Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
17/02/18
Ian Furlong yn l ar Y Traeth / Ian Furlong back at the Traeth

Un or cannoedd cafodd eu siomi gyda gohiriad y gem yn erbyn Treffynnon oedd Ian Furlong o Amlwch. Ian yn ymweld ar Traeth 59 mlynedd ir diwrnod y chwaraeodd dros tm o dan 18 oed Cymru yn erbyn Lloegr yn 1959.
Chwaraeodd Ian, Monswnyn a Cymro gln gloyw, dros tm o dan 18 oed Cymru yn erbyn Lloegr o flaen torf o 4,000 ar y Traeth. Partner Ian fel cefnwr oedd Mike England, aeth i ddilyn gyrfa llwyddiannus gyda Spurs a Chymru, yn ogystal a rheoli ei wlad. Yn nhm Lloegr, a enillodd 0-3, oedd Nobby Stiles a Geoff Hurst, dau a chwaraeodd rhan allweddol ym muddigoliaeth Lloegr yn rownd derfynol Cwpan y Byd 7 mlynedd ar ol hynny.
Rhwng 1962 a 1965 bu Ian yn chwarae gyda Port, y mwyafrif or gemau fel capten. Yn ffodus roedd un o hen gefnogwyr y clwb yn y Traeth pan gyrhaeddodd Ian, sef Dafydd Wyn Jones, oedd yn y gem honno ar y Traeth ac yn ei chofio yn iawn. Dwi yn cofio ffrind i mi, cefnogwr Man U, yn gofyn i Nobby Styles ar ol y gem os oedd yn meddwl y byddai yn chwarae i tm cyntaf y cochion rhyw dro. No chance mate meddai. 7 mlynedd wedyn roedd ganddo fedal enillydd Cwpan y Byd a blwyddyn yn ddiweddarach medal Cwpan Ewrop gyda Man U!
Er gwybodaeth mae Ian yn frawd yng nghyfraith ir Parchedig Dewi Morris, Morfa Lodge ac yn dal mor ffit ac yr oedd yn 1959 gan ei fod yn golffiwr o fri!
Bydd lluniau or ddau dim ar y diwrnod yn ymddangos ar y safle we hon maes o law.

One of the hundreds of people disappointed with the decision to postpone the match against Holywell was Ian Furlong of Amlwch. Ian returned to the Traeth 59 years to the exact date he played for Wales Under 18s against England in front of 4,000 spectators at the Traeth.
His central defensive partner on the day was Mike England, who became a successful player with Spurs and Wales, eventually becoming Wales national team manager. Featuring in the England team were Nobby Styles and Geoff Hurst, world cup winners with England just 7 years later. Between 1962 and 1965 Ian was a regular member of the Port team, most of the time as Captain.
Fortunately one of the clubs oldest supporters was at the Traeth when Ian arrived. Dafydd Wyn Jones remembered that particular game and the occasion vividly. I remember a friend of mine who was a big Man U fan adking the 18 year old Styles whether he would ever make the reds first team. No chance mate was his reply! Seven years later he won a World Cup winners medal and the following year added an European Cup winners medal.
For information Ian is the brother in law of the Reverand Dewi Morris of Morfa Lodge. He looks just as fit as he did in 1959 possibly because of his regular golfing pastime!
Photographs of both teams on the day will be available on this site in due course.
17/02/18
Clwb yn galw am gyfarfod brys / Club seeking urgent meeting

Mae bwrdd y Clwb wedi gweithredu ar frys i geisio datrys problemau safon y maes ar y Traeth ar l gorfod gohirio y gm yn erbyn Treffynnon.
Gyrrwyd e-bost prynhawn Sadwrn at Adran Ffyrdd Cyngor Sir Gwynedd yn gofyn am gyfarfod safle gyda swyddogion yr awdurdod a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru.
Yn l un or cyfarwyddwyr, Dafydd Wyn Jones:
Maer bwrdd or farn bod adeiladu y ffordd osgoi wedi cael effaith andwyol ar y cae. Ar un adeg, a hynny dim ond 7-8 mlynedd yn ol, ni fyddai rhaid gohirio gemau er gwaethaf y tywydd. Roedd gan y Traeth enw da led-led Cymru a thu hwnt. Gm Port oedd yr unig un yn t gynghrair heddiw i gael ei gohirio! Fe chwaraewyd y gm yn Penrhyndeudraeth wrth ymyl. Felly mae rhaid datrys y broblem ac fe ddylwn cael cefnogaeth yr awdurdodau i wneud hynny.

