Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
English

Cymraeg / Welsh

Ffurfiwyd CPD Porthmadog, un o glybiau hynaf Cymru, yn 1884. Enillodd y clwb Gynghrair Gogledd Cymru yn 1902/03 ond ni enillwyd y Gynghrair eto tan 1937-38. Hefyd yn 1905-06, cyrhaeddodd y clwb rownd derfynol Cwpan Amatur Cymru.

Roedd y '50au, '60au a'r '70au yn ddegawdau llwyddiannus iawn i Port. Enillwyd Cwpan Amatur Cymru yn 1955/56 ac 1956/57. Daeth mwy o lwyddiant i'r Traeth yn y chwedegau wrth i’r clwb arwyddo Mel Charles. Enillwyd Cynghrair Cymru (Gogledd) tri thymor yn olynol rhwng 1966 ac 1969. Hefyd yn 1966, chwaraewyd yn erbyn Abertawe yng Nghwpan Cymru ar y Vetch o flaen torf o 10,941.

Yn ystod y saithdegau bu i'r clwb fwynhau llwyddiant eto drwy ennill Cynghrair Cymru (Gogledd) yn 1974, a colli dim ond unwaith ar y ffordd i frig y tabl, i ffwrdd i Pwllheli. Buont yn bencampwyr eto y tymor canlynol, ac yn ail yn 1976/77 a 1977/78 ac yn drydydd y tymor wedyn. Roedd arwyr megis Ted Turner,, Steve Joel, Jimmy McCarthey, Steve Woodin ac amddiffynwr amlwg Roly Evans yn aelodau blaenllaw o'r timau buddugoliaethus yma. Bu hi dros ddeg mlynedd nes i Port gyrraedd y brig wedyn yn y Welsh Alliance.

Yn 1990, ymunodd Port chynghrair newydd y Cymru Alliance, ac yna yn 1992 roedd Port yn aelodau gwreiddiol o Gynghrair Pl-droed Cymru.

Sicrhawyd fod y stadiwm yn cyrraedd y safonau angenrheidiol a gorffennodd Port eu tymor cyntaf yn 9fed. Roedd llawer o'r diolch, am y llwyddiant yn ganlyniad i arwyddo Dave Taylor. Aeth Dave ymlaen, yn ei ail dymor, i fod yn brif sgoriwr y Gynghrair ac hefyd Ewrop. Yn ystod ei gyfnod gyda’r clwb, sgoriodd 62 o goliau mewn 66 gm.

Er i Marc Lloyd Williams a Dave Taylor rwydo 70 o goliau rhyngddynt yn nhymor 1993/4, unfed ar ddeg oedd Port. Llwyddwyd, serch hynny, i dorri record arall sef torf uchaf' y Gynghrair Genedlaethol. Sicrhaodd Bangor y bencampwriaeth o flaen torf o 2,500 ar Y Traeth.

Dechreuwyd y trydydd tymor gyda rheolwr newydd. Synnwyd llawer gyda’r penderfyniad i ddiswyddo Meilir Owen fel rheolwr y clwb. Daeth cyn chwaraewr Cymru, Ian Edwards i gymryd yr awenau ond, ar l dechrau da, yr un oedd ei dynged. Aeth pethau o ddrwg i waeth ar l i Mickey Thomas, cyn chwaraewr Man. U., Wrecsam a Chymru, gymryd drosodd ondfe lwyddwyd i aros i fyny o drwch blewyn.

Apwyntiwyd Colin Hawkins i swydd y rheolwr yn 1995/96. Digwyddiadau oddi ar y cae hawliodd y sylw. Bu bron i drafferthion ariannol ddod ’r clwb i ben ond, diolch i waith caled y cyfarwyddwyr, ail lansiwyd y clwb fel cwmni cyfyngedig ac achubwyd y clwb pan godwyd 10,000 o bunnoedd drwy werthu cyfranddaliadau.

Yn 1996/97, gyda'r sefyllfa ariannol yn gwella, cafodd y tm ddechrau arbennig i'r tymor. Ni gollwyd gm gartref tan y flwyddyn newydd a, phan ddaeth Y Barri i'r Traeth, roedd yn gm rhwng ail a phedwerydd. Un o'r chwaraewyr, a gyfrannodd fwyaf at y cychwyn hwn, cyn iddo adael y clwb i ymuno Wrecsam am 10,000, oedd Paul Roberts. Ar l ymadawiad Paul, llithrodd y clwb i orffen y tymor yn y degfed safle ond enillwyd Cwpan Her Arfordir y Gogledd.

Yn 1997/98, daeth diwedd ar gyfnod Port yng Nghynghrair Cymru yn dilyn rhediad gwael at ddiwedd y tymor. Yn rhyfeddol, wrth ystyried rhai o’r penderfyniadau a gymerwyd ers hynny, collodd Port eu safle er iddynt orffen yn 4ydd o’r gwaelod.

