Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
05/02/08
Rhagolwg: Derwyddon Cefn NEWI / Preview: NEWI Cefn Druids

Derwyddon Cefn DruidsGm gwbl allweddol ydyr un sydd yn aros Porthmadog nos Wener yn erbyn Derwyddon Cefn ar Blaskynaston. Mae gan Cefn 22 o bwyntiau, chwech yn fwy na Port. Nid yw record ddiweddar yr un or ddau dm wedi bod yn arbennig gyda Cefn yn ennill ond un ou pum gm adref ddiwethaf tra mae Port wedi ennill dwy ou pum gm ddiwethaf ar y ffordd. Dawr gm rhwng y ddau ar Y Traeth ag atgofion am berfformiad gwael yn colli o 2-1 ar l gwastraffu digon o feddiant gyda chiciau uchel er mwyn i Timmy Edwards a Wayne Phillips ymarfer eu sgiliau penio. Y tro diwethaf inni ymweld Phlaskynaston, colli fur hanes gyda Mike Heverin yn sgorio hat tric ir Derwyddon. A gair i gall: bydd Heverin yn y garfan ar gyfer ddydd Gwener. Ond dyna ddigon o hanes - mae chwaraewyr Port yn gwybod yn iawn fod angen y tri phwynt a fod ganddynt y gallu i sicrhau hyn. Bydd Paul Roberts ar gael ac mae angen iddo ddangos ei ddawn sgorio i fynd efor chwarae da a welwyd ganddon ddiweddar. Beth sydd angen rwan ydy buddugoliaeth,- nid perfformiad yn unig buddugoliaeth o unrhyw fath. Ir gad. Yn dilyn y gm hon, mae gemau yn erbyn Aberystwyth ar Y Traeth a wedyn taith i Gaersws. Bydd gmau mis Chwefror yn gwbl allweddol i ddyfodol y clwb.

It is now crunch time for Porthmadog as they face Cefn Druids on Friday at Plaskynaston. Cefn have 22 points -6 more than Port. Neither side has good recent form to boast with Cefn showing only one win in their last five games at home while Port have won two of their last five away games. The fixture at the Traeth between the two clubs brings memories of a poor Port performance, wasting possession with high balls into the box giving Timmy Edwards and Wayne Phillips heading practice and going down by 2-1. The last visit to Plaskynaston saw Port on the wrong end of a 3-0 defeat with a hat trick for Mike Heverin. Just a word of warning,- Heverin has just come back into the Druids line-up. History however counts for little as Port know that they need three points and know that they have the ability to get them. Paul Roberts will be available again and he will need to continue his good current form and also find the net once again. What is needed is not just a good performance but a win any kind of win. This game is followed by a home fixture against Aberystwyth and a visit to fellow strugglers Caersws. These three games are absolutely crucial to the survival effort.
04/02/08
Newid dyddiad y gm yn erbyn Derwyddon Cefn / Change of date for Cefn Druids game

Dalier sylw! Maer gm oddi cartref yn erbyn Derwyddon Cefn wedii newid ir nos Wener (8 Chwefror) gydar gic gyntaf am 7.30 pm.
Mae hon yn gm bwysig iawn ir clwb. Byddai Viv ar hogiau yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth swnllyd ar y noson.

Supporters should note that the away fixture against Newi Cefn Druids has been switched to the Friday evening, February 8th with a 7.30 pm kick off.
This is a vital fixture for the club. Viv and the lads would appreciate your vociferous support on the night.
01/02/08
Ionawr yr Ail Dm / Reserves Round-up: January

Ar ddiwedd y mis, maer ail dm yn y bumed safle yng Nghynghrair Gwynedd, hyn yn dilyn buddugoliaeth o 3-0 yn Cemaes y clwb sydd ar waelod yr adran. Y sgorwyr oedd Mark Bridge, Richard Hughes ac unwaith yn rhagor Matthew Hughes. Gydar gm yn erbyn Bontnewydd yn cael ei gohirio oherwydd y tywydd, yr unig gm gynghrair arall yn ystod y mis oedd yr un a gollwyd yn Llangefni. Ar l bod ar y blaen o 2-1 ar yr hanner, sgoriodd Llangefni ddwywaith yn yr ail hanner i sicrhaur tri phwynt. Llwyddwyd i gyrraedd ail rownd Cwpan y Llywydd gyda buddugoliaeth dda dros yr hen elyn Blaenau Ffestiniog o 3-1 diolch i hat tric gan Matthew Hughes. Yn yr ail rownd, bydd Porthmadog oddi cartref yng Nghaergybi. Matthew Hughes syn dal i arwain rhestr sgorwyr y Gynghrair gyda 19 gl gynghrair a 4 gl gwpan.

The reserves ended the month in 5th place in the Gwynedd League table following a 3-0 victory at bottom club, Cemaes. The goals were scored by Mark Bridge, Richard Hughes and inevitably Matthew Hughes. With the game at Bontnewydd falling foul of the weather, the months only other league encounter was the defeat at Llangefni. After leading 2-1 at half time, Port went on to concede two second half goals. The reserves reached the 2nd Round of the Presidents Cup with a good win over their old rivals Blaenau Ffestiniog. Port ran out winners by 3-1 thanks to a Matthew Hughes hat-trick. Port have been drawn away at Holyhead in the 2nd Round. Matthew Hughes continues to head the Gwynedd league goal scorers list with 19 league and 4 cup goals.
01/02/08
Cymru v Norwy ar y Cae Ras / Wales v Norway at the Racecourse

FAWAtgoffir cefnogwyr fod gm Rhyngwladol Gyfeillgar yn cael ei chwarae ar y Cae Ras yn Wrecsam nos Fercher nesaf, 6 Chwefror. Bydd tm ifanc John Toshack gyda Craig Bellamy yn l yn y garfan yn croesawu Norwy. Bydd hefyd yn gyfle da i gefnogwyr y gogledd weld pl droed rhyngwladol heb y daith hir i Gaerdydd. Gallai cefnogaeth dda hefyd arwain at ddod ag un o gmau grŵp Cwpan y Byd ir Cae Ras. Mae tocynnau ar gael or Cae Ras ar 01978 262129 ar agor rhwng 9.30am 4.30pm. o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd tocynnau ar werth hefyd ar ddiwrnod y gm hyd at y gic gyntaf. Poster PDF

