Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
10//07/20
Dewi, Steve a Jack yn arwyddo / More player news

Mae Craig Papirnyk wedi ychwanegu tri chwaraewr arall iw garfan. Mae Dewi Thomas, Steve Jones a Jack Jones i gyd yn enwau cyfarwydd i gefnogwyr Port. Cynt mae Steve a Jack wedi cynrychiolir clwb yn UGC ar HGA tra bu Dewi efo ni am ysbaid yn 2018. Ond maer 3 yn l bellach a dyma sylwadau Craig:-

Mae Dewi thomas wedi ail ymuno o Hotspyrs Caergybi gan iddo yn ddiweddar symud i ardal Penllyn ac yn methu teithio i chwarae i Gaergybi yn y Cymru North.
Roedd yn sioc bleserus clywed fod Dewi ar gael ac, wedi inni gyfarfod, roedd yn awyddus i arwyddo. Maen chwaraewr talentog ac, yn tymor llwyddianus Caergybi llynedd, rhwydodd 15 o goliau.
Treuliodd Dewi gyfnod byr efo ni yn 2018 ond yn anffodus ar l creu argraff cafodd anaf mewn gm cyn-dymor. Rwyn hapus iawn i groesawu Dewi nol ac yn awyddus i weithio efo fo eto. Bydd yn gyffeiliad mawr yng nghanol y cae.

Mae Steve Jones yn dychwelyd o Penrhyn a hefyd Jack Jones. Maer ddau yn hogiau lleol ac yn edrych ymlaen i chwarae i Port eto.
Steve oedd prif sgoriwr Penrhyn llynedd a, fel Jack, mae ganddo ddigonedd o brofiad ar Haen 3 a byddant yn ychwangegu cryfder a phenderfyniad ir garfan.


Craig Papirnyk has added 3 more players to his squad. Dewi Thomas, Steve Jones and Jack Jones are all familiar names to Port supporters. Steve and Jack have previously played for Port in both WPL and HGA Leagues while Dewi appeared all to briefly in 2018. All three are back now and here are Craigs comments: -

Dewi Thomas has rejoined the club from Holyhead Hotspurs, Dewi has recently moved to the Penllyn area and cannot commit to Holyhead for the season ahead in the JD North League, It was a very pleasant surprise to hear that Dewi was available and after meeting him he was on board immediately, a player with lots of ability and who scored 15 goals for Holyhead last season in the promotion winning team.
Dewi did spend a short period with us back in 2018 but unfortunately he picked up bad ankle injury during one of our pre-season games after really impressing which set him back. Im really happy to have Dewi back and to have the chance to work with him again, he will be a welcomed addition to our midfield.

Steve Jones returns from Penrhyn, along with Jack Jones, both are well known to the club and are local lads who are really relishing the chance to get going with the club again.
Steve was Penrhyns top scorer last season and like Jack has loads of experience playing in Tier 3, both are really good lads who will add grit and strength to our side for the challenges ahead this season. Croeso nol Hogia !
I would like to personally thank Bari Evans Penrhyn who has been very understanding and helpful with the signings we have made from them, Diolch.
10//07/20
Cynghreiriau HAEN 3 / TIER 3 Leagues D-Day

CBDC / FAW Maer CBDC wedi cyhoeddi enwaur clybiau fydd yn y pedair adran Haen 3. Bydd Port yn Adran y Gogledd Orllewin. Ond, wrth ystyried rhai or penderfyniadau nid oedd hynny iw gymryd yn hollol ganiataol. Mae Dwyrain a Gorllewin yn dermau llac iawn! Ond gan fod mwyafrif y clybiau or Gogledd Ddwyrain maen debyg fod peth ail wampio yn anghenrheidiol.
Er hynny, mae gosod clybiau Sir Y FFlint yn y gorllewin a clybiau Ceredigion yn y dwyrain yn dipyn o syndod.Maen siwr fod y ffaith fod teithio gorllewin/dwyrain yn haws na gogledd/de yn yr ardal wedi dylanwadu ar y drefn.
Gogledd Orllewin: Blaenau Ffestiniog, Brickfield Rangers, Brymbo, Port, Dinbych, Dyffryn Nantlle Vale, Llandudno Albion, Llanrwst, Llanuwchllyn, Llay Welfare, Y Wyddgrug, Rhostyllen, Rhydymwyn, Saltney, Llanelwy, Y Felinheli.
Gogledd Ddwyrain: Aberiw, Bow Street, Caersws, Carno, Cefn Albion, Corwen, Four Crosses, Kerry, Llanfair Utd, Machynlleth, Trefaldwyn, Penparcau, Penycae, Rhos Aelwyd, Y Trallwng.

The FAW have announced the clubs who will take part in the four Tier 3 Leagues. Port will play in the North West Division. Though given some of the strange geographical decisions that was not as certain as expected. East and West appear to be purely nominal. Given however the preponderance of North East clubs some re-adjustment was probably necessary.
However Flint clubs in the North West and Ceredigion clubs in the North East would appear to be something of a misnomer Travel east/west being easier than north/south in the area has probably been a consideration .
Here are the clubs;
North West: Blaenau Ffestiniog, Brickfield, Brymbo, Port, Denbigh, Nantlle Vale, Llandudno Albion, Llanrwst, Llanuwchllyn, Llay Welfare, Mold Alex, Rhostyllen, Rhydymwyn, Saltney, St Asaph, Y Felinheli.
North East: . Berriew, Bow Street, Caersws, Carno, Cefn Albion, Corwen, Four Crosses, Kerry, Llanfair Utd, Machynlleth, Mongomery, Penparcau, Penycae, Rhos Aelwyd, Welshpool.
09//07/20
Dylan Sweeney yn ymuno / Dylan Sweeney signs

Bydd y chwaraewr ifanc lleol Dylan Sweeney yn ymuno Port wrth i Craig Papirnyk adeiladu ei garfan.
Dywedodd Craig am Dylan, Bydd yn ymuno efo ni at y tymor nesa. Bu ym Mhrifysgol Lerpwl dros y 4 mlynedd ddiwetha gan chwarae i South Liverpool, Ashton Town a Widnes.
"Hogyn lleol ydy Dylan ac roeddwn yn gwybod amdano pan yn chwaraewr ifanc. Chwaraewr ochr chwith talentog 22 oed gyda dyfodol da oi flaen.
Bydd yn datblygu efo ni yn Port ac rwyn edrych ymlaen i weithio efo fo ai weld yn tyfu fel chwaraewr.
Croeso ir Traeth Dylan.

