Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
21/11/07
Rhagolwg: Cei Conna / Preview: Connahs Quay

Cei Conna / Connah's QuayYn dilyn buddugoliaeth yn y lle mwyaf annisgwyl, bydd yn rhaid i Borthmadog geisio efelychur perfformiad arbennig yn Llanelli a dechrau codi pwyntiau yn erbyn clybiau sydd hefyd yn rhan isaf y tabl a dydy hynny ddim yn beth sydd wedi bod yn digwydd yn rhy aml yn y gorffennol. Yn Llanelli, cawsom ychydig or lwc yna sydd angen ar bob clwb. Ar l dweud hynny, rhaid cofio, heblaw am y ddwy gl ag elfen fawr o lwc yn perthyn iddynt, colli i gl hwyr fyddai hanes Port wedi bod unwaith eto. Maen rhaid sicrhau goliau ar l rhoi pwysau ar y gwrthwynebwyr am gyfnod troi pwysau yn goliau. Nid yw Cei Conna wedi bod ar eu gorau yn ystod yr wythnosau diwethaf ac wedi ennill ond un gm allan ou pum gm olaf a hynnyn cynnwys colli adref o 7-0 yn erbyn Bangor. Ar y llaw arall, maent wedi llwyddo i roi TNS allan o Gwpan Cymru ac maent naw o bwyntiau ar y blaen i Port.

Having gained a victory in the most unexpected of places, Porthmadog must now look to repeat the kind of performance shown at Llanelli and start picking up points against other clubs in the lower half of the table not something they have been particularly successful at in the past. At Llanelli, we got that little bit of luck so badly lacking this season. It is worth bearing in mind though that but for the two goals, which enjoyed an element of luck, we would have gone down once more to a late goal. Our problem remains our failure to capitalise on periods of pressure by putting the ball in the net. Connahs Quay have not shown the best of form in recent weeks winning only one of their last five games including a 7-0 defeat on their own ground when Bangor City were the visitors. On the other hand, they recorded a notable victory over TNS in the Welsh Cup and are fairly comfortably placed nine points ahead of Porthmadog.
20/11/07
Dafydd Wigley i agor y clwb newydd yn swyddogol / Dafydd Wigley to officially open the new clubhouse

Dafydd WigleyDafydd Wigley, y cyn Aelod Seneddol ar cyn Aelod Cynulliad, fydd yn agor yn swyddogol clwb newydd CPD Porthmadog am hanner dydd, ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr.
Dywedodd ysgrifennydd y clwb, Gerallt Owen, Maen dda iawn gennym fod Dafydd Wigley wedi cytuno i agor y clwb newydd gan ei fod, yn ystod ei amser yn cynrychiolir ardal yn San Steffan ac ym Mae Caerdydd, bob amser yn barod iawn ei gymwynas ir clwb a bob amser yn ffrind da inni. Wrth gwrs, maen dda hefyd medru dweud ei fod yn gefnogwr deallus o hynt a helynt y bl gron!

Dafydd Wigley, the former Member of Parliament and Assembly Member for Arfon, will officially open Porthmadog Football Club's new clubhouse on Saturday 1st December at 12 noon.
Secretary Gerallt Owen said, We are very pleased that Dafydd Wigley has kindly agreed to officially open the clubhouse as, during his time as our local representative at both Westminster and Cardiff Bay, he was always ready to help the club and was a good friend of ours. It also helps, of course, that he is a keen and knowledgeable football fan!"
20/11/07
Digwyddiadau yn y clwb newydd / Events in the new clubhouse

Gwibdaith Hen FranMae CPD Porthmadog wedi cyhoeddi rhestr o ddigwyddiadau iw cynnal yn y Clwb newydd:

8 Rhagfyr, 7.30 pm: Nadolig Cajun gyda Cajuns Denbo a Bwyd Cajun. Bydd tocynnau ar gael am 5 o Siop Eifionydd, Recordiaur Cob a Kaleidoscope neu o'r Clwb.
15 Rhagfyr, 7.30 pm: Noson Parti Nadolig. Os ydych cwmni neu busnes am gynnal Parti beth am ei wneud gyda ni heno.
27 Rhagfyr, 7.30pm: Gwibdaith Hen Frn. Un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru ar y funud, gyda chaneuon fel "Trons dy Dad" and "Coffi Du". Tocynnau yn 3.
26 Ionawr: Cawl a Chn gyda Hogiaur Bonc
16 Chwefror: John ac Alun Y deuawd poblogaidd yn l ym Mhorthmadog. Mwy o fanylion i ddilyn.
3 Mai: Wil Tn Noson yng nghwmni y canwr poblogaidd. Mwy o fanylion i ddilyn.

