- CPD Porthmadog FC - Chwaraewyr / Players
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2019-20 / Picture of the 2019-20 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

RHEOLWR / MANAGER:

CRAIG PAPIRNYKDG / DOB: 30/06/1984
Ail apwyntiwyd Craig yn rheolwr y clwb ym mis Rhagfyr 2019, 7 mis ar l gadael y clwb. Yn 2021/22 llwyddodd i arwain y clwb yn l ir Cymru North ar yr ymgais gynta'. Deilydd trwydded hyfforddi B UEFA. Apwyntiwyd yn rheolwr Port am y tro cynta yn 2014/15 a cafodd ei dymor gorau yn 2018/19 gydar clwb yn gorffen yn y 3ydd safle. Yn chwaraewr, ymunodd Port gynta yn Awst 2013 ou glwb cartre Bermo a Dyffryn ac yn dilyn hyn bun chwaraewr hyfforddwr. Mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Rhuthun ar Bala. Cafodd brofiad cynnar o reoli yn 2006/07 gan arwain Y Bermo i lwyddiant yng Nghynghrair Gwynedd.
The clubs former manager was re-appointed in December 2019, just 7 months after leaving the club. Went on, in 2021/22, to lead the club back to the Cymru North at the first attempt. Holder of a UEFA B Licence. First became Port manager in 2014/15 and had his best season in 2018/19 with the club finishing in 3rd spot. First joined Port as a player from his home town club Barmouth and Dyffryn FC in August 2013, later becoming player-coach. His former clubs also include Ruthin and Bala. Gained early experience of management leading his hometown club to success in the Gwynedd League back in 2006/07.

HYFFORDDWR / COACH:
BEN OGILVYDychwelodd ir Traeth yn Ionawr 2022 yn rhan or tm hyfforddi. Amddiffynwr a chwaraeodd dros Port o 2008-10 yn UGC. Cynrychiolodd Dinas Bangor, a fo oedd y ieuengaf i chwarae iddynt mewn cystadleuaeth Ewropaeaidd pan ddaeth ir cae yn erbyn Dinaburg, Latfia yn 2005.Chwaraeodd hefyd i Aberystwyth a Chaernarfon ond daeth ei yrfa fel chwaraewr i ben oherwydd anaf iw benglin pan oedd yn 22 oed. Cafodd brofiad hyfforddi a reoli gyda CPD Pwllheli ei glwb cartref.
Returned to the Traeth as coach in January 2022. A defender, he played for Port from 2008-10 in the WPL. Represented Bangor City and became the youngest player to appear for the club in European competition when he came on against Dinaburg of Latvia in 2005. He also played for Aberystwyth and Caernarfon Town but his playing career was curtailed by a serious knee injury at the age of 22. Gained managerial experience with his hometown club CPD Pwllheli.
-->
HYFFORDDWR / COACH:
STEPHEN WILLIAMSYmunodd Midge thm hyfforddir clwb yng Nghorffennaf 2022. Yn hogyn lleol ac yn gyn chwaraewr, maen adnabod y clwb ar hanes, ac yn ffition berffaith ir rl yma. Daw ac egni a brwdfrydedd ir dasg o ail-sefydlur clwb yn y Cymru North. Ymunodd o glwb Caernarfon lle bun rhan o dm hyfforddir Academi ac yn fwy diwedddar yn hyffoddir garfan Dan 19 syn chwarae yng Uwch Gynghrair Ddatblygol Cymru. Mae Steve yn ddeilydd Trwydded A UEFA.
Midge joined Craig Papirnyks coaching team in July 2022. As a local boy and former player, he knows the club and its history and fits the role perfectly, committing himself to the challenge of re-establishing the club at Cymru North level. Previously at the Caernarfon Town Academy and more recently coach to the clubs U19 Development Squad playing in the Welsh Premier Development League. Steve is an UEFA A licence holder.

