Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
21/04/21
Angen stiwardiaid at glinig Brechu / Stewards required at Vaccination Clinic

Maer clwb wedi derbyn cais wrth y Bwrdd Iechyd i helpu stiwardio adeg y clinigau brechu yn Ysgyty Alltwen ar Gwener/Sadwrn/Sul 14/15/16 MAI gan gynorthwyo efo parcio, rhoi cyfarwyddiadau, cyngor ac yn y blaen. Bydd y clinigau i rhai rhwng 18 a 29 yn cael eu cynnal o 8.00am hyd at 6.00pm.
Y shifftiau ir gwirfoddolwyr:
Bydd yn bosib torrir cyfnodau i 3 shifft 7.30 i 11,00, 11,00 i 2.30 a 2.30 i 6.00
Neu 2 shifft 7.30 i 12,30 a 12.30 i 6.00
Os ydych yn barod i wirfoddoli cysylltwch efo Clive Hague ar 07562641203 (ar tecst fyddai orau) neu ar e-bost: haguejanclis@aol.com
Bydd Clive angen gwybod eich Enw, Manylion cyswllt ar dyddiau ac amserau yr ydych yn barod i wirfoddoli.
Diolch ichi rhag blaen.

The club have received a request from the local Health Board, to help in providing volunteer stewards, to help with car parking, directions, advice etc at Ysbyty Alltwen for vaccination clinics, for those who are 18 to 29 year old, on Friday/Sat/Sun 14/15/16 May. The clinics are scheduled to run from 8.00am to 6.00pm.
The shifts for volunteers:
This could be broken down to 3 shifts 7.30 to 11.00, 11.00 to 2.30 and 2.30 to 6.00.
Or 2 shifts 7.30 to 12.30 and 12.30 to 6.00.
Clive Hague has agreed to be the contact for people who want to volunteer.
Contact number 07562641203, preferably by text, or email haguejanclis@aol.com
Clive will need name, contact details, and day & times that volunteers will commit to.
Thanks for your support.
12/05/21
BINGO NOS LUN / MONDAY NIGHT BINGO

Bingo @ CPD Porthmadog FC Ni fydd Bingo nos Lun yng nghlwb cymdeithasol y Traeth yn dechrau tan Mehefin 14eg.
Ar hyn o bryd mae llawr y clwb cymdeithasol yn cael ei adnewyddu yn dilyn llifogydd mis Ionawr.
Rydym yn edrych ymlaen i groesawu aelodau hen a newydd mis nesaf.

The Monday evening Bingo at the Traeth clubhouse will not restart until Monday June 14th. The clubhouse floor is in the process of being replaced following the flooding in January.
We apologise for any inconvenience caused and look forward to seeing members old and new next month.
08/05/21
Paul Pritchard i ymuno Chaergybi / Pritch leaves for Holyhead

Paul Pritchard Newyddion siomedig i ddilynwyr Port wrth ir golwr talentog Paul Pritchard benderfynu gadale y clwb.
Meddai Craig Papirnyk, Mae Caergybi wedi cynnig amdano ac mae wedi penderfynu gadael. Er fy mod yn hynod siomedig rwyn ddiolchgar ei fod wedi ymuno ni tri tymor yn l.
Mae Paul yn golwr grt ond hyd yn oed yn well person, bu yn hollol onest efo mi or cychwyn cynta ac rwyn parchu ei benderfyniad i chwarae yn agosach iw gartref gan roi mwy o amser iw deulu.
Ymunodd r clwb yn 2018 gan roi gwasanaeth gwych. Bydd yn cael ei gofio gan y ffyddloniaid am nifer o arbedion arbennig iawn ac am gamp arbennig yn cadw 16 llechen ln mewn gmau cynghrair a chwpan yn ystod tymor 2018/19.
Diolch Pitch a phob lwc.

Disappointing news for Port followers as talnted keeper Paul Pritchard decides to leave the club.
Criag Papirnyk said, Holyhead have come in for Pail and he has decided to leave. Although I am gutted Pritch is leaving I am thankful to him for joining us a few seasons ago.
Paul is a great keeper but a better person, who has been honest with me from day one and I completely respect and understand his decision to play closer to home and give more time to his family.
A key signing in 2018, Paul has given the club great service and will be remembered by the Traeth faithfull for some truly memorable saves and for his outstanding achievement keeping 16 league and cup clean sheets in 2018/19.
Thanks and all the best Paul.
08/05/21
Y clwb yn Cadwr Drwydded / Club retains Licence

CBDC / FAW Daeth newyddion da ddoe fod Port i gadw y Drwydded Haen 2 ar gyfer tymor 2021/22. Gwnaed y penderfyniad gan Gorff Trwyddedu CBDC yn y cyfarfod ddoe.
Meddai Craig Papyrnik wrth dderbyn y newyddion, Llongyfarchiadau ir clwb a da iawn ir holl wirfoddolwyr am gadw a chynnal y Drwydded Haen 3.
Mae gan y gwirfoddolwyr pob rheswm i deimlon falch or penderfyniad. Bu yn amser anodd i bob clwb yn ceisio cynnal safonau yn erbyn cefnlen COVID-19. Ond yn ychwanegol at hynny cafodd Port ergyd enfawr y llifogydd difrifol a darodd y Traeth. Er waetha hyn cyflawnodd Phil Jones ai dm o wirfoddolwyr wyrthiau yn cyflwyno gymaint o welliannau ar Y Traeth fel bydd cefnogwyr yn gweld wrth i bl-droed ddychwelyd.
Gall y sylw droi bellach i faterion ar y cae wrth i bl-droed gystadleuol ddychwelyd ym mis Gorffennaf.