Supporters are reminded of the attractive Friendly International taking place at the Racecourse, Wrexham next Wednesday, February 6th. John Toshacks improving young side, with Craig Bellamy back from injury, take on Norway. It provides a good opportunity for North Wales supporters to see their team in action without a long journey to Cardiff. A good turnout could see a World Cup qualifier being played at the Racecourse. Tickets are available from the Racecourse on 01978 262129, opening hours are 9.30am-4.30pm Monday to Friday and will be open until kick-off on the day of the match itself. Poster PDF
31/01/08
David Hughes wedi arwyddo / David Hughes signs for Port

David Hughes (welsh-premier.com)Gydar ffenest drosglwyddo ar fin cau, mae Porthmadog wedi cwblhau trosglwyddiad David Hughes asgellwr 25ain oed o glwb Airbus Brychdyn. Ymunodd David ag Airbus yn 2005 gan sgorio 7 gl mewn 32(+2) gm. Ar l chwaraen rheolaidd am ddau dymor, ychydig o gmau a chwaraeodd eleni 4(+5) oherwydd paratoadau ar gyfer arholiadau. Chwaraeodd hefyd i Brifysgol Coventry.
Deallwn fod arhosiad Richie Owen gydar clwb wedi bod yn un byr iawn ac mae bellach wedi dychwelyd i Glantraeth.

With the transfer window closing, Porthmadog have completed the signing of David Hughes a 25 year old winger from Airbus Broughton. He joined Airbus in 2005 scoring 7 goals in 32(+2) appearances in his first season. Having been a regular for two seasons, his appearances have been limited to 4(+5) this season mainly due to the need to prepare for examinations. He also previously played for Coventry University.
It appears that Richie Owen has cut short his return to Porthmadog, rejoining Cymru Alliance club Glantraeth.
31/01/08
Rhagolwg: Seintiau Newydd / Preview: The New Saints

TNSTasg gydar anoddaf ydy teithio i wynebur Seintiau Newydd . Pan fo eich clwb yn wirioneddol angen pwyntiau, maer dasg yn troi yn un o anobaith. Ond nid yw chwaraewyr Port nau rheolwr Viv Williams yn rhai i wrthod sialens -fel mae Peter Nicholas rheolwr Llanelli yn gwybod yn iawn. Dynar math o ysbryd fydd ei angen ddydd Sadwrn. Heblaw am un cweir, mae Port bob amser wedi rhoi gmau caled ir pencampwyr fel y dangoswyd y tymor diwethaf wrth iddynt roir Seintiau allan o ddwy gystadleuaeth gwpan. Hyd yn oed yn y tymor trychinebus hwn, roedd angen gl yn yr amser ychwanegol ir Seintiau gipior tri phwynt ar Y Traeth. Dyna chir dadleuon dros feddwl y gall Port sicrhau rhywbeth allan or gm hon ond ar bapur does ganddyn nhw ddim siawns. Dyna lwc felly nad ar bapur bydd y gm hon yn cael ei chwarae ond ar gae newydd, artiffisial y clwb o Groesoswallt a dyna ichi reswm arall am geisio profi ein bod yn medru chwarae pl droed a gwneud brwydr ohoni. Bydd Port heb Paul Roberts, sydd wedi bod yn chwarae mor dda yn ddiweddar, ar gyfer y gm hon. Mae Marcus Orlik sydd wedi sgorio ym mhob un or tair gm ddiwethaf- yn debyg o symud ir blaen mewn partneriaeth gyda Carl Owen. Maen siwr fydd TNS yn cynnwys yr ymosodwr newydd Kevin Townson, gynt o Rochdale.

Playing the New Saints on their own ground is never going to be any thing but the stiffest of challenges. When your club is desperate for points, it becomes even less of an attraction. However the Porthmadog players and manager Viv Williams are never ones to shirk a challenge as Peter Nicholas the Llanelli manager is well aware. That is the kind of spirit that will be needed on Saturday. Port, apart from one blip, have always risen to the challenge against the champions as they showed last season when they put the Saints out of two cup competitions. Even in this disastrous season, it took an injury time goal for the New Saints to pick up three points at the Traeth earlier in the season. That is the case for getting something from the game but on paper there is no chance. Luckily this game will not be played on paper but on the Saints new and highly praised artificial surface in Oswestry another good reason for proving that we can play football and make a game of it. Port will be without in form Paul Roberts for this rescheduled league encounter. Marcus Orlik who has scored in each of the last three games-, will probably be switched to partner Carl Owen up front. TNS will probably include their new signing former Rochdale striker Kevin Townson.
31/01/08
Cwpan Ieuenctid Gogledd Cymru / North Wales Youth Cup

Maer gm yn rownd yr wyth olaf o Gwpan Ieuenctid Dan-18 Gogledd Cymru wedii hadrefnu ar gyfer ddydd Sul, Chwefror 10fed. Bydd Porthmadog yn croesawu Aston Parc Rangers, y clwb o ardal Wrecsam. Bydd y gic gyntaf am 1.45 pm a bydd y Clwb Cymdeithasol ar agor cyn ac ar l y gm.

The quarter final round of the North Wales Under-18 Youth Cup has been re-arranged for Sunday, February 10th , when Porthmadog Youth will entertain the Wrexham area club, Aston Park Rangers. There will be a 1.45 pm kick off and the Clubhouse will be open for pre and post match refreshments.
30/01/08
Newyddion am drosglwyddiad / Transfer news

Matthew ParryMae Port wedi arwyddo golwr newydd. Y newydd ddyfodiad ydy Matthew Parry o Bwllheli, golwr 24 oed, sydd Northwich Victoria or Conference a Bae Colwyn ymysg ei glybiau blaenorol. Ers i Joe Sagar ddychwelyd i Mossley, bu Port heb ail golwr a bydd Matthew yn cyflawnir rl hon.
Hefyd derbyniodd Port 7 niwrnod o rybudd gan Leek Town am eu chwaraewr ochr chwith, Richard Smart. Ond mae Richard wedi penderfynu aros gydar clwb ac maen awyddus i helpu yn y frwydr yn erbyn y cwymp. Mae Leek Town yn brwydro i gadwu lle yn yr Unibond Premier.

Porthmadog have completed the signing of a new goalkeeper. The newcomer is Matthew Parry a 24 year old goalkeeper from Pwllheli who has Northwich Victoria in the Conference and Colwyn Bay of the Unibond amongst his previous clubs. Matthew has been brought in as cover for Richard Harvey a much needed development since Joe Sagar left the club to return to Mossley.
The club has also received a 7 day notice of approach from Leek Town for the left sided midfielder Richard Smart. Richard has however decided to remain with Porthmadog to assist the club in the battle against relegation. Leek Town are also involved in a relegation battle in the Unibond Premier.
29/01/08
Ryan Davies y diweddara / Ryan Davies latest

Ryan DaviesMae cefnogwyr wedi gweld Ryan yn cymryd rhan gynyddol yn y sesiynau cynhesu cyn gmau ond erbyn hyn maer amddiffynnwr canol profiadol yn barod am y cam nesaf yn ei wellhad. Ddydd Sadwrn nesaf, mae yna obaith i weld Ryan yn cymryd rhan mewn gm am y tro cyntaf ers iddo dderbyn anaf drwg yn erbyn Caernarfon ar Wyl y Banc. Mae Ryan yn gobeithio chwarae ir ail dm oddi cartref yn erbyn Y Gaerwen. Newyddion da yn wir.

