Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Porthmadog v Caerfyrddin / Carmarthen 14/03/06 (English)

Golwg ar bethau or cae sydd wythnos hon gydar chwaraewr r cyfnod o wasanaeth di-dor hwyaf yn y clwb sef Gareth Caughter -yn ei 7fed tymor fel aelod or garfan- yn dweud ei ddweud.

Y Tymor
Wrth edrych yn l ar y gm yn erbyn Y Drenewydd, teimlaf fod llawer i godir galon yn y perfformiad er ein bod yn siomedig iawn i golli pwyntiau oherwydd gl hwyr. Heb amheuaeth, dyma un on perfformiadau gorau yn ystod yr wythnosau diwethaf ac maen bwysig rwan inni adeiladu ar hyn a chael rhediad da rhwng rwan a ddiwedd y tymor. Tymor rhyfedd ydy hwn wedi bod ac un rhwystredig iawn hefyd. Yn wahanol i dymhorau blaenorol, ni chawsom yr un rhediad da. Anafiadau ydyr prif rheswm am hyn. Mae newidiadau cyson wedi bod o wythnos i wythnos ac mae hyn yn ei gwneud yn anodd ir chwaraewyr ond mae arwyddion o welliant yn ein chwarae a gallwn edrych yn bositif at weddill y tymor hwn ac ymlaen ir tymor nesaf hefyd. Ar lawer ystyr, cyfnod o newid fu hwn ir tm gyda nifer or hogiau, a oedd yma pan enillwyd dyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru, bellach wedi gadael ond mae chwaraewyr da iawn wedi arwyddo ir clwb ac maen edrych yn addawol iawn at y dyfodol.

Y Dyfodol
Rwyn ymwybodol iawn fod Viv ac Osian yn brysur gynllunio at y tymor nesaf ac wedi bod yn sgwrsio gyda chwaraewyr ynglyn u cynlluniau au gobeithion. Nid yw hyn yn golygu eu bod wedi rhoir gorau ir amcan o orffen mor uchel phosib y tymor hwn a dal i anelu am le yn yr wyth uchaf . Uchelgais syn dal yn bosib.

Richie Owen
Rwyn cymryd y cyfle hwn i sn am ymadawiad Richie Owen. Roedd yr hogiau i gyd yn drist o weld on mynd ac o ddarllen y negeseuon ar y wefan roedd llawer or cefnogwyr yn teimlor un fath. Ond dyna ni maer pethau hyn yn digwydd mewn pl droed. Rhoddodd Richie wasanaeth da iawn ir clwb yn ystod ei bum mlynedd yma ac rwyn siwr fod pawb yn ddiolchgar iawn am yr hyn a gyflawnodd dros y clwb. Maen hogyn ardderchog a dymunwn yn dda iddo yng Nghaernarfon -ond dim yn rhy dda wrth reswm!

Byddin Les
Mae cefnogaeth y ffans yn bwysig mewn gm a diolch i Byddin Les am ddal i godi twrw tu l ir gl!

Diolch am eich cefnogaeth maen cael ei werthfawrogi.
Porthmadog v Carmarthen 14/03/06

This weeks View from the Pitch is by Porthmadogs longest serving player Gareth Caughter who is now in his 7th successive season in the first team squad.

The Season
Looking back at the match against Newtown, I think the lads can take a lot of heart from a good performance even though we were bitterly disappointed to concede such a late goal. There is no doubt that this was one of our best performances in recent weeks and it is now important we build on this and have a good run to the end of the season. It has been a strange season and a frustrating one at that. We have not really had a good run as we have had in previous seasons. I think a lot of that is down to injuries. We have struggled to field the same team week in week out which makes it hard for all the players involved, but I do believe we are showing signs of improvement and that we can look positively to the remainder of the current campaign and also into next season. In many ways, it has been a transitional period for the team, a lot of the players who were here when we won promotion back to the Welsh Premier have departed but we have brought in some excellent players this season and it looks very promising for the future.

The future
I know Osian and Viv are working hard in planning for next year and have been talking to players about their plans and hopes. This is not to say they have given up on this campaign, the players and management are determined to finish as high as possible and are still looking to obtain a top eight finish which is still within our sights.

Richie Owen
I would like to take this opportunity to mention the departure of Richie Owen. All the lads were sad to see him go and it seems a lot of the fans feel the same way judging from what I have read on the messages on the website. However these things happen in football. Richie was a great servant to the club in his five years here and I am sure that all at the club are grateful for what he did and achieved. He is a great lad and we all wish him well at Caernarfon, but obviously hope that neither he nor they do too well!

Barmy Army
The crowd getting behind us is important as Les Daviess Barmy Army behind the goal have done recently. Thanks lads.

Thanks for your continued support, it is much appreciated.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us