Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Caersws (Cymraeg) / Port v Caersws (English) - 08/10/05
Gwiriondeb ydy chwarae ar yr un adeg ag y mae Cymru gm rhagbrofol Cwpan y Byd...
It is crazy that we should be playing at the same time as Wales are playing a World Cup qualifier...

Port v Rhyl (Cymraeg) / Port v Rhyl (English) - 25/09/05
Credaf ein bod wedi chwarae yn llawer iawn gwell na awgrymir gan ein safle yn y gynghrair...
I believe that we have played far better than our league position suggests...

Port v Bangor (Cymraeg) / Port v Bangor (English) - 17/09/05
Carwn gymryd y cyfle i ddiolch i ddau chwaraewr, sydd yn gadael y clwb am resymau tra gwahanol...
I would like to take this opportunity to thank two players as they leave for very different reasons...

Port v Port Talbot (Cymraeg) / Port v Port Talbot (English) - 04/09/05
Bur gefnogaeth a gawsom gan y cefnogwyr yn y gm yn erbyn TNS yn gymorth mawr. Credaf iddo gael effaith...
We were helped against TNS by the tremendous support of the spectators. I think that it really had an effect...

Port v TNS (Cymraeg) / Port v TNS (English) - 27/08/05
Wyneba Port y dechrau anoddaf i dymor ers iddynt ddychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru...
Port face the hardest start to our season since returning to the Welsh Premier...

Port v Airbus (Cymraeg) / Port v Airbus (English) - 20/08/05
Carwn wneud sylw am y newyddion trist ynglyn marwolaeth disymwth Bob Havelock...
I would like to mention the sad news the club received regarding the untimely death of Bob Havelock...

1 - 2 - 3

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us