Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
| Drenewydd / Newtown (a) | Rhyl (a) | Y Trallwng / Welshpool (h) | Bangor (h) |
Gemau'r Academi, Bangor, dydd Sul 14 Rhagfyr / Academy matches, Bangor, Sunday 14 December

Porthmadog (Dan/Under 12) ..... 3		Bangor (Dan/Under 12) ..... 2
Meilir Williams			Luke Phillips (2)
Rob Owen
Gethin Williams


Porthmadog (Dan/Under 16) ..... 4		Bangor (Dan/Under 16) ..... 3
Copsy
Carwyn Jones
Jac Jones
Gareth stewartGemau'r Academi, Y Trallwng, dydd Sul 16 Tachwedd / Academy mathces, Welshpool, Sunday 16 November

Porthmadog (Dan/Under 12) ..... 4   Y Trallwng / Welshpool (Dan/Under 16) ..... 1

Er nad oedd chwarae ar gae llai nar arfer yn siwtio chwarae hogiau Port gwnaeth hyn ddim iw
hatal rhag rheolir gm gyfan. Cafodd Port nifer fawr o gyfleoedd ac ar l deng munud 
manteisiwyd ar y pwysau ar gl Y Trallwng gyda Jordy Wood yn dechrau'r sgorio ir tm cartref. 
Disgyn i gysgu wnaeth Port ar l mynd ar y blaen yn y 18fed munud pan wnaeth Toby Holly or 
Trallwng rediad cryf i lawr yr asgell chwith gan sgorio a dychryn tm Port i mewn i a
ilgychwyn o ddifrif a llwyddodd Guto Roberts, gydag ergyd o bellter, iw rhoi ar y blaen 
unwaith eto ar l 25 munud.
Yn yr ail hanner gwellodd pasio Port a gwelwyd cyfleoedd cyson gyda golwr Y Trallwng yn 
gorfod gwneud arbediadau ardderchog iw hatal rhag ymestyn eu mantais. Yn y 39ain munud 
llwyddodd Meilir Williams i ymestyn y fantais a wedyn, gydag ymdrech unigol wych, daeth Jack 
Davies ar gm i ben gyda gl arall.

Playing on a smaller pitch than usual didn't suit Port's style of play but didnt stop them 
dominating the entire game. Port had plenty of chances and it took them 10 minutes to take 
advantage of the pressure they piled on Welshpool with a goal from Jordy Wood. 
After taking the lead Porthmadog went to sleep in the 18th minute when Toby Holly of Welshpool 
made a strong run down the left side and scored. This shocked the Port side into action and a 
long range shot from Guto Roberts put Port back in the lead on 25 minutes.
In the second half, Port improved their passing game and numerous chances were created, but 
the Welshpool goalkeeper did an excellent job to keep the score down. Meilir Williams added 
another for Port in the 39th minute and an excellent solo effort from Jack Davies in the 58th 
minute finished things off.


Porthmadog (Dan/Under 14) ..... 6   Y Trallwng / Welshpool (Dan/Under 16) ..... 3