The FAW Tier 2 First Instance Body meeting yesterday have awarded Port their Tier 2 License for season 2021/22
A very pleased manager, Craig Papirnyk, said Congratulations to the club and well done to all you volunteers for maintaining the Tier 2 licence.
The volunteers have every reason to feel proud at the decision. It has been a difficult time for all clubs attempting to maintain standards against a COVID-19 backdrop. In addition to COVID, Port received a massive hit from the serious flooding suffered at the Traeth. Despite all this, Phil Jones and his team of volunteers have performed miracles at the Traeth as supporters will find out when football finally returns to the Traeth.
Attention will now trun to on field matters as we look forward to a July commencement of competitive football.
05/05/21
Sin Jones i adael Y Traeth / Sin Jones to leave the Traeth

Mae rheolwr yr Ail Dm, Aaron Rickards, wedi rhyddau y newyddion fod ei is-reolwr Sin Jones i adael y clwb.
Meddai Aaron, Mae galwadau newydd yn ei swydd yn ei gwneud yn anodd iddo deithio i Port yn wyrhnosol ac oi rhan o maer amseriad wedi gweithion dda gan ei fod wedi derbyn cynnig clwb Llangefni o swydd rheolwr eu hail dm..
Bydd Sin yn gadael gyda phob dymuniad da a diolch iddo am ei gymorth dros y ddwy flynedd ddiwetha (yn ystod y tymor ac yn y cyfnod clo) ac rwyn siwr ei fod o'n teimlo yr un fath am y gefnogaeth a gafodd gan y clwb.
Ar rhan y clwb, ychwanegodd Craig Papirnyk ei ddymuniadau gorau i Sin gan ddiolch iddo am ei ymroddiad ai gefnogaeth i Aaron.
Isod gweler datganiad Sin.

Reserve team manager, Aaron Rickards has announced that his assistant Sin Jones will be leaving the club.
Aaron said, New work commitments have made it difficult for him to travel down to Port every week and the timing has worked well for him, as he has been offered the Llangefni Town Reserves managers job.
Sion goes with my best wishes and has been a great help for the past 2 years (season and lockdown) and Im sure his feelings are returned towards the club.
First team manager Craig Papirnyk on behalf of all at the club added his best wishes, thanking Sin for his committment to the club and his support of Aaron.
Below is Sion's statement
05/05/21
Datganiad Sin / Statement from Sin.

Wrth ymadael ar clwb mae Sin Jones wedi rhyddhau y datganiad hwn.
Gyda chalon drom maen rhaid imi adael y clwb gan fod trefniadau gwaith newydd wedii gwneud yn amhosib imi deithio ganol wythnos i Port ar gyfer gmau ac ymarfer.
Gallaf ddweud yn sicr fy mod wedi mwynhau bod yn rhan or clwb dros y blynyddoedd diwetha, a derbyn croeso gan bawb a theimlo fel un ohonoch
Mae gweithio gydar bwrdd ar staff hyfforddi mae wedi bod yn gymorth mawr yn fy natblygiad. Mae cael bod yn rhan o glwb mawr a phroffesiynol fel Port wedi bod yn ddylanwad ar fy nyfodol fel hyfforddwr.
"Diolch yn arbennig i Aaron am roi cyfle imi ddechrau fy nhaith fel hyfforddwr. Rwyf wedi dysgu gymaint wrth hyfforddwyr y clwb.
Wrth edrych ymlaen rwyf wedi cael cynnig swydd rheolwr ail-dim Llangefni ac wedi ei dderbyn gan fod yn bosib imi weithio o gwmpas y galwadau gwaith. Diolch hefyd ir clwb am ariannu fy natblygiad fel hyfforddwr

Pob lwc a phob dymuniad da Sin.

On his departure from the club Sin Jones has released this statement
It's with a heavy heart I have to leave as new work arrangements have made it impossible to travel to Port midweek for training and games.
I can honestly say I've loved being part of the club the last few years, welcomed in by everyone involved and made to feel like one of your own.
Working with the board and the coaching staff it has been a huge help in my development to be part of a huge and professional club like Port and hopefully put me in good shape for my future coaching.
Special thanks to Aaron for giving me the opportunity to begin my coaching journey and I have learnt so much from all coaches at the club.
Going forwards I have been offered the managers job at Llangefni Town Reserves and have accepted as I can work the club around working commitments. Also big thank you to all at the club for the funding to help me progress as a coach.

Thanks and best wishes Sin.
26/04/21
Edrych ymlaen at ail-gychwyn / Looking forward to the return of Football

CBDC / FAW Bydd cystadleuthau Cwpan Y Gymdeithas Bl-droed yn cychwyn yn fuan yn 2021/22. Cawn edrych ymlaen at gm gystadleuol gyntar tymor ar Sadwrn, 24 Gorffennaf pan fydd Port yn ymuno a Cwpan JD Cymru yn Rownd Gymhwyso 2
Yn y tymor sydd i ddod bydd Port hefyd yn cystadlu am Gwpan Amatur CBDC gan ymuno ar gyfer Rownd 2. Chwareir y rownd yma ar Sadwrn, 7 Awst.
Bydd yr Ardal North yn cychwyn ar Sadwrn, 31 Gorffennaf.

FAW Cup competitions are set to make an early start in 2021/22. It is likely that Ports first competitive fixture will be on Saturday, 24th July when they enter the JD Welsh Cup at Quaylifying Round 2.
In season 2021/22 Port will also enter the FAW Amateur Trophy. They will join at the Round 2 atage and this round is set to be played on Saturday, 7th August.
The Ardal League season will commence on Saturday, 31st July.
21/04/21
Angen stiwardiaid at glinig Brechu / Stewards required at Vaccination Clinic

Maer clwb wedi derbyn cais wrth y Bwrdd Iechyd i helpu stiwardio adeg y clinigau brechu yn Ysgyty Alltwen ar Gwener/Sadwrn/Sul 14/15/16 MAI gan gynorthwyo efo parcio, rhoi cyfarwyddiadau, cyngor ac yn y blaen. Bydd y clinigau i rhai rhwng 18 a 29 yn cael eu cynnal o 8.00am hyd at 6.00pm.
Y shifftiau ir gwirfoddolwyr:
Bydd yn bosib torrir cyfnodau i 3 shifft 7.30 i 11,00, 11,00 i 2.30 a 2.30 i 6.00
Neu 2 shifft 7.30 i 12,30 a 12.30 i 6.00
Os ydych yn barod i wirfoddoli cysylltwch efo Clive Hague ar 07562641203 (ar tecst fyddai orau) neu ar e-bost: haguejanclis@aol.com
Bydd Clive angen gwybod eich Enw, Manylion cyswllt ar dyddiau ac amserau yr ydych yn barod i wirfoddoli.
Diolch ichi rhag blaen.

