Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2016-17 / Picture of the 2016-17 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Arwyn Roberts


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

CHWARAEWR-REOLWR / PLAYER-MANAGER:

CRAIG PAPIRNYK
Craig Papirnyk

DG/DOB:
30/06/84
Yn 2016/17 arweiniodd Craig y clwb i'w safle uchaf ers 2012. Ymunodd Port fel chwaraewr o’i glwb lleol Bermo a Dyffryn yn Awst 2013. Yn ddiweddarach y tymor cyntaf hwnnw ymunodd ’r tm hyfforddi. Ym mis Mai 2014 fe’i apwyntiwyd yn rheolwr gan ddilyn Gareth Parry yn y swydd. Aeth ymlaen i gael tymor cyntaf arbennig. Profodd fod ganddo lygad craff am dalent wrth iddo fynd ati i ail adeiladu ei garfan a hefyd ei dm hyfforddi a denodd nifer o chwaraewyr ifanc sydd wedi gadael eu marc ar Y Traeth. Dangosodd feddwl craff tactegol, yno gystal a dawn arbennig wrth drin pobl, a hyn a’i alluogodd i gael y gorau allan o garfan fechan. Ymysg ei glybiau blaenorol eraill mae’r Bala a Rhuthun, ac yn 2006/07 dangosodd ei allu i reoli am y tro cyntaf. Yn chwaraewr rheolwr 22 oed gyda’r Bermo, enillwyd pencampwriaeth Cynghrair Gwynedd a dyrchafwyd y clwb i drydydd lefel pl-droed Cymru am y tro cyntaf mewn 35 mlynedd.
In 2016/17 Craig led Port to their best finish since 2012. He joined Porthmadog in August 2013 as a player and later player coach from his home town club Barmouth and Dyffryn FC. In May 2014 he succeeded Gareth Parry as club manager and went on to enjoy an outstanding first season in that role. He immediately set about rebuilding the squad and the coaching team, proving that he possessed an exceptional eye for talent and brought in several young players who have gone on to make their mark at the Traeth. He has shown a keen tactical brain and his excellent man management has enabled him to get the very best out of a small squad. Craig’s previous clubs also include Bala Town and Ruthin Town and as a 22 year-old player-manager he lead Barmouth to the Gwynedd League title in 2006/07, taking the club into the third tier of Welsh football for the first time in 35 years.HYFFORDDWR / COACH:

GUY HANDSCOMBE
Guy Handscombe


Aelod allweddol o staff Craig ers ymuno ym Medi 2014. Mae’n cyfuno swyddi’r is-reolwr chyfarwyddwr yr academi. Mae ganddo swydd hyfforddi gyda’r Ymddiriedolaeth Bl-droed ac yn Swyddog Datblygu yn ardal Arfordir y Gogledd. Mae’n hyfforddwr profiadol efo cymhelliad uchel ac wedi dal swyddi Cyfarwyddwr Academi , Rheolwr Ail Dm neu Swyddog Cymunedol gyda nifer o glybiau gan gynnwys Y Bala, Derwyddon Cefn a Wrecsam. Mae wedi cwblhau ei Drwydded ‘A’ UEFA ac yn addysgwr hyfforddwyr ar Lefel Un a Lefel Dau. Hefyd mae wedi gweithio gyda Carfannau Rhanbarthol Gogledd Cymru. Yn ei yrfa fel chwaraewr mae ei gyn glybiau yn cynnwys Penley, Rhos Aelwyd a Gresffordd a cafodd dreialon gyda’r Amwythig.
Guy is a key figure in Craig’s backroom staff since joining Port in September 2014. He combines duties as assistant manager and academy director. He holds a coaching position with the Welsh Football Trust and is the Football Development Officer for the NWCFA area. He is an experienced, highly motivated and qualified coach having been Academy Director, Community Officer and Reserve team manager with a number of clubs including, Bala Town, Cefn Druids and Wrexham FC. He holds an UEFA ‘A’ Licence and is a Level One and Level Two FAW Coach Educator. He has also worked with North Wales Regional Squads. In his playing career his former clubs include Penley, Rhos Aelwyd and Gresford and he had trials with Shrewsbury Town.Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