Highslide JS
Y Traeth a'r ffordd osgoi o'r awyr / The Traeth and the by-pass from the sky

The Clubs board has moved swiftly to address recent flooding problems at the Traeth that led to the postponement of the match against Holywell.,br> An e-mail was sent on Saturday afternoon to the Highways Department of Gwynedd Council asking for an urgent meeting with its officers and representatives of the Welsh Government.
According to board director Dafydd Wyn Jones:
We are of the opinion that since the by pass was built the quality of the pitch at the Traeth has deteriorated rapidly. 7-8 years ago, whatever the weather there were never any cancellations. Now we have 4 in a month, two first team and two Under 18s matches. The Traeth used to have an enviable reputation throughout Wales and beyond. Our match against Holywell was the only one in the league postponed! The nearby Penrhyndeudraeth match was played. We believe, therefore, that we need the support of the relevant authorities to sort out the problem
17/02/18
Dim gm ar Y Traeth / No game at the Traeth

Yn dilyn archwiliad or cae am 9.30 am heddiw, gan y dyfarnwr JB Roberts, yn anffodus bun rhaid gohirior gm gynghrair heddiw yn erbyn Treffynnon. Hefyd gohiriwyd y gm Dan 18 yn erbyn Bae Penrhyn a oedd Iw chwarae fory (Sul).
Roedd yna broblem efo un rhan or cae yn ymestyn or D ar ochr y Maes Parcio or cae am lathenni I gyfeiriad y cylch canol. Er waethaf yr holl waith a wnaed gan yr ysgrifennydd Rob Bennett ar tirmon Gareth Evans, yn caro tunelli o dywod i drin y broblem, nid oedd modd sychu allan y darn yma. Doedd y bl ddim yn sboncio ar y darn problemus, er fod gweddill y cae, gan gynnwys ceg y gl ar y ddau ben, yn iawn.
Rhaid gobeithio am gyfnod o dywydd sych i ddod ac ateb dros dro ir broblem. Yn amlwg bydd angen gwaith ar y cae dros yr haf iw adfer ir safon arferol.
Mae cael problemau or math yma yn brofiad newydd ir clwb gan fod y cae dros y blynyddoedd, efoi sylfaen dywodyd, wedi cael enw da am sychun gyflym -ond dim heddiw!

Following a 9.30 am inspection by referee JB Roberts the Traeth pitch was declared unplayable and todays game against Holywell Town has unfortunately been called off and also tomorrows U18s fixture against Penrhyn Bay.
There has been a problem with one area of the pitch extending from the D, at the Car Park end of the ground, extending for some yardage towards the centre circle. Despite the huge efforts during the week, by club secretary Rob Bennett and groundsman Gareth Evans; carrying tons of sand has failed to solve the problem. There was no bounce of the ball in the problem area while the remainder of the ground, including both goal areas, was playable.
Hopefully we will get an extensive period of dry weather to bring a temporary solution to the problem but clearly it will need extensive ground works over the summer to eradicate the problem.
This is a new experience for the club, as the Traeth has had an excellent reputation for quick drying with very few postponements over the years but not today!!.
17/02/18
Gm wedi GOHIRIO / GAME OFF

Yn dilyn archwiliad or cae maer gm yn erbyn Treffynnon wediI gohirio.
Maer gm Dan 18 yfory hefyd wediI gohirio.

Todays game against Holywell Town has been postponed following a pitch inspection.
The U18s game tomorrow (Sunday) has also been postponed.
16/02/18
Arolwg or cae / Pitch Inspection

Bydd yna arolwg or Traeth bore fory (Sadwrn) am 9.30pm, cyn y gm yn erbyn Treffynnon. Mae yna llawer o waith wedii wneud ar un darn or cae dros y dyddiau diwethaf a gobeithio fydd hyn yn ddigon ir gm fynd yn ei blaen. Y dyfarnwr JB Robets fydd yn gwneud yr arolwg.
Cewch ganlyniad yr arolwg ar y Wefan/Ttydar/Facebook

There will be a pitch inspection at the Traeth tomorrow morning (Saturday) at 9.30am ahead of the game against Holywelll Town. The inspection will be carried out by WPL official, JB Roberts.
There is one area of concern and hopefully all the work carried out over the last few days will be enough to ensure that the game can go ahead.
Result of the inspection will be posted on website/Twitter/Facebook
15/02/18
Rhagolwg: Treffynnon / Preview: Holywell Town

Noddwr / Match Sponsor: RJ Williams, HONDA, Talsarnau.

