- CPD Porthmadog FC - Chwaraewyr / Players
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2019-20 / Picture of the 2019-20 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

RHEOLWR / MANAGER:

CRAIG PAPIRNYKDG / DOB: 30/06/1984
Ail apwyntiwyd Craig yn rheolwr y clwb ym mis Rhagfyr 2019, 7 mis ar l gadael y clwb. Yn y cyfamser bun chwaraewr/hyfforddwr gyda CPD Pwllheli. Deilydd trwydded hyfforddi B UEFA. Apwyntiwyd yn rheolwr Port am y tro cynta yn 2014/15 a cafodd ei dymor gorau yn 2018/19 gydar clwb yn gorffen yn y 3ydd safle. Yn chwaraewr, ymunodd Port gynta yn Awst 2013 ou glwb cartre Bermo a Dyffryn ac yn dilyn hyn bun chwaraewr hyfforddwr. Mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Rhuthun ar Bala. Cafodd brofiad cynnar o reoli yn 2006/07 gan arwain Y Bermo i lwyddiant yng Nghynghrair Gwynedd.
The clubs former manager was re-appointed in December 2019, just 7 months after leaving the club. In between times he was player-coach at CPD Pwllheli. Holder of a UEFA B Licence. First became Port manager in 2014/15 and had his best season in 2018/19 with the club finishing in 3rd spot. First joined Port as a player from his home town club Barmouth and Dyffryn FC in August 2013, later becoming player-coach. His former clubs also include Ruthin and Bala. Gained early experience of management leading his hometown club to success in the Gwynedd League back in 2006/07.

IS-REOLWR / ASSISTANT MANAGER:
ALUN WINSTANLEYYmunodd Port yn Ionawr 2020; Yn ymgeisydd am Drwydded A UEFA ar l cwblhau trwydded B yng Nghorffennaf 2018. Cychwynnodd ei yrfa hyfforddi gyda Wrecsam cyn hyfforddi Dan 16 Prestatyn. Camodd fyny i bl-droed hyn yn hyfforddi Caerharfon, pan ennillodd y clwb y Cymru Alliance yn ogystal Cwpan y Gynghrair ddwywaith. Symudodd i Gonwy yn is-reolwr, gan ei cynorthwyor clwb i sicrhau tymor o lwyddiant mewn 3 cystadleuaeth. Yn ei yrfa chwaraeodd yn llawn-amser ir Fyddin ac i nifer o glybiau Haen 2.Cymru.
Joined Port in January 2020. Currently an A Licemce candidate having completed his cohort in July 2018. Started his coaching career at Wrexham before taking over the U16s at Prestatyn.Stepped up to senior football at Caernarfon with the club, winning the Cymru Alliance and the League Cup twice A move to Conwy followed where he was the assistant manager. There he helped the club to a treble winning seasons. During his playing career, he played full time football for the Army, going on to play for various clubs in Welsh Tier 2.

HYFFORDDWR / COACH:
BEN OGILVYDychwelodd ir Traeth yn Ionawr 2022 yn rhan or tm hyfforddi. Amddiffynwr a chwaraeodd dros Port o 2008-10 yn UGC. Cynrychiolodd Dinas Bangor, a fo oedd y ieuengaf i chwarae iddynt mewn cystadleuaeth Ewropaeaidd pan ddaeth ir cae yn erbyn Dinaburg, Latfia yn 2005.Chwaraeodd hefyd i Aberystwyth a Chaernarfon ond daeth ei yrfa fel chwaraewr i ben oherwydd anaf iw benglin pan oedd yn 22 oed. Cafodd brofiad hyfforddi a reoli gyda CPD Pwllheli ei glwb cartref.
Returned to the Traeth as coach in January 2022. A defender, he played for Port from 2008-10 in the WPL. Represented Bangor City and became the youngest player to appear for the club in European competition when he came on against Dinaburg of Latvia in 2005. He also played for Aberystwyth and Caernarfon Town but his playing career was curtailed by a serious knee injury at the age of 22. Gained managerial experience with his hometown club CPD Pwllheli.

