Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Cynllun 5-mlynedd y Gymdeithas Bl-droed
Football Association of Wales 5-year strategy

Saesneg / English

Mae dogfen ymgynghorol y Gymdeithas Bl-droed yn amlinellu cynllun 5-mlynedd ir gm yng Nghymru.

Y prif argymhellion yw:
Datblygur tm cenedlaethol yn llwyddiannus
Datblygu tri stadiwm i gyrraedd safonau UEFA
Adrefnur pyramid yn llwyr
Dod ag UGC dan rheolaeth y Gymdeithas Bl-droed.

Bydd angen ir Gymdeithas Bl-droed fuddsoddi mewn cynnal a gwella caeau ir safon angenrheidiol yn y gogledd, y canolbarth ar de er mwyn sicrhau na fydd rhaid i unrhyw glwb chwarae gemau yng nghystadlaethau UEFA yn bell ou cartref.

Newid y pyramid er mwyn adlewyrchur gm lled broffesiynol yng Nghymru ar lefel genedlaethol yn y chwe cynghrair bydd chyswllt uniongyrchol gydar Gymdeithas Bl-droed Yr Uwch Gynghrair, Y Cymru Alliance, Cynghrair Cymru (y De), Cynghrair y Canolbarth, Y Welsh Alliance ar Gynghrair Genedlaethol (ardal Wrecsam).

Bydd rhaid i safonaur cynghreiriau syn bwydo fod yn agos at safonau UGC. Dylair Cymru Alliance a Chynghrair Cymru (y De) annog eu cynghreiriau uchaf i gynnwys timau sydd chyfleusterau y gellir eu huwchraddio at safon Trwydded Domestig y Gymdeithas yn unig.

O ddechrau 2009/10 dylai UGC ddod dan reolaeth uniongyrchol y Gymdeithas Bl-droed gyda chynghrair dwy adran o ddeg clwb yn cychwyn or tymor dilynol - wedi eu penderfynu ar sail y clybiau hynny sydd a Thrwydded Clwb y Gymdeithas ac ar safle yn y gynghrair.


Football Association of Wales 5-year strategy

THE FAW consultation document outlines a five-year strategy for the domestic game.

The main points from the document are:
Successful development of the national team.
Three regional stadia to be developed to Uefa criteria
A completely revised pyramid system
The Welsh Premier to be brought under FAW control


On stadia there is a need for the FAW to invest in the maintenance and improvement of grounds to the required standard in north, central and south Wales, to ensure that no club has to play a UEFA tie far from its home ground.

A completely revised Welsh Pyramid which reflects the semi-professional game at the national level in six directly affiliated leagues the Welsh Premier, Cymru Alliance, Welsh League, Mid Wales League, Welsh Alliance and Welsh National League.

Standards in the feeder leagues must reflect a proximity to Welsh Premier standards. Welsh League and Cymru Alliance should encourage their respective top divisions to only include teams who meet a standard of facilities criteria which can be upgraded to that required by the FAW Domestic Club Licensing System.

The WPL should be brought under the direct control of the FAW by the start of 2009/10 season, with membership reduced to two leagues of 10 clubs each by the start of the following season, based on clubs which meet the FAW Club Licence and league position.

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us