- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
28/11/18
Tote Rol-ofer / Tote Rollover Friday

Cofiwch am y TOTE misol dydd Gwener yma!! Gwobr oddeutu 600!!!! Amlenni TOTE ar gael o SIOP PIKE'S, Y GANOLFAN neu Clwb Pel-Droed Porthmadog.

Give the monthly TOTE a go this Friday. Prize expected to be in the region of 600!!!! TOTE Envelopes available from PIKE'S NEWSAGENTS, Y GANOLFAN or Porthmadog Football Club.
28/11/18
Ail-dm oddi cartref / Reserves away at Kinmel Bay

Pnawn Sadwrn bydd yr Ail-dm yn teithio i Fae Cinmel i chwarae gm gynghrair. Eisoes maent wedi ennill eu 11 gm gynghrair ac hefyd drwodd i rownd gynderfynol Cwpan Tn Gwyllt. Mae eu gwrthwynebwyr pnawn Sadwrn yn 11eg yn y tabl, wedi ennill 2 gm ac yn gyfartal mewn dwy.
Bydd y gic gyntaf am 2 or gloch.

On Saturday the Reserves will travel to Kinmel Bay for a league match. They have now won all 11 league games and are through to the semi-final of the Lock Stock Fireworks Cup on the back of a 9-1 win over Pwllheli. Their opponents on Saturday are in 11th place in the table and have won twice and drawn twice.
The kick off will be at 2pm.
28/11/18
Y 10 lechen ln / 10 clean sheets

Gyda Port yn 3ydd yn y table rhaid rhoi llawer or clod ir amddiffyn. Yn Gresffordd pnawn Sadwrn sicrhawyd y 10 fed llechen ln or tymor, gydar amddiffyn yn cadw Port in the game tan I gic or smotyn gan Shaun Cavanagh sicrhau y 3 phwynt.
Mae Paul Pritchard, yn ei dymor cyntaf ar y Traeth, yn cael cyfnod ardderchog ac mae wedi cael cefnogaeth gref y chwaraewyr sydd wedi bod oi flaen yn y pedwar cefn; Gruff John, Ceri James Iddon Price, Josh Banks, Tomos Emlyn a Ryan Taylor.
Daeth y 10 llechen ln yn y gemau canlynol:
Cynghrair: Penrhyncoch, Prestatyn, Caergybi, Dinbych, Ruthun, Cegidfa, Gresffordd.
Cwpan y Gynghrair: Bwcle, Conwy.
Cwpan Cymru: Pwllheli.

Ports current 3rd place in the table is due in no small measure to the work of the defence. They gained their 10th clean sheet at Gresford on Saturday keeping Port in the game to finally claim the 3 pts with Shaun Cavanaghs late match winning penalty.
Paul Pritchard is having an outstanding first season at the Traeth and he has been ably backed over the season by Gruff John, Ceri James, Iddon Price Josh Banks, Tomos Emlyn and Ryan Taylor who have played in the back four.
The 10 clean sheets came as follows:
League: Penrhyncoch, Prestatyn, Holyhead, Denbigh, Ruthin, Guilsfield, Gresford.
League Cup: Buckley, Conwy.
Welsh Cup: Pwllheli.
23/11/18
Port drwodd yn y Gwpan / Reserves through to the semis

Y goliau yn llifo ar Y Traeth heno wrth i Port fynd drwodd i rownd gynderfynol Cwpan Tn Gwyllt Lock Stock, yn curo Pwllheli o 9-1. Sion Parry oedd yn arwain y ffordd gyda 4 gl I fynd aI gyfanswm am y tymor I 17 gl gynghrair a 6 yn y Gwpan.
Cafwyd cychwyn da gyda Reece Evans yn rhoi Port ar y laen ar l 11 munud. Wedyn yhwanegodd Sion Parry 2 arall Iw gwneud yn 3-0 ar yr hanner.
Rhwydodd Jack Davies yn fuan yn yr ail hanner cyn i Sion Parry gwblhau ei hatric ar l 56 munud. Ychwanegodd y 6ed ychydig yn ddiweddarach cyn i Jack Davies rhwydo ei ail gl ai gwneud yn 7-0. Gl gan Ben Williams aeth r sgr i 8-0. Toby Foskett cafodd y gair olaf i Port cyn i Bwllheli eu gwneud yn 9-1 ar y diwedd.. Da iawn hogia!!!
Cefnogaeth ardderchog eto 150+ Diolch i bawb.