RHEOLWR AIL-DM / RESERVES MANAGER:

MIKE FOSTERApwyntiwyd yn Chwefror 2022. Yn arwr ar Y Traeth ac yn gyn capten y clwb. Maen cyn brentis gyda Tranmere Rovers a cynrychiolodd Cymru Dan 21. Dychwelodd ir Traeth ar gyfer tymor cynta Cynghrair Cymru yn 1992. Aeth Mike ymlaen i gynrychioli r clwb 346 (+5) o weithiau mewn 12 tymor yn UGC. Chwaraeodd hefyd i Fangor ac i Aberystwyth gan fynd a;i gyfanswm gemau UGC i dros 400.
Appointed in February 2022. Mike is a Port legend and former club captain. A former Tranmere Rovers apprentice who represented Wales at U21 level. Returned to the Traeth to play in the inaugural League of Wales season 1992. He went on to play 12 seasons in the WPL for Port, making 346 starts. He also played for Bangor City and Aberystwyth Town, taking his WPL appearances to over 400.

HYFFORDDWR FFITRWYDD / FITNESS COACH:

CEDRI ROBERTS


DG / DOB: 01/12/1983
Bu Cedrin cydweithio efo Sion Eifion yn hyfforddwr ffitrwydd yr Ail-dm cyn camu fyny i weithio gydar Tm Cyntaf. Mae ganddo brofiad a chymwysterau or safon ucha, Gradd Dosbarth 1af BSc mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer. Maen dilyn gyrfa fel ffisiolegydd anadlu yn Ysbyty Gwynedd. Bu hefyd yn hyfforddwr ffitrwydd gyda Rygbi Swinton Lions ac efo Carfan Ddatblygol Elt Criced Sir Gaer, yn ogystal gweithio gydar Garfan Gyfeiriadu Brydeinig. Bydd ei ethig gwaith ai sylw ir manylion lleia o gymorth mawr ir staff hyfforddi.
Cedri previously worked with Sion Eifion at Reserve level before stepping up to be first team fitness coach. He is experienced and highly qualified, holding a BSc. 1st class Hons Degree in Sport and Exercise Science. He currently works as a respiratory physiologist at Ysbyty Gwynedd. He has worked as a fitness coach with Swinton Lions Rugby and the Cheshire Cricket Elite Development Squad as well as working with the British Orienteering Squad. His work ethic and attention to detail will be a huge asset to the coaching staff.
Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^


BRADLEY ROBERTS

DG / DOB:
Golwr ifanc sydd wedi creu argraff gyda Ail-dm y clwb . Chwaraeodd ei gm gynta ir tm cynta yn y fuddgoliaeth Tlws CBDC dros Tywyn Bryncrug
A young keeper who has impressed for the successful Reserves team. Made his first team debut in the FAW Trophy victory over Tywyn Bryncrug

PAUL PRITCHARD


DG / DOB: 26/05/1984.

Ail ymunodd r clwb yn Ionawr 2022 o Hotspyrs Caergybi. Cafodd y golwr profiadol dymor gwych yn ei gynta ar Y Traeth yn 2018/19, yn cadw 16 llechen ln mewn gemau gynghrair a chwpan ond amharodd anafiadau arno yn ystod 2019/20. Maen golwr talentog sydd wedi ennill parch mawr yn dilyn ei wasanaeth yn Uwch Gynghrair Cymru gyda Cei Conna ar Rhyl ac yn y Northern Premier gyda Warrington. Capten Ynys Mn yn y fuddugoliaeth wych yng Nghemaur Ynysoedd 2019.
Re-joined the club in January 2022 from Holyhead Hotspurs. The experienced keeper had an outstanding first season at the Traeth in 2018/19, keeping a remarkable 16 league and cup clean sheets but injury disrupted his 2019/20 campaign. Highly respected, he has played for Connahs Quay and Rhyl in the WPL and for Warrington Town in the Northern Premier League. Captained Ynys Mn to their Island Games triumph in 2019.
-->

Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

JOSH BANKSDG / DOB:
21/05/1992
Chwaraewyr sydd wedi rhoi gwasanaeth eithriadol o ffyddlon ir clwb. Bydd yn cychwyn ei 9fed tymor ar Y Traeth ers ymuno oi glwb cartref, CPD Pwllheli yn Hydref 2012.Ar gychwyn tymor 2021/22 mae Josh wedi chwarae 208(+7) o gemau cynghrair a chwpan dros y clwb.Cefnwr chwith talentog a phrofiadol sydd yn mwynhau ymosod. Y tymor diwetha cafodd gyfnodau da hefyd wrth iddo lenwi yng nghanol yr amddiffyn lle bu ei allu yn yr awyr, yn y ddau focs, yn fanteisiol iawn.
One of the clubs longest serving players, his loyalty continues as he starts his 9th season at the Traeth in 2021/22.Up to the start of the 2020/21 season Josh has made 208 (+7) league and cup appearances Joined Port from hometown club Pwllheli in October 2012. A very experienced talented left back who loves to attack. He has also been a success when covering as a central defender where his aerial ability in both boxes has also proved more than useful.

BEN FISHERDG / DOB:
Ymunodd r clwb or Bermo. Mae Ben yn chwaraewr ifanc talentog a fu gydar Bermo am 3 mlynedd. Bu hefyd yn rhan o garfan Dan 19 Academir Bala. Chwaraewr amryddawn syn medru chwarae fel cefnwr neu camu i ganol y cae. Chwaraewr gyda llawer iawn o botensial a mae Craig Papirnyk yn edrych ymlaen iw weld yn datblygu gydar clwb.
Joined the club from Barmouth. Ben is a talented young player who has been with Barmouth for the past 3 years He has also been part of the Bala U19s Academy squad. A versatile player who can slot in at either full-back or step into midfield. Ben has loads of potential and Craig Papirnyk looks forward to helping him develop as a player for years to come.

JAMES MORGANDG / DOB:
Ymunodd r clwb yng Nghorffennaf 2021. Amddiffynnwr canol sydd a gall hefyd chwarae fel cefnwr de neu yng nghanol y cae. Chwaraewr o safon ar rheolwr yn disgwyl ei weld yn cryfhau a datblygu o fewn y clwb. Un bydd yn slwr o greu argraff ar ffyddloniaid y clwb. Ynghynt chwaraeodd i Tywyn/Bryncrug.
Joined the club in July 2021. He is a young centre half who can also play right back or centre midfield. He is a quality player whom the manager feels will get stronger and develop within the club us. A new signing who will impress the Port faithful. He previously played for Tywyn/Bryncrug

EURON ROBERTSDG / DOB: 18/11/1985
Ail-ymunodd yn Ionawr 2022 ar l cynrychiolir clwb yn llwyddianus yn l yn 2009/12 yn UGC ar Cymru Alliance. Mae cyn chwaraewr Academir Wolves yn gyffyrddus mewn safleoedd ar draws y pedwar cefn. Daw a digonedd o brofiad ir garfan. Cynt chwaraeodd iw glwb cartref Blaenau Ffestiniog a mae ei cyn glybiau hefyd yn cynnwys Llanfairpwll ar Bala.
Re-joined the club in January 2022 having previously enjoyed a successful period with the club back in 2009/12 playing in the WPL and also the Cymru Alliance. The former Wolves Academy player is comfortable anywhere along the back four and brings a wealth of experience to the squad. Has represented his hometown club Blaenau Ffestiniog and his former clubs also include Llanfairpwll and Bala Town.

NATHAN CRAIGDG / DOB:
25/10/91
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2021, yn arwydd o fwriad y clwb, Bu yn Academy Everton ers yn 12 oed gan chwarae ei gm gyntaf ir prif dm yn 2009 yng Nghwpan Ewropa. Bu hefyd yn chwaraewr proffesiyniol gyda Torquay Utd. Helpodd Gaernarfon i godi or Welsh Alliance ir Cymru Premier. Yn rhyfeddol, oi safle fel cefnwr chwith ymosodol, sgoriodd 87 o goliau mewn 287 o gmau iw glwb cartref. Enillodd gapiau dros Gymru ar lefel Dan 17, Dan18 a Dan 21. Bu hefyd gyda Fflint am gyfnod byr.
A major signing for Port in July 2021. Came through the Everton Academy, making his first team debut in 2009 in an Europa Cup-tie. Also played professionally forTorquay Utd. Helped Caernarfon Town rise from the Welsh Alliance to the Cymru Premier. From his attacking left back position he scored a remarkable 87 goals in 287 appearances his home town club. Gained caps for Wales at U17, U18 and U21 level. He also appeared briefly for Flint.