HYFFORDDWR FFITRWYDD / FITNESS COACH:

CEDRI ROBERTS


DG / DOB: 01/12/1983
Bu Cedrin cydweithio efo Sion Eifion yn hyfforddwr ffitrwydd yr Ail-dm cyn camu fyny i weithio gydar Tm Cyntaf. Mae ganddo brofiad a chymwysterau or safon ucha, Gradd Dosbarth 1af BSc mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer. Maen dilyn gyrfa fel ffisiolegydd anadlu yn Ysbyty Gwynedd. Bu hefyd yn hyfforddwr ffitrwydd gyda Rygbi Swinton Lions ac efo Carfan Ddatblygol Elt Criced Sir Gaer, yn ogystal gweithio gydar Garfan Gyfeiriadu Brydeinig. Bydd ei ethig gwaith ai sylw ir manylion lleia o gymorth mawr ir staff hyfforddi.
Cedri previously worked with Sion Eifion at Reserve level before stepping up to be first team fitness coach. He is experienced and highly qualified, holding a BSc. 1st class Hons Degree in Sport and Exercise Science. He currently works as a respiratory physiologist at Ysbyty Gwynedd. He has worked as a fitness coach with Swinton Lions Rugby and the Cheshire Cricket Elite Development Squad as well as working with the British Orienteering Squad. His work ethic and attention to detail will be a huge asset to the coaching staff.
Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

.MORGAN JONES


DG / DOB:21/12/99
Maen ail-ymuno r clwb lle gwnaeth ei farc gyda charfan Ail-dm Port a wnaeth y dwbl yn 2018/19 o dan Sion Eifion. Yn ystod 2019/20 aeth ymlaen i gynrychiolir tm cynta. Treuliodd y tymor diwetha gyda CPD Penrhyndeudraeth gan chwarae rhan bwysig yn eu rhediad llwyddianus yng Nghwpan Cymru. Bydd yn anelu i sicrhau ei le tymor hir gan ddilyn Paul Pritchard rhwng y pyst.
Re-joins the club where he made his mark in the successful league and cup winning Port Reserves squad of 2018/19, coached by Sion Eifion. Last season he was with CPD Penrhyndeudraeth where he played a big part in their successful Welsh Cup run and will be aimimg to establish himself as the long term replacement for Paul Pritchard.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

JOSH BANKSDG / DOB:
21/05/1992
Chwaraewyr sydd wedi rhoi gwasanaeth eithriadol o ffyddlon ir clwb. Bydd yn cychwyn ei 10fed tymor ar Y Traeth ers ymuno oi glwb cartref, CPD Pwllheli yn Hydref 2012. Bellach yn agosu at 250 o gemau cynghrair a chwpan dros y clwb. Cefnwr chwith talentog a phrofiadol sydd yn mwynhau ymosod. Cafodd hefyd gyfnodau yn chwarae yng nghanol yr amddiffyn lle bu ei allu yn yr awyr, yn y ddau focs, yn fanteisiol iawn.
One of the clubs longest serving players, starting his 10th season at the Traeth. Nearing 250 appearances since joining Port from his hometown club Pwllheli in October 2012. A very experienced talented left back who loves to attack. He has also been a success in central defence where his aerial ability in both boxes has also proved more than useful.

BEN FISHERDG / DOB:
Ymunodd o glwb y Bermo, a chafodd dymor cynta addawol iawn yn 2021/22, Ond,yn anffodus, dioddefodd anaf drwg yng nghanol tymor,. Defnyddiwyd y chwaraewr ifanc, talentog yn bennaf fel cefnwr de ond gall gyfrannun greadigol hefyd yng nghanol cae. Chwaraewr amryddawn gyda llawer iawn o botensial. Cynt bun rhan o garfan Dan 19 Academir Bala.
Joined from Barmouth FC, making a highly promising debut 2021/22 season. But this was unfortunately restricted by a nasty injury in mid-season. The talented young player, used mainly at right back, can also slot in as a constructive midfielder. He is. a versatile player, with great potential. Was previously part of the Bala U19s Academy squad.

EURON ROBERTSDG / DOB: 18/11/1985
Ail-ymunodd yn Ionawr 2022 ar l cynrychiolir clwb yn llwyddianus yn l yn 2009/12 yn UGC ar Cymru Alliance. Mae cyn chwaraewr Academir Wolves yn gyffyrddus mewn safleoedd ar draws y pedwar cefn. Bu ei brofiad yn bwysig iawn yn y frwydr am ddyrchafiad yn 2021/22. Cynt chwaraeodd iw glwb cartref Blaenau Ffestiniog a mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Llanfairpwll ar Bala.
Re-joined the club in January 2022 having previously enjoyed a successful period with the club back in 2009/12 playing in the WPL and also the Cymru Alliance. The former Wolves Academy player is comfortable anywhere along the back four. His experience proved important during the promotion run-in. Has represented his hometown club Blaenau Ffestiniog and his former clubs also include Llanfairpwll and Bala Town.