Porthmadog FC has announced a programme of events to be held at the new clubhouse:

December 8th, 7.30pm: Cajun Christmas featuring Cajuns Denbo and Cajun Food. Tickets 5 on sale from Siop Eifionydd, Cob Records and Kaleidoscope or from the Clubhouse.
December 15th, 7.30pm: Christmas Party Night. If your company or business wants to hold a Christmas Party why not do it tonight.
December 27th: Gwibdaith Hen Frn. One of Waless most Popular groups with their hits "Trons dy Dad" and "Coffi Du". Tickets 3
January 26th 2007: Cawl a Chn with Hogiaur Bonc
February 16th: John & Alun Popular duo return to Porthmadog. Further details to follow.
May 3rd: Wil Tn a night in the company of this popular singer.
20/11/07
Tm Dan 18 Arfordir y Gogledd ar y Traeth / North Wales Coast Under 18s at the Traeth

Bydd Tm Dan 18 Arfordir y Gogledd yn cyfarfod thm yn cynrychioli Y Canolbarth ar Y Traeth nos Fawrth nesaf gydar gic gyntaf am 7.30 pm. Bydd mynediad i bawb yn rhad ac am ddim felly dewch yn llu i gefnogir chwaraewyr ifanc yma sr y dyfodol. Yn ddiweddar, mewn gm flaenorol yn Llandudno, daeth 350 iw gweld gan fwynhau safon y pl droed a welwyd.

The North Wales Coast Under 18 team will take on their counterparts from Central Wales in a representative match at the Traeth next Tuesday evening with the kick off at 7.30 pm. Entry will be FREE so give your support to these promising youngsters the stars of the future. A crowd of 350 came to Llandudno for a previous match and enjoyed some excellent football.
15/11/07
Gwaharddiad am un gm i John / One match suspension for John

John Gwynfor JonesMae John Gwynfor Jones wedi ei wahardd am un gm yn dilyn y cerdyn coch a dderbyniodd am lawior bl yn y gm yn erbyn Port Talbot ddydd Sadwrn. Golyga hyn y bydd ar gael ir gm yn erbyn Cei Conna. Bydd Paul Roberts ar gael unwaith eto ar gyfer y gm yn Llanelli. Collodd y gm ddydd Sadwrn diwethaf ar l cyrraedd pump o gardiau melyn.

John Gwynfor Jones has been handed a one match suspension following his sending off for a handball offence in last Saturdays game against Port Talbot. This means he will be available for the game at Connahs Quay. Paul Roberts, who missed that game, having reached five yellow cards, is available again for the game at Llanelli.


14/11/07
Problemau yn y gl i Lanelli / Llanelli face keeper headache

LlanelliAr l iw gl-geidwad, Ryan Harrison, gael ei ddanfon or maes yn erbyn Hwlffordd dydd Sadwrn, mae gan Llanelli gwrthwynebwyr nesaf Port broblemau mawr yn y safle hwnnw. Yn y gl ddydd Sul nesaf fydd Craig Richards chwaraewr 16 oed sydd yn 3ydd dewis ir tm sydd ar frig y gynghrair. Bydd Viv Williams yn gobeithio y bydd hyn yn rhywfaint o gymorth wrth i Port chwarae yn erbyn tm sydd wedi sgorio 17 gl yn eu tair gm gynghrair ddiwethaf!
Mae gan Port hefyd broblem gyda gwaharddiad ar l i John Gwynfor gael ei ddanfon or maes yn erbyn Port Talbot. Newyddion gwell i Viv fydd dychweliad Paul Roberts hefyd ar l gwaharddiad.

Following the sending off of their goal keeper, Ryan Harrison, against Haverfordwest on Satruday, Llanelli Ports next opponents face selection problems for that position. Craig Richards a 16 year old who is 3rd choice at Stebonheath will line up in goal for the game on Sunday. Viv Williams will hope that Llanellis problems will provide Port with a glimmer of hope as they face a team who have scored 17 goals in their last three league games!
Port also have some selection problems with John Gwynfor suspended following his sending off against Port Talbot. Better news for Viv is that Paul Roberts returns to the team following a one match suspension.
13/11/07
Sagar wedi gadael / Sagar moves on

Joe SagarMae Joe Sagar wedi symud yn l i Mossley yn dilyn cyfnod yn cynorthwyo Porthmadog. Chwaraeodd y golwr ifanc bum gwaith ir clwb yn UGC yn ogystal phedwar ymddangosiad mewn gmau cwpan yn ystod cyfnod hir Richard Harvey allan or tm oherwydd anaf. Gwnaeth y clwb ymdrechion i gadwr chwaraewr tan fydd y ffenest drosglwyddo yn ail agor ym mis Ionawr ond roedd Joe yn awyddus i ddychwelyd iw gyn glwb ac maen gadel Porthmadog mewn sefyllfa fregus pe byddai Richard Harvey yn cael ei anafu eto.

