Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Pythefnos o Weithredu Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth, 17-31 Hydref 2007

Saesneg / English

Cyn y gic gyntaf y penwythnos hwn, bydd chwaraewyr pob tm Uwchgynghrair Cymdeithas Adeiladu y Principality yn uno i alw am gael gwared o hiliaeth o bl-droed a chymdeithas. Mae chwaraewyr mewn 35 gwlad Ewropeaidd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau tebyg fel rhan o rwydwaith Pl-droed yn Erbyn Hiliaeth yn Ewrop sydd yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu.

Dymuna DyCCiH ddiolch i gefnogwyr am y gefnogaeth arbennig ir ymgyrch ers sefydlu swyddfa yng Nghymru flwyddyn yn l. Maer gefnogaeth wedi arwain at ganlyniadau go iawn gan gynnwys gostyngiad sylweddol mewn trais hiliol gafodd eu hadrodd mewn caeau pl-droed yng Nghymru llynedd. Rydym wedi clywed am nifer o achlysuron ble mae gwir gefnogwyr wedi troi yn erbyn unigolion hiliol ai gwneud yn glir fod dim croeso iddynt yn y clwb. Mae clybiau hefyd wedi dangos y ffordd wrth wahardd unigolion hiliol.

Mae Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn galw am ymdrech fawr er mwyn gwneud hiliaeth yng nghymdeithasau Cymru yr un mor annerbyniol ac y mae mewn pl-droed proffesiynol. Mae bron pawb bellach yn derbyn fod hiliaeth mewn gemau yn anghywir. Beth ywr gwahaniaeth rheng hiliaeth mewn pl-droed a hiliaeth mewn cymdeithas?

Dyma grynodeb byr or digwyddiadau yn ystod Pythefnos o Weithredu DyCCiH lenni:
  • mae clybiau cefnogwyr wedi trefnu ymgyrchoedd mewn gemau ac yn y gymuned leol
  • cyflwyniadau gwrth-hiliaeth mewn clybiau ar draws y DU gan gynnwys CPD Porthmadog
  • dros 100 o brosiectau yn digwydd mewn cymunedau hyd a lled y DU gan ddefnyddio pl-droed er mwyn taclo hiliaeth mewn cymdeithas
Mae pl-droed yn chwaraeon syn cael ei ddilyn gan bawb a dylai fod yn brofiad pleserus i bawb beth bynnag fou cefndir ethnig. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhaur gm y penwythnos yma a gofynnwn i chi gefnogir ymgyrch.

Mae gan bawb ran iw chwarae wrth gicio hiliaeth allan o Gymru.

Sunil Patel, Cydlynydd yr ymgyrch, Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Os ydych yn gweld neu glywed hiliaeth mewn pl-droed ar unrhyw lefel, ewch at y stiwardiaid neur heddlu.

www.theredcard.org

Cerdyn coch i hiliaeth / Show racism the red card.  Gwyn Ellis

Show Racism the Red Card's Fortnight of Action, 17-31 October 2007

Before kick-off this weekend players from every Principality Building Society Welsh Premier League team in Wales will be united in calling for a racism-free football and society. Players in 35 European countries are involved in similar events as part of the Football Against Racism in Europe (FARE) network against racism and discrimination.

SRTRC would like to thank supporters for the excellent support the campaign has had since we set up office in Wales one year ago. That support is producing real results including a significant decrease in the number of reports of racist abuse in Welsh football stadia over the last year. We have heard of many instances where real supporters have turned on racist fans making it clear that they are not welcome at the club. Clubs themselves have also been crucial in imposing bans for racist fans who won't take heed.

Show Racism the Red Card is calling for a concerted effort to make racist abuse as unacceptable in Welsh society as it has become in professional football. Almost everyone now accepts that racism at games is wrong. What is the difference between racism in football and racism in society?

Here's a brief outline of what's taking place during the SRTRC Fortnight of Action this year:
  • fans organisations from clubs have organized additional actions at games and in their local communities
  • anti-racist presentations at clubs around the UK including Porthmadog FC.
  • over 100 projects taking place in communities UK wide using the vehicle of football to combat racism in society.
Football is a sport that is followed by all, and should be an enjoyable experience for all, whatever their racial or ethnic background. We hope you enjoy the game this weekend and ask you to support the players action before kick-off.

We all have a part to play in kicking racism out of Wales.

Sunil Patel, Campaign coordinator, Show Racism the Red Card (Wales).

If you see or hear racism at any level of football, please report it to stewards or police.

www.theredcard.org

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us