Treffynnon / Holywell Pnawn Sadwrn bydd Treffynnon yn teithio Ir Traeth ar gyfer gm gynghrair. Y clwb o Sir Fflint sydd r record orau dros y 6 gm ddiwethaf yn yr HGA, yn ennill pump or chwech. Yn ystod y gemau yma ond yn ildio 3 gl. Maer rhediad yn cynnwys buddugoliaeth o 5-0 dros Rhuthun a daeth yr unig golled yn erbyn Y Rhyl. Maer rhediad hefyd yn eu codi ir 2ail safle yn y tabl, 4 pwynt tu l i Gaernarfon. Prif sgoriwr Treffynnon eleni ydyr streicar Steve Lewis, gyda 16 gl.
Yn y gm rhwng y ddau glwb ar Ffordd Helygain, Treffynnon oedd yn fuddugol mewn gm lle bun rhaid i Port chwarae efo 10 dyn am dros awr, ar l i Julian Williams weld y coch.
Heb gm y Sadwrn diwethaf cafodd Port gm ymarfer ddefnyddiol gyda Llanrwst. Nos Fawrth a bydd y garfan yn awyddus i chwarae gm gynghrair er mwyn dileur atgof or ymweliad trychinebus Brychdyn. Roedd hon yn wers iw dysgu a wedyn anghofior gm, gan ei bod yn berfformiad anodd iw ddeall ai esbonio yng nghyd destun y tymor.
Agos iawn bu gemau ar Y Traeth rhwng y ddau glwb dros y ddau dymor diwethaf, gyda un gl yn ddigon yn y ddwy gm i rhoir pwyntiau i Port. Ymlaen at bnawn Sadwrn, Cmon Port!!

On Saturday Holywell Town will be the visitors to the Traeth. The Flintshire club are currently the form team of the league, winning five of their last six games and conceding just three goals in the process. Their run includes an impressive 5-0 win over Ruthin Town and the only defeat came at Rhyl. This run has put Holywell in 2nd place in the table, 4pts behind the leaders Caernarfon. Dangerman Steve Lewis is their leading scorer with 16 goals.
In the corresponding game at Halkyn Road, the Wellmen picked up the three points in a game where Port were down to 10 men for more than an hour, after Julian Williams had been dismissed.
Having no fixture last week Port had a good workout on Tuesday against Llanrwst United and will be eager to get back into action and wipe out the memory of their disastrous outing to Broughton. This was a result to learn from and then forget, as it was totally out of the norm of performances this season.
Games at the Traeth between the two clubs over the past two seasons have been very close contests with a single goal, on both occasions, being enough to give Port all three points. On to Saturday, Cmon Port!!
13/02/18
Gm Gyfeillgar / Friendly result

Canlyniad y gm gyfeillgar heno ar Maes Tegid, Y Bala oedd Port 4-1 Llanrwst.Joe Chaplin(2), Jake Jones a gl iw rhwyd ei hunain. Diolchodd Craig I Barry Owen a chlwb Llanrwst am gm gystadleuol ac ymarferiad da, Dymunodd yn dda iddynt am weddill y tymor, gydaI carfan syn cymysgedd dda iawn o ieuenctid a phrofiad.

Tonights friendly at Maes Tegid, Y Bala resulted in a 4-1 win for Port over Llanrwst United.Joe Chaplin(2), Jake Jones and an own goal. Craig commented afterwards Thanks to Barry Owen and Llanrwst United for tonight's friendly , very competitive and a really good run out. All the best for the rest of the season , very good mix or youth & experience in your side
12/02/18
Academi ar rhestr Tesco Porthmadog / Academy Application to local Tesco branch successful