SOL KEMPSTERDG / DOB:
Chwaraewr ifanc addawol iawn a wnaeth ei farc mewn Ail-dm hynod o lwyddianus. Hyn sydd wedi sicrhau iddo ddyrchafiad ir garfan hyn. Chwaraeodd ei gm gynta ir tm cyntaf fel dewis hwyr yn nhymor 2019/20 gan ddangos ei hunan hyder ai sgiliau amddiffynnol yn erbyn ymosodwyr cryf Y Fflint. Sgoriodd ei gl gynta yn Llanelwy ym mis Hydref. Graddiodd mewn Gwyddorau Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor yn 2021.
A young player of great promise who made his mark in a highly successful Reserve outfit. This has earned him his promotion to the senior squad. Made his first teams debut in season 2018-19 as a late replacement showing his self belief and defensive qualities against a strong Flint formation. Netted his first senior goal at St Asaph in October. Graduated in Sports Science at Bangor University in 2021.

MATTHEW ROBERTSDG / DOB:
Aelod o Ail-dm llwyddianus y clwb a gafodd ddyrchafiad ir brif garfan ar gyfer tymor 2021/22. Heb ddechrau gm ir tm cyntaf eto, ond wedi bod ar y fainc, a daeth ymlaen fel eilydd am y tro cyntaf y tymor hwn mewn gm Tlws CBDC.
Played for the clubs successful Reserve team and has been promoted to the senior squad for the 2021/22 season. Yet to make a start for the first team but has been on the bench but came on as a sub for the first time this season in the FAW Trophy

8. IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd r clwb ym mis Ionawr 2022. Cynt bun aelod allweddol or garfan ers ymuno o CPD Penrhyndeudraeth yn Hydref 2014. Bun gapten ar Port ac yn graig yng nghanol amddiffyn. Hogyn lleol syn amddiffynwr digyfaddawd ac effeithiol iawn gan hefyd dosbarthun greadigol or cefn.Bu am gyfnod hefyd gyda Chaernarfon. Dechreuodd ei yrfa yn chwaraewr ifanc ar y Traeth gan hefyd gynrychioli Dyffryn Nantlle a bu am gyfnod gyda Chaernarfon.
Re-joined the club in January 2022. Had previously been a key member of the squad since signing from CPD Penrhyndeudraeth in October 2014. He has captained Port and a rock at the centre of the defence. A local boy who is a highly effective, uncompromising defender who distributes creatively from the back. Spent time at the Traeth as a youngster also played for Nantlle Vale and had a recent spell at Caernarfon.

CAI PARRYDG / DOB:
04/11/1997
Ail ymunodd o glwb Nantlle Fl yn Ionawr 2022. Chwaraewr ochr chwith talentog, bu Cai yn yr Academi ar y Traeth gan hefyd chwarae ir clwb yn nhymor 2016/17. Bu gyda Cei Conna yn chwaraewrar ysgoloriaeth ac mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Llanrug a Rhuthun.
Re-joined the club from Nantlle Vale FC in January 2022. A skilful left sided player Cai was an academy player at the Traeth who also appeared for the club in 2016/17 season. He was a scholarship player at Connahs Quay and his former clubs include Llanrug Utd and Ruthin Town
-->


