Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
18/11/19
Port v Cegidfa Nos Fercher / Port away at Guilsfield on Wednesday

Bydd Port yn teithio i Cegidfa nos Fercher ar gyfer gêm wedi ail-drefnu. Yn wreiddiol, gohiriwyd y gêm oherwydd gêm gwpan gyda Llanberis oedd i’w chwarae ar yr un diwrnod. Nid yw’r amseriad newydd yn ddelfrydol chwaith, gan ei bod yn golygu taith hir iawn i’r chwaraewyr o Ynys Môn. Di o ddim yn hawdd chwaith i chwaraewyr fydd yn gwylio gêm Cymru v Hwngari ac yn teithio adre i’r gogledd ar ddydd Mercher.
Bydd Clos Mytton yn lle anodd i chwilio am bwyntiau gyda’r clwb cartre’ wedi bod ar rhediad da. Yn eu 5 gêm ddiweddar maent wedi ennill dwy gêm gynghrair a dwy gêm gwpan. Daeth yr unig golled adra i’r Fflint. Bydd Port yn teithio gan wybod eu bod wedi rhoi gêm galed i’r Rhyl ond eto yn gorffen heb bwynt, Y sialens eto fyth, fydd troi perfformiadau yn bwyntiau. C’mon Port!!
SYLWER: NI FYDD y wefan hon yn cael ei diweddaru ddydd MAWRTH a Mercher nesa’. Os fydd angen archwiliad o’r cae, cynghorir cefnogwyr i edrych ar ein cyfri TRYDAR neu FACEBOOK am y newyddion diweddara’

. Port travel to Guilsfield on Wednesday for a re-arranged fixture. The original fixture clashed with the Llanberis cup-tie and was therefore postponed. The present timing is not great either, leaving the Anglesey based players with a very long mid-week journey. Neither is it satisfactory for players who are returning north on Wednesday after attending the Wales v Hungary international.
Clos Mytton will be a difficult place to go in search of important league points. The Guils are in good form. Their last 5 games show two league and two cup wins with the only blot a 3-1 home defeat to Flint. Port will travel knowing that they matched Rhyl on Saturday but ended pointless and the challenge once again will be to turn performances into points. C’mon Port!!
NOTE: This website will NOT be updated on TUESDAY or WEDNESDAY. If a ground inspection becomes necessary then we advise supporters to check the TWITTER or FACEBOOK accounts for up to date information.
18/11/19
Ail-dîm adra i Nantlle Fêl / Reserves home on Friday

Bydd yr AIL-DÎM yn croesawu Ail-Dîm Nantlle Fêl i’r Traeth am gêm Gynghrair Nos Wener nesa’.
Bydd y gic gynta’ am 7.30pm.Cefnogwch yr hogia’

The RESERVES will take on Nantlle Vale Res in a league fixture on Friday night.
The Kick off will be at 7.30pm. Support the lads!
15/11/19
Draw Wythnosol 46 / Weekly Draw 46

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 46 yw Rhif 183 MARIA ROOKYARD yn ennill gwobr o £75!!!
Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill £75 am £1 yr wythnos.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week 46 is No. 183 MARIA ROOKYARD winning the £75 prize!!!
Congratulations!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" £1 weekly for your chance to win £75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
15/11/19
Uchafbwyntiau Port ar Sgorio / Port highlihgts on Sgorio

Rhag ofn eich bod wedi eu methu, roedd uchafbwyntiau Port v Gresffordd yn Rownd 2 Cwpan Cymru ar Sgorio yr wythnos hon. Gweler isod:In case you missed it, Port v Gresffordd highlights in Round 2 of the Welsh Cup were shown on Sgorio this week. Se Above.
14/11/19
Golwg ymlaen at gêm Y Rhyl / Rhyl @Traeth on Saturday

