Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
Diolch Eddie / Thanks Eddie - 30/09/11
Rŵan ei fod wedi roi cychwyn ar bethau am dymor arall yn yr Academi...
Now that he has set things in motion for another Academy season ...
Angen gwneud y drefn drwyddedu yn dryloyw / Make the licensing system Transparent - 14/08/11
Bydd brwdfrydedd y clybiau sy’n anelu at ddyrchafiad yn pylu ychydig ar ddechrau'r tymor newydd....
Enthusiasm at the approaching season will be tempered, for those clubs aiming for promotion...
Golwg yn l dros y tymor / A look back at the season - 22/05/11
Gyda’r llwch bellach wedi setlo ar dymor 2010/11 mae’n bosib edrych yn l....
With the dust having settled on the 2010/11 campaign it is possible to take stock...
Amser i bwyso a mesur y ‘12 Disglair’ / Time for the ‘Super 12’ to take stock - 28/03/11
Derbyniodd y wefan e-bost wrth Dafydd Wyn Jones, y cyn drysorydd, a dyna gychwynnodd y trywydd hwn....
It was an e-mail by, former Port treasurer, Dafydd Wyn Jones which kick started these comments...
The great Wales v England ticket fiasco - 12/03/10
Well in Welsh football there appears to be only one Talking Point-tickets for the England v Wales Euro Qualifier ...
1884 –AMHEUS / 1884 –PROBABLY NOT - 08/03/11
Rhywfaint o ddirgelwch fu union amgylchiadau ffurfio Clwb Pl-droed Porthmadog....
The circumstances surrounding the formation of Porthmadog FC have been something of a mystery...
Summer football anybody? - 05/02/11
In the wake of possibly the most disruptive period of weather for football in Wales during my time with the club there is only one issue to discuss in our ‘Talking Point’ section this week –summer football ...
Tawelwch mawr am y Gynghrair Ail Dimau / All quiet on the Reserve League - 06/12/10
Gyda Ail Dimau yn cael eu rhwystro rhag chwarae mewn cynghrair uwch na’r 4ydd lefel...
With reserve teams now excluded from the pyramid above the fourth level...
WHICH North Wales football club has the best website? (Dave Jones, Daily Post Blog) - 06/12/10
As someone who trawls through endless sites week in, week out checking out the latest news from our clubs I thought I'd compile my top 10...
Gareth yn edrych ymlaen at y tymor newydd / Gareth’s thoughts on the season ahead - 06/08/10
Rwy’n edrych ymlaen at fy nhymor cyntaf fel rheolwr ac yn ddiolchgar iawn i Borthmadog am y cyfle hwn...
I look forward to my first season as manager and would like to thank Port for giving me the opportunity...
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us