Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
24/03/23
Kian a Cian yng ngharfan Gymru / Port pair in Wales win


Roedd chwaraweyr Port, Cian Pritchard a Kian Hughes, unwaith eto yn rhan o garfan Ysgolion Cymru yng nghystadleaeth Tlws y Canmlwyddiant.

Dilynwyd y fuddugoliaeth dros Gweriniaeth Iwerddon, gyda buddugoliaeth o 3-1 dros Ysgolion Gogledd Iwerddon Dan 18. Chwaraewyd y gm neithiwr ar gae Old Road, , Briton Ferry Llansawel, syn chwarae yn y Cymru South.

Llongyfarchiadau ir ddau.Port pair Cian Pritchard and Kian Hughes were again part of the Wales Schools squad in last nights Centenary Tournament international.

Wales followed up the win over the Republic of Ireland with a 3-1 win over Northern Ireland schools U 18. The game was played at Cymru South club, Briton Ferry Llansawels Old Road Ground.

Congrats to both players
23/03/23
PENRHYNCOCH: Sad / Sat Y Traeth 2.30pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: TANRONNEN INN, Beddgelert
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors: Childrens Farm Park / Slate Caverns Llanfair,
Jason Hughes Flooring.

Bydd Port yn croesawu Penrhyncoch ir Traeth pnawn Sadwrn, y gm adra ola ond un or tymor.
Bydd buddugoliaeth pnawn Sadwrn yn sicrhau lle y clwb yn y Cymru North ar gyfer y tymor nesa. Er waetha problemaur tymor bydd y clwb wedyn, wedi llwyddo yn eu prif amcan ar gychwyn y tymor hwn.
Maer ystadegau yn dangos fod Penrhyncoch heb ennill oddi cartre y tymor hwn. Ond hefyd maent yn dangos fod Port ond wedi ennill dwy gm gynghrair ar y Traeth. Felly i lwyddo pnawn Sadwrn bydd angen i Port weithion galed a chynnal y perfformaidau gwell a gafwyd yn ddiweddar. Er waethar ystadegau, mae hanes yn awgrymu na fydd yr ymwelwyr yn ildion hawdd a bydd angen perfformiad gan Port.
Ar hyn o bryd Conwy sydd yn y safle ola' i ddisgyn, a bydd clwb y Morfa yn chwarae Llandudno nos Wener..
Dewch i gefnogi pnawn Sadwrn.
Cmon Port!!

Port welcome Penrhyncoch to the Traeth for Saturdays penultimate home league fixture
A win in Saturday will secure Cymru North safety for Port. That, should it be achieved, will mean that for all its ups and downs, the clubs main, basic aim at the start of the season has been achieved.
The form book tells us that Penrhyncoch have not recorded a win on the road this season. It also tells us that Port have only two league victories at the Traeth from their 13 home fixtures. If they are to secure the points Port will need to work hard and maintain their recent improved form. Despite the stats, history tells us that Penrhycncoch are unlikely to be an easy touch.
Conwy Borough, who curently occupy the 3rd relegation spot, will be in action on Friday against Llandudno.
Support the lads on Saturday.
Cmon Port!!
23/03/23
CEFNOGWCH yr IEUENCTID / SUPPORT the JUNIORS

Mae gan glwb ieuenctid Porthmadog Juniors ymgyrch codi ariansydd yn anelu at godi 1,000 i helpu efo costau rhedeg y clwb ac i brynu offer holl bwysig.
Cewch gyfrannu at yr ymdrech ar dudalen Crowdfunding. Just Giving

Port Juniors have a fund raising campaign which aims at raising 1,000 which will be used for running costs and the purchase of much needed equioment.
Supporters can donate on the Just Giving Crowdfunding page.
20/03/23
LLANIDLOES: Newid dyddiad / Change of date

Ni fydd gm ar Y Traeth ar Llun y Pasg.
Maer Gynghrair wedi symud dyddiad gm Llanidloes ymlaen ir Sadwrn canlynol 15fed Ebrill.

There will NOT be a game at the Traeth on Easter Monday.
The League has decided to switch the game against Llanidloes to the following Saturday, 15th April.
19/03/23
Y 5 PERFFAITH / THE PERFECT 5

Yn dilyn gm gystadleuol yng Nghwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru aeth Port drwodd i Ffeinal y Gogledd diolch ir 5 Perffaith or smotyn.
Gydar tensiwn yn uchel rhoddodd Meilir Williams Port ar ben ffordd gydar gic gynta a Tom Mahoney, Marcus Banks a Gerwyn Williams i gyd yn rhwydo. Yn ogystal cafwyd arbediad ardderchog gan Morgan Jones lawr iw chwith i greu y cyfle i Cai Jones sicrhaur fuddugoliaeth a chwblhaur 5 perffaith. Ergydiodd Cai heibio i law chwith Mark Richards a roedd Port yn y ffeinal.
Bae Colwyn yn y ffeinal -tipyn o dasg.

Ffeinal y De : Briton Ferry Llansawel v Barry Town United

Following an even contest in the WBS League Cup semi-final against Chirk, Port got through thanks to the Perfect 5 from the penalty spot.
Tension reigned as Meilir Williams set Port on their way, converting the opener, with Tom Mahoney, Marcus Banks and Gerwyn Williams all finding the net. Meanwhile, home keeper Morgan Jones pulled off a fine save diving to his left, setting up Cai Jones to convert the winning kick, shooting confidently past the left hand of Mark Richards to make it 5-3 in Port`s favour.

Colwyn Bay in the final some prospect!!

Southern Final: Briton Ferry Llansawel v Barry Town United
17/03/23
GWASANATH GWAED CYMRU / WELSH BLOOD SERVICE

Galwad i gefnogwyr Port
Chwaraeir Rownd-gynderfynol CWPAN GWASANAETH GWAED Cymru ar Y Traeth pnawn Sadwrn.
Hefyd, ar 18 Ebrill bydd yna gyfle i roi gwaed ac achub bywydau.
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
YMDDIHEURIADAU am y dyddiad anghywir. Cadarnhau; bydd y cyfle i roi gwaed ar 18/04/23. Diolch.

A call to Port supporters
The semi-final of the WELSH BLOOD SERVICE Cup will be played at the Traeth on Saturday. On Tuesday, 18 April, supporters could also donate blood and save lives
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
APOLOGIES for incorrect date earlier. Confirm the opportunity to donate blood will be on 18/4/23. Thanks
16/03/23
CWPAN GWASANATH GWAED CYMRU: Rownd Gynderfynol (Gogledd), Sadwrn, Y Traeth, 2pm


WELSH BLOOD SERVICE League Cup Northern Semi-final, Saturday, Y Traeth 2pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: LAUD MEREDITH

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Y Waun ir Traeth ar gyfer Cwpan Y Gynghrair, Rownd Gynderfynol y Gogledd.
Dylai cefnogwyr sylwi fod y gic gynta am 2 or gloch.
Ond, does dim angen atgoffa cefnogwyr am y tro diwetha ir Waun ymweld r Traeth.. Gydar ymwelwyr eisoes wedi gwneud y dwbl dros Port mae na gyfle i dalur pwyth.
Er y byddant yn mynd ir gm hon ar l colli adra eto, roedd y perfformiad, yn enwedig yn yr ail hanner y Sadwrn diwetha, yn un o godi hyder fod gwell i ddod.
Yn ei gyfweliad gyda Dylan Elis, yn dilyn y gm gyda Bae Colwyn, dywedodd Craig Papirnyk bydd Port yn edrych ymlaen at y gm ond efo pwynt iw brofi
Cmon Port!!
Bydd yna gm gyn-derfynol arall pnawn Sadwrn hefyd, rhwng Bae Colwyn a Cegidfa.

On Saturday Port welcome Chirk AAA to the Traeth for the Northern Semi-final of the League Cup.
Supporters are reminded of the earlier 2pm kick off.
Supporters will not, however, need reminding of events at the Traeth when Chirk last visited!! With Chirk already having completed a league double over Port, there is a score to settle.
Despite going into this tie following another home defeat, last Saturdays peformance, particularly in the 2nd half, will provide the confidence that there is better to come.
In his interview with Dylan Elis following that showing against Colwyn Bay, manager Craig Papirnyk, said, .... going into the Chirk semi-final weve got a point to prove, were really looking forward to it.
Cmon Port!!
The other semi-final is also being played on Saturday between Colwyn Bay and Guilsfield.
Lluniau / photos: Ifan Emlyn & Craig Papirnyk
14/03/23
TOM MAHONEY: Chwarwewr mis Chwefror / February Player of the Month


Pleidleiswyd Tom Mahoney yn Chwaraewr y Mis am fis Chwefror gan y cefnogwyr.
Ymunodd Port yn ystod ffenest Ionawr o glwb Runcorn Town, yn cychwyn pob un or 5 gm yn ystod Chwefror, gan chwarae rhan bwysig yn yr adfywiad diweddar. Rhwydodd gl hwyr yn ei gm gynta ar Y Traeth, i sicrhau pwynt gwerthfawr yn erbyn Bwcle.
Ers ymuno, maer chwaraewr tal wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr ir canol cae ar amddiffyn.
Llongyfarchiadau Tom.