Tesco Porthmadog Mae cais a wnaethpwyd ar ran Academi y Clwb at Cronfa Cymunedol siop Tesco wedi llwyddo cyrraedd y rhestr fer.
Or 1af o Fawrth hyd at ddiwedd mis Ebrill bydd yn bosib ir cefnogwyr bleidleisio dros y cais yn siop Tesco, Porthmadog trwy ddefnyddio y token glas sydd ar gael pan fyddwch yn prynu nwyddau yno. Bydd y cais fydd yn derbyn y mwyaf o bleidleisiau yn ennill 4,000, yr ail yn werth 2,000 a 1,000 ir trydydd. Caiff unrhyw un or symiau hyn ei ddefnyddio ar gyfer datblygu gweithgareddau yr academi trwy gynnig hyfforddiant mwy arbenigol ac offer pwrpasol.
Ar hyn o bryd mae dros 100 o chwaraewyr ifanc yn rhan or academi yn amrywio o 10 oed i 16 oed. Yn wahanol i glybiau Uwch Gynghrair Cymru, sydd yn derbyn symiau sylweddol oddiwrth Cymdeithas Peldroed Cymru at redeg eu academis, mae Clwb Peldroed Porthmadog wedi llwyddo i ddyfalbarhau heb unrhyw geiniog o gefnogaeth dros sawl blwyddyn.
Bydd unrhyw gyfraniad gan gwmni Tesco yn hwb mawr ir ymdrechion!

An application made on behalf of the Clubs Academy has succeeding in getting on to the Tesco local community fund short list.
Between 1st of March and the 30th o April supporters will be able to back the application bu using the blue tokens you get for buying goods at the Tesco store. There will be 3 projects available, the one receiving most support will receive 4,000, the 2nd 2,000 and the third 1,000. The Academy, therefore, will definitely receive one of the three prizes and will be used to develop the Academy by offering more specialist coaching and the purchase of essential equipment.
At the present time over a 100 young people between 10 and 16 years of age are part of the Academy and receive quality coaching from trained and qualified staff. All the Welsh Premier Clubs receive substantial financial support from the Football Association of Wales, but the Club has managed to sustain a successful Academy over the years and this despite any outside financial support. However, its Academy has proven to be one of the most successful in Gwynedd.
Whichever contribution comes from the Tesco local community fund will be warmly welcomed and gratefully received in the attempts to sustain and develop the Academy for the future!
11/02/18
Cwpan Huws Gray / Huws Gray Cup latest

Cwpan Huws Gray Tynnwyd yr enwau or het ar gyfer rownd cynderfynol Cwpan Huws Gray. Nid ywn golygu gormod ar hyn o bryd, gan fydd rhaid inni yn gynta chwarae enillwyr y gm yn Rownd 1 rhwng Cegidfa a Chaergybi.
Gohiriwyd y gm honno am y 3ydd tro pnawn Sadwrn. Bydd enillwyr y gm yn Rownd 2, rhwng Port a Chegidfa neu Caergybi, gartref i Fflint yn y rownd cynderfymol. Aros i weld bydd rhaid!!

The draw for the semi-final of the Huws Gray Cup has been made. It doesnt mean too much just yet as we have first of all have to play the winners of the Guilsfield / Holyhead Round 1 tie!!
This game was postponed for the 3rd time on Saturday. The winners of the Port v Guilsfield or Holyhead tie in Round 2 will be at home to Flint in the semi-final. So, its just a case of wait and see!!
10/02/18
Ad-drefnu Gm Gyfeillgar / Friendly new date

Adrefnwyd y gm gyfeillgar gyda Llanrwst ar gyfer nos Fawrth nesaf, 13 Chwefror ar Faes Tegid, Y Bala. Cic gyntaf 8pm.

The postponed friendly fixture with Llanrwst Town will now be played next Tuesday, 13 February at Maes Tegid, Bala. Kick off 8pm.
09/02/18
Gm Gynghrair Dan 18 GOHIRIO / U18s away at Cae Glyn OFF

Yn dilyn eu llwyddiant yn sicrhau lle yn ffeinal Cwpan y Gynghrair dros y penwythnos diwethaf, bydd y tm Dan 18 oddi cartref pnawn Sul yn erbyn Cae Glyn. Chwareir y gm ar Gaeau Chwaraer Foryd gydar gic gyntaf am 2pm.

After their success last weekend, reaching the final of the League cup the U18s are away to Cae Glyn on Sunday. The league fixture will be played on the Foryd. Playing Fields and will kick off at 2pm.
08/02/18
Dyddiadau newydd i gemau / New Dates for postponed fixtures

Adrefnwyd y gemau a gafodd eu gohirio fel hyn :-
Ebrill 7 Port v Fflint
Ebrill 14 Dinbych v Port.
Gan ein bod hefyd yn chwarae Fflint ar 31 Mawrth golyga hyn gemau rhyngddynt ar ddau Sadwrn yn olynol.

The postponed fixtures against Flint and Denbigh have been re-scheduled as follows: -
April 7th Port v Flint Town United
April 14th Denbigh Town v Port
This means a double header against Flint whom we also play on 31st March.
06/02/18
CANSLO Gm / Game OFF

Oherwydd yr eira, bun rhaid CANSLOr gm gyfeillgar yn erbyn LLANRWST a oedd Iw chwarae heno (6/2/18) ar Faes Tegid, Y Bala.

Tonights game (6/2/18) against LLANRWST, due to be played at Bala Towns Maes Tegid, has been cancelled following the snow.
04/02/18
Port drwodd ir Ffeinal / U18s through to Final

Llongyfarchiadau i Sion Eifion ar tm Dan 18 sydd wedi cyrraedd Ffeinal Cwpan Cynghrair Dyffryn Clwyd a Chonwy, gyda buddugloliaeth ardderchog o 9-0 dros Cyffordd Llandudno yn y rownd cyndefynol heddiw ar Y Traeth.
Ar l 12 munud aeth Port ar y blaen wrth i Sion Roberts rheoli a rhwydo pl dros y top gan Meilir Edwards. Arhosodd y sgr yn 1-0 tan yr egwyl.
Ond yn gynnar yn yr ail hanner rhwydodd Rhys Hughes ddwywaith i roi Port yn gyfforddus ar y blaen. Daeth Rhys yn agos at ei hatric pan darodd y bar ar l 65 munud ond roedd Reece Evans wrth law i sgorio ar yr ail gynnig. Ymhen dwy funud cafodd Rhys ei hatric wrth wneud y sgr yn 5-0 i Port. Un tm oedd ynddi rwan, wrth i Reece Evans sgorio ei ail ac i Elis Thomas a Cai Henshaw hefyd ymuno yn y sgorio. Cwblhawyd y sgorio wrth i Sol Kempster yrru roced o ergyd ir rhwyd. 9-0 ar y diwedd a lle yn y ffeinal.Diolch i Academi Port am y Trydar.

Highslide JS
Y tm yn cynhesu i lawr ar ddiwedd y gm / The team warm down at the end of the game

Congratulations to Sion Eifion and his U18s squad on reaching the final of the Vale of Clwyd League Cup with a convincing 9-0 win over Llandudno Junction in todays semi-final at the Traeth.
After just 12 minutes Sion Roberts controlled a ball over the top from Meilir Edwards and put Port ahead with a good finish. That is how the score remained at the interval 1-0 to Port.
But early in the second half Rhys Hughes put Port firmly in the driving seat with two quick goals to make it 3-0. Rhys then went close to completing his hat-trick on 65 minutes when his effort struck the bar. Reece Evans, however, was on hand to turn the re-bound into the net, It did not take long for Rhys to get his hat-trick scoring just two minutes later.
It was one-way traffic now, as Reece Evans netted his second with Elis Thomas and Cai Henshaw joining in the goal romp. Sol Kempster completed the scoring with a thunderbolt as Port booked a place in the final.Thanks to Port Academy for the tweets.
04/02/18
Ymateb Craig i Airbus / Craig's U18s through to Final

Dyma ymateb gonest Craig Papirnyk i'r gweir dydd Sadwrn yn erbyn Airbus oddi ar sianel YouTube y clwb.Here's Craig Papirnyk's honest reaction to the thrashing at Airbus from the club's YouTube channel.
03/02/18
Dan18 yn y rownd cynderfynol / U 18s in semi-final

Pob lwc ir tm Dan 18 syn chwarae Cyffordd Llandudno yn Rownd Cynderfynol, Cwpan Cynghrair Dyffryn Clwyd, pnawn fory (Sul) ar Y Traeth, Cic gyntaf am 1.30pm. Cmon Port. Cefnogwch yr hogia!

Best of luck to the U 18s who take on Llandudno Junction tomorrow (Sunday) at the Traeth in the semi final of the Vale of Clwyd League Cup. Kick off 1.30pm. Cmon Port, Support the lads!!
02/02/18
Gm yn erbyn Llanrwst / Friendly against Llanrwst

Gyda Port heb gm ar 10 Chwefror mae Craog Papirnyk wedi trefnu gm gyfeillgar gyda LLANRWST ar Faes Tegid Y Bala ar nos Fawrth, 6 Chwefror, Cic gyntaf am 8 pm.
Meddai Craig, Maen bwysig ir hogiau gynnal eu ffitrwydd a bydd hefyd yn gyfle imi amrywior garfan gan rhoi amser ir chwaraewyr sydd ei angen. Fel arfer mae yna groeso i gefnogwyr.

As Port have a free weekend on the 10th February Craig Papirnyk has arranged a friendly in Bala against LLANRWST for TUESDAY night 6th February. 8pm kick off.
Craig says, It is mportant for the lads to maintain match fitness and this will allow me to rotate the squad and give extra minutes to those who need it. Supporters as usual are very welcome.
02/02/18
Ffilmio byw ar y cyfri Trydar / Re Live streaming on Twitter Account

Twitter Mae Rob Bennett, ysgrifennydd y clwb wedi rhyddau y datganiad isod heddiw.
Gallaf gadarnhau fod y clwb wedi derbyn rhybudd swyddogol gan y Gymdeithas Bl-droed ynglyn ffilmio byw ar gyfrif trydar Porthmadog yn ystod y gm Cwpan JD Cymru yn erbyn Cei Conna. Bydd y mater yn cael ei ymchwilio gyda gweithredu yn dilyn yn l y galw.
Mae'r clwb yn datgan hefyd y byddant yn sicrhau na ddigwydd hyn eto.

Club Secretary Rob Bennett issued the following statement this afternoon.
I can confirm receipt of the formal warning from the FAW regrading the live streaming on the Porthmadog Twitter account during the JD Welsh Cup match against Connah's Quay. This matter will be investigated and action taken as required.
The club have also stated that they will ensure that this will not happen again.
01/02/18
Rhagolwg / Preview: Airbus (SAT NAV CH4 0DR)

Airbus UK Gyda Cwpan Cymru drosodd am flwyddyn arall gall Port droi eu sylw yn l ir mater pwysig o ddringor tabl. Pnawn Sadwrn, taith i Frychdyn syn ei disgwyl i chwarae Airbus, y clwb yn y 5ed safle.
Er fod clwb y Maes Awyr wedi colli 7 ou gemau y tymor hwn rhaid cofio fod 6 or gemau a gollwyd wedi dod ar gaeau gwair ac felly oddi cartref. Adref ar eu maes 3G, dim ond Treffynnon sydd wedi sicrhau buddugoliaeth, a honno yn un swmpus o 4-1. Yr unig dro arall iddynt fethu sicrhau y 3 phwynt mewn gm gartref, oedd y gm gyfartal 3-3 gyda Chaernarfon.
Ond maen siwr os fyddai dewis gan Craig Papirnyk, byddain dewis un plastig dros y math o gae a gafwyd ar Lannau Dyfrdwy. Bydd hyder y garfan yn dal yn uchel ar l y perfformiad yn y Gwpan. Er ir canlyniad ar y dydd brofin siom, bellach maer chwaraewyr yn gwybod fod y gallu ganddynt i gystadlu ar lefel uwch.
Ar y Traeth Port enillodd o 2-1, gyda Joe Chaplin yn rhwydor ddwy. Byddai canlyniad tebyg pnawn Sadwrn yn dderbyniol iawn. Cmon Port!

With the Welsh Cup run over for another year, Port now turn their attention to the important business of continuing their climb up the table. On Saturday they will be away at Broughton taking on 5th placed Airbus.
The task is a tougher one than first appearances suggest, as 6 of Airbuss 7 defeats, this season, have come on the road, away from their artificial surface at the Airfield. The only defeat on the plastic came against Holywell Town, with a convincing 4-1 scoreline. The only other time they dropped home points was in a 3-3 draw with Caernarfon.
But if there was a choice of surface, Craig Papirnyk would surely prefer the 3G surface to the grass version on Deeside! The squad can take plenty of confidence from their Cup performance against Connahs Quay, as on another day they could have come away with a different result. The very least that the young Port team can take from the game, is that they have proved they can compete at that level.
At the Traeth Port were 2-1 winners with Joe Chaplin netting twice. A similar result on Saturday would be very acceptable. Cmon Port!
30/01/18
Uchafbwyntiau Cei Connah / Connah's Quay highlights