Joe Sagar has moved back to Mossley after a period helping out Porthmadog. The eighteen year old goalkeeper made five WPL appearances together with four Cup appearances during Richard Harveys lengthy spell on the sidelines due to injury. The club did make efforts to retain Joe until the transfer window re-opens in January but he was keen to return and this leaves Porthmadog in a vulnerable situation should Richard Harvey pick up another injury.
13/11/07
Digwyddiad gwrth-hiliol yn llwyddiant / Anti-racist event a success

Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red CardRoedd y digwyddiad gwrth-hiliol, a gynhaliwyd ar Y Traeth yn ystod yr wythnos ddiwethaf, yn llwyddiant mawr. Daeth mwy na 70 o blant Ysgol Eifion Wyn ac Ysgol y Gorlan ir digwyddiad a drefnwyd gan y mudiad Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Dangoswyd DVD arbennig ir plant a hefyd cynhaliwyd sesiwn o Holi ac Ateb ar hiliaeth. Dywedodd rheolwr y clwb Viv Williams yn dilyn y cyfarfod Roedd yr holi gan y plant, i banel a oedd yn cynnwys Osian Roberts, Phil Jones, Sunil Patel a mi, yn arbennig o dda. Recordiwyd y digwyddiad gan griw camera Sgorio. Yn dilyn y digwyddiad llwyddiannus, dywedodd Sunil Patel, Cydlynydd y Project yng Nghymru, Rydym yn hapus iawn i fwrw mlaen gydar rhaglen o ddigwyddiadau drwy Gymru gan ddiolch am y gefnogaeth arbennig ir ymgyrch a gawsom gan CPD Porthmadog yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

The anti-racist event held at the Traeth last week proved to be extremely successful. The event, attended by over 70 pupils of Ysgol Eifion Wyn and Ysgol y Gorlan, was arranged by the Show Racism the Red Card organisation. A special DVD was shown and there was also a Question and Answer session on racism. Club manager Viv Williams remarked afterwards, The children provided the panel, which included Osian Roberts, Phil Jones, Sunil Patel and myself, with some excellent questions. A Sgorio camera crew was present to record the session. Following the successful event Sunil Patel, Welsh Project co-ordinator, commented We are extremely pleased to continue our programme of events around Wales and Porthmadog FC have given great support to our campaign over the past year.
11/11/07
Alan Bickerstaff i helpu Viv / Alan Bickerstaff to help Viv

Alan Bickerstaff  welsh-premier.com Ers dychwelyd ir clwb, bu Viv yn gweithio ar ei ben ei hun ond rŵan mae am symud i apwyntio hyfforddwr. Mae wedi gofyn i Alan Bickerstaff ei gynorthwyo fel hyfforddwr. Gadawodd Alan Bickerstaff Airbus am fod ganddo alwadau gwaith ychwanegol fel Swyddog Datblygu i Ymddiriedolaeth y Gymdeithas Bl droed yn Sir Ddinbych. Dywedodd Viv Mae wedi cytuno i helpu allan o bryd iw gilydd fel mae ei lwyth gwaith yn caniatu . Ychwanegodd Viv, Rwyn ddiolchgar i Alan, a bydd yn dda i gael help hyfforddwr profiadol i dynnu ychydig or pwysau oddi arnaf.
Mae cyn chwaraewr Y Rhyl wedi cynorthwyo Gareth Owen yn Airbus Brychdyn ers Mehefin 2005 ac maen ddeilydd bathodyn hyfforddi A UEFA.

Viv Williams has worked on his own since returning to manage the club. But he has now asked Alan Bickerstaff to assist him in a coaching capacity. Alan Bickerstaff left Airbus recently due to an increasing workload in his duties for the FAW Trust as Development Officer in Denbighshire. However Viv Williams says Alan has agreed to help out from time to time as his work load allows him. He added I am grateful to Alan, having the help of such an experienced coach will take some of the pressure off my shoulders.
A former player with Rhyl FC, he has assisted Gareth Owen at Airbus Broughton since June 2005 and holds a UEFA A coaching badge.
08/11/07
Edrych ymlaen at gm Port Talbot / Looking forward to the Port Talbot mach

Paul RobertsEr i ni golli o 7-2 yn erbyn Port Talbot yn y Premier Cup yn gynharach yn y tymor, bydd Viv yn gobeithio elwa ar rediad siomedig Talbot yn ddiweddar, yn enwedig eu cweir o 8-0 yn erbyn Llanelli. Er hynny, bydd eu chwaraewyr yn awyddus i blesio eu rheolwr dros dro, Paul Ried, fydd yn cymryd drosodd bnawn Sadwrn yn dilyn ymddiswyddiad Tony Pennock yn ystod yr wythnos. Wrth gymryd y llyw, dywedodd Viv y byddain cymryd mis i godi ffitrwydd y garfan ir lefel angenrheidiol, ac maer mis hwnnw ar ben rwan! Un ergyd fawr i obeithion Porthmadog ddydd Sadwrn yw gwaharddiad Paul Roberts ar l derbyn 4 cerdyn melyn yn y gynghrair. Bydd y tm yn sicr o fethu Paul, sydd wedi rhwydo 8 gl er gwaethaf y dechrau siomedig. Maer perfformiadau wedi gwella, ond maen amser i ddechrau codi pwyntiau rwan!