Port Reserves progressed to the semi-final of the Lock Stock Fireworks Cup as they piled up the goals again against Pwllheli tonight. Leading scorer Sion Parry led the way with 4 goals which takes his total for the season to 17 league goals and 6 in the Fireworks Cup.
They got off to a good start as Reece Evans put them ahead after 11 minutes. Sion Parry then added two more to make it 3-0 at the interval.
Jack Davies netted the 4th early in the 2nd half before Sion Parry completed his hat-trick after 56 mins and then went on to make 6-0 on 67 mins. Jack Davies then netted his second, with a Ben Williams goal making it 8-0. Toby Foskett completed the Port scoring six mins from time. A late goal for Pwllheli made it 9-1 at the end Great result lads!!
There was another good crowd 150+ Thanks for the support.
23/11/18
Cyllid ar gyfer Cynllun Sgiliau / Funding for Skills Project

Sicrhaodd y Clwb gyllid oddiwrth cronfeydd Arloesi Gwynedd, Cartrefi Cymunedol Gwynedd ac eraill er mwyn ymgymeryd ar gwaith o geisio dynodi y galw am hyfforddiant, cyrsiau a datblygu sgiliau ymysg pobol a busnesau ardal Porthmadog, yn bennaf yr hyn a ellir ei ddarparu o fewn y gymuned ond nid yn angenrheidiol.
Nod y cynllun yw nid yn unig ceisio dynodi beth ywr galw ar dyheiadau ymysg y bobol ond hefyd y rhwystrau sydd yn golygu nad ydynt yn manteisio ar, hyd yn oed, y ddarpariaeth sydd yn bodolin barod.
Yn y pendraw gobeithir codi mwy o ymwybyddiaeth ymysg rhai or trigolion at y ddarpariaeth yn lleol ac hefyd ceisio dynodi beth ywr prif rwystrau a sut y gellid eu goresgyn. Lle bydd bylchau amlwg yn y galw ar ddarpariaeth caiff y wybodaeth ei drosglwyddo ir darparwyr.
Penodwyd Cwmni PMP/Fastrack, sydd a phrofiad eang ym maes hyfforddi ac ymgysylltu a chymunedau, i ymgymeryd ar brosiect.>br> Os oes unrhyw un on cefnogwyr sydd am gymeryd rhan yn y prosiect, a hynny yn gyfrinachol, mae croeso i chwi gysylltu a dafyddwynjones@hotmail.co.uk neu 07986987312

The Club has secured funding from Arloesi Gwynedd, Gwynedd Community Housing and others to fund a project that intends to identify the training, courses, skills development and qualification needs, demand and aspirations of people and businesses in the Porthmadog area. Ideally it will identify the demand for provision within the community but not exclusively.
The aim is not only to identify demand and aspirations but also what are the main reasons why people/businesses are not accessing training services, especially ones that are readily available.
Apart from gauging demand, for what kind of courses, where and when they should be accessed if people have practical problems why they cannot, how can these be overcome. Where gaps can be identified in provision or delivery this information will be relayed to the providers.
The PMP/Fastrack team has been appointed to undertake the work. It has a great deal of experience in training and community engagement/research.
If any one would like to be involved in the confidential project, contact dafyddwynjones@hotmail.co.uk or 07986987312.
22/11/18
Cic gynta 2pm / 2pm kick off

COFIWCH fod y gic gynta yn Gresffordd am 2 or gloch.