Tom Mahoney has been voted by supporters the clubs Player of the Month for February.
. He joined Port, during the January window, from Runcorn Town and started each one of the 5 games during February, playing an important part in the clubs recent revival of fortunes.
He netted a late equaliser on his home debut, to give Port a valuable point against Buckley Town.
The tall midfielder/ defender has made a valuable contribution since joining.
Congratulations Tom.
11/03/23
BAE COLWYN Bay: Trefniadau Mynediad / Ground entry Arrangements

Bydd y trefniadau yma ar gyfer cefnogwyr ir gm gyda Bae Colwyn pnawn ma
Dylai deiliaid pasys a deiliaid tocyn tymor i fynd i mewn drwy'r brif git
Cyrhaeddwch yn gynnar er mwyn osgoi bod mewn ciw wrth y fynedfa.
Bydd yna barcio ychwanegol yn y Cae Rygbi gyferbyn.

Supporters should note the following entry arrangemants for the game against Colwyn Bay this afternoon.
Pass and season ticket holders are to enter via main gate.
Arrive early to avoid queues at the turnstiles.
There will be extra parking at the Rugby ground near the Traeth
09/03/23
BAE COLWYN Bay: Sad / Sat: Y Traeth 2.30pm

Noddwr y gm / Match Sponsor: CHILDRENS FARM PARK / SLATE CAVERNS LLANFAIR

. Dim ond golwg frysiog ar y Tabl sydd angen i fesur maint y dasg bydd Port yn wynebu pan ddaw pencampwyr tebygol y Cymru North ir Traeth, pnawn Sadwrn. Maent wedi cael tymor gwych, a tymor nesaf byddant yn siwr o osod sialens i glybiau sefydlog y Cymru Premier.
Ymatebodd Craig Papirnyk ir hyn sydd ou blaen gan ddweud y bydd pawb yn disgwyl i Port gael cweir, felly bydd yna ddim pwysau, a gall y garfan fwynhaur achlysur, a gobeithio rhoi perfformiad iy byddant yn falch ohono.
Oes yna rhywbeth positif?
Oes wir! Bydd yn ddiwrnod grt ar y Traeth yn croeasawu clwb sydd heb golli gm gynghrair yn ystod y tymor, gydar unig bwyntiau iw colli yn dod mewn gm gyfaartal ar ddiwrnod cyntar tymor! Roedd y gm gyfatebol ar Ffordd Llanelian, yn un o safon gydar ddau glwb yn cyfrannu at yr achysur.
Yn ddiweddar iawn mae Port wedi dechrau dod allan ou rhediad gwael.... Cmon Port!!

A quick look at the table is sufficient to see the size of the daunting task facing Port, when the Cymru North champions in waiting visit the Traeth on Saturday. Colwyn Bay have enjoyed a fantastic season and next season will provide the established Cymru Premier clubs with a real challenge. Manager Craig Papyrnik responded to the prospect, when asked by Dylan Elis:
...its going to be a really, really difficult game but a game where weve got no pressure.
Lets be honest everyone will expect Colwyn Bay to come and turn us over.
(We can) go and enjoy the day and, give a good account of ouselves, hopefully.
Are thre any positves?
Indeed, it will be a great day at the Traeth welcoming a club which has not lost a league fixture during the whole season with, the only points dropped, comimg in a draw on the opening day of the season.
The corresponding match at Llanelian Road was a really enjoyable game of high quality.
Last but not least Port have seemingly arrested the slump in form.
We look forward to it.
Cmon Port!!
08/03/23
Meilir Williams: Team yr Wythnos / Team of the Week


Enwyd Meilir Williams, blaenwr Port, yn Tm yr Wythnos y JD Cymru Leagues am yr wythnos hon.
Rhwydodd Meilir ddwywaith yn y fuddugoliaeth o 3-1, holl bwysig dros y Derwyddon Cefn i ddod ai gyfanswm i 3 gl yn y 2 gm ddiwetha. Hefyd sgoriodd or smotyn yn y gm gyfartal gydar Wyddgrug.
Llongyfarchiadau Meilir.


Port striker, Meilir Williams, has been named in the JD Cymru Leagues, Team of the Week.
Meilir netted twice in the all-important 3-1 win, away at the Rock, against Cefn Druids, making it a tally of 3 goals in his last two games. He also converted from the spot in the away draw against Mold Alex.
Congrats Meilir.
08/03/23
Cian & Kian i Wexford / Kian & Cian in Centenary Shield


CANLYNIAD / RESULT:
Gweriniaeth Iwerddon 3-4 Cymru ( Kian Hughes ac Cian Pritchard ymlaen ar 73 munud)

ROI 3-4 Wales (Cian Pritchard & Kian Hughes on as subs 73 mins)

A nhw newydd gyrraedd adre ou taith i Rhufain, mae Cian Pritchard a Kian Hughes yn teithio unwaith eto, y tro yma i Wexford yng Ngweriniaeth yr Iwerddon.

Maent wedi eu cynnwys yng ngharfan Ysgolion Cymru Dan 18 i chwarae yn y gynta or gemau rhyngwladol, Tlws y Canmlwyddiant. Bydd y gm yn cael ei chwarae nos yfory, 9fed Mawrth, ar Gae Ferrycraig, cartref clwb Wexford syn chwarae yn Adran Gyntaf Cynghrair yr Iwerddon.
Hefyd yn chwarae yn y Gystadleuaeth, bydd Ysgolion Yr Alban, Gogledd yr Iwerddon a Lloegr.
Pob lwc i'r ddau!!Fresh back from a visit to Rome, Cian Pritchard and Kian Hughes are again on their travels, this time visiting Wexford in the Republic of Ireland

. They have again been included in the Welsh Schools U 18 squad, this time for the first of the Centenary Shield internationals. The game will be played tomorrow evening, 9th March, at Ferrycarrig Park the home of League of Ireland !at Division club, Wexford FC.

The Centenary Shield will also include matches with Scotland, Northern Ireland and England Schools.
Best of luck Both!!
06/03/23
Y gemau syn weddill / Remaining fixtures.


CPD Porthmadog Mae gan Port 4 gm gynghrair yn weddill a gm hefyd, yn Rownd Cyn Derfynnol Cwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru y Cymru North (Y Waun).
Or gemau yma, bydd 4 ar Y Traeth ac yr un gm oddi cartref syn weddill yn erbyn Gresffordd, yn eu cartref newydd, Y Graig maent yn eu rannu gyda Derwyddon Cefn.
Isod gweler y gemau, y dyddiadau ar amseroedd.
Dros y Pasg bydd Port yn chwarae Gresffordd (oddi cartref) ar Gwener y Groglith ac adre i Llanidloes ar Lun y Pasg.

11/03 Bae Colwyn Bay 2,30pm @Traeth
18/03 Y Waun / Chirk 2.00pm @Traeth
25/03 Penrhyncoch 2.30 @Traeth
7/04 Gresffordd 7.30pm. @ Graig/Rock
10/04 Llanidloes 2.30pm @Traeth


Port have 4 league games and a WBS League Cup North Semi Final tie (Chirk AAA) remaining this season.
Of these games, four will be at the Traeth and, the one remaining away game, will be against Gresford at their new home, The Rock, which they now share with Cefn Druids,
Above are the dates and times of these fixtures.
The final fixtures will be an Easter double header on Good Friday (Gresford away) and Easter Monday (Llanidloes home).
06/03/23
Gresffordd yn gadael Clappers Lane / Gresford Athletic switch to the Rock (LL14 2YG)


Un gm oddi cartref sydd ar l, y gm yn erbyn Gresffordd. Bydd y gm hon yn cael ei chwarae ar Y Graig, cartre Y Derwyddon Cefn.
Ni fydd Gresffordd bellach yn chwarae ar Clappers Lane sef eu hen cartref hanesyddol.
Bydd Port yn chwarae Gresford ar nos Wener, 7fed Ebrill gydar gic gynta am 7.45pm.