Despite losing 7-2 against Port Talbot in the Premier Cup earlier in the season, Viv will hope to capitalize on Talbots recent disappointing run, especially their 8-0 thrashing at the hands of Llanelli. However, their players will be keen to impress their caretaker manager, Paul Ried, who takes over on Saturday following the resignation of Tony Pennock earlier in the week. When he took charge, Viv said it would take a month to raise the squads fitness to the necessary level, and that month has now expired! One big blow to Porthmadogs chances on Saturday is Paul Roberts suspension after picking up 4 yellow cards in the league this season. The team is sure to miss Paul, who has netted 8 times despite the disappointing start. Weve seen our performances improve; its now time to start delivering the goods!
06/11/07
Digwyddiad gwrth-hiliaeth ar gyfer plant ysgol lleol / Anti-racism event for local school children

Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red CardMae Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi cyhoeddi y bydd dangosiad ou DVD, ynghyd sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda aelodau or clwb, yn cael ei gynnal ar Y Traeth. Bydd y digwyddiad gwrth-hiliaeth, a gaiff ei gynnal ai gefnogi gan CPD Porthmadog yn digwydd dydd Iau 8fed Tachwedd am 14:00. Bydd disgyblion ysgolion Eifion Wyn ar Gorlan yn cymryd rhan.
Dywedodd Sunil Patel, Cydlynydd Cymreig y Prosiect: Mae Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn falch iawn i gael parhau ein ymgyrch addysgiadol ar hyd a lled Cymru. Mae CPD Porthmadog wedi rhoi cefnogaeth wych ir ymgyrch yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn edrych ymlaen at ddigwyddiad cofiadwy.
Mae Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi ei sefydlu ers 11 mlynedd. Maer mudiad yn gobeithio defnyddio enwogrwydd chwaraewyr pl-droed proffesiynol ar gyfer ymladd hiliaeth mewn cymdeithas. Rydym yn defnyddio peldroedwyr fel esiampl gwrth-hiliol yn ein deunydd addysgiadol ac wedi cael ein canmol hyd a lled Ewrop.
Byd Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn dosbarthu nwyddau am ddim posteri, sticeri a chylchgronau i bawb syn mynychur digwyddiad.

Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red CardShow Racism the Red Card have announced that Y Traeth will host a screening of their DVD as well as a Question and Answer session on racism, featuring Club representatives. The anti-racism event, which is hosted and supported by Porthmadog FC will be held on Thursday 8th November at 14:00. School children from 2 local schools Ysgol Eifion Wyn and Ysgol y Gorlan will be in attendance to take part.
Sunil Patel, Wales Project Coordinator, said: Show Racism the Red Card are extremely pleased to continue our programme of educational events around Wales, Porthmadog FC have given great support to our campaign over the past year and we very much look forward to what will be a memorable event.
Show Racism the Red Card has been in existence for 11 years. The organisation aims to harness the high profile of professional footballers to combat racism in society. We use footballers as anti-racist role models in our educational resources which have been acclaimed throughout Europe.
Show Racism the Red Card will distribute free resources such as posters, magazines and stickers to all who attend the event.
01/11/07
Defnyddiwyd chwaraewr wedi'i wahardd yn erbyn Port / Suspended player used agianst Port

Gareth Phillips [o/from welsh-premier.com]Mae gwrthwynebwyr nesaf Port - Port Talbot - wedi derbyn dirwy o 500 gan y Gymdeithas Bl-droed am chwarae chwaraewr oedd wedi ei wahardd yn eu buddugoliaeth o 7-2 yn erbyn Porthmadog yn y Premier Cup yn gynharach y tymor hwn. Roedd Gareth Phillips wedi cael ei wahardd am dderbyn dau gerdyn melyn yn y gystadleuaeth yn l yn 2004! Mae cardiau yn y Premier Cup yn cael eu hystyried ar wahn ir Gynghrair.

Port's next opponents - Port Talbot - have been handed a 500 by the Football Association for playing a suspended player in their 7-2 victory against Porthmadog in the Premier Cup earlier this season. Gareth Phillips had been banned after picking up two yellow cards in the competition back in 2004! Cards picked up in the Premier Cup are considered separately to those received in league matches.
01/11/07
Yr Ail Dm ym Mis Hydref / Reserves October Round-up

Roedd mis Hydref yn un distaw ir ail dm. Oherwydd problemau cofrestrur myfyrwyr, gohiriwyd gmau yn erbyn Prifysgol Bangor. Chwaraewyd y gm or diwedd ar 30 Hydref gyda Port yn fuddugol o 3-1. Dymar unig gm gynghrair a chwaraewyd yn ystod y mis. Chwaraewyd Rownd 1af Tarian Eryri y gystadleuaeth a enillwyd gan yr Ail Dm y tymor diwethaf. Y gwrthwynebwyr oedd y cymdogion Llanystumdwy. Aeth y gm i amser ychwanegol gyda Idan Williams yn sgorio i sicrhaur fuddugoliaeth i Lanystumdwy. Aeth Llanystumdwy ymlaen yn yr hanner cyntaf diolch i gl gan Meirion Pritchard ond aeth gl Adrian Jones, pedair munud or diwedd, ar gm i amser ychwanegol.

October was a month of relative inactivity for the reserves. Due to registration problems for the students, games against Bangor University had to be called off. Eventually the game was played on October 30th with Port running out winners by 3-1. This was the only league fixture completed during the month. The only other game played was in the Eryri Shield 1st Round. Port Reserves won this competition last season but this time went out to neighbours Llanystumdwy in a contest that went to extra time. Idan Williams goal won it for Llanystumdwy. Llanystumdwy went ahead in the opening half through Meirion Pritchard but Adrian Joness goal four minutes from time took the game into extra time.
29/10/07
Y Clubhouse y lle i gynnal eich parti Nadolig neu unrhyw ddathliad / The Clubhouse ideal venue for your Christmas Party or Celebration.