SOL KEMPSTERDG / DOB:
Chwaraewr ifanc addawol iawn a wnaeth ei farc mewn Ail-dm hynod o lwyddianus. Hyn sydd wedi sicrhau iddo ddyrchafiad ir garfan hyn. Chwaraeodd ei gm gynta ir tm cyntaf fel dewis hwyr yn nhymor 2019/20 gan ddangos ei hunan hyder ai sgiliau amddiffynnol yn erbyn ymosodwyr cryf Y Fflint. Sgoriodd ei gl gynta yn Llanelwy ym mis Hydref. Graddiodd mewn Gwyddorau Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor yn 2021.
A young player of great promise who made his mark in a highly successful Reserve outfit. This has earned him his promotion to the senior squad. Made his first teams debut in season 2018-19 as a late replacement showing his self belief and defensive qualities against a strong Flint formation. Netted his first senior goal at St Asaph in October. Graduated in Sports Science at Bangor University in 2021.

8. IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd r clwb ym mis Ionawr 2022. Cynt bun aelod allweddol or garfan ers ymuno o CPD Penrhyndeudraeth yn Hydref 2014. Bun gapten ar Port ac yn graig yng nghanol amddiffyn. Hogyn lleol syn amddiffynwr digyfaddawd ac effeithiol iawn gan hefyd ddosbarthun greadigol or cefn.Bu am gyfnod hefyd gyda Chaernarfon. Dechreuodd ei yrfa yn chwaraewr ifanc ar y Traeth gan hefyd gynrychioli Dyffryn Nantlle a bu am gyfnod gyda Chaernarfon.
Re-joined the club in January 2022. Had previously been a key member of the squad since signing from CPD Penrhyndeudraeth in October 2014. He has captained Port and a rock at the centre of the defence. A local boy who is a highly effective, uncompromising defender who distributes creatively from the back. Spent time at the Traeth as a youngster also played for Nantlle Vale and had a recent spell at Caernarfon.

8. NATHAN WILLIAMSDG / DOB:
12/10/1995
Ymunodd o glwb Conwy yn mis Gorffennaf 2022 gan weud ei ymddangosiad cynta yn erbyn Llanidloes yn ngm gyntar tymor. Roedd yn bresenoldeb rheolaidd yn amddiffyn Conwy ers ymuno o Gaernarfon. Gall Nathan chwarae mewn safleoedd amddiffynnol ar draws y cefn. Cynt bu hefyd gyda CPD Llanberis.
Joined from Conwy Borough in July 2022 making his debut against Llanidloes in the league opener. Was a regular in defence for Conwy since joining from Caernarfon Town. A versatile defender who can play anywhere across the back four. Previously also represented CPD Llanberis

CAI PARRYDG / DOB:
04/11/1997
Ail ymunodd o glwb Nantlle Fl yn Ionawr 2022. Chwaraewr ochr chwith talentog, bu Cai yn yr Academi ar y Traeth gan hefyd chwarae ir clwb yn nhymor 2016/17. Bu gyda Cei Conna yn chwaraewrar ysgoloriaeth ac mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Llanrug a Rhuthun.
Re-joined the club from Nantlle Vale FC in January 2022. A skilful left sided player Cai was an academy player at the Traeth who also appeared for the club in 2016/17 season. He was a scholarship player at Connahs Quay and his former clubs include Llanrug Utd and Ruthin TownCanol Cae / Midfield
Top^^

IFAN EMLYNDG / DOB:
18/05/98
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2017 o glwb Bangor, lle serenodd i dm Dan 19 llwyddianus y clwb. Enwyd yn Chwaraewr y Tymor y Rheolwr am 2021/22 yn dilyn cyfraniad allweddol ir ymdrech am ddyrchafiad. Pwyllog a dylanwadol, efor gallu i daro cefn y rhwyd gyda ergydion troed chwith o bell. Wedi cynrychioli Academiau Cymru Dan 19 a hefyd Colegau Cymru Dan18
Joined Port in July 2017 from Bangor City where he starred for their successful U19s. Named Managers Player of the Season for 2021/22 following his key conribution in central midfield to the promotion effort. Calm and composed he also has the ability to strike goals from distance with a great left foot. Was a member of Wales Academy U19 squad and also the Welsh Colleges U18s.

