture with a 2pm kick off.
The two clubs have faced each other twice already this season. In the League Cup-tie at the Traeth back in early September the Vale of Clwyd club gained a convincing victory whie in the Cymru North fixture at the Memorial Grounds resulted in a hard fought 1-1 draw thanks to an added time Cai Jones equaliser.
Ruthin come to this game on the back of a fine 4-0 win over neighbours Denbigh, in front of a crowd of 728 supporters. This win puts them 3 points and 2 places above Port in the table.
Following a 2nd holiday defeat to Bangor 1876, the new management team at the Traeth will know that they have much work awaits them with the 3rd relegation spot far too close for comfort. Rhys Alun, however, netted Ports first goal for 3 games so lets hope that there will be more to follow.
Good luck also to newcomers to the squad, Gethin Thomas and Jake Jones.
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Cai Jones & Rhys Alun
02/01/24
Dau wyneb newydd / New Arrivals Jake Jones & Gethin Thomas


Jake Jones - CPD Porthmadog Ar nodyn cadarnhaol maer rheolwr wedi cyhoeddi enwau dau o wynebau newydd yn ymuno r clwb.

Maen bleser gen i gyhoeddi y ddau arwyddiad cynta or ffenest drosglwyddo hon.
Yn gynta Jake Jones, syn ymuno o glwb Y Waun ond sydd wedi bod yn gweithio a theithio yn Seland Newydd dros y misoedd diwetha. Hogyn lleol ydy Jake sydd eisoes wedi chwarae i Port. Chwaraewr ochr dde ydy Jake a bydd yn ffit perffaith ir garfan.
Mae Gethin Thomas yn ymuno o glwb Bangor 1876 ac, fel Jake, maen gyn chwaraewr i glwb Port. Mae Geth yn chwaraewr canol cae ymosodol gyda llygad am gl. Maen methu aros i gychwyn ac yn chwaraewr rwyn nabod yn dda ar l gweithio efo fo or blaen ac maen ticior blychau i mi. Carwn ddiolch i Johnno a chlwb bangor 1876 am adael ir trosglwyddiad fynd drwodd mor gyflym.
Rwyn edrych ymlaen iw croesawu ac i wetihio gydar ddau am weddill y tymor. Maent yn hogiau ifanc ffit a chry a byddant yn cryfhaur garfan, gan ychwanegu at ein opsiynau wrth fynd ymlaen.
Bydd ynagyhoeddiadau pellach dros y dyddiau nesa

Gethin Thomas - CPD PorthmadogOn a positive note the manager also announces two new arrivals at the club.

Im pleased to announce the first two new signings of this transfer window.
Firstly, Jake Jones joins us from Chirk, but has been working and travelling in New Zealand these past few months. Jake is a local lad thats played for the club before. He is a right sided player and will fit into the squad perfectly.
Gethin Thomas joins us from Bangor 1876, and like Jake he has also played for the club previously. Geth is an attacking midfielder with an eye for goal. Hes chomping at the bit to get started and is someone I know well having worked with him previously and ticks all of the boxes for me. Id like to thank Johnno and Bangor 1876 for allowing the transfer go through quickly.
Im looking forward to welcoming both and working with them this season, they are strong fit young lads that will strengthen the squad and add to our playing options moving forward.
We will have further announcements over the next few days.
Cmon Port!!
02/01/24
Yn Gadael / Departures Morgs and Cav


Mae Steve Williams wedi rhyddhau newyddion heno a fydd yn siom i gefnogwyr y clwb:

Yn anffodus mae Morgan Owen a Shaun Cavanagh wedi penderfynu gadael y clwb gan symud i Gaernarfon ac Aberystwyth. Er mod in siomedig i weld y ddau yn mynd, maen dda eu gweld yn symud i fyny lefel ir Cymru Premier lle rwyn gwybod bydd y ddau yn llwyddiannus.
Carwn ddiolch ir ddau am eu ymdrechion y tymor hwn gan ddymuno dda iddynt gydau clybiau newydd am weddill y tymor.

Manager Steve Williams has released news tonight which will be a disappointment to all Port supporters:

Unfortunately both Morgan Owen and Shaun Cavanagh have decided to leave the club, moving to Caernarfon and Aberystwyth. Whilst Im disappointed seeing both go its good to see them get their moves up a level and into the Cymru Premier league where I know both will do well.
Id like to thank them both for their efforts this season and wish them well in their new clubs and for the reminder of the season.
Pob lwc ogia!
31/12/23
Steve yn apwyntio Haydn Jones / Steve adds to his Management Team


Haydn Jones - CPD Porthmadog Dyma ddatganiad pellach gan y rheolwr, Steve Williams wrth iddo adeiladu ei dm rheoli.

Maen dda gen i gyhoeddi ychwanegiad arall ir tm rheoli. Haydn Jones fydd yr is-rheolwr newydd. Maen gyfarwydd iawn r clwb, yn gyn chwaraewr a hefyd wedi hyfforddi yn y drefn academi cynt ar Y Traeth. Hefyd maen fab i cyn gadeirydd Porthmadog sef Ioan Jones.
Am y 10 mlynedd ddiwetha bu Haydn gyda Chaernafon gan chwarae rhan holl bwysig wrth sefydlu a datblygur academi, yn y lle cynta fel Cyfarwyddwr yr Academi ac yn fwy diweddar yn hyfforddwr yn arwain grwpiau oedran. Bydd yn chwarae rl allweddol yn y clwb wrth symud ymlaen, yn cynorthwyo gyda datblygiad ieuenctid gan greu llwybr clir ir talent lleol gorau wneud cynnydd a dod yn eu blaen yn yr ail-dm a wedyn y tm cynta. Dyma hogyn lleol arall sydd yn gwybod beth maen olygu i wisgor crys coch a du.
Yn bersonol rwyn gyffrous wrth sicrhaur apwyntaid hwn. I ddod a Hayds fewn, yn ogystal a Fozzy, rwan mae gennyf ddau hogyn lleol im cefnogi er mwyn symud y tm ymlaen.
Bydd yna gyhoeddiadau pellach dros y dyddiau nesaf ynglyn fwy o wynebau newydd yn cyrraedd.
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd, a diolch am eich cefnogaeth.
Cmon Port!!