Canol Cae / Midfield
Top^^

IFAN EMLYNDG / DOB:
18/05/98
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2017 o glwb Bangor, lle serenodd i dm Dan 19 llwyddianus y clwb. Chwaraewr ifanc talentog gyda dyfodol disglair yn y gamp. Pwyllog a dylanwadol yng nghanol cae, efor gallu i daro cefn y rhwyd gyda ergydion troed chwith o bell.. Yn 2018/19 dechreuodd 34 o gemau gan sgorio 4 gl ond amharwyd arno yn 2019/20 gan anaf hir dymor ond bydd yn l ar gyfer 2020/21. Wedi cynrychioli Academiau Cymru Dan 19 a hefyd Colegau Cymru Dan18
Joined Port in July 2017 from Bangor City where he starred for their successful U19s. A young talented player who has a bright future in the game. Calm and composed in midfield, he also has the ability to strike goals from distance with a great left foot. In 2018/19 he started 34 games scoring 4 goals but missed much of last season with a long term injury. Will be back for 2020/21 . Was a member of Wales Academy U19 squad and also the Welsh Colleges U18s.

RHYS ALUN WILLIAMSDG / DOB:
13/11/97
Ymunodd r clwb ym Mehefin 2019 ar l treulio dau dymor gyda chlwb Nantlle Fl, clwb hefyd aeth yn l iddo ar fenthyg yn ystod rhan olar tymor diwetha. Gall chwarae yng nghanol cae neu ar yr asgell. Chwaraewr ymosodol gyda llygad am gl. Yn ystod ei ddau dymor ar Faes Dulyn sgoriodd 30 o goliau. Yn 2020/21 daw yn l ir clwb lle fun aelod or garfan ddatblygol Dan 19.
Joined the club in June 2019 from Welsh Alliance Division 1 club Nantlle Vale where he spent two seasons, a club he also returned to on loan towards the end of last season. Plays on the wing or as an attacking midfielder with a eye for goal. During his two seasons at Maes Dulyn he netted 30 goals. For 2020/21 he returns to the Traeth where he was also a part of the U19 development squad

GARETH JONES-EVANSDG / DOB:
02/07/1992
Capten y clwb am 2021/22. Ail ymunodd Port yn Ionawr 2020 oi glwb cartref Pwllheli.Chwaraewr canol cae creadigol sydd yn gyfforddus mewn safleoedd ar draws canol cae. Mae ganddor gallu i agor amddiffyn drwy'r canol neu a chroesiadau cywir o safleoedd llydan. Yn beryg gyda ciciau gosod ac efo ergydion o du allan ir bocs. Cafodd dau gyfnod blaenorol ar Y Traeth rhwng 2010-13 a 2016-18. Chwaraeodd hefyd i Gaernarfon a Hotspyrs Caergybi.
Club captain for 2021/22 Re-joined Porthmadog in January 2020 having had two previous spells at the club between 2010-13 and 2016-18. A creative midfield player who gives his manager options right across the midfield . Great ball distribution, can open defences through the middle or with his deliveries from wide positions. A threat from set pieces and with accurate strikes from outside the box. His previous clubs also include Caernarfon Town and Holyhead Hotspurs.

DEWI THOMASDG / DOB:
06/10/1994
Ail ymunodd Port yn haf 2020 ar l treulio cyfnod ynghynt ar Y Traeth dorrwyd yn fyr gan anaf.Treuliodd llawer oi yrfa hyd yma gyda Chaergybi. Bydd yn dda gweld chwaraewr a record dda o berfformio yn erbyn Port, bellach ar ein hochr. Chwaraewr talentog canol cae ymosodol sydd hefyd yn medru canfod y rhwyd.
Re-joined Port in the summer of 2020 after an all too short previous spell at the Traeth, curtailed by injury. Has spent a large part of his career to date at Holyhead Hotspurs. Good to have a player who has put some great performances against Port now lining up on our side. A talented attacking midfielder with an eye for goal.

STUART ROGERSDG / DOB:
Ail-ymunodd Port ar gyfer tymor 2021/22. Maen dychwelyd ir Traeth lle dreuliodd dau dymor rhwng 2014 a 2016, gan chwarae 36 (+20) o gmau a sgorio 5 gwaith. Ers hynny bun aelod o garfan llwyddianus CPD Cegdfa am 5 tymor. Arwyddodd y chwaraewr canol cae creadigol i Port am y tro cyntaf ooi glwb lleol Bermo a Dyffryn.
He re-joined Port for the 2021 /22 season. He returns to the Traeth, where he spent two seasons between 2014 and 2016 playing 36 (+20) games and netting 5 times. Since then, he has been part of a successful Guilsfield FC squad for five seasons. The creative midfielder signed for Port for his first stint at the Traeth from Barmouth and Dyffryn. .