Port have only one more away fixture remaining, against Gresford Athletic. This game will now be played at the Rock, home of Cefn Druids.
Gresford will no longer play matches at their former home at Clappers Lane. They have come to an agreement with the Druids to ground share at the Rock.
Port are due to play Gresford on Friday 7th April with a 745pm kick off.
02/03/23
DERWYDDON CEFN / CEFN DRUIDS: Gwener / Fri. @ Rock 7.45pm (LL14 2YG)


Penwythnos arall, gm bwysig eto, y tro yma ar NOS WENER oddi cartref ar Y Graig cartrer Derwyddon.
Maer Derwyddon yn y 6ed safle yn y tabl. Er iddynt golli 3 ou 4 gm ddiwetha, rhaid nodi fod y tair yn erbyn clybiau, Bae Colwyn, Treffynnon a Chegidfa, y tri, yn cael rhediadiadau arbennig.Yn y gm gyfatebol ar Y Traeth, colli wnaeth Port o 2-1, mewn gm eitha cyfartal ond gyda Callum Stephens yn rhwydo yn yr ail hanner i ennill y gm ir Derwyddon.
. Fel ar Barc Alyn, bydd hon yn dipyn o sialens a bydd angen perfformiad tebyg, hynny ydy, heblaw am y gl yn yr amser ychwanegol; sefyllfa sydd wedi costio dipyn o bwyntiau i Port dros y tymor. Ond roedd yn dda cael Ifan Emlyn ac Alex Boss yn l yn y garfan ac yn cyfrannu eto.
Amdani Hogia Cmon Port!!

Another weekend, another tough fixture, this time on a FRIDAY evening away at The Rock, home of Cefn Druids.
The Druids are currently in 6th spot in the table. Though they have lost 3 of their last 4 games, it is worth noting that those games were against three of the form teams of the Cymru North; Colwyn Bay, Holywell and Guilsfield. In the corresponding fixture at the Traeth Port suffered an odd goal 2-1 defeat, after a fairly even contest with Callum Stephens netting the Druids winner in the 2nd half.t.
Like last weekend, it will be another tough challenge and another similar performance will be called for, with hopefully no added time mishaps which have cost Port this season. It was good to have the long term absentees, Ifan Emlyn and Alex Boss, back on the pitch and contributing again.
Go for it lads! Cmon Port!!

Lluniau: sgorwyr yn y Wyddgrug / Photos: the scorers at Mold Alex. Nathan Williams & Meilir Williams.
27/02/23
ROMA CAPUT MUNDI: Canlyniadau / Results


Llun / Monday 27/02/23: CYMRU 1-1 LAZIO LND (Lazio yn ennill / win 4-2 -pens)
Cychwynodd Kian Hughes y gm cyn cael ei eilyddio ar l 50.
Ar y fainc cychwynodd Cian Pritchard gan ddod ir cae ar l 50

Kian Hughes was in the starting line-up before being replaced on 50 mins
Cian Pritchard started on the bench but came on as sub on 50 mins.

Mawrth / Tuesday 28/02/23 CANADA 3-2 CYMRU 1.30pm
Cian Pritchard yn cychwyn y gm ac yn sgorio ddwywaith yn yr hanner cynta, a Cymru 2-0 ar y blaen hanner amser. Canada yn dod yn l i ennill yn yr ail-hanner.
Kian Hughes yn dod ymlaen fel eilydd ar l 50.

Cian Pritchard in starting line-up and scoring twice in the first half, to put Wales 2-0 ahead at half-time. Canada making a come-back in the second half to win 3-2.
Kian Hughes came on as sub on 50mins.

Iau / Thursday 02/03/23 CYMRU 0-2 SAN MARINO
Cian a Kian yn y tm cychwynnol. Kian yn cael ei eilyddio ar 50'.
Cian and Kian both in starting line-up. Kian subbed on 50mins
25/02/23
CIAN a KIAN yn Rhufain / CiAN and KiAN in Rome

Bydd twrnament Roma Caput Mundi yn cychwyn Ddydd Llun (27 Chwefror). Bydd Cymru yn yr un grwp Canada, San Marion a Lazio LND.
Mae chwaraewyr Port, Cian Pritchard a Kian Hughes yn rhan o garfan Ysgolion/Colegau Cymru. Pob lwc hogia.


Llun / Monday 27 /02/ 2023 1.30pm
LAZIO LND Cymru / WALES
Stadium Cereate Casamari Veroli (FR) (Via Scifelli, snc)
Mawrth / Tuesday 28/ 02/ 2023 1.30 pm
Cymru / WALES CANADA
Stadium Luigi Ariola Cave (RM) (Piazza Ettore Pistolesi,1)
Iau / Thursday 2 / 02 / 2023 1.30 pm
Cymru / WALES SAN MARINO
Stadium Caerate Casamari Veroli (FR) (Via Scifelli, snc). The Roma Caput Mundi Tournament will commence on Monday (27Feb). Wales will be in group B with Canada, San Marino and Lazio LND.
Port players Cian Pritchard and Kian Hughes are part of the Wales schools/Colleges squad. Best of luck lads.
The group fuxtures will be played as above
23/02/23
Y WYDDGRUG / MOLD ALEX: Sad / Sat: Parc Alyn: 2pm. ( CH7 1FT)

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio ir Wyddgrug i chwarae gm allwedol arall yn y frwydr i sicrhau eu bod yn aros yn y Cymru North.
Eisoes maer ddau wedi cyfarfod tair gwaith y tymor hwn, gydar Wyddgrug yn ennill yn y Gynghrair a Cwpan Cymru, tra Port oedd yn llwyddianus yng Nghwpan y Gynghrair. Mae gan y clwb o Sir y Fflint fantais o 2 bwynt dros Port, a hefyd dwy gm mewn llaw. Felly gellir dadlau fod angen Port yn fwy.
Dros y 6 gm ddiweddara mae gan y clybiau record syn union yr un fath Ennill 1 Cyfartal 1, Colli 4.
Nid oedd dim y gallai fod wedi paratoi cefnogwyr am yr hyn ddigwyddodd ar Y Traeth y Sadwrn diwetha Er eu bod lawr i 10 dyn am gyfnod hir, cafodd cefnogwyr eu syfrdanu gan y perfformiad. Cyfle felly, pnawn Sadwrn, am ymateb neu, fel y dywedodd Craig Papirnyk, Mae gennym 6 gm iw rhoi yn iawn....
Newyddion da fod ifan Emlyn ac Alex Boss (llun) yn agosau at ffitrwydd. Gall eu cyfraniad fod yn holl bwysig.
(Diolch i Dylan Rees am y cywiriad!!!!)
Cmon Port!!

On Saturday, Port travel to Flintshire to take on Mold Alex in a vital Cymru North survival fixture.
The clubs have already played each other 3 times this season, with Mold recording a League and a JD Welsh Cup win, while Port came out on top in the in the League Cup. The Flintshire club hold a two-point advantage and have two games in hand, so we can take it that Ports need is greater.
Over the last 6 matches the clubs have identical records W1 D1 L4.
Nothing could have prepared supporters for last Saturdays level of performance at home to Chirk. Even with 10 men, faithful supporters were left stunned, Saturday will provide the opportunity for a response or as Craig Papirnyk puts it, >Weve got six games to put it right..
Good news is that Ifan Emlyn (inset) and Alex Boss are nearing fitness. Their contribution cold be vital.
(Thanks to Dylan Rees for the correction!!!!)
Cmon Port!!
21/02/23
CRAIG PAPIRNYK yn dweud i ddweud / CRAIG PAPIRNYK responds to Saturdays defeat

Mae Craig Papirnyk yn cymryd cyfrifoldeb llawn am y perfformiad diweddara, a dydy o ddim chwaith yn dal nol, wrth gael ei gyfweld gan Dylan Elis ar Teledu Port TV.
Un or pnawniau gwaetha imi gael ar y Traeth....
I ddweud mod in rhwystredig ....
Roeddem dwy neu dair llathen y tu l iddi...
Roedd y safon heddiw yn is, o lawer, nar hyn dw in ei ddisgwyl....
Dengys y dyfyniadau yma ddyfnder y teimladau yn dilyn perfformiad pnawn Sadwrn.
Ond y peth pwysig rwan ydy edrych at y gemau syn weddill fel mae Craig yn dweud Mae gennym chwe gm iw roi yn iawn
Maen ychwanegu:
Da ni ddim yn chwilio am esgusodion ...
Da nin atebol am ein perfformiadau .....
Maer chwaraewyr yn atebol, a rhaid iddyn nhw gymryd y cyfrifoldeb.....
Pnawn Sadwrn bydd Port yn cychwyn ar rhediad o gemau holl bwysig a bydd codi rhywbeth o gemaur Wyddgrug, Y Derwyddon neu Bae Colwyn yn gamp ond, bellach bydd Paps angen sioc wrth ei dm, er mwyn tynnu drwyddi.