RICHARD HARVEY


DG / DOB: 25/7/1982
Golwr profiadol a ddechreuodd ei yrfa yn chwaraewr ifanc ar y Traeth. Er waethaf dioddef problem hir dymor efoi gefn mae wedi perfformion wych rhwng y pyst Maen arbedwr ergydion arbennig a cafodd ei ddewis yn Chwaraewr y Tymor y cefnogwyr yn 2016/17 a hefyd yn 2014/15. Bu am gyfnod yr unig golwr yn y garfan a maer clwb yn ddyledus i Richard am ei gysondeb gan gynnwys un rhediad o 55 o gemau HGA yn olynol rhwng 2010 a 2012 Fel gwin da maen gwella wrth fynd yn hn. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Macclesfield a Llangefni.
An experienced keeper who started his career as a youngster at the Traeth.Despite a long term back problem which has needed surgery he has served the club superbly.. A tremendous shot stopper he was voted Supporters Player of the Season in 2016/17 and also 2014/15 for his outstanding performances. Often the only keeper in the squad, the club have been indebted to Richard for his consistency which included a run of 55 consecutive HGA games for the club between 2010 and 2012. Like good wine his keeping seems to improve with age! His former clubs include Macclesfield and Llangefni.

TYLER FRENCH


DG / DOB: 14/10/1996
Yn dilyn anaf ir golwr Richard Harvey ymunodd Tyler o CPD Penrhyndeudraeth ym Medi 2016. Chwaraeodd 12 o gemau ir clwb yn ystod tymor 2016/17 gan gadarnhau y ffydd a ddangosodd Craig Papirnyk ynddo. gyda sawl perfformiad arwrol gan gynnwys arbed 3 cic or smotyn i sicrhau buddugoliaeth dros Gresffordd yng Ngwpan Cymru. Golwr tal, cryf, da yn yr awyr a ganddo gic gl enfawr. Bu Tyler yn Academi Port cyn symud ymlaen i gael profiad pellach gyda Blaenau Ffestiniog, Y Bermo a Penrhyn.
Tyler first joined Port from CPD Penrhyndeudraeth in September 2016 as cover for the injured Richard Harvey making12 starts for the club during 2106/17. He repaid Crag Papirnyks faith in him with some heroic performances, none more so than his match winning 3 penalty saves in the Welsh Cup tie against Gresford. He is a tall strong keeper, safe under the high ball and strikes a huge goal kick. Tyler came through the Porthmadog Academy and has gained senior experience at Blaenau Ffestiniog, Barmouth and Penrhyn during recent seasons.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

GRUFF JOHN WILLIAMS


22/06/94
Chwaraeodd i Port am y tro cyntaf yn 2012 gan ymuno o CPD Llanrug lle roedd wedi ennill capiau dros Ysgolion Cymru o Dan-18. Gall chwarae unrhyw le ar hyd y cefn neu yng nghanol cae, gan wneud cyfraniad sylweddol lle bynnag bydd yn chwarae. Chwaraewyr ifanc syn gadarn yn y cefn ac yn gryf wrth fynd ymlaen, mae eisoes wedi gwneud ei farc yn yr HGA ac erbyn cychwyn y tymor presennol roedd wedi chwarae 130 (+14) o gemau ir clwb. Mae Gruff. hefyd yn chwaraewr peryg iawn gydai giciau rhydd o gwmpas y bocs ac wedi sgorio sawl gl arbennig. Mae ganddo Radd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol o Brifysgol Bangor
First played for Port in 2012, having signed from CPD Llanrug with whom he won Wales caps at U-18 Schools level. A genuine utility player, Gruff is equally at home anywhere along the back four or in midfield. He makes a huge contribution wherever he plays. Cool under pressure and strong going forward he has already made his mark on the Cymru Alliance and by the start of the current season he has totalled 130 (+14) appearances for the club Developing into a very dangerous free kick specialist around the edge of the box, scoring some dramatic goals. Has a degree in Sport, Health and Physical Education from Bangor University.