A further announcement from manager Steve Williams as he builds his management team.

Im pleased to announce my next addition to the new management team and a new assistant manager, Haydn Jones. Haydn again is no stranger to the club having previously been a player and also coached within the previous academy set up here at Porthmadog FC. He is also the son of previous Porthmadog Chairman, Ioan Jones.
Haydn has spent the last 10 years at Caernarfon Town FC playing an instrumental role in establishing and developing the academy initially as Academy Director and more recently as an age group lead coach. He will play a key role within the club moving forward to help promote youth development and create a clear pathway for the best local talent to thrive and progress through our reserve and first team. Hes also another local lad that knows exactly what it means to wear that famous red and black Port shirt.
Personally, I am made up in getting this appointment done. To bring Hayds in along with Fozzy, we now have two local lads supporting me and the team moving forward.
There will be further announcements over the next few days regarding further new arrivals.
Happy New Year everyone and thank you for the continued support!
Cmon Port!!
30/12/23
BANGOR 1876: Dydd Llun / Monday: 01/01/24: Nantporth: 2.00pm LL57 2HQ


Ar Ddydd Calan bydd yr ail rhan o Ddarbi Gwynedd, gydar gic gynta am 2 or gloch. Bydd y gm hefyd yn fedydd i Steve Williams yn ei rl newydd fel rheolwr y clwb. Wrth ei ochr fydd Mike Foster a bydd cefnogwyr yn gobeithio am ganlyniad gwahanol wrth ir hogia lleol gymryd yr awennau.
Un ystadegyn poenus i Port ydyr methiant i ganfod cefn y rhwyd yn eu 3 gm ddiwetha. Cyfunwch hyn gydar camgymeriadau yn y cefn ac mae gennych broblem. Dyma ddwedodd Treflyn yn ei adroddiad or gm:

... roedd y sgr terfynol yn filain, yn gamarweiniol iawn a ddim yn adlewyrchiad or hyn a ddigwyddodd mewn gm rhwng dau dm digon cyfartal. Ond all amddiffynwyr ddim disgwyl ymddwyn fel Sin Corn a dod i ffwrdd a hi ... hyd yn oed ar Wyl San Steffan!.

Roedd ein gwrthwynebwyr yn wahanol iawn yn dynn yn y cefn ac yn glinigol wrth gymryd mantais or camgymeriadau. Gyda 4 buddugoliaeth yn y 5 gm ddiwetha mae Bangor yn dringor tabl a byddant yn sicr yn edrych i gwblhaur dwbl dros Port.
Bydd y rheolwr newydd yn gwybod yn iawn fod ganddo chwaraewyr da yn ei garfan, a fod yna ddigon o dalent i adeiladu arno a chryfhau safler clwb.
Gallwn ddisgwyl torf dda arall yn dilyn y 700+ ar Y Traeth.
Pob lwc Midge a Cmon Port!!

On New Years Day we have Part 2 of the Gwynedd Derby kicking off at 2 pm. The game also marks Steve Williams first game in charge and, with Mike Foster at his side, carrying Port supporters hopes that the local duo can bring about a change of fortunes following the 4-0 Boxing Day defeat.
A worrying stat for Port is that they have failed to find the net in their last 3 fixtures. Combine this with errors at the back and we have a problem. Treflyn in his match report summed it up like this:

.....the final scoreline was simply savage as it was an extremely misleading reflection of the balance of play between two very evenly matched sides. However, defenders cannot behave like Santa Claus and expect to get away with it ..even on Boxing Day!

The Boxing Day opponents were, in contrast, tight at the back and clinical when taking advantage of any slip-ups. With 4 wins in their last 5 games they are moving up the table and will be looking to perform a holiday double.
But the new manager will know that he has quality players in his squad and that there is real potential for a change of fortunes.
Another big crowd is expected following the 700+ at the Traeth.
Good luck Midge & Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Steve Williams yn cychwyn ar y sialens / takes up the challenge
Danny Brookwell: bygythiad i unrhyw amddiffyn / poses a threat to any defence
28/12/23
ROLY EVANS: sylw gan gyn chwaraewr / a query from a former player


CPD Porthmadog Gweler isod neges a dderbyniwyd gan un o gyn chwataewyr y clwb sef Roly Evans. Mae yn un o arwyr y clwb or 1970au pan wnaeth y clwb fwynhau llwyddiant mawr yn ennill Cynghrair Cymru (Gogledd) yn 1974, a colli dim ond unwaith ar y ffordd i frig y tabl, i ffwrdd i Pwllheli. Buont yn bencampwyr eto y tymor canlynol, ac yn ail yn 1976/77 a 1977/78 ac yn drydydd y tymor wedyn. Roedd arwyr megis Ted Turner, Steve Joel, Jimmy McCarthey, Steve Woodin ac amddiffynwr amlwg Roly Evans yn aelodau blaenllaw o'r timau buddugoliaethus yma.
Byddai dda derbyn ymatebion iw gwestiwn a wedyn wnawn eu cyhoeddi ar y wefan
Mae bob amser yn dda derbyn un o negeseuon Roly ac fel arfer maen gorffen gyda dymuniadau ir clwb maen ei garu.
Good luck always. Roly.

We have received a message from former player Roly Evans. He is a club legend from the 1970s when the club enjoyed unparalleled success, winning the Welsh League North in 1974/75, being beaten only once to the title by Pwllheli and District away. They were champions again the following season. They ended up runners up the following two seasons and third in 1978/79. The championship winning sides included players like Ted Turner, Steve Joel, Jimmy McCarthey, Steve Woodin and defensive linchpin Roly Evans.

Here is the query: The reason fo my email: regards tree behind goal at the Traeth. When I played our groundsman Idwal died and I, along with members of Idwals family, planted a tree in his memory in that very spot. Does anyone know if it is that tree? Also, due to its close proximity to the pitch, have the club ever considered removing it? I realise I maybe the only one left standing who recalls this.