Manager Craig Papirnyk takes full responsibility for Saturdays performance and neither does he pull any punches in his answers to Dylan Elis post match on Teledu Port TV.
One of the worst afternoons Ive experience at the Traeth...
To say Im frustrated is an understatement...
We were two or three yards off the pace....
Today was well below what I expect....
These quotes clearly show the depth of feeling that followed Saturdays performance.
But we now have to focus on what lies ahead for as Craig says, Weve got six games to put it right..
He adds:-
We are not looking for excuses ...
We are accountable for the performances we put on ....
The players are accountable and need to take responsibility...
Port start the final run in on Saturday and, anything from the next three, Mold, Druids and Colwyn Bay, will be an achievement, but a shock result is what Paps really needs from his team to pull through.
20/02/23
DIOLCH I'R CYNGOR TREF / THANKS TO THE TOWN COUNCIL

Mae'r clwb wedi derbyn rhodd o 2500 gan Cyngor Tref Porthmadog. Hoffai swyddogion y clwb ddiolch am ei rhodd hael.
Bwriad y clwb yw defnyddio'r arian at y gwaith o greu ystafell newid pwrpasol ar gyfer merched sydd yn dyfarnu a cynorthwyo mewn gemau.
Mae'r gefnogaeth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawnThe club have received a donation of 2500 from Porthmadog Town Council.
Club officials wish to thank the Town Council for their generosity.
The club intend to use the money towards creating a new dressing room for female referees and assistants.
The support is much appreciated.
20/02/23
BRWYDR i AROS FYNY / RELEGATION DOGFIGHT is ON

Mae Port mewn brwydr i aros yn y Cymru North. Diflanodd unrhyw amheuon am hyn pnawn Sadwrn.
Awgrymar tabl fod y ddau glwb yn y safleoedd isa wediu ynysun ormodol erbyn hyn, i oroesi. Hyn felly yn gadael un lle, ar lle hwnnw yn mynd i gael ei lenwi gan un o 5 neu o bosib 6 clwb. Mae gwagle o 9 pwynt wedi datblygu rhwng Prestatyn yn 8fed ar Wyddgrug yn 9fed.
Y ffefrynau i achub eu croen fydd y timau hynny sydd ar y rhediad gorau. Er ir Waun fod yn y tri safle gwaelod am rhan fawr or tymor, yn sydyn, gyda chwaraewyr a arwyddodd yn Ionawr yn disgleirio, daeth buddugoliaethau pwysig dros Y Wyddgrug a Port iw codi allan or tri gwaelod. Mae Gresffordd hefyd wedi codi pwyntiau i symud uwchben Port, tra fod Conwy wedi llithro ir tri gwaelod.
Tebyg yr aiff y frwydr ir gm ola!! A tair gm ola Port fydd yn erbyn Penrhyncoch a Gresffordd gyda Llanidloes yn dod ar cyfan i fwcwl. Dewch tu l yr hogiau, bydd hon yn dipyn o siwrnai.

Any remaining doubts that Port are involved in a relegation dogfight were removed following Saturdays depressing result.
The table suggests that the clubs occupying the bottom two places are by now too isolated to survive, which leaves one place, and that place could be occupied by one of of 5 or maybe even 6 clubs. A 9pts gap has developed between Prestatyn in 8th spot and Mold Alex in 9th place.
The favourites to survive will be those clubs that are in the best run of form. Although they have been in the bottom three for much of the season, suddenly, with January signings to the fore, Chirk AAA have found a winning streak with victories over Port and Mold Alex. Gresford have also picked up points to move above Port in the table while Conwy have dropped into the bottom three.
This really could go to the wire and Ports last 3 games are Penrhyncoch (h), Gresford(a) with Llanidloes(h) bringing down the curtain.Get behind the lads this is going to be some final journey.
17/02/23
Pob lwc Jamie / Thanks Jamie

Mae Jamie McDaid i adael y clwb ac arwyddo i CPD Llanberis. Cychwynodd Jamie ei gyfnod cynta ar Y Traeth tra yn dal yn ei arddegau gan ddychwelyd o Landudno yn 2020. Ac er iddo fethu llawer or tymor 2021/22 daeth yn l i chwarae rhan werthfawr yn y rhuthr ola am ddyrchafiad.
Fel mae wedi troi allan, ei weithred fawr ola dros y clwb oedd sicrhau 3 phwynt yn erbyn Conwy gydai ddwy gl hwyr, ar l dod ymlaen or fainc.
Diolch iti Jamie a phob lwc yn Llanbr.

Jamie McDaid is leaving the the club to sign for CPD Llanberis. Started his first stint at the Traeth as a teenager, returning again from Llandudno in 2020 but, despite missing most of last season, played a valuable role in the run in for promotion.
As it turns out his grand finale for the club proved to be the super sub appearance against Conwy Borough, when his two late goals secured all three points for Port.
Thanks and best of luck at Llanberis Jamie.
16/02/23
Y WAUN / CHIRK AAA: Sad / Sat @ Y Traeth 2.30pm.

Noddwr y gm / Match Sponsor: GARY FALCONER Electricals
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors: CEFNOGWYR PORT SUPPORTERS

Pnawn Sadwrn byddwn yn croesawu Y Waun ir Traeth ar gyfer gm allweddol yn hanner isar tabl.
Er eu bod yn y 10 fed safle, ni all Port deimlon gwbl ddiogel. Yn dilyn 12 gm gynghrair heb fuddugoliaeth i'r Waun, daeth buddugoliaeth y Sadwrn diwetha dros y Wyddgrug, yn rhybudd amserol. Maer 3 phwynt hwn yn eu gadael 6 phwynt o dan Port ond gyda dwy gm mewn llaw, a hyn yn gwneud gm pnawn Sadwrn yn frwydr 6 phwynt.
Gwnaeth chwaraewyr newydd wahaniaeth ir Waun, gyda Rhys Edwards, chwaraewr ar fenthyg or Seintiau Newydd, yn sgoriou gl gynta ac un arall newydd, Tristan Lloyd, hefyd yn sgorio. Does dim angen atgoffa cefnogwyr mair Glowyr hefyd enillodd y gm gyfatebol o 2-1.
. Rhaid i Port bellach droi perfformiadau cry yn bwyntiau os am rhoi pellter rhyngddynt r tri gwaelod, gan hefyd osgoi digwyddiadau fel yr un a welodd Iddon Price yn gorfod gadael ei le yng nghanol yr amddiffyn i fynd ir gl. Gm bwysig, dewch i gefnogi.
Cmon Port!!

We welcome Chirk AAA to the Traeth on Saturday in what could be a key fixture in the lower half of the table.
Despite lying in 10th spot Port are not yet out of the relegation woods. Chirk served up a timely reminder, when after 12 league matches without a win they gained an important victory over Mold Alex last weekend, a win which leaves them 6 points adrift of Port but with 2 games in hand, making Saturdays game a crucial 6 pointer.
January signings proved influential for the Colliers with Rhys Edwards, a loanee from TNS, putting them ahead and, another new signing, Tristan Lloyd also on the scoresheet. Supporters will not need reminding that Chirk were also 2-1 winners in the corresponding fixture.
Port will need to turn battling performances into points if they are to breathe more easily and also avoid calamities like having to replace sent off keeper Morgan Jones with central defender Iddon Price (inset). Everything to play for, come and support.
Cmon Port!!
14/02/23
7 gm yn weddill / Just 7 games left

A hithau ond yn ganol Chwefror Port gyda ond 7 gm gynghrair yn weddill, 7 gm felly i sicrhau diogelwch a dyna bu prif amcan y tymor hwn. Disgwylir ir tymor ddod i ben ar y 10fed Ebrill.
Wrth gymryd golwg ar y gemau syn weddill gwelwn fod 4 or 7 gm yn erbyn clybiau sydd yn is yn y tabl, Y Waun, Penrhyncoch, Gresffordd a Llanidloes. Heblaw am Llanidloes maer tri arall a gemau mewn llaw ar Port. Hefyd mae dwy gm oddi cartref yn erbyn clybiau sydd a buddugoliaethau dros Port ar Y Traeth. Maer gm arall syn weddill yn un ddeniadol, ond anodd iawn, pan ddaw Bae Colwyn ir Traeth. Gobeithio wir fydd pob dim wedi setlo cyn y gm ola adra i Llanidloes!!

18/02 Y Waun/Chirk AAA (H)
25/02 Wyddgrug/Mold (A)
03/03 Derwyddon Cefn Druids (A)
11/03 Bae Colwyn Bay (H)
25/03 Penrhyncoch (H)
07/04 Gresffordd (A)
10/04 Llanidloes (H)

It is only mid-February and Port have just 7 league fixtures remaining, 7 games to secure Cymru North safety, which has been the clubs main goal this season. As things stand Ports season will come to an end on 10th April.
A look at the remaining fixtures above shows that 4 of the 7 fixtures are against clubs below us in the table Chirk, Penrhyncoch, Gresford and Llanidloes. All apart from Llanidloes have games in hand. There are two away games against mid-table clubs that have already recorded wins at the Traeth. The other remaining game is an attractive but very difficult one, when Colwyn Bay come to the Traeth. Lets hope that we have collected sufficient points and that all will be settled before the final home fixture with Llanidloe!!.
10/02/23
Newid dyddiad gm Y Derwyddon / Change of date for Cefn Druids fixture

Mae yna ddyddiad newydd ar gyfer y gm oddi cartref yn erbyn Y Derwyddon Cefn Bellach bydd yn cael ei chwarae ar ns WENER, 3ydd Mawrth gydar gic gynta am 7.45pm.

Supporters should note that the away fixture against Cefn Druids has been switched to the FRIDAY evening, 3rd March with a 7.45pm kick off.
09/02/23
PRESTATYN: Sad / Sat: Bastion Gardens 2.30pm (LL19 7LU)


Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Brestatyn yn fwy hyderus yn dilyn dau berfformiad penderfynol, gan gynnwys sicrhau pwynt gwerthfawr adra i Fwcle. Yn y gm hefyd cafwyd berfformiad arbennig gan Tom Mahoney, y gynta iddo ar Y Traeth. Coronwyd ei berfformaid gyda gl holl bwysig i sicrhau y pwynt.
Yr un fath a Port, mae ein gwrthwynebwyr wedi colli momentwm yn ddiweddar ac wedi llithro chydig ir 8fed safle yn y tabl. Yn wir mae gan y ddau glwb record syn union yr un fath dros y 5 gm ddiwetha. Ennill 1 Cyfartal 1 Colli 3. Ond tan yn ddiweddar, roedd Prestatyn yn mwynhau tymor arbennig o dda ond bellach, fel Port, byddant yn edrych i droi gornel a dechrau symud i fynyr tabl unwaith eto.
Pan gyfarfur ddau ar y Traeth sicrhaodd Port fuddugoliaeth o 2-0 gyda Callum Parry a Meilir Williams yn rhwydo. Roedd hwn yn un o berfformaidau goraur tymor. Byddai ail adrodd hyn yn wych!!
Cmon Port!!

Port will travel to Prestatyn on Saturday boosted by two strong performances, including the precious point at home to Buckley. A feature of that game was an outstanding home debut by Tom Mahoney, including netting the vital equaliser.
Like Port, our opponents have not enjoyed the best of form recently and, this has seen them slip to 8th place in the table. In fact the two clubs have identical records over the last 5 games. W1 D1 L3. But, until recently, Prestatyn were enjoying a really good season and now, like Port, will be looking to turn a corner and start moving up the table again.
When the two clubs met at the Traeth, Port secured a 2-0 win with Callum Parry and Meilir Williams (inset) scoring. This was one of their best performances of the current season. A repeat performance would be great!!
Cmon Port!!
08/02/23
TAITH i RHUFAIN / OFF to ROME


Newyddion gwych i ddau o chwaraewyr ifanc Port. Bydd y ddau ar daith i Rhufain ar 22 Chwefror am 10 diwrnod.
Y tro yma yn ymuno gyda Cian Pritchard (llun}, sydd eisoes wedi bod yn rhan o garfan Ysgolion Cymru Dan 18 ar gyfer gemau yn erbyn Awstralia ac yr Ysgolion Preifat Annibynnol, fydd Kian Hughes a arwyddodd i Port yn ddiaweddar.
Bydd y ddau yn cymryd rhan yn y Roma Caput Mundi twrnament gwahoddedig sydd yn cael ei gydnabod gan UEFA. Byddant yn rhan o garfan Ysgolion/Colegau Cymru ac yn chwarae gwrthwyebwyr rhyngwladol.
Cynhelir y twrnament, fel arfer, ym mhencadlys gwych tm rhyngwaldol yr Eidal, Y Borghesiana yn Rhufain. Mwynhewch y profiad Cian a Kian.

Brilliant news for two young Port players. They will both be off on a trip to Rome on 22nd February for 10 days.
Cian Pritchard, who has been part of the Welsh Schools U18 squad for the representative games against Australia and the Independent Schools, will be joined on the trip by recent Port signing, Kian Hughes (inset).
They will be taking part in the UEFA recognised invitation tournament, Roma Caput Mundi and will be part of the joint Wales Schools/Colleges squad playing other international squads
The tournament is usually held at the fantastic Borghesiana complex, the training headquarters of the Italian national football team in Rome.
Enjoy the experience Cian and Kian !!
06/02/23
MARCUS BANKS: Chwaraewr mis Ionawr / January Player of the Month


Pleidleisiwyd Marcus Banks yn Chwaraewr y Mis am fis Ionawr gan y cefnogwyr. Maer chwaraewr ifanc talentog, sydd eisoes wedi cynrychioli tm Futsal Cymru Dan 19, wedi cael mis arbennig o dda. Yn ogystal a cael ei ddewis yn chwaraewr y mis, cafodd ei enwi yn nhm yr wythnos y JD Cymru Leagues yn dilyn ei berfformaid ai gl allweddol yn y fuddugoliaeth dros Hotspyrs Caergybi
Da Iawn a llongyfarchiadau Marcus.


Marcus Banks has been voted by supporters the clubs Player of the Month for January. The creative, talented midfielder, who has represented Wales in U 19 Futsal internationals, .has enjoyed a good month. In addition to being voted club player of the month he was named in the JD Cymru Leagues team of the week following his all-important goal in the win over Holyhaed Hotspurs.
Well done and congratulations Marcus.
06/02/23
BWCLE / BUCKLEY: Nos Fawrth / Tues: Y Traeth 7.45pm


Nos Fawrth byddwn yn croesawu Bwcle ir Traeth ar gyfer gm wedii hadrefnu. Maer ymwelwyr yn mynd yn dda yn y gynghrair eleni ac wedi ennill ei dwy gm ddiweddaraac yn y 5ed safle yn y tabl. Yn y gm gyfatebol ar Y Globe Way Bwcle enillodd o 3-1.
Fel y dywedodd dylan Rees yn ei adroddiad teithio i Rhuthun gobeithion yn weddol isel oedd hi panaw Sadwrn ond, yn y diwedd roedd angen gic amheus or smotyn iw curo. Bydd y perfformiad penderfynol hwn yn codi gobeithion am gm gystadleuol eto nos Fawrth. Cewch weld ar Tu l ir Gl fod yna berfformiad arbennig gan Morgan jones gyda nifer o arbedion gwych.
Cmon Port!!

On Tuesday night we welcome Buckley Town to the Traeth for the re-arranged fixture. The visitors are in good form having won their last two games and currently lie in 5th spot in the table. They also recorded a 3-1 win in the corresponding fixture at Globe Way.
As Dylan Rees said in his match report, Port travelled to Ruthin with low expectations on Saturday but, in the end, it needed a controversial penalty award to beat them. A battling performance to build on and raise hopes for another competitive performance tomorrow night. As you will see on Tu l Ir Gl , there was a great performance from Morgan jones pulling off numerous outstanding saves.
Cmon Port!!
05/02/23
Ystadegau torfeydd / Attendance Stats


Un peth sydd yn gyson ar Y Traeth y tymor hwn, a hynny ydy lefel y torfeydd.
Dyma;r ystadegau ar gyfer y 10 gm gynghrhair adref y tymor hwn.
Y dorf ucha oedd 348(yn erbyn Treffynnon)
Y dorf isa oedd 225(yn erbyn Cegidfa)
Y nifer llawn o gefnogwyr a daeth drwyr gatiau ydy 2790.
Hyn yn rhoi cyfartaledd boddhaol iawn o 279
Bu tair torf o 300+ a gafwyd am y gemau yn erbyn Treffynnon, Llandudno a Hotspyrs Caergybi.
Y dorf ucha oedd ar gyfer y gm ar bnawn Sazdwrn yn erbyn Treffynnon.
Dylem gofio, er waethar cychwyn da ir tymor, mae Port wedi bod yn y rhan isa o ganol y tabl ac er hynny maer gefnogaeth wedi parhau yn gyson uchel.
Yn ogystal r ffigyrau boddhaol yma bur gefnogaeth ar y ffordd yn dda hefyd.
Dymunar clwb ddiolch i gefnogwyr am ei ffyddlondeb ir clwb.