JOSH BANKS


21/05/1992
Yn cychwyn ei 6ed tymor ar y Traeth ar l ymuno Port yn Hydref 2012 o glwb Pwllheli. Cefnwr chwith profiadol a sydyn sydd wrth ei fodd yn ymosod a hefyd yn dda yn yr awyr. Gwnaeth argraff ar bawb ar y Traeth or cychwyn, ac aeth ymlaen i ddatblygun un or cefnwyr ymosodol gorau yn y Cymru Alliance. Yn ystod y 5 tymor diwethaf chwaraeodd 135 (+5) o weithiau ir clwb.
Starting his sixth season at the Traeth, having joined Port from Welsh Alliance club Pwllheli in October 2012. An experienced pacy defender who loves to attack and is also good in the air. He made an immediate impression at the Traeth he has developed into one of the best attacking left backs in the Cymru Alliance. In his five seasons at the Traeth he has played 135 (+5) games for the club.

IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd CPD Porthmadog yn Hydref 2014 o CPD Penrhyndeudraeth. Gall chwarae yng nghanol cae neu yn y cefn, ar tymor diwethaf defnyddiwyd ei ddoniau i chwarae mewn amrywiol safleoedd ir eithaf. Yn 2015/16 dewiswyd Iddon yn Chwaraewr y Tymor gan y cefnogwyr yn dilyn tymor arbennig yng nghanol yr amddiffyn.. Maen amddiffynnwr cadarn, effeithiol a does fawr neb yn ei guro am gyflymdra a pan fod ei angen yng nghanol cae profodd ei hun yn ddosbarthwr cywir. Yn ei dri tymor yn l ar y Traeth chwaraeodd 83 (+1) o gemau dros y clwb.Hefyd wedi chwarae i Ddyffryn Nantlle.
Returned to Porthmadog in October 2014 from CPD Penrhyndeudraeth. He can play in midfield or at the back and his versatlity was used to the full last season. Voted Player of the Season by supporters in 2015/16 when he had an outstanding season in central defence. He is a strong, uncompromising, highly effective defender who is not easily outpaced and when his experience in midfield has been called upon he has proved an accurate distributer. In his 3 seasons at the Traeth he has played 83 (+1) games for the club. He has also played for Nantlle Vale.

STEVE BRATT


DG / DOB:
20/10/1987
Ymunodd Porthmadog yn mis Tachwedd 2015 o glwb Bermo a Dyffryn ac ers hynny mae wedi chwarae 29 (+6) o gemau dros y clwb.. Amddiffynnwr dibynadwy traddodiadol, dim nonsens. Denwyd i Port er mwyn rhoi profiad a chaledwch di-lol ir amddiffyn. Dangosodd yr agwedd digyfaddawd yma yn gyson ers iddo ymuno r clwb. Chwaraewr mae Craig Papirnyk yn adnabod yn dda, gan ir ddau chwarae efoi gilydd yn y Bermo.
Joined Porthmadog in November 2015 from Barmouth and Dyffryn FC and since joinng has made 29 (+6) appearnaces for the club. He is an excellent traditional, no nonsense defender. Brought to the club to provide experience and a hard edge to the defence, he did not disappoint. Showed this uncompromising style consistently since joining. Well known to manager Craig Papirnyk, who played alongside him at Barmouth.

DANIEL ROBERTSYmunodd Port yn mis Gorffennaf 2016 o glwb Wrecsam. Chwaraewr newydd cyffrous ar gyfer y tymor diwethaf chwaraeodd 20 (+1) o gemau ond amharwyd ar ei dymor cyntafam gyfnod gan anaf. Ar l dychwelyd creodd argraff fawr. Pl-droediwr deallus, tal a chadarn gyda sgiliau technegol ardderchog. Er yn ifanc mae ei chwaraen dangos aeddfedrwydd mawr ac maen rhedwr cryf efor bl. Profodd yn arwyddiad gwerthchweil ac yn sicr yn un i gadw llygad arno ir dyfodol.
Joined Port in July 2016 having previously played for Wrexham FC. An exciting new signing for last season, he made 20 (+1) appearances which were restricted by a mid-season injury. When available again, he made a huge impression. An intelligent footballer, tall and strong with good technical ability. Shows great maturity in his play and is a powerful runner with the ball. Proved a good signing and definitely one to watch for the future.

