Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
12/12/17
Dan 18 ar y brig / U18s top the table

Llongyfarchiadau i Sion Eifion ai dm hyfforddi ac yn abennig ei garfan o chwaraewyr talentog. Maent yn gorffen 2017 ar frig tabl Cynghrair Dyffryn Clwyd a Chonwy, wedi ennill eu gemau i gyd. Byddant yn parhau au sialens am y teitl yn y flwyddyn newydd.
Isod gwelir y rhestr canlyniadau, a hefyd y sgorwyr.

17/9/17: Mynydd Tigers 0-2 Port -Rhys Hughes (2). (Mynydd yn tynnu allan / Mynydd later withdrew)
8/10/17 Port 2-1 Caergybi/ Holyhead -Aled Williams, Sol Kempster.
15/10.17: Port 5-0 Llanberis -Cai Henshaw, Carl OHara (2), Reece Evans, Arwyn Jones.
22/10/17 Llanfairpwll 1-2 Port -Cai Henshaw, Arwyn Jones (p).
5/11/17: Bae Penrhyn 0-11 Port -Cai Henshaw, Reece Evans (2), Sion Roberts (4), Math Roberts, Rhys Hughes, Elis Thomas, Rhys Gough.
3/12/17: Caergybi / Holyhead 2-3 Port -Math Roberts (p), Rhys Hughes, Carl OHara.

Congratulations to Sion Eifion, his coaches and especially his talented young squad, They have ended the year on top of the Vale of Clwyd & Conwy League winning all their fixtures. They will continue their challenge for the title during the New Year.
Above is the list of these results together with the scorers.
10/12/17
Sion yn dod a phrofiad ir garfan / Sion Edwards: A big signing

Wrth ddod a Sion Edwrads ir Traeth, mae Craig Papirnyk wedi dangos ei fod o ddifri am gryfhaur garfan. Bun awyddus ers dipyn i ddod ar math iawn o brofiad i garfan ifanc gyffrous.
Mae gan Sion ddigonedd o brofiad, fel y tystia ei 232 (+ 93) o gemau UGC, i gyd ond un i glwb Dinas Bangor. Mae gyrfa y chwaraewr 30 oed yn ymestyn dros gyfnod o 12 o dymhorau, gan chwarae ei gm gyntaf yn l yn nhymor 2006/07. Mae ganddo hefyd gyfanswm o 58 o goliau hyd yma yn ei yrfa.
Roedd yn aelod pwysig o dm Bangor mewn cyfnod llwyddianus gyda Nev Powell. Chwaraeodd Sion ei ran mewn codi Cwpan Cymru ar dri achysur yn ogystal ac ennill pencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru. Hefyd fe chwaraeodd 14 o gemau yn Ewrop.
Maen chwaraewr ochr chwith chwim, yng nghanol cae neu ar yr asgell, gydai rhediadau grymus wedi rhoi problem i amddiffyn Port lawer tro yn y gorffennol. Bydd yn dipyn o rhyddhad iw gael ar ein ochr ni!
Maen dilyn ei dad, Kevin Edwards, wrth chwarae i Port ac, i ateb ymholiadau cefnogwyr, mae hanesydd y clwb, Gerallt Owen, yn dweud wrthom mai yn 1980/81 bun chwarae ir clwb a hefyd yn gynnar yn 1981/82 gan chwarae ir clwb am gyfnod o tua 12 mis.
Mae Sion yn haeddu bod yn arwr i gefnogwyr Bangor ond, gydar clwb ar chwaraewr yn gytun, daeth ei gyfnod yn Nantporth i ben, a Port felly ar eu hennill!
Yng nghlwb Bangor a'i stori, Sin Eds yw ein Messi ni. Llion Jones.

Craig Papirnyk has made a major signing, bringing Sion Edwards to the club. The search has been on for some time, to bring the right kind of experience to a squad which has some exciting young talent.
Sion certainly has an abundance of experience as his 232 (+ 93) WPL appearances for Bangor City testifies. The 30 year olds career spans a period pf 12 seasons having made his Bangor debut in 2006/07 and has a career total of 58 goals.
He was a key figure in a a highly successful period for the club under Nev Powell when Sion played his part in lifting the Welsh Cup on three occasions as well as a Welsh Premier title. He also played 14 games in Europe. The pacy left sided midfielder or winger is full of aggressive running and has often given the Port defence a testing time, so it will be a relief to have him on our side.
He follows in his father Kevin Edwards footsteps, in joining Port. To answer supporters queries regarding Kevin Edwards, club historian, Gerallt Owen, reliably informs us that he played for Port during season 1980/81 and again early in 1981/82, being with the club for a period of about 12 months.
Sion, an undoubted Bangor legend, left the club in November by mutual consent. Our gain!
08/12/17
Sion Edwards yn arwyddo / Sion Edwards signs

Heddiw maer clwb wedi cymryd cam pwysig wrth arwyddo Sion Edwards. Roedd Sion yn rhydd i arwyddo ar l gadael Bangor yn ystod y mis diwethaf. Rhif carfan Sion fydd 12.
Dywedodd Craig heddiw:
Rwy wedi bod yn edmygwr o Sion dros y ddegawd diwethaf ac maen haeddu ei le fel arwr mawr ym Mangor. Ond mae popeth da yn dod i ben. Mae ei siwrnai gyda nhw wedi bod yn un llwyddianus iawn. Rwan maen ymuno gyda ni ac yn gyffrous wrth edrych ymlaen i helpu Port i ddatblygu ymhellach.
Bydd ei brofiad ai allu yn hwb i garfan sydd eisoes yn gryf. Ni allwn adael ir cyfle i arwyddo chwaraewr fel Sion fynd heibio, yn enwedig a fo yn dymuno dod i Port. Roedd yn addas ei fod yn dilyn llwybr ei dad i gynrychio;i Port. Mae Sion wedi gwrthod sawl cynnig ac imi mae hyn yn arwydd ei fod am chwarae ir clwb. Rwyn hapus iawn iw arwyddo. Mae ganddo gymaint iw gynnig a fo ond wedi troi 30 oed yn Awst. Bydd yn cryfhaur ochr chwith a dod a phrofiad i garfan ifanc.
Rwyn edrych ymlaen i weithio efo chwaraewr a hogyn arbennig. Croeso i Port Sion!!