One thing which has been constant at the Traeth this season has been the attendance level.
These stats are for the 10 home league fixtures played to date.
(v Holywell)
The lowest gate was 225. (v Guilsfield)
The total number of spectators who have passed through the gates is 2,790
This gives us a highly satisfactory average attendance of 279.
There have been three 300+ attendances which came in the matches with Holywell Town, Holyhead Hotspurs and Llandudno.
The highest gate for the season so far came for the Saturday fixture with Holywell Town.
It should be borne in mind that, despite a bright start to the season, Port have occupied a lower mid-table position yet, support has continued at a consistently high level.
In addition to these positive figures Port have been very well supported on the road.
The club would like to thanks this magnificent dedicated support.
02/02/23
RHUTHUN: Sad / Sat 04/02/23 Memorial Fields @2.30pm (LL15 1PH)


Pnawn Sadwrn bydd Port yn wynebu Ruthun am yr ail dro mewn wythnos. Yn dilyn perfformiad ail-hanner siomedig wythnos yn l, byddwn yn teithio gyda dipyn o gonsyrn am y sialens i ddod. Ond, weithiau mae colledion sylweddol yn troi ar un neu ddau o ddigwyddiadau. Pe byddai Port wedi cymryd un or cyfleon cynnar, efallai byddair canlyniad wedi bod yn fwy cystadleuol. Er hynny, bydd Port yn teithio gan wybod fod gm anodd iawn yn eu haros.
Wrth edrych mlaen at gemau Port ym mis Chwefror gwelwn fod mis anodd i ddod a dipyn o sialens i godir pwyntiau a gwneud yn siwr eu bod y aros yn y Cymru North.Yn dilyn y gm yn Rhuthun bydd yna gemau gyda Bwcle (nos Fawrth), Prestatyn, Y Waun ar Wyddgrug. Tair gem yn erbyn gwrthwynebwyr cry canol y tabl ac un gyda chlwb, yn y tri isa, sydd eisoes wedi sicrhau 3 phwynt yn erbyn Port ynghynt yn y tymor.
Ond mae un gm ar y tro yn ddigon ... ymlaen i Rhuthun.
Cmon Port!!

On Saturday Port travel to Ruthin for the second part of the double-header. Following last weeks second -half performance they will travel with some concern about the challenge ahead. However, sometimes even heavy defeats can hinge on a single event. Had Port taken an early opportunity last week then the gap on the day might have been narrower.. But they will be under no illusions that this will be a really difficult encounter.
Looking ahead over the month, Port face a serious challenge to pick up the points required to ensure that the aim of staying up is achieved. The fixture at Ruthin is followed by Buckley (Tuesday) Prestatyn, Chirk and Mold Alex . Three games against tough mid-table opposition and a return game against a bottom three club that took the 3 pts when the clubs last met.
One game at a time and on to Ruthin on Saturday.
Cmon Port!
01/02/23
Cyn ir Ffenest Gau! / Beating the Deadline!


Bu Craig Papirnyk yn brysur iawn cyn ir ffenest drosglwyddo gau, gan ychwanegu tri enw newydd ir garfan.
TOM MAHONEY yn ymuno o Runcorn Town ac hefyd wedi chwarae i AFC Knowsley a South Liverpool. Caiff ei ddisgrifio gan Craig yn chwaraewr cryf, pwerus ac athletaidd fydd yn sicr o gryfhaur tm. Ymysg ei gyn glybiau hefyd mae Pwllheli a Nantlle Fl.
JASON BANKS fydd y trydydd aelod or teulu i ymuno r garfan, ac yn frawd i Marcus. Maen ymuno o Bwllheli ac yn flaenwr efo cyflymdra a record dda o sgorio.Ei record sgorio yn cynnwys rhwydo 6 mewn buddugoliaeth 6-1 dros Llanrug.
Y trydydd iw IOLO THOMAS chwaraewr amryddawn sydd yn ymuno o Amaturiaid y Blaenau. Bydd yn gwella dyfnder y garfan, Cynt hefyd bun chwarae i CPD Penrhyndeudraeth.
Croeso cynnes ir tri

Craig Papirnyk has beaten last nights transfer deadline to add three new names to his squad.
Tom MAHONEY joins from Runcorn Town having also played for AFC Knowlsley and South Liverpool. Described by Craig as ..a really pleasing signing strong, powerful and athletic who will definitely improve the team. Toms previous clubs also include Pwllheli and Nantlle Vale.
JASON BANKS becomes the third member of the Banks family at the Traeth and is older brother of Marcus. He signs from Pwllheli, Jason is a striker who has pace and can score goals.His record includes netting 6 times in a 6-1 win over Llanrug
The third signing is IOLO THOMAS, a versatile player who Craig says will improve squad depth. He joins from Blaenau Amateurs and has also previously played for CPD Penrhyndeudraeth.
All three are warmly welcomed to the Traeth
18/01/23
RHWYFO DROS PORT / ROWING FOR PORT

Na does na ddim awydd i newid y gamp o bl-droed i rwyfo. Ond mae yna gefnogwr a rhwyfwr ymroddedig wedi cyhoeddi ei fwriad i godi arian i goffraur clwb mewn ffordd annisgwyl a chydig yn eithafol!
Y rhwyfwr ydy Mike Holt, gynt o Borthmadog ond bellach yn byw draw ar Gilgwri, syn bwriadu, ym mis Mehefin, rhwyfo o Harbwr Port ac ar draws Mr Iwerddon i Wicklow -ac yn l! Gyda tywydd tg bydd y siwrnai yn cymryd 10 niwrnod a maen gwahodd cefnogwyr a ffrindiau iw gefnogi drwy gyfrannu at goffraur clwb.Mae'n anelu i godi swm o 5,000.

Cewch gyfrannu at ymdrech ffantastig Mike ar:
www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-4

Ei amcan ydy cefnogi dyfodol y clwb a datblygu cyfleoedd i ieuenctid yn genod a hogiau.
Byddai rhwyfo o Port i Wicklow yn lwyddiant oes ir mwyafrif ond i Mike rhyw gynhesu ar gyfer sialens llawer mwy fydd hon. Y flwyddyn nesa bydd yna daith unigol ar draws yr Iwerydd, o Tenerife i Barbados, yn aros iddo. Taith fydd yn cymryd rhwng 60 a 100 o ddyddiau.
Wedyn ystyriwch hyn, mae Mike yn ddiabetig Math 1 ac yn l yn 2015 bun rhaid iddo fynd drwy ddwy lawdriniaeth i ail adeiladu ei ysgwyddau. Triniaeth a oedd yn golygu gosod tua 20 o biniau a rhodau yn ei gorff. Does fawr o syndod felly fod Mike yn galw y sialens hon yn Her y Nodwyddau ar Pinau gan godi prs ir Gymdeithas y Clefyd Siwgwr.
Bydd yn gwneud y ddwy daith yn ei gwch gydar enw addas iawn - MYNADD.
Am ymdrech rhyfeddol sydd oi flaen. Diolch Mike.


No there is no appetite for a change of sports at the Traeth! No intention to switch football for rowing! But a supporter, and a committed rower, has announced his intention to raise money for the club in a way which, for most of us sounds novel but a tiny bit extreme.
Mike Holt is the rower, originally from Port but now lives on the Wirral, and in June he intends to row from Porthmadog Harbour across the Irish Sea to Wicklow -and back. Now that journey, if the weather is fair, will take him 10 days. He invites supporters and his well-wishers to contribute to club funds and hopes to raise 5,000.

You can donate to Mikes fantastic effort on:
www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-4

He aims to support the future of the club and help develop the youth set-ups for girls and boys.
Rowing from Port to Wicklow would be a lifetime achievement for most, but this challenge is just a warm-up for Mike for a much greater challenge which lies ahead. Next year he will undertake a solo row across the Atlantic from Tenerife to Barbados! A journey which will take between 60 and a 100 days.
Then consider this; Mike is a Type 1 Diabetic and had to undergo double reconstructive surgery to both his shoulders in 2015. A treatment which involved putting some 20 titanium rods into his body. Hence Mike has named his challenge the Needles and Pins Rowing Challenge and will be raising funds for Diabetes UK
He will undertake both journeys in his aptly named boat MYNADD (Welsh for Patience)
What an effort in prospect thanks Mike.
31/01/23
Chydig o ystadegau / A few stats


A ni bellach 20 gm fewn i dymor o 30 o gemau maen amser addas I edrych yn l.
Bun dymor o ddau hanner :
-16 pwynt ydyr cyfanswm a gasglwyd yn y 10 gm gynta
-6 phwynt yn y 10 gm ddiwetha.
-15 gl wediu sgorio yn y 10 gm gynta.
-8 gl di sgorio yn y 10 ola.
11 gl ildiwyd yn y 10 gm gynta.
22 gl ildiwyd yn y 10 gm ddiwetha.