It would be interesting to receive any responses so that we can include them on the website.
It is always good to receive occasional messages from Roly and as ever he ends his e-mail with his best wishes to the club he lovse so much.
Good luck always. Roly.
27/12/23
MIDGE: Arwyddiad Cynta / First signing


Steve Williams: Datganiad / Statement
Rwyn falch i gyhoeddi fy arwyddiad cyntaf; un o arwyr mawr y clwb i fod yn hyfforddwr y tm cynta. Mae Mike Foster neu Fozzy iw gyfeillion yn adnabyddus iawn i bawb yn y clwb wedi iddo chwarae mwy na 350 o weithau ac yn gyn capten. Chwaraeodd i gyd dros 400 o gemau Cynghrair Cymru. Daw Fozzy a chyfoeth o brofiad a gwybodaeth or gm ar hyn sydd angen i berfformio ar y lefel yma. Mae hefyd yn hogyn lleol ac yn ymwybodol or hyn a olygyr i wisgo coch a du Port.
Yn bersonol rwyf wrth fy modd i groesawu Fozzy ac yn edrych ymlaen i weithion agos gyda fo i ddod ar tymor yn l i drefn gan gychwyn gydar Ddarbi Dydd Calan yn erbyn Bangor 1876.
Bydd yna gyhoeddiadau pellach dros y dyddiau nesa ynglyn r tm hyfforddi a chwaraewyr newydd.
Cmon Port!!

.

Im pleased to announce my first signing for the club in the form of club legend and new first team coach, Michael Foster. Mike or Fozzy as hes known to his friends is no stranger to the club having made over 350 appearances and was also a previous first team captain. He also has over 400 appearances in the then League of Wales. Fozzy will bring a wealth of experience and knowledge of the game and what it takes to perform at the required level. Hes also a local lad and knows exactly what it means to wear that famous red and black Port shirt.
Personally I am made up to bring Fozzy in and looking forward to working closely with him and getting our season back on track starting with the New Years Day clash at Nantporth against Bangor 1876.
There will be further announcements over the next few days regarding the management team and new players.
Cmon Port!!
27/12/23
STEVE MIDGE WILLIAMS: y rheolwr newydd / the new manager takes charge


Maer clwb yn croesawu Steve i swydd y rheolwr gan ddilyn Craig Papirnyk yn y rl. Penderfyniad mawr ond, ar lawer ysytyr, penderfyniad hawdd unwaith ir Bwrdd ddilyn yr un cwrs llawer tro yn y gorffennol, sef apwyntio o fewn ir clwb.

Meddair cadeirydd, Phil Jones, Dynar penderfyniad a gymerwyd wrth apwyntio Craig ac a wnaed sawl tro yn y gorffennol hefyd.

Yn sicr mae Steve Williams yn dilyn y patrwm hwn. Un o hogia Port sydd wedi chwarae ir clwb cyn mynd ymlaen i weithredu fel hyfforddwr ar bob lefel yn y clwb.

Ei brofiad eang a berswadiodd y Bwrdd i estyn gwahoddiad i Steve i sedd y rheolwr ac am fod ganddor cymwysterau am y swydd, Trwydded Hyfforddi A UEFA a hefyd digonedd o gysylltiadau ym mhl-droed dosbarth cynta a ieuenctid.

Mae ei brofiad hyfforddi yn estyn yn l dros ddau ddegawd gan gychwyn tra yn dal yn chwarae ir clwb. Bun hyfforddi Porthmadog Juniors cyn cymryd drosodd fel Cyfarwyddwr yr Academi ar Y Traeth gan sefydlu academi a gymeradwywyd gan y Gymdeithas Bl-droed.

Treuliodd gyfnod gyda Academi'r Bala a dau gyfnod gydag Academi Caernarfon, yn 2015 am y tro cynta, gan ddychwelyd yno yn 2020 i hyfforddir tm datblygol ar ail-dm. Rhwng y ddau gyfnod yma, treuliodd 2-flynedd yn brif hyfforddwr y tm cynta' yn Llandudno yn ystod y cyfnod llwyddiannus ir clwb yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mae ei gariad at hyfforddi yn amlwg gan iddo hefyd hyfforddi ieuenctid Nantlle Fl yn ogystal merched canolfan datblygol Porthmadog. Mae'n dal i hyfforddi hogiau Dan 12/13 carfan llwyddianus Ysgolion Gwynedd. Bywyd prysur iawn!!

Mae ei brofiad fel chwaraewr, yn ogystal a gydai glwb cartref, yn cynnwys gyda Treffynnon, Llangefni, a Nantlle Fl, tra yn chwaraewr ifanc bu yn Academi Man Utd am 2-flynedd a cynrychiolodd Ysgolion Gogledd Cymru.

Bu Steve yn gweithio gyda nifer o reolwyr profiadol gan baratoi ei hun at y foment hon pan fydd yn arwain ei glwb cartref. Bydd yn cychwyn ar y dasg yn y gm ym Mangor ar Ddydd Calan. Bydd angen cefnogaeth pawb arno.
Amdani Midge!!


The club welcomes Steve to the role of club manager succeeding Craig Papirnyk, a very big decision but in many ways an easy one, once it was decided to follow a policy which the club have used over many years, that of promoting from within.

Chairman Phil Jones said, It is what we did when we appointed Craig and we have made similar decisions several times in the past.

Steve Williams certainly fits this pattern, a Port boy, who represented the club as a player before going on to serve as coach at all levels within the club.

His wealth of coaching experience persuaded the board to invite Steve to take over the role stating he is ...well qualified for the job as he has a UEFA "A" coaching licence and an array of contacts in senior and junior football.

His coaching experience goes back over two decades starting while still a player at the club, coaching the Porthmadog Juniors before taking over as Academy Director at the Traeth in 2003, overseeing the establishment of an FAW accredited academy.

He has spent a period with the Bala Academy and two spells at the Caernarfon Academy, the first in 2015 before returning in 2020. Here he has coached the development squads as well as the Reserves. In between these two spells he gained WPL experience during a 2-year spell coaching Llandudnos senior team during their successful period at the top level.

His committment and love of coaching is clear as, in addition, he has coached the juniors at Nantlle Vale as well as the girls development centre at Porthmadog.He remains coach to the successful Gwynedd Schools U 12s/13s. A lot to fit in, in what is obviously a busy life!!