Today the club has made an important signing with Craig Papirnyk bringing Sion Edwards to the Traeth. Sion was a free agent after leaving Bangor City last month. He will have squad number 12.
Craig said today:
I have been an admirer of Sions over the last decade; he is rightly so a Bangor City Legend but all good things come to an end and his journey with them has been full of successful times . He now joins us and is excited about the prospect of helping Porthmadog develop further and into successful times.
His experience as well as quality will be a boost to what is already a very strong squad. I couldnt pass up an offer on signing a player like Sion and in all fairness he was the one that wanted to come to Port. His Dad represented the club and he felt it fitting that he should follow in the same path. Sion has turned down other offers and for me that signifies that he really wants to be here and playing for Port.
I am delighted he has signed. He has just turned 30 in August and has a lot more still to give and will strengthen us on the left side and bring the experience that is needed to help our young squad to develop further.
Im looking forward to working with a top player and lad, welcome to Port Sion!!
08/12/17
Gm wedii GOHIRIO / Game OFF

Mae gm yfory rhwng Port a Ffllint wedii GOHIRIO.
Dywedodd yr ysgrifennydd Rob Bennett,
Ar l cysylltu efo Ysgrifennydd y Gynghrair, Chas Rowlands, cytunwyd i OHIRIOR gm yfory rhwng Port a Fflint, hyn oherwydd cyflwr presennol y cae ar rhagolygon am dywydd gwael yn ystod y 24 awr nesaf.

Tomorrows game between Port and Flint Town United has had to be postponed.
Club secretary Rob Bennett said,
After consultation with Chas Rowlands, League Secretary, it has been agreed to call the match OFF tomorrow between Porthmadog and Flint Town United . This is due to the condition of the pitch today and the upcoming forecast for further bad weather in the area over the next 24 hours.
07/12/17
Rhagolwg / Preview: Fflint

Noddwr / Match Sponsor:Cariad Care Homes

Pnawn Sadwrn byddwn yn croesawun cyfeillion or Fflint ir Traeth ar gyfer gm gynghrair. Mae Fflint, fel Port, wedi cyrraedd 4ydd Rownd Cwpan Cymru, pryd y byddant yn chwaraer Drenewydd. Gyda Port yn ennill ond un pwynt or chwech diwethaf bydd angen gwthio mlaen yn y gynghrair yn ogystal r Gwpan.
Mae hyn yn wir hefyd am Y Fflint sydd wedi tan gyflawni hyd yma y tymor hwn ac yn 11eg yn y tabl gyda 14 pwynt. Daeth eu perfformiad gorau or tymor yn y fuddugoliaeth o 3-0 dros Cegidfa ond dim ond un fuddugoliaeth a gafwyd yn y chwe gm gynghrair ddiwethaf, a honno yn erbyn Cyffordd Llandudno y clwb ar y gwaelod. I wellar sefyllfa hon maent wedi gwneud y symudiad pendant o apwyntio Niall McGuIness, cyn reolwr Y Rhyl, i gymryd lle Andy Holden ar Gae y Castell.
Y tymor diwethaf, enillodd Fflint o 2-0 ar Y Traeth ac, ar yr amser hynny, roedd yn gm rhwng y 3ydd ar 4ydd yn y gynghrair. 2-0 oedd y sgr hefyd pan cyfarfur ddau draw yn y Fflint ond y tro yna Port gafodd y 3 phwynt. Cofiwn y gm, ddim am y canlyniad, ond am ail hanner bywiog pan aeth pethaun flr braidd a bun rhaid ir dyfarnwr, Aron Wyn Jones chwifior coch deirgwaith gydar Fflint yn gorffen y gm efo wyth chwaraewr ar y cae!!
Edrychwn ymlaen am bnawn Sadwrn heddychlon y tro yma a triphwynt i Port!

Next Saturday, December 9th, we welcome our friends from Flint to the Traeth. Both clubs have reached the 4th Round of the Welsh Cup and Flint will be at home to Newtown. With Port picking up just one point from their last two league fixtures the club will be keen to push on in the league as well as the Cup.
This is true also of our visitors who have under achieved so far this season, lying in 11th place in the table with 14 points. Their best performances of the season came with a 3-0 win over a strong Guilsfied outfit, but the club has lost 5 of their last 6 league fixtures with the only win coming by 5-0 at bottom club Llandudno Junction. To rectify the situation the Deeside club have made a decisive move by appointing former Rhyl boss Niall McGuinness to replace Andy Holden in the hot seat at Cae y Castell. On Saturday Port will certainly need to be prepared for a bounce under the new manager.
Last season Flint were 2-0 winners at the Traeth and that remember was a game between 3rd and 4th placed clubs. The return game also ended with a 2-0 scoreline and this time it was Port who took the three points. The game however remains in the memory, not so much for the result, but for a lively second half when the red mist descended and referee Aron Wyn Jones showed red three times to reduce Flint to just 8 players.
Lets hope for a nice quiet time next Saturday and three points for Port!
06/12/17
Gemau Cwpan yn erbyn Cei Conna / Past Cup encounters with the Nomads

Diolch i hanesydd y clwb, Gerallt Owen, syn bwrw golwg dros gemau Cwpan Cymru y gorffennol yn erbyn y clwb o Lannau Dyfrdwy:
Gm oddi cartref anodd yn erbyn Cei Conna gafodd Port, wrth ir enwau ddod or het nos Lun, ar gyfer 4ydd Rownd Cwpan Cymru. Mae Cei Conna ar y funud yn y 4ydd safle yn Uwch Gynghrair Cymru wedi sicrhau 28 pwynt mewn 15 o gemau.
Dyma fydd y pedwerydd tro ir ddau glwb chwarae eu gilydd yng nghwpan Cymru ers ddiwedd yr Ail Rhyfel Byd. Gwnaethant wynebu eu gilydd yn yr ail rownd yn nhymor 1997/98 gyda Cei Conna yn ennill o 4-1. Cynt roeddent wedi cyfarfod yn Rownd 2 yn 1984/85 gydar clwb o Lannau Dyfrdwy yn ennill unwaith eto o 2-1.
Cafodd Port eu hunig fuddugoliaeth ar yr 2ail o Rhagfyr 1968 wrth i Port ennill yr ail chwarae o 8-0 ar Y Traeth yn dilyn gm gyfartal 2-2 yng Nghei Conna wythnos ynghynt. Y diwrnod hwnnw sgoriodd Jimmy Hinch hatric, gyda J O Williams a Jimmy Griffin ill dau yn sgorio ddwywaith gyda Terry Smith yn rhwydor 8fed.

Thanks to club historian, Gerallt Owen, who takes a look at some of the previous Welsh Cup encounters between Port and our next opponents:
Following Monday nights Welsh Cup fourth round draw, Porthmadog have been given the very difficult tie away at Connahs Quay Nomads, who are currently in fourth spot in the Welsh Premier League with 28 points from 15 League games.
This will be the fourth time the two sides have met in the Welsh Cup since World War 2. We met in the second round during season 1997/98 when the Nomads ran out 4-1 winners. Prior to that the teams met in Round 2 during the 1984/85 season with the Nomads again running out winners this time by 2 goals to 1.
The only win for Port came on December 21st 1968 when Port won a fourth round replay 8-0 at the Traeth following a 2-2 draw at Connahs Quay 7 days earlier. Jimmy Hinch bagged a hat-trick that day with J.O Williams and Jimmy Griffin bagging two apiece and Terry Smith adding the eighth.
06/12/17
Joe yn gyfartal a record / Joe equals record

Tan sgoriodd Joe Chaplin bedair gl dros Port pnawn Sadwrn, un chwaraewr yn unig oedd wedi cyflawnir gamp hon mewn gm Gwpan Cymru dros y clwb.
Datgelodd Gerallt Owen, mewn erthygl ddiddorol yn y rhaglen pnawn Sadwrn, rhai o ystadegau sgorio Port yn y gystadleuaeth. Un ffaith ddiddorol oedd mai dim ond Bobby Frazer, yn l yn Hydref 1973 yn erbyn Caergybi, oedd wedi sgorio pedair gl.
Erbyn hyn, wrth gwrs mae yna ddau, a gwelwyd pedair gl Joe Chaplin ar Uchafbwyntiau Sgorio. Grt Joe a llongyfarchiadau!

Joe Chaplins four goals in the JD Welsh Cup Round 3 tie against Panteg FC on Saturday, makes him only the second Port player ever to score that number of goals in a Welsh Cup tie.
Gerallt Owen revealed, in his excellent statistical piece on Port Hat-trick Heroes in last Saturdays Match Programme, that Bobby Frazer, in October 1973, netted four times in a Welsh Cup-tie against Holyhead Town becoming the only Port player to achieve this notable landmark.
Now he is joned by Joe Chaplin whose four goals were shown on Sgorios highlights programme. Well done and congratulations Joe!
04/12/17
Cei Conna nesa / Its the Nomads

Bydd Port yn ymweld Chei Conna yn 4ydd Rownd Cwpan Cymru. Bydd yn gm anodd iawn gydar clwb o Lannau Dyfrdwy ar hyn o bryd yn y 4ydd safle yn UGC ac wedi cynrychiolir Gynghrair yn Ewrop yn ystod y ddau dymor diwethaf. Y tymor diwethaf sicrhaodd y clwb yr ail safle tu l i TNS.
Maer ddau glwb wedi cyfarfod nifer fawr o weithiau yn y gorffennol yn UGC a hefyd yn y Cymru Alliance ond yn ddiweddar nid yw ein llwybrau wedi croesi. O safbwynt Port un or gemau mwyaf cofiadwy oedd honno yn l yn nhymor 2008/09 pan oedd Port yn colli 5-1 ar yr hanner ond mewn ail hanner syfrdanol sgoriodd Port 5 gl i ennill y gm o 6-5.
Bydd yn dipyn o sialens i Port ond un y bydd Craig Papirnyk ai garfan yn edrych ymlaen iddo. Cmon Port!