REMINDER: The kick off at Gresford is at 2 pm.
22/11/18
Gresffordd v Port Rhagolwg / Preview

Wedi pythefnos heb gemau cynghrair, dydd Sadwrn bydd Port yn teithio i Gresffordd ac yn edrych i barhau au sialens yn rhan uchar tabl. Ond yn ystod y tri tymor ers ir Glowyr ddychwelyd ir HGA ni lwyddodd Port i ennill yn Clappers Lane. Y tymor diwethaf cafwyd gm gyfartal yno ond, yn y ddau dymor blaenorol, Gresffordd oedd yn fuddugol.
Mae Port ar rediad da yn ddiweddar ac heb golli ers 22 Medi pan gollwyd 2-1 i Airbus. Or 8 gem a ddilynodd enillwyd 7 gyda un yn gyfartal. Mewn 6 or gemau cadwyd llechen ln gan ildio ond 3 gl yn yr 8 gm.
Ar hyn o bryd mae Gresffordd yn y 10fed safle gyda 15 pwynt ac yn eu 5 gem ddiwethaf cafwyd 2 fuddugoliaeth a gollir 3 aeall. Yn eu gm ddiwethaf colli oedd yr hanes o 2-0 yn Rhuthun. Mae eu carfan yn cynnwys llawer o'r enwau sydd wedi rhoi gwasanaeth da ir clwb dros y tymhorau diweddar. Daeth eu buddugoliaeth fwyaf yn Llanrhaeadr o 6-0 a curwyd Rhyl hefyd o 3-1.
Gydar newyddion anafiadau yn addawol, bydd Port yn teithio mewn hwyliau da ond gan ddisgwyl gm anodd. Cmon Port!

After two weeks without HGA action Port travel to Gresford on Saturday looking to continue the challenge near the top of the table. Port however have not won at Clappers Lane during the three seasons since the Colliers returned to the HGA. Last season the game ended in a 1-1 draw while Gresford were winners in the two previous meetings.
But Port will go into this game in a good run of form, unbeaten since the 22nd September when they went dwn 2-1 to Airbus. Of the 8 league and cup games that followed 7 have been won and one drawn. Six of these games have been clean sheets and just 3 goals conceded during the 8 games.
Gresford currently lie 10th in the table with 15 pts and their record over the last 5 league games shows 2 wins and 3 defeats and last time out they went down 2-0 at Ruthin, Their squad contains many of the same familiar names that have served them well in recent seasons. Their biggest win this season was a 6-0 thumping of Llanrhaeadr and also a good 3-1 victory at Rhyl.
With good news on the injury front, Port will travel in good spirits for what will be a difficult fixture. Cmon Port!
21/11/18
Ail-dm yn chwarae nos WENER / Reserves in Cup action

Yn dilyn wythnos o seibiant bydd yr Ail-dm yn chwarae eto nos Wener (23 Tachwedd) gan groesawu CPD Pwllheli ir Traeth ar gyfer gm ddarbi.
Gm fydd hon yn Ail Rownd CWPAN TN GWYLLT LOCK STOCK. Yn y rownd 1af cafodd Port fuddugoliaeth dros Llamrwst o 5-0 gyda Cail Henshaw a Sion Parry yn sgorio 2 yr un a Carl OHara yn rhwydor llall. Curo Llangefni oedd hanes Pwllheli i gyrraedd y rownd hon.
Bydd y gic gyntaf nos Wener am 7.30pm. Cefnogwch yr hogia. Cmon Port!

