Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
14/10/21
RYDYM ANGEN EICH HELP / WE NEED YOUR HELP

Gyda gwaith adnewyddu Stadiwm y Traeth bellach bron wedi ei gwblhau ar rhan nesaf or gwaith - yr amddiffyn rhag llifogydd - ar fin cychwyn, y sialens nesaf ir clwb oddi ar y cae yw un o brinder cyfarwyddwyr a gwirfoddolwyr. Fel y gwyr nifer o gefnogwyr mae y clwb wedi colli sawl swyddog blaenllaw yn y ddwy flynedd diwethaf.
Bellach mae cyfartaledd oeddran yr unigolion sydd yn rhedeg y clwb o ddydd i ddydd yn 64 ac mae yr amser wedi cyrraedd i recriwtio rhai eraill i helpu symud y clwb ymlaen. Nid oes rhwystr oedran i estyn cymorth ir clwb, ond wrth edrych ar y tymor hir mae denu unigolion iau yn hanfodol. Ymunodd llawer or rhai sydd yn helpu yn bresennol yn eu 30au neu 40au.
Byddai faint o ymroddiadad y gallwch wneud i fyny ir unigolyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Y prif ffocws fyddai ar ddiwrnod gm, ond byddai cymorth ar adegau eraill yn hynod ddefnyddiol hefyd.
Nid oes dim wedi newid gyda ymroddiad y cyfarwyddwyr presennol, ond maent angen help ar fyrder ac mae rhaid ir broses ddechrau yn awr. Os yda chi awydd rhoi help llaw yna cysylltwch a cyfarwyddwyr y clwb; Richard Jones neu Dylan Rees drwy ebost neu ffn.

Manylion cyswllt:
Richard Jones 07423189011 neu richard.powell.jones@btinternet.com
Dylan Rees 07900 512345 neu rees48wesla@gmail.com
Highslide JS

With major improvements to the Traeth Stadium now almost complete and the next critical phase - the flood defences - about to begin, the next challenge the club faces off the pitch is that of personnel. Many of our supporters will be aware that we have lost several club stalwarts in the last couple of years.
With the average age of those running the club on a day to day basis being 64, the time has arrived to recruit both new directors and new volunteers. There is no age barrier for either role, indeed with age comes knowledge and experience. However, when looking at the medium to long term future of the club there must be a pathway for new blood. Many of the current incumbents were in their 30s or 40s when they first became involved.
The extent of your involvement would be totally up to the individual, dependent of course on their circumstances. The main focus would be on match day, but certainly not exclusively.
The current board members are fully committed to the club, but this process must start now. If you would like to help the club then please contact club directors Richard Jones or Dylan Rees by email or phone.

Contact details.
Richard Jones 07423189011 or richard.powell.jones@btinternet.com
Dylan Rees 07900 512345 or rees48wesla@gmail.com

14/10/21
Rhagolwg / Preview: Llandudno Albion v Port

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Llandudno I chwaraer Albion ar Barc Maesdu, y cae 3G maent yn rhannu gyda chlwb tref Llandudno, Yn dilyn cyfres o 4 gm gynghrair yn olynol, gm yn Rownd 1 Cwpan Cynghrair Ardal Northern Lock Stock fydd hon. .
Hyd yma mae 5 gm wedi eu chwarae yn y gystadleuaeth, gyda Nantlle Fl, Dinas Llanelwy, Llai, Rhostyllen a Saltney eisoes wedi sicrhau eu llefydd yn yr Ail Rownd.
Tymor cymysglyd maer Albion wedi cael hyd yma, yn colli 3 gm yn y gynghrair ond hefyd yn sicrhau 3 buddugoliaeth. Y penwythnos diwetha colli oedd ei hanes o 5-0 i Llanuwchllyn y clwb yn yr ail safle yn yr Ardal NW. Ond y Sadwrn cynt dim ond ar l ciciau or smotyn y llwyddodd Y Wyddgrug i fynd drwodd yn ei herbyn yn Tlws CBDC. .
Ond ar y Traeth roedd neb yn llwyddo i ganfod y rhwyd yng nghm fawr y dydd. Roedd sylw Treflyn yn ei Adroddiad ar y gm yn berthnasol iawn; ...rhaid dweud fod methu creadigrwydd Julian Williams a Marcus Banks yn golled fawr. Ir enwau yma medrwn ychwanegu rhai Ifan Emlyn a Jamie McDaid, y ddau yn methur gm drwy anaf.
Byw mewn gobaith y caiff Craig Papirnyk ddewis tm o garfan lawn gyda hyn. Ond tra yn aros i hyn ddigwydd da gweld y ffordd mae talent ifanc yr Ail-dm yn dod ir adwy ac roedd perfformiad yr amddiffynnwr ifanc Sol Kempster yn erbyn Dinbych, yn tanlinellu hyn.
Y Cwpan! Ewch amdani! Cmon Port! .