His own senior playing experience, in addition to his hometown club, includes Holywell, Llangefni and Nantlle Vale. while at a junior level he spent two seasons at the Man Utd Academy and represented North Wales Schools.

Steve has worked with many experienced managers as he seems to have been preparing for this moment. And now he will be in charge of his hometown club. His stint will start with the return derby fixture with Bangor 1876. We will all need to give hm our fullest support.

Go for it Midge!!
23/12/23
BANGOR !876: Dydd Mawrth / Tuesday: Y Traeth 2.30pm

Noddwr / Sponsor: HAYDN E WILLIAMS Syrfewr Adeiladu Siartredig / Chartered Building Surveyors

Ymunwch gyda ni i ddathlu Gwyl San Steffan yn y Ddarbi Gwynedd gynta rhwng Port a Bangor 1876. Am y ddarbi ddiwetha Port/Bangor City rhaid mynd yn l i dymor 2019/20.
Bydd y gm ddarbi hon hefyd yn ddiweddglo addas i gyfnod 9 mlynedd o rheolaeth Craig Papyrnyk ar Y Traeth. Wrth ei ochr fydd Steve Midge Williams yn paratoi i gymryd fyny awennaur rheolwr.
Y gm hon fydd yr hanner ffordd drwy dymor y Cymru North.
Dawr ddau glwb ir gm bwysig hon yn dilyn colli eu gm gynghrair ddiwetha ir Fflint, un o geffylau blaen yr adran. Ond, yn dilyn rhediad cynt o 3 buddugoliaeth yn olynnol, mae Bangor 1876 wedi codi ir 6ed safle yn y tabl.
Yn dilyn rhediad siomedig diweddar o un buddugoliaeth mewn 5 gm mae Port wedi mynd i lawr ir 12fed safle a felly angen pwyntiau yn ystod y gemau dros y gwyliau.
Fawr o syndod, mewn gemau darbi, gweld enwau sydd wedi chwarae ir ddau glwb a byddwn yn croesawu Sion Edwards, Tom Clarke, Iolo Hughes a Gethin Thomas nol ir Traeth. Hyn yn ychwanegu ychydig mwy o sbeis ir achlysur.
Edrychwn ymlaen at dorf dda ddydd Mawrth a Cmon Port!!

Join us at the Traeth to celebrate the Boxing Day Holiday at the first ever Gwynedd Derby between Port and Bangor 1876. We have to look back to season 2019/20 for the last Port/BangorCity derby game.
Adding to the significance of the occasion, after 9 years as manager, it will mark Craig Papirnyks last day in charge at the Traeth. By his side will be Steve Midge Williams getting ready to take over the mantle of manager.
The game also marks the half-way point of the season for both clubs.
Both come to this game on the back of defeats against front runners Flint but a previous run of 3 straight league victories has seen Bangor push up to 6th spot.
Ports recent form of one win in five matches has seen them drop to 12th place, so points from the holiday fixtures are certainly needed.
The derby fixture will unsurprisingly bring us up against former Port players which include Sion Edwards, Tom Clarke, Iolo Hughes and Gethin Thomas, all of which all adds spice to the occasion.
Lets hope for a good holiday crowd and Cmon Port

Llun / Photo Craig Papirnyk & Steve Midge Williams -cyfnod y trosglwyddo cyfrifoldeb / passing the baton time at the Traeth.
21/12/23
CRAIG PAPIRNYK: diwedd cyfnod arbennig / a special era draws to a close


Mae yna gyfnod wedi dod iw therfyn, meddair cadeirydd Phil Jones wrth edrych yn l ar yrfa Craig Papirnyk yn sedd y rheolwr ar Y Traeth. Yn union fel daeth yr amser a chyfnod llwyddiannus Viv ac Osian wrth y llyw i ben, rym wedi dod i ddiwedd cyfnod arwyddocaol arall yn hanes y clwb hwn, gyda phenderfyniad Craig Papirnyk i adael swydd y rheolwr;
Yn dilyn cyfnodau fel chwaraewr a chwaraewr-hyfforddwr gydar clwb daeth yn rheolwr am y tro cynta yn nhymor 2014/15. Aeth ymlaen wedyn i wneud y swydd am y rhan helaetha or ddegawd. Er na lwyddodd yn ei brif uchelgais, sef dychwelyd y clwb i Haen 1 y pyramid, roedd yna gyfnodau pan oedd hyn yn edrych yn fwy na phosib. Yn nhymor 2018/19 cafwyd y canlyniad gorau, yn gorffen yn y 3ydd safle tu l i Airbus.
Fel ym mhob gyrfa, mae na siomedigaethau yn ogystal ag uchafbwyntiau ar siom i Paps oedd pan gollodd y clwb eu lle yn Haen 2 yn 2019/20. Ond, fel pob rheolwr da, aeth ati i gynllunio bod y clwb yn dychwelyd ir Haen uwch yn syth. Pwy wnaiff anghofior diwrnod braf, heulog yn Y Bermo ar perfformiad gwych ar Wern Mynach cynefin Paps ei hun - o flaen 3,000 o gefnogwyr? Atgofion da yn wir ...
Rwy bob amser wedi edmygu a diolch i Paps am ei onestrwydd, meddai Phil, byth yn cuddio tu l i esgusodion gwan a bob amser yn barod i gymryd y penderfyniadau anodd
Dros y cyfnod, daeth enw Paps yn un ag enwr clwb, gyda Phil ei hun yn cyfaddef fod y Bwrdd yn gallu ymlacio gan wybod, tra roedd Craig wrth y llyw, byddai pob penderfyniad yn cael ei wneud o safbwynt yr hyn oedd yn cynnig y gorau ir clwb ai ddyfodol. Roedd hyn yn cynnwys penderfyniadau ar y cae ac oddi arno, gan bob amser ystyried fod rhaid rheoli adnoddau prin yn ofalus.
O ran personoliaeth, cafodd Craig ei eni i arwain, hawdd i fynd ato, ffeind ac yn agored gyda doniau amlwg y cyfarthrebwr. Yn ddyn pl-droed go-iawn mae wedi cyflawnur swydd gydag urddas. Gallwn ond dweud diolch yn fawr am yr amser ar gofal a roddodd ir gwaith, gan ddymuno iddo popeth da yn ei yrfa gan hefyd ddymuno pob bendith iw deulu ir dyfodol.
Yn syml iawn ...... diolch Paps.