Yn 1998/99, yn l yn y Cymru Alliance. gorffennodd Port yng nghanol y tabl ond llwyddwyd i gipio Cwpan y Gynghrair. Diolch i rediad o fuddugoliaethau ar l i Viv Williams godi'r awenau, yn dilyn ymadawiad Colin Hawkins, gorffennodd y clwb yn bumed yn 1999-2000.

Wrth i Viv ac Osian Roberts adeiladu tm newydd, codwyd gobeithion y cefnogwyr fod y dyddiau da ar fin dychwelyd i'r Traeth. A dyna sut y bu, wrth i Port gael un o’r tymhorau gorau yn eu hanes yn 2002-03. Enillwyd pob gm gartref trwy gydol y tymor, gyda’r unig ddwy gm iddynt golli yn dod ar l iddynt sicrhau dyrchafiad. Dyrchafwyd Port i Uwch Gynghrair Cymru gyda mantais o 19 pwynt ar frig y Gynghrair Undebol. Ychwanegwyd dwy gwpan (Cwpan Her y Gogledd a Chwpan y Gynghrair) at eu llwyddiannau.

Gyda Viv Williams ac Osian Roberts yn ffurfio’r bartneriaeth rheoli a hyfforddi, camodd Porthmadog yn l i Uwch Gynghrair Cymru gan orffen yn 12fed yn 2003-04. Yn y tri tymor canlynol, gorffen yn yr 11eg oedd yr hanes ac yn 2006-07 cyrhaeddwyd rownd gyn derfynol Cwpan y Gynghrair. Osian Roberts erbyn hyn oedd y rheolwr gyda Viv Williams yn is-reolwr. Am y rhan fwyaf o’r tymor, roedd cwmwl du cosb drom ac annheg y Gymdeithas Bl Droed, am sylwadau hiliol gan un unigolyn, yn hongian uwchben y clwb. Ni ddaeth y saga hon i ben tan Fehefin 2007 wedi’r clwb fynd ’r achos at dribiwnlys annibynnol ac o’r diwedd sicrhawyd tegwch a chyfiawnder.

Daeth cyfnod llwyddiannus Viv ac Osian wrth y llyw i ben ar ddiwedd 2006-07 gyda ymadawiad Osian i swydd gyda’r Gymdeithas Bl Droed a Viv yn ymddiswyddo ar l 7 mlynedd gyda’r clwb. Dilynwyd hyn gyda cyfnod o ansicrwydd ’r canlyniadau’n dioddef o’r herwydd. Yn ystod y tri thymor 2007/10 bu 4 rheolwr gwahanol wrth y llyw gyda Clayton Blackmore yn colli ei swydd ar l ychydig fisoedd ac yn l daeth Viv Williams, dros dro, i helpu’r clwb gadw eu lle yn yr Uwch Gynghrair. Byr fu cyfnod Paul Whelan yn y swydd cyn i’r profiadol Tomi Morgan ddod yn rheolwr gan lwyddo i gadw’r clwb yn yr Uwch Gynghrair yn 2008/9. unwaith eto o drwch blewyn. Ond gyda adrefnu’r Uwch Gynghrair a chwe chlwb yn colli eu lle nid oedd dihangfa y tro yma ac ar ddiwedd 2009/10 disgyn i’r Cymru Alliance oedd yr hanes.

Yn 2010 apwyntiwyd Gareth Parry yn rheolwr i ddilyn Tomi Morgan. Bu Gareth yn y swydd am 4 tymor gydar 4ydd safle yn 2011/12 y gorau. Yn 2013/14 cafwyd rhediad da yng Nghwpan Cymru, yn cyrraedd rownd yr wyth olaf.. Ar ddechrau 2014/15 apwyntiwyd Craig Papirnyk, a bu yn y swydd am 5 tymor, tan Ebrill 2019. Daeth y clwb yn 4ydd yn 2016/17 ac yn 2018/19 gorffen yn y 3ydd safle.Ar gyfer tymor 2019/20 dyrchafwyd Sion Eirian Jones or Ail-dm i swydd y rheolwr ond siomedig fur canlyniadau ac ail apwyntiwyd Craig Papirnyk. Ond gostwng ir 3ydd Haen oedd yr hanes, gydar safleoedd yn y tabl yn cael eu penderfynu yn l trefn pwyntiau y gm oherwydd y pandemig Covid-19.Saesneg / English

Porthmadog Football Club, one of the oldest in Wales, was founded in 1884. They were North Wales League champions in 1902/03 and reached the final of the Welsh Amateur Cup in 1905 -06 but had to wait until 1937-38 before they gained another championship.

The '50s, '60s and '70s were highly successful decades for Port. The Welsh Amateur Cup was won in 1955/56 and 1956/57. The arrival of Mel Charles heralded more success. Port were league champions in three successive seasons between 1966 and 1969. Also in 1966, they played against Swansea in the Welsh Cup at the Vetch, before a crowd of 10,941.