On Saturday Port will travel to Llandudno to take on the Albion, a club which ground shares the artificial pitch at Maesdu Park with Llandudno Town. Following a run of 4 consecutive league fixtures it will be a Round 1of the Lock Stock Ardal Northern League Cup on Saturday.
Five ties have already been played with Nantlle Vale, St Asaph City, Llay Welfare, Rhostyllen and Saltney Town having already secured a place in Round 2 of the competition.
The Albion have had a mixed season with 3 wins and 3 defeats in the league programme to date and lie in 10th spot in the table. Last weekend they suffered a 5-0 defeat at the hands of 2nd placed Llanuwchllyn but the previous Saturday ran Mold Alex close in the FAW Trophy going out only after a penalty shoot-out.
Meanwhile at the Traeth it was stalemate in last Saturday top of the table clash. Treflyn put his finger on a significant matter with his match report comment it must be said that the absence of the creative duo of Julian Williams and Marcus Banks was sorely missed. To that creative list can be added Ifan Emlyn and Jamie McDaid who have both missed out with fairly long term injuries.
Lets hope that the injury concerns will soon be behind us and a full strength squad will be available to Craig Papirnyk. In the meantime the young reserves are doing an excellent job of supplementing the senior squad as underlined by Sol Kempsters excellent defensive perfomance against Denbigh.
Up for the Cup. Cmon Port!!
11/10/21
CLWB y MIS / CLUB of the MONTH

Maen werth cyhoeddir datganiad isod o eiddo Cynghrair yr Ardal Northern a rhyddawyd ar ei gwefan swyddogol wrth iddynt wobrwyo CPD Porthmadog yn Glwb y Mis am Awst.

Porthmadog are the club of the month for August. The award is made based on among other things the clubs disciplinary record, COVID protocol and communication.
Porthmadog will receive a memento and have one of their games sponsored by Lock Stock the leagues official sponsor.


When CPD Porthmadog were named Club of the Month for August this complimentary statement was released by the Ardal Northern on their official website.
08/10/21
Phil ar AR y MARC / Phil on Radio Cymru

Phil Jones Roedd yn dda clywed ein cadeirydd Phil Jones yn ei hwyliau ar AR y MARC heddiw ac yn edrych ymlaen at gm fawr y pnawn rhwng Port a Dinbych gyda Dylan Jones. Hefyd ar y rhaglen ac yn cynrychioli Dinbych oedd cyn chwaraewr Port Owain Roberts. I gwblhau y cysylltiad Portaidd y panelwyr heddiw oedd cyn rheolwr Port Meilir Owen a cyn chwaraewr ir clwb Owain Tudur Jones.

Club chairman Phil Jones took part in the Radio Cymru football show Ar y Marc today, looking ahead to this afternoons big game at the Traeth. Represnting Denbigh Town was former Port midfielder Owain Roberts.07/10/21
Rhagolwg / Preview: Port v Dinbych / Denbigh