Dylan Sweeney


Craig Papirnyk continues to build his squad for the new season with the signing of Dylan Sweeney.
Craig says, Dylan Sweeney will be joining us for the upcoming season, Dylan has been in the University of Liverpool for the last 4 years and has played for South Liverpool, Ashton town and Widnes.
Dylan is a local lad who I have known since he was playing junior football, a talented left sided player who at 22yrs old has a bright future ahead of him.
He will develop with us now at Porthmadog and I am looking forward to working with him and seeing him grow with us
Welcome to the Traeth Dylan.
. 09//07/20
Rob yn gadael / Rob Evans to leave the Traeth

Rob Evans Mae Rob Evans wedi penderfynu dod ai gyfnod ar Y Traeth i ben. Am 7 o dymhorau bu yn rhan holl bwysig or garfan gan rhoi gwasanaeth gwych ir clwb yn Uwch Gynghrair Cymru, Cymru Alliance ar Cymru North, Daeth ei gyfnod cyntaf ar Y Traeth ar fenthyg o Aberyatwyth yn ystod 2009/10 cyn wedyn arwyddo o Gaersws yn 2013. Dymuna pawb yn y clwb ddiolch i Rob am ei gyfraniad arbennig ir clwb a dymunwn pob lwc iddo at y dyfodol.
Isod gweler datganiad Rob wrth iddo ffaewelio r clwb a hefyd ymateb Craig Papirnyk ir newyddion.

Rob Evans has decided to bring his 7 tear stint at the Traeth to a close . He has given the club outstanding service during those years. He first played for the club on loan from Aberysytwyth in season 2009/10 before signing from Caersws in 2013. He has represented the club in the Welsh Premier, Cymru Alliance and the Cymru North. All at the club thank Rob for his tremendous contribution and wish him well in the future.
Below is Robs farewell statement and Craigs response to the decision.

I've decided to end my playing days at Port. Relegated or not, I believe it's now time for a player like me to step aside and make way for new blood. I have no doubt the club will bounce back and will do so stronger than ever.
Under the circumstances, and having been lucky enough to play seven seasons ar y Traeth, it felt right that I share my announcement to the club and supporters. Thank you for everything. It's been an immense privilege to have worn the shirt along side many great players and in front of fantastic supporters. Diolch Phil and the committee and thank you to Craig and all of the management staff over the years.
Diolch a pob lwc
Rob

It is disappointing news for me as a manager, Rob is a great player but a better person and he will be sorely missed. I understand and completely agree that he is stepping aside for all the right reasons, I would like to personally thank Rob for his commitments over the years and everything he has given to me and the club.
Pob lwc Bob from Dol
08//07/20
Tomos yn arwyddo / Tomos Smith joins from Penrhyn

Bydd Tomos Smith yn arwyddo i Port ar gyfer y tymor syn dod. Maen symud o CPD Penrhyndeudraeth. Yn adnabyddus i gefnogwyr Port ac yn dilyn .l troed ei dad Nigel Kippax Smith, un o sr mawr y gorffennol.
Wrth groesawu Tomos ir clwb dywedodd Craig:
Rwyn hapus iawn fod Tom yn ymuno efo ni. Rwy wedi ei weld yn chwarae ers ei adeg gyda tm ieuenctid Wrecsam ac yn ymwybodol iawn oi dalent. Yn ddiweddar bun chwarae gydar cymdogion ar y 3ydd Haen ac felly mae ganddo brofiad ar y lefel yma.
Bu Tomos yn cystadlun llwyddianus mewn Crossfit yn ystod y blynyddoedd diwetha ond bellach mae am ganolbwyntio ar bl-droed. Yn 22 oed maen dal i ddatblygu fel chwaraewr ac mae ganddor potensial i ddatblygu llawer mwy eto.
Rwyn gyffrous am gefnogi ei ddatblygiad a bydd yn medru cyfrannu at y garfan yn y cefn neu yn y blaen.
Bydd gan Paps mwy o newyddion da gyda hyn ac maen dweud, Bydd yna wynebau newydd cyffrous yn y dyddiau nesa.

Tomos Harri Smith


Tomos Smith will he signing for the upcoming season. He makes his move from neighbours CPD Penrhyndeudraeth. Tomos is no starnger to Port fans, follows in the footsteps of his father Nigel Kippax Smith a former star of the Traeth.
Manager Craig Papirnyk said of this acquistion to his squad for 2020/21:
I am really pleased that Tom is joining us, Ive watched him play since he was a youngster at Wrexham youth and know how talented he is. He has played at neighbours Penrhyn in recent seasons in Tier 3 and has experience in the league.
Tom has also been successfully competing in CrossFit in recent years but now is more focused on playing his football, At 22yrs old he is still developing as a player and has lots of potential in getting better and better.
Im really excited in supporting Toms development, a versatile player who can play at the back or in attack he will be a valuable addition to the team.
There is further good news for fans as Paps promises: There will be more exciting signings in the days to come.
08//07/20
Sadwrn Tacluso ar Y Traeth / Traeth Clean-up Saturday

Dros y gwanwyn ar haf cwblhawyd rhestr hir o waith na welwyd ei thebyg ar Y Traeth, ac i ychwnegu at hyn, maer clwb rwan yn apelio am wirfoddolwyr i helpu gyda amrywiaeth o dasgau a fydd yn sicrhau fod Y Traeth yn edrych yn well nac erioed ar gychwyn y tymor.
Mae'r Clwb yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda chwynnu, peintio, strimio, rhoi byrddau picnic at ei gilydd a thacluso llawer o fn bethau.,br> Gwerthfawrogir yn fawr eich help y dydd Sadwrn yma i lawr ar Y Traeth (11eg Gorffennaf) o tua 10yb ymlaen.
Diolch. Cmon Port!

To complement a schedule of works by volunteers never before seen at Y Traeth, and carried out during the spring and summer: the club are now looking for volunteers to help with a variety of jobs to ensure that the Traeth will be looking at its very best at the commencement of the new season.
Help is required with the assembling of picnic tables, painting, strimming, weeding and general tidying up.
Your help would be greatly appreciated from 10 am onwards next Saturday 11th July.
Thanks. Cmon Port!
07//07/20
Enwi clybiau Haen 3 ar Gorffennaf 10fed / Tier 3 League clubs named on 10th July

CBDC / FAW Ddydd Gwener nesa, 10 fed Gorffennaf, bydd Bwrdd y Cynghreiriau Cenedlaethol yn cyfarfod i enwir 64 clwb bydd yn ffurfio y 4 gynghrair ar Haen 3.
Bydd Port yn chwarae yn adran Y Gogledd Orllewin ar Canolbarth ac yn clywed pwy fydd ei gwrthwynebwyr pan fydd tymor 2020/21 yn cychwyn.
Llwyddodd 77 o glybiau i sicrhau eu Trwydded Haen 3. Bydd rhaid dod ar nifer yma lawr ir 64 terfynnol.
Bydd y clybiau, a fethodd ennill trwydded y tro cynta, yn clywed canlyniad unrhyw apl a wnaed ar 8fed Gorffennaf.
Gyda ond 6 chlwb o Adran 1 y Welsh Alliance yn sicrhau trwydded bydd clywed y penderfyniad ynglyn r rhaniad daearyddol rhwng Cynghrair y Gorllewin ar Dwyrain yn ddiddorol yn y gogledd.
Unwaith fydd cynnwys y cynghreiriau wedii benderfynu cawn glywed enwaur cynghreiriau a hefyd y brandio.