The club have received a request from the local Health Board, to help in providing volunteer stewards, to help with car parking, directions, advice etc at Ysbyty Alltwen for vaccination clinics, for those who are 18 to 29 year old, on Friday/Sat/Sun 14/15/16 May. The clinics are scheduled to run from 8.00am to 6.00pm.
The shifts for volunteers:
This could be broken down to 3 shifts 7.30 to 11.00, 11.00 to 2.30 and 2.30 to 6.00.
Or 2 shifts 7.30 to 12.30 and 12.30 to 6.00.
Clive Hague has agreed to be the contact for people who want to volunteer.
Contact number 07562641203, preferably by text, or email haguejanclis@aol.com
Clive will need name, contact details, and day & times that volunteers will commit to.
Thanks for your support.
14/04/21
Tymor 2021/22 i gychwyn yn gynnar / Season 2021/22 to make an early start

CBDC / FAW Mae Bwrdd Cynghreiriau Cenedlaethol CBDC wedi cadarnhau bydd tymor 2021/22 yr Ardal Leagues yn cychwyn ar Sadwrn, 31 Gorffennaf
. Cymerwyd y penderfyniad hwn yn dilyn cyngor Cynllun Rheoli Covid-19 y Llywodraeth sydd yn cygnghori mae y gwanwyn ar haf sydd yn cynnig y gobaith gorau i chwarae pl-droed gan fod lefelaur haint yn is a hefyd bydd mwy o bobl wedi derbyn y brechlyn. Maer cynllun hefyd yn dangos fod yna bosibilrwydd i 3ydd ton or haint ddod yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
Mae CBDC am wneud y mwya or cyfleon i chwarae gymaint o gmau a phosib cyn ir bygythiad posib hwn amharu ar y tymor.

The FAW ) National Leagues Board has confirmed that the Ardal Leagues will make a start for the 2021/22 season on Saturday, 31 July
. The decision to start earlier has been taken following guidance that has been issued in the Welsh Government Coronavirus Control Plan, which advises that spring and summer give us hope of more freedom, as rates of infection fall and more people are vaccinated. The Control Plan also details that scientific modelling from a range of sources points to the very high likelihood of a third wave of infections later this year
. Therefore, the FAW is looking to maximise the playing opportunities where possible in the 2021/22 season, whilst taking into account the possible threat of further interruptions to competitions.
10/04/21
Gweithgareddau awyr agored / Outdoor Activities

CBDC / FAW Croesawyd penderfyniad Llywodraeth Cymru (ar 9 Ebrill} i ganiatu gweithgareddau awyr agored i hyd at 30 o oedolion. Bydd caniatd i hyn gychwyn or 26 Ebrill {yn lle y 3 Mai}.
Golyga hyn y gall clybiau geisio caniatd i chwrae gemau cyfeillgar o 26 Ebrill ymlaen gan gadw at y rheol 30-person.
Yn dilyn penderfyniad y Llywodraeth bydd CBDC yn adolygu ei threfniadau.

The Football Association of Wales has welcomed the 9 April news from the Welsh Government, that outdoor activity for up to 30 adults can now restart from 26 April instead of the previously set date of 3 May
. This will mean that clubs can seek permission to play friendly matches within the 30-person limit as and from 26 April.
Following the Governments deision the FAW is reviewing its protocols.
06/04/21
Nwyddaur clwb ar werth yn PIKES / Club Merchandise on sale at PIKES

Newyddion da i gefnogwyr!!
Cewch bellach bicio i SIOP PIKE'S, Stryd Fawr, Porthmadog a phrynu rhai o nwyddaur clwb.
Hetiau a chapiau amrywiol, sgarffiau, bathodynnau ac yn y blaen.
Diolch i Meryl Pike am ei chydweitrediad hael.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS


Good news for Supporters!!!
They will now be able to get their club merchandise at PIKES NEWSAGENTS, High Street, Porthmadog.
Bobble, beanie and bucket hats, baseball caps, scarves, club pennants and pin badges.
Thanks to Meryl Pike for her co-operation and generosity.
03/04/21
Cychwyn cynnar i Gwpan Cymru / July start for Welsh Cup

CBDC / FAW Bydd rowndiau cynnar Cwpan Cymru 2021/22 yn cychwyn yng nghynt nag arfer eleni gyda Rowndiau Cymhwyso 1 & 2 yn cymryd lle ar y 10fed ar 24ain o fis Gorffennaf gydar Rownd 1af yn dilyn ar Awst 14eg.
Bwriad CBDC ydy manteisio ar y cyfle i gynnal gmau lle mae hyn yn bosib yn ystod tymor 2021/22 gan hefyd gymryd i ystyrieth y bygythiad o fwy o rhwystrau posib ir cystadleuthau.
Bydd mynediad i holl gystadleuthaur Gymdeithas yn cario drosodd o llynedd i 2021/22 gan gynnwys y taliadau sydd eisoes wediu gwneud.

The FAW has announced that there will be a July start for the 2021/22 Welsh Cup competition.
This means that Qualifying Rounds 1 & 2 will be played on July 10th and July 24th 2021 respectively, with the !st Round played on August 14th 2021.
The FAW is looking to maximise the playing opportunities where possible in the 2021/22 season, whilst taking into account the possible threat of further interruptions to competitions.
All entries for cancelled FAW Cup Competitions (JD Welsh Cup, FAW Amateur Trophy, FAW Womens Cup & FAW Youth Cup) will be rolled-over to the equivalent competition for the 2021/22 season and entry fees for these teams will be waived.
18/03/21
Trwyddedu Clybiau 2021/22 / Club Licensing 2020/21

CBDC / FAW Maen amser or flwyddyn yna eto ac, er waethar diffyg pl-droed yn 2020/2021, rhaid i glybiau ymgeisio am drwydded ar gyfer 2021/22.
Yn ogystal a cheisio am drwydded Haen 3 bydd Port yn un o 24 o glybiau Haen 3 fydd yn ymgeisio am drwydded Haen 2. Am flwyddyn yn unig mae clybiau yn derbyn trwydded ac i gadwr statws rhaid ail ymgeisio yn flynyddol. Oherwydd y pandemig COVID-19 ac, er mwyn lleihaur pwysau ar glybiau heblaw am un neu ddau o newidiadau admin, bydd y criteria yn aros yr un fath.
Bydd panel o arbenigwyr annibynnol yn asesu cais pob clwb.
Bydd y Cyrff Achlysur Cyntaf yn penderfynu os ydyr clwb wedi cyrraedd y safon.
Bydd Panel Apl yn dyfarnu ar unrhyw apl ysgrifenedig.

It is that time of year again and despite the lack of football in season 2020/21, clubs are now seeking their licenses for 2021/22.
In addition to making a Tier 3 application, Port will be one of 24 Tier 3 clubs applying for a Tier 2 Licence. A Licence is granted on an annual basis. To maintain their status at their level of the Pyramid, clubs must re-apply annually.
Due to the on-going COVID-19 pandemic, to ease the burden on clubs, the vast majority of the licensing criteria has remained unchanged apart for some minor administrative updates.
Six Panels, made up of independent experts, meet to assess each clubs application.
The First Instance Bodies decide on whether a Licence should be granted to an applicant club.
The Appeals Bodies decide on appeals submitted in writing and make a final decision.
10/03/21
Diolch i YMDDIRIEDOLAETH REBECCA / REBECCA TRUST gives generous support

Dymunar clwb ddiolch o galon i YMDDIRIEDOLAETH REBECCA am eu rhodd hael o 1500 i'r clwb mewn cyfnod anodd.
Gwerthfawrogwn eich haeliondeb a chefnogaeth yn fawr iawn.
Elusen lleol ydy Ymddiriedolaeth Rebecca sydd yn cefnogi ymdrechion a mudiadau yn ardal Porthmadog a Penrhyndeudraeth.

The club wishes to thank the REBECCA TRUST for their generous donation of 1500. At such a difficult time for the club your support is greatly appreciated.
The Rebecca Trust is a local charity which has annually supported local organisations in the Porthmadog and Penrhyndeudraeth area.
07/02/21
20 bag o SBWRIEL !!! / 20 bags of LITTER !!!

Bu swyddogion a gwirfoddolwyr y clwb yn brysur yn hel sbwriel, gan gychwyn o gylchfan Ysbyty Alltwen heibio cylchfan Bodawen ac ar hyd y ffordd osgoi. Casglwyd 20 bag o sbwriel. Diolch o galon i bawb.
Cafwyd y sylw hwn i waith y clwb gan Andrew Howard, Pennaeth Cystadleuthau CBDC
Six weeks ago they were saving their Club from devastating floods...Good will and community spirit running through their veins. Ardderchog

Highslide JS Highslide JS

Highslide JS


Club officials and volunteers have been busy litter picking from the Ysbyty Alltwen roundabout towards the Bodawen roundabout and down the Port by-pass. Over 20 bags of litter collected. Thanks to everyone
The clubs action drew the following Twitter comment from Andrew Howard, FAW Head of Competitions,
Six weeks ago they were saving their Club from devastating floods...Good will and community spirit running through their veins. Ardderchog
27/02/21
Colli Meirion / Passing of a club stalwart

Meirion Parry Gyda thristwch mawr, derbyniodd y clwb y newyddion am golli Meirion Parry yn 67 oed. Bu Meirion yn rhan annnatod or sefydliad ar Y Traeth dros gyfnod hir o flynyddoedd, yn un o nifer bychan o wirfoddolwyr ffyddlon y mae clwb fel Port yn hollol ddibynnol arnynt.
Gwasanaethodd y clwb mewn amrywiol ffyrdd dros y blynyddoedd run dasg yn rhy fawr nag yn rhy fach iddo wneud dros y clwb roedd yn ei garu ac a gefnogodd drwy gydol ei oes. Am lawer o flynyddoedd, bu yn gwbl ddibynadwy fel ysgrifennydd gmau, a hefyd yn ddyn cit arbennig, yn golchi ac yn paratoir cit o wythnos i wythnos, y math o weithgareddau tawel sydd eu hangen ar bob clwb.
Roedd yn wyneb mor gyfarwydd ar Y Traeth tan iw iechyd ddirywio yn ddiweddar. Yn nyddiaur clwb yn yr Uwch Gynghrair, roedd Meirion yn ffigwr amlwg yn cymryd gofal or teithiau bws ir de a bob amser yn flaenllaw ym mhob tynnu coes a hwyl a oedd yn rhan fawr o bob taith.
Ar yr amser anodd yma, mae ein meddyliau gyda Rhian a gyda Carwyn a Dilwyn ac Annwen. Maer teulu i gyd wedi gwneud cyfraniad enfawr ir clwb ac estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf hwy.

It was with great sorrow that the news was received of the passing of Meirion Parry at the age of 67 years. Meirion has been a Traeth institution over many, many years and has been one of a small band of dedicated workers without whom a club like Port could not function.
He has served the club in many different capacities over the years, with no task too big or too small for him to contribute in the service of the club he loved and supported throughout his life. For many years, he was the clubs highly reliable and effecient match secretary, while also a dedicated kit man, washing and preparing the kit week in and week out, the kind of behind the scenes service that every club relies upon.
He was always a regular face at the Traeth until bad health restricted this. In Welsh Premier days, he was a familiar figure taking charge of the long coach journeys to the south and always to the fore with any leg pulling and banter that were part and parcel of those journeys.
Our thoughts at this sad time are with Rhian and with Carwyn, Dilwyn and Annwen They, like Meirion, have been huge contributors to the club and we extend our sincere sympathy to them at this most difficult time.
12/02/21
DIOLCH IR CYNGOR TREF / THANKS TO TOWN COUNCIL

Hoffai swyddogion y clwb ddiolch o galon i Gyngor Tref Porthmadog am eu cyfraniad hael o 5,000 tuag at y clwb. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ddau berwyl. ,br> Yn gyntaf bydd hanner yr arian yn mynd i ddatblygu ramp pwrpasol yn Eisteddle Dafydd Wyn ar gyfer defnydd rhai mewn cadair olwyn. Tra bydd y gweddill yn mynd at gostau y clwb yn sgil y llifogydd mis diwethaf.
Mae swyddogion y clwb yn edrych ar sawl prosiect posib i drio arbed y clwb rhag llifogydd yn y dyfodol.
Gobeithio y cawn well hwyl na Brenin Canute ar y gwaith!

Club officials would like to thank Porthmadog Town Council for their generous contribution of 5,000 towards the club. The money will be used in two ways.
Firstly, half will be used towards erecting a purpose made ramp for use by wheelchair users who have been allocated a specific area in the Dafydd Wyn Stand. The rest will be used to alleviate the problems raised by last month's floods.
Officials are working on several projects to try and future proof the facilities against further floods.
10/02/21
Cyfraniad gwych Ceri James / The club salutes Ceri James

Bydd penderfyniad Ceri yn gadael enfawr o dwll ar y Traeth (na dim y math yna o dwll!). Mae ei gysylltiad gyda Port yn ymestyn yn l at dymor 2009/10 pan ddaeth Tomi Morgan fo ir clwb i chwarae yn Uwch Gynghrair Cymeu_
Wedyn. yn dilyn cyfnod llwyddianus gyda Melville United yn Seland Newydd, dychwelodd ir Traeth gan dreulio 8 tymor arall yma. Yn ystod y cyfnod chwaraeoedd 183(+35) o gmau ir clwb.
Ym mhob ystyr or gair roedd yn ddyn mawr ond yn sicr synnodd llawer gwrthwynebydd gydai gyffyrddiadau medrus ai rheolaeth sicr. Bob amser roedd yn bresenoldeb pwyllog, ac yn arweinydd gydar ddawn i reoli canol cae ar ei ben ei hun. Gallai newid cwrs gm, a gwnaeth hyn yn aml wrth ddod ymlaen or fainc. Meistr y bas drwodd ir blaenwyr, gallai agor amddiffyn gydag un pl gelfydd. Roedd ei feddwl chwim ai allu i ddarllen y gm yn gwneud cyflymder dros y cae braidd yn ddibwys.
Yn y tymhorau diweddar chwaraeodd yn aml yng nghanol yr amddiffyn a gwelwyd yr un dylanwad a phresenoldeb bwyllog, bob amser yn defnyddioi brofiad er lles y tm.
Jocyr oddi ar y cae ond arno bob amser o ddifri go-iawn
Maer ymateb a welwyd ar y cyfryngau cymdeithasol yn dilyn penderfyniad Ceri yn dweud y cyfan; ymateb wrth ei gyd chwaraewyr, y gwrthwynebwyr,y cefnogwyr neu ddilynwyr cyffredunol y bl gron yn adlewyrchu y parch sydd iddo, ac yn amlwg i bawb.
Diolch Ceri am rhoi o dy dalent wythnos ar l wythnos, tybed pryd eto gwelwn ei debyg ar Y Traeth.

Ceris decision will leave a huge void at the Traeth His connection with the club stretches back to season 2009/10 when he first appeared for the club in the Welsh Premier under Tomi Morgan.
A successful time followed with Melville United in New Zealand before returning to the Traeth and playing a further 8 seasons here. Over those years he made a total of 183 (+35) appearances.
Although a big man in every sense of the word, he probably surprised and caught out many with his deft touches and close control.Always a calm, commanding presence, he could run a midfield single handed and could change the course of a game as he often did when coming on from the bench. A master of the through ball, he could open up an opposition with a single defence splitting pass. His speed of thought and reading of a game meant that speed over the ground was rarely an issue
In recent seasons he often played at centre back and the same calm presence and influence was apparent, always using his great experience to serve the club superbly well. Off the field a joker but on it seriously serious.
The response on social media to Ceris announcement tells us everything whether from teamates, opponents, supporters or football fans in general, the respect in which he is held within the game is clear for all to see.
Thanks Ceri for giving of your huge talent week in week out, when shall we see the like of this great entertainer again at the Traeth
GW
09/02/21
Ceri James yn galw digon / Ceri James calls it a day

Wedi cyfnod hir o wasanaeth gwych i CPD Porthmadog mae Ceri James wedi penderfynu galw digon ar yrfa arbennig mewn pl-droed.
Isod gwelir datganiad Ceri yn cyhoeddi ei benderfyniad

Ceri James has today announced his decision to call it a day on an outstanding career in football. Sad news but the Traeth faithful will be more than grateful that he decided to spend so many of those years at the Traeth.
Ceri has released this statement :

It's been a very difficult decision to say its time to leave Porthmadog! It's very difficult to leave such a set up and club but I can not commit as much as a club like this deserves or an old man with a huge beer belly needs to either! The past 10-11 years has been a real joy and privilege to be part of, and wish I could have done more or had the chance to get Port back to where they should be, but time continues without a thought!
Thanks to all the club members who are brilliant at what they do, thanks to Tomi Morgan for bringing me here, thanks to Gareth Parry, and thanks to Paps for sticking with an overweight midfielder turned cb ( at least he was fatter than me) and big thanks to all the players for carrying me!
And the final and most important thanks to the supporters who home or away turn up, and only expect you to try your best, to which I hope I didn't disappoint them

Diolch Jamo

P. S thank god I won't have to hear Hywel shouting at me again ????

Diolch Ceri a phob lwc at y dyfodol / Thanks Ceri and best wishes for the future

In the item below Craig shows his appreciation of Ceris wonderful contribution.
09/02/21
Diolch Ceri / Thanks Ceri

Isod gweler ymateb Craig Papirnyk i benderfyniad Ceri i orffen ei yrfa ar Y Traeth.