Roedd yr hogiau wedi gwirioni i gael gm ar l seibiant hir, ac mae rhaid dweud iddi gymryd 
amser iddynt setlo i chwarae eu pl-droed arferol. Dechreuodd y gm yn siomedig iawn i Port 
gyda'r Trallwng yn sgorio gl ar l 7 munud yn unig, ac wedyn ar l 20 munud gyda chic rydd 
grefftus, a doedd dim gobaith i Ben Tait, golwr Porthmadog. Sgoriodd Port ar l 25 munud ar 
l gwaith da gan Tom Mahoney a ddaeth o hyd i Liam Murphy yn y cwrt cosbi gyda phas gywir a 
gwnaeth Liam ddim camgymeriad, gan sgorio ir gornel chwith.
Roedd Port yn dechrau setlo i mewn ir gm erbyn hyn, ond y Trallwng aeth ymlaen i sgorio iw 
gwneud hin 1-3 ar yr hanner, a doedd pethau ddim yn edrych yn dda i Borthmadog. Ond daeth 
hogiau Port allan efo agwedd hollol wahanol yn yr ail hanner ac, yn wir, sgoriwyd gl gampus 
ar l 40 munud ar l gwaith da gan Arron Griffiths ar y chwith a gurodd yr amddiffynnwr a 
chroesi ir cwrt cosbi, ac roedd Liam Murphy yno unwaith eto i rwydo. Daeth y gm yn gyfartal yn 
y 50fed munud wedi symudiad da gan Port, gyda Arron Jones yn pasio'r bl or amddiffyn at Arron 
Griffiths ar y chwith. Unwaith eto, aeth heibio amddiffynnwr de Y Trallwng a chroesi'r bl, ac 
roedd Raheem Rushton, y tro yma, yno i dderbyn y bl, a defnyddiodd ei nerth i droi ei 
wrthwynebwr ac ergydio'r bl ir rhwyd. Daeth pedwaredd gl Port ar l 55 munud pan gafodd Arron 
Griffiths y gorau unwaith eto ar amddiffynwyr Y Trallwng a chroesi ir cwrt cosbi lle roedd Liam 
Murphy wedi gwneud rhediad da, a doedd dim gobaith gan golwr y Trallwng i rwystro ei ergyd rhag 
taror rhwyd i gwblhau 'hat-tric hollol haeddiannol.
Erbyn hyn roedd hogiau Port wedi cymryd rheolaeth llwyr or gm a sgoriwyd pumed gl Port ar y 
59fed munud gyda Adam Davies yn gwneud gwaith da, y tro hwn ar y dde, cyn pasio i Arron Evans a 
feistrolodd y bl yng nghanol cae a phasio i Raheem Rushton ar ochr cwrt cosbir Trallwng. 
Defnyddiodd Raheem ei nerth ai gyflymder i fynd heibio dau amddiffynnwr a sgorio gydag ergyd 
nerthol a chywir i gornel uchaf gl Y Trallwng. Cafwyd nifer o ymdrechion da eraill gan Port. 
Tarwyd y postyn ddwy waith, un waith gan Raheem Rushton a unwaith gan Dylan Jones. Oherwydd y 
pwysau trwm a rhoddwyd ar amddiffyn Y Trallwng, gorfodwyd un ohonynt i roi y bl yn ei rwyd ei 
hun ar l 60 munud i roi sgr terfynol o 6 -3 i Porthmadog. 
Ar l hanner cyntaf anodd ir tm cartref, lle doedd pethau ddim yn mynd ei ffordd, dangoswyd 
cymeriad a gallu da iawn yn yr ail hanner i droir sgr oi plaid a doedd gan hogiau'r Trallwng 
ddim ateb o gwbwl iddynt. Ymdrech llawn cymeriad gan yr hogiau, da iawn nhw.

The boys were excited to play their first fixture after a long break, but they took a while to 
settle into their usual pattern of play. The game started badly with a Welshpool goal after only 
7 minutes and then in the 20th minute an accurate free kick left Ben Tait, in the Port goal with 
no chance. After 25 minutes Port scored in reply following good work by Tom Mahoney who found 
Liam Murphy in the penalty box and he made no mistake with a shot into the left corner. 
Port had settled more into the game by now, but it was Welshpool who scored again to make it 1-3 
at the break and things werent looking too good for Porthmadog. The start of the second period 
saw a different attitude by the Port boys and this resulted in an excellent goal on 40 minutes 
following good work down the left by Arron Griffiths who beat his marker and crossed for Liam 
Murphy to score in the box again. It was all square in the 50th minute when a good move by Port 
saw Arron Jones pass the ball from defence to Arron Griffiths on the left who beat his marker 
once again and crossed, this time to Raheem Rushton, who used his strength to turn the defender 
and score. Ports fourth goal came in the 55th minute when Arron Griffiths again beat the 
Welshpool defender and crossed to Liam Murphy who followed up his good run to strike and beat 
the Welshpool goalkeeper for the third time for a well deserved hat-trick.
By now the Port lads were in complete control of the game and their fifth goal came in the 59th 
minute following good work by Adam Davies this time on the right as he passed to Arron Evans who 
controlled the ball in the middle and found Raheem Rushton on the edge of the box who used his 
strength and speed to pass two defenders and shoot with an accurate and powerful shot into the 
top corner of the Welshpool goal. More chances came Ports way following this and the post was 
struck twice, by Rushton and Dylan Jones and the pressure resulted in an own goal by a Welshpool 
defender after 60 minutes to make the final score 6 3 to Porthmadog.
After a difficult first half where things didnt go their way the Port youngsters showed their 
ability and positive attitude in the second half to turn things around, leaving the opposition 
with no answer to their pressure. A good effort and application by the all the boys, well done 
them.


Porthmadog (Dan/Under 16) ..... 5   Y Trallwng / Welshpool (Dan/Under 16) ..... 0

Or diwedd, ar l gohirio tair gm gartref cafwyd gemau cyntaf timau Academi Porthmadog ar gaeau
Clwb Chwaraeon Madog. Mewn tywydd perffaith i chwarae pl-droed roedd tm hynaf yr academi yn 
benderfynol o ailgychwyn rhediad da wedi iddynt golli eu gm diwethaf i ffwrdd yn Rhyl. Or 
cychwyn cyntaf bu chwarae a pasio da gan yr hogiau gyda llawer o gyfleodd yn dod yn yr hanner 
cyntaf, gan gynnwys ergyd yn taro y trawst, ond er rheolir chwarae gwastraffwyd pob cyfle. 
Daeth y mwyafrif or agoriadau i lawr yr ochr chwith lle roedd Carwyn Jones, yn effeithiol iawn 
eto fel cefnwr chwith, Dylan Williams a Gethin Jones yn creu trionglau taclus. Cafodd Y Trallwng 
gyfnod eithaf taclus yn ystod canol yr hanner cyntaf ond heb greu cyfle clir i sgorio. Ar yr 
hanner daethpwyd a chwaraewr newydd ir Academi, sef Jac Jones o glwb Dyffryn Nantlle, ir cau 
a gydai ail gyffyrddiad llwyddodd i agor y sgorio. Yn wir o fewn chwarter awr roedd wedi llwyddo 
i sgorio hat-tric! Roedd yr ail hanner wedyn o dan reolaeth llwyr hogiar Port a bu goliau 
ychwanegol gan David Copsey a Carwyn Jones. Gydar gm yn gyffyrddus yn ystod yr ail gyfnod roedd 
posib symud y chwaraewyr o gwmpas yn er mwyn iddynt gael profiad o wahanol safleoedd syn rhan 
bwysig o ddatblygiad y chwaraewyr ifanc. Diweddglo da i ddiwrnod da o bl-droed i Academi 
Porthmadog.

Finally, after three cancellations, Porthmadog Academy were able to play their first home fixtures 
of the season at the Clwb Chwaraeon Madog playing fields. In perfect football weather the oldest 
age group players were determined to restart a winning run following their defeat at the hands of 
Rhyl on their last outing. From the outset they showed some good passing play and the youngsters 
created numerous chances during the first half, including one shot that struck the crossbar, but 
they failed to convert this possession into goals. The majority of chances stemmed from good work 
down the left hand side where Carwyn Jones, outstanding again at left back, Dylan Williams and 
Gethin Jones created some effective triangles. Welshpool had a steady spell during the middle part 
of the half but couldnt muster a good goal scoring opportunity. At half time a new player for the 
academy, Jac Jones from Nantlle Vale, was brought on and with his second touch of the ball managed 
to open the scoring. In fact within the opening 15 minutes of the second half he had managed to bag 
himself a hat-trick! The Porthmadog lads dominated the second period and further goals were added 
by David Copsey and Carwyn Jones. With the game comfortable in the second half it was possible to 
rotate the players and let them experience a different position which is a vital part of their 
development. This was a good ending to an excellent day of football for Porthmadog Academy.

Gemau'r Academi, Drenewydd, dydd Sul 19 Hydref. / Academy mathces, Newtown, Sunday 19 October

Rhyl (Dan/Under 12) ... 3	Porthmadog (Dan/Under 12) ... 2

Porthmadog gychwynnodd orau ac wedi pymtheg munud agorwyd y sgorio ganddynt pan orffennwyd 
symudiad ardderchog, a ddechreuodd yn y cefn, gan Meilir Williams. Wedi hyn dechreuodd Rhyl 
reolir chwarae gan ddefnyddio eu cryfder ynghyd 'r gwynt cryf i roi pwysau mawr ar amddiffyn 
Port gan fanteisio ar hyn i sgorio dwy gl cyn y toriad. Roedd yr ail hanner yn dynn a gwelwyd 
cyfleoedd da ar y naill ochr, ond Rhyl sgoriodd gyntaf i'w gwneud hi'n 3 - 1. Llwyddodd Port, 
a oedd yn chwarae'r pl-droed gorau erbyn hyn, i ganfod lle yn amddiffyn Rhyl a doedd hi ddim 
syndod pan llwyddodd Gethin Williams i gipio gl arall. Er iddynt bwyso ymhellach methiant 
fu'r ymdrechion i ganfod gl i unioni'r sgr a 3-2 ir Rhyl oedd y sgr terfynol.