Next Friday, 10th July, the FAW National Leagues Board will meet to finalise the 64 clubs who will form the four Tier 3 Leagues.
Port, who will play in the 16-club North-West and Mid-Wales League, will learn who their opponents will be when the 2020/21 season eventually commences.
77 clubs have been awarded their Tier 3 licenses and will need to be whittled down to the final 64 clubs.
Clubs, unsuccessful in their First Instance applications, will have their appeals decided remotely by the independent appeals panel on July 8th.
With only 6 clubs from the former Welsh Alliance Division 1 in the mix a matter of interest will be the geograpical division of the North West and North East Leagues.
Once the make-up of the 4 leagues is decided the new names and brand will be released.
03//07/20
Cyfleoedd Hysbysebu / Advertising opportunities

Oes gan eich busnes ddiddordeb mewn hysbysfwrdd ar ochor y cae y tymor nesa?
Neu yn y cyfleoedd ar gael i hysbysebu neu noddi?
Am fwy o wybodaeth
Cysylltwch DYLAN: 07900512345 neu rees48wesla@gmail.com
Diolch i DEREK'S TYRE SERVICES a PRITCHARD JONES LANE CYFREITHWYR am gadarnhau eu cefnogaeth unwaith eto ir clwb am y tymor nesa

Would your business be interested in a Perimeter Advertising Board next season?
Or in one of the many advertising and sponsorship opportuniies available?
For more infromation
Contact DYLAN: 07900512345 neu rees48wesla@gmail.com
Thanks to DEREK'S TYRE SERVICES and PRITCHARD JONES LANE SOLICITORS who have confirmed they will be supporting the club again next season:
25//06/20
Trwyddedau Haen 3 / Tier 3 Licences

CBDC / FAW Heddiw cyhoeddodd y Gymdeithas Bel-droed rhestr y clybiau sydd wedi sicrhau Trwydded Haen 3.
Bydd y ddwy gynghrair Haen 3 yn y gogledd yn cynnwys clybiau or Welsh Alliance, Cynghrair y Canolbarth a Chynghrair WNL Wrecsam.Bydd 16 o glybiau yr un yn y ddwy gynghrair.
Yn ogystal a Port Llanfair a Chorwen, mae 6 clwb or Welsh Alliance, 10 or Canolbarth a 10 or WNL wedi sicrhau trwyddedau. (Hyn ddim yn cynnwys Llanidloes, Treffynnon a Chaergybi sydd wediu dyrchafu.)
Hyn yn gyfanswm o 29 clwb ac hefyd mae nifer o glybiau o gynghreiriau is wedi ennill trwyddedau. Bydd rhaid aros rwan (Gorffennaf 10) ir Gymdeithas benderfynu ar y 32 terfynol a hefyd y rhaniad daearyddol cyn inni wybod ein gwrthwynebwyr y tymor nesa.
Am rhestr llawn or clybiau ewch yma.

Today the FAW have announced the list of clubs awarded their Tier 3 Licences.
The two new Tier 3 Leagues in the north will be composed of clubs from the Welsh Alliance, Mid Wales League and the Welsh National League. There will be 16 clubs in each league.
In addition to the 3 relegated clubs Port Llanfair and Corwen, 6 Welsh Alliance clubs have gained licenses 10 from Mid Wales and 10 from the WNL. (Promoted clubs Holyhead, Holywell and Llanidloes have been excluded).
This is a total of 29 clubs and in addition further clubs from lower in the pyramid have been awarded licences.
We face a further wait now (10 July) before we know our opponents next season. The FAW will decide the final 32 clubs and also the geographical sort out.
You can see a full list of these clubs here
23//06/20
Pritch ywr capten newydd / Paps makes Pritch his captain

Paul Pritchard Wrth edrych ymlaen at y tymor newydd mae Craig Papirnyk wedi gwneud ei benderfyniad pwysig cynta'.
Dywedodd Craig, Paul Pritchard fydd capten y clwb am y tymor newydd. Paul oedd un or cynta i ymrwymo am y tymor syn dod gan droi lawr y cynigion a dderbyniodd i adael.
Mae gan Pritch yr holl brofiad y byddech yn dymuno mewn capten, maen berson gwych ac yn golwr o safon uchel. Mae ganddo barch ei gyd chwaraewyr ac rwyn hapus iawn iw enwi yn gapten y clwb am y tymor nesa.

Looking ahead to the new season, Craig Papirnyk has made an important decision.
He said, Paul Pritchard is to be the clubs new Captain for the season ahead. Paul was one of the 1st to commit to the club for the coming season and turned down the offers he was made to leave.
Pritch has all the experience you would want in a Captain, he is a fantastic person and top quality goal keeper. He has respect from his peers and Im really pleased to announce him as my Captain for the season ahead.
23//06/20
Dyfodol Shaun Cavanagh / Cavs future plans

Shaun Cavangh Dywedodd Craig Papirnyk y borema fod Shaun Cavanagh wedi penderfynu na fydd yn chwarae ar Y Traeth y tymor nesa.
Meddai Craig, Penderfyodd Cav fod am barhau i chwarae ar yr 2ail Haen ac eisoes wedi cael nifer o gynigion yn ystod y mis diwetha.
Maen hogyn didwyll efo digonedd o dalent sydd am chwarae ar y lefel ucha posib. Carwn ddiolch i Cav am bob dim ac dymunaf yn dda iddo wrth iddo wynebu ei sialens nesa. Nid oedd yn benderfyniad hawdd i Cav, maen parchur clwb ac yn dymunon dda inni.
Dychwelodd Shaun ir clwb yn Ionawr a sgoriodd 6 gl yn y 4 gm a chwaraewyd cyn ir tymor ddiweddun gynnar. Maer clwb yn diolch i Shaun ac yn dymunon ddai iddo at y dyfodol.
03/07/20 Shaun yn ymuno gyda Prestatyn. Poblwc.