Supporters will have noticed Ryan taking an increasing part in warm up sessions prior to games at the Traeth. Now the news comes that the experienced central defender is ready to take the next step in his rehabilitation. Next Saturday he hopes to take part in a match for the first time since he received a bad injury during the game against Caernarfon on August Bank holiday by turning out for the reserves when they visit Gaerwen on Saturday. This is really excellent news.
28/01/08
Penderfyniadaur dyfarnwr yn rhyfeddur Rheolwr / Manager baffled by refereeing decisions.

Perfformiad y dyfarnwr, Kerry Morgan, syn dal i fod y prif bwnc trafod yn dilyn y gm yn erbyn Y Trallwng ddydd Sadwrn. Nid yw Viv Williams y math o reolwr sydd yn edrych i daflur bai ar ddyfarnwyr pan for canlyniadau yn mynd yn ei erbyn ond, ar l y gm hon, cyfaddefodd (Mae) rhai or penderfyniadau tu hwnt i fi. Ond mewn ymdrech i edrych yn adeiladol ar y sefyllfa, roedd yn annog y Gynghrair i edrych eto ar y drefn asesu.
Maen hen bryd ir gynghrair ail edrych ar y drefn asesu a chytuno i gynnwys cyn chwaraewyr ochr yn ochr r cyn ddyfarnwyr a ddefnyddir ar hyn o bryd.
Dynar ffordd ymlaen oherwydd fel maen sefyll ar hyn o bryd- pan mae pethaun digwydd mewn gm nid oes neb yn rhoi ystyriaeth i safbwynt y chwaraewyr.
Yn dilyn y gm arbennig hon pan godwyd materion efo fo- roedd yr aseswr ond yn mynd ati i gyfiawnhau penderfyniadaur dyfarnwr, oedd sylw Viv.
Barn cefnogwr

Rheolwr y Trallwng - Tomi Morgan - yn ceisio dylanwadu ar benderfyniad y dyfarnwr.
Welshpool manager - Tomi Morgan - tries to influence the referee's decision.

The performance of match official Kerry Morgan continues to be the main talking point following Saturdays home game against Welshpool Town. Viv Williams, not a manager to pin the blame on match officials when results go against him, remarked that Some of the decisions were beyond me. In an effort to make a constructive comment about the situation, he urged the WPL to look again at its assessment arrangements.
"It is about time the league looked at their assessment arrangements and agreed to involve ex-players alongside the ex-referees, who are used currently.
"That is the way forward, because - as things stand now - the players' viewpoint on various situations that can occur during a match is not taken into account.
"After this particular game, the assessor - when we raised certain issues with him - merely set out to justify the referee's decisions," he added.
Supporter's viewpoint
25/01/08
Richard Hughes yn dychwelyd / Richard Hughes returns

Richard HughesMaer chwaraewr profiadol ac amryddawn Richard Hughes yn dychwelyd ir Traeth ar l cyfnod byr gyda Llangefni. Nid yw Boskin wedi cael llawer o gyfleoedd i ymddangos ers symud ir clwb o Ynys Mn dros yr haf, gan ddechrau 4 gm yn unig iddynt y tymor hwn. Mae disgwyl iddo ymddangos ir ail dm fory. Rydym yn deall fod dau chwaraewr arall yn y broses o arwyddo ar hyn o bryd.

Experienced utility player Richard Hughes is to return to the Traeth after a short spell at Llangefni Town. Boskin has only made a limited number of appearances since joining the Anglesey club over the summer, and has only started 4 matches this season. He is expected to appear for the reserves tomorrow. We understand that two other players are currently in the process of signing.
23/01/08
Rhagolwg: Port v Y Trallwng / Preview: Port v Welshpool

Trallwng / WelshpoolSiom oedd methu allan ar gm ddydd Sadwrn gan ei bod y math o gm a oedd yn cynnig cyfle i Port sicrhau buddugoliaeth or diwedd ar Y Traeth. Nid oedd y gohirio heb ei bendithion gan fod yn gyfle i chwaraewyr fel Carl Owen a John Gwynfor ddod dros eu anafiadau. Mae methu ennill mewn tair gm yn erbyn timau yn hanner isaf y tabl yn golygu fod rhaid i Port godi pwyntiau yn erbyn rhai o geffylau blaen y gynghrair gan gychwyn efor Trallwng. Maen dasg anodd ond nid yn amhosib o gofior fuddugoliaeth dda ar Faesydre. Hefyd roedd yna fuddugoliaeth wych dros Llanelli a pherfformiadau da eraill yn erbyn rhai o dimau goraur gynghrair adref yn erbyn TNS ac ar Ffordd Ffarar yn erbyn Bangor. Rhaid sicrhau canlyniadau i gyd-fynd gyda pherfformiadau da gan dorri allan y camgymeriadau gwirion a chymryd y cyfleoedd ar yr adegau tyngedfennol. Nid ywr Trallwng wedi bod ar eu goraun ddiweddar yn ennill ond un ou chwe gm ddiwethaf gan lithro ir 7fed safle. Port sydd wedi ennill tair or bedair gm gynghrair ddiwethaf ar Y Traeth, rhwng y ddau glwb, gydar llall yn gorffen yn gyfartal. Bydd Gerard McGuigan a Kyle Jacobs, dau o gyn chwaraewyr Port, yng ngharfan y gwrthwynebwyr ddydd Sadwrn.