Noddwr / Match Sponsor:Siop Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri
Pnawn Sadwrn, Y Rhyl fydd yn ymweld â’r Traeth. Yn y 4ydd safle yn y tabl mae clwb y Belle Vue ar hyn o bryd ac yn dod i’r Traeth ar gefn buddugoliaeth dda o 4-1 dros Bwcle nos Fawrth ddiwetha’.
Y tymor diwetha’ Y Rhyl enillodd y gêm, yma ar Y Traeth o 3-1. Fel Port maent wedi sicrhau lle yn Rownd 3 Cwpan JD Cymru yn dilyn buddugoliaethau dros Llangefni a Queens Park. Yn y 3edd Rownd byddant adra’ i enillwyr y gêm rhwng Casgwent a STM Sports.
Ar gyfer y sialens anodd pnawn Sadwrn, bydd Port gymryd hyder o’u buddugoliaeth o 4-1 dros Gresffordd. Hwn oedd eu perfformiad gorau o’r tymor, a bydd angen mwy o rhai tebyg i ddringo’r tabl.
Bydd sylwadau rheolwr Gresffordd, Steve Halliwell, hefyd yn codi’r hyder. Dywedodd wrth y ‘Wrexham Leader’ am y gêm: “Am y 20-25 munud cynta’ roedd Porthmadog yn ein chwalu.” gan ychwanegu “.. roeddem yn methu dod allan o hanner ein hunain ar ôl y toriad” a “..doedd y canlyniad ddim yn annheg.” Y sialens bellach fydd, cynnal y safon yma. C’mon Port!!

Rhyl FC will be the visitors to the Traeth on Saturday. Currently the Belle Vue club lie in 4th place in the table and will travel to the Traeth on the back of a good 4-1 league win on Tuesday over Buckley Town.
Last season they ran out 3-1 winners at the Traeth. Like Port, our opponents have secured a place in Round 3 of the JD Welsh Cup with wins over Llangefni and FC Queen’s Park. In Round 3 they have been drawn at home to the winners of the Chepstow and STM Sports tie.
For this tough encounter, Port will gain confidence from their 4-1 win over Gresford last weekend. That performance was Port’s best of the season by some distance. No doubt many more performances like this will be needed to get us up the table.
The generous post-match comments of Gresford manager Steve Halliwell will also be a boost. He told the Wrexham Leader regarding Saturday’s game. He commented, “For the first 20 or 25 minutes Porthmadog tore us apart ..” and added “..we couldn’t get out of our half after the break” and “.. the result wasn’t unfair.” Now the challenge for Port will be to maintain this kind of quality. C’mon Port!!
12/11/19
Ail-dîm yn Bae Colwyn / Reserves away on Friday OFF


GOHIRIWYD y GÊM HON / MATCH POSTPONED
Bydd yr Ail-dîm yn chwarae nos Wener (15 Tachwedd) gan ymweld â Ffordd Llanelian, Bae Colwyn ar gyfer gêm gynghrair. Mae clwb y Bae wedi chwarae dwy gêm yn fwy na Port a nhw sydd ar frig y tabl. Y gic gynta’ am 7.30pm.

The Reserves return to action on Friday (15 November) when they travel to the north coast to take on Colwyn Bay Res in a league fixture. The Bay, who have played two more games than Port, now head the table. Kick off 7.30pm.
11/10/19
Enwau allan at Rownd 3 / Draw for 3rd Round

Clwb Cymru Premier Penybont fydd gwrthwynwbywr. Port yn Rownd 3 o Gwpan JD Cymru. Gêm oddi cartref fydd hon i’w chwarae ar Sadwrn 7fed Rhagfyr.

Cymru Premier club Penybont will be Port’s 3rd Round opponents in the JD Welsh Cup. The game will be played on Saturday 7th December at Penybont.


10/10/19
Draw Wythnosol 45 / Weekly Draw 45

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 45 yw Rhif 75 RICHARD JONES n ennill gwobr o £75!!!
Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill £75 am £1 yr wythnos. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week 45 is No. 75 RICHARD JONES winning the £75 prize!!!
Congratulations!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" £1 weekly for your chance to win £75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
07/11/19
Cwpan JD Cymru Rownd 2 / JD Welsh Cup Round 2.