This morning manager Craig Papirnyk announced that Shaun Cavanaghs future plans lie away from the Traeth.
He said, Cav has decided to remain a Tier 2 player, and has had numerous offers during the last month.
He is a genuine lad with an abundance of talent and has ambitions to play at the highest level he can. I would like to thank Cav for everything and wish him all the best in his next challenge. It was not an easy decision for Cav to make, he respects the club and has wished us all the best.
Shaun returned to the club in January, scoring 6 goals in his 4 games before the season was brought to an early close. The club thanks Shaun and wishes him well.
03/07/20 Shaun signs for Prestatyn. Good luck!
19//06/20
SWYDDI GWAG / VACANCIES

Maer clwb yn cynllunio at y tymor newydd -pryd bynnag fydd hynny- ac yn chwilio am wirfoddolwyr i lenwi y swyddi canlynol:
CYNORTHWYYDD MARCHNATA
GLANHAWR CYFFREDINOL
GYRRWR BWS MINI
CYNORTHWYYDD SIOP Y CLWB
GOHEBWYR GEMAU
Os oes diddordeb neu am fwy o fanylion cysylltwch Dylan Rees:
rees48wesla@gmail.com
07900512345

Planning continues for whenever the new season commences and The Club are looking to fill the following vacancies on a voluntary basis:
MARKETING ASSISTANT
GENERAL CLEANER
MINI BUS DRIVER
CLUB SHOP ASSISTANT
MATCH REPORTERS.
If interested or for more information please contact Dylan Rees:
rees48wesla@gmail.com
07900512345
19//06/20
Dilynwch ni ar Instagram / Follow us on Instagram

Yn ogystal a dilyn Port ar Y Wefan, Trydar a Facebook cewch hefyd ei dilyn ar INSTAGRAM.
Cofiwch ddilyn: instagram.com/cpporthmadog?r

In addition to the website, Twitter, and Facebook it is also possible to follow Port on INSTAGRAM
Please follow: instagram.com/cpporthmadog?r
17//06/20
Newyddion da gan Craig / Paps has some good news

Craig Papirnyk Mae Craig Papirnyk wedi rhyddhau newyddion ardderchog am ei garfan. Dywedodd heddiw:
I unrhyw un syn cefnogi neu syn gysylltiedig r clwb, nid y newyddion a ddaeth ddoe oedd y newyddion roeddem yn dymuno ei glywed.
Ond nid rwan ydyr amser i deimlon flin dros ein hunain, rwan dir amser i deimlon fwy cadarnhaol nag erioed.
Rwyn hapus iawn i ddweud fod y chwaraewyr isod wedi cyhoeddi eu bod yn hollol ymrwymedig ar gyfer y tymor nesa.
Byddaf yn hysbysu cefnogwyr pan fydd yna fwy o wybodaeth am chwaraewyr neu am enwau newydd cyffrous yn arwyddo.
Rwyn hyderus wrth ddweud y byddwn yn mynd am ddyrchafiad y tymor nesa a gydar cnewyllyn o chwaraewyr sydd gen i mae ynar seiliau iawn i adeiladu tm fydd, nid yn unig i fynd ac ennill Haen 3, ond yn paratoi ac yn barod i roi sialens ar frig Haen 2 pan wnawn ddychwelyd.
Rwyn fwy awyddus nag erioed am lwyddiant gydar clwb hwn ac yn awchu am y sialens.

Paul Pritchard
Tom Emlyn
Josh Banks
Ceri James
Ifan Emlyn
Gareth Jones Evans
Rhys Alun
Jamie Mcdaid

Craig Papirnyk has today relessed some very good news on squad building. He says:
Yesterdays news was not what anyone who supports or is involved with the club wanted.
However, It is not the time to feel sorry for ourselves, now is the time to be more positive than ever!!
I am really pleased to say that the above named players have announced that they are fully committed for next season.
I will update the supporters as and when with further player announcements and exciting new signings.
I feel confident in telling you that we will be going all out to get back up next season and with this core group of players I have the foundation to build a team not only to go and win Tier 3 next season but prepare to go and challenge in Tier 2 when we return.
I am now more than ever hungry for success at this club, and relish the challenges ahead.
16//06/20
Y Frwydr wedi Cychwyn / Facing up to the Challenge

CBDC / FAW Dawr newyddion fod Port i chwarae yn y 3ydd haen y tymor nesa a thymor hunllefus 2019/20 I ben. Rhaid cydnabod fod colli eich lle yn y Cymru North yn y dull yma yn enfawr o siom, Roedd yna 6 gm a 18 o bwyntiau i gystadlu amdanynt a hefyd 2 gm mewn llaw ar y clwb yn y safle isa diogel.
Unwaith y penderfynodd y Gymdeithas Bl-droed gadw at Cymru Premier 12-clwb roedd tynged Port wedii benderfynu. Maen esiampl o gyfiawnder digon garw yn cael ei weithredu mewn tymor wedii gwtogi. Byddai un fuddugoliaeth arall wedi bod yn ddigon i sicrhau diogelwch ond profodd y golled honno yn y gm olaf adre i Lanfair yn dyngedfennol.
Ar l gorffen yn y 3ydd safle yn 2018/19 nid oedd yna affliw o ddim i baratoir cefnogwyr at yr hyn a ddigwyddodd. Ond roedd cymryd un pwynt yn unig o 8 gm gyntar tymor yn arwydd clir or hyn oedd i ddilyn. Golyga colli adre yn erbyn Corwen a Llanfair, y ddau odditanynt, fod yna ddim cysgod or storm hyd yn oed ar Y Traeth. Er i bethau wella, gan sicrhau buddugoliaeth wych ym Mae Colwyn a gem gyfartal ym Mhrestatyn; yr unig glwb i ddwyn pwynt oddi wrth y pencampwyr ar eu tomen, ni lwyddwyd i sefydlu unrhyw gysondeb ac roedd colli yn Llandudno a Gresford yn ddyddiau isel iawn yn y tymor.
Maer pandemig wedi ychwanegu at y problemau fel ym mhob clwb ac, heblaw am y Siop Arlein, maer ffynonellau ariannol arferol i gyd wedi cau am y tro.
Ond yn waeth na hyn i gyd oedd colli sgiliau busnes a dawn ysbrydoli yr optimist mawr, Dafydd Wyn. Yn gyfarwyddwr ac yn gefnogwr oes bu ei ddylanwad ar ddyfodol y clwb yn amhrisadwy.
Er waetha hyn i gyd byddai Dafydd yn hapus iawn i weld y clwb yn wynebur holl sialensau yn llawn gobaith.
Gyda wynebau newydd ar y Bwrdd maent, fel maer Cadeirydd Phil Jones wedi adrodd, wedi gweithredu ar restr faith o welliannau ar Y Traeth a fydd yn trawsnewid stadiwm sydd eisoes ymysg y gorau o gwmpas. Rwan, bydd yna sialans enfawr yn wynebu Craig Papirnyk i ail adeiladur garfan au paratoi ar gyfer brwydr fawr i adennill eu lle yn y Cymru North. Cmon Port!