Below is Craig Papirnyks response to Ceris decision to bring his career at the Traeth to an end.

Ceri has made the difficult decision and decided now is the time to leave Port. He has been a stalwart at the club for over 10 years and has always given 100% to the cause from day one.
But with the season not commencing and with age, and other commitments taking priority in his life, I completely understand his reasoning but I am still saddened by his announcement, his personality around the changing room will be sorely missed.
I first became a team mate with Ceri here at Port, I then became his manager and that in itself took some getting used to with his character ! But now I call him a close friend and one I will always have so for him to leave will be difficult to get used to, Jamo has helped me massively with management, giving me advice from a players point of view over the years we have worked together and I am sure I will still pick up the phone in the future and seek his advice.
He has been and remains an exceptional talent on the field and one of the best Ive ever played with and managed. Im sure everyone who knows him would agree with me given his size ! Ha ha but above all this however, he is truly a great person.
Jamo I wish nothing but success for you and yours in what comes next in your career or in life itself, we will all miss you around the Traeth and I hope you wont be a stranger.

Cheers for Everything big boy

Paps
08/02/21
Canslor Tymor / The cancellation of the season

Yn dilyn cyhoeddiad Y Gymdeithas Bl-droed fod tymor Yr Ardal League North wedii ganslo mae rheolwr Craig Papirnyk wedi rhyddaur datganiad isod:

Following the FAWs announcement that the Ardal Leagues season has been cancelled, manager Craig Papirnyk has reeleased the following statement:

It was extremely disappointing getting news last week that the 20/21 season was to be cancelled, we are living in unprecedented times, a pandemic that has affected the nation in so many ways and now has taken away our football for the year.
Selfishly, it is a difficult one to understand as the hope that tiers 1 and 2 might resume leaves a question to wonder, why we couldnt as well, but at least we know now and can put to bed any hope that we may have had.
Plans now turn to next season and rebuilding and focusing on preparing a squad that can go on to win the league and get the club promoted back to Tier 2.
I would like to thank everyone involved with the club, for continuing to support us during these difficult times and I hope you all remain safe and before long we will all be back watching the football at the Traeth.
08/02/21
Paul Pritch yn mynd ar fenthyg / Keeper goes on loan

Paul Pritchard Gyda tymor Port dod I ben heb yr un gic mae Paul Pritchard, golwr a chapten y clwb, yn ymuno Llangefni am weddill y tymor hwn.
Os bydd y sefyllfa COVID-19 yn gwella mae gan y clwb or Cymru North dal obeithion I chwarae tymor wediI gwtogi I 15 gm.
Wrth siarad gyda gwefan Chwaraeon y Gogs dywedodd Paul, Maen siomedig iawn fod tymor Porthmadog wedii ganslo syn golygu na fyddaf yn chwarae iddynt y tymor hwn. Medrai ddim diolch digon i Craig Papirnyk am adael imi ymuno Llangefni a weddill y tymor.
Mae Craig a phawb yn y clwb yn dymunon dda i Paul ac yn edrych ymlaen iw gael yn l y tymor nesa 2021/22


With the Port season abandoned without a ball being kicked, keeper and skipper Paul Pritchard will join Anglesey club Llangefni on loan for the remainder of the season.
The Cymru North club retain the hope of playing a reduced 15-game season should the COVID-19 situation improve.
Paul told Grassroots North Wales, It is really disappointing that Porthmadogs season is cancelled which means that I wont be playing for them this season. I cant thank Craig Papirnyk enough for allowing me to join Llangefni for the remainder of the season.
Craig and all at the club wish Paul all the best from the club and we look forward to having him back for the 21/22 season.
05/02/21
Y diweddara ar l y llifogydd / Latest following the recent flooding.

Mae y dwr wedi cilio bellach ac mae llawer o'r gwaith clirio a glanhau wedi ei gwblhau. Er hynny mae llawer dal i'w wneud. Yn bennaf mae gwaith atgyweirio yn y clwb cymdeithasol gan gynnwys atgyweirio sgyrtins a edrych os oes unrhyw niwed wedi ei wneud ir llwyfan. Mae yr hen garped gwlyb a brwnt wedi ei dynnu i fyny ac mae prisiau am un newydd yn cael eu casglu. Mae difrod i loriau yr ystafell cymorth cyntaf a toiledau cefnogwyr hefyd yn cael ei prisio.
Maer cyfarwyddwyr yn ymwybodol bod hyn am fod yn broblem gynyddol ir clwb yn sgil newid hinsawdd ac felly maent yn edrych yn fwy hir dymor yn ogystal. Mae gwaith yn mynd rhagddo i brisio amddiffynfeydd i ddrysau y clwb cymdeithasol ar ystafelloedd newid, codi lefel y llawr yn y sied tractors a sawl prosiect arall. Mae y clwb hefyd yn datblygu ceisiadau am grantiau ariannol i helpu gydar gwaith gan UEFA, Cyngor Chwaraeon Cymru ac eraill yn y gobaith y gall y gwaith gael ei gwblhau cyn dechrau tymor 2021/22.
Hoffai y clwb ddiolch o galon i bob un sydd wedi cefnogi y clwb yn ariannol neu yn ymarferol yn ystod y cyfnod anodd yma, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i gael gemau i lawr yn y Traeth tymor nesaf.