Dyma uchafbwyntiau'r rhaglen Sgorio o'r gm rhwng Port a Chei Connah yn rownd 4 Cwpan Cymru ddydd Sadwrn.Here are the highlights of Port's game against Connah's Quay in round 4 of the Welsh Cup on Saturday from S4C's Sgorio.
28/01/18
Dim gm / Fixture Change

Caergybi / Holyhead Bydd yna ddim gm ar Y Traeth ar y 10fed Chwefror. Roedd Port fod i chwarae gm yng Nghwpan Huws Gray yn erbyn enillwyr y gm rhwng Caergybi a Chegidfa. On gohiriwyd y gm honno ddoe (27 Ion.) a bydd y ddau glwb yna yn chwarae eu gilydd yng Nghegidfa ar 10 Chwefror. Hyn yn siomedig gan fydd gan Port hefyd benwythnos heb gm ar 24 Chwefror.
Bellach y gm nesaf ar Y Traeth fydd honno yn erbyn Treffynnon ar 17 Chwefror.

Disappointingly Port will have no fixture on 10 February. They were scheduled to play a Huws Gray Cup tie against the winners of the game between Holyhead and Guilsfield. That fixture was postponed and will now be played on 10 February at Guilsfield. It is doubly disappointing as 24 February is also a free date.
The next game at the Traeth will now be on 17 February against Holywell Town.
27/01/18
Tote mis Ionawr / January Tote

Arian / Cash Y rhifau lwcus yn Tote mis Tachwedd oedd 6 a 23. Roedd un enillydd, Betty Semmens, Pwllheli ar wobr oedd 575.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 2ail o fis Chwefror. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael eu tynnu nos Wener, 23ain o fis Chwefror, yn sesiwn Bingo misol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the Porthmadog Football Social Club monthly Tote for November were 6 and 23. There was one winner, Betty Semmens, Pwllheli with a prize of 575.
Any claims must be made by 8pm on Friday, 2nd February. The next Tote will be drawn on Friday, 23 Chwefror at the monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345.
26/01/18
Ffedarasiwn y Busnesau Bach yn y Ffair Fusnes / Federation of Small Businesses at the Business Fair

Cyhoeddwyd y bydd cynrychiolaeth o Ffedarasiwn y Busnesau Bach yn bresennol yn y Ffair Fusnes sydd iw chynnal yn y Traeth dydd Mercher nesaf 31 o Ionawr (3yp-7yh). Corff ywr FfBB sydd yn cynrychioli miloedd o fusnesau bychain led-led Prydain gan geisio sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed gan yr awdurdodau perthnasol. Mae croeso ir busnesau lleol hynny nad ydynt yn aelodau ddod draw dydd Mercher os am fwy o wybodaeth am ymaelodi a manteision yr aelodaeth.

It has been announced that a representative of the Federation of Small Businesses (FSB) will be present at the Business Fair to be held at the Traeth next Wednesday 31st January (3pm-7pm). The FSB represents thousands of the smaller businesses throughout the UK, ensuring that their voices are heard in the corridors of power in Cardiff Bay and Westminster. Those local businesses that are not currently members are welcome to come along to hear what membership involves and the advantages of belonging to the FSB.
25/01/18
Bws i Gei Conna / Coach to Connahs Quay

Bws / Coach Gwnewch yn siwr och sedd ar y BWS sydd wedil drefnu i gludo cefnogwyr i Gei Conna ar gyfer y gm yn Rownd 4 Cwpan JD Cymru.
Cefnogwch yr hogiau yn y gm bwysig hon, Dewch i wneud swn! Bws yn gadael:
Port (Stesion) am 11am.
Penrhyn 11.10am,
Blaenau Ffestiniog (Ty Gorsaf) 11.25am.
cysylltwch Dylan Rees rees48wesla@gmail.com / 07900512345. NEU Rhydian Morgan 07555194074