In the words of the chairman Phil Jones An era draws to a close. Just as we can look back at that highly successful period in the early years of the century when Viv and Osian led the club, now we have again reached the end of a very significant period in our history with Craig Papirnyk relinquishing his role as club manager.
He first became manager in season 2014-15, having previously been a player and player-coach at the club, and has been in charge for the best part of a decade, Though not achieving what was his greatest ambition to take Port back to the top tier, there were times when it was very much on the cards with his best finish, in what was then the Huws Gray Alliance, coming in 2018/19 with the club 3rd to Airbus UK.
Like in all walks of life there are highs and lows and, the low point for Craig came when the club were relegated to the 3rd Tier in 2019/20, but like all good managers he plotted an immediate return to the 2nd tier. Who will ever forget that beautiful sunny day in Barmouth, and the super performance at Wern Mynach - Craigs own stamping ground - before 3,000 supporters. Memories indeed...
I have always appreciated Paps for his honesty, said Phil never shirking tough decisions or trying to hide behind lame excuses.
Over the period Papss name has become synonymous with that of the club, with Phil admitting that the board were able to relax knowing, while Craig was in charge, everything would be done in the best interests of the club, both on the pitch and off it, always aware scarce resources had to be managed carefully.
As a person Paps was born to lead, engaging approachable and outgoing, a brilliant communicator and a real football man who has filled his role with dignity. We can only thank him for the time, care and committment he has given to the task and wish him well in his future career and also wish his family all the very best.
Put simply ...... Thanks Craig.
21/12/23
CRAIG PAPIRNYK: Datganiad o ymddiswyddiad / Resignation Statement


Isod gweler ddatganiad Craig Papirnyk wrth iddo gyhoeddi ei fod yn gadael swydd y rheolwr gyda chlwb CPD Porthmadog.

Below is Craig Papirnyks statement of resignation from his post as manager of CPD Porthmadog.


It is without regret or disappointment that I have decided to resign from my post as Manager at Porthmadog FC, in fact, it is quite the opposite, I feel honoured & privileged to have represented the club over the years, I have met so many wonderful people who shared the same love & passion towards the club and who all wanted to see Port FC successful, I have put the clubs interest first as I am the type of person who is either all in or not at all. I raised my feelings with the club recently and was as always transparent, open and honest about the situation, I gave my advice and offered to support any decision that they felt was best for the club.

There are so many I would like to thank but I would be here all day doing so, I only hope those who are reading this really do understand how much I have appreciated their support over the years, The club has always been special to me being a Barmouth lad, Port was always the pinnacle of the area and to say I have played a small part in its history makes me extremely proud and grateful for the opportunity.

One thing no one could ever say about me is that I didnt give it my all, I have sacrificed more than most will ever know and only those who are in similar roles will understand the amount of time, dedication, effort and energy it takes to fulfil being a football Manager.

When I joined in the 2013/14 season as a player I never had any ambition to one day take on the reins and lead from the front, and in fact when that opportunity came I never really did it for myself, those who know me best, understand that I just love football, everything about it but as a Manager the outlook is slightly different, I never wanted any personal accolades or recognition for the hard work, after all being a Manager is a thankless job ! What I enjoyed was seeing a community pull together for the club and of course watching young local talent come through and giving them opportunities, I love nothing more than watching talented players with potential improve and having played a part in their development is what I have always most enjoyed. This is the greatest compliment any Manager can have, and I know all my teams over the years have done that, but it takes seriously hard work to continuously rebuild teams.

I am resigning and stepping aside because as always, I am putting the club first, over the years I have been selfish and sacrificed time away from my family and in truth my personal career which previously allowed me to dedicate more hours to the role as manager, which is what is needed. Over the last 12 months I have been lucky enough to get a new job which involves a lot more work and effort and as I am sure everyone will agree is something I have to take seriously. My main reason is my Son Leo who is coming of age and developing as a talented player who may even one day play for Porthmadog! haha but for now he is aiming his sights a little higher while currently at Wrexham U15s and representing Wales U15s. It is his time now and I want to be fully supportive and enjoy watching him grow, which, while Manager at Port, is something I struggle to do, unfortunately you cannot just switch off after a loss and think ah well, theres always next week a poor performance or loss can affect me for long periods which then affects my mood outside of the game (selfish again I know) but those who are actively doing Management roles in the game will understand fully the passion we carry and the affects it can have on us.

So, my decision comes from the heart, it is for the best of the club, doing it now allows the new Manager time to bring in lads he can believe in and trust, I have left him with an extremely talented group of players, who have shown so much potential already this season, It is a new group and it is taking time, while being affected by injuries, absenteeism and bad luck but with some revived energy and hard work I have no doubt about this current group.

Finally, I would like to thank players old and new who have joined the club to play for me, I take my hat off to you all for the hard work and commitment you have given over the years, I managed with my heart on my sleeve and have made good friends within the game. To the loyal and hard-working volunteers, you are the soul of the club and I urge you to keep striving to improve on & off the pitch. To the supporters, I hope I have given you more highs than lows, entertained you and shown the passion the badge deserves.

That one day in my hometown of Barmouth will live long in the memory, a little bit of history in winning the 1st ever play-off final and in style, what a day, what an occasion, what an achievement. I think the club has evolved on and off the pitch and that is testament to the hard-working volunteers who continually put in the time to improve the facilities, I have no doubt successful times will return to the Traeth one day, I am very proud to say I have left the club in a much better position than when I joined.

