Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
Highslide JS
www.porthmadogbypass.com

O'r Gogledd:
Wrth deithio o gyfeiriad Caernarfon, ymunwch ‚’r ffordd osgoi ar y gylchfan wrth gyrraedd Tremadog. Ewch ar draws ail gylchfan gan gadw ar y ffordd osgoi. Cymerwch y droad gyntaf i'r chwith. Bydd yna arwydd ‘Clwb PÍl-Droed’. Mae ffordd newydd yn mynd o gwmpas y cae ac i'r maes parcio.
 
From the North:
When travelling from the direction of Caernarfon, join the bypass on the roundabout as you reach Tremadog. Cross a second roundabout remaining on the bypass. Take the first turning to the left. It will be sign posted ‘Football Club’. A new road will take you round the ground to the Car Park.
O'r Gorllewin:
Wrth deithio o gyfeiriad Pwllheli, cyn cyrraedd Porthmadog trowch i’r chwith i gyfeiriad Tremadog. Ymunwch ‚’r ffordd osgoi ar y gylchfan. Ewch ar draws ail gylchfan gan gadw ar y ffordd osgoi. Cymerwch y droad gyntaf i'r chwith. Bydd yna arwydd ‘Clwb PÍl-Droed’. Mae ffordd newydd yn mynd o gwmpas y cae ac i'r maes parcio.
 
From the West:
When travelling from the direction of Pwllheli, and approaching Porthmadog turn left towards Tremadog. Join the bypass on the roundabout. Cross a second roundabout remaining on the bypass. Take the first turning to the left. It will be sign posted ‘Football Club’. A new road will take you round the ground to the Car Park.
O'r Dwyrain / De:
Wrth deithio o gyfeiriad Blaenau Ffestiniog / Dolgellau, ymunwch ‚’r ffordd osgoi ar y gylchfan ar Űl gadael Penrhyndeudraeth. Ewch heibio’r chwarel ar y dde a trowch i’r dde i gyrraedd y Traeth. Bydd yna arwydd ‘Clwb PÍl-droed’. Mae ffordd newydd yn mynd o gwmpas y cae ac i'r maes parcio.
 
From the East / South:
When travelling from the direction of Blaenau Ffestiniog / Dolgellau, join the bypass on the roundabout after leaving Penrhyndeudraeth. Go past a quarry on your right and take the next turning on the right. It will be sign posted ‘Football Club’. A new road will take you round the ground to the Car Park.

Y Traeth

Cymru1.net

Cysylltwch ‚ ni / Contact us