Make sure of your seat on the COACH which is being organised to take supporters to Connahs Quay for Saturdays 4th Round JD Welsh Cup tie.
Support the lads in this important game. Come and make a noise. The coach leaves:
Port (Station Inn) at 11am,
Penrhyn 11.10am,
Blaenau Ffestiniog (Queens) 11.25am
Contact Dylan Rees on rees48wesla@gmail.com / 07900512345. OR Rhydian Morgan 07555194074
25/01/18
Rhagolwg Cei Conna / Preview: Connahs Quay Nomads

Cei Connah's Quay Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Gei Conna ar gyfer Rownd 4, Cwpan Cymru. Ar wahn i TNS doedd dim gm anoddach i ddod or het. Ar ddiwedd cyfnod cyntaf yr Uwch Gynghrair mae Cei Conna yn yr ail safle yn y tabl tu l i TNS, pencampwyr llynedd. Ail oedd eu safle llynedd hefyd. Mae eu rheolwr profiadol Andy Morrison wedi eu gwneud yn anodd iw curo, Maent hefyd wedi cael profiadau da yn Ewrop.
Yn amlwg Cei Conna fydd y ffefrynnau clir pnawn Sadwrn, ond bydd Port yn edrych ymlaen at y sialens o chwarae clwb ar lefel uwch. I gael siawns o achosi sioc bydd rhaid i Port fod ar eu gorau a gobeithio am ychydig o hud y Gwpan iw cario mlaen. Bydd yn brofiad da i garfan ifanc a lleol Craig Papirnyk, a gobeithio bydd ychydig o lwc ou plaid ar y dydd.
Y tro diwethaf ir ddau gyfarfod oedd mewn gm cyn dymor yng Ngorfennaf 2015, gydar tm o Lannau Dyfrdwy yn ennill yn gyfforddus. Y tro diwethaf mewn gm Gynghrair oedd yn Chwefror 2012, gm a orffennodd yn gyfartal 1-1 gyda Chris Williams yn sgorio dros Port. Am y gm fwyaf cofiadwy, beth am honno yn Rhagfyr 2008 Port yn colli 5-1 ar yr hanner. Wedyn dod yn l yn rhyfeddol yn yr ail hanner ac, erbyn ir chwiban olaf swnio, ennill buddugoliaeth o 6-5.
Bydd angen dipyn or ysbryd yna pnawn Sadwrn, Cmon Port!!

On Saturday Port will travel to Connahs Quay for a 4th Round tie in the JD Welsh Cup. There are not many tougher games the draw could have thrown up. At the end of the of the first phase of this seasons Welsh Prem the Nomads are in 2nd place behind league leaders and current champions, TNS. That is also how they finished last seasons title race. Under manager Andy Morrison the team have also performed well after qualifying for Europe. They have a consistency which has made them hard to beat.
Port will be very much the underdogs but will be relishing the challenge of stepping up a level. To have a chance of causing an upset, they will need to be at their very best and hope the magic of the Cup will do the rest. It will be a great experience for Craig Papirnyks young Gwynedd based squad and hopefully they can rise to this challenge.
The last time the two clubs met was in a pre-season fixture back in July 2015 when the Nomads were comfortable winners. For the last League fixture between the two clubs we have to look back to February 2012 when it ended all square 1-1 at the Deeside Stadium with Chris Williams scoring for Port. For one of the most memorable games between the two clubs we have to recall Ports amazing recovery in December 2008, having been 5-1 down at half-time coming back to record a sensational 6-5 win at the final whistle.
We will need some of that fighting spirit on Saturday! Cmon Port!
24/01/18
Ysgol Pl-droed Chwefror / February Soccer School

Bydd yna Ysgol Bl-droed i enethod a bechgym 6-12 0ed ar Y Traeth, Porthmadog LL49 9PP ar DDYDD MAWRTH, 13eg a DDYDD MERCHER 14eg o Chwefror rhwng 10 y bore ac 1 or gloch y pnawn.
Y gost: 10 y dydd. Dewch a diod (digon!)
I archebu eich lle: cysylltwch: 07974033542. Ychydig o lefydd ar l.

There will be a Soccer School for Girls and Boys Aged 6-12 years at the Traeth, Porthmadog LL49 9PP on TUESDAY, 13th and WEDNESDAY 14th of FEBRUARY between 10am and 10m.
The cost is 10 a day. Bring plenty to drink
To Book contact: 07974033542 SOME SPACES STILL LEFT
Newyddion cyn 24/01/17
News before 24/01/17

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us