The news that Port will play at 3rd Tier next season brings to a close what has been a nightmare 2019/2020. It must rank as a very disappointing way to lose their place in the Cymru North with 6 games and 18 points still to play for and also two games in hand over the club in the lowest position of safety.
But once the FAW had decided to keep to the 12-club Cymru Premier, Ports fate was decided. It seems a case of rough justice in a curtailed season. One win would have been enough for security and that defeat to Llanfair in the last game played, proved our final undoing.
Finishing in 3rd spot in 2018/19, there was absolutely nothing to prepare supporters for what was to come. Just 1 point from the first 8 games at the start of the season set the tone for what was to happen. Home defeats against bottom two Llanfair and Corwen meant that even the Traeth could not provide a shelter from the storm. Though things improved as the season progressed with an outstanding win at Colwyn Bay and a draw at champions Prestatyn to become the only club to come away from Bastion Gardens with a point. But inconsistency was their downfall with the defeats at Llandudno and Gresford proving to be very low points in the season.
The pandemic then struck forcing Port, like all clubs, to face some challenging economic circumstances with almost all the usual financial sources, apart from the Online Shop, closed.
But worse by far than all of these was to lose the business acumen and inspired leadership of club director and lifelong supporter Dafydd Wyn Jones, an almost irreplaceable influence on the clubs future progress.
Despite the disappointment, the club faces these challenges with an optimism that would make Dafydd very happy. They have with a refreshed Board, and as has been described by Phil Jones in a previous post, set about a programme of works at the Traeth which will transform a ground which is already one of the best around.
Now a huge challenge will face Craig Papirnyk to re-build his squad and make them capable of staging a fight-back putting behind them the disappointments and miseries of 2019/20. Cmon Port!
14//06/20
DATGANIAD y CLWB / STATEMENT from the CLUB

Phil Jones Maer Cadeirydd, Phil Jones wedi rhyddhau y datganiad canlynol ar ran y clwb.
Yn ddiweddar gwelwyd sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol yn honni nad oes gan y clwb uchelgais. Does dim ymhellach or gwirionedd. O ddiwrnod cyntar cyfnod clo, gan ufuddhau ir rheolau, bur gwirfoddolwyr yn brysur yn cwblhau rhestr hir o waith na welwyd ei thebyg ar Y Traeth. Maer trawsnewidiad yn rhyfeddol ac yn parhau gydar gwaith ar Eisteddle Dafydd Wyn eto i gychwyn.
Anymarferol fyddai enwir holl wirfoddolwyr ond maen galonogol gweld nid yn unig aelodau or Bwrdd presennol yn chwaraeu rhan ond hefyd cyn aelodau or bwrdd yn cynorthwyo yn sylweddol. Bu chwaraewyr a chefnogwyr yno i helpu hefyd ac maen rhaid diolch yn arbennig i Josh Banks am ei ymderchion. Rhaid rhoi canmoliaeth arbennig i Paps sydd wedi bod yno bron bob dydd am 6 wythnos yn labro iw dad. Sawl rheolwr tybed fyddai wedi bod yn barod i wneud gymaint?
Erbyn dydd Mercher byddwn gobeithio yn gwybod ein tynged a lle fyddwn yn chwarae y tymor nesa. Beth bynnag y canlyniad anelu am ddyrchafiad bydd y clwb or 3ydd haen ir Ail neu or Ail ir Cymru Premier. Ond i lwyddo nid fyddwn yn gwneud y clwb yn fethdalwyr -ac os ydy hyn yn arwydd o ddiffyg uchelgais i rhai; wel dyna ni. Mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau fod y clwb ffantastig hwn ar seiliau ariannol cadarn cyn adfer ein lle yn y Cymru Premier.
Maer mwyafrif llethol or rhai, ar bob lefel, syn gysylltiedig efor clwb yn gyffrous ac yn gadarnhaol a byddain wych pe byddair rhai syn barhaol yn ein beirniadu yn rhannu ein brwdfrydedd gan gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol wrth edrych ir dyfodol. Cmon Port!
Diolch
Phil Jones a bwrdd y cyfarwyddwyr.

Chairman Phil Jones has today released the following statement on behlaf of the club. ,br> There have recently been remarks made in social media that the club has no ambition. Nothing could be further from the truth. During the current pandemic, the club has been busy since day one of lockdown, whilst adhering to regulations, carrying out a schedule of works by volunteers never before seen at Y Traeth. The transformation is amazing and ongoing with the Dafydd Wyn Stand yet to be started.
Whilst it would be impractical to name all the helping hands , it is encouraging to see not only all the current board members doing their bit but also past directors putting in a considerable shift. Supporters and players have also chipped in and a special thanks must go to Josh Banks for his efforts. Highest praise of all though must go to Paps, who has been there almost every day, labouring for his father for the past six weeks . How many other managers can you name who will have done that?
Hopefully,on Wednesday, we will know our fate as to which league we will be in next season. Regardless of the outcome , our aim will be promotion , be it from the third tier to the second or the second to the Cymru Premier. However we will not bankrupt the club in doing so and if this looks like a lack of ambition to some - tough. We have a responsibility to ensure this fantastic club is on a secure financial footing before we reclaim our place in the Premier.
The vast majority of those involved with the club at every level are excited and positive - it would be great if those who continually slate us , shared in our enthusiasm and/or contributed in some positive way to its future . Cmon Port!
Diolch
Phil Jones and the board of directors.
14//06/20
DATGANIAD CRAIG / STATEMENT from CRAIG PAPYRNIK

Craig Papirnyk Gyda phenderfyniad mawr yn cael ei gadarnhau ddydd Mercher 17 Mehefin maer rheolwr Craig Papirnyk wedi rhyddhau y datganiad isod. Beth bynnag y canlyniad, bydd y clwb yma ymhell ir dyfodol gydar seiliau yn gadarn.