Thanks from the bottom of my heart for allowing me to be part of such a great club.
Merry Xmas and a Happy new Year
COME ON PORT
Paps
20/12/23
DATGANIAD gan y CLWB / CLUB STATEMENT


CPD Porthmadog Cytunodd Craig Papirnyk a Bwrdd Cyfarwyddwyr y clwb ar y cyd, i ryddhau Craig oi rl fel Rheolwr Tm Cyntaf CPD PORTHMADOG.
Fel Bwrdd dymunwn yn ddiffuant i ddiolch o galon i Craig am ei holl waith caled ai ymroddiad ar hyd y naw mlynedd gydar clwb.
O ganlyniad i nifer o ffactorau, gan gynnwys ystyriaethau teuluol a gyrfa newydd, cytunwn i gyd mai hwn ydyr amser iawn i newid.
Bydd hyn yn caniatau ir rheolwr newydd gael un ffenest drosglwyddo cyflawn yn Ionawr 2024 i gryfhaur garfan ar gyfer ail hanner y tymor.
Bydd Craig yn gyfrifol am y tm yn ei gm adref olaf yn erbyn Bangor 1876 ar Rhagfyr 26 ar Y Traeth.
Yn camu i rl Rheolwr y Tm Cyntaf fydd Steve Midge Williams. Mae gan Steve y cymwysterau am y swydd gan fod ganddo Drwydded Hyfforddi A UEFA a hefyd digonedd o gysylltiadau ym mhl-droed dosbarth cynta a ieuenctid.
Fel clwb, dymunwn iddo bob llwyddiant yn y rl newydd hon gan ofyn ichi iw gefnogi wrth iddo baratoi i symud y clwb ymlaen.
Bydd diweddariadau pellach yn dilyn yn y dyddiau nesaf.
Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda in holl gefnogwyr ac edrychwn ymlaen ich gweld i gyd ar Wyl San Steffan.

Craig Papirnyk and the clubs Board of Directors have jointly agreed to release Craig from his role as First Team Manager of C.P.D. Porthmadog F.C.
As a board we would sincerely and wholeheartedly like to thank Craig for all his hard work and dedication over the past nine years with the club.
Due to a number of factors which include family and new work commitments we all agree now is the right time for a change.
This will allow the new manager a full transfer window in January 2024 to strengthen the squad in preparation for the second half of the season.
Craig will take charge of his final home game against Bangor 1876 on December 26th at Y Traeth.
Stepping into the First Team Managers role is Stephen "Midge" Williams. Stephen is well qualified for the job as he has a UEFA "A" coaching licence and has an array of contacts in senior and junior football.
As a club we wish him every success in his new role and ask you to support him as he prepares to take the club forward.
Further updates will follow in the coming days.
We would like to wish all our supporters Nadolig Llawen and a Blwyddyn Newydd Dda and look forward to seeing you all on Boxing day.
17/12/23
Ail-dm / Res v Cei Connah / Connahs Quay Res

Collin drwm wnaeth yr Ail-dm o 12-0 yn erbyn Cei Connah ddoe (Sadwrn). Roeddent yn disgwyl gm anodd yn erbyn y clwb sydd ar ben y gynghrair. Ychwanegwyd at yr anawsterau gyda gymaint or garfan hefyd wedi bod ar ddyletswydd gydar tm cynta yn y Fflint ar y nos Wener. Ymlaen at y nesa'.

A heavy 12-0 defeat for the Reserves away at Connahs Quay yesterday (Sat.). It was always going to be a difficult game against the Reserve League leaders and made more difficult with so many of the squad having provided cover for the first team at Flint on Friday evening.On to the next.
14/12/23
FFLINT: Nos Wener / Friday: Cymru North: Cae y Castell: 7.30pm CH6 5PJ


Gm Nos Wener i Port y penwythnos hwn yng Nghae y Castell, sef cartref un o geffylau blaen y Cymru North, ar gic gynta am 7.30pm.
Byddant yn teithio yno ar gefn perfformiad a ddisgrifiwyd gan y rheolwr, Craig Papirnyk, yn un a oedd ymhell o fod yn ddigon da, wrth golli i Bwcle yng Nghwpan Cymru, a felly yn taflu siawns gwych i gyrraedd rownd yr 8-olaf. Bydd gan y garfan felly bwynt i brofi nos Wener.
Ond bydd ganddynt hefyd dasg anodd yn erbyn clwb a record wych yn y Cymru North eleni. Er iddynt golli yn y Gwpan yn erbyn Cei Connah maent ar rediad cynghrair arbennig gyda 5 buddugoliaeth yn olynol ac yn ddiguro yn dilyn 11 gm yn y Cymru North.
Maer ddau glwb eisoes wedi cyfarfod ar Y Traeth ac, er iddynt golli o 3-1, cafwyd perfformiad da gan Port, gydar sgr o 3-1 ddim yn rhor clod dyladwy am berfformiad y tm cartref. Meddai Treflyn yn ei adroddiad or gm Port yn gweithion galed i agor amddiffyn disglybiedig Fflint ..... gydar ymwelwyr yn beryg yn gwrth ymosod. Dynar math o gm a gafwyd.
Gobeithio cawn weld perfformiad or math yma nos Wener, gweithgar, llawn ymdrech er mwyn gosod sialens ir ceffylau blaen.
Cmon Port!!

A Friday evening fixture at the home of one of the Cymru Norths pacesetters awaits Port this weekend with a 7.30pm kick off .
Port travel on the back of a performance, at home to Buckley Town, which manager Craig Papirnyk described as ... well short, not good enough in the JD Welsh Cup Round 4 tie last Satruday. The squad will feel that they have a point to prove following the way in which they spurned what the manager described as a ...great chance to progress to the quarter final.
They will however need to do it against an in-form Flint side. Despite the Welsh Cup defeat to Connahs Quay Nomads, their league record speaks for itself. They are on a run of five straight league victories and remain unbeaten following 11 league games.
The two clubs have already met at the Traeth in a keenly contested game. Flint came out on top with a 3-1 scoreline which slightly flattered them. Treflyn Jones in his match report said that while ....Port kept on trying to breach a disciplined Flint defence .... the visitors were often dangerous on the break. It was that kind of game.
Port will need to get back to that kind of performance if they are to challenge the high flyers.
Cmon Port!!
09/12/23
CAIO EVANS: Chwaraewr Mis Tachwedd / Player of the Month.