Noddwr / Match Sponsor: DarlunHome
Noddwr y Bl / Match Ball Sponsor: Pritchard Griffiths
Pnawn Sadwrn byddwn yn croesawu CPD Dinbych ir Traeth a hon yn sicr fydd gm y diwrnod yn yr Ardal Northern. Bydd yna dipyn yn y fantol ond er hynny maen dal yn gynnar iawn ir gm hon fedru setlo dim.
Bydd hon yn gm rhwng dau glwb sydd wedi arfer chwarae ar lefel uwch gydar ddau yn chwilio am y cyfle cynta posib i adfer statws Haen 2.
Bydd hefyd yn gm rhwng y ddau glwb sydd ar gefnogaeth orau yn yr adran a gm rhwng y 1af ar Ail yn y tabl, er fod gan yr ymwelwyr gm mewn llaw.Maer ddau glwb hefyd yn gynta ac ail yng Nghynghrair Chwarae Teg yr Ardal NW
Yn fwy arwyddocaol efallai, maen gem rhwng yr amddiffyn gorau yn yr adran ac yr ymosod mwyaf llwyddianus . Dim ond 5 gl sydd wedi mynd i rhwyd Dinbych mewn 7 gm tra fod Port wedi sgorio 33 o goliau mewn 8 gm.
Unwaith mae Port wedi colli, tra fod Dinbych yn dal yn ddi-guro gydar Wyddgrug wedi eu dal i gm gyfartal.
Dau ystadegyn arall: rhwydodd Jake Walker ddwywaith i Ddinbych i roi buddugoliaeth dros Saltney y penwthnos diwetha tra fod Paul Lewis wedi rhwydo yn y 3 gm ddiwetha dros Port gan gynnwys 2 pnawn Sadwrn yn erbyn Rhostyllen.
Bydd hyn i gyd yn ei gwneud yn gm na ddylech fethu.
Cmon Port!!

On Saturday we welcome Denbigh Town to the Traeth in what is undoubtedly the Ardal Northerns Match of the Day. There is a huge amount at stake though it remains far too early in the season to settle anything.
Here we have two clubs who are used to a higher level and both are looking for the earliest possible opportunity to regain Tier 2 status.
It is a game between the two best supported clubs in the division, a game between the 1st and 2nd in the table though the visitors have a game in hand. The two clubs are also 1st and 2nd in the Ardal NW Fair Play League.
More significantly it is a game between the leagues best defence and the leagues best attack. Denbigh have conceded just 5 goals in 7 games while Port have scored 33 goals in 8 games.
Port have lost just once while Denbigh remain unbeaten dropping their only points in a draw with Mold Alex.
Heres a couple of stats: Jake Walker netted twice to give Denbigh their win over Saltney last weekend while Paul Lewis netted twice for Port, to bring his recent goal tally to 4 goals in the last 3 games.
All of this makes it a game not to be missed.
Cmon Port!!
07/10/21
Crysau 2021-22 yn siop y clwb! / 2021-22 shirts in the club shop!

Chwilio am anrheg 'Dolig cynnar i gefnogwr Port?! Os felly, mae yna newyddion da! Mae crysau cartref ac oddi-cartref tymor 2021-22 bellach ar werth yn siop y clwb ar y we! Felly be 'da chi'n aros am?! Ymwelwch 'r siop!

Crys cartref 2020/21 / 2020/21 Home shirt Crys oddi-cartref 2020/21 / 2020/21 Away shirt

Looking for an early Christmas present for a Port supporter? If so, there's good news! Our 2021-22 home and away shirts are now available on the club's web shop! So what are you waiting for?! Visit the club shop!
04/10/21
TELEDU Port / PORT TV You Tube Channel

Gair ich atgoffa am y gwaith gwych mae Dylan Elis yn gwneud efo sianel You Tube y clwb. Yma cewch gyfweliadau Dylan gydar rheolwr Craig Papirnyk. Fel pob amser mae Craig yn barod iawn ymateb yn onest ac yn uniongyrchol ir holl gwestiynu.
Hefyd cewch ddal i fyny efo fideos wythnosol Dylan wedi eu tynnu o safle perffaith y dilynwr pybyr sef Tu l ir Gl.'
Pan na wnewch chi danysgrifio ir sianel?
Medrwch hefyd gysylltu drwy fynd i gyfri Trydar y clwb.A reminder of the excellent work done by Dylan Elis with the clubs You Tube Channel. Here you can see Dylans regular post match interviews with manager Craig Papirnyk. As ever Craig will give a straight and honest response to the questioning.
You can also catch up with Dylans regular feature with an edited video report of Porthmadog games from a supporters vantage point Behind the Goal.
Why not become a subscriber to the channel?
You can also access these worthwhile features via the club Twitter account.
01/10/21
Chwaraewr y Mis / Player of the month: MARCUS BANKS

