Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier

Chwiliwch y safle / Search the website

Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
13/05/10
Gm Dan-16 ar y Traeth nos Wener / U-16 match at the Traeth on Friday

Bydd y tm Dan-16 yn chwarae gm yn erbyn tm dewis Cynghrair Gwyrfai ar y Traeth nos yfory (Gwener, 14 Mai) gyda’r gic gyntaf am 6.30 pm. Mae Gwyn Ellis. hyfforddwr y tm Dan-16, yn gobeithio defnyddio rhai o’r chwaraewyr mae’n bwriadu defnyddio yng nghystadleuaeth yr Academi y tymor nesaf a hefyd yr hogiau a chwaraeodd mor dda y tymor yma. Bydd hefyd yn gyfle i gefnogwyr fwrw golwg dros rhai o ‘r chwaraewyr ifanc fydd yn gwisgo crys Port yn y dyfodol.

The U-16s will play a ‘prestige’ match against a representative team from the Gwyrfai League on the Traeth on Friday 14 May KO 6.30 pm. U-16s coach Gwyn Ellis is hoping to play some of the boys he will be leading in next season’s Academy competition as well as the boys who have served him so well this term. It will also serve to showcase some of the boys who may well represent Port in the not too distant future.
13/05/10
Trefniadau at y ffeinal Dan-12 ddydd Sul / Arrangements for Sunday’s U-12 Final

Bws / Coach Bydd y Ffeinal Dan12 yn y Drenewydd ddydd Sul 16 Mai yn cychwyn am 1.00 pm gyda’r bws yn gadael Maes Parcio’r Queen’s am 9.30 am. Wrth edrych ymlaen at y gm meddai, Gweinyddwr yr Academi, Eddie Blackburn, “Byddai’n dda os gellir llenwi’r bws gyda teuluoedd a chefnogwyr eraill.” Y tl am y bws i gefnogwyr fydd 5.

The U12s Final at Newtown on Sunday 16th May kicks off at 1.00 pm and the coach will be leaving the Queen's Car Park at 9.30 am. Looking ahead to the game Academy Administrator Eddie Blackburn said, “It would be nice if we can fill the bus with family and other supporters.” There will be a nominal charge of 5 per. head for supporters.
11/05/10
Rownd Gynderfynol Cwpan Arfordir y Gogledd / North Wales Coast Cup Semi-Final

Bydd gm Port yn erbyn Llandyrnog yn rownd gynderfynol Cwpan Her Arfordir y Gogledd bellach yn cael ei chwarae ym Mhrestatyn ddydd Sul yma (16/5/10). Mae Port wedi chwarae cymysgedd o chwaraewyr o’r tm cyntaf a’r ail dm yn y gystadleuaeth hyd yn hyn gan drechu'r Rhyl a Bangor.

Please note that Port’s clash with Llandyrnog in the semi-final of the Nort Wales Coast Challenge Cup will now be played at Prestatyn this Sunday (16/5/10). Port have played mixture of first and second team players in the competition to date, beating Rhyl and Bangor.
11/05/10
Tm Dan-12 yn Ffeinal Cwpan Academi Cymru / Welsh Academy Finals for U-12s

Sgiliau Pl-droed / Soccer Skills Ddydd Sul nesaf, 16 Mai, bydd tm Dan-12 yr Academi yn teithio i’r Drenewydd ar gyfer rownd derfynol Cwpan Academi Cymru. Mae’r hogiau yma wedi cael tymor ardderchog yn cyrraedd uchafbwynt drwy ennill lle yn y rownd derfynol wrth guro Bala mewn gm ardderchog ar y Traeth. Yn y rownd derfynol byddant yn chwarae Hwlffordd gyda ’run grwp o chwaraewyr a enillodd Tarian Tom Yeoman llynedd yn chwilio am lwyddiant pellach eleni. Bydd yna fws yn mynd i’r Drenewydd ddydd Sul. Cyfle i ddangos cefnogaeth i’r hogiau ifanc.

On Sunday May 16th the Academy U-12s will travel to Newtown for the final of the Welsh Academy Cup. The U-12s have had an excellent season culminating in qualifying for the Final by beating Bala in an excellent semi-final at the Traeth. In the final they take on the South Wales representatives, Haverfordwest, with the same group of players aiming to follow up last season’s success when they won the Tom Yeoman Shield. A bus is being arranged for Sunday so that supporters can travel to Newtown and give the youngsters strong vocal support.
08/05/10
Cynulleidfa fawr yn ffarwelio Ffion / Large gathering pay their respects to Ffion

Ffion Roberts Heddiw (ddydd Sadwrn) daeth cynulleidfa fawr i ffarwelio Ffion. Roedd tua 500 o bobl tu mewn i Gapel Salem, Porthmadog gyda llawer iawn tu allan yn gwrando ar y gwasanaeth dros yr uchelseinydd. Fel arwydd o barch at ferch annwyl a phoblogaidd cafodd busnesau lleol eu cau yn ystod y gwasanaeth.
Y Parch Iwan Llywelyn Jones oedd yng ngofal y gwasanaeth a dywedodd "Pwrpas y gwasanaeth yw cofio Ffion a diolch i Dduw am ei bywyd hi. Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn ofnadwy o anodd yn hanes y dre a'r ardal yn gyffredinol.”
Yn dilyn y claddu ym Mynwent Treflys roedd yna fwyd wedi ei baratoi yng Nghlwb y Traeth yn arwydd o gysylltiad agos Ffion a’u theulu chlwb Porthmadog.