The water has receded and much of the clearing and cleaning work has been completed. Despite this much remains to be done. Most urgently, much needs to be done in the social club including replacing skirtings and surveying whether any damage was done to the stage. The old wet and mucky carpet has been raised and prices for a replacement are being sought. Prices are also being obtained for replacement flooring for the first aid room and spectator toilets.
The Directors are keenly aware that this will be an ongoing problem for the club in the years to come in light of dramatic climate change and therefore are looking at the longer term. They have identified a number of improvements that will alleviate future flooding, these include flood defences for doors throughout the stadium, raising the floor in the tractor shed etc. Prices are being obtained for these projects. The club is also putting together applications for grant aid to assist with these developments to UEFA, Sports Council of Wales and others in the hope that all work will be completed by the start of the 2021/22 season.
The Directors would also like to take this opportunity to thank all individuals and organisations who have supported the club financially or otherwise over the past few weeks. Following yesterdays announcement we look forward eagerly to the start of next season and hope to have put the past desperate months behind us and can concentrate on enjoying the football at the Traeth once again.
Dylan Rees
05/02/21
Diolch i Siop Pikes / Thanks to Pikes Newsagents

Hoffai'r clwb ddiolch i Siop Pike's, Stryd Fawr sydd erbyn hyn wedi derbyn 600 ar rhan y clwb yn dilyn y difrod ar l y llifogydd diweddar.
Diolch yn fawr i Meryl a'r staff ac i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn.
Bydd Siop Pike's yn parhau i dderbyn rhoddion.

The club would like to thank Pike's, High Street, who have now received 600 in donations for the club following the damage caused by the recent flooding.
Thanks to Meryl and the staff and to everyone who have donated so far.
Pike's will continue to accept donations.
05/02/21
Dim Ardal North yn 2020/21/ No Ardal North League in 2020/21

CBDC / FAW Maer Gymdeithas Bl-droed wedi rhyddau y datganiad fod Bwrdd y Gynghrair Genedlaethol wedi penderfynu dylair cystadlaethau canlynol ar gyfer 2020/21 gael eu canslo
Ardal Leagues
Cynghrair Datblygol y Cymru Premier
Cynghrair Ail-dimau CBDC
Cynghrair Ieuenctid CBDC
Dawr newyddion yma a diwedd i unrhyw obeithion gwantan o weld gmau yn yr Ardal North yn ystod 2020/21
Er nad oedd y penderfyniad yn annisgwyl maen dal yn siom enfawr ir Bwrdd, y Rheolwyr, Chwaraewyr a Chefnogwyr.
Yn dilyn siomiant y tymor diwetha roedd pawb wedi edrych ymlaen at geisio sicrhau adennill ein lle yn yr ail haen. Bellach ni fydd hyn yn bosib a rhaid cynllunio ar gyfer tymor 2020/21.

The FAW has released the following statement that the National League Board has decided that the following league competitions should be cancelled for the 2020/21 season:
Ardal Leagues
Cymru Premier Development League
FAW Reserve League
FAW Youth League
This brings to an end any lingering hope that we would see some Ardal North football in the 2020/21 season, however depleted that season might be.
Though the decision was not unexpected. it remains a huge disappointment for the Board, Management, Players and Supporters.
Following last seasons performances, all had been looking forward to making a tilt at a quick return to Tier 2.That now will not be possible and planning will now have to turn to the 2021/22 season.
24/01/21
MEIRION & IAN

Ian Foulkes Maen dda clywed newyddion gwell am ddau o hoelion wyth y clwb, sef MEIRION PARRY ac IAN FOULKES.
Bun rhaid ir ddau fod yn yr ysbyty yn ddiweddar ond da medru dweud erbyn hyn fod Meirion adre ac Ian wedii symud yn agosach i adre, i Ysbyty Alltwen, Tremadog.
Bu Meirion yn ysgrifennydd gmaur clwb am nifer fawr o flynyddoedd a hefyd mewn gofal y cit, tra Ian syn galwr Bingo ac yn cyflawni cant a mil o ddyletswyddau diwrnod gm.
Pob dymuniad da ir ddau.

Meirion Parry We are glad to receive better news concerning two club stalwarts, MEIRION PARRY and IAN FOULKES.
Both have had to spend time in hospital recently but it was good to learn that Meirion has now returned home and that Ian has been transferred closer to home, to Ysbyty Alltwen, Tremadog.
For many years, Meirion was the club match secretary, also serving as kitman, while Ian is the Bingo caller in addition to performing a host of match day duties.
We wish both well.
21/01/21
Clwb yn lansio Apl / Club launch a Fund appeal

Ar ol misoedd o waith caled gwirfoddolwyr ar Y Traeth, trist iawn gweld yr holl ddifrod yn dilyn y llifogydd diweddara - y rhai gwaetha mewn cof !
Lansiwyd tudalen gan yc lwb ar JUST GIVING i godi arian i helpu dalu am y difrod mawr, gan nad yw ein ysiwriant yn ddilys ar gyfer difrod llifogydd.
Bydd unrhyw gyfraniad bach a mawr yn help anferthol ir clwb fedru arianur gwaith atgyweiro.
Hoffai Cyfarwyddwyr ar Gwirfoddolwyr ddiolch o flaen llaw am bob cyfraniad a neges o gefnogaeth.
Cewch gyfrannu ir gronfa hon ar dudalen crowdfunding justgiving.com
Diolch hefyd i SIOP PIKE'S PORTHMADOG sydd yn dweud:
Rydym ni hefyd yn hel arian ir Clwb yn y siop ac eisoes wedi derbyn cyfraniadau weth gwsmeriaid.
DIOLCH YN FAWR!

After months of hard work by volunteers at The Traeth, it is sad to see the damage following the latest flood - the worst in living memory!
We have therefore launched a JUST GIVING page to raise money to help fund all the work needed to clean up and repair the damage caused.
Any donation, big or smal,l will be a huge help as our insurance doesnt cover flood damage.
Club Directors and volunteers would like to thank everyone, in advance, for their kind words, support and any donations given.
You can make a contribution on the Crowdfunding page justgiving.com
Thanks also to PIKES Newsagents who have said:
We are raising money in PIKES for the football club too, and we have already received donations from our customers
MANY THANKS!
20/01/21
Tor-calon i Port / Heartbreak for Port

Mae Storm Christoph wedi taror Traeth yn drwm. Er nad ywr maes yn anghyfarwydd ag effeithiau llifogydd dros y blynyddoedd, mae swyddogion yn disgrifior tro yma fel y gwaetha mewn co'.
Yn l swyddogion maen dorcalon gweld y difrod, a hyn yn dilyn 9 mis o waith caled gan wirfoddolwyr yn uwchraddior cyfleusterau ar y maes.

