---------------- CPD Porthmadog FC - Adroddiad / Match Report
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
Gwefeistr: / Webmaster:

CYFEIRIAD Y CLWB / CLUB ADDRESS:
Y Traeth,
PORTHMADOG,
Gwynedd.
LL49 9PP,
CYMRU / WALES,
U.K.

Ffon / Tel: (01766) 514687
Ffacs / Fax: (01766) 513053

e-bost : / e-mail :

Cadeirydd / Chairman:PHIL JONES
FFN/TEL: 07816 213188
philjones.portfc@yahoo.co.uk

Is-Gadeirydd / Vice Chairman:CRAIG HACKING

Trysorydd / Treasurer:CLIVE HAGUE

Ysgrifennydd / Seceretary:CHRIS BLANCHARD
FFN/TEL 07583 817519
crb.58@hotmail.com

Cyfarwyddwr / Director:RICHARD JONES

Cyfarwyddwr / Director:RICHARD HARVEY
FFN/TEL: 07884 052884
cwmcaeth@yahoo.co.uk

Swyddog Marchnata / Marketing OfficerDYLAN REES
FFN/TEL: 07900 512345
rees48wesla@gmail.com

Rheolwr / Manager:STEVE WILLIAMS
Is-Reolwr / Assistant Manager:HAYDN JONES
Hyfforddwr Tm Cyntaf / First Team Coach:MIKE FOSTER
Cymorth Cyntaf / First Aider:DES JONES
Rheolwr yr Ail Dm / Reserve Team Manager:STUART ROGERS & TRYSTAN DAVIES
Swyddog Trwyddedu / Licencing Officer:ANGELA ROBERTS
Ysg. diwrnod Gm / Matchday Sec.:OSIAN ELLIS
Golygydd y Rhaglen / Programme Editor:RHYDIAN MORGAN
Gwefeistri / Webmasters:IWAN GARETH, EMYR GARETH, GARETH WILLIAMS
Golygydd Teledu Port TV Editor:DYLAN ELIS
Llogi Clwb y Traeth / Traeth Clubhouse HireNICOLA SMITH
FFN/TEL: 07920 474080
nicolams09@hotmail.com

Siop y Clwb / Club Shop -

Prif Noddwyr / Main Sponsors:RHEILFFYRDD FFESTINIOG AC ERYRI / FFESTINIOG AND WELSH HIGHLAND RAILWAYS, AGWEDDAU ERYRI / ASPECTS OF SNOWDONIA, COLIN JONES ROCK ENGINEERING.
Is Lywyddion Oes / Life Vice Presidents:DEWI PIERCY, IFOR ROBERTS
Ymddiriedolwyr / Trustees: R.I. GRIFFITHS, D.G. OWEN.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us