Today (Saturday) a very large crowd assembled to bid farewell to Ffion. There were 500 people inside Salem Chapel, with many more outside listening to the service over the speakers. As a mark of respect, for a happy popular girl, local businesses closed their doors during the service.
The service was taken by Rev. Iwan Llywelyn Jones who said, “The purpose of the service is to remember Ffion and to give thanks to God for her life. The last few weeks have been extremely difficult for the town and the whole area.”
Following internment at Treflys Cemetery food had been prepared at the Traeth Clubhouse as a sign of the very close relationship with Ffion and her family.
06/05/10
Gwasanaeth Ffion ddydd Sadwrn / Service for Ffion on Saturday

Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus i ddathlu bywyd Ffion Wyn Roberts ddydd Sadwrn (8 Mai) am 1.30 pm yng Nghapel Salem, Porthmadog. Yn dilyn y gwasanaeth fe’i rhoddir i orffwys ym mynwent Treflys. Blodau gan y teulu’n unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Ffion, tuag at Apl Ambiwlans Awyr Cymru ac Ymchwil Cancr, gan Roberts ac Owen Birmingham House, Penygroes 01286 881280.
Roedd Ffion yn gefnogwraig frwd o’r clwb ac yn helpu yn y cantn ar ddiwrnod gm ac ers ei cholli bu cwmwl du o dristwch dros y Traeth. Yn arwydd o barch fydd y lluniaeth wedi’r gwasanaeth yn cael ei baratoi yng Nghlwb y Traeth a gwerthfawrogi’r unrhyw gymorth gan ffrindiau a chefnogwyr.

The funeral of Ffion Wyn Roberts will take place on Saturday (8 May). The service will be held at Salem Chapel, Porthmadog at 1.30 pm. Following the service she will be laid to rest at Treflys Cemetery. Family floral tributes only but donations in her memory will be shared between Wales Air Ambulance Appeal and Cancer Research and gratefully received by Roberts and Owen, Birmingham House, Penygroes 01286 881280.
Ffion was a keen supporter of the club and a valued volunteer at the club’s canteen on match days. Her loss has cast a dark cloud of sadness over the Traeth. As a mark of the club’s respect the refreshments after the funeral will be provided at the Traeth Clubhouse and help from friends and supporters would be appreciated.
06/05/10
Cwpan Iau yr Arfordir ar y Traeth / Traeth hosts Junior Cup Final

Bydd Ffeinal Cwpan Iau yr Arfordir rhwng Mynydd Llandygai ac Ail Dm Bangor yn cael eu chwarae ar y Traeth nos yfory (7 Mai). Bydd y gic gyntaf am 7 o’r gloch.

The North Wales Coast Junior Cup Final will be played at the Traeth tomorrow night (7 May) between Mynydd Llandegai and Bangor City Reserves. The kick off is at 7 pm.
03/05/10
Tymor yn gorffen i'r Ail Dim / Reserves season comes to an end

Cynghrair Gwynedd League Cwblhaodd yr Ail Dm eu tymor gyda buddugoliaeth sydd yn eu gadael yn yr 8fed safle. Hon oedd yr ail fuddugoliaeth ddiweddar dros Llanfairfechan a hynny heb golli’r un gl. Sgoriodd Carl Threadgill ei 10 fed gl yng Nghynghrair Gwynedd ers ymuno Port ym mis Ionawr mewn buddugoliaeth o 4-0. Sgoriwyd y goliau eraill gan Steve Jones, Lloyd Edwards a Mark Bridge. Ynghynt yn mis Ebrill roedd yna fuddugoliaeth arall dros Llanfairfechan o 3-0 gyda’r goliau gan Mark Bridge, Carl Threadgill a Jac Jones, i gyd yn dod yn yr hanner cyntaf.
Ym mis Mawrth yr unig gemau a gafwyd oedd dwy yn erbyn ail dm Caergybi ac yr un oedd y sgr yn y ddwy gm sef buddugoliaeth o 2-0 i’r ynyswyr. Wedi hyn roedd Gwalchmai, ceffylau blaen y gynghrair, yn eu haros ar ddechrau Ebrill. Colli’n drwm oedd yr hanes o 7-2 ond er hynny llwyddodd Carl Threadgill i sgorio ddwywaith. Ond ar l hyn cafwyd perfformiad llawer gwell gan guro Caernarfon Wanderers ar y Traeth o 4-0. Roedd yna bedwar sgoriwr gwahanol gyda Carl Threadgill, Jac Jones, Cai Jones ac Ezra Warren yn rhwydo gl yr un. Y gm arall a chwaraewyd ym mis Ebrill oedd y gm yn erbyn y cymdogion Llanystumdwy gyda’r sgr ar y diwedd yn gyfartal gyda Carl Threadgill yn sgorio dwywaith yn erbyn ei gyn glwb. Yn ystod y mis hefyd sgoriodd Carl Threadgill gl yn ei gm gyntaf i’r tm cyntaf mewn gm Cwpan yr Arfordir yn y Rhyl.

