Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Ail Dīm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Porthmadog 1:1 Trallwng / Welshpool - 26/01/08
Lluniau / Pictures: Emyr Gareth


Richard Smart yn cael ei wylio gan gyn-chwaraewr Port, Kyle Jacobs.
Richard Smart is watched by former Port player, Kyle Jacobs.


Carl Owen - eiliad cyn iddo gael ei dynnu i'r llawr gan Ged McGuigan. Mae'r llun yn un gwael ond mae'n dangos yn glir mai McGuigan oedd yr amddiffynnwr olaf a dylai felly fod wedi cael y cerdyn coch.   Carl Owen a second before he was pulled to the ground by Ged McGuigan. The photo is out of focus but clearly shows that McGuigan was the last defender and therefore should have been shown the red card.Y dyfarnwr a'r llumanwr yn siarad efo McGuigan.
The referee and linesman have words with McGuigan.


Rheolwr y Trallwng - Tomi Morgan - yn ceisio dylanwadu ar benderfyniad y dyfarnwr.
Welshpool manager - Tomi Morgan - tries to influence the referee's decision.

Cliciwch ar y lluniau uchod am luniau llawn.
Click on the above pictures for full pictures.

Cymru1.net

Cysylltwch ā ni / Contact us