Porthmadog started the brighter of the two teams and after 15 minutes took the lead with a 
great passing movement that started from the defence and was eventually finished off by 
Meilir Williams. Rhyl then started to take control and used their size and the strong wind to 
pile the pressure on the Port back four, scoring two before the interval. The second half was 
a tight affair and there were chances at both ends, but Rhyl scored first making it 3-1, 
Porthmadog who played the better football, started opening gaps in the Rhyl defence and it 
wasn't a surprise when Port got one back through Gethin Williams. Despite the pressure late 
on by Port they were unable to find a equalizer and the game finished 3-2 to Rhyl.

Rhyl (Dan/Under 14) ... 3	Porthmadog (Dan/Under 14) ... 5

Chwaraewyd am dri cyfnod o 20 munud, a cawsom ddechrau gwych gan sgorio yn y trydydd munud ar 
l gwaith da gan Haydn Jenkins i lawr yr asgell chwith, gan iddo pasio dau chwaraewr Rhyl ac 
wedyn rhoi croesiad da i mewn i'r cwrt cosbi lle roedd Arron Griffiths yno i sgorio efo ergyd 
gywir i'r gl. Doedd chwaraewyr Rhyl ddim yn medru gwrthsefyll yr ymosodiadau gan hogiau Port 
a fe ddaeth yr ail gl yn syth o gornel gan Arron Evans a buodd yr un chwaraewyr yn anffodus
iawn i beidio a chael gl arall o gic gosb tu allan i'r cwrt cosbi.
Daeth y drydedd gl unwaith eto o groesiad da o'r chwith y tro hwn gan Arron Griffiths tuag at 
y postyn cefn lle roedd Liam Murphy wedi gwneud rhediad medrus er mwyn penio i'r rhwyd.
Yn yr ail gymal daeth Sion Inch a Dylan Jones ymlaen ar y dde yn lle Jake Jones a Adam Davies 
a Gethin Roberts fel eilydd gl-geidwad, ac roedd Port yn dal i bwyson drwm a sgoriodd Arron 
Griffiths efo ergyd gywir i'r gornel chwith.
Ond newidiodd y gem am sbel ar l y bedwaredd gol, gyda Rhyl yn sgorio tair gol i ddod yn l 
ir gm, ond llwyddodd hogia Port i ail afael yn y gm a mynd ymlaen i bwyso'n galed ac 
oherwydd hyn enillodd Adam Davies gig gosb i'w dim a chamodd Tom Mahoney ymlaen a sgorio gyda 
chic gosb wych ir gornel chwith, a doedd dim ffordd yn l ir Rhyl wedyn.
Hon oedd y gem galetaf i hogia'r tm dan 14 tan rwan, ond gyda gwaith caled a chyd-chwarae da 
daeth yr hogia adref gyda buddugoliaeth hollol haeddiannol. Da iawn nhw.

The game was played in three sessions of 20 minutes and Port started well with the opening 
goal coming in the third minute following good work by Haydn Jenkins down the left wing where 
he passed two Rhyl defenders before crossing into the penalty area where Arron Griffiths was 
on hand to score with a precise shot into the goal. Rhyl's players couldn't withstand 
Porthmadog's attacks and a second goal soon arrived from an Aaron Evans corner, who was then 
unlucky not to score from a free kick from the edge of the penalty box.
The third goal also came from a good cross, from Arron Griffiths on the left wing this time, 
who flighted the ball to the far post where Liam Murphy had made an excellent run and he 
headed into the home team's net.
In the second part Sion Inch and Dylan Jones came on to replace Jake Jones and Adam Davies on 
the right hand side and Gethin Roberts came on as a goalkeeper. Port continued the pressure and 
Arron Griffiths scored again with a shot into the left hand corner of the goal.
After the fourth goal came a change in the game when Rhyl managed to score three times 
themselves to narrow the score line dramatically but the Port lads managed to hold onto their 
lead and came back into the ascendancy and they were awarded a penalty for a foul on Adam Davies 
which Tom Mahoney converted beautifully into the left hand corner. This signalled the end of 
any hope for Rhyl. This was Port's hardest game of the season so far but due to their team work 
and persistence the boys managed to return home with another deserved victory under their belts. 
Well done them.