GETHIN MAXWELLDG / DOB:
01/11/92
Ymunodd r clwb yn Gorffennaf 2022 o CPD Llanberis. Chwaraewr canol cae profiadol. Cychwynnodd Gethin ei yrfa gyda chlwb Dinas Caer a wedyn tra yn fyfyriwr yn y Brif Ddinas, chwarae i Met Caerdydd. Cynrychiolodd Ysgolion a Cholegau Cymru ac, yn ogystal a CPD Llanberis, mae ei gyn glybiau yn cynnwys Glantraeth a Chonwy.
Joined the club in July 2022 from CPD Llanberis. A creative, experienced midfielder. Began his career at Chester City and played for Cardiff Met whilst studying at Cardiff University. He represented Wales Schools and Colleges.and in addition to Llanberis, his previous clubs include Glantraeth, Conwy Borough

GETHIN WILLIAMS
DG / DOB:
Ymunodd r clwb yn Awst 2022 .Bu yn Academi Dinas Bangor ac yn 16 oed cyfranodd at lwyddiant Carfan Ddatblygol Bangor yn ennill Cynghrair Datblygol Cymru. Ymunodd eto gyda tm hyn Bangor pan oedd yr Archentwr Hugo Colace yn rheolir clwb.
Joined the club in August 2022. A Bangor City Academy product and at the age of 16 he was part of the successful Bangor Development squad that won the Welsh Premier Development League. He later re-joined Bangor as a senior player under Argentinian manager Hugo Colace.

RHYS ALUN WILLIAMSDG / DOB:
13/11/97
Ymunodd r clwb ym Mehefin 2019 o glwb Nantlle Fl. Prif sgoriwr 2021/22 gyda 23 o goliau gan gynnwys hatric yn Ffeinal yr Ail-gyfle.Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr am 2021/22. Chwaraewr allweddol yn y rs am ddyrchafiad yn cyfrannu ar yr asgell neu fel ymosodwr canol. Mae ganddo lygad am gl gydar sgiliau ar y bl i agor amddiffyn. Chwaraewr cyffrous ganddor doniau i newid gem yn ddramatig.
Joined the club in June 2019 from Nantlle Vale. Top scorer in 2021/22 with 23 goals, including a hat-trick in the Play-off Final. Supporters' Player of the Season for 2021/22. A key player in the clubs promotion drive contributing in a wide attacking role or central striker with a keen eye for goal. A skilful touch player who possesses excellent close control and is an exciting and often spectacular player

GARETH JONES-EVANSDG / DOB:
02/07/1992
Ail ymunodd Port yn Ionawr 2020 oi glwb cartref, Pwllheli. Cafodd dau gyfnod blaenorol ar Y Traeth rhwng 2010-13 a 2016-18. Chwaraeodd nifer o gemau yn gefnwr y tymor diwetha ond yng nghanol cae maen gwneud ei brif gyfraniad yn chwaraewr creadigol sydd ar gallu i agor amddiffyn. Yn beryg gyda ciciau gosod ac efo ergydion o du allan ir bocs. Chwaraeodd hefyd i Gaernarfon a Hotspyrs Caergybi.
Re-joined Porthmadog in January 2020 from his hometown club Pwllheli. He had two previous spells at the club between 2010-13 and 2016-18. Played a number of games at full back last season but makes his major contribution as a creative midfielder who, can open defences with his accurate passing. His previous clubs also include Caernarfon Town and Holyhead Hotspurs.

STUART ROGERSDG / DOB: 01/05/1988
Ail-ymunodd Port ar gyfer tymor 2021/22. Maen dychwelyd ir Traeth lle dreuliodd dau dymor rhwng 2014 a 2016, gan chwarae 36 (+20) o gmau a sgorio 5 gwaith. Ers hynny bun aelod o garfan llwyddianus CPD Cegdfa am 5 tymor. Arwyddodd y chwaraewr canol cae creadigol i Port am y tro cyntaf ooi glwb lleol Bermo a Dyffryn.
He re-joined Port for the 2021 /22 season. He returns to the Traeth, where he spent two seasons between 2014 and 2016 playing 36 (+20) games and netting 5 times. Since then, he has been part of a successful Guilsfield FC squad for five seasons. The creative midfielder signed for Port for his first stint at the Traeth from Barmouth and Dyffryn. .