Port will visit Connahs Quay in the 4th Round of the JD Welsh Cup. It will be a very tough tie for us as the Deeside club are currently in 4th spot in the WPL table and have represented the League in European competitions during the past two seasons. Last season, under experienced manager Andy Morrison, they were runners-up to TNS.
The two clubs have played each other many times in the past at both WPL and HGA level but their paths have not crossed in competitive natches in recent times. Certainly from a Port point of view the most memorable encounter between the two clubs came in 2008/09 when Port recovered from a 5-1 half-time deficit to win 6-5 with a quite remarkable come back.
It will be quite a challenge but one that Craig Papirnyk and his squad will really look forward to. Cmon Port!
04/12/17
Uchafbwyntiau: Port v Panteg / Highlights: Port v Panteg

Cliciwch isod i weld uchafbwyntiau o gm Port yn erbyn Panteg yn rownd 3 Cwpan Cymru JD:

Click below to see highlights of Port's clash with Panteg in the JD Welsh Cup:


03/12/17
Dan 18 yn ennill gm anodd / Hard fought win for U18s

Caergybi / Holyhead Buddugoliaeth arall i’r tm Dan 18 mewn gm agos iawn yn erbyn Caergybi heddiw. Chwarae penderfynol a’r ysbryd i ddal ati yn cadw’r record ddi-guro yn y gynghrrair.
Er fod yr Hotspyrs wedi cychwyn yn gryf daeth Port fewn i’r gm gyda Rhys Hughes yn taro’r postyn ar l chwarter awr. Aeth Port ar y blaen pan sgoriodd Math Roberts gyda chic o’r smotyn wedi’i Rhys Hughes gael ei lorio gan y golwr. Dal yn 1-0 i Port oedd y sgr ar yr hanner ond 5 munud i fewn i’r ail hanner rhwydodd Rhys Hughes i’w gwneud yn 2-0. Ond ar l 54 munud collwyd y fantais o ddwy gl wrth i Gaergybi ganfod y rhwyd. Wrth i’r hanner fynd yn ei flaen dechreuodd yr Hotspyrs reoli, ac ar l 72 munud nhw ddaeth yn gyfartal 2-2. Ond dal i frwydro gwnaeth Port ac yn yr amser a ychwanegwyd peniodd Carl O’Hara i’r rhwyd a’i gwneud yn 3-2, ac roedd y record cant y cant yn ddiogel.
Trydarwyd ar diwedd y gm gan Academi Port fel hyn: “Bu’n rhaid i’r hogia gloddio’n ddyfn i ennill y gm a hynny heb inni chwarae’n arbennig o dda.”Diolch am y trydar rheolaidd.

It was another tight contest between Port and Holyhead today, but grit and determination saw Port U18s maintain their unbeaten record in the Vale of Clwyd Youth League.
Though the Hotspurs started the stronge,r Port were soon back in the game with Rhys Hughes hitting the post. They took the lead after 26 minutes when Math Roberts scored from the penalty spot after the home keeper had brought down Rhys Hughes. It remained 1-0 to Port at the interval but 5 minutes into the second period Rhys Hughes made it 2-0. But the two goal advantage did not last, as the Hotspurs cut the deficit with a goal on 54 minutes. As the half wore on Holyhead began to control the game, and on 72 minutes they levelled the scores at 2-2. But Port kept battling to the end to maintain their 100% record and in added time a Carl O’Hara header made it 3-2 for Port.
A Port Academy tweet summed things up like this: “The boys dig deep to win a game in which we didn’t particularly play well!” Thanks for the regular tweets.
03/12/17
Dwy rhaglen bwysig ar S4C / Two important S4C programmes

Mae dwy raglen ‘rhaid gweld’ i gefnogwyr Port ar S4C nos Lun. Bydd uchafbwyntiau’r gm yn erbyn Panteg yn cael eu dangos ar ‘Sgorio’ am 5.35pm. Wedyn am 7pm ar ‘Heno’ bydd yr enwau’n dod allan o’r het ar gyfer Rownd 4.

Two S4C programmes on Monday which are essential viewing for Port supporters. Highlights of yesterday’s JD Welsh Cup tie will be shown on ‘Sgorio’ at 5.35pm. Then at 7pm, also on Monday, on ‘Heno’ the draw for the 4th round will be made.
01/12/17
Gm pnawn Sul Dan 18 / U18s play on Sunday

Bydd y tm Dan 18 yn teithio i Gaergybi pnawn Sul ar gyfer gm gynghrair. Bydd yn gm anodd rhwng y 1af a’r 3ydd yn y tabl. Gwnaeth y ddau gyfarfod yn l ym mis Hydref, gyda Port yn ennill gm agos o 2-1. Bydd y gic gyntaf pnawn Sul am 2 o’r gloch.

The U18s will be back in action on Sunday when they travel to Holyhead for a tough league fixture. It will be a game between 1st and 3rd in the table. When the two clubs met back in October, Port won a close contest by 2-1.Kick off will be at 2pm.
29/11/17
Jake Jones yn mynd ar fenthyg / Jake Jones leaves on loan

Jake Jones Yr wythnos hon bydd Jake Jones yn ymuno gyda Conwy ar fenthyg. Meddai Craig Papirnyk heddiw:
“Mae Jake yn chwaraewr talentog sydd angen y cyfle i ddatblygu. Ar hyn o bryd mae gennym chwaraewyr profiadol yn yr un safle a Jake ac mae’n well iddo fynd allan i gael fwy o brofiad.
“Yn Perry (Gareth Thomas) mae gan Conwy rheolwr profiadol, a caiff Jake ddigonedd o brofiad ac fydd hyn yn ein helpu ni hefyd.
“Rwy’n dymuno’n dda i Jake, gan obeithio fydd yn mwynhau ei gyfnod gyda Conwy sy’n glwb da iawn, ac yn edrych i ddychwelyd i’r Cymru Alliance.”
Pob lwc Jake!