Rhyl (Dan/Under 16) ... 3	Porthmadog (Dan/Under 16) ... 0

Hon oedd trydedd gm oddi cartref y tm ac aethant allan yn benderfynol o ymestyn eu rhediad 
o beidio ildio gl, ond am hanner munud yn unig y parodd hyn. Cychwynnodd y gm yn fywiog 
gyda Gethin Jones yn curor cefnwr de i gyrraedd y blwch cosbi o fewn eiliadau ir cychwyn a 
chael ei dynnu i lawr. Ond gwrthod rhoi cic or smotyn wnaeth y dyfarnwr a chododd y 
gl-geidwad y bel ai chlirio i lawr y cae ir pen arall lle bu ansicrwydd rhwng Melir Ellis, 
yn y gl, ai gapten Iwan Lane a manteisiodd ymosodwr Rhyl ar hyn gan agor y sgorio ir tm 
cartref. Roedd tm Rhyl yn chwarae gydar gwynt cryf ac roedd y gl gynnar yma wedi rhoi mwy 
o awch iddynt ac roeddent yn dangos ysbryd penderfynol a olygai eu bod yn taclon gryf ac 
roeddent yn rhwystro Port rhag chwarae pl-droed fel yr hoffent. Roedd Port yn dal i geisio 
chwarae y bl yn daclus ar hyd y llawr ac iw hasgellwyr ond roedd y gwrthwynebwyr yn fwy 
corfforol ac estynnwyd eu mantais ar l deng munud gyda gl wrth y postyn pellaf o gic cornel. 
Creodd Port ambell i hanner cyfle ar l gwaith da i lawr yr asgell chwith gan Gethin Jones a 
Carwyn Jones ond hanner cyfleon oeddynt yn unig a sgoriodd Rhyl unwaith eto cyn yr hanner iw 
gwneud yn 3 i ddim ar y toriad. Enghraifft o lwc Port ar y diwrnod oedd ir gwynt ostegu wrth 
ir timau newid drosodd ac er i Port golli mantais hyn golygai bod gwell cyfle i chwarae 
pl-droed ar y llawr a Port gafodd y mwyafrif or bl yn yr ail hanner gan greu nifer o gyfleon 
ond heb sgorio. Parhaodd y gwrthwynebwyr i chwaraen gorfforol ac ychydig o gymorth yn unig a 
gafodd yr hogiau gan y dyfarnwr ifanc. Ar y cyfan, roedd perfformiad yr ail hanner yn 
ganmoladwy a chafwyd perfformiadau clodwiw gan Ryan Jones yn y cefn, Dylan Williams yn ganol 
cae a Carwyn Jones, y cefnwr chwith.

This was the teams third away fixture of the season and they went onto the field determined to 
extend their run of clean sheets, but this only lasted a matter of thirty seconds. The game 
started in a lively fashion with Gethin Jones beating his full back and entering the box only to 
be up-ended by the defender within seconds of the kick off. The referee refused to give a penalty 
and the home goal keeper was able to clear the ball up-field and as it was helped on into Ports 
penalty box some confusion arose between the goal-keeper, Meilir Ellis, and his captain Iwan Lane 
and the Rhyl striker was able to seize on the indecision and open the scoring for the home team. 
Rhyl had the benefit of the strong wind and the impetus gained from the opening goal gave them 
momentum to demonstrate their determination in the tackle and they were able to stop Port from 
playing as they would have liked and they stifled their attempts at free flowing football. Port 
attempted to pass the ball about and to use their wingers but the opposition were physically 
stronger and quicker to the ball and were, therefore, able to extend their lead after ten minutes 
with a header at the far post from a corner. Port were able to create a few half decent chances 
with some good work down the left wing by Gethin Jones and Carwyn Jones but Rhyl scored again to 
extend their lead to a three goal margin by the break. The luck which came Ports way was 
demonstrated at the break as the strong wind was suddenly stiller and although Port were unable 
to benefit from a strong wind what it did mean was that the conditions were more favourable to 
Ports passing game. The majority of second half possession was enjoyed by Ports youngsters but, 
despite this, they were unable to convert their numerous attacks into a goal. The opposition 
continued their physical approach and minimal protection was received from the young official in 
charge of the match. On the whole, the second half performance was commendable enough and there 
were a few notable performances, such as Ryan Jones in the defence, Dylan Williams in midfield and 
Carwyn Jones at left back.