We are now 20 games into a league season of 30 games and a time to take stock.
It has been a season of two halves:
-16 pts accumulated in the first 10 games.
-6pts in the last 10.
-15 goals scored first 10 games.
-8 goals scored second 10 games.
-11 goals conceded in first 10 games.
-22 goals conceded in last 10 games.
24/01/23
CIAN yn chwarae dros Ysgolion Cymru / CIAN plays for Wales Schools


CANLYNIAD / RESULT: ISFA 2-1 WALES
Newyddion da fod Cian wedi bod yn rhan o dm Cymru mewn gm lle aeth Cymru ar y blaen yn yr hanner cyntaf ond i Isfa sgorio ddwywaith yn yr ail hanner i sicrhau y fuddugoliaeth

Good news that Cian was involved in a game where Wales went ahead in the first half with ISFA netting twice in the 2nd period.

Newyddion da i Cian Pritchrad sydd unwaith eto wedii ddewis i garfan Ysgolion Cymru Dan18. Bydd yn y garfan ar gyfer y gm gyda ISFA (Independent Schools FA). Cymdeithas Pl-droed ydy hon i ysgolion annibynnol neu breifat, sydd yn rhan o Gymdeithas Pl-droed Lloegr.
Chwareir y gm ar 29 Ionawr yn Ysgol Amwythig gydar gic gynta am 2 or gloch.
Roedd Cian yn rhan or garfan a sicrhaodd y fuddugoliaeth o 4-0 dros Ysgolion Awstralia. Mae uchafbwyntiaur gm hon ar gael ar www.youtube.com/watch?v=-anMDPZuYfw&feature=youtu.be
Pob lwc Cian

Good news again for Cian Pritchard, who has been named in the Wales Schools squad for a representative match with ISFA. ISFA is the Independent Schools FA and represents independent or private schools and has memebership of the English FA.
The game will be played at Shrewsbury School on Sunday 29 January with a 2pm kick off.
Cian was part of the squad which gained a 4-0 over Australia Schools. Highlights of this game are available on www.youtube.com/watch?v=-anMDPZuYfw&feature=youtu.be
Best of luck Cian
29/01/23
Nol i Merica / Caio Hughes off to USA

Yn dilyn arhosiad byr ar Y Traeth mae Caio Hughes yn dychwelyd iw goleg yn yr Unol Daleithiau i baratoi at y tymor newydd. Cyfranodd, yng nghanol y cae, ar adeg pan oedd Port heb Ifan Emlyn, Gethin Maxwell ac Alex Boss oherwydd anafiadau hir dymor. Er waethar canlyniadau siomedig yn ystod y cyfnod, dangosodd ei gwir dalent. Wrth ymadael diolchodd Caio ir tm hyfforddi, y staff ar cefnogwyr, gan fynegi ei siom nad oedd wedi llwyddo i helpu i gasglu fwy o bwyntiau.

Following a short stay at the Traeth Caio Hughes will be returning to his college in the United States to prepare for the new term. The talented attacking midfielder has filled in for the club at a time when midfelders Ifan Emlyn, Gethin Maxwell and Alex Boss have suffered lengthy injuries. Despite the disapponting results during the period, he has displayed his undoubted talent. Bidding farewell to the club Caio has tweeted;

Diolch i Craig Papirnyk Steve Williams a Ben Ogilvy and all supporters and staff at CPD Porthmadog for making my short time at the club very enjoyable. Gutted I couldnt help pick up more points but good luck for the rest of the season. Now back to the US for an important term.
Diolch a phob lwc Caio.
27/01/23
Dyddiad newydd / New Date

Mae yna ddyddiad newydd wedii drefnu ar gyfer y gm gyda BWCLE .
Bydd y gm yn cael eu chwarae ar Y Traeth ar Nos Fawrth, 7fed Chwefror. Cic gynta am 7.45pm.

A new date has been arranged for the previously postponed fixture with Buckley Town.
The game will now be played on Tuesday, 7th February at the Traeth with a 7.45 kick off.
26/01/23
RHUTHUN: Sad / Sat @ Y Traeth 2.30pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: TOYOTA HARLECH
Noddwr y Bl / Match Ball Sponsor: Jason Hughes Flooring

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu CPD Rhuthun ir Traeth am y gynta o ddwy gm olynol yn erbyn y clwb o Ddyffryn Clwyd.
Daw Port ir gm yn dilyn buddugoliaeth o 2-1 dros Hotspyrs Caergybi, buddugoliaeth a oedd yn bleser a hefyd yn dipyn o rhyddhad yn dilyn sawl canlyniad siomedig. Roedd yn noson dda i Gerwyn Williams(llun) yn rhwydoi gl gynta ers ymuno, ac i Caio Hughes yn rhoir groesiad holl bwysig. Da hefyd i Marcus Bamks, yn sgorio ei gynta o'r tymor i sicrhau y fuddugoliaeth.
Yn y 6ed safle mae Ruthun ac wedi colli ond unwaith yn eu 5 gm ddiwetha er i honno fod yn golled o 6-1 yn erbyn Bae Colwyn, y clwb sydd erbyn yn rhedeg i ffwrdd ar teitl. Hefyd, Ruthun cafodd y gorau or gm yng Nghwpan MG yn erbyn Port ar ddechraur tymor, yn ennill yn gyfforddus o 4-1.
Felly mae gan Port fuddugoliaeth i geisio adeiladu arni ond, mae dwy gm anodd ou blaenau.
Cmon Port!!

Port welcome Ruthin Town to the Traeth on Saturday for the first in a fixture double-header with the Vale of Clwyd club.
Port come to the game on the back of a vital victory at Holyhead, a win which was very much a mixture of pleasure and relief following a series of disappointing outcomes. Well done to Gerwyn Williams, netting his first since joining Port and to another newcomer, Caio Hughes (inset), who provided the assist. Lets hope it will be the first of many in a Port shirt for the young striker. It was pleasing also to see Marcus Banks netting his first of the season to ensure the points.
Ruthin lie in 6th spot in the table having lost just one of their last 5 games, so will come to the Traeth in a good run of form despite the 6-1 defeat to runaway leaders Colwyn Bay. They also have already had the better of Port in the season opener, MG Cup tie. Ruthin running out 4-1 winners.
Port have a win to build on but now face two difficult challenges.
Cmon Port!!
26/01/23
MARCUS BANKS: Tm yr Wythnos / Team of the week

Llongyfarchiadau i Marcus Banks a enwyd yn Tm yr Wythnos y JD Cymru Leagues. Rhwydodd y chwaraewr canol cae ifanc y gl holl bwysig yn y fuddugoliaeth dros Hotspyrs Caergybi. Cwblhaodd ergyd Marcus symudiad arbennig.
Congratulations to Marcus Banks who has been named in the JD Cymru Leagues Team of the Week. The young Port midfielder scored what proved to be the decisive goal in the 2-1 win over Holyhead Hotspurs at the New Stadium. The finish by Marcus completed a great Port move.

19/01/23
CAERGYBI / HOLYHEAD HOTSPURS: Gwener / Friday @ The New Stadium (LL65 2YE)


Bydd Port yn teithio i Gaergybi nos Wener ac, yn dilyn gohirio gm nos Fawrth, bydd y chwilio am bwyntiau yn cychwyn eto mewn gm hynod bwysig arall.
Rhannur pwyntiau oedd yr hanes ar y Traeth, gyda gl gynnar Nathan Williams(llun) yn cael ei chanslo allan gan un o gicau rhydd nodweddiadol Jay Gibbs.
Bydd y ddau glwb yn dod ir gm hon angen buddugoliaeth. Un fuddugolieth sydd gan Port yn eu 6 gm ola, tra fod yr Hotspyrs wedi colli 5 gyda un yn gyfartal.
Bydd yr egni newydd a ddaw or 4 chwaraewr ifanc newydd yn bwysig iawn, bydd profiad chwaraewyr fel Josh Banks ac Iddon Price ac eraill yn holl bwysig os ydyr perfformiadau da diweddar iw troi yn fuddugoliaethau.
Cmon Port!!