Below we have a positive statement from the manager Craig Papirnyk ahead of the vital decision which will be made on Wednesday, 17 Mehefin.
With the decision looming over relegation the chance that we could be relegated is and will be a difficult thing to accept. We had a game in hand but also 24pts to play for which couldve quite easily seen us out of that bottom three place.
However, the decision will be made and we must now live with that and whatever outcome we hear on Wednesday 17th June we must get on with in a positive way.
We have recently lost 2 very good lads from the squad, and as a club we hold no grudges against their decision. We only wish the best for both Iddon and Cai who have both been given a great opportunity to play in the WPL and all at the club wish them the best of luck.
The current squad of players are all still here and will remain until the registration period opens again, when that will be nobody knows.
I am planning to rebuild the squad, whether that be in Tier 2 or 3. If we stay in this league then we will look to strengthen and ensure we hit the ground running to have a successful season.
If we go down, we will endeavour to build a strong title challenging side that will see the club come back up at the 1st opportunity!
There are many good things going on right now off the field, the revamping of the stand, changing room, officials area and treatment room has shown me the club has its ambitions and this hard work is the proof.
Players & Management will come and go as is football but the club will always remain and continue to grow.
Its now more than ever the clubs supporters are called on to remain positive get behind the committee and ensure that our club is and will be here for many years to come.
Come on Port
14//06/20
Cyfleoedd i Noddi a Hysbysebu / Sponsorship and Advertising opportunites

Mae 'na gyfleoedd i Noddi a Hysbysebu ar gael ar gyfer y tymor newydd, yn y Rhaglen, Hysbysfwrdd ar ochor y cae, Noddi gemau a llawer mwy. A bydd cyhoeddusrwydd ychwanegol ar ein tudalen Facebook a Twitter, i gyd am yr un pris!! Cysylltwch Dylan:

There are opportunites for Sponsorship and Advertising for next season in our Programme, Advertising boards, Match sponsorship and much more. And in addition publicity will be given on our facebook and twitter pages, all for the same prices. Contact Dylan:
13//06/20
Iddon a Cai yn gadael / Iddon and Cai to leave

Iddon Price Cafodd y clwb golled ddwbl heddiw wrth i gapten y clwb Iddon Price ymuno Chaernarfon a Cai Jones yn penderfynu hefyd i ddychwelyd ir Oval.
Ymunodd Iddon Port yn l yn 2014 a bun arweinydd arbennig ac yn graig yng nghanol yr amddiffyn. Ynghynt mae wedi troi lawr ymdrechion iw ddenu or Traeth ond y tro yma mae wedi penderfynu mynd amdani i chwarae yn yr Uwch Gynghrair.
Dychwelodd Cai ir Traeth ym mis Ionawr a heddiw dywedodd ar y Trydar, Rwy am ddymunon dda i bawb syn gysylltiedig a CPD Porthmadog am y tymor syn dod a diolch am y cyfnod byr fues yn l gydar clwb. Gobeithio fydd y penderfyniad iawn yn cael ei wneud ddydd Mercher a fydd y clwb yn aros yn y Cymru North.
Bydd yn golled fawr iawn ir clwb ac yn dilyn tymor hynod siomedig. Ond maer clwb yn dymunon dda i ddau o hogiau lleol a gyfranodd gymaint ir clwb. Pob dymuniad da ir dyfodol.

Iddon Price The club has lost two key players with club captain Iddon Price joining Caernarfon Town and forward Cai Jones also returning to the Oval.
Iddon signed from CPD Penrhyndeudraeth in 2014 and has been a true leader and the rock at the centre of the defence. Previously he has resisted efforts to attract him away from the Traeth but this time he has accepted the offer of Welsh Premier football.
Cai, who returned to the club late last season, said on Twitter today, Would like to wish everyone involved with CPD Porthmadog all the best in the upcoming season and thank you for my short time back at the club. Hopefully the right decision will be made on Wednesday and the club will remain in hte Cymru North.
This is a great loss to the club who have endured a difficult season but the club thanks the two local heroes for their commitment and service to the club. We wish them well in the future.
09//06/20
Craig yn diolch / Paps adds his thanks

Gyda Gareth Williams yn dod ai gyfnod hir gydar wefan i ben, ychwanegodd y rheolwr Craig Papyrnik ei ddiolchidau:
Does dim geiriau i ddiolch i Gareth am yr holl flynyddoedd o wasnanaeth, am yr Adroddiadau gwych ai wasanaeth ffyddlon ir clwb fel gwefeistr.
Yn bersonol dwi am ddiolch iddo am ei Adroddiadau gonest ond yn fwy eto am ei troi allan yn gyson ac yn reolaidd a sicrhau gwefan arbennig , yn llawn hanes.
Mae wedi cymryd gofal ohonof a dwin llawn parch am hyn, diolch am bopeth, bydd yna wagle un, yn fy marn i, na chaiff ei lanw."
Gyda diolch am y cyfan
Paps.

With Gareth Williams ending his long period with the website club manager Craig Papirnyk added his thanks:
There are no words to thank Gareth for all the years, the brilliant match reports and loyal webmaster services to the club.
Personally, I would like to thank him for his honest reports, but more than that his dedication to the club to continuously produce quality match reports and update a fantastic website that is full of history.
He has always looked after me and that I have always respected most, thank you for everything, you will be missed and in my opinion never replaced.
Thanks for everything,
Paps
08//06/20
Diolch Gareth / Thanks Gareth

Gyda diwedd tymor cythryblus 2019-20 bellach wedi ei gadarnhau, mae cyfnod arall hefyd yn dod iw derfyn. Mae Gareth Williams, sydd wedi bod mor brysur yn cynhyrchu adroddiadau gemau y clwb ers blynyddoedd lawer, wedi penderfynnu ymddeol.
Mae Gareth a gweddill y teulu wedi bod yn weithgar iawn yn mynd yn ol i pan oedd Uwch Gynghrair Cymru yn cael ei henwi yn Konika League. Os oedd rhywun yn methu gem gartref neu i ffwrdd roedd adroddiadau Gareth ar wefan y clwb yn ffynhonnell hanfodol o holl ddigwyddiadau pwysig mewn gem, nid dim ond y da ond y drwg hefyd.
Roedd Gareth hefyd yn updatio y wefan a greodd ei feibion Emyr ac Iwan ar gyfer y clwb. Nid yn unig hyn ond roedd Gareth yn gyfrannwr rheolaidd i raglen llwyddianus a blaengar y clwb. Fel cyn olygydd y rhaglen am ormod o flynyddoedd roedd gweld e-bost Gareth gyda ei gyfraniadau yn codi calon ac yn fy sicrhau y byddwn yn gallu cynhyrchu ein rhaglen nesaf. Roedd ei golofn Here and There bob amser yn ddiddorol, yn aml yn bryfoclyd a bob tro werth ei darllen am y wybodaeth a'i ddirnadaeth. Hefyd weithiau wrth gwrs Gareth oedd y llais y glywir ar yr uchel seinydd ar y Traeth, yn adrodd y timau neu yn enwi sgoriwr y gol, yn rhy aml i'r gwrthwynebwyr yn ddiweddar!
Dywed Cadeirydd y Clwb, Phil Jones, Mae dyled y clwb yn fawr iawn i Gareth a gweddill y teulu am eu gwaith diflino dros y blynyddoedd gan ychwanegu fod y clwb wedi bod yn lwcus iawn i gael gohebydd o safon mor uchel yn gweithio ar ein rhan ac bydd yn gadael esgidiau mawr i lenwi yn y dyfodol.
Gobeithio y gwelwn Gareth dal yn dod i'r Traeth ond bydd yn od ei weld heb ei lyfryn gyda'i nodiadau ynddo mewn ysgrifen dim ond Gareth oedd yn gallu eu dirnad!! Diolch am dy waith, mwynha dy ymddeoliad, mi wyt wedi ei haeddu.
Gerallt

