Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Polisaur Clwb / Club Policies

Er mwyn sicrhau fod cefnogwyr yn gwybod beth yw polisaur clwb ac i sicrhau ein bod yn gweithredu mewn ffordd dryloyw, mae bellach yn bosibl i chi weld y dogfennau hyn ar lein. Y dogfennau hyn yw: Siarter y Cefnogwyr, y Polisi Atal Gwahaniaethu ar Strategaeth Gymunedol. Cliciwch ar y dolenni isod, i lawrlwytho fersiynau PDF or ffeiliau. Bydd y polisau hyn yn cael eu hadolygu o dro i dro gan fwrdd y clwb.

Siarter y Cefnogwyr / Supporters Charter PDF
Polisi Atal Gwahaniaethu / Anti-discrimination Policy PDF
Strategaeth Gymunedol / Community Strategy PDF

To ensure that supporters are aware of the content of club policies and to ensure that the club operates in a transparent manner, it is now possible to view these documents on-line. These documents are: the Supporters Charter, the Anti-discrimination Policy and the Community Strategy. Click on the above links, to download PDF versions of the files. These policies will be reviewed from time to time by the clubs board.Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us