Port will be travelling to Holyhead for a Friday evening fixture. This follows on from the postponement of Tuesdays fixture and the search for points will resume in what is another vital fixture.
The clubs shared the points at the Traeth with an early Nathan Williams goal being cancelled out by a typical Jay Gibbs free kick.
Both clubs will come into this game badly in need of a win. Port have just one win in thier last 6 games while the Hotspurs have lost 5 and drawn once.
The four new young January signings have already made their debuts and will provide fresh energy but equally they will depend on the experience of players like Josh Banks(inset), Iddon Price and others if good recent performances are to be turned into victories.
Cmon Port!!
15/01/23
Kian yn ymuno o Gei Connah / KIAN HUGHES joins Port

Y wyneb newydd a ymddangosodd or fainc am ei gm gynta yn erbyn Y Wyddgrug pnawn Sadwrn oedd Kian Hughes.
Mae Kian yn 17 oed ac yn dod o Fangor. Maen ymuno o Gei Connah, lle bu yn rhan rheolaidd o garfan Dan 19 llwyddianus a diguror clwb. Yno, ar rhaglen dystysgrif mae Kian, gan hefyd astudio ar gyfer ei Lefel A yng Ngholeg Cambria.
Maer chwaraewr canol cae wedi bod yng ngharfan Ysgolion Cymru Dan 18, ac yn gobeithio cael lle ar gyfer y daith i Rhufain y mis nesaf.
Croeso ir Traeth Kian.

The new face, who appeared from the bench to make his debut late in the game with Mold Alex on Saturday, was Kian Hughes.
The 17 year-old, from Bangor, joins from Connahs Quay Nomads, where he has been a regular part of their successful unbeaten U19s Development Squad. Kian is on a scholarship programme with the Nomads, where he also studies for A levels at Deeside College.
The young midfielder is in the Wales Schools U18s squad and hopes to gain a place for the trip to Rome nest month.
Welcome to the Traeth Kian.
13/01/23
Y WYDDGRUG / MOLD ALEX: Sad / Sat @ Y Traeth 2.30pm.

Noddywr y Gm / Match Sponsors: CARIAD CARE HOMES
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors: HAYDEN E WILLIAMS Syrfeiwr Siartredig / Chartered Surveyors

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Y Wyddgrug ir Traeth ar gyfer gm rhwng y 9fed ar 10fed yn y tabl, gydar ddau yn dal ati i ail sefydlu eu hunain yn y Cymru North yn dilyn dyrchafiad.
A phl-droed Cymru yn y cyfnod l-Gareth Bale, mae Port hefyd wedi gweld newid dros yr wythnos ddiwetha; tri yn gadael gan gynnwys y prif sgoriwr Rhys Alun. Ond, mae newid hefyd yn gyfle i eraill.
Mae Craig wedi trin Cian Pritchard (llun) gyda gofal, a rwan maen gyfle iddo fo ac eraill ddod i lenwir bwlch. Mae Caio Hughes wedii arwyddo gan ddod a hyflymder ymosodol i ganol cae tra fod gan Gerwyn Williams record drawidol o sgorio yn yr Ardal NE. Bydd y tri ac eraill yn awyddus i ateb y sialens.
Eisoes y tymor hwn, maer ddau glwb wedi cyfarfod mewn gemau cwpan, gan recordio buddugoliaeth yr un. Cafodd gm ddiwethar Wyddgrug ei gohirio ond cawsant ganlyniad da cynt, yn ennill yn Llandudno. Gall Port gyfri eu hunain yn anlwcus i beidio sicrhau pwynt yn erbyn Llandudno a byddant yn edrych i adeiladu ar berfformiad calonogol.
Cmon Port!!
YMA O HYD 1872-2022

On Saturday Port will welcome Mold Alex to the Traeth for a game between two clubs placed 9th and 10th in the table and both setting about re-establishing themselves in the Cymru North following promotion.
Welsh Football is now in the post Gareth Bale era and Port also have undergone some change in the past week. Three players have left including and leading scorer Rhys Alun Change also brings opportunity for others in the squad.
Cian Pritchard (inset) has been managed carefully by Craig Papirnyk and now the teenager has the opportunity to step up to the challenge. Also 21 year-old, Caio Hughes has been brought in to bring flair, pace and drive to midfield while Gerwyn Williams comes with an impressive goalscoring record at Ardal NE level. All three and others will be keen to meet the challenge.
Port and Mold have faced each other twice in cup competitions this season and each have recorded a win. Molds game last weekend was postponed but, their last result, was a good away win at Llandudno. Port though, can count themselves unlucky not to have picked up at least a point against Llandudno and will be looking to build on that performance.
Cmon Port!!
YMA O HYD 1872-2022
12/01/23
CIAN yng ngharfan Cymru / CIAN in Wales squad


***CANLYNIAD / RESULT*** CYMRU 4-0 AWSTRALIA

Llongyfarchiadau i Cian Pritchard sydd wedi ei enwi yng ngharfan Ysgolion Dan 18 Cymru fydd yn chwarae Awstralia mewn gm rhyngwladol i ysgolion ar Goedlan y Parc, Aberystwyth ar 19 Ionawr.
Yn fyfyriwr yng Ngholrg Meirion Dwyfor, mae Cian yn aelod rheolaidd o garfan y tm cyntaf ar l dod i fyny drwyr ail-dm ar Y Traeth. Chwaraewodd ei gm gynta i brif dm y clwb yn gynnar y tymor diwetha yn Rhostyllen, pan oedd yn dal yn 16 oed .
Chwaraewr ifanc talentog, cafodd ei enwi yn Chwaraewr y Mis gan y cefnogwyr am fis Medi.
Pob lwc Cian.

Congratulations to Cian Pritchard who has been selected in the Wales Schools U18 squad that will play Australia in a schools international at Park Avenue, Aberystwyth on 19 January.
Cian, a student at Coleg Meirion Dwyfor, is a regular member of the first team squad, having come through the reserve set-up at the Traeth. He made his first team debut for the club early last season as a 16-year-old against Rhostyllen.
A highly talented young forward he was named Player of the Month by club supporters in September.
Pob lwc Cian.
09/01/23
Sol a Callum yn gadael / Callum and Sol to leave


Bydd dau chwaraewr arall yn gadael y clwb yr wythnos hon. Bydd y blaenwr Callum Parry yn ailymuno a Llanrwst tra fydd yr amddiffynnwr Sol Kempster yn ymuno gyda CPD Pwllheli am weddill y tymor.
Wrth ffarwelio mae Craig Papirnyk yn dymunon dda ir ddau ac yn dweud am Sol Maen un sydd angen chwaraen fwy rheolaidd a mae Pwllhelin rhoir cyfle iddo wneud hynny. Pob lwc iddo a gobeithio fydd on mwynhaur profiad.
Wrth ddymunon ddai i Callum dywedodd, Mae wedi bod ychwanegiad gwych ir garfan y tymor yma ac yn hogyn ardderchog Pob lwc Cal.Two more players will be leaving Port this week. Forward Callum Parry will be returning to former club Llanrwst United and Sol Kempster will be joining CPD Pwllheli for the remainder of the season.
In bidding farewell manager Craig Papirnyk wished them both well stating that, Sol needs to play more for his own development and at Pwllheli hell be given that opportunity and I hope he enjoys the experience.
He said of Callum, I wish him all the best and I would like to thank him for everything. He has been a great addition to the squad this season and is a fantastic lad .
08/01/23
CAI JONES: Chwaraewr mis Rhagfyr / December Player of the month


Llongyfarchiadau i Cai Jones sydd wedi ei ddewis gan y cefnogwyr yn Chwaraewr y Mis am Rhagfyr. Dychwelodd Cai ir clwb o Gaernarfon ar ddechraur tymor ac mae wedi chwarae rhan bwysig yng nghanol y cae. Yn flaenwr am rhan helaeth oi yrfa, mae wedi bod yn bresenodeb cry yn ymosod o ganol y cae, gan ddefnyddio ei brofiad, cryfder ai lygad am y bas greadigol. Er nad ywr canlyniadau wedi mynd on plaid yn ddiweddar, bu Cai yn gyson ei gyfraniad gan hefyd gefnogi aelodau ifanc y garfan.

Llongyfarchiadau Cai!


Congratulations to Cai Jones who has been voted the Supporters Player of the Month for December. Cai, who returned to the club from Caernarfon Town for the current season, has played an important role for the club in midfield. Having been a striker for much of his career he has been a strong force as an attacking midfielder, using his experience strength and creative eye for a pass. Though results have not gone Ports way in recent times Cai has been a consistent presence supporting the younger squad members.

Congrats Cai!


Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us