Caio Evans ydy Chwaraewr y Mis am fis Tachwedd yn dilyn pleidlais y cefnogwyr. Sicrhaodd y bleidlais gyda nifer o berfformiadau cadarn a chreadigol yn nghanol y cae, gan hefyd ymddangos ar dro fel cefnwr de pan fod angen. Ymunodd Caio r clwb yn l yn yr haf o Gaernarfon lle bu yn aelod rheolaidd or garfan ddatblygol.
Maen un o grwp o chwaraewyr ifanc addawol sydd gan Craig Papirnyk yn y garfan, ac maer chwaraewr 18 oed yn dilyn Gruff Ellis (19), Medi, ac Alex Ward-Jones (18) yn enillwyr Chwaraewr y Mis yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau Caio.

Caio Evans has been voted the Supporters Player of the Month for November. He has earned his award with some strong, creative midfield performances, while also featuring at right back when needed. Caio joined the club in the summer from Caernarfon where he was a regular in their Development Squad.
Caio is one of the clutch of promising young players Craig Papirnyk has in his squad, and the 18 year-old follows Gruff Ellis (19), September, and Alex Ward-Jones (18), October, as recent Players of the month.
Congratulations Caio.
07/12/23
BWCLE / BUCKLEY: Sad / Sat: Cwpan JD Cymru / JD Welsh Cup Rd 4 Y Traeth 2 pm.

Noddwr y Gm / Match Sponsor: CARIAD CARE HOMES
Noddwr y Bl / Match Ball Sponsor: GROSVENOR BEAUMONT Financial Services Ltd. & TATWS TRADING

Cyffror Gwpan pnawn Sadwrn ar Y Traeth pan fydd Bwcle. ein cyfeillion or Cymru North, yn ymweld r Traeth. Brwydr fydd hon am y le yn rownd 8 ola Cwpan Cymru.
Maer ddau wedi cyfarfod unwaith yn barod y tymor hwn mewn gm gynghrair ar Y Glb. Cyfartal oedd honno ac, o ystyried pwysigrwydd y gm hon, medrwn ddisgwyl gm arall gystadleuol. Erbyn hyn Asa Hamiltpn, cyn chwaraewr i Port, sydd yn sedd y rheolwr yn Bwcle a ganddo maen siwr bwynt iw brofi.
Yn eu gemau diweddara cawsant golled ddwbl i CPD Bangor 1876. Y Sadwrn diwetha colli o 3-2 ar l bod dwy gl ar y blaen oedd hanes Bwcle. Er yn cael rhediad siomedig yn ddiweddar mae gm gwpan yn anifail gwahanol iawn a bydd y ddau glwb yn awyddus i fanteisio ar eu lwc yn osgoi clybiau or Cymru Premier. Cyrhaeddodd Bwcle y rownd yma trwy guro Bow Street a Llanuwchllyn.
Y tro diwetha' i Port gyrraedd yr 8-ola' oedd yn 2013/14 cyn colli 2-1 yn Nhreffynnon.
Daw Port ir gm hon ar l methu allan ar ddwy gm gynghrair yn ystod y pythefnos ddiwetha, y rhai gyda Llanidloes a Caersws.
Cmon Port!!

Its Cup Day on Saturday when our Cymru North rivals, Buckley Town, will visit the Traeth to do battle for a place in the Quarter Finals of this years competition.
The two clubs have already met once this season, in a league fixture at The Globe which ended in a 1-1 draw and, given the importance of Saturdays tie, another tight, competitive contest is anticipated. The familiar figure of Asa Hamilton is now in the hot sest at Globe Way and he will have a point to prove.
In their most recent matches Buckley have suffered a double defeat to Bangor 1876. In the latest, going down 3-2 last Saturday, after having taken an early 2-0 lead. Though they have not enjoyed the best run of form in the league recently, form is a commodity that. in the Welsh Cup. goes notoriously out of the window and both clubs will be looking to strike form at the right time. Both clubs will also be very keen to take advantage of what have favourable draws. avoiding Cymru Premier opposition. Buckley reached this stage with wins over Bow Street and Llanuwchllyn.
Port last reached the quarter-finals in 2013/14 before going out by 2-1 at Holywell.
They come into this game on Saturday having missed out on the last two fixtures, with the Llanidloes and Caersws games being postponed.
Cmon Port!!
Lluniau / Photos: Rhys Alun: un or sgorwyr yn Rd 3 / who netted in the last round
Alex Ward-Jones : wedi chwarae rhan bwysig yn y rhediad / played a key part in the cup run.
05/12/23
Nadolig wrth ymyl / CHRISTMAS comes closer


Het / Hat Gall Siop Arlein y Clwb gynnig yr ateb
Gall yr holl chwilota am anrhegion orffen YMA.
Cewch ddewis da o ddillad ac eitemau eraill yn y Siop.
Maen hawdd ei defnyddio a cewch hyd iddi gyda un clic ar SIOP yn y Fwydlen ar y chwith.
Pob lwc wrth chwilio

Sgarff / Scarf
The Club Online Shop could could be the answer.
Your search for presents this Christmas could well end HERE.
A good selection of items clothing and souvenirs can be found there.
The online store is easy to use and can be accessed with a click on SHOP in the menu on the left of the page.
Good luck in your search
04/12/23
LLANIDLOES: dyddiad newydd / new date


Trefnwyd dyddiad newydd ar gyfer y gm yn y Cymru North gyda Llanidloes. Chwareir y gm ar Y Traeth ar Sadwrn, 27 Ionawr.

The postponed Cymru North fixture with Llanidloes Town has been rearranged for Saturday, 27th January at the Traeth.
02/12/23
GOHIRIO / POSTPONED: Caersws v Port & Ail-dm / Reserves v Rhuthun OFF


Gohiriwyd y ddwy gm heddiw rhwng Caersws a Port a oedd iw chwarae ar y Rec a'r gm rhwng yr Ail-dm ac Ail dm Rhuthun ar Y Traeth oherwydd fod y caeau wedi rhewi.

