Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Porthmadog


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dīm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Tomi does some research for the FAW - 19/04/10
It seems that D. Day is getting closer and by that I mean Disaster Day....
Clybiau am ail-feddwl am y 12 Disglair? / Are clubs about to force a Super 12 re-think? - 07/01/10
Daeth y newyddion yn y Daily Post ddydd Gwener fod sawl clwb Uwch Gynghrair Cymru eisiau gwyrdroi...
News broke in the Daily Post on Friday that a number of WPL clubs are attempting to force a U-turn...
Y 10/12 Disglair – y stori hyd yma / The Super 10/12 – the story so far - 12/01/10
Ychydig iawn o fabanod newydd gafodd lai o groeso na’r un sy’n aros y 10/12 Disglair...
Few prospective births have been greeted with less enthusiasm than that of the Super 10/12...
Cynghrair i Ail Dimau - dim datblygiad? / No news on Reserve League? - 18/11/09
Gyda ond 8 mis yn weddill mae’n ymddangos nad oes unrhyw ddatblygiad...
With only 8 months to go it appears that there have been no developments...
Tymor mawr i’r Gynghrair / A big season for the WPL - 11/08/09
Hwn ydy’r tymor pan fydd yr awdurdodau yn disgwyl gwahanu’r defaid oddi wrth y geifr...
This is the season when the powers that be hope to sort the sheep from the goats...
Mike Foster: Tywysog y Traeth / Mike Foster: a Traeth legend - 21/07/09
Mae gan Mike Foster le sicr yn hanes CPD Porthmadog. Gall sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda mawrion...
Mike Foster’s place in the history of Porthmadog FC is secure. He stands shoulder to shoulder with...
Y Deg Disglair: Oes yna ddewis arall? / Super 10: Is there an alternative? - 30/03/09
Mae’n ddiddorol sylwi ar yr ymatebion i arolwg gwefan welsh-premier.com i’r hyn a elwir yn Super 10...
It is interesting to note the responses to the welsh-premier.com poll on the so called Super-10 proposals...
Lleisiau’n codi yn erbyn y "Super 10" / More voices raised against the "Super 10" - 06/01/09
Mae yna fwy o leisiau yn codi yn erbyn y cynllun i adrefnu’r gynghrair a sefydlu’r "Super 10"...
More voices are questioning the merits of the proposed league reorganisation to establish a "Super 10"...
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Cymru1.net

Cysylltwch ā ni / Contact us