Bydd teitl Chwaraewr y Mis yn aros gyda teulur Banks wrth i Marcus ddilyn Josh a chipior wobr am fis Medi. Llongyfarchiadau Marcus Banks am fis arbennig. Wedi iddo fethu gmau ar ddechraur tymor cafodd ddylanwad mawr ym mis Medi.
. Daeth ir cae fel eilydd yn erbyn Nantlle Fl gan wneud cyfraniad pwysig o ganol cae i sicrhau buddugoliaeth hwyr. Wedyn adre yn erbyn Brickfiled roedd sgorio hatric yn goron ar berfformiad arbennig. Eto pnawn Sadwrn yn Llanelwy sgoriodd Marcus mewn buddugoliaeth o 8-3.
Dynar oll sydd angen rwan yw i Chris ddod yn l mewn pryd i ennill y wobr ym mis Hydref.


Highslide JS

The Player of the Month award is a case of keep it in the family as Marcus follows Josh to pick up the September award. Congratulations to Marcus Banks who, having missed much of the early season, has made a huge impact during September.
He came on in the 2nd half against Nantlle Fl and his performance in midfield helped Port gain a late victory.He then crowned a super performance at home to Brickfield with a fine hat-trick and last Saturday he found the net again in the 8-3 win at St Asaph.
. All that is needed now is for Chris to come out of retirement in time to take the October award.
01/10/21
Ail-dm yn ennill yn Bala / Reserves win at Bala

Buddugoliaeth dda arall ir Ail-dm heno yn Y Bala. Cyfartal 1-1 ar yr hanner ond aeth Port ymlaen i ennill 4-3 ar ddiwedd y 90 munud. Y sgorwyr i Port oedd. Carl OHara, Dewi Thomas, Callum Jones a Leon Williams, Da iawn hogia!

. A good win for the Reserves away at Maes Tegid, Y Bala tonight, It was level 1-1 at the interval but Port edged it 4-3 after the 90 minutes, Scorers for Port were Carl OHara, Dewi Thomas, Callum Jones and Leon Williams. Well done lads!

Port: F Birt, Ifan Jones, Carwyn Foster, Matthew Roberts, Sol Kempster, O Laurie, Cian Pritchard, Carl OHara, Dewi Thomas, Callum Jones, Leon Williams, Guto Griffith, M Rowlands, A griffiths, A Jones, A Rickards.
30/09/21
Pleidleisiwch i Chwaraewr y Mis / Vote for your Player of the Month

Pleidleiswch ich Chwaraewr y mis am fis Medi. Cewch bleidleisio ar gyfri Trydar y clwb.
Bydd y pleidleisio yn cychwyn am 6 pm heno (30/09/21) ac yn cau ar 1 Hydref am 6 pm.
Dewiswch un o'r canlynol: Paul Lewis, Marcus Banks, Dylan Roberts, John Littlemore.

Vote for your September Player of the Month . Vote on the club Twitter page.
You can Vote from 6 pm tonight (30/09/21) and voting will end on 1 October at 6pm.
Choose from the following: Paul Lewis, Marcus Banks, Dylan Roberts, John Littlemore.
30/09/21
Rhagolwg / Preview: Port v Rhostyllen

Noddwyr / Match Sponsors: TANRONNEN INN Beddgelert.
Pnawn Sadwrn nesa roedd Port fod i groesawu Y Wyddgrug ir Traeth ond maer clwb o Sir Y Fflint yn dal yng nghystadleuaeth Tlws CBDC felly bydd angen ad-drefnur gm honno.
Yn cymryd lle Y Wyddgrug ar gyfer y gm yng Nghynghrair ANW bydd Rhostyllen o ardal Wrecsam. Cyfarfur ddau glwb ar ddiwedd Awst gyda Port yn ennill o 5-2 gyda Julian Williams yn rhwydo ddwywaith. .
Ar hyn o bryd mae Rhostyllen yn 12fed yn y tabl wedi ennill 2 ou 7 gm. Y penwythnos diwetha colli oedd eu hanes 2-0 yn erbyn Dinbych, ond y Sadwrn blaenorol cawsant buddugoliaeth 5-1 dros Rhydymwyn a canlyniad da arall oedd gm gyfartal ddi-sgr gyda Llanuwchllyn.
. Er waetha sgorio 8 gl yn Llanelwy roedd yna ddigon yn y gm i rybuddio Port yn erbyn cymryd dim yn ganiataol, a bydd y Sadwrn nesa ddim gwahanol pan fyddant yn ceisio sicrhau eu dwbl cynta or tymor.
Cefnogwch yr hogia. Cmon Port!! .

On Saturday Port were due to entertain Mold Alex at the Traeth but the Flintshire club are still involved in the FAW Trophy and that game will be re-arranged.
Replacing Mold for a ANW fixture on Saturday will be Wrexham area club, Rhostyllen. The two clubs previously met at the end of August when Port were winners by 5-2, with Julian Williams netting a brace. .
Rhostyllen are currently in 12th place in the table having won 2 of their 7 league fixtures. Last weekend they went down 2-0 to Denbigh Town but previous results include a 5-1 win over Rhydymwyn and a goalless draw against early pace setters Llanuwchllyn.
Despite an 8 goal tally at St Asaph there was sufficient in the game to remind Port that nothing can be taken for granted and next Saturday will be the same when they go for a first double of the season, .
Support the lads. Cmon Port !!
29/09/21
Golwg ar y Tabl / A look at the Table

Yn dilyn y fuddugoliaeth yn Llanelwy mae Port, gyda mantais o 2 bwynt ar frig y Tabl gan gymryd lle Llanuwchllyn sydd bellach yn 4ydd ar wahaniaeth goliau y tu l ir Wyddgrug a Dinbych.
Gyda 7 neu fwy o gmau wediu chwarae gan y rhan fwyaf o dmau ar gmau cwpan beliach wedi lleihau, maer tabl yn edrych yn fwy credadwy. Mae Port, Y Wyddgrug a Llanuwchllyn i gyd wedi chwarae 7 gm ond mae gan Dinbych yn y 3ydd safle gem mewn llaw.
Hyd yma mae Port wedi gollwng tri phwynt tra fod Dinbych yn dal yn ddiguro ac wedi ildio dau bwynt mewn gmau cyfartal. Bydd y ddau yn cyfarfod ar y Traeth mewn pythefnos a bydd hon yn gm i edrych ymlaen ati a hyd yn oed mor gynnar hyn yn y tymor galla honi gael effaith fawr ar yr hyn wnaiff ddigwydd ar ddiwedd y tymor

The win at St Asaph on Saturday sees Port, with a 2pts advantage, move to the top of the table replacing Llanuwchllyn who now drop to 4th place on goal difference behind Mold Alex and Denbigh Town.
Now that 7 or more league fixtures have been played by most clubs and the heavy engagement with cup competitions is receding, the table is becoming more meaningful. Port, Mold Alex and Llanuwchllyn have all played 7 games but Denbigh in third place have a game in hand.
So far Port have dropped 3pts while Denbigh who remain unbeaten have dropped just 2pts. The two clubs will meet in a fortnights time at the Traeth and that will be one to look forward to and even at this early stage could have a serious bearing on the final outcome.
26/09/21
Yr ifanc ar profiadol yn disgleirio / Youth and experience shine

Yn Roe Plas Llanelwy ddoe roedd yn ddiwrnod pan oedd yn dda gan Port am gyfraniad y ieuenctid ar profiadol.
Y Sadwrn diwetha rhwydodd Paul Lewis a John Littlemore eu goliau cynta or tymor a ddoe yn Llanelwy ail adroddwyd y llwyddiant gyda goliau i roi Port ar y blaen ar l canfod eu hunain 2-1 i lawr wedi 17 munud.
Unwaith eto gwnaeth y chwaraewyr ifanc y mwya ou cyfleoedd wrth ddod or fainc. Rhwydodd Sol Kempster a Cian Pritchard eu goliau cynta ir tm cynta. Sol yn sgorio gl rhif chwech a Cian rhif wyth. Hefyd cafodd yr amddiffynwr ifanc Matthew Roberts gyfle arall fel eilydd.
Hefyd cafodd dau chwaraewr ifanc arall eu cyfle yn erbyn Brickfield sef Carl OHara a Guto Griffith a galwyd or fainc gan Craig Papirnuk. Hyn i gyd yn arwyddon dda am ddyfodol y clwb.

It was a day for youth and experience at Roe Plas Meadows, St Asaph yesterday
John Littlemore and Paul Lewis, who both found the net for their first goals of the season at home to Brickfield last week, performed a repeat at St Asaph yesterday to put Port ahead after finding themselves 2-1 down after 17 minutes.
The young reserves again made the most of their opportunities when called from the bench with Sol Kempster and Cian Pritchard scoring their first senior goals for the club netting goal six and eight respectively. There was a further opportunity also for young defender Matthew Roberts to make another sub appearance.
Two other young reserves given sub appearances by Craig Papirnyk last week at home to Brickfield were Carl OHara and Guto Griffith. All of this bodes well for the future.

Gweler cyfweliad Dylan Elis efo Sol ar safle youtube y clwb / See Sol's interview with Dylan Elis on the club's youtube site.
23/09/21
Gm Ail-dm wedi ei gohirio / Reserves game OFF

Mae'r gm rhwng Ail Dm Port ag Ail Dm Prestatyn wedi cael ei gohirio nos fory, oherwydd prinder chwaraewyr gan ein gwrthwynebwyr.

Tomorrow evening's match between Port Reserves and Prestatyn Town Reserves has been postponed. Our opponents are unable to fulfill the fixture.
23/09/21
CPD Dinas Llanelwy / St Asaph City FC v Port (LL17 0SU}

MAES / GROUND: Roe Plas,Llanelwy / St Asaph, LL17 0SU
Bydd Port yn teithio i Lanelwy pnawn Sadwrn ar gyfer gm bwysig arall. Maer Dinasyddion wedi cael cychwyn anodd ir tymor. Maer clwb wedi chwarae 8 gm gynghrair heb ennill yr un hyd yma, ac felly yn cael eu hunain ar waelod tabl yr ANW.
Daeth eu 3 phwynt o gmau cyfartal gyda Blaenau Ffestiniog, Y Felinheli a Rhydymwyn.
Ond bob amser efo gmau pl-droed mae yna rhybudd iechyd a dangoswyd hyn wrth i Dinas Llanelwy ddal arweinwyr y gynghrair, Llanuwchllyn i sgr o 1-0 gan brofi, er waethau safle yn y tabl, mae clwb yn medru codi eu gm.
Ond chwilio am y math o bl-droed a gawsom wrth guro Brickfield fydd Craig Papirnyk maen siwr, a ddim yn caniatu unrhyw hunan fodlonrwydd i dreiddio ir garfan.
Cmon Port!!

Port travel to St Asaph on Saturday for another important league fixture. The former Welsh Alliance have found the season so far something of a struggle. They are yet to record a league victory and find themselves at the foot of the ANW table.
Their only points so far come from draws with Y Felinheli, Blaenau Ffestiniog and Rhydymwyn.
Football games however always come with a health warning and the reminder is that the Citizens only lost by a 1-0 margin away at league leaders Llanuwchllyn, going to show that whatever the league position a club is capable of raising their game.
But manager Craig Papirnyk will be looking for a repeat of the quality shown against Brickfield last Saturday and is unlikely to allow any complacecy to creep into his squad.
Cmon Port!!
22/09/21
Penwythnos prysur y golwr / A Keepers busy weekend

Mae yna benwythnos prysur o flaen ein golwr Dylan Roberts. Pnawn Sadwrn bydd yn y gl i Port yn Llanelwy mewn gm gynghrair. Wedyn, yn dilyn y gm bydd yn teithio i Gaerdydd ar gyfer gwersyll ymarfer carfan Pl-droed Byddar Cymru ar y bore Sul.
Maer garfan yn paratoi ar gyfer chwarae yn Rowndiau Rhagbrofol Chwaraeon Byddar Ewrop yn Gothenburg.
Bydd y garfan derfynnol yn teithio i'r twrnament ym mis Rhagfyr gan chwarae yn erbyn Sweden, Y Weriniaeth Czech ac Azerbaijan am le yn y Ffeinals iw cynnal yn yr Eidal yn ystod 2022
Bu Dylan yn rhan or garfan dros nifer o flynyddoedd a derbyniodd ei gap am gynrychioli Cymru Futsal ir Byddar yn ystod hanner amser y gm rhagbrofol Ewro rhwng Cymru a Bosnia nol yn 2016.
Meddai Dylan ar y pryd, Roedd yr awyrgylch yn wych a mynd ar y cae o flaen torf a stadiwm llawn yn brofiad unwaith mewn oes.
Ymunodd y golwr Port ar gychwyn y tymor hwn, ac yn gyffeiliad arbennig i amddiffyn y clwb Cynt bun chwarae yn y gl i Llanrug a Chaernarfon.
. Llongyfarchiadau na phob lwc Dylan