The Reserves completed their season with a victory which left them in 8th spot in the table. The win was the second of two recent victories over Llanfairfechan without conceding a goal. In the 4-0 win in the last game of the season Carl Threadgill, who scored on his senior debut at Rhyl in the Coast Cup, netted his 10th Gwynedd League goal, since signing for Port in January,. The other goals came from Steven Jones Lloyd Edwards and Mark Bridge. Earlier in April three first half goals from Mark Bridge, Carl Threadgill and Jack Jones were enough to give them a home win against the same opposition.
In March their only activity was two back to back games against Holyhead Reserves with the islanders winning on both occasions by the same 2-0 scoreline. They started April on a low note with a 7-2 drubbing against league leaders Gwalchmai but Carl Threadgill still managed to get his name on the score sheet twice! This was followed by a much improved performance giving them a clear cut 4-0 win at the Traeth against Caernarfon Wanderers. The goals came from four different players with Carl Threadgill, Jack Jones, Cai Jones and Ezra Warren scoring a goal each. The other game played in April was the derby game against neighbours Llanystumdwy which ended all square at 2-2 with Carl Threadgill scoring twice against his former club.
02/05/10
Tote Misol / Monthly Tote

Tote Tynnwyd rhifau lwcus tote Clwb Cymdeithasol Porthmadog am fis Ebrill yn y Ganolfan ar nos Wener, 30 Ebrill.
Y rhifau lwcus oedd 11 a 29. Dau enillydd sydd wedi'u cadarnhau sef Kevin Edwards a Glenys Jones gyda’r ddau yn ennill 172.50 yr un. Dylai unrhyw hawliadau eraill gael eu gwneud erbyn 8,00pm ddydd Gwener 7 Mai.
Dyma enillwyr diweddaraf draw wythnosol Clwb Pl-droed Porthmadog: Wythnos 16 Pamela Owen Cricieth, Wythnos 17 Audrey Shields Penrhyndeudraeth, Wythnos 18 Winifred jones Chwilog.

The draw for the Porthmadog Football Social Club April Tote took place at Y Ganolfan on Friday 30th April.
The winning numbers are 11 & 29. Subject to confirmation, there are two winners, Kevin Edwards & Glenys Jones who have each won 172.50. Any further claims must be made by 8.00pm on Friday 7th May.
The latest 100 winners in the Porthmadog Football Club Weekly Draw are Week 16 Pamela Owen, Cricieth, Week 17 Audrey Shields, Penrhyndeudraeth, and Week 18 Winifred Jones, Chwilog.
30/04/10
Dan-12 Port drwodd i rownd derfynol Cymru / Porthmadog U-12 go through to Welsh final

Sgiliau Pl-droed / Soccer Skills Sicrhaodd Port fuddugoliaeth dda o 4-2 dros Bala yn Ffeinal y Gogledd o gwpan Academi Cymru. Gall y ddau dm fod yn falch iawn o’u perfformiadau mewn gm gyffrous gyda’r chwarae yn symud yn gyflym o un pen o’r cae i’r llall prin angen i’r dyfarnwr cosbi neb.
Gorffennodd yr hanner cyntaf yn ddi-sgor er fod y ddau dm wedi cael cyfleoedd. Ond tri munud i’r ail hanner agorodd Port y sgorio gyda Leo Smith yn rhoi Joe Holt i fewn tu l yr amddiffyn a Joe wedyn yn mynd o gwmpas y golwr cyn taro’r bl i’r rhwyd. Bron yn syth cafodd Bala gyfle i daro nol gyda cic o’r smotyn ond cafwyd arbediad gwych gan Owain Williams. Manteisiodd Port ar hyn a dim ond munud yn ddiweddarach roedd Cai Parry yn rhwydo gyda ergyd ar ochr chwith y bocs. Gyda 44 munud wedi mynd aeth Port dair gl ar y blaen diolch i beniad isel gwych Cai Parry o groesiad Dylan Sweeney. Ond doedd Bala ddim yn barod i roi’r ffidil yn y to a sgoriodd Dan Dascalu gyda ergyd arbennig wrth dorri fewn o’r dde. Gyda 5 munud yn weddill agorwyd amddiffyn Bala gyda pl wych Sin Bradley ac aeth Leo Smith ymlaen i sgorio gyda ergyd isel i gornel y rhwyd. Ond hyd yn oed wedyn dal ati wnaiff Bala a daeth yr ail gl yn agos at y diwedd.