Jake Jones is to join Conwy Borough this week on loan. Craig Papirnyk said today:
“Jake is a very talented young man and we want to see him develop. At the moment we have more experienced players who play in the same position as Jake, so we have agreed it’s best for him to go and get his own senior experience.
“At Conwy under Perry (Gareth Thomas), an experienced Manager, he will get a great learning experience and I have no doubt Perry will help his development in the long run for us.
“I would like to wish Jake all the best and enjoy his time at a very good club, who are ambitious and looking for a return to the Cymru Alliance.”
Good luck Jake!
29/11/17
Rhagolwg / Preview: Panteg FC

Cwpan Cymru Noddwr / Match Sponsor: Mike Stringer, Minffordd.

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Panteg i’r Traeth ar gyfer gm yng Nghwpan Cymru. Bydd y clwb o Griffithstown ger Pontypwl yng Ngwent yn wynebu taith hir, ond mae gm rhwng dau glwb sy’n gwybod fawr ddim am eu gilydd yn ychwanegiad at y diddordeb yn y gm.
Mae’n gm allweddol i’r ddau glwb ac i Port yn dilyn dau ganlyniad siomedig mae mynd ymlaen yn y Gwpan yn bwysig iawn er mwyn cynnal momentwm y tymor a’r diddordeb. Yn ychwanegol bydd yna dipyn o ysgogiad ariannol I’r ddau glwb gan fydd yr enillwyr yn sicrhau gwobr o 2,500, gyda’r cyfle wedyn i fynd ymlaen i rownd yr wyth olaf.
Mae Panteg yn chwarae yn 3ydd Adran Cynghrair Cymru (Y De) sydd yn eu gosod yn y 3ydd lefel o’r Pyramid; yr un fath a Penley. Ond anwybyddu’r gymhariaeth hon fyddai orau a disgwyl am gm dipyn anoddach y tro hwn. Eisoes mae Panteg wedi ennill pedair gm i gyrraedd y fan hon, gan guro Newport City a Llwydcoed yn y rowndiau cymhwyso ac i ddilyn buddugoliaeth dros Y Fenni yn y Rownd 1af. Ond yn yr ail rownd crewyd dipyn o sioc wrth i Banteg guro Ton Pentre o Adran 1 Cynghrair y De. Bu Ton Pentre yn Uwch Gynghrair Cymru ar un adeg ond erbyn hyn yn stryglo yng ngwaelodion Adran 1.
Erbyn hyn mae Panteg wedi codi i’r 6ed safle yn eu cynghrair, ac mae ganddynt gemau mewn llaw ar nifer o’r clybiau sy’n uwch.
Bydd chwarae gm gwpan yn gyfle i Port anghofio am ddau berfformiad siomedig yn y gynghrair a chanolbwyntio ar ddychwelyd at y safonau a’u gwelodd yn curo 5 gm yn olynol. C’mon Port!!

Next Saturday its JD Welsh Cup Day, when we welcome Panteg FC to the Traeth for a third round tie. The Gwent club, based at Griffithstown near Pontypool, face a long journey but a game between two clubs, who know very little about each other, gives the tie an added interest.
This is a key fixture for both clubs, and for Port, after two indifferent results, progress in the Cup assumes huge importance in terms of momentum and maintaining interest, as the season progresses.
For both clubs, there is an added financial incentive, as the winners of this tie are assured of a 2,500 prize, as well as the chance of progressing to the quarter finals of the competition.
Panteg, play in the 3rd Division of the Welsh League (South) which in theory places them at the same level in the Pyramid as our Round 2 opponents, Penley. But we would be wise to ignore such comparisons and expect a far tougher contest than in the previous rounds. Panteg have already won four games to reach this stage; defeating Newport City and AFC Llwydcoed in the Qualifying Rounds, followed by a win over Abergavenny Town in the 1st Round. But in Round 2 the club from Gwent caused the shock of the round, defeating Ton Pentre, two divisions above them in the Welsh League. Ton Pentre, once of the League of Wales, are however having a difficult season in the lower reaches of the League.
Panteg are now up to 6th place in their division, with games in hand over some of the clubs above them.
Port will need to put aside the last two results which have come as something of a surprise given the previous winning run. Let’s hope that Cup action gives us the opportunity of refinding that spark. C’mon Port!
27/11/17
Hyfforddwr newydd yn ymuno / New Coach joins

Heddiw dywedodd Craig Papirnyk fod Mark Orme yn ymuno gyda’i staff hyfforddi gan lanw sgidiau Ioan Llewelyn, a adawodd yn ddiweddar i reoli Llanfairpwll. Bu Mark yn chwaraewr gyda nifer o glybiau yn y gogledd gan gynnwys Treffynnon, Conwy a Dinbych.
Meddai Craig, “Bydd Mark yn ymuno a mi a Guy gan rhoi cefnogaeth i ni. Wedi’i Ioan adael am Llanfair, daeth Sion Eifion i fewn ac mae wedi rhoi cymorth ffantastig imi a Guy ond mae gan Sion llawer o drefnu i’w wneud gyda'r tm Dan 18, ac mae hefyd yn gweithio i Man City ar ddyddiau Sadwrn.
“Carwn ddiolch i Sion am ei ymdrechion, am ein cynorthwyo dros y mis diwethaf. Rwy’n siwr bydd yn dal i wneud pan fydd hyn yn bosib.
“Rwy’n nabod Orme dros nifer o flynyddoedd ac hefyd wedi chwarae yn ei erbyn. Hefyd mae Guy a fo wedi cydweithio ar gyrsiau Addysg Hyfforddwyr. Bydd y ffaith ein bod yn ‘nabod ein gilydd yn help i Mark setlo. Rwy’n edrych ymlaen i gydweithio efo fo.”

Craig Papirnyk has announced today that Mark Orme will be joining his coaching staff replacing Ioan Llewelyn who joined Llanfairpwll as club manager. As a player Mark has been with a number of clubs in north Wales including Holywell Town, Conwy Borough and Denbigh Town.
Craig said, “Mark will be joining myself and Guy and coming in to support us. After Ioan left to join Llanfair, Sion Eifion has stepped in and has been a fantastic help to myself and Guy but Sion does have the U18s to organise and also works for Man City on Saturdays.
“I'd like to thank Sion for his efforts, coming in and helping over the last month or so. He will, I am sure continue to support us as and when he can.
“I have known Orme for many years and played against him. Guy works alongside him on some Coach Education courses so he is known to us, which will help him settle a lot quicker in to his role and I'm looking forward to working with him. “
27/11/17
Uchafbwyntiau ar Sgorio / Highlights on Sgorio

Bydd uchafbwyntiau ein gm yn erbyn Panteg yn 3ydd Rownd Cwpan Cymru pnawn Sadwrn nesaf (2 Rhagfyr) yn cael eu dangos ar y rhaglen Sgorio ar S4C.Nos Lun, 5.35pm.

The highlights of our JD Welsh Cup Round 3 tie next Saturday (2 Rhagfyr) against Panteg FC will be shown on Sgorio S4C.Monday, 5.35pm
24/11/17
Tote Tachwedd / November Tote

Y rhifau lwcus yn Tote mis Tachwedd oedd 10 a 34. Roedd un enillydd, B. Rowlands, Llanystumdwy a’r wobr oedd 615.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 1af o fis Rhagfyr. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael eu tynnu nos Wener, 29ain o fis Rhagfyr, yn sesiwn Bingo misol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the Porthmadog Football Social Club monthly Tote for November were 10 and 34. There was one winner, B Rowlands of Llanystumdwy with a prize of 615.
Any claims must be made by 8pm on Friday, 1st December. The next Tote will be drawn on Friday, 29th December at the monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345.
24/11/17
Steve Bratt i’r Bermo / Steve Bratt to Barmouth

Jake Jones Mae’r cefnwr canol digyfaddawd, Stephen Bratt, yn dychwelyd i’r Bermo am gyfnod.
Meddai Craig Papirnyk heddiw:
“Bydd yn dychwelyd i’r Bermo i gael mwy o amser ar y cae ond fydd yn cael ei alw yn l pan fydd angen.
“Mae wedi colli allan ers dioddef anaf i’w benglin ac angen cael mwy o gemau er mwyn codi lefelau ffitrwydd.
“Mae Ste yn chwaraewr cant y cant ac yn sylweddoli mai hyn ydy’r peth gorau iddo ar y funud,” ychwanegodd Craig.

No nonsense centre back Stephen Bratt is to make a temporary return to Barmouth.
Manager, Craig Papirnyk said today:
“He will return to the club and get minutes under his belt and will be called back if needed.
“Since his knee injury he has missed out on playing time with us and needs to go and play games to raise his match fitness levels .
“Ste is a 100% committed player and knows that this is the best for him right now,” added Craig.
23/11/17
Rhagolwg / Preview: Rhuthun

Rhuthun Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Rhuthun, y tro cyntaf iddynt adael Y Traeth ers 30 Medi pan chwaraewyd y gm yn Nhreffynnon -bron i ddau fid yn l !! Sylwch fod y gic gyntaf am 2 o’r gloch.
Mae Rhuthun ar hyn o bryd yn y 10fed safle dau le yn is na Port, efo 4 pwynt yn llai. O’u pedair gm gynghrair ddiwethaf maent wedi ennill un, colli un a dwy yn gyfartal. Mae gemau yn erbyn Rhuthun bob amser yn anodd a dangoswyd eu gallu i sgorio wrth iddynt rhwydo 8 gl yn erbyn Queen’s Park a pump yn erbyn y tm arall ar waelod y tabl sef Cyffordd Llandudno.
Bydd angen cadw llygad ar Llyr Morris, prif sgoriwr yr HGA hyd yma gyda 15 o goliau. Mae ar y blaen i gr?p o chwaraewyr ar 11 o goliau sy’n cynnwys Joe Chaplin. Camp fawr Morris oedd rhwydo 5 gl yn y fuddugoliaeth dros Queen’s Park.
Yn rheoli Rhuthun mae Chris Williams a achubodd y clwb y tymor diwethaf ac mae’n dal i ddatblygu’r clwb ymhellach y tymor hwn.
Mae Port yn gwybod mor anodd ydy agor amddiffyn Rhuthun. Y tymor diwethaf roedd angen gl wych funud olaf gan julian Williams i sicrhau buddugoliaeth. Roedd colli i Cegidfa y Sadwrn diwethaf yn dipyn o siom ar l rhediad o 5 gm diguro. Mae’r cefnogwyr yn ymwybodol iawn o’r gallu yn y garfan hon ac wedi perfformio’n wych ar adegau. Ond i ddringo’r tabl eto bydd rhaid cael fwy o gysondeb yn y chwarae a dyna, mae’n siwr fydd Craig Papirnyk yn edrych amdano gan ddechrau pnawn Sadwrn. C’mon Port!

On Saturday Port will travel to Ruthin, their first time on the road since the visit to Holywell on 30 September almost two months ago! Supporters should note that this game will kick off at 2pm.
Ruthin currently lie in 10th place in the table, two places below Port and with 4 fewer points. They have won one, lost one and drawn two of their last four games. They are never an easy team to beat and have really punished the bottom pair in the league scoring 8 goals against Queen’s Park and 5 against Llandudno Junction. In their line-up they have Llyr Morris the HGA’s leading scorer with 15 goals, ahead of a group of players, including Joe Chaplin, on 11 goals. A notable achievement for Llyr Morris was to score five times in the slamming of Queens’s Park.
The club are managed by Chris Williams who led their survival recovery last season and the club has continued to move forwrd this season under his leadership.
Port know only too well how difficult it is to break down our opponents, as it took a last minute super strike from Julian Williams to secure the three points last season. Last Saturday’s defeat at home to Guilsfield was a huge disappointment, as it follows on a run of five straight victories. Supporters are well aware of the ability in the squad and they have performed outstandingly at times but, if they are to climb the table, greater consistency is needed and that no doubt is what manager Craig Papirnyk will be looking for on Saturday, C’mon Port!
17/11/17
Archebion Nadolig o Siop y Clwb / Christmas Orders from the Club Shop

Siop Beth am Grys replica (Plant ac Oedolion) neu eitemau eraill o Siop y Clwb Arlein neu Clwb y Siop (Traeth ar ddyddiadau gm)? ANRHEGION NADOLIG ardderchog.
Sylwch mai DYDD IAU, 14 RHAGFYR ydy’r diwrnod olaf ar gyfer derbyn archebion. Caiff archebion ar l y dyddiad yma eu prosesu ar l 1af Ionawr.
Ond cofiwch hefyd bydd Clwb y Siop ar Y Traeth yn agored pnawn Sadwrn, 18 Tachwedd yn ogystal a Dyddiau Gm ar yr 2ail a’r 9fed Rhagfyr.
Archebwch yn fuan!! Diolch am y gefnogaeth.

Replica shirts and other merchandise available from the Club Shop (Traeth on Matchdays) and Club Shop Online make excellent CHRISTMAS PRESENTS.
Please note that THURSDAY,14 DECEMBER is the last date on which orders can be placed. Orders after this date will be processed after 1st January.
Remember that the Club Shop at the Traeth will be open on Saturday,18 November as well as Match Days on 2nd and 9th December.
Get your orders in early!! Thanks for your support.
16/11/17
Rhagolwg; Cegidfa / Preview: Guilsfield

Cegidfa Noddwr / Match Sponsor: Ffestiniog and Welsh Highland Railway Shop

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Cegidfa i’r Traeth ar gyfer gm gynghrair. Ar hyn o bryd mae’r ddau glwb ar 19 o bwyntiau gyda Port yn hawlio’r 5ed safle ar wahaniaeth goliau. Bydd y gm yn un bwysig i’r ddau glwb. Gallai budugoliaeth, i un o’r ddau, eu codi i’r 4ydd neu hyd yn oed y 3ydd safle -os wnaiff canlyniadau eraill fynd o’u plaid.
Mae tair o’r bedair gm ddiwethaf Cegidfa wedi gorffen yn gyfartal. Bu dwy o’r gemau hynny yn erbyn gwrthwynebwyr cryf-Caernarfon a Treffynnon- a’r llall adra i Cyffordd Llandudno – clwb sydd wedi cael y cam i fyny i’r HGA yn anodd.
Cyfrinach llwyddiant Cegidfa ydy fod yna gysondeb personel yn y garfan o dymor i dymor. Gwelwn nifer o wynebau cyfarwydd fel Dave Littleford, Andy Ford, Chris Cathrall (gwr y tafliad ecsoset), Adam Jenkins a Gareth Jones. Hefyd maent wedi dewis rheolwr o tu mewn i’r clwb ac mae Nathan Leonard -is-reolwr llynedd- yn chwaraewr reolwr at y tymor hwn.
Yn y garfan hefyd, mae Stuart Rogers, cyn chwaraewr canol cae Port, ac Asa Hamilton, sydd wedi bod yn sgorio’n gyson, hefyd yn gyn chwaraewr Port.
Bydd Port yn gobeithio dangos yr un math o chwarae ardderchog a gafwyd yn erbyn Penrhyncoch. Cafwyd perfformiad tm cyfan o’r pl-droed gorau a welwyd ar Y Traeth ers blynyddoedd. Os oes angen mwy o gymhelliant, bydd yr angen i wneud yn iawn am y golled drom 12 mis yn l yn ddigon. C’mon Port!

On Saturday Port will be in league action as they welcome Guilsfield FC to the Traeth. Currently the two clubs are locked on 19 points with Port edging into 5th place ahread of the Guils on goal difference. This makes Saturday’s game of key importance to both clubs, as a win could lift either of them into 4th or even 3rd spot, depending on other results.
The mid-Wales club have drawn 3 of their last 4 games. Two of the draws came against tough opponents -Caernarfon and Holywell- and the other surprisingly at home to strugglers Llandudno Junction.
The Guils squad has had a consistent look to it over a number of seasons. The same familiar names have cropped up in their squad; Dave Littleford, Andy Ford, Chris Cathrall (of the exocet throw -in), Adam Jenkins and Gareth Jones They have also appointed their managers from within the club, which helps to maintain the spirit which has carried the club forward. Nathan Leonard, last season’s assistant, has taken over as player manager.
The squad also includes former Port midfielder Stuart Rogers and among the goals for the Guils this season has been Asa Hamilton, another former Port player.
Port will look for a repeat of last Saturday’s excellent all-round team performance against Penrhyncoch, when they played some od the best football seen at the Traeth for many years.If they need any further incentive, the need to wipe out the memory of last season’s crushing 5-1 defeat at the Traeth should provide it. C’mon Port!
15/11/17
Academi Dan 15 / Academy U15s

Isod gwelir sylwadau hyfforddwyr Academi Port (Aaron Lee Rickards) ac Academi Caernarfon (Richard Cashman) yn dilyn y gm Dan 15 rhwng y ddau glwb bore Sul diwethaf. Port enillodd o 1-0 ond fel mae’r sylwadau’r ddau hyfforddwr yn dangos, y profiad a’r perfformiad sy’n bwysig.