After a week off, the RESERVES will play a derby match on Friday (23 Nov), when they welcome Pwllheli to the Traeth.
This will be a 2nd Round tie in the LOCK STOCK FIREWORKS CUP. Port went through the 1st Round with a 5-0 victory over Llanrwst with Cai Henshaw and Sion Parry scoring two each and Carl OHara netting the other goal. Pwllheli got through beating Llangefni.
Kick off will be at 7.30pm. Support the lads. Cmon Port!
20/11/18
Newyddion da am anaf Julian / Good news for Julians return

Maer rheolwr Craig Papirnyk wedi adrodd am y diweddara ynglyn ac anafiadau aelodau or garfan. Gwelwn isod fod y newyddion yn dda am yr anaf dymor hir i Julian Williams ac hefyd ynglyn Shaun Cavanagh ac Iddon Price, y ddau wedi gorfod gadael y cae yn Llanfair.

Manager Craig Papirnyk has issued the latest update on the state of squad injuries and there is good news regarding the long term injury to Julian Williams as well as Shaun Cavanagh and Iddon Price, who left the pitch at Llanfair:

Julian featured in the mid week friendly with Corwen and converted a penalty. He obviously took it easy during his time on the pitch but he got through the 45mins and we hope hell be given the all clear this Friday which will mean he can travel with the squad on Saturday.
Shaun Cav sprained his ankle at Llanfair, it is a weakness that has been with him for some time but thankfully having no game last week has allowed him more time to recover, he will train this week and we will see what he is like after that, we are confident he will be ok for the weekend.
Iddon has been struggling with his Knee for some time, like Cav he has had some much needed rest which is great for him and hopefully all that he needed, Iddon shouldnt have any problems this week and will be available for our trip to Gresford on the weekend.
Dan Roberts unfortunately needs to see a knee specialists as the tendinitis isnt getting any better and he wont feature for some time.
Dewi Thomas is awaiting an ankle operating as he has bone that is rubbing together and causing him problems, he will have a cortisone injection within the next few weeks which will allow him to play pain free and we are hoping hell be back before Xmas.
Gruff John has a similar problem with floating bone in his ankle but he can continue to play for us and is only affected at certain times when the bone gets stuck in the joint.
^Other than that the squad is looking good, we are in good form and cant wait to get back playing this weekend.
20/11/18
Newydd ddyfodiad arall! / Another new arrival!!

Mae CPD Porthmadog yn croesawu newydd ddyfodiad arall. Croeso cynnes i NOAH JAC Michael Handscombe a llongyfarchiadau fil i Guy, is-reolwr y clwb, ac i Maria Louise, rhieni balch. Dymuniadau gorau i bawb.

CPD Porthmadog celebrates another new arrival. Welcome NOAH JAC Michael Handscombe and congratulations to our assistant manager Guy and to Maria Louise the proud parents. Best wishes to all.
19/11/18
Agoriad swyddogol Eisteddle Gresffordd / Gresford stand to be officially opened

Cyn gm Port yn Gresford pnawn Sadwrn bydd agoriad swyddogol Eisteddle newydd y clwb yn digwydd am 12.30pm. Enwir yr eisteddle er cof am y cyn chwaraewr Jonnie Ratcliffe a bydd Mr and Mrs Rob Ratcliffe yn cyflawnir agoriad..

Ahead of Ports fixture at Gresford Athletic on Saturday at Clappers Lane, there will be the official opening of the clubs new stand. This will take place at 12.30pm. The stand is to be named in memory of former player Jonnie Ratcliffe and stand will be opened by Mr and Mrs Rob Ratcliffe.
14/11/18
Croeso DEMI / A warm welcome to DEMI

Croeso cynnes iawn i DEMI a gyrraeddodd pnawn ddoe yn ychwanegiad at deulu ein golwr Paul Pritchard. Llongyfarchiadau fil i Paul ai wraig wrth bawb yn CPD Porthmadog.