It was disappointing to miss out on a game on Saturday especially one which possibly could have provided the club with the opportunity of notching up a home win. It has some benefit however, giving players like Carl Owen and John Gwynfor an extra week to get over injuries. The failure to win against three clubs in the bottom half of the table now means that Port have to take points from some of the leagues front runners, starting with Welshpool. It is a difficult task but by no means impossible bearing in mind the fact that Port defeated Welshpool on their own ground and that by a clear margin. There was also the away win over Llanelli and some other good performances against some of the leagues better clubs at home to TNS and away at Bangor. We now need results to match the performances and the silly mistakes must be cut out while chances at vital stages of the game must be taken. Welshpool have not been in the best of form recently winning only one of their last six games slipping to 7th place. Port have run out winners in three of the last four league matches played between the clubs at the Traeth with the other ending in a draw. In the Welshpool squad on Saturday will be two ex-Port players Gerard McGuigan and Kyle Jacobs.
22/01/08
Newid ir Ffenestr Drosglwyddo / Change to Transfer Window

FAWMaer Gymdeithas Bl Droed wedi ymateb i feirniadaeth eang ou threfniadau ar gyfer y ffenestr drosglwyddo drwy gynnig un newid bychan. Yn ystod tymor 2007/08 roedd llawer or cynghreiriau yn agor a chau y ffenestr ar wahanol ddyddiadau. Roedd ffenestr y Cymru Alliance yn dal ar agor ar l i un Uwch Gynghrair Cymru (UGC) gau. Oherwydd hyn, roedd chwaraewyr yn medru trosglwyddo ir Cymru Alliance i gael gwell siawns o chwarae gmaun rheolaidd ond nid oedd yn bosib ir clybiau yn UGC arwyddo neb yn eu lle. Bwriad y cynllun newydd ydy sicrhau fwy o unoliaeth gan hefyd ganiatu i glybiau sydd wedi ennill lle yng nghystadlaethau UEFA gofrestru chwaraewyr.
Y dyddiadau ar gyfer y ffenest yn 2008/09 fydd o ddydd Gwener 4 Gorffennaf tan ddydd Gwener 26 Medi a hefyd y cyfan o fis Ionawr. Bydd y drefn yma at y tymor nesaf yn berthnasol i bob cynghrair syn aelodau uniongyrchol or Gymdeithas Bl Droed.
Maen annhebyg y bydd y newid hwn yn ddigon i fodloni y clybiau syn gweld y Ffenestr Drosglwyddo fel trefn syn addas i gynghreiriau mawr Ewrop fel Yr Eidal, Sbaen a Lloegr ac i glybiau cyfoethog gyda charfannau enfawr. Nid ydynt yn gweld hon yn drefn berthnasol i gynghrair lle mae mwyafrif llethol y clybiau yn rhan amser. Bydd y clybiau hyn yn dal i ofyn os ydy eu hachos wedii gyflwynon ddigon cryf o flaen UEFA.

Cymru AllianceThe FAW, faced with widespread criticism of their Transfer Window arrangements, has reacted by proposing a minor change. During the current season, leagues had differing windows with windows in feeder leagues, including the Cymru Alliance, remaining open after the closure of the WPL window. This had the potential effect of WPL fringe players transferring to the Cymru Alliance in search of more regular games. WPL clubs could not immediately replace these players. The new plan is aimed at creating uniformity and will also allow clubs that qualify for UEFA competitions to register players.
The dates proposed are from Friday 4 July to Friday 26 September and the whole of January 2009. This will apply to all directly affiliated leagues in Wales next season.
It is doubtful whether this change will satisfy clubs who see the Transfer Window as being best suited to major leagues in Italy, Spain and England and to wealthy clubs with massive squads and not to a league where clubs are largely part-time. These clubs will continue to ask whether their case has been voiced strongly enough with UEFA.
21/01/08
Cynghrair i Ail Dimau yn cael ei drafod / A reserve league being discussed

Mae naw o dimau Uwch Gynghrair Cymru (UGC) wedi dangos diddordeb mewn ymuno Chynghrair i Ail Dimaur Gogledd sef: Porthmadog, Caernarfon, Bangor, Llangefni, Cei Conna, Airbus Brychdyn, Y Trallwng, Y Drenewydd a TNS.
Y bwriad ar hyn o bryd ydy ffurfio cynghrair wedii rhannu i dair adran ddaearyddol: Gorllewin, Canol a Dwyrain.
Dymar clybiau a allai ffurfio adran y gorllewin: Porthmadog , Bangor, Caernarfon, Glan Conwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Llanfairpwll, Llangefni, Llanrwst, Pwllheli a Chaergybi.
Maen ymddangos nad ywr cynigion yma yn mynd i dderbyn sl bendith y cynghreiriau rhanbarthol gyda gwefan swyddogol Cynghrair Clwyd yn datgan Mae Cymdeithas Arfordir y Gogledd, Cynghrair Clwyd, Cynghrair Caernarfon ar Cylch a Chynghrair Ynys Mn i gyd yn gwrthwynebu, fel mater o egwyddor, ffurfio cynghrair i Ail Dimau yng Ngogledd Cymru.

A North Wales Reserve League is at the discussion stage and nine WPL clubs have expressed an interest in the proposal: Porthmadog, Caernarfon, Bangor, Llangefni, Connahs Quay, Airbus Broughton, Welshpool, TNS and Newtown.
The initial intention is a league split into three divisions on geographical lines: Eastern, Central and Western.
The clubs who could form the Western Region are: Porthmadog FC, Bangor City, Caernarfon Town, Glan Conwy, Holyhead Hotspur, Llandudno, Llandudno Junction, Llanfairpwll, Llangefni Town, Llanrwst United, Pwllheli.
It appears that the new proposals have not met with the approval of the feeder leagues with the Clwyd League official website saying: "For the record the NWCFA, Gwynedd League, Clwyd League, Caernarfon Area, and Anglesey Ynys Mn Leagues have in principle objected to the formation of such league(s) in North Wales."
20/01/08
Hogiaur Bonc yn Clwb Port / Hogiaur Bonc entertain at the Clubhouse

Y Clwb / The ClubhouseBydd noson o Gawl a Chn gydag adloniant draddodiadol Gymraeg a Chymreig yn Clwb Port nos Sadwrn 26 Ionawr. Dewch am noswaith o ganu a hiwmor traddodiadol yng nghwmni Hogiaur Bonc. Tocynnau ar gael o Siop Eifionydd, Recordiaur Cob a Kaleidoscope.

A traditional evening of Welsh entertainment to include a bowl of Cawl will be held at the Clubhouse on Saturday evening January 26th. Join us for an evening of traditional humour and song in the company of Hogiaur Bonc. Tickets from Siop Eifionydd, Cob Records or Kaleidoscope.
20/01/08
Fandaliaeth hurt ar Y Traeth / Senseless Vandalism at the Traeth

Phil JonesSiomwyd cadeirydd y clwb, Phil Jones, pan gyrhaeddodd y Traeth yn gynnar fore Sadwrn i weld arwyddion amlwg o fandaliaeth. Roedd ffenestrir Cantn wedi eu torri a llawer o ddifrod dibwrpas wedii achosi.
Treuliwyd llawer o amser ac ymdrech a gwariwyd arian mawr dros y misoedd ar blynyddoedd diwethaf i uwchraddior cyfleusterau ar Y Traeth. Maer clwb newydd wedi bod yn destun balchder ir swyddogion ar cefnogwyr ac yn cynnig cyfleuster hwylus ir gymdeithas leol.
Ein bwriad ydy cydweithio gydar rhai sydd am godi arian, yn enwedig ar gyfer achosion da, yn y gobaith y medrwn eu cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion. Mae gennym gyfleusterau cyfforddus iw galluogi i wneud hyn, meddai ysgrifennydd y clwb Gerallt Owen.
Maen siomedig felly i weld cyfleusterau da fel rhain yn cael eu fandaleiddio gan yr ychydig difeddwl. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd gwelliannau sylweddol ar Y Traeth gydar goleuadau yn cael eu uwchraddio. Hefyd maer cae, sydd ymysg y goreuon o gaeau Uwch Gynghrair Cymru, wedi derbyn sylw pellach.
Byddai swyddogion y clwb yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth a allai alluogir Heddlu ddod o hyd ir fandaliaid yma, a byddai hyn yn help i leihaur gwariant fydd angen ar gyfer trwsio ar Y Traeth.

Port Chairman, Phil Jones, was dismayed to be greeted with obvious signs of vandalism when he arrived at the Traeth early on Saturday morning. Windows had been broken in the Canteen and much pointless damage had been caused.
A great deal of time, effort and money has been spent over the past months and years upgrading the Traeth generally. The new clubhouse has been a source of pride to club officials and supporters alike with its stated aim of providing the wider locality with a valuable facility.
We aim to work with local charities and fund raisers and hopefully help them with their aims. We have a comfortable facility which we believe can enhance their efforts. said club secretary Gerallt Owen.
It is extremely disappointing when excellent facilities such as these are vandalised by a mindless few. The last years have seen major improvements at the ground with the upgrading of the floodlights and the provision of a playing surface which is amongst the best in the WPL.
Club Officials would appreciate any information which could enable the police to apprehend these individuals and so reduce the expenditure on repairs at the Traeth.

19/01/08
Gm Airbus yn cael ei gohirio / Airbus game is cancelled

Glaw / RainCafodd y gm yn erbyn Airbus ei galw i ffwrdd am ychydig wedi 11 y bore ma, oherwydd bod dwr ar yr arwyneb o flaen un o'r goliau.

The Airbus match was called off just after 11 o'clock this morning, because of standing water in front of one of the goals.
18/01/08
Jacobs yn gadael / Jacobs leaves Port

Kyle JacobsMae Kyle Jacobs yn gadael Porthmadog i ymuno r Trallwng. Bu cyn chwaraewr Mansfield a Macclesfield yn chwaraewr allweddol ir clwb wrth iddynt barhau r frwydr i osgoi disgyn or Uwch Gynghrair. Sgoriodd gl arbennig gyda ergyd o 30 llath yn erbyn Y Drenewydd bythefnos yn l a hefyd gl yn y fuddugoliaeth dros Llangefni ar wyl San Steffan. Nid oedd ar gael am y gm yn Hwlffordd ddydd Sadwrn diwethaf pan chwaraeodd Danny Hughes yn safler cefnwr de.

Kyle Jacobs is to leave Port and join Welshpool Town. The former Mansfield and Macclesfield defender has been in outstanding form for Porthmadog recently in their battle against relegation. He scored an outstanding goal against Newtown at the Traeth a fortnight ago with a 30 yard special and also scored in the victory at Llangefni on Boxing Day. He was not available for the away fixture at Haverfordwest when Danny Hughes played in the right back position.
18/01/08
Cwpan Ieuenctid Gogledd Cymru / North Wales F A Youth Cup

Yn rownd yr wyth olaf o Gwpan Ieuenctid Dan-18 Gogledd Cymru, bydd Porthmadog yn croesawu Aston Parc Rangers, y clwb o ardal Wrecsam, ar Y Traeth ddydd Sul (20 Ionawr).Gemau eraill yn y rownd fydd:
Glan Conwy v Waunfawr
Shotton Steel v Hotspyr Caergybi
Llandyrnog v Llandudno

In the Quarter-final round of the North Wales Under-18 Youth Cup, Porthmadog will meet the Wrexham area club Aston Park Rangers at the Traeth on Sunday (January 20th).
Other games in the round are:
Glan Conwy v Waunfawr
Shotton Steel v Holyhead Hotspur
Llandyrnog v Llandudno.
17/01/08
Rhagolwg: Airbus Brychdyn / Preview: Airbus Broughton

Airbus Brychdyn/BroughtonMae hon yn gm eithriadol o bwysig gydar gmau syn weddill yn prinhau, ydy asesiad y rheolwr Viv Williams or dasg sydd yn aros eu dm wrth i Airbus ymweld r Traeth ddydd Sadwrn. Dros y chwe gm ddiwethaf, mae record y ddau glwb yn ddigon tebyg gydar ddau dm yn ennill ddwywaith ond gyda clwb y Maes Awyr hefyd yn codi pwynt gwerthfawr oddi cartref. A dyna chir gwahaniaeth rhwng y ddau glwb eleni gyda Airbus yn ennill ond un gm yn fwy na Porthmadog ond maent hefyd wedi dal allan i sicrhau chwe gm gyfartal a felly codi pwyntiau sydd yn eu codi ir 12fed safle yn y tabl. Dros y tymhorau diwethaf, Port oedd arbenigwyr y gynghrair ar sicrhau gmau cyfartal ond eleni nid oes yr un ou gmau wedi gorffen yn gyfartal. Gwahaniaeth arall yn record y ddau glwb yw fod Port heb ennill yr un ou deg gm ar y Traeth tra fod yr ymwelwyr wedi sicrhau ond un buddugoliaeth oddi cartref.
Maen hen bryd torri ar y record adref wael hon. Meddai Viv, Da nin cystadlu ac yn chwaraen ddigon da ond maen hen bryd cael ychydig mwy o lwc.
Chwaraewyr i gadw llygad arnynt: Paul Hallows a James McIntosh prif sgorwyr yr ymwelwyr a hefyd y chwaraewr rheolwr profiadol Gareth Owen. Port: Mark Thomas yn chwarae ei gm gyntaf ar Y Traeth mewn crys Port a Mike Foster yn cychwyn gm 350 yn Uwch Gynghrair Cymru. Bydd hon hefyd yn gm bwysig i Alan Bickerstaff yn erbyn ei hen glwb ac i Gareth Caughter yn dychwelyd ir Traeth.

Its an absolutely crucial game: were running out of matches is manager Viv Williamss assessment of the task awaiting Porthmadog when Airbus visit the Traeth on Saturday. The form of the two sides over the last six games is similar; with both sides having gained two wins but with Airbus having picked up one more point thanks to a valuable away draw. And there lies the difference in the records of the two sides over the season with Airbus only notching one more victory than Port but having ground out valuable points from six drawn games. Port, the leagues draw specialists over the last two or three seasons, have yet to play a drawn game either home or away. Another notable difference between the two sides is that Port have yet to win a game at home in ten outings while Airbus have only won one game on their travels this term. There could be no better time to break the poor run at home than on Saturday and there is no obvious reason for these poor results for as Viv says Were competing and playing well enough but we need that little change of luck.
Players to look out for: Paul Hallows and James McIntosh the leading scorers for the visitors and their experienced player-manager Gareth Owen. For Port: Mark Thomas making his home debut and Mike Foster in his 350th WPL game. It will also be an important game for Alan Bickerstaff against his old club and for Gareth Caughter returning to the Traeth.
14/01/08
Carreg Filltir arall i Mike / Mike reaches another milestone

Mike FosterGyda lwc, bydd cefnwr chwith Porthmadog, Mike Foster, yn cyrraedd carreg filltir arall yn ei yrfa lwyddiannus pl droed os bydd yn cynrychiolir clwb ar Y Traeth ddydd Sadwrn pan fydd Airbus Brychdyn yn ymweld. Dechreuodd Mike gm 349 yn Uwch Gynghrair Cymru (UGC) ddydd Sadwrn diwethaf yn Hwlffordd felly gobeithir ei weld yn dod yn un o ond naw o chwaraewyr sydd wedi cyrraedd y nd o gychwyn 350 o gemau UGC yn eu gyrfa. Y chwaraewyr eraill sydd wedi cyrraedd y nd hwn ydy Colin Reynolds (Caersws), Gary Lloyd (Llanelli), Andy Mulliner(Caersws), Tim Edwards (Derwyddon Cefn), Andrew Thomas (Caersws), Andrew Rickard (Afan Lido), Hugh Clarke (Y Drenewydd) ac Anthony Griffiths (Caersws). Mae Mike wedi chwarae 301 or gmau yma dros Port ar gweddill dros Aberystwyth a Bangor.

With luck, supporters of Porthmadog will see their left back, Mike Foster, achieve another milestone in his football career at the Traeth on Saturday when Airbus Broughton are the visitors. Mike started WPL game 349 last Saturday at Haverfordwest and is likely therefore to reach the landmark of becoming one of only nine players to start 350 WPL games since the commencement of the league. The others who have reached this target are Colin Reynolds (Caersws), Gary Lloyd (Llanelli), Andy Mulliner(Caersws), Tim Edwards (Cefn Druids), Andrew Thomas (Caersws), Andrew Rickard (Afan Lido), Hugh Clarke (Newtown) ac Anthony Griffiths (Caersws). Mike has played 301 of these games for Porthmadog with the others being played for Aberystwyth and Bangor.
10/01/08
Mark Thomas yn ymuno o Gaernarfon / Mark Thomas joins from Caernarfon

Mark Thomas (welsh-premier.com)Mewn ymdrech i gryfhau canol cae, mae Viv wedi arwyddo Mark Thomas o Gaernarfon. Bydd y chwaraewr cadarn a digyfaddawd hwn yn sicr o roi hwb i obeithion Port o osgoir gwymp ac yn helpu llenwir bwlch yn dilyn penderfyniad Warren Beattie i adael i Fleetwood Town. Mae Thomas, a ymunodd Chaernarfon o Glantraeth y tymor diwethaf, wedi ymddangos 18 gwaith ir clwb eleni. Mae Mark wedi ymddangos mewn cyfanswm o 53 o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru mewn cyfnodau gyda Bangor, Rheadr a Chemaes.

In an attempt to strengthen midfield, Viv has signed Mark Thomas from Caernarfon Town. This solid and uncompromising player will definitely provide a boost to Ports hopes of avoiding the drop and will help to fill the gap left by Warren Beatties decision to depart to Fleetwood Town. Thomas, who joined Caernarfon from Glantraeth last season, has appeared 18 times for the club this year. Mark has appeared in a total of 53 Welsh Premier games in previous spells at Bangor, Rhayader and Cemaes Bay.
10/01/08
Rhagolwg: Hwlffordd v Port / Preview: Haverfordwest v Port

Hwlffordd / HaverfordwestGm anodd syn wynebu Port wrth ymweld Hwlffordd, tm sydd wedi cael canlyniadau gwell yn ddiweddar gan gynnwys buddugoliaeth ddwbl dros Aberystwyth dros y gwyliau. Ond, mae yna resymau dros fod yn obeithiol a hynny er gwaethaf colli dwy gm ar Y Traeth. Wrth ir pwysau gynyddu gyda phob gm, daw pethau heblaw am sgiliau a thactegau yn bwysicach. Maer garfan wedi ennill enw dros y tymhorau diwethaf am eu gallu i frwydro hyd yn oed pan fod eu cefnau yn erbyn y wal. Gyda mwyafrif y garfan wedi chwarae gydai gilydd dros nifer o dymhorau, bydd y parodrwydd i frwydro dros ei gilydd yn dod yn hynod o bwysig. Hefyd mae Port wedi sgorio 3 gl y gm, ar gyfartaledd, dros y bedair gm ddiwethaf ond fel y nodwyd gan Viv, cyn y gm yn erbyn Y Drenewydd, Da ni wedi bod yn chwarae yn fwy ymosodol gan fod hyn wedi bod yn gweithio i ni ond maen ein gadael yn agored i wrth ymosodiadau, geiriau proffwydol. Prin fod Port wedi creu gymaint o gyfleoedd a wnaethant ddydd Sadwrn gyda pheli gwych yn cael eu chwarae tu l ir amddiffyn ac yn cael eu gosod yn berffaith i anelu am y gl. Os gaiff mwy or cyfleoedd yma eu derbyn, bydd dipyn or pwysau yn cael ei dynnu oddi ar yr amddiffyn. Trydydd rheswm am fod yn obeithiol ydy fod Port, er y canlyniadau gwael yn erbyn Hwlffordd ar Y Traeth, wedi dychwelyd ou tri ymweliad diwethaf chae Dolybont gyda phwynt bob tro.

Porthmadog face a difficult away fixture at Haverfordwest against a team who have shown improved form over recent weeks and who also gained a significant holiday double over Aberystwyth. There are however reasons for optimism for Porthmadog supporters despite two home defeats. As the pressure mounts with each game things other than skills and tactics must play their part. The squad has earned a reputation over the last few seasons for their fighting spirit and their ability to battle with their backs against the wall. Most of the squad have been together for several years and this bond will now be important. Porthmadog have scored an average of three goals a game over the last four games and, as Viv noted prior to the Newtown game, We have been playing more offensively because it has been working for us but it does leave you open to counter attacks, -words which proved all too prophetic. But Port have rarely created more chances than they did on Saturday with excellent through balls and great lay offs. It is up now to the forwards to take more of these chances and by doing so taking the pressure off the defence. A third reason for optimism is that Port, despite their poor home results against Haverfordwest, have returned from their last three visits to the Bridge Meadow with a point each time.
09/01/08
Newidiadau mawr i ddod i Uwch Gynghrair Cymru? / Major changes ahead for WPL?

Alun EvansMae cynnig chwyldroadol i adrefnu Uwch Gynghrair Cymru iw drafod heddiw gan gynrychiolwyr Uwch Gynghrair Cymru (UGC). Cynigir y newidiadau mewn dogfen or enw Cynllun Strategol Cymdeithas Pl Droed Cymru 2007-2012. Bydd y ffaith mai Alun Evans, y cyn ysgrifennydd cyffredinol, ydyr awdur yn rhoi fwy o gredinedd ir ddogfen nac y maen arferol rhoi ir math yma o gynigion. Er maen debyg y bydd y ddogfen yn cael ei gwrthod gan gynrychiolwyr y clybiau, mae gan y Gymdeithas Bl droed bleidlais y cadeirydd a allai adael iddynt wthior cynigion drwyddo yn wyneb pob gwrthwynebiad. Pe byddair gymdeithas yn mynd ymlaen r adrefnu, bydd 5 o glybiau yn disgyn o UGC ar ddiwedd y tymor.
Isod gwelir rhai or newidiadau sy'n cael eu cynig:

A major bombshell has erupted on the Welsh Premier scene. A radical re-organisation of the league is to be discussed today by the WPL representatives. The changes are proposed in a 16-page report called FAW Strategic Plan 2007-2012. The fact that the report has been written by experienced former general secretary, Alun Evans, gives these proposals more credence than suggestions of this type usually receive. Though the report is likely to be rejected by the WPL clubs, the FAW hold a casting vote on the Welsh Premier board and can use it to get their own way. Should the report be accepted it means that 5 clubs will be relegated from the WPL at the end of the season.
Below are some of the proposed changes:

Uwch Gynghrair Cymru / Welsh PremierThe changes aim to give the 'big three' a route into Europe and see the Welsh Premier reduced in size from 18 to 16 members.
It would therefore end the European exile of the big three league clubs and they would be eligible to go for Champions League and Uefa Cup places in 2009 as a result of finishing in the top places in the table.
The report states a change in power at Uefa, where Michel Platini has taken over from Gerard Aigner as the main man, presents a favourable window of opportunity for the Big Three which "must be seized"
Evans report to the FAW states that while playing standards have improved, the public perception of the league is poor and its national status questioned by the absence of teams from Cardiff, Swansea and Wrexham.
The FAW have been told that should the status quo remain, it will be "absolutely detrimental" to Welsh football and that the inclusion of the big three would enhance the league in terms of attendances, playing and refereeing standards, better stadia and results in Europe.


08/01/08
Y Chwaraewyr yn derbyn profion Echocardiogram / Players undergo Echocardiogram tests

EchocardiogramMae chwaraewyr y deunaw clwb sydd yn Uwch Gynghrair Cymru y Principality, ac yn cynrychiolir tm cyntaf wedi bod yn cael profion Echocardiogram yn ystod y tymor. Derbyniwyd cymhorthdal sylweddol, on agos i 50,000, oddi wrth y Gymdeithas Bl Droed er mwyn lleihaur siawns o weld digwyddiad trychinebus ar un o gaeau Uwch Gynghrair Cymru. Cyflwynwyd y profion yn rhan o gynllun Trwyddedi Clybiau UEFA ac mae digwyddiadau yn yr Alban lle mae unigolyn fel capten Motherwell Phil ODonnell, a oedd yn ymddangos yn gwbl ffit, yn marw yn arswydus o gyflym yn tanlinellur pwysigrwydd o wneud y profion.
Bur chwaraewyr yn cyfarfod rhwng Medi a Rhagfyr i gymryd y prawf sgrinio chardiac gan Gwmni External Health Vision Xi, cwmni syn defnyddio cardiolegwyr sydd ymysg y gorau ym Mhrydain.

All first team players in the eighteen Principality Welsh Premier League clubs have been undergoing Echocardiogram tests this season. These tests have been substantially subsidised, to the tune of almost 50,000, by the Football Association of Wales, in order to reduce the risk of having a tragic occurrence at any Welsh Premier ground. The tests have been introduced as part of the UEFA Club Licensing scheme. The tragic events in Scotland, where an apparently fit and healthy individual, like Motherwell captain Phil ODonnell, can die with shocking speed emphasise the importance of carrying out these tests.
The players at the League's clubs have been meeting between September and December to undergo the 40 minute cardiac screening by External Company Health Vision Xi, who use some of the best and most highly respected Cardiologists in the UK.
07/01/08
Mwy o luniau o gm Drenewydd / More photos from the Newtown game

John Gwynfor Jones  Jurek Biegus   Kyle Jacobs  Jurek Biegus   Marcus Orlik  Jurek Biegus

Paul Roberts  Jurek Biegus   Gareth Parry  Jurek Biegus

Diolch yn fawr i Jurek Biegus am y lluniau gwych yma o'r gm dydd Sadwrn. I weld mwy o waith Jurek, ymwelwch www.jwbphotography.co.uk.

A big thanks to Jurek Biegus for these excelent phoos of Saturday's match. To see more of Jurek's work, visit www.jwbphotography.co.uk.
07/01/08
Y Ffenest Drosglwyddo o safbwynt Viv / Transfer Window as Viv sees it

Viv WilliamsYn ei golofn yn y rhaglen ar gyfer ddydd Sadwrn, cafwyd rhai o feddyliau Viv Williams ynglyn r ffenest drosglwyddo sydd newydd agor.
Maer ffenest drosglwyddo yn annog disgwyliadau uchel, oedd ei sylw ac maer bl yn gyfan gwbl yng nghwrt y chwaraewyr. Maen anodd cael y chwaraewyr sydd eu hangen arnoch gan fod nifer wediu clymu ar gytundebau neu yn anfodlon teithio neu yn amharod i fod yn rhan o frwydr yn y gwaelodion.
Mae llawer o gyfyngiadau sydd yn gwneud Ionawr yn gyfnod ddigon gwirion i fod yn ceisio arwyddo chwaraewyr. Nid ywn gyfnod da i wneud busnes. Ond er hynny, byddwn yn sicr yn ceisio mewn pob ffordd i gryfhaur garfan.
Mae Viv yn bwriadu dod dau chwaraewr arall i mewn yn fuan i ddilyn Richie Owen a chwaraeodd ddydd Sadwrn. Mae'n awgrymu y bydd un or rhain yn golwr, Rhaid dod golwr i mewn rhag ofn i Richard Harvey gael anaf. Maen holl bwysig gan fod safler golwr yn un arbenigol.