ALEX BOSSDG / DOB:
09/10/1998
Ymunodd r clwb ym Mehefin 2022 o glwb Caernarfon. Ganwyd yr asgellwr yn Namibia a daw a chyflymder a chyffro ir ymosod. Treuliodd gyfnod yn Academi Wrecsam cyn symud at garfan llwyddianus Dan 19 Dinas Bangor. Chwaraeodd i Fangor yn Uwch Gynghrair Cymru a hefyd i Aberystwyth. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Hotspyrs Caergybi a roedd yn aelod o garfan Ynys Mn a enillodd aur yng Ngemaur Ynysoedd yn 2019.
Joined the club in June 2022 from Caernarfon Town. The talented Namibian born wide man brings considerable pace and flair to the attack. He spent time at the Wrexham Academy before representing a successful Bangor City U19 team. Played for Bangor in the Welsh Prem and also for Aberystwyth Town. His previous clubs include Holyhead Hotspur and was a member of the Ynys Mn squad which won gold at the 2019 Inter-Island Games.

MARCUS BANKSDG / DOB:
Ymunodd y chwaraewr 19 oed Port oi glwb cartref CPD Pwllheli yn haf 2020. Mae wedi creu cryn argraff gan chwarae i dm cynta Pwllheli o oed ifanc. Hefyd bu gyda tm datblygol Dan 19 clwb Dinas Bangor a cafodd ei alw i wersyll ymarfer Academiau Cymru yn Ionawr 2019. Mae Marcus yn aelod o deulu Banks sydd wedi cyfrannu gymaint ir clwb: yn gefnder ir chwaraewr presennol, Josh Banks, ac yn nai ir cyn chwaraewr. Chris Banks
The highly regarded 19 year old joined Port in the summer of 2020 from his hometown club CPD Pwllheli. A first team player at Pwllheli from a young age, he has also played for Bangor Citys U19 Development Squad and was called up to a Welsh Academy training camp in January 2019. Follows in a line of quality Banks family members who have represented the club; a cousin of current player Josh Banks and nephew of former player Chris Banks.


HARRI HUGHESDG / DOB:
Ymunodd o Ddyffryn Nantlle, Gorffennaf 2022. Chwaraeodd 23 o gemau cyngrhair Ardal NW yn 2021/22 gan sgorio 7 gl. Denodd sylw fel asgellwr cyflym throed chwith beryg iawn. Cynt hefyd roedd yn aelod o Garfan Ddatblygu Dinas Bangor a tran fyfyriwr yng Nghaerdydd, chwaraeodd ir Met. Wedi cynrychioli Ysgolion Cymru Dan 16 a Dan 18 a hefyd Colegau Cymru.
Joined Port in July 2022, from Nantlle Vale where he played 23 Ardal North West league matches last season, scoring 7 goals. Comes with a reputation as a pacy winger with a dangerous left foot. Also played for the Bangor City Development Squad and, whilst a student in Cardiff, for the Met. He has represented Wales Schools at U-16 and U-18 level and also Welsh Colleges U-18.

CIAN PRITCHARDDG / DOB:18/06/2005
Chwaraewr ifanc addawol sydd wedi creu argraff gydar Ail-dm. Fel canlyniad i hyn, cafodd ei gyfle yn eilydd yn Rhostyllen cyn cychwyn ei gm gynta' yn Nhlws CBDC yn erbyn Cefn Albion. Aeth y chwaraewr 16 oed ymlaen i rhwydo ei gl gynta' ym mis Hydref, yn erbyn clwb Dinas Llanelwy.
A young player who has impressed for the Reserves. This led to him making a successful debut as a sub in the Ardal North West fixture at Rhostyllen and followed this making his first senior start in the FAW Trophy against Cefn Albion.The 16 year=old went on to score a first senior goal in October against St Asaph City

GUTO GRIFFITHDG / DOB:
Chwaraewr ifanc addawol sydd wedi creu argraff gydar Ail-dm. Daeth or fainc am y tro cynta yn y fuddugoliaeth deos Brickfield Rangers.
A promising young player who has impressed for the Reserves. Made his debut appearance from the bench in the victory over Brickfield Rangers.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^


JAMIE McDAIDDG / DOB:
29/03 1994
Dychwelodd ir Traeth yn Ionawr 2020 o glwb Llandudno. Chwaraewr hyderus efo digonedd o sgil ar y bl. Gall chwarae ar yr asgell a hefyd fel blaenwr gyda llygad am gl. Chwaraeodd gynta i Port yn 17 oed ac mae hefyd wedi bod gyda chlybiau Bangor, Caernarfon, Caergybi a Treffynnon. Chwaraeodd i dimau ieuenctid Cymru a sgorioiodd hatric i Golegau Cymru yn erbyn Lloegr.
Returned to the club in January 2020 from Llandudno Town. A pacey, confident wide man who can also play in a more central attacking role. Missed much of last season, returning to play his part in the promotion run-in. First played for Port as a 17-year-old, he has also played for Bangor City, Caernarfon Town, Holyhead Hotspurs and Holywell Town. Represented Wales at youth level, scoring a hat-rick for Wales Colleges against England.