TOMOS CLARKE


DG / DOB:
20/01/1996
Ymunodd yr amddiffynnwr 19 oed o glwb Glantraeth yn haf 2106. Amddiffynnwr canol tal, cryf gyda gallu technegol da iawn. Bydd yn ychwanegu dyfnder i’r amddiffyn. Chwaraewr efo sgiliau da ac yn rhedwr cryf o’r cefn. Tomos oedd dewis ei rheolwr yn Glantraeth yn chwaraewr y flwyddyn am 2015/16. Bu gyda Oldham Athletic yn chwaraewr ieuenctid, gan ennill capiau Dan 17 dros Gymru.
The 19 year old defender joined Port in the summer of 2016 from Glantraeth FC. A tall powerful defender with good technical ability. He will add depth to the defence. A player with good footballing skills who makes strong runs from the back. Tom was his manager’s choice at Glantraeth for 2015/16 player of the season. He was at Oldham Athletic as a youth player and gained caps for Wales at U17 level.Canol Cae / Midfield
Top^^

CERI JAMES


DG / DOB: 01/12/1983
Daeth ir Traeth am y tro cyntaf ym Mehefin 2009 gan ddychwelyd eto ym Mehefin 2012. Chwaraewr syn rheoli canol cae, yn medru trin y bl ac yn basiwr celfydd. Chwaraeodd 37(+20) o gemau UGC dros Porthmadog ar Trallwng. Aeth i Seland Newydd yn Ionawr 2010 lle gafodd gyfnod llwyddianus gyda clwb Melville United yng Nghynghrair y Gogledd. Ers dychwelyd ir Traeth yn 2012 mae wedi chwarae 92 (+18) o gemau HGA ir clwb. Chwaraeodd hefyd dros Llandyrnog a Dinbych.
Arrived at the Traeth for the first time in June 2009, returning in June 2012. Directs play from central midfield with good close control and excellent distribution.He played 37 (+20) WPL matches for Porthmadog and Welshpool. But he left for New Zealand in January 2010, where he was an instant success for the Northern League club, Melville United. Since returning to the Traeth in 2012 has made 92 (+18) HGA appearances. He has also played for Llandyrnog United, Denbigh Town.

ROB EVANS


DG / DOB:
24/01/1989
Ail ymunodd Porthmadog yn Awst 2013 o Gaersws. Ynghynt, yn 2009/10, chwaraeodd 13 o gemau UGC dros Port ar fenthyg o Aberystwyth. Chwaraewr canol cae creadigol o Ddolgellau sydd wrth ei fodd yn rhedeg at yr amddiffyn a hefyd gyda llygad am gl. Hefyd wedi chwarae fel cefnwr de. Erbyn hyn mae wedi chwarae 90(+14) o gemau HGA ir clwb. Cychwynnodd ei yrfa yn academi Aberystwyth a chwaraeodd 30 (+28) o gemau UGC ir clwb. Mae hefyd wedi chwarae dros Y Bala yn UGC.
Re-joined Porthmadog in August 2013 from Caersws, having previously played 13 WPL games for the club on loan from Aberystwyth in 2009/10. He is a skilful, inventive midfielder from Dolgellau who loves to run at defences and has an eye for goal. Has also played at right back when necessary. Has played 90(+14) HGA games for Port. He started his career in the Aberystwyth academy coming through the reserves before making 30 (+28) WPL appearances for the club. He has also played for Bala in WPL.

CHRIS JONES


DG / DOB:
09/10/85
Ail ymunodd Port ym mis Gorffennaf 2016 o glwb Bangor. Treuliodd dau dymor yn flaenorol ar Y Traeth rhwng 2008/10 cyn ymuno Bangor. Yn ystod ei gyfnodau gyda Caernarfon, Llangefni , Port Bangor chwaraeodd 259(+38) o gemau UGC gan sgorio 56 gl. Yn fyw yn y cof ydyr gl a sgoriodd i ennill y gm Cynghrair Ewropa i Fangor yn erbyn clwb Honka or Ffindir. Daw Chris a digonedd o brofiad a sgil ir clwb.Yn 2016/17 chwaraeodd 32(+1) o gemau gan sgorio 9 gl. Yn chwaraewr ifanc bu gyda clwb Leeds Utd a hefyd AFC Bournemouth a Limeric.
Rejoined Port in July 2016 from Bangor City. He has previously spent two seasons at the Traeth between 2008/10 before switching to Bangor. In his stints at Caernarfon, Llangefni, Port and Bangor he has racked up a total of 259 (+38) WPL appearances, scoring 56 goals. Well remembered is the winning Europa League goal he scored for Bangor against Finnish club Honka. He has brought great experience and know-how to the club. In 2016/17 he made 32 (+1) appearances scoring 9 goals. The talented forward was with Leeds Utd as a young player as well as Bournemouth and Limerick.

YWAIN GWYNEDD


DG / DOB:
11/11/1983
Ail ymunodd y canwr/pl-droediwr Port yn Awst 2016 ar l blwyddyn allan o’r gm yn dilyn gadael Caernarfon. Cafodd ei gyfnod blaenorol gyda Port rhwng 2004/06. Mae wedi chwarae yn UGC dros Port a hefyd Llangefni. Chwaraewr canol cae cyffrous llawn brwdfrydedd, yn fywiog ac yn sydyn wrth gau gwrthwynebwyr i lawr a chychwyn symudiadau. Bydd yn dod a phrofiad ac egni i ganol cae Port.
The footballer/singer rejoined Port in August 2016 following a year out of the game. He last played for Caernarfon Town. He was previously with Port between 2004/06. In addition to having Welsh Prem experience with Port he also played for Llangefni in the WPL. An exciting, skilful midfielder, full of enthusiasm, quick to close down opponents and set moves in motion. He will bring experience and energy to the Port midfield.

CAI PARRY


DG / DOB:
14/11/1997
Ymunodd Cai Port yn Awst 2016 o CPD Llanrug, lle gafodd brofiad yn y Welsh Alliance. Yn chwaraewr ifanc bu yn Academi Port. Chwaraewr ochr chwith hyderus sydd yn gryf ac yn gyflym wrth redeg efo’r bl a ganddo droed chwith ardderchog. Ym marn Craig Papirnyk, “Mae’n un i gadw llygad arno at y dyfodol.” Bu am gyfnod gyda’r Bala cyn treulio dwy flynedd ar ysgoloriaeth yn Cei Conna.
Cai signed for Port in August 2016 from Llanrug United where he gained experience playing in the Welsh Alliance. Spent time as a youth player at the Port Academy. A left sided player with an excellent left foot. He is a strong pacy runner with the ball and very composed on it. Craig Papirnyk regards him as one to watch for the future. He also spent time with Bala Town and for two years was on a scholarship with Connah’s Quay.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^

JOSH DAVIES


DG / DOB:
02/04/1994
Mae Josh yn cychwyn ei 3ydd tymor ar Y Traeth. Cafodd dymor da iawn yn 2014/15,pan oedd yn brif sgoriwr y clwb gyda 22 o goliau. Difethwyd y tymor diweddaf gan anaf ond er hynny llwyddodd sgorio 8 gl yn y ddeg gm a gychwynnodd. Blaenwr ifanc addawol iawn sydd wedi ennill cap Dan-19 i dm lled broffesiynol Cymru. Mae ganddo ergyd bwerus. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Rhuthun a Llandyrnog.
Starts his third season at the Traeth. Josh had an outstanding season in 2014/15 and was the club’s leading scorer with 22 goals. Last season was marred by injury but he still managed 8 goals in 10 starts. A young striker who has been capped for Wales at U-19 semi professional level, he possesses a rasping shot .His previous clubs include Ruthin Town and Llandyrnog.