MARCUS BANKSDG / DOB:
Ymunodd y chwaraewr 19 oed Port oi glwb cartref CPD Pwllheli yn haf 2020. Mae wedi creu cryn argraff gan chwarae i dm cynta Pwllheli o oed ifanc. Hefyd bu gyda tm datblygol Dan 19 clwb Dinas Bangor a cafodd ei alw i wersyll ymarfer Academiau Cymru yn Ionawr 2019. Mae Marcus yn aelod o deulu Banks sydd wedi cyfrannu gymaint ir clwb: yn gefnder ir chwaraewr presennol, Josh Banks, ac yn nai ir cyn chwaraewr. Chris Banks
The highly regarded 19 year old joined Port in the summer of 2020 from his hometown club CPD Pwllheli. A first team player at Pwllheli from a young age, he has also played for Bangor Citys U19 Development Squad and was called up to a Welsh Academy training camp in January 2019. Follows in a line of quality Banks family members who have represented the club; a cousin of current player Josh Banks and nephew of former player Chris Banks.

PAUL LEWISDG / DOB:
17/04 /87
Ail ymunodd Port yng Nghorffennaf 2021. Y tro cynta iddo arwyddo oedd yn 2013 ac wedyn eto yn 2015. Chwaraewr profiadol gyda throed chwith effeithiol iawn. Gall chwarae yn unrhyw safle ar hyd yr ochr chwith. Ymunodd Port oi glwb cartre Bermo a Dyffryn. Hefyd cafodd gyfnod byr gydar Bala yn ystod gmau yn Ewrop yn 2013.
Re-joined Port in the July 2021 having first signed for the club in 2013 and then again in 2015. An experienced player who possesses an excellent left foot and can play anywhere along the left side. Joined Port from hometwon club Barmouth and Dyffryn and also had a brief spell with Bala Town during their 2013 European matches

CIAN PRITCHARDDG / DOB:
Chwaraewr ifanc addawol sydd wedi creu argraff gydar Ail-dm. Fel canlyniad i hyn, cafodd ei gyfle yn eilydd yn Rhostyllen cyn cychwyn ei gm gynta' yn Nhlws CBDC yn erbyn Cefn Albion. Aeth y chwaraewr 16 oed ymlaen i rhwydo ei gl gynta' ym mis Hydref, yn erbyn clwb Dinas Llanelwy.
A young player who has impressed for the Reserves. This led to him making a successful debut as a sub in the Ardal North West fixture at Rhostyllen and followed this making his first senior start in the FAW Trophy against Cefn Albion.The 16 year=old went on to score a first senior goal in October against St Asaph City

GUTO GRIFFITHDG / DOB:
Chwaraewr ifanc addawol sydd wedi creu argraff gydar Ail-dm. Daeth or fainc am y tro cynta yn y fuddugoliaeth deos Brickfield Rangers. A promising young player who has impressed for the Reserves. Made his debut appearance from the bench in the victory over Brickfield Rangers.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^


JAMIE MCDAIDDG / DOB:
29/03 1994
Dychwelodd ir Traeth yn Ionawr 2020 o glwb Llandudno. Chwaraewr digon o gyflymder a sgil.Gall chwarae ar yr asgell a hefyd fel blaenwr efo llygad am gl. Chwaraeodd gyntai Port yn 17 oed ac mae hefyd wedi bod gyda chlybiau Bangor, Caernarfon, Caergybi a Treffynnon. Bun llwyddiant gyda timau ieuenctid Cymru gan sgorio hatric i Golegau Cymru yn erbyn Lloegr.
Returned to the club in January 2020 from Llandudno Town. A pacey, skilful wide man who can also play in a more central attacking role. First played for Port as a 17-year-old, he has also played for Bangor City, Caernarfon Town, Holyhead Hotspurs and Holywell Town. Successfully represented Wales at youth level, scoring a hat-rick for Wales Colleges against England.