Gemau'r Academi, Drenewydd, dydd Sul 21 Medi. / Academy mathces, Newtown, Sunday 21 September

Drenewydd / Newtown (Dan/Under 12) ... 2	Porthmadog (Dan/Under 12) ... 6 

Dechreuodd tm dan 12 Porthmadog yn gryf yn erbyn y Drenewydd dan 12, gan greu cyfleoedd or 
dechrau un. Roedd Porthmadog yn rheoli pethau yn y chwarter awr cyntaf ond heb unrhyw lwc, gan 
adael ir Drenewydd gael eu traed danynt, gan ddod yn l i gm gan greu ychydig o gyfleoedd eu 
hunain. Er hynny llwyddodd Port i gael y gorau ar eu gwrthwynebwyr ar l i Meilir Williams guro 
golwr y Drenewydd yn gyfforddus, a funudaun ddiweddarach ar y pen arall gwnaeth Dafydd Jones 
arbediad gwych i Port i gadwr sgr ar 1-0 ar y toriad. Dechreuodd yr ail hanner yn dda gyda 
Jordy Wood yn sgorio ychydig funudau ar l ailddechrau a funudaun ddiweddarach dyblodd ei 
gyfanswm gyda pheniad. Erbyn hyn, roedd Port yn rheoli pethau ac ychwanegodd Meilir Williams 
ei ail gl iw gwneud hin 4-0. Ymatebodd y Drenewydd gyda dwy gl ond gorffennodd Port eu 
buddugoliaeth o 6-2 gyda goliau gan Rob Owen a Jack Jones yn rhoi dechrau ardderchog ir tymor 
i dm dan 12 Porthmadog.

Porthmadog under 12 started strongly against Newtown under 12, creating chances from the first 
few minutes. Porthmadog dominated the first quarter of an hour with no luck, leaving Newtown to 
find their feet, getting back into the match with a couple of chances of their own. However Port 
where able to keep on top of their rivals after Meilir Williams calmly slotted home a one-on-one 
against the Newtown keeper, minutes later at the other end Dafydd Jones made a great save for 
Port to keep it 1-0 at the interval. The second half started well with Jordy Wood scoring a couple 
of minutes after the restart and moments later doubling his tally with a header. By this time Port 
were well in control and Meilir Williams added his second to make it 4-0. Newtown did reply with 
two goals but Port finished off their 6-2 win with goals from Rob Owen and Jack Jones giving 
Porthmadog under 12 a great start to the season.

Drenewydd / Newtown (Dan/Under 14) ... 1	Porthmadog (Dan/Under 14) ... 3

Ar l deg munud cyntaf lle roedd y ddau dim yn setlo i lawr, aeth Porthmadog ar y blaen ar y 
degfed munud gyda Sin Spooner yn sgorio ar y postyn pellaf diolch i gic gornel Aron Griffiths. 
Cymrodd Port yr awenau wedyn ac ar yr pymthegfed munud fe sgoriodd Aron Griffiths efo peniad. Mi 
oedd Porthmadog ar top ac yn anlwcus i fynd i ffwrdd ar hanner amser dim ond dwy gol i fyny. Fe 
ddaeth dau eilydd ymlaen ar hanner amser sef Adam Davies a Jake Jones. Ar l pas or canol cae fe 
wnaeth Phil Warrington sgorio ar l pumdeg munud. Fe sgoriodd y Drenewydd ar l 60 munud ond fe 
wnaeth amddiffyn a chanol cae Porthmadog wrthsefyll y pwysau. Fe gafodd gl gan Laim Murphy ei 
gwrthod a fe ddaeth Gethin Robert ymlaen fel eilydd yn y gl ar y 45 munud. Ymdrech dda iawn gan yr 
hogiau i feddwl mai hon oedd gem gyntaf iddynt gydai gilydd.