In an outstanding Northern Final of the Welsh Academies’ Cup at the Traeth the Porthmadog youngsters defeated Bala by 4-2. Both sides were a credit to themselves and their clubs as they produced an exciting end to end encounter with some excellent football and hardly a foul to report.
There were no goals in an even first half though both sides had their opportunities to open the scoring. Only three minutes into the second half Port struck the first blow when Leo Smith put Joe Holt in behind the defence for the forward to round the keeper and score. Bala had the opportunity to draw level almost immediately but Owain Williams pulled off a fine save from the penalty spot. Port took advantage of this let off and a minute later doubled their advantage with Cai Parry finding the net with an angled shot from the left of the box. In the 44th minute Port made it 3-0 when Cai Parry met Dylan Sweeney’s cross with a superb, low diving header. Bala did not keel over but raised their game and on 47 minutes Dan Dascalu cutting in from the right reduced the arrears with a cracking shot from 15 yards. With five minutes left Sin Bradley opened up the Bala defence with a fine through ball and Leo Smith finished with a low shot for Port’s fourth goal. Even now Bala were not prepared to lie down and close to the end scored their second.
Port: Owain Williams, Gwynant Parry, Dylan Jones, Matthew Weldon, Iwan Richards, Sin Bradley, James Papyrnik, Leo Smith, Cai Parry, Joe Holt, Dylan Sweeney. Subs: Daniel price, Sin Jones, Sin Williams Iwan Griffiths.
30/04/10
Llandyrnog fydd gwrthwynebwyr Port / It’s Llandyrnog in the semi final

Llandyrnog Llandyrnog fydd gwrthwynebwyr Port yn rownd cynderfynol Cwpan yr Arfordir. Sicrhaodd y clwb o’r Welsh Alliance fuddugoliaeth neithiwr (29 Ebrill) o 3-2 dros Ddinbych o’r Cymru Alliance . Yn y rownd derfynol bydd enillwyr y gm rhwng Port a Llandyrnog yn wynebu Llandudno, deiliaid y gwpan ac yr enillwyr am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Porthmadog will meet Llandyrnog United in the semi final of the North Wales Coast Challenge Cup. The Welsh Alliance club defeated Denbigh Town of the Cymru Alliance by 3-2 last night (29 April). The winners of the semi final between Porthmadog and Llandyrnog will face Llandudno the holders of the Cup and winners for the past two seasons.
29/04/10
Lluniau o’r Traeth mewn arddangosfa / Traeth photographs in Swansea exhibition

Mae lluniau, gan gynnwys rhai a dynnwyd ar y Traeth, yn ffurfio rhan o arddangosfa sydd i'w chynnal yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe rhwng 18 Mai a 13 Mehefin 2010 o dan y teitl “For the love of the game.” Mae yna luniau wedi’u cymryd ar 14 o gaeau Uwch Gynghrair Cymru yn ystod y tymor hwn a gallwch eu gweld ar wefan y ffotograffydd Beth Mitchell ar www.bethmitchell.co.uk a wedyn clicio ar “For the love of the game.” Ymysg y lluniau o’r Traeth mae rhai o’r cae, y cantn, y cefnogwyr a’r golygfeydd gwych sydd yn gefndir i’r Traeth.
Mae Beth Mitchell, fel rhan o’r cefndir i’r gwaith, yn dweud “Mae gan bl-droed yng Nghymru draddodiad hir, ac ar bob cae mae yna flas lleol. Mae gan bob clwb falchder yn ei hanes ei hun, bob un yn unigryw gydau chymeriadau sy’n teithio’n ddidostur ac yn sefyll ar derasau oer gyda pei a Bovril yn eu llaw.”

Photographs taken at the Traeth form part of a photographic exhibition being held at the Dylan Thomas Centre Swansea from 18 May to 13 June 2010 with the title “For the love of the game.” It includes photographs taken at 14 Welsh Premier grounds during the present season and you can find them on the website of the photographer Beth Mitchell on www.bethmitchell.co.uk then click on “For the love of the game”. The photographs are of the ground, canteen, supporters and the brilliant mountain views at the Traeth.
Beth Mitchell says as background to the photographs, “Football in Wales has a long tradition and a strong local flavour at each ground. Every club has its proud history, its own uniqueness and its own dedicated characters who travel relentlessly to stand in cold terraces with pie and Bovril in hand.”
28/04/10
Llandudno yn y ffeinal / Llandudno go through

Sicrhaodd Llandudno eu lle yn rownd derfynol Cwpan yr Arfordir drwy guro'r Bermo, o’r Welsh Alliance, o 3-2 ar y Traeth heno. Bydd Port yn gwybod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yn y rownd cynderfynol wedi’r gm rhwng Dinbych a Llandyrnog nos yfory (nos Iau).

Llandudno reached the final of the Coast Challenge Cup with a 3-2 victory over Welsh Alliance club Barmouth at the Traeth tonight. Port will know their semi final opponents when Denbigh Town meet Llandyrnog tomorrow (Thursday).
27/04/10
Port yn chwilio am olygydd newydd i’r rhaglen / Port look for a new programme editor

Gerallt Owen Wedi iddo olygu’r rhaglen am ran helaeth o’r cyfnod ers cychwyn UGC mae Gerallt Owen wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r swydd. Daeth y penderfyniad ar l iddo olygu’r rhaglen ar gyfer gm olaf y tymor, ar y Traeth, yn erbyn Port Talbot. Mae Gerallt wedi gosod safonau uchel i eraill eu dilyn wrth gynhyrchu rhaglen a oedd bob amser yn ddiddorol, weithiau yn codi cynnwrf ac yn un sydd wedi derbyn nifer o wobrau haeddiannol am y ‘Rhaglen Orau.”
Meddai Gerallt, “Rwyf wedi bod mewn trafferth gyda’r Gymdeithas Bl-droed ac o’u blaen ar gyhuddiad o ddwyn anfri, yn y dyddiau pan oedd Colin Hawkins y rheoli.. Ond credaf fod beirniadu’r awdurdodau wedi codi proffil y rhaglen a’r clwb hefyd. Nid clwb i eistedd yn l gan adael i bawb ei sathru dan draed ydy Porthmadog, da ni’n barod i gwffio fel y gwnaethom yn ddiweddar yn erbyn y gynghrair 12 clwb.” Nid yn un i golli’r cyfle, meddai Gerallt, gan anelu un bwled arall, “Yn y blynyddoedd i ddod credaf fydd galwad Port am gynghrair 16 clwb yn cael ei dderbyn. Unwaith i realiti’r newidiadau daro’r clybiau bydd y fflyrtio efo 12 clwb yn cael ei luchio i fin sbwriel hanes.” Diolch i Gerallt am ei holl waith.
Bydd yn dda gan y cadeirydd Phil Jones glywed wrth unrhyw berson sydd a’r awydd i fod yn olygydd y rhaglen.

After editing the match programme for most of the period since the inception of the WPL, Gerallt Owen has decided to relinquish his role. He announced his decision after editing the programme for the last home game of the season against Port Talbot. Gerallt has set a high standard for others to follow with a programme always interesting often controversial and has received many well deserved ‘Best Programme’ awards over the years.
Gerallt recalls “I have had a few scrapes with the FAW and was up on a disrepute charge in the days when Colin Hawkins was manager. However I also feel that being a critic of the powers that be and some of the decisions they have made over the years has raised the profile of the programme and of the club. Porthmadog is not a club to sit back and get trodden over, we have fought our corner, most recently over the new 12 club league.”
Never one to miss an opportunity Gerallt aims one more swipe, “In years to come I believe that Porthmadog’s call for a 16 club league will be heeded, and that this dalliance with 12 clubs will be put into the dustbin of history when the reality of the changes hit home to clubs.” Thanks to Gerallt for all his hard work.
If you are able to assist and fulfil the editor’s role then club chairman Phil Jones would be happy to hear from you.
27/04/10
Dan-12 yn y rownd cynderfynol nos Wener / U-12 semi final on Friday

Sgiliau Pl-droed / Soccer Skills Er fod tymor UGC drosodd mae’r Academi yn dal i fod yn destun balchder. Mae’r tm Dan-12 wedi cyrraedd rownd cynderfynol Cwpan Academi Cymru a bydd y gm honno yn erbyn y Bala yn cael ei chwarae ar y Traeth nos Wener (30 Ebrill) gyda’r gic gyntaf am 7 o’r gloch. Mae llwyddiant yr Academi yn rhywbeth i ni i gyd ddathlu felly dowch i’r Traeth nos Wener i gefnogi’r hogiau ifanc.
Cymysg fu canlyniadau’r timau Dan-16 a Dan-14. Sicrhaodd y tm Dan-16 le yn wyth olaf y gwpan gyda buddugoliaeth fawr dros y Rhyl o 9-2. Ond ar l brwydr galed yng Nghei Conna ddydd Sul colli o 2-1 fu’r hanes yn erbyn tm cryf a chorfforol. Dymuna Academi Port longyfarch Cei Conna ar sicrhau fod dau o’u timau wedi cyrraedd y rowndiau cynderfynol.
Er fod y tm Dan-14 wedi methu cyrraedd rownd yr wyth olaf, gwnaethon nhw hefyd guro’r Rhyl o 2-1 gan fethu mynd ymlaen ar wahaniaeth goliau yn unig.

The WPL season may be over but the Academy continues to make the club proud. The U-12 team having reached the semi final of the Welsh Academies Cup will play Bala for a place in the final. The game will be played at the Traeth on Friday evening (30 April) with a 7 pm kick off. The success so far of the Academy is something for us all to celebrate so why not come along to the Traeth on Friday and cheer the young lads on.
For the U-16s and U-14s it has been a case of mixed fortunes. The U-16s clinched a place in the quarter finals defeating Rhyl by 9-2. But after a brave effort in the quarter final at Connah’s Quay on Sunday they went down by the odd goal in three against a big, strong side. The Port Academy pay tribute to Connah’s Quay who have two of their squads into the semi finals.
Though the U-14s missed out on qualification for the quarter finals they also defeated Rhyl with a score o 2-1 but found themselves edged out by Connah’s Quay on goal difference.
26/04/10
Bermo v Llandudno ar y Traeth / Barmouth v Llandudno at the Traeth

Bydd Port yn wynebu Llandyrnog neu Dinbych (yn chwarae nos Iau) yn rownd cynderfynol Cwpan yr Arfordir ar ddyddiad i’w gyhoeddi unwaith fydd y mater yna wedi’i benderfynu. Ar y Traeth bydd y gm arall yn y rownd gynderfynol yn cael eu chwarae nos Fercher nesaf rhwng y Bermo a’r deiliaid Llandudno. Bydd y gic gyntaf am 7.30 pm.
Port are set to take on either Llandyrnog or Denbigh Town (playing on Thursday) in the semi-final of the Coast Cup on a date to be announced once that issue is settled. The other semi-final will be played out on Wednesday evening (28 April) at the Traeth between Barmouth and the holders Llandudno. The kick off will be at 7.30 pm.
25/04/10
Abertawe rhy gryf i Port / Swansea too strong for Port

Abertawe / Swansea Roedd chwaraewyr proffesiynol ifanc Abertawe yn rhy gryf i Port wrth ail chwarae’r gm yng Nghwpan Ieuenctid Cymru ar y Traeth heddiw (25 Ebrill). Abertawe yn ennill o 6-0. Wedi iddynt gau’r gwrthwynebwyr i lawr a dal eu hymosodiadau chwim am yr 20 munud agoriadol siom oedd i Abertawe sgorio ddwy waith mewn dau funud. Daeth y gyntaf ar l 23 munud gyda cic o’r smotyn feddal iawn yn dilyn. Aeth yr ymwelwyr ymlaen i ymestyn amddiffyn Port gyda pasio cywir a rhedeg cryf gan ychwanegu dwy gl arall cyn yr egwyl. Canlyniad o basio a symud arbennig o dda oedd un o’r goliau yma. Rhaid canmol Port yn yr ail hanner am ddal at dasg anodd, a hynny o dan bwysau am gyfnodau hir. Bu’n rhaid i Meilir Elis yn y gl wneud sawl arbediad da iawn ac yng nghanol y cae tanlinellodd Jac Jones ei allu unwaith eto yn canfod lle ac yn rheoli’n dda o dan pwysau mawr. Ychwanegodd Abertawe bumed gl ar l 67 munud gyda ergyd isel o ymyl y bocs. Roedd Port yn anlwcus, ar l brwydro’n galed yn yr ail hanner, i ildio chweched gl munud o’r diwedd.
Port: Meilir Elis, Ezra Warren, Dylan Williams, Sion Jones, Richard Jones, Iwan Lane, Jac Jones, Iddon Price, Cai Jones, Liam Hughes, Tom Owen. Sub: Chris Pritchard.

The young professionals of Swansea City proved too strong for the Port youngsters in the replayed FAW Youth Cup quarter final at the Traeth today (25 April) running out winners by 6-0. After holding the slick Swansea attacks and closing down well for the opening 20 minutes, two goals within three minutes proved a severe setback for the home team. A corner produced a goal squeezed in at the back post after 23 minutes followed by a soft penalty award two minutes later. The visitors continued to stretch the Port defence with accurate passing and strong running going on to add two more goals before the interval. One of these was the result of an excellent move with good movement and passing. To their credit the Port youngsters did not capitulate and stuck to their task well in the second period though under the cosh for long periods. Meilir Elis in goal was called on to make several excellent saves and Jac Jones once again underlined his quality in midfield for Port with good control and showing the ability to find space under pressure. A 5th Swansea goal came via a low drive from the edge of the box after 67 minutes. Port were unfortunate, after a battling second half performance, to concede a sixth in the 89th minute.
Port: Meilir Elis, Ezra Warren, Dylan Williams, Sion Jones, Richard Jones, Iwan Lane, Jac Jones, Iddon Price, Cai Jones, Liam Hughes, Tom Owen. Sub: Chris Pritchard.
22/04/10
Rhagolwg: v Cei Conna / Preview: v Connah’s Quay

Bydd yr ymweliad Stadiwm Glannau Dyfrdwy ddydd Sadwrn yn dod a thymor helbulus UGC i ben. Os mai ond safle yn y gynghrair sy’n mynd i gyfrif yn y Cymru Alliance bydd Port a Chei Conna yn cyfarfod y tymor nesaf. Ond gyda 10 clwb yn aros i apl y Drwydded Domestig gael ei gwblhau, mae’n bosib y bydd yna ambell dro yn y gynffon cyn i’r cyfan ddod i fwcl.
Gan na all yr un o’r ddau glwb wella eu safle yn y tabl mater o falchder fydd hi y tro yma. Ond eto mi allai Port ddisgyn un safle os bydd y Trallwng yn curo y Rhyl ar Faesydre a Port heb lwyddo i ennill. Mae perfformiadau Port a Chei Conna wedi gwella’n fawr yn ddiweddar ac yn amddiffynnol mae’r tm o Lannau Dyfrdwy wedi bod yn dynn iawn. Bydd Port y edrych i ychwanegu at rhediad o 3 buddugoliaeth ac un gyfartal yn eu gemau oddi cartref diweddar.

Saturday’s visit to Deeside Stadium marks the end of a season of turmoil in the WPL. If league position is all that counts then Port and the Nomads will next meet in the Cymru Alliance. But with 10 clubs waiting for Domestic Licence appeals to be heard, there could yet be one or two twists in the tail before everything is finalised.
Neither of the two clubs can improve their league position so it is mainly pride at stake though Port could drop a place if they lose and Welshpool go on to win their final game at home to Rhyl. Both Port and the Nomads have been giving improved performances of late and defensively Connah’s Quay have been extremely tight. Port will look to maintain their 15th place in the table and extend their unbeaten away run to 5 games.
21/04/10
Dan-12 drwodd yn Cwpan Academi Cymru / U-12s go through in Welsh Academies Cup

Llongyfarchiadau i’r tm Dan-12 a enillodd eu gm bwysig oddi cartref yn Cei Conna yn rownd wyth olaf Cwpan Academi Cymru. Roedd angen ymdrech fawr yn rhan olaf y gm i sicrhau buddugoliaeth. Aeth y tm cartref ar y blaen ar l 15 munud ond aeth cic rhydd fel roced i gefn y rhwyd i wneud y sgr yn gyfartal. Roedd yn dal yn 1-1 ar yr egwyl. Cei Conna aeth ar y blaen eto yn yr ail hanner. Er i Port bwyso’n galed ni ddaeth y gl i wneud y sgr yn gyfartal tan dwy funud o’r diwedd ond wedyn aeth Port ymlaen i sicrhau gl hwyr arall i ennill 3-2. Yn anffodus nid oes gennym enwau’r sgorwyr.

Congratulations to the U-12 team on winning their important quarter final Welsh Academy Cup game away at Connah’s Quay. It needed a great effort in the final stages to achieve this victory. The home team went ahead after 15 minutes but a rocketing free kick not long after levelled the scores and it remained 1-1 at the interval. In the second half it was first blood again to Connah’s Quay. Despite heavy Port pressure the equaliser did not come until two minutes from time and then they went on to clinch the 3-2 victory with another late goal. Unfortunately we have not received the names of the scorers.
20/04/10
Cwpan Ieuenctid Cymru 2009/10 / FAW Youth Cup 2009/10.

Rhyddhawyd y datganiad canlynol gan CPD Porthmadog heddiw (20 Ebrill) ynglyn Chwpan Ieuenctid Cymru:
“Er lles pl-droed a’r Cwpan Ieuenctid, mae Cymdeithas Bl-droed Cymru, CPD Porthmadog a chlwb Dinas Abertawe wedi cytuno y dylid ail chwarae’r gm yn rownd wyth olaf Cwpan Ieuenctid Cymru. Bydd y gm yn cael eu hail chwarae ar y Traeth ar bnawn Sul, 25 Ebrill gyda’r gic gyntaf am 2.00 o’r gloch.”

The following statement, concerning the FAW Youth Cup, was released by CPD Porthmadog today (20 April):
“In the interests of football and the Welsh Youth Cup, the Football Association of Wales, CPD Porthmadog and Swansea City FC have agreed to replay the quarter final of the Welsh Youth Cup. The replay will be held on Sunday, 25th April 2010 at Y Traeth. Kick off will be 2.00pm.”
19/04/10
Tomi yn ymchwilio dros y Gymdeithas Bl-droed / Tomi does a little research for the FAW.

Tomi Morgan Ychydig o fisoedd yn l, wrth gyfeirio at Tomi Morgan dywedodd John Deakin, “Rwy’n siwr o ystyried ei brofiad a’i wasanaeth i bl-droed yng Nghymru bydd unrhyw gyngor sydd ganddo (am y newidiadau i’r gynghrair) yn cael ei werthfawrogi’n fawr.”
Mewn erthygl bwysig mae’n cadarnhau na chafodd unrhyw wahoddiad i roi cyngor ond mae wedi penderfynu siarad dros tri grwp na gafodd gyfle i fynegi barn am y newidiadau i strwythur y gynghrair: y cefnogwyr, y rheolwyr a’r chwaraewyr.Darllenwch fwy.

Some months ago John Deakin said of Tomi “I’m sure that any advice he may have on this (the changes to the league) would be greatly appreciated given his experience and service to football in Wales.”
In an important article he confirms that the invitation to give advice never came but speaks out for three groups who were never consulted about the changes in the league structure: the supporters, the managers and the players. Read more
19/04/10
Prestatyn yn ennill Cwpan Dan-19 / Prestatyn win U-19 Cup

Prestatyn Er iddyn nhw fwynhau dipyn o lwyddiant yn ystod y tymor boddi wrth ymyl y lan oedd hanes tm Dan-19 Porthmadog yn Rownd Derfynol, Cwpan Dan-19, Arfordir y Gogledd, ddoe (18 Ebrill) yn Llanfairpwll. Port sgoriodd gyntaf gyda Tom Owen yn rhwydo ar l chwarter awr. Collodd Prestatyn eu golwr yn ystod yr hanner cyntaf ond cafodd yr eilydd gm dda iawn. Port oedd yn dal ar y blaen ar yr hanner. Ond yn gynnar yn yr ail hanner daeth Prestatyn yn gyfartal diolch i gl gan Carl Murray. Er fod y gl yn sbardun iddynt, ni chafwyd y gl holl bwysig tan 72 munud pan sgoriodd Jack Higgins yn dilyn cic gosb.

Despite enjoying considerable success during the season the Porthmadog U-19s fell at the final hurdle going down 2-1 to Prestatyn in the North Wales Coast U-19 Final at Llanfairpwll yesterday (18 April). It was Port who scored first with Tom Owen putting them ahead in after 15 minutes. Also during the opening half Prestatyn lost their keeper through injury but the replacement, in fact, proved more than adequate. Port remained ahead at the interval. But almost immediately after the restart Prestatyn drew level thanks to a goal by Carl Murray. This spurred Prestatyn on but the all important second goal did not come until the 72nd minute when Jack Higgins scored following a free kick.
19/04/10
Gohirio gm Dan-19 Arfordir y Gogledd / Coast FA U-19 off

Ni fydd y gm rhwng dm Dan-19 Arfordir y Gogledd a Chanolbarth Cymru, a oedd i’w chwarae ar yr Oval, Caernarfon nos Fercher 21 Ebrill, bellach yn cael eu chwarae ar y dyddiad hwn. Bydd y gm yn cael eu hadrefnu i ddyddiad newydd yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae tri o chwaraewyr Port, Meilir Elis, Dylan Williams a Cai Jones wedi’u henwi yn y garfan. Bydd y sesiwn ymarfer yn newid i ddydd Sul 25 Ebrill am 10.30 am mewn lleoliad i’w gyhoeddi eto.

The NWCFA U-19 representative match against Central Wales FA due to be played at the Oval, Caernarfon will not now be played on Wednesday 21st April. It will be rescheduled to a later date within the next few weeks. Three Port players Meilir Elis, Dylan Williams and Cai Jones have been named in the squad. The proposed training session will now take place on Sunday, April 25th at 10.30 am at a location to be announced.
19/04/10
Cwpan Ieuenctid -Port yn apelio’r penderfyniad / Port to appeal FAW Youth Cup decision

FAW Bellach mae’r clwb wedi penderfynu apelio i’r Gymdeithas Bl-droed ynglyn ’r penderfyniad i beidio ail gynnwys tm Dan-19 Porthmadog yn y gystadleuaeth ar l i Abertawe gael eu diarddel am ddefnyddio chwaraewr anghymwys yn rownd yr wyth olaf yn erbyn Port ar y Traeth. Mae’r gwaith papur angenrheidiol wedi ei drosglwyddo i’r Pencadlys yng Nghaerdydd a disgwylir i banel gael eu enwebu yn fuan i glywed yr apl. Golyga’r penderfyniad gwreiddiol fod Llandudno yn cael mynediad yn syth i’r rownd derfynol. Mae’r rheol berthnasol yn dweud “Yn achos unrhyw chwaraewr a gaiff ei ganfod yn anghymwys, bydd rhaid i'r clwb a'i chwaraeodd gael eu barnu i fod wedi colli'r gm".

The club has decided to appeal the decision not to reinstate Porthmadog U-19s into the FAW Youth Cup following the expulsion of Swansea City for playing an ineligible player in the quarter final game against Port at the Traeth. The necessary paper work has already been forwarded to FAW Headquarters in Cardiff and it is anticipated that a panel will shortly be named to hear the appeal. The original decision meant that Llandudno would reach the final without kicking a ball. The relevant competition rule states "In the case of any player being found ineligible, the Club playing him must be adjudged to have lost the match."
Newyddion cyn 08/03/10
News pre 18/04/10

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us