JOHN LITTLEMORE


DG / DOB:
09/12/1994
Ail ymunodd r clwb yn Gorffennaf 2021. Arwyddodd gynta i Port yn haf 2019 cyn gadael yn Ionawr 2020 i ymuno gyda Conwy. Ymysg ei gyn glybiau erail mae Hotspyrs Caergybi, Bangor a Met Caerdydd. Cafodd brofiad o chwarae yn UGC gyda Met Caerdydd yn ystod 2016/17 Blaenwr talentog a gonest, yn weithiwr caled ac yn medru chwarae yn unrhyw un or tri safle blaen.Cynrychiolodd Ynys Mn yn ei llwyddiant yng Nghemaur Ynysoedd.
Re-joined Port in July 2021 after originlly signing for them in the summer of 2019 from Holyhead Hotspur. Experienced WPL football in 2016/17 with Cardiff Met. Played also for Bangor City U19s earning a place in the clubs first team squad. A talented forward who can play anywhere along the front three, honest and hard-working, Represented Ynys Mn in their Island Games success.

MATTHEW JONESDG / DOB:
Ymunodd r clwb yng Nghorffennaf 2021 o glwb Llanerchymedd lle dreuuliodd ddau gyfnod. Blaenwr chwim sydd a record dda fel sgoriwr ac mewn cyfnod byr ar Y Traeth wedi profi fod ganddor ddawn I ganfod y rhwyd. Treuliodd hefyd nifer o dymhorau gyda Llangefni. ac ymysg ei gyn glybiau hefyd mae Bodedern.
Joined Port in July 2021 from Llanerchymedd where he spent two successful periods. An out and out stiker with a really good scoring record and has already impressed at the Traeth showing that he has the ability to find the net. Before re-joining Llanerchymedd he spent several seasons with Llangefni Town and his former clubs also include Bodedern Athletic.

JULIAN WILLIAMSDG / DOB:
03/04/95
Ail ymunodd r clwb yn yng Nghorffennaf 2021 o Fae Colwyn. Cynt bu ar Y Traeth rhwng 2015 a 2019 gan rhwydo 47 o goliau mewn 92(+15) o gmau. Ar ei CV mae yna hatric mewn dim ond 11 munud yn erbyn Llanfair Utd. Mae ganddor ddawn i newid gm mewn flach. Ymysg ei gyn glybiau mae Y Rhyl, Caergybi a Llandudno.
Re-joined the club in July 2021 from Colwyn Bay. He previously played for Port for 4 seaspns between 2015 and 2019 when he netted 47 goals in 92(+15) games. His CV includes hat-trick in just 11 minutes against Llanfair Utd in 2016. Has the ability to change a games in an instant. His former clubs also include Rhyl, Holyhead and Llandudno.

RHYS HUGHESDG / DOB:
Sgoriwr cyson ir Ail-dm gan cynnwys 7 gl mewn buddugoliaeth 11-1 dros Ail-dm Conwy. Blaenwr cyflym, daeth ymlaen yn eilydd ir tim cynta yn erbyn Bwcle yng Nghwpan Cymru a rhwydodd ei gl gynta'i'r brif dm yn y fuddugoliaeth dros Llai.
A prolific scorer for the Reserves including a 7 goal haul in a 11-1 win over Conwy Borough Res. The pacy forward made his seasons senior debut as a late sub against Buckley Town in the Welsh Cup and scored his first senior goal in the victory over Llay Welfare.

CARL O'HARADG / DOB:
Chwaraewr addawol or ail-dm sydd wedi ymateb iw alw fyny i garfan y tm cynta. Daeth or fainc i chwarae ei gm gynta yn y fuddugoliaeth dros Brickfield Rangers.
Promising Reserve team player who has responded to the call-up to the first team squad. Made his debut appearance from the bench in the victory over Brickfield Rangers.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us