Noddwr / Match Sponsor: Grwp o Gefnogwyr / Group of Supporters
Gêm yn Ail Rownd Cwpan JD Cymru fydd ar Y Traeth pnawn Sadwrn. Ar y diwrnod hwn roedd Port yn disgwyl teithio i Gresffordd ar gyfer gêm gynghrair. Ond, yn ddigon eironig, pan ddaeth yr enwau o’r het ar gyfer yr 2ail Rownd, gêm rhwng Port a Gresffordd oedd y canlyniad ond y tro yma ar Y Traeth.Cyrhaeddodd Gresfordd yr Ail Rownd gyda buddugoliaeth o 5-0 dros Coedpoeth.
I’r ddau glwb bydd y gêm hon yn ‘chydig o ddihangfa o’r gemau Cynghrair arferol a chyfle i ganolbwyntio ar gael rhediad yn y Gwpan. Ond, yr un fydd y sialens sy’n wynebu Port a welwyd pnawn Sadwrn diwetha’; troi meddiant yn goliau. Er waetha’ dominyddu’r gêm yn erbyn Corwen am gyfnodau hir, siom a gafwyd yn y diwedd. Y newydd calonogol oedd gweld Ifan Emlyn yn gwneud ei ymddnagosiad cynta’o’r tymor yn yr ail hanner.
Dros y tymhorau diweddar bu’r gemau cynghrair rhwng y ddau glwb yn rhai cystadleuol. Ar ein ymweliad llynedd â Clapper’s Lane, roedd angen cic o’r smotyn hwyr iawn gan Shaun Cavanagh i roi’r fuddugoliaeth i Port. Ond, roedd y gêm ar Y Traeth rhwng y ddau yn eithriad, wrth i Port guro o 6-0 a hatric wych gan Julian Williams.
Y tymor hwn cychwyn siomedig cafodd y ddau glwb, gyda Gresffordd bellach â mantais o 2 bwynt. Felly, bydd y gêm hon yng Nghwpan Cymru yn un rhwng dau glwb sy’n edrych i ennill lle yn Rownd 3 ond yn bennaf yn ceisio canfod yr ysbrydoliaeth i ddringo’r tabl C’mon Port!

On Saturday Port have a 2nd Round JD Welsh Cup tie on a date they were due to visit Gresford for a league fixture. Ironically enough the 2nd Round draw threw up a game between Port and Gresford but this time at the Traeth! Gresford reached the 2nd Round with a 5-0 win over Coedpoeth.
The game will provide some relief from Cymru North matches, allowing both clubs to concentrate on gaining a place the 3rd Round. The question for Port will remain however, “How do we turn possession into match-winning goals?” Last Saturday, despite dominant possession we were beaten by two counter attacks. The positive news was Ifan Emlyn’s return from injury with 45 second half minutes.
Games between Port and Gresford have been very tight affairs over recent seasons Last season’s clash at Gresford was settled by Shaun Cavanagh’s late, late penalty. But, on their the last visit to the Traeth, it proved to be something of an exception, with Port romping home to a 6-0 win and a Julian Williams hat-trick.
This season, with both clubs making disappointing starts to the season, the tie will be between two clubs looking to advance in the Cup but more concerned with getting a change of fortune and start climbing the table. C’mon Port!
05/10119
Dyddiad newydd i gêm Cegidfa / New date for Guils game

Adrefnwyd y gêm yn erbyn Cegidfa ar gyfer NOS FERCHER, TACHWEDD 20. Kick gynta’ 7.45pm.

The postponed game at Guilsfield has now been rearranged for WEDNESDAY, 20th NOVEMBER. Kick off 7.45pm.
Newyddion cyn 05/11/19
News before 05/11/19

Cymru1.net

Cysylltwch â ni / Contact us