Viv Williams in his View from the Bench column in Saturdays match programme gave his views on the recently opened transfer window.
The transfer window is encouraging high expectations, he commented but it puts the ball very much in the players court. It is difficult to get the players you need, many are tied up on contract while others are unwilling to travel or just not ready to get involved in a relegation dog fight.
There are many restrictions and the January transfer is more like the silly season and its not the best time to be doing business. But I can assure you that every avenue will be tried so that we can improve.
He aims to bring in another two players to follow Richie Owen who played against Newtown. One of these he suggests will be a goal keeper. It is vital that we bring in cover for Richard Harvey in this specialist position.

07/01/08
Mis Rhagfyr yr Ail Dm / Reserves December Round-up

Yn dilyn eu rhediad da diweddar, cododd yr ail dm ir trydydd safle yn y tabl am gyfnod byr cyn disgyn yn l ar l colli ar Y Traeth o 3-1 yn erbyn Bermo y tm sydd ar ben y tabl ar hyn o bryd. Ceri Roberts sgoriodd gl hwyr i Port. Yng nghynt yn y mis, cafwyd dwy fuddugoliaeth dda gydar gyntaf yn erbyn Cemaes o 15-0 yn record ir clwb ar Gynghrair. Sgoriodd Matthew Hughes chwe gl yn y gm hon. Dilynwyd hyn gyda buddugoliaeth o 3-1 ffwrdd ym Modedern gyda Ceri Roberts yn sgorio dwy gl a Matthew Hughes yn sgorior gl arall. Roedd hon yn fuddugoliaeth bwysig yn erbyn tm sydd wedi cryfhau yn ddiweddar ar l i dm cyntaf y clwb dynnu allan or Welsh Alliance. Bun rhaid gohirior ddwy gm arall yn ystod y mis oherwydd cyflwr y caeau sef yr un ar 4 Rhagfyr yn erbyn Bethel ar gm yn erbyn Y Bontnewydd ar 29 Rhagfyr.

Following a good recent run, the reserves rose briefly to third place in the table before slipping back again following a 3-1 home defeat against current league leaders Barmouth. Ceri Roberts scored a late consolation goal for Porthmadog. Earlier in the month they secured two good wins with the first against Cemaes being a record 15-0 winning margin with leading scorer Matthew Hughes scoring a double hat trick. They followed this with an important 3-1 away win at Bodedern a team which has strengthened considerably since their first team was withdrawn from the Welsh Alliance. The goals came from Matthew Hughes and two from Ceri Roberts. The other two games, against Bethel at the beginning of the month and Bontnewydd at the end, were postponed because of waterlogged pitches.
03/01/08
Rhagolwg: Port v Y Drenewydd / Preview: Port v Newtown

Drenewydd / NewtownMae dau reswm da gan Port, heblaw am yr un amlwg o ennill pwyntiau, dros roi perfformiad da ddydd Sadwrn. Yn gyntaf un, mae angen cael y 45 munud hunllefus yn erbyn Llangefni allan ou system a hefyd ni fydd angen eu hatgoffa or 45 munud tebyg iawn ar Barc Latham yn gynnar yn y tymor. Ar y ddau achlysur, roedd y gm tu hwnt i Port cyn i hanner awr or gm fynd heibio. Ond maer datblygiad o dan Viv Williams ac Alan Bickerstaff yn glir i unrhyw un iw weld a felly ni ddylem ddisgwyl 45 munud tebyg ddydd Sadwrn. Er hynny, maer cefnogwyr yn gofyn Pam na allwn ennill adref? Mae sawl damcaniaeth yn cael ei chynnig. Maer cae yn rhy llydan ac yn ei gwneud yn anodd i amddiffyn. Un arall -mae wyneb y cae yn rhy dda ac mae timau yn dod yna ac yn codi eu gm. Os felly dylair cae hefyd siwtior tm sydd yn chwarae arno yn rheolaidd! Na dim ond sicrhau un buddugoliaeth sydd angen a gwnaiff y gweddill ddilyn. Byddain dda cychwyn ddydd Sadwrn ond, er ei rhediad gwael diweddar, bydd Y Drenewydd am osgoi cael eu tynnu ymhellach ir frwydr yn y gwaelodion. Nid ywn ddoeth chwaith cymryd dim yn ganiataol pan fydd Marc Lloyd Williams ymysg y gwrthwynebwyr. Hefyd maer chwaraewr profiadol Justin Wickam wedi dychwelyd ir clwb. Y Drenewydd enillodd y tro diwethaf ar Y Traeth ond, yn y chwech gm diwethaf y tymor hwn, maent heb yr un fuddugoliaeth.

Porthmadog have two good reasons, apart from the obvious one of needing the points, for putting on a performance for their supporters on Saturday. First and foremost, they need to get the nightmare 45 minutes against Llangefni out of their systems and also they will not need reminding of a similar 45 minutes against Newtown at Latham Park early in the season. On both those occasions, the game was out of Porthmadogs reach before the game had reached the half hour mark. The progress made under Viv Williams and his assistant Alan Bickerstaff is clear for all to see so we should not anticipate a repeat of Tuesdays performance. But supporters are asking Why cant Port win at home? A number of theories are doing the rounds. The pitch is too wide making it difficult to defend. The surface is too good so the opposition teams enjoy playing on the Traeth and so raise their game. But a good surface should surely also suit the home team who also play on it regularly. No its not a case of theories: more a case of get one home win under your belt and the rest will follow. Saturday would be a good time to start but Newtown, despite their poor recent run of form, will also be keen to pick up all important points as they are being dragged into the relegation battle. Nothing can be taken for granted against any team with Marc Lloyd Williams as its spearhead. The experienced Justin Wickam has also returned to the club. Newtown were winners last time out at the Traeth but their recent form shows that they are without a win in the last six outings.
Newyddion cyn 03/01/08
News pre 03/01/08

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us