With the tortuous 2019-2020 season now officially at an end, even if our own fate is yet to be confirmed, sadly another era has also come to an end. Gareth Williams, who has provided match reports for the press and the club website as well as writing regular features for the match programme has informed the club that he is retiring.
He will be a big loss to the club and the many who follow the club over the world wide web. His efficient, concise and even handed reports have been a feature of the club website for many season. Invariably they were posted the same day as the game, even after long trips home to Blaenau Ffestiniog from south Wales. Until the last few years. he and his wife Dorothy would hardly miss a game, often going on the bus to away games.
As a former match day programme editor myself, Gareth's timely articles were always interesting, often provocative and certain to entertain with humour and knowledge. The club website has been developed over the years by Gareth's sons Emyr and Iwan who have all maintained it and ensured that it is consistently the best in Welsh football. Gareth was often the voice on the tannoy on matchdays, announcing the teams and acknowledging the goalscorers, too often the opposition goalscorers in recent times.
Club Chairman, Phil Jones said The club is deeply indebted to Gareth and his family for their long hours of dedicated work, to keep Porthmadog Football Club in the public eye adding that the club has been lucky in having a reporter of such quality working on it's behalf. It will be difficult to find someone to take on his roles.
I am sure that we will continue to see Gareth at the Traeth but it will be strange not to see him with a notepad filled with his hieroglyphic notes!! Diolch o galon.
Gerallt Owen
02//06/20
Adnewyddur Wefan / Website Refresher

Y wefan /The website Maer clwb yn bwriadu ailwampior wefan. Bydd Rhydian Morgan, Swyddog Cyfryngaur clwb, yn cymryd gofal or broses hon. Bur tri syn gyfrifol am y wefan bresennol yn ymwybodol ers tipyn fod angen gwneud hyn ond, gydar wefan yn un hynod o brysur drwy gydol y flwyddyn, roedd yn anodd cael hyd ir amser iawn i wneud. Ond maer cyfnod cloi rhwystredig yma efallai yn dda at rhywbeth! Bydd yn cynnig y bonws anarferol; cyfnod distawach gyda amser ar gael.
Y bwriad ydy creu gwefan hollol newydd ond gan hefyd gadw a sicrhau fod yr archifau gwerthfawr a adeiladwyd dros y blynyddoedd yn dal ar gael i bawb.

The club is looking to revamp the website. Media Officer Rhydian Morgan will take charge of the process. The current webmasters have been well aware of the need for an update but, with the site being a busy one all year round, there has never been a good time to achieve this. The frustrating lockdown has howeverat least provided the bonus of a quiet game free period and a break when time is available.
The aim is to set up a totally new website but with the safeguard of retaining the valuable archives built up over the years on the present site.
24//05/20
Neges i ddeiliaid Tocynnau Tymor / Message for Season Ticket Holders

Gydar penderfyniad wedii gymryd i ddod a thymor 2019/20 i ben mae gan y clwb ddyletswydd i ad-dalu deiliaid Tocynnau Tymor am y gmau na chafodd eu chwarae.
Gall y deiliaid yma syn dymuno hawlior prs yn l (sef 25% or gost) gysylltu efo Dylan Rees a gwneud y trefniadau angenrheidiol.Cysylltwch Dylan 07900512345 neu rees48wesla@gmail.com
Gall y rhai syn dymuno, hawlior ad-daliad yn ddisgownt ar gost tocyn y tymor nesa. Wedyn NI fydd angen iddynt wneud dim.
Os yw yn well gennych gyflwyno eich ad-daliad yn rhodd ir clwb, yna bydd y prs yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo efo ailwampior ystafelloedd newid ir chwaraewyr ar swyddogion, Gobeithio bydd y gwaith yma wedi'i gwblhau ar gyfer cychwyn y tymor newydd.

Now that the decision has been made to curtail the 2019/20 Season, the Club has a duty to repay holders of Season Tickets for the unplayed matches
. Any Season Ticket holder who wishes to claim back the amount due (25% of the cost) should contact Dylan Rees on 07900512345 OR rees48wesla@gmail.com to make the necessary arrangements.
Those who would prefer to receive their payback as a discount on the cost of next season's ticket, don't need to do anything.
If you would prefer to donate your payback to the Club, it will be used to help to pay for the refurbishment of the dressing rooms for players and officials, which the Club are hoping to have ready for the start of the new season.
19//05/20
Y Tymor yn gorffen ond yr AROS yn parhau / Season ends but the wait goes on

CBDC / FAW Cadarnhaodd y Gymdeithas Bl-droed heddiw for tymor 2019/20 drosodd. Penderfynwyd y safleoedd terfynol trwy ddull cyfartaledd pwyntiaur gm heb bwysau. Golyga hyn fod Port yn gorffen yn 14eg gyda chyfartaledd o 0.78; hyn efo canlyniadaur Rhyl yn cael eu dileu.
Cei Conna ydy pencampwyr y Cymru Premier gyda Prestatyn a Prifysgol Abertawe yn ennill y Cymru North ar Cymru South. Cei Connah, TNS, Bala ar Barri fydd yn chwarae yn Ewrop.
Ond mae materion pwysig dyrchafiad a gostwng yn dal heb benderfyniad, gydar Gymdeithas yn datgan fydd y penderfyniadau yma yn cael eu gwneud maes o law gan gymryd ystyrieth lawn o reoliadaur pyramid.
Yr aros i Port felly yn parhau ...

The FAW have confirmed that the 2019/20 season is over. The final positions in the table have been decided under an unweighted points-per-game method. This means that Port finish in 14th place with a points per game ratio of 0.78 after the the Rhyl results are removed.
Connahs Quay Nomads are the Cymru Premier champions with Prestatyn taking the title in the Cymru North and Swansa University the Cymru South. European qualification places go to Connahs Quay. TNS Bala Town and Barry.
Promotion and relegation matters remain undecided with the FAW stating that a decision will be made in due course, taking into account full consideration of the FAWs Pyramid Regulations.
So the nail biting for Port goes on .....
15//05/20
Sut wnaiff y tymor orffen? / How will it all end?