Its a busy weekend awaiting Port keeper Dylan Roberts. On Saturday he will be between the sticks for Port in the away league fixture at St Asaph City Following the game he will be off to Cardiff where he is due to be at the Wales Deaf Football Training Camp on Sunday morning.
The squad are preparing to play in the European Deaf Sports Organisation Deaf Football Qualifying Round in Gothenburg.
The final squad will head for the tournament in December when they will face the hosts Sweden, Czech Republic and Azerbaijan for a place in the Finals to be held in Italy next year.
Dylan has been part of the Wales Deaf Football squad for a number of years and was presented with his cap for representing the Wales Deaf Futsal squad during half time of the Wales Euro Qualifier against Bosnia back in.2016
.Dylan said at that time The atmosphere was amazing, and to be able to go on the pitch at half time in front of the whole stadium and a bumper crowd was a once in a lifetime experience
The former Llanrug Utd and Caernarfon Town keeper joined Port at the start of this sesson and is proving to be a great asset.
Congrats and best of luck Dylan
21/09/21
Newidiadau ir rhestr Gmau / Changes to the fixture list

Mae yna newidiadau i gmau Port ym mis Hydref:
Bydd Port adra i Rhostyllen ar yr 2ail Hydref ac nid Y Wyddgrug (Mold Alex), oherwydd eu bod nhw yn chwara yn Tlws Amatur CBDC y diwrnod hwnnw.
Mae'r gm erbyn Llandudno Albion ar 16eg Hydref nawr yn Gm Cwpan Cynghrair Lock Stock R1 a bydd y gm gynghrair yn cael ei chwarae ar y 4ydd Rhagfyr. Y ddwy gm yn Parc Maesdu, Llandudno FC

There have been changes made to Ports October fixture list
On the 2nd October Rhostyllen will now visit the Traeth. On that day original opponents Mold Alex will be playing a tie in the FA Trophy.
Also there has been a change to the fixture with Llandudno Albion on the 16th October which will now be a Lock Stock League Cup tie Round One
. The League fixture will now be played on 4th December. Both these games will be away fixtures at Maesdu, Llandudno.
. 20/09/21
Marcus a Matty hogiar hatrics / Marcus & Matty the hat-trick boys

Marcus Banks ydyr ail chwaraewr i sgorio hatric yn y gynghrair i Port y tymor hwn. Ergyd i dor rhwyd, peniad ac ergyd or smotyn i gornel y rhwyd oedd y cynnwys i chwaraewr rhyngwladol futsal Dan 19 Cymru, ac yn ddigon i helpu Port i fuddugoliaeth gyfforddus dros Brickfiled.
Matty Jones gafodd yr hatric arall draw yn Saltney, dwy ergyd yn yr hanner cyntaac fel Marcus rhwydo or smotyn ar gyfer y trydydd.
Yn y 6 gem gynghrair hyd yn hyn bu hefyd dyblau i Jamie McDaid yn Mlaenau Ffestiniog aJulian Williams yn Rhostyllen

;Matthew Jones
On Saturday Marcus Banks became Ports 2nd league hat-trick man of the season -a cracking shot, a header and a perfectly placed penalty into the corner of the net. All of this enabled the Wales U19 Futsal international to provide Port with a comfortable 5-1 victory over Brickfield Rangers.
The other hat-trick came in the opening league fixture of the season, when Matty Jones netted 3 times in the 4-0 win at Saltney. The hat-trick consisted of two first half strikes and, like Marcus, he completed the trio from the penalty spot.
In the 6 league games played to date there have also been doubles for Jamie McDaid at Blaenau Ffestiniog and Julian Williams at Rhostyllen.
Newyddion cyn 20/09/21
News before 20/09/21

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us
<