Aaron Lee Rickards
Been a difficult start to the season for my under 15s playing up a year in the academy league but showed they have learned a lot from the experiences and fully deserved a positive result today.
Thanks for the game. Result could have gone either way, but good to see a close and competitive game played in the right temperament and sportsmanship shown from both teams getting a lot out of it. Hopefully arrange a game at the Traeth in the new year! All the best this season.
Richard Cashman
Very pleasing performance byCaernarfon Academy U15. Wasn’t the result we wanted, but we definitely learnt several positive aspects and we’ll reflect on areas for improvement.

Above are the comments of the coaches of the Port Academy (Andrew Lee Rickards) and the Caernarfon Academy (Richard Cashman) following the U15s game between the two clubs. Port were 1-0 winners but as we see from the cmments of both coaches the experience and the performance are the important aspects.
14/11/17
Llwyddiant Steve Cooper / Steve Cooper’s success

Mae Steve Cooper, a chwaraeodd am gyfnod byr dros Port, wedi gwneud enw iddo’i hun fel prif hyfforddwr yn y maes rhyngwladol. Fo oedd y dyn y tu l i lwyddiant Lloegr ar lefel Dan 17 wrth iddynt ennill Gwpan y Byd i dimau Dan 17, cystadleuaeth a gynhaliwyd yn yr India yn ystod y mis diwethaf.
Chwaraeodd Steve Cooper yng nghanol y cae i Port yn ystod tymor llwyddianus 2002/03 pan sicrhawyd ddyrchafiad i UGC. Chwaraeodd ei gm gyntaf dros Port yn y fuddugoliaeth o 2-0 dros Halkyn ac aeth ymlaen i ddechrau tair o gemau llawn a ‘chydig o gemau pan ddaeth i’r cae fel eilydd. Daeth y chwaraewr ganol cae i’r clwb ar fenthyg o glwb Bangor.
Mae Steve yn fab i’r dyfarnwr Keith Cooper a fu’n dyfarnu yng Nghynghrair Lloegr a hefyd ddyfarnodd ffeinal Cwpan y Gynghrair rhwng Aston Villa a Manchester United.
Ganwyd Steve Cooper ym Mhontypridd ac aeth ymlaen i chwarae dros Wrecsam, TNS, Bangor City a’r Rhyl. Bu hefyd yn hyfforddwr yn Academi Wrecsam ac Acdemi Lerpwl cyn mynd i hyfforddi carfannau Lloegr Dan 16 a Dan 17. Er mai am gyfnod byr fu ar y Traeth, mae’n dda i glywed am lwyddiant cyn chwaraewr i Port.

Steve Cooper, who played briefly for Port, has made a huge name for himself as a head coach on the international front. He was the man behind England’s success at U17 level coming back to beat Spain 5-2 in the final of the age group World Cup, held in India last month.
Steve Cooper played in midfield for Port during the promotion winnng season of 2002/03 making his debut in a 2-0 win over Halkyn making three starts and a handful of sub appearances. He came to the club on loan from Bangor City.
Steve is the son of Football League referee Keith Cooper who officiated in the League Cup Final of 1994 between Aston Villa and Manchester United.
Steve Cooper was born in Pontypridd and went on to play for Wrexham, TNS, Bangor and Rhyl. He went on to coach at the Wrexham Academy and later the Liverpool Acdemy before joining the England age group system. It is great to hear of the success of a former Port player even if it was just brief stay.
12/11/17
Drwodd i’r rownd gyn-derfynol / Through to the semis

Aeth y tm Dan 18 drwodd i’r rownd gynderfynol Cwpan Ieuenctid Arfordir y Gogledd heddiw gyda buddugoliaeth o 2-1 dros Llanberis. Cyfarfu’r ddau glwb yn ddiweddar yn y gynghrair pan enillodd Port o 5-0. Y tro yma roedd y canlyniad yn dipyn agosach. Cafodd Port y cychwyn gorau posib wrth fynd ar y blaen ar l dim ond 6 munud gyda Aron Jones yn rhwydo croesiad Rhys Hughes. A pan oedd ‘chydig dros hanner awr wedi mynd daeth Llanberis yn gyfartal diolch i gl yn syth o gic gornel. Roedd yn dal yn 1-1 ar ddiwedd yr hanner cyntaf.
Ar l 52 munud aeth Llanber lawr i ddeg dyn pan gafodd eu chwaraewr ail gerdyn melyn am droseddau ar Rhys Hughes. Yn dilyn yr ail gerdyn, Math Roberts ergydiodd gic gosb a gymrodd gyffyrddiad ar ei ffordd i’r rhwyd. 2-1 i Port a dyna sut arhosodd y sgr tan y diwedd. Roedd Port drwodd i’r rownd cynderfynol. Da iawn hogia’! C’mon Port!

The U18s are through to the semi-final of the NWCFA Youth Cup semi-final with a 2-1 win at Llanberis today. The two clubs met in the league recently when Port were the winners by 5-0. Today’s game was a much closer contest. Port got away to a good start with a goal after only 6 minutes when Aron Jones volleyed in a cross by Rhys Hughes. Just after the half hour Llanberis drew level with a goal which came directly from a corner kick and the score remained 1-1 at the interval.
The turning point came on 52 mins when Llanberis went down 10 men with a sending off for two yellow cards for fouls on Rhys Hughes. Math Roberts took the resulting free kick and it took a deflection into the net. 2-1 to Port and that’s how the score remained at the end. Port were through to the semi finals. Well done lads! C’mon Port!
Newyddion cyn 12/11/17
News before 12/11/17

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us