Today's fixture at the Rec between Caersws and Port has been postponed due to a frozen pitch and also the Reserve fixture with Ruthin Town at the Traeth.
30/11/23
CAERSWS: Sadwrn / Saturday: Recreation Ground: GOHIRIWYD / POSTPONED


Bydd Port yn chwarae Caersws eto pnawn Sadwrn gydar gic gynta am 2 or gloch
. Dymar ymweliad cynta r Rec ers 2017 a byddai ail adrodd y sgr o 5-2 ar y diwrnod hwnnw yn dipyn o benawd ond, o nodi perfformiad cry y Gleision ar y Traeth yn ddiweddar, yn anhebygol . Er hynny byddai unrhyw fath o fuddugoliaeth yn mwy na derbyniol!
Y sgorwyr i Port nol yn 2017 oedd Cai Jones, Joe Chaplin (3) a Meilir Williams.
Pan gyfarfur ddau bythefnos yn l roedd yn gm rhwng y 9fed a 10fed yn y tabl ond yn dilyn y gm roedd mathemateg canol y tabl yn rhyfedd iawn. Roedd pwynt Caersws yn ddigon iw symund fyny i 7fed yn y tab,l tra roedd pwynt Port yn fodd iddynt ddisgyn ir 10fed safle! Yn ychwanegu at y troeon rhyfedd yma, a Port heb gm y Sadwrn diwetha, dyma nhw yn CODI un safle yn l i 9fed, a hynny diolch i fuddugoliaeth Caersws o 3-1 dros Gresffordd, Gresffordd yn symud lawr i 10fed ar wahaniaeth goliau.
Y gm honno oedd buddugoliaeth gynta or tymor oddi cartref i Gaersws, a hwy bellach yn 6ed ac yn arwain y grwp canol tabl. Hyn i gyd yn awgrymu gm dynn arall pnawn Sadwrn, gyda mwy efallai o symud o gwmpas yng nghanol y tabl.
Cmon Port!!

Its Caersws again for Port on Saturday when they travel to the Rec for a 2 pm kick off
This will be the first visit since 2017 and. a repeat of the winning 5-2 scoreline on that day would be a wow, though, given the Bluebirds strong performance at the Traeth, unlikely. Any winning scoreline, however, would be more than acceptable. For the record Port scorers on that day were Cai Jones, Joe Chaplin (3) and Meilir Williams.
When the two clubs met at the Traeth a fortinght ago, it was 9th against 10th but such are the vagiaries of the mid-table battle, the Caersws point saw them move up the table to 7th spot, while Ports point meant a drop to 10th in the table!! Adding to these strange twists, Port didnt play last Saturday only to move UP one place in the table, back to 9th and that thanks to Caerswss 3-1 victory over Gresford, who slip to 10th on goal difference.
It was a first away win of the season for Caersws at Gresford and they now lie in 6th spot, leading the mid-table group. All of which points to another tight contest on Saturday and perhaps more jockeying of positions!!
Cmon Port!!
Llun / Photo: Morgan Owen: sgoriwr yn erbyn Caersws / scorer recently against Caersws
29/11/23
Ail-dm / Reserves v Rhuthun: Sad / Sat: Traeth: 2pm


Bydd yr Ail-dm adra pnawn Sadwrn gan groesawu Ail-dm Rhuthun ir Traeth.
Nodwch: Bydd y gic gynta am 2 or gloch.
Os na fyddwch yn teithio i Gaersws cefnogwch yr hogia ifanc ar Y Traeth.
Cmon Port!!

The Reserves will at home again on Saturday when they welcome Ruthin Town Res to the Traeth.
Note that the game will kick off at 2pm.
If you arent travelling to Caersws give your support to the young reserves at the Traeth.
Cmon Port!!
Llun / Photo: Meilir Ellis: dod ai brofiad ihelpur garfan ifanc. / keeper brings experience to young squad.
28/11/23
Colli Huw Trefor Jones / Passing of Huw Trefor Jones


Gyda thristwch mawr y cawsom y newyddion am farwolaeth Huw Trefor Jones.
Chwaraeodd Huw i Port yn ystod y 50au a'r 60au ac roedd yn gyn Ymddiriedolwr ac Is-Lywydd y clwb a chyn athro yn Ysgol Eifionydd.
Cydymdeimlw yn ddiffuant 'r Teulu.

It is with great sadness that we received the news of the passing of Huw Trefor Jones.
Huw played for Port during the 50's and 60's and was a former Trustee and Vice President of the Club and teacher at Ysgol Eifionydd.
Sincere condolences to the Family.
27/11/23
Noddwyr i'r ail-dm - O J Jones - Sponsors for the Reserves


Mae cwmni cludo O J Jones & Son LTD, Porthmadog wedi noddi hwdis Ail Dm Porthmadog. Diolch arbennig i Now John a'r teulu am eu cyfraniad.

Haulage company O J JONES & Son Ltd, Porthmadog have sponsored the hoodies for Porthmadog Reserves. Many thanks to Now John and family for their support.
Lluniau / Photos: Dylan Rees
26/11/23
Cynnal a chadw'r maes / Mainenance at Y Traeth


Mae Swyddogion Clwb Pl-Droed Porthmadog yn falch o gyhoeddi fod y clwb yn ddiweddar wedi prynu nifer o beiriannau newydd ar gyfer cynnal a chadw y cae yma ar y Traeth. Llwyddwyd i ennill grant sylweddol gan y 'Cymru Football Foundation' drwy gronfa 'Fit-For-Future Equipment Fund' tuag at eu prynu a mae defnydd wedi ei wneud o un wythnos diwethaf. Mi fydd ein cefnogwyr yn siwr o weld gwellhad yng nghyflwr y cae yma ar Y Traeth dros y misoedd nesaf wrth i'r peiriannau newydd ddangos eu gwerth.


Porthmadog Football Club Officials are pleased to announce that they have recently purchased new pitch maintenance equipment thanks to a substantial grant from the Cymru Football Foundation through the 'Fit-For-Future Equipment Fund'. One of the machines has already been in use slitting the surface prior to last weekends visit by Caersws. Supporters will see a marked improvement in the playing surface here at the Traeth Stadium over the coming months as the full benefit of the new machines is seen.
Lluniau / Photos: Dylan Rees

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us