After both teams had settled into the match in the first ten minutes, Porthmadog went ahead in the 
tenth minute with Sin Spooner scoring at the far post thanks to an Aron Griffiths corner. Port then 
took charge of things and then on the fifteenth minute Aron Griffiths scored with a header. 
Porthamdog were on top and unfortunate to go in at half time only two goals to the good. Two 
substitutes came on at half time Adam Davies and Jake Jones. After a pass from mid-field, Phil 
Warrington scored after fifty minutes. Newtown scored after 60 minutes but Porthmadogs defence and 
mid-field withstood the pressure. Liam Murphy had a goal disallowed and Gethin Roberts came on as 
sub-keeper after 45 minutes. A great effort by the lads considering this was their first game together.

Drenewydd / Newtown (Dan/Under 16) ... 0	Porthmadog (Dan/Under) ... 3

Roedd hwn yn gychwyn da i'r tymor newydd i dim dan un ar bymtheg Academi Porthmadog gyda buddugoliaeth 
gyfforddus yn erbyn tm Academi y Drenewydd ym Mharc Latham. Yn yr haul braf mwynhaodd yr hogiaur gm 
gan chwarae Pl-Droed hyfryd ar gae ardderchog. Bu'r chwarae cynnar yn eithaf cytbwys gyda'r ddau dim 
yn defnyddio'r esgyll yn aml a cheisio canfod ffyrdd trwy amddiffynfeydd y gwrthwynebwyr ond yn raddol 
daeth Porthmadog i greu cyfleon i'w ymosodwyr a bu gwaith caled Gethin Jones a troadau cywrain David 
Copsey yn achosi trafferthion i'r amddiffynwyr cartref. Wedi chwarter awr agorodd Copsey y sgorio a bu 
Port yn parhau gyda'r ymosod am weddill yr hanner er na fu datblygu ar llawer o waith da ar ymyl y blwch 
cosbi. Cadwyd y cefn yn dynn hefyd gyda'r capten Iwan Lane a Ryan Jones yng nghanol yr amddiffyn yn 
gadarn ac yn sicrhau bod y Drenewydd yn cael y nesaf peth i ddim o gyfleoedd. Wedi'r toriad daeth Port i 
reolir gm gan ddatblygu ar eu gwaith da o gwmpas y blwch yn yr hanner cyntaf i gynnwys ergydion ar y 
targed ac, yn wir, ychwanegwyd at y sgr gyda gl gan Gethin Jones ac yna un arall gan David Copsey i 
wneud y sgr yn 3 i ddim i'r Port. Bu Ezra Warren, a fu'n weithgar iawn trwy'r prynhawn, yn agos efo cwpl 
o ergydion a darodd y trawst a cafwyd cyfleon da eraill. Perfformiad da iawn gan hogiau hynaf yr Academi 
ac maent yn edrych ymlaen nawr i'r gm yn erbyn Bangor y Sul nesaf.

This was a good start to the new season for the under 16 squad of Porthmadog Academy with a comfortable 
victory at Latham Park against their counterparts from Newtown Academy. In the brilliant sunshine the boys 
thoroughly enjoyed the game and played some excellent football on what was a beautiful playing surface. 
The opening exchanges were quite even with both teams trying to exploit the wide areas and to penetrate the 
opposing defences but gradually Porthmadog began to create chances for their strikers and the industry of 
Gethin Jones and David Copseys skilful turning caused trouble for the home defence. After a quarter of an 
hour Copsey opened the scoring for Porthmadog and they built on this with more attacks which, despite good 
work in and around the box, failed to add to the score by the interval. The defence, well marshalled by 
Captain Iwan Lane and central defensive partner Ryan Jones, kept Newtowns chances down to the bare minimum. 
After the break Port began to control the game even more and developed on the good work in the final third 
of the pitch to include shots at the target and, in fact, Gethin Jones and a second from David Copsey added 
to the score line to make the result 3 nil to Port. Ezra Warren, who worked hard in the midfield all 
afternoon, went close with a couple of long range efforts that rebounded off the bar and other good chances 
were also missed. This was a good performance by the Academys oldest age group and they are all looking 
forward to next Sundays derby against Bangor City.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us