CAI JONES


DG / DOB:
03/10/1992
Enillydd tlws y y rheolwr yn dilyn ei dymor llwyddianus yn 2016/17. Ail ymunodd Phorthmadog ym Medi 2014 o Gaernarfon. Chwaraeodd ei gm UGC gyntaf dros Port yn 17 oed gan ddod or fainc yn erbyn Bangor yn Chwefror 2009 yng ngm gyntaf Tomi Morgan fel rheolwr. . Aeth ymlaen i chwarae 11 (+10) o gemau UGC ir clwb. Cynt roedd wedi bod yn aelod o dm llwyddiannus Academi Port a hefyd yr Ail Dm. Enillodd gapiau dros Ysgolion Cymru Dan-18. Gadawodd y Traeth yn 2011 i ymuno a Chaernarfon lle bu am dri thymor. Ers dychwelyd chwaraeodd 85 (+38) o gemau ir clwb.
Managers Player of the Season selection for 2016/17. Rejoined Porthmadog in September 2014 from Caernarfon Town. Made his WPL dbut for Port as a 17 year-old coming off the bench in Tomi Morgans first game in charge against Bangor City in February 2009. He went on to make 11 (+10) WPL appearances for the club. In the 2009/10. He had previously impressed in a successful Porthmadog Academy team and for the Reserves. Capped for Welsh Schools at Under 18 level. Signed for Caernarfon Town in 2011 where he played for three seasons. Since his return he has played 85 (+38) games for the club.

JULIAN WILLIAMS


DG / DOB:
03/04/1995
Ymunodd Port yn Awst 2016 ar l treulio tymor ar fenthyg o’r Rhyl. Prif sgoriwr y clwb llynedd. Blaenwr cyflym llawn sgil ac ergyd troed chwith beryglus. Agwedd dda ac yn gweithio’n galed dros y tm. Treuliodd y rhan fwyaf o dymor 2014/15 ar fenthyg gyda Chaergybi ac mae hefyd wedi treulio amser ar fenthyg gyda Threffynnon. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Llandudno a Llanrwst.
Joined Port in August 2016 after spending a season on loan from Rhyl FC in 2015/16. He made his first team debut for Rhyl in April 2015. A quick, skilful forward with a dangerous left foot shot. Has a great attitude and works hard for the team. He spent most of 2014/15 season on loan at Holyhead Hotspur and also spent time on loan with Holywell Town. His former clubs include Llandudno and Llanrwst United

JAMIE MCDAID


DG / DOB:
29/03/1994
Ail ymunodd Jamie a Porthmadog o Gaernarfon yn Chwefror 2016. Yn ei gyfnod cyntaf gyda Port, rhwng 2010-12, chwaraeodd 33 (+17) o gemau i’r clwb gan sgorio 10 gl. Blaenwr cyflym, llawn sgil sydd yn gyfforddus yn y blaen neu ar yr asgell. Mae ganddo lygad am gl. Tra gyda Port yn flaenorol enillodd gap Dan-18 dros Gymru. Mae hefyd wedi chwarae dros Caergybi a Bangor.
Jamie re-joined Porthmadog in February 2016 from Caernarfon Town. In his first spell at Port, from 2010-12, he made 33(+17) appearances for the club, scoring 10 goals. A pacy skilful forward, comfortable at the front or in a wide role. He has a keen eye for goal. During his previous spell at the Traeth he was capped for Wales at U-18 level. He has also played for Holyhead Hotspurs and Bangor City.

JOE WILLIAMS


DG / DOB:
22/12/1996
Ymunodd Joe Port ym Medi 2016 o glwb Derwyddon Cefn. Mae’n gryf ac yn gyflym ac mae ganddo droed chwith dda. Blaenwr peryglus gyda’i rhediadau deallus. Bu gyda Wrecsam ers oed ifanc gan hefyd dreulio amser ar fenthyg ym Mae Colwyn a Bangor. Sgoriodd gl yn ei gm lawn gyntaf dros Port yn erbyn Conwy.
Joe joined Port from Cefn Druids in September 2016. He is a strong, pacy striker with a good left foot. A forward who poses a constant threat with his intelligent runs. He was at Wrexham FC from a young age and has also spent time on loan at both Colwyn Bay and Bangor City. He scored for Port on his full debut at Conwy Borough.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us