Highslide JS Highslide JS

Highslide JS


Storm Christoph has taken its toll on the Traeth. Though the ground has been a victim of floods over the years, officials are reporting that these are the worst floods in living memory.
Officials say it is heartbreaking to see the damage done following the tremendous efforts that volunteers have put into upgrading facilities over the last 9 months.
John Owen 16/01/21
John Owen yn gadael / John Owen departs

Heno mae Craig Papirnyk wedi rhyddhaur newyddion fod y blaenwr John Owen wedi gadael y clwb. Bydd John yn ail-ymuno ag Aberystwyth, un oi gyn glybiau.
Wrth ffarwelio John dywedodd Craig, Rwy;n dymuno y gorau iddo wrth iddo ddychwelyd ir Cymru Premier.

Manager Craig Papirnyk released the news tonight that forward John Owen will be leaving the club and returning to one of his previous clubs, Aberystwyth Town FC.
Craig said, I would like to wish John all the very best on his return to the Cymru Premier.
07/01/21
Tm Gorau Port? / All-time CPD Porthmadog XI

Ar eu wefan chwaraeon ardderchog Chwaraeon y Gogs, achosodd Dave Jones gynnwrf ymysg cefnogwyr Port wrth iddo ddewis yr XI gorau erioed CPD Porthmadog.
Dymar ddewis a hynny o gyfnod weddol fodern.

Richard Harvey, John Gwynfor, Mike Foster, Rhys Roberts, Ryan Davies, Jay Gibbs, Gareth Jones Evans, Nigel Barry, Gareth Parry, Nigel Smith Paul Roberts.
Byddain dipyn o dm, gyda digon o dalent i fod yn gystadleuol ar lefel uchel.
Ond yr eiliad yr ymddangosodd yr enwau y rhai na gynhwyswyd yn y rhestr oedd yn denur sylw. Y lleisiau yn gofyn beth am Marc Lloyd Williams neu Aled Owen, Dave Taylor, Geraint Siops Jones, Steve Pugh, Colin Saynor, Steve Psycho Smith, Chris Banks neu Lee Webber? Ac ymlaen a mlaen aiff yr enwau ar hyd lwybrau Aberstalwm.
Diolch am fwrw golwg yn l dros ysgwydd amser Dave, gan ein hatgoffa or talentau a gawsom ei gwylio ar Y Traeth.
Yn y darn cynhwyswyd hefyd tm a ddewiswyd gan y cefnogwr brwd, Treflyn Jones yn l yn 2016. Yma, cynhwyswyd chwaraewyr hefyd o gyfnod cynt. Dyma ni:
Gareth Hughes, Haydn Jones, Mike Foster, Aled Owen, Mel Charles, Roly Evans, Jimmy McCarthy, Gwyn Williams, Colin Gwinneth, J O Williams, Steve Wooddin Subs: Adrian Jones (Twm), Ifor Pritchard (GK), Pat Laverty.
Y gair olaf i Dave ei hun, Y cyfan lawr i farn bersonol, neb yn iawn a neb yn anghywir.

Dave Jones has caused something of a stir amongst Port supporters after naming his All-time CPD PORTHMADOG XI on his excellent Grassroots North Wales Sports Website.
Here is his selection which he describes as modern-day in time-scale.

Richard Harvey, John Gwynfor, Mike Foster, Rhys Roberts, Ryan Davies, Jay Gibbs, Gareth Jones Evans, Nigel Barry, Gareth Parry, Nigel Smith Paul Roberts.
That would be some team and certainly capable of holding its own at a high level.
But of course as soon as the names appeared on the website, the omitted names were springing readily to mind. What about Marc Lloyd Williams, Aled Owen, Dave Taylor, Geraint Siops Jones, Steve Pugh, Colin Saynor, Lee Webber and on and on goes the nostagia trip. Thanks Dave for reminding us of the wealth of talent that has graced the Traeth over the years.
Dave Jones also included a team chosen by Port supporter Treflyn Jones (in 2016) which includes stars of an earlier vintage. Here it is:
Gareth Hughes, Haydn Jones, Mike Foster, Aled Owen, Mel Charles, Roly Evans, Jimmy McCarthy, Gwyn Williams, Colin Gwinneth, J O Williams, Steve Wooddin Subs: Adrian Jones (Twm), Ifor Pritchard (GK), Pat Laverty
Last word to Dave himself, All about opinions, none right, none wrong.
31/12/20
DIOLCH am GEFNOGI SHOP y CLWB / THANKS for supporting the CLUB SHOP

Mwgwd du / Black mask
Dymunar clwb ddiolch o galon ir cefnogwyr hynny a ddewisodd gefnogir clwb ar adeg anodd, drwy brynu eitemau o Siop y Clwb.
Mae dros 100 o fygydau gwyneb CPD Porthmadog wedi eu gwerthu bellach, a ma nhwn dal ar gael o PIKE'S neu Siop Arlein y Clwb am 6 yr un.
Wrth inni edrych ymlaen at 2021, bydd y SIOP ARLEIN yn agor fel arfer. Cymrwch olwg ar yr eitemau amrywiol sydd ar gael. Diolch am eich cefnogaeth. Cmon Port!! BLWYDDYN NEWYDD DDA.

Het Bobyl / Bobble Hat
The club would like to thank all those supporters who have have chosen to back the club through testing times by purchasing items from the Club Shop.
Over a 100 Porthmadog FC face masks have been sold so far and remain available from PIKE'S or from our online shop @6 each
As we look forward to 2021, the Club Shop Online remains very much open for business. Take a look at the variety of items available.
Thanks for supporting the club. Cmon Port!! HAPPY NEW YEAR.
Newyddion cyn 31/01/21
News before 31/01/21

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us