MEILIR WILLIAMSDG / DOB:
20/11 1996
Ail-ymunodd r clwb ym Mehefin 2022 o glwb Conwy lle gafodd gyfnod llwyddianus yn y Cymru North. Cynt bu gyda Port rhwng 2016-18 gan sgorio 14 gl mewn 9 (+27) o gemau. Tra gyda CPD Penrhyndeudraeth roedd yn brif sgoriwr y Welsh Alliance gyda 28 gol yn 2018/19. Mae hefyd wedi cynrychioli Amaturiaid y Blaenau, ei glwb cartref.Llynedd, roedd yn rhan o garfan y Cymru North yn yr Cwpan Rhanbarthau UEFA.
Re-joined the club in June 2022 from Conwy Borough where he had a successful time with the Cymru North club. He previously represented Port between 2016-18 scoring 14 goals in 9 (+27) appearances. He has also played for CPD Penrhyndeudraeth where he was the Welsh Alliance top scorer in 2018/19 with 28 goals. He also represented his home town club Blaenau Amateurs.He was part of the Cymru North squad in the UEFA Regions Cup squad last season.

CALLUM PARRY

DG / DOB:
Ymunodd o glwb Llanrwst yng Ngorffennaf 2022. Blaenwr, sydd a record wych fel sgoriwr hynod o drwm a chyson dros y tymhorau diweddar. Cafodd dymor ardderchog yn 2021/22 yn yr Ardal NW yn sgorio 26 o goliau, gan gynnwys dwy gl yn y fuddugoliaeth iw glwb ar Y Traeth. Hefyd mae Callum wedi cynrychioli Bae Colwyn a Hotspyrs Caergybi. Llynedd, roedd Callum yn rhan o garfan y Cymru North yn yr Cwpan Rhanbarthau UEFA.
Joined the club from Llanrwst United in July 2022. A prolific striker who had an outstanding 2021/22 season in the Ardal NW, netting 26 times which included two goals in Llanrwsts 2-0 win at the Traeth. He has been a consistent scorer over recent seasons. Callum has also played for Colwyn Bay and Holyhead Hotspur. He was part of the Cymru North squad in the UEFA Regions Cup squad last season.

CAI HENSHAW

DG / DOB:
Ail ymunodd o CPD Penrhyndeudraeth, Gorffennaf 2022. Ymosodwr digonedd o gyflymder ac yn sgoriwr cyson. Roedd yn rhan o garfan llwyddianus Ail-dm Port o dan Sion Eifion. Yn edrycch ymlaen i chwarae yn Haen 2.. Yn ogystal a Penrhyn mae ei glybiau yn cynnwys Amaturiaid y Blaenau, Dyffryn Nantlle ac Academi y Bala.
Rejoined from CPD Penrhyndeudraeth in July 2022. A pacy striker and a regular goalscorer who was part of the highly successful Port Reserves team under Sion Eifion. Now looks forward to playing at Tier 2. In addition to Penrhyn, Cai has also appeared for Blaenau Amateurs, Nantlle Vale, and the Bala Academy.


CAI JONES


DG / DOB:
03.10.92
Dychwelodd o Gaernarfon am y 3ydd tro yn Awst 2022 wedi iddo chwarae dros 100 o gemau yn ystod y 4 tymor ar yr Oval yn sgorio 16 gl. Gall chwarae yn flaenwr neu rhif 10 a bydd eto yn ychwanegu dawn a phrofiad ir garfan. Chwaraeodd ei gem UGC gynta ar Ffordd Ffarrar dros Port yn 17 oed. Ail ymunodd o Gaernarfon am y tro cynta yn 2014 ac eto yn Ionawr 2020. Chwaraeodd dros Ysgolion Cymru Dan 18.
Re-joined from Caernarfon for the 3rd time in August 2022 after playing over 100 games during the last 4 seasons netting 16 times. Can play as striker or No 10 and will again add quality and experience to the squad. Made his WPL debut for Port aged 17 years at Farrar Road. First re-joined from Caernarfon in 2014, then again in January 2020. Capped for Welsh Schools at Under 18 level.
-->

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us