Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
05/10/20
FIFA COVID 19 Relief Plan / Cynllun Ariannol COVID 19 FIFA

CBDC / FAW Mae CBDC i dderbyn cefnogaeth ariannol oddi wrth FIFA dan gynllun y COVID 19 Relief Plan, a byddant yn sefydlu cymorthdal er mwyn amddiffyn y gm ddomestig ir dyfodol.
Bydd y cymorthdal yn rhoi cefnogaeth i glybiau cymwys ar draws Haenau 1-4 gm y dynion a haenau 1-2 o gm y merched.
Penderfynodd Bwrdd CBDC ir prif ddefnydd, a mwyafrif y gefnogaeth ariannol, fynd i amddiffyn Cynghreiriau Cenedlaethol yn ystod y cyfnod anodd yma.
Mae CBDC yn gweithion agos gyda chlybiau cymwys a chymdeithasau ardal iw hysbysu ynglyn phwrpas, cymwysder a maint y cymorthdal ar broses o gyflwyno cais.
Mae CBDC i dderbyn 750,000 tuag at gem y dynion a 350,000 i gynorthwyo gem y merched.

The FAW is to receive financial support from FIFA under the FIFA COVID 19 Relief Plan and will set up a dedicated FAW Matchday Support Grant to protect the future of the domestic game in Wales.
The grant will provide support to eligible FAW and Area Association affiliated clubs across Tiers 1-4 of the Mens Pyramid and Tiers 1-2 of the Womens Pyramid.
The FAW Board has determined that the principal use and majority of the financial aid available should be used to protect clubs across our National Leagues during this difficult time.
The FAW is working closely with affiliated clubs and area associations to communicate; the FAWs Matchday Support Grant purpose, eligibility, size of grant and the application process.
The FAW are to receive 750,000 to support the mens game and 375,00 t0 assist the womens game.
28/09/20
SIOP ARLEIN ar AGOR / ONLINE SHOP OPEN

My ail cyfnod clos yn taro ond maer Siop Arlein yn dal yn bendant AR AGOR ac yn cymryd eich archebion. Gwelwch fod yna ddewis da o grysau, siwmperi a memorabilia cyffredinol.
Croeso i gwsmeiad hen a newydd ymweld ni Arlein gan yrru eich archebion ymlaen atom a manteisiwch ar ein gwasanaeth cyfleus a chyflym.
Edrychwn ymlaen i glywed wrthych.

Lockdown threatening or no our Shop Online remains very much OPEN for business. It provides a good selection of shirts, jumpers and general memorabilia.
New and old coustomers why not visit online to place your orders and take advantage of our effecient and speedy service.
We look forward to hearing from you.
28/09/20
Y BINGO pob nos LUN / Its EYES DOWN on MONDAY!!

Bingo @ CPD Porthmadog FC Sesiwn BINGO. bob NS LUN am 8 or gloch.
Lleoliad: Clwb Y Traeth gyda digonedd o le parcio.
Bydd diogelwch chwaraewyr yn flaenoriaeth, gyda mesurau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter yn cael eu dilyn.
Bydd yna groeso yn aros chwaraewyr Bingo hen a newydd.

Its EYES DOWN every MONDAY evening at 8pm.
Venue: Traeth Clubhouse with plenty of parking spaces
Safety of players will be a priority with Welsh Government guidelines on social distancing being strictly observed.
A warm welcome awaits players old and new.
11/09/20
Pob lwc Jamie / Go for it Jamie

Jamie McDaid Bydd y rhaglen AM DRO yn dychwelyd Ich bocs am 8 or gloch nos Sul ar S4C. Cystadleuaeth am wobr o 1,000.
Beth wnelo hyn a CPD Porthmadog?
Wel un or cystadleuwyr nos Sul fydd yr asgellwr hynod gystadleuol Jamie McDaid.
Cofiwch wylio y 4 yn mynd am dro.
Amdani Jamie a phob lwc.

Our highly competitive winger Jamie McDaid will be appearing on the S4C Sunday evening show Am Dro at 8pm.
He will be one of 4 taking a walk and competing for an eventual prize of 1,000.
Even if you are not fluent in Welsh you can easily understand what is going on.
Best of luck Jamie!! Cmon Port!!
06/09/20
Teulu Neco yn dathlu / A time to celebrate for Necos family.

Diwrnod o falchder mawr I deulu Neco Williams wrth iddo rhwydor gl yn yr amser ychwanegol i sicrhau buddgoliaeth Cymru dros Bwlgaria yn Stadiwm Dinas Caerdydd heddiw.
Un o Borthmadog ydy Lee, tad Neco, ac roedd ei daid Dic yn gyn berchennog Yr Union yn Nhremadog. Bellach mae Dic yn byw yn Pensyflog, Porthmadog, Eiliad i gofio am byth i Neco ai deulu balch.

A really proud day for the family of Neco Williams scoring an added time winner to secure the 1-0 victory for Wales over Bulgaria at the Cardiff City Stadium today.
His father Lee hails from Porthmadog and Grandad Dic was the former proprietor of the Union Inn in Tremadog. Dic now lives in Pensyflog, Porthmadog. A wonderful moment for rising star Neco and for his proud family.
28/08/20
Clybiau newydd i Jay ac Iwan / New clubs for Iwan and Jay

Jay Gibbs Iwan Lewis Maer chwaraewyr canol cae, Iwan Lewis a Jay Gibbs, sydd yn gadael Y Traeth, wedi enwi eu clybiau newydd. Mae Iwan yn ymuno gyda Cegidfa or Cymru North tra fod Jay yn ail ymuno i glwb cartref Hotspyrs Caergybi, clwb sydd newydd adfer ei lle yn y Cymru North.
Pob dymuniad da at y dyfodol ir ddau chwaraewr talentog a diolch am eich cyfraniadau ir clwb.

Midfielders Iwan Lewis and Jay Gibbs, who are both leaving the club, have named their destinations. Iwan has signed for Cymru North club Guilsfield while Jay is returning to his home town club Holyhead Hotspurs who have regained their place in the Cymru North.
We wish the talented midfielders all the best for the future and thank them for their contributions to the club.
21/08/20
Llwyddiant PAPS / Congrats PAPS

Craig Papirnyk Codwyd calon pawb yn y clwb gydar newyddion gwych am lwyddiant y rheolwr Craig Papirnyk yn cwblhau Trwydded Hyfforddi B UEFA.
Disgrifiodd Craig y newyddion fel ... yr unig uchafbwynt hyd yma yn 2020!. Dim syndod felly iddo ddweud ei fod yn chuffed i dderbyn y newyddion. Estynnodd Craig ei ddiolch ir hyfforddwyr Marc Roberts a Gaz Owen yn ogystal a FAW Coach Education am yr holl gefnogaeth.
Wrth edrych ymlaen maen awyddus i ddatblygu ymhellach yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.
Ar ddiwrnod pan oedd peth or newyddion yn siom gyda Tomos Emlyn yn ymadael, da oedd derbyn newyddion da.

All at the club received a huge lift with the excellent news that manager Craig Papirnyk has successfully completed his UEFA B Licence.
Craig described it as ... the only highlight of 2020 so far. No surprise that he described himself as Chuffed to receive the news. He also extended his thanks to coaches Mark Roberts and Gaz Owen as well as FAW Coach Education for their support.
Looking ahead to the next year he intends to make further progress as a coach.
On a day when there has been some disappointing news with the departure of Tomos Emlyn it is good to have good news to cheer us up.
Newyddion cyn 21/08/20
News before 21/08/20

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us