In the seventies the club enjoyed unparalleled success, winning the Welsh League North in 1974/75, being beaten only once to the title by Pwllheli and District away. They were champions again the following season. They ended up runners up the following two seasons and third in 1978/79. The championship winning sides included players like Ted Turner, Steve Joel, Jimmy McCarthey, Steve Woodin and defensive linchpin Roly Evans.

It was not until 1989/90 that the club topped the Welsh Alliance, which was formed after the demise of the Welsh League North.This secured Port a place in the newly formed Cymru Alliance (1990). In 1992, Port became inaugural members of the League of Wales.

Thanks to a late surge, the team finished in a creditable 9th place in their first season. This was largely thanks to free scoring striker Dave Taylor. Dave went on, in his second season, to become the league's top scorer as well as Europe’s highest. During his spell at the club, he scored 62 goals in 66 games.

Despite the 70 goals netted by Dave Taylor and Marc Lloyd-Williams, in the 1993-4 season they finished in 11th spot. Port did, however, break another record - the highest League of Wales attendance. A crowd of 2,500 came to see Bangor clinch the league title.

The 1994/95 season started with a new manager, following the surprise decision to replace Meilir Owen. Ex-Wales International, Ian Edwards became manager but, after a good start, the team slipped down the table and he was also replaced. Things went from bad to worse after Mickey Thomas, ex-Man. U., Wrexham and Wales, took charge. The team came close to being relegated.

For the 1995/96 season Colin Hawkins was promoted to the manager's job. The club nearly folded because of serious financial trouble and a disaster was averted thanks to the hard work of the directors who re-launched the club as a limited company and 10,000 was raised through the sale of shares.

In 1996/97, with the financial situation improved, the team had a fine start to the season. No home game was lost until the New Year and, when champions Barry came to the Traeth, it was second against fourth. One of Port's most influential players was Paul Roberts. Before leaving the club to join Wrexham for 10,000, he had played for Wales Under-21 and was the league's leading scorer. After Paul's departure Port slipped to tenth place but still lifted the North Wales Coast Challenge Cup.

In the 1997/98 season, Port's time in the League of Wales came to an end following a poor run of form towards the end of the season. Knowing what has happened since in this league, it is a cause for amazement that Porthmadog lost their WPL status despite ending the season in 4th place from the bottom.

Back in the Cymru Alliance, things went down hill after a good start. But some pride was restored as they won the League Cup. They could only manage 5th spot in 1999-2000 despite a run of victories after Viv Williams had succeeded Colin Hawkins.

Viv, together with assistant-manager Osian Roberts, re-built the team and 2002-03 proved to be one of the most successful in the history of the club. Every home game was won and the only two away defeats came after Port had already gained promotion. They returned to the WPL with a 19 points advantage over their nearest rivals. Port also lifted the League Cup and North Wales Coast Challenge Cup.

Under the management of Viv Williams and Osian Roberts, the club took the step back into the WPL and finished season 2003/04 in 12th position. In the following three seasons, they finished in 11th place without any relegation worries. In 2006/07, the club reached the semi-final of the League Cup. By this time, Osian Roberts had become the manager with Viv Williams assisting. For the greater part of the season, the dark cloud of the FAW’s unreasonable punishment, for racist remarks by one individual, cast its shadow over the club. A satisfactory conclusion to this saga was not achieved until the club had taken the matter to an independent sports tribunal and this provided a fair hearing and, at last, justice.

With the departure of Osian to a senior coaching position at the FAW and Viv deciding to call it a day after 7 years at the helm the club entered a period of uncertainty and results consequently suffered. During the three seasons 2007/10 the club had four different managers with Clayton Blackmore being dismissed after a few months and Viv Williams returning to take temporary charge helping the club to retain its WPL status. Paul Whelan became the third manager to fall by the wayside to be replaced by the experienced Tomi Morgan. Though the club once more narrowly retained its WPL place in 2008/09 league reorganisation meant that six clubs were relegated in 2009/10 and this time there was no hiding place for Port as they were demoted to the Cymru Alliance.

Following relegation Gareth Parry succeeded Tomi Morgan as manager and served for four seasons with a 4th place finish in 2011/12 proving his best but there was also a good Welsh Cup run in 2013/14, reaching the quarter final. Craig Papirnyk became manager in 2014/15 and served the club ably for 5 seasons, until his resignation in April 2019. The club finished in 4th place in 2016/17 and went one better in 2018/19 to finish 3rd. For the 2019/20 season Sion Eifion Jones was promoted from the Reaserves to the managers seat. After a disappointing start the club re-appointed Craig Papirnyk but, with the season curtailed owing to the Covid-19 epidemic, the club were relegated to the 3rd Tier on a points per game basis.


Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us