Mae clubhouse newydd CPD Porthmadog eisoes yn profi i fod yn lleoliad delfrydol ar gyfer parton a phob math o achlysuron arbennig. Maer ffaith fod yna ddigonedd o le, ynghyd ag awyrgylch gynnes, wedi profi yn boblogaidd iawn gydar nifer dda sydd yn barod wedi defnyddior lle ar gyfer eu dathliadau neu gweithgareddau arbennig. Eisoes maer lle wedii logi ar gyfer parton, cyrsiau galwedigaethol a digwyddiadau cymdeithasol ac maer rhai sydd wediu ddefnyddio yn barod yn llawn canmoliaeth or lle. Yn ogystal stafell ardderchog, mae llawer yn gweld fod cyfleustrar parcio yn fonws mawr. Er mwyn symud ymlaen ag adeiladur clubhouse, cafwyd grant gan Uwch Gynghrair Cymru ar gyfer y toiledau ac er mwyn gwellar tir o gwmpas a benthyciad or Co-operative Loan Fund ar gyfer yr adeilad ei hun. Y bwriad ydy sicrhau adnodd ir ardal leol gydar clwb hefyd yn trefnu digwyddiadau fel cystadlaethau dartiau, nosweithiau cwis, jazz, canu gwerin a chanu gwlad. Yn barod mae nosweithiau Bingo ar nos Lun wedi cychwyn gydar arwyddion am gefnogaeth yn dda iawn.
Os oes gennych ddathliad ar y gweill neu barti Nadolig, cysylltwch Gerallt Owen ar 079200 25338 i weld os ydyr clubhouse ar gael.

Clubhouse   Clubhouse

Porthmadog FCs new clubhouse is already proving to be an ideal venue for parties and special occasions. The ample space and warm atmosphere it can provide is already proving to be popular with those who have used it for their celebrations and events. It has been booked for parties, works courses and social events and those who have used the facility have been lavish in their praise. As well as the facility itself, there is also plenty of convenient parking which many find a bonus. A grant from the Welsh Premier League helped to provide toilet facilities and hard standing and also a loan from the Co-operative Loan Fund has enabled the club to proceed and build the Clubhouse. The intention is to provide a facility for the local area with the club also organising a programme of events such as quizzes, darts tournaments, jazz, folk and country music evenings. Already a Monday Bingo Night has started and the early signs suggest that it will be well supported.
Celebrating a special occasion? Having a Christmas Party? Contact Gerallt Owen on 079200 25338 to see if the clubhouse is available.
29/10/07
Adam Docker yng Nghwpan y Byd / Adam Docker and the World Cup qualifier

Adam Docker / Adam KarimNid oedd Adam Docker yng ngharfan Pacistan a gollodd o 7-0 yng y cymal cyntaf o gmau rhagbrofol Cwpan y Byd 2010 yn erbyn Irac ond roedd ar y fainc ar gyfer yr ail gymal (o dan yr enw Adam Karim) a chwaraewyd yn Aleppo, Syria ddoe (28 Hydref). Cafodd Pacistan well hwyl yn yr ail gm gan ddal Irac i gm gyfartal ddi-sgr. Gellir gweld manylion pellach yn www.fifa.com.

Adam Docker, playing under the name Adam Karim, was not included in the squad which went down 7-0 in the first leg World Cup Qualifier 2010 to Iraq but was amongst the unused substitutes for the second leg played in Aleppo, Syria yesterday (October 28th). Pakistan fared better in this game holding their opponents to a goal less draw. Details of the matches can be found at www.fifa.com.
25/10/07
Adam Docker a Phacistan yn colli'n drwm / Adam Dockers Pakistan suffer heavy defeat.

PakistanYchydig o lwc a gafodd Adam Docker a gweddill carfan Pacistan yng nghymal cyntaf rownd rhagbrofol Cwpan y Byd yn Lahore. Collwyd y gm yn erbyn Irac, deiliaid Cwpan Asia 2007, a hynny o 7-0 gyda seren Irac, Mahdi Karim, yn sgorio pedair gl.. Bydd fawr o edrych ymlaen felly at yr ail gymal fydd yn cael ei chwarae yn Syria ar 28 Hydref.