Cymru Leagues Oherwydd COVID 19 mae CPDC wedi gohirior tymor ymhellach hyd at Mehefin 12fed.
Ond efallai ein bod yn symud tuag at benderfyniad ynglyn a sut wnaiff tymor 2019/20 orffen.
Mae yna adroddiadau am gyfarfod fideo o glybiau Cymru Premier a rhai De a Gogledd a gynhaliwyd heddiw i drafod ffyrdd i ddod \ar tymor i ben.
Adroddir hefyd fod clybiaur ddwy Haen uchaf yn mynd i dderbyn cais i ymateb i holiadur yn cynnig 4 dull o ddwyn y tymor i ben.

The FAW have further suspended the 2019/20 fixtures until June 12 due to the coronavirus pandemic.
But could we now be moving towards .a decision on how the 2019/20 season will be brought to a close?
It is reportred that at a video conference of JD Cymru Premier, North and South clubs held today to discussed ways to bring the season to a conclusion.
It has been reported that clubs in the top two tiers will be asked to respond to a questionnaire which will offer four possible outcomes for the current season.
13//05/20
JUST GIVING yn dal ar agor / JUST GIVING page open

Dafydd Wyn Cofiwch fod y clwb yn parhau r cynllun codi Prif Eisteddle er cof am gyfraniad enfawr Dafydd Wyn ir clwb. Er waethar holl anawsterau maer dasg o godi arian yn parhau a mae cyfle ichi gyfrannu drwy dudalen JUST GIVING (isod).

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cpdporthmadogfc?utm_term=p5gmagbYG

Our JUST GIVING page (above) remains open and you can contribute to the fund established to build a new Main Stand in memory of Daydd Wyns huge contribution to the club.


12//05/20
Tymor pl-droed Academy yn dod i ben / FAW announces Academy season is over

Mae Bwrdd Cenedlaethol y Gymdeithas Bl-droed wedi penderfynu terfynnu tymor pl-droed 2019/20 yr Academiau.
Bydd hyn yn dod i rym yn syth oherwydd pandemig y COVID 19. Gwnaed y penderfyniad hwn er mwyn iechyd a diogelwch y rhai syn cymryd rhan yn y gweithgareddau yma.
Bydd yr un fath yn berthnasol i bob gweithgaredd pl-droed plant a ieuenctid yng Nghymru.

The FAWs National League Board has taken the decision to end the 2019/20 academy football season.
This is with immediate effect due to the ongoing COVID-19 pandemic. The decision has been made with the health and safety of all those involved with these leagues of paramount importance.
The same applies to all mini, junior and youth football leagues in Wales.
07//05/20
Trwydded Lefel 2 y Gymdeithas Bl-droed / FAW Tier 2 Certification

CBDC / FAW CPD Porthmadog ydy un o'r clybiau sydd wedi sicrhau eu trwydded Haen 2 ar gyfer 2020/21 Mae 15 o glybiau presennol y Cymru North wedi sicrhau eu trwydded. Y lleill ydy:-
Bangor, Bwcle, Conwy, Corwen, Fflint, Gresffordd, Cegidfa, Llandudno,Llangefni Llanfair, Llanrhaeader, Penrhyncoch, Prestatyn, Rhuthun.
Maer tri ceffyl blaen am ddyrchafiad. Caergybi, Treffynnon a Llanidloes hefyd wedi cael trwydded.
Methodd Bae Colwyn ond bydd ganddynt gyfle ar apl.
Mae Trwydded yn anghenrheidiol er mwyn i glybiau chwarae ar yr 2ail Haen yn 2020/21

15 current Cymru North clubs have been granted Tier 2 certification for 2020/21. These are:
Porthmadog, Bangor City, Buckley Town,Conwy Borough, Corwen, FlintTown United, Gresford Athletic, Guilsfield, Llandudno, Llanfair United, Llangefni, Llanrhaeader, Penrhyncoch, Prestatyn Town, Ruthin Town.
Colwyn Bay failed but have the right of appeal.
The promotion front runners, Holyhead Hotspur, Llanidloes and Holywell have also been granted certification.
Tier 2 Certification is a mandatory requirement for clubs to participate at Tier 2 of the Welsh Football Pyramid for the 2020/21 season.
21//04/20
SIOP ARLEIN yn AGORED / ONLINE SHOP OPEN

Er waethar ffaith fod y tymor chwarae wedi dod i stop COFIWCH fod y SIOP ARLEIN yn AGORED. Cewch grysau (cartref ac oddi cartref) crysau polo, hwdis, capiau a sgarffiau =heb anghofio am lyfr Martin Thomas :Hanes CPD Porthmadog.
Ewch ir Siop Arlein.

Despite the current suspension of the playing season REMEMBER the SHOP ONLINE remains open for business. Shirts (home and away), Polo shirts, caps and scarves etc are all available not forgetting Martin Thomass History of Porthmadog FC.
Pay a visit to the Online Shop.
18//04/20
Gohirio pellach / Further suspension of season

Maer Gymdeithas Bl-droed wedi pederfynu ymestyn y gwaharddiad cyfredol lr tymor pl-droed domestig, tan Gwener, 15 Mai ar y cynharaf, oherwydd y pandemig COVID-19.

The Football Association of Wales has taken the decision to extend the current suspension of all domestic football in Wales until at least Friday, 15 May 2020 due to the COVID-19 pandemic.
08//04/20
GORAU yn y GOGLEDD !! / BEST in the NORTH !!

Fun Football Newyddion gwych!! Mae Cynllun Pl-droed yn y Gymuned y clwb wedi ei enwi yn Gyfranogwr Pl-droed Hwyl y flwyddyn yn y Gogledd yn ystod 2019. Maen deyrnged wych i waith arbennig Gethin Jones yn arwain y cynllun.
Meddai Gethin, Dyna ichi sioc llwyr, agor yr e-bost a gweld ein bod wedi ennill y wobr hon.
Mae derbyn y wobr yn anrhydedd fawr ac mae gymaint o bobl i ddiolch iddynt; hyffordwyr, ein bartneriaid yn yr ysgolion, noddwyr ar rhai y gymrodd rhan yn yr hwyl
Maer Cynllun Pl-droed Hwyl yn cael ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Bl-droed Cymru ai gefnogi gan Pl-droed Hwyl McDonalds.

Great news! The Porthmadog Football in the Community scheme has been named North Wales Fun Football Provider of the year for 2019. This is a fine tribute to the excellent work being spearheaded by Gethin Jones.
A delighted Gethin commented, What a complete shock today, opening my e-mails and finding that we had won the North Wales Fun Football Provider of the Year.
We are delighted and honoured with so many people to thenk; coaches, partner schools, sponsore and participants
The Fun Football is being provided under the auspices of FAW Trust with the backing of McDonalds Fun Football UK.
Newyddion cyn 08/04/20
News before 08/04/20

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us