A warm welcome to DEMI who arrived yesterday afternoon as a welcome addition to the Pritchard family. Many congratulations to our keeper Paul and his wife from all at CPD Porthmadog.
14/11/18
Dale yn gadael / Dale departs

Mae Dale Davies wedi gadael y clwb ac ymuno gyda CPD Corwen.
Dywedodd Craig am y blaenwr a gychwynnodd 8 gm gan sgorio 4 gl ers ymuno o glwb Brickfield:
Mae Dale yn chwaraewr gonest, yn weithiwr caled ac rwyn dymuno dim ond y gorau iddo yn y dyfodol.
Pb lwc Dale.

Dale Davies has left the club to join Corwen FC.
Craig said of the forward who scored 4 times in 8 games since joining in the summer form Brickfield Rangers:
Dale is an honest , hard working lad and I wish him nothing but the best in the future.
All the best Dale.
13/11/18
Port yn colli / Port defeated at Bala.

Collin drwm o 8=1 oedd hanes tm cymysg Port heno yn y gm gyfeillgar gyda CPD Corwen. Roedd cyn chwaraewyr Port ymysg y sgorwyr gyda Joe Williams yn rhwydo tair yn yr hanner cynta a Dale Davies yn un or sgorwyr ail hanner.

Port mixed firsts and reserves went down heavily in tonights friendly with Corwen suffering a 8-1 defeat. Former Port players were on the scoresheet with Joe Williams netting a first half hat-trick and Dale Davies also finding the net.
12/11/18
AIRBUS yn Rownd 3 / Its AIRBUS in Round 3

Am y trydydd tro y tymor hwn bydd Port oddi cartref yng Nghwpan Cymru. Maer lwc a gafwyd yn y gystadleuaeth llynedd wedi diflannu y tro yma.
Ar bnawn Sadwrn 8fed Rhagfyr bydd yna daith ir Maes Awyr yn aros Port, i chwarae AIRBUS, y clwb sydd ar frig yr HGA gyda record cant y cant.
Golyga hyn y bydd Port ac Airbus, yn ogystal a chyfarfod ddwywaith yn y gynghrair, hefyd yn wynebu eu gilydd mewn dwy gystadleuaeth Gwpan gan y byddant hefyd yn chwarae rownd cynderfynol Cwpan Huws Gray ym mis Chwefror.

For the third time Port have been drawn away in this seasons JD Welsh Cup. The luck which gave them successive home draws last season has deserted them this time round.
On Saturday, 8th December they will travel to The Airfield to take on this seasons HGA front runners AIRBUS in Round 3.
This means, in addition to the two league fixtures between the two clubs, they will also meet twice in Cup competitions. In February they will also meet in the semi=final of the Huws Gray Cup.
11/11/18
Gm gyfeillgar nos Fawrth / Friendly fixture Tuesday

Trefnwyd gm gyfeillgar yn erbyn CORWEN, y clwb o gynghrair ardal Wrecsam, at nos Fawrth nesaf 13 Tachwedd.
Chwareir y gm ar Faes Tegid, Y BALA gydar gic gyntaf am 8 or gloch.
Meddai Craig Papirnyk, Byddwn yn mynd charfan gymysg gan nad oes gm gan y tm cyntaf nac yr 2ail dm y penwythnos nesaf am fod yna doriad at y gemau rhyngwladol. Felly penderfynwyd ychwanegu gm er mwyn ir hogiau ddal i gael y munudau ar y cae.

A friendly fixture has been arranged with the Wrexham area WNL club CORWEN to be played next Tuesday, 13th November.
The game will be played at Maes Tegid, BALA with an 8pm kick off.
Manager Craig Papirnyk says, We will be taking a mixed side, with the reserves joining us as neither 1st team or reserves have a game next weekend with the international break so we have decided to add a game so that the lads can continue getting the minutes in..
10/11/18
Gm Ymlaen / Game ON

Mae clwb Llanfair wedi cadarnhau fod y gm yng Nghwpan Cymru YMLAEN.
Cic gyntaf am 1.30pm

Llanfair Utd have confirmed that this afternoons game at Mount Field is definitely ON.
Kick off 1.30pm.
09/11/18
Rhediad yr Ail-dm yn parhau / Reserves go marching on