There was little luck for Adam Docker and the Pakistan squad in their World Cup qualifier in Lahore against the 2007 Asian Cup holders, Iraq. They went down by 7-0 with Mahdi Karim netting four times for Iraq. There can now be little to look forward to in the second leg which will be played in Syria on October 28th.
24/10/07
Dyddiau prysur i Viv / A busy time for Viv

Viv WilliamsYn ei sylwadau yn y rhaglen ar gyfer ddydd Sadwrn, datgelodd y rheolwr dros dro Viv Williams ychydig oi brofiadau ers ail gydio yn yr awenau.
Profodd yn 10 diwrnod prysur tu hwnt ers i mi gytuno i ddychwelyd ir clwb i helpu allan. Mae wedi bod yn un gyfres hir o alwadau ffn at chwaraewyr, swyddogion y clwb a llawer un arall i weld pwy sydd ar gael i chwarae, i adrefnu gm Caernarfon, i gadarnhaur rheolau ynglyn r ffenest drosglwyddo ynghyd llawer mwy o faterion. Cawsom dair gm mewn wythnos ac mae hyn wedi ychwanegu at y teimlad fod pob dim yn symud yn hynod o gyflym. Ar l gweld y tm yn chwarae, maen amlwg fod llawer o waith iw wneud. Bydd rhaid gweithio ar lefelau ffitrwydd yr hogiau. Roedd hwn yn fater a gafodd lawer o sylw drwy gydol fy nghyfnod blaenorol gydar clwb ac fydd yn cymryd mis i gael y safonau ffitrwydd ir lefel sydd angen. Mae nifer o anafiadau yn dal in rhwystro ond pan ddaw pawb yn l fe wnaiff pethau wella. Y sioc fwyaf wrth ddod yn l ydy methu arwyddo neb! Gydar ffenest drosglwyddo wedi cau ar rheol un chwaraewr un clwb, bydd yn rhaid gweithio gydar hyn sydd yma. Yn ffodus bydd yn rhaid i bawb gadw at y rheolau ac mae nifer o glybiau eraill hefyd yn ei chael yn anodd. Maen anoddach fyth wrth ddod i mewn yn hwyr a phan nad oeddech chi yma pan arwyddwyd y chwaraewyr.

In his View from the Bench in Saturdays Match Programme, caretaker manager Viv Williams revealed what it has been like since his return.
It has proved to be a very hectic 10 days since I agreed to return to the club to help out. It has been a seemingly never ending series of phone calls to players, club officials and others to check availability, rearrange the Caernarfon game, check the new transfer window rules and much, much more. We have had three games in a week which has added to the sense of everything moving at a tremendous pace. Having now seen the team play, there is a lot to do. We need to work on players fitness levels. This was always a major factor throughout my previous period with the club and it will take a month to get fitness to the necessary level. We are still dogged by a few injuries which are hampering us and hopefully, when these clear up and everyone is fully fit, then things will improve. However the biggest shock since coming back is not being able to sign anyone! With the transfer window closed and the one player one club rule, we have to work with what we have. Fortunately everyone has to play by the same rules and a number of other clubs are also finding it hard. It is even harder when you have to come in half way through and werent involved when the signings were made.
24/10/07
Western Mail yn datgelur stori am Clayton! / Western Mail breaks the news about Clayton!

Western MailPorthmadog show Blackmore the door. Dyna oedd y pennawd ar y golofn LoWdown yn y Western Mail borema (24 Hydref). Torrwyd y stori yn wreiddiol ar y wefan hon ar 8 Hydref!! Mae pawb yn gyfarwydd phroblemau teithio rhwng y de ar gogledd ond yn ogystal maen debyg fod colomen go araf y cludor newyddion rhwng y ddau begwn!

Porthmadog show Blackmore the door. This is the headline on the Western Mails LoWdown column for this morning (October 24th). The story was broken by this website on the 8th October!! The problems related to travel between north and south are well known but now there appear to be a problem with the bush telegraph as well!
18/10/07
Pythefnos Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth / 'Show Racism the Red Card' Fortnight

Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red CardCyn y gic gyntaf y penwythnos hwn, bydd chwaraewyr pob tm Uwchgynghrair Cymdeithas Adeiladu y Principality yn uno i alw am gael gwared o hiliaeth o bl-droed a chymdeithas. Mae chwaraewyr mewn 35 gwlad Ewropeaidd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau tebyg fel rhan o rwydwaith Pl-droed yn Erbyn Hiliaeth yn Ewrop sydd yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu.
Mwy o fanylion ar y dudalen erthyglau - mwy...

Before kick-off this weekend players from every Principality Building Society Welsh Premier League team in Wales will be united in calling for a racism-free football and society. Players in 35 European countries are involved in similar events as part of the Football Against Racism in Europe (FARE) network against racism and discrimination.
More details on the articles page - more...
16/10/07
Adam Docker i gynrychioli Pacistan / Adam Docker to represent Pakistan

Adam DockerGalwyd Adam Docker, un or chwaraewyr a arwyddwyd gan y cyn rheolwr Clayton Blackmore, i garfan rhyngwladol Pacistan ar gyfer gm yng Nghwpan y Byd yn erbyn Irac. Ymunodd r garfan ddydd Sul a bydd y gm gyntaf yn cymryd lle ddydd Llun nesaf yn Lahore gydar ail gymal iw chwarae yn Syria ar 28 Hydref. Bydd yn chwarae i Pacistan o dan yr enw Adam Karim ac maen gymwys i chwarae ir wlad honno drwy ei gysylltiadau teuluol. Mae tri chwaraewr sydd yn cynrychioli clybiau yn Lloegr hefyd yn y garfan sef Zesh Rehman o QPR, Adnan Ahmed o Tranmere Rovers ac Amjad Iqbal o Farsley Celtic. (www.footballpakistan.com)

Recent signing Adam Docker has been called up to the Pakistan international squad for the World Cup qualifiers against Iraq. The player, who was signed by former manager Clayton Blackmore, linked up with the Pakistan squad on Sunday and the first game will be played in Lahore next Monday with the return leg being played in Syria on October 28th. Adam will play for Pakistan under the name Adam Karim and qualifies for them through his family links with that country. Zesh Rehman of QPR, Adnan Ahmed of Tranmere Rovers and Amjad Iqbal of Farsley Celtic are other UK-based players selected for the squad. (www.footballpakistan.com)
15/10/07
Gm Caernarfon ymlaen nos yfory (Nos Fawrth) / Caernarfon game on tomorrow night (Tuesday)

CaernarfonNewid dyddiad. Bydd gm olaf Porthmadog yng Nghwpan y Gynghrair am eleni yn cael ei chwarae ar Y Traeth nos yfory (nos Fawrth) gydar gic gyntaf am 7.30 pm.

The League Cup tie against Caernarfon Town at the Traeth has been brought forward to tomorrow night (Tuesday) with a 7.30 pm kick off.
11/10/07
Ar brawf gyda MK Dons / Trial with MK Dons

Kyle JacobsYn ystod yr wythnos ,bu Kyle Jacobs, amddiffynnwr Porthmadog, ar brawf gyda chlwb MK Dons, clwb sydd ar ben Adran 2 o Gynghrair Lloegr. Yn anffodus, cafodd y chwaraewr 21 oed anaf yn ystod y gm a dynar rheswm nad oedd ar gael i chwarae yn Llangefni neithiwr (nos Fercher). Cyn ir tymor ddechrau, bu Kyle ar brawf gyda Rotherham, clwb arall yn Adran 2 o Gynghrair Lloger. Ymunodd Kyle Jacobs CPD Porthmadog fis yn l gan gynrychiolir clwb chwech o weithiau hyd yma -y tro cyntaf yn erbyn Airbus Brychdyn.

During this week, Porthmadog defender, Kyle Jacobs, has appeared in a trial match with MK Dons the leading English League Two club. The 21 year old had the misfortune to suffer an injury during the game and subsequently also missed last nights (Wednesday) League Cup tie at Llangefni. During pre-season, Kyle spent a period on trial with Rotherham United, another English League Two club. Kyle Jacobs joined Porthmadog a month ago making his debut against Airbus Broughton and has up to date made six appearances in defence and midfield for Porthmadog.
11/10/07
Cwpan Ieuenctid Cymru Ail Rownd / Welsh Youth Cup Round 2

Yn dilyn eu buddugoliaeth gyffrous dros Llangefni yn rownd gyntaf y gystadleuaeth, bydd rhaid i ieuenctid Port ymweld Glan Conwy yn yr ail rownd. Chwaraeir y gmau yn yr ail rownd ar 28 Hydref gydar gic gyntaf am 2pm. Dyma weddill gmaur gogledd yn yr ail rownd.

Bala v Rhuthun
Brymbo v Y Drenewydd / Newtown
Y Waun / Chirk AAA v Derwyddon Cefn / Cefn Druids
Rhyl v Gresford
T N S v Brickfield Rangers

After their exciting first round win over Llangefni, the Porthmadog youngsters will visit Glan Conwy in the 2nd Round of the competition. The matches are to be played on the 28th October 2007 with a 2.00pm kick off. Above are the remaining north Wales games in the round.
09/10/07
Cwpan y Gynghrair - Rhagolwg / League Cup - Preview

LlangefniBydd y gm yng Nghwpan y Gynghrair ag arwyddocd arbennig iddi yn dilyn y newidiadau oddi ar y cae ar Y Traeth. Llangefni ywr ffefrynnau i fynd ymlaen ir rownd nesaf ar l sicrhau chwe phwynt o ddwy fuddugoliaeth gan adael Caernarfon a Phorthmadog gyda un pwynt yr un. Dylai CPD Porthmadog deimlo rhyddhad mawr wrth i Viv Williams gytuno i gymryd ymlaen tasg anodd iawn dros dro. Edrychwn am ganlyniad i godir ysbryd nos yfory er mwyn rhoi hwb ar gyfer y gemau cynghrair anodd sydd i ddod. Eisoes mae bron i chwarter y gemau cynghrair wediu chwarae gyda gemau adref allweddol yn erbyn Castell Nedd, Caernarfon a Derwyddon Cefn wediu colli. Dylai Port fod wedi ennill pwyntiau o bob un or gemau hyn. Maen amlwg fod gan y chwaraewyr rheolwr maent yn eu barchu a bydd rhaid iddynt ddechrau codi pwyntiau yn fuan iawn mewn cynghrair sydd yn gynyddol anodd. Ar hyn o bryd, nid oes sicrwydd am ddyfodol y chwaraewyr a ddaeth gyda Clayton Blackmore dros y ffin ond beth sydd yn sicr yw na fydd yna ychwanegiadau at y garfan tan fis Ionawr. Bydd rhaid ir garfan bresennol felly ddangos y penderfyniad angenrheidiol i ddod ni allan or twll gan ddechrau yn Llangefni.

The Llangefni League Cup tie takes on new significance in view of the off the field changes at the Traeth. Llangefni are firm favourites to proceed to the next stage of the League Cup after picking up six points from their two victories leaving Caernarfon and Porthmadog each with one point. Porthmadog FC should be very relieved that the highly respected Viv Williams is prepared to take on such a difficult task even on a temporary basis. They will look for a morale booster from tomorrow nights game ahead of the WPL encounters to come. Already almost a quarter of the league programme has been played with key home matches against Neath, Caernarfon and Cefn Druids, which should have produced points, all being lost. The players have a manager in charge that they obviously respect but they will need to, very quickly, start picking up points in an increasingly difficult league. At the moment the position of the players brought in by Clayton Blackmore from over the border is not clear, but what is clear is that there can be no new signings until January. The current squad will have to show the commitment needed to get us out of this hole -starting at Llangefni.
09/10/07
Academi CPD Porthmadog / Porthmadog FC Academy

Maen dda gan Academi CPD Porthmadog gadarnhau amseroedd y sesiynau hyfforddi ir grwpiau oed amrywiol ar gyfer y tymor. Bydd y Ganolfan Datblygu i blant Dan 9 a Dan 11 (rhai wediu geni 1997-1999) yn ymarfer am 6 pm nos Lun. Dan 12 (rhai wediu geni yn 1996) yn ymarfer nos Fercher am 6pm. Dan 14 (rhai wediu geni yn 1994 ac 1995) yn ymarfer nos Fercher am 7pm. Dan 16 (rhai wediu geni yn 1992 ac 1993) yn ymarfer nos Lun am 7pm.
Am fanylion pellach cysylltwch gyda Haydn Jones, Gweinyddwr newydd yr Academi, ar 07810 536872.

Porthmadog FC Academy is pleased to confirm the times of training sessions for the various age groups for the forthcoming season. The Development Centre age groups of under 9s and under 11s (years of birth 1997 to 1999) will train at 6pm on Monday nights. Under 12s (year of birth 1996) will train on Wednesday at 6pm. Under 14s (years of birth 1994 and 1995) will train on Wednesday at 7pm. Under 16s (year of birth 1992 and 1993) will train on Monday nights at 7pm.
For further details about the Porthmadog Academy please contact the new Academy Administrator Haydn Jones on 07810 536872.
08/10/07
Clayton Blackmore wedii ddiswyddo / Clayton Blackmore dismissed

Clayton BlackmoreMae Clayton Blackmore, cyn chwaraewr Cymru a Man Utd, wedi gadael Porthmadog ar l cael ei ddiswyddo heno. Nid yw wedi mwynhau y canlyniadau gorau ers cymryd drosodd fel rheolwr yn dilyn ymadawiad Osian Roberts ym Mehefin 2007. Maer record yn y Gynghrair o ennill ond un a cholli saith gm yn ogystal mynd allan yn gynnar or Cwpan Cenedlaethol a Chwpan Cymru wedi perswadior bwrdd i ddiswyddor rheolwr. Roeddynt yn teimlo bod yn rhaid gweithredu rŵan os ywr clwb i ddod allan or rhediad gwael sydd yn peryglu dyfodol y clwb yn UGC. Dywedodd cadeirydd y clwb, Phil Jones, Ar lefel bersonol roedd y penderfyniad hwn yn un anodd iawn i weithredu gan fod Clayton Blackmore yn ŵr bonheddig ac yn ddyn hawdd iawn i ymwneud fo. Dymunar clwb osod ar record eu gwerthfawrogiad o ymdrechion Clayton dros y clwb fel rheolwr a hefyd fel chwaraewr.
Gan edrych at y dyfodol, mae bwrdd CPD Porthmadog wedi gofyn iw cyn rheolwr Viv Williams gymryd yr awenau dros dro. Bydd hyn yn rhoi cyfle ac amser ir Clwb ystyried y ffordd orau ymlaen gan wybod bod yna ddwylo profiadol wrth y llyw. Bydd cefnogwyr yn cofio maen siŵr i Viv arwain y clwb ar rediad di guro o saith gm y tro diwethaf y cymrodd yr awenau dros dro.

Viv WilliamsClayton Blackmore and Porthmadog FC are to part company. The former Manchester United and Wales player has not enjoyed the best of times since taking over from Osian Roberts as manager in June 2007. The record of only one win and 7 defeats in the WPL, together with early dismissals from the Premier Cup and the Welsh Cup brought matters to a head and the Porthmadog board have responded by dismissing their manager. They felt that action had to be taken sooner rather than later if the club were to get out of this downward spiral. Club chairman Phil Jones said, This was a very difficult decision to carry out, for on a personal level Clayton Blackmore was the easiest of persons to get along with and a gentleman. The club would like to place on record their thanks for his efforts on behalf of the club both as manager and player.
Looking to the future, the Porthmadog FC board have asked former manager Viv Williams to take over the reins on a temporary basis. This will give the club a breathing space knowing that they have a safe pair of hands at the wheel while they consider the best way forward. Supporters will no doubt recall that the last time Viv took over in a temporary role the team went on an unbeaten run of seven games.
Newyddion cyn 08/10/07
News pre 08/10/07

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us