Parhau au record cant y cant wnaeth talentau ifanc Sion Eifion, yn erbyn Phoenix Penmaenmawr heno ar noson o dywydd difrifol iawn. Ar y Traeth heno sicrhawyd yr unfed buddugoliaeth ar ddeg yn olynol.
Cafwyd y cychwyn gorau posib, ac ar l ond 7 munud roedd Port 2 gl ar y blaen gyda Cai Henshaw a Dion Roberts yn sgorio. Erbyn i hanner awr fynd heibio roedd y sgr yn 4-0 gyda Reece Evans yn rhwydo ddwywaith. Gwnaeth yr ymwelwyr y sgr yn 4-1 ar yr hanner. Rhwydodd Jack Davies 5ed gl Port ar l 50 munud, a dyna sut arhosodd y sgr tan y 10 munud olaf pan sgoriodd Tony Foskett ddwywaith a gwneud y sgr terfynol yn 7-1.
Gyda Dinbych, sydd yn ail, hefyd yn cael buddugoliaeth fawr mae Port yn aros ar frig y tabl a 6 phwynt ar y blaen.

Sion Eifions young talents continued their relentless run as they maintained their 100% record on an evening of atrocious weather conditions at the Traeth. Tonight, they recorded a 7-1 win over Penmaenmawr Phoenix making it 11 straight wins.
They got off to a flying start and by the 7th minute they were 2-0 ahead thanks to goals from Cai Henshaw and Dion Roberts. The lead was 4-0 by the half-hour mark with Reece Evans netting twice. On 42 minutes Phoenix reduced the deficit making it 4-1 at half-time. 10 minutes into the second period Jack Davies added Ports 5th goal and that was how the score remained until the final 10 minutes of the game when Tony Foskett netted twice to make it 7-1 at the final whistle.
With 2nd placed Denbigh Town also recording a big win it means that Port remain 6 points clear at the top of the Reserve League.
04/11/18
Cic gynta 1.30pm / Kick off 1.30pm

Atgoffir cefnogwyr fydd yn teithio i Llanfair y Sadwrn nesa fod y gic gynta am 1.30pm. Hefyd bydd amser ychwanegol a ciciau or smotyn os bydd angen.

Supporters are reminded that next Saturdays Welsh Cup tie at Llanfair will kick off at 1.30 pm. If necessary, there will be extra time and penalties.
04/11/18
Cwpan Cymru / Welsh Cup: Rhagolwg / Preview

Gan fydd yna lai o ddiweddaru ar y wefan yn ystod y dyddiau nesaf, cawn edrych ymlaen at y gm yng Nghwpan Cymru ychydig ynghynt nar arfer.
Pnawn Sadwrn byddwn yn ymweld Llanfair Caereinion gan edrych ymlaen at adnewyddu ein cysylltiad gydar cyfeillion yn CPD Llanfair United. Ar hyn o bryd maer clwb or Canolbarth yn y 6ed safle yn y tabl. Mae Llanfair wedi achosi sioc or blaen yn y gystadleuaeth hon ac, yn nhymor 2016/17, llwyddodd y clwb gyrraedd rownd yr 8-olaf. Ar y ffordd cafwyd buddugoliaethau dros Y Fflint a Derwyddon Cefn cyn collin drwm i Gaernarfon.
Fe gofiwch fod Port wedi chwarae ar Gaer Mownt ddwywaith or blaen pan oedd Llanfair yn yr HGA rhwng 2015/17. Does dim angen ein hatgoffa am yr ymweliad cynta hwnnw. Roedd Port ar y blaen 1-0 ar yr hanner diolch i gl gan Julian Williams ond yn yr ail hanner rhwydodd Llanfair 5 gwaith i ennill 5-1! Blwyddyn yn ddiweddarach cafwyd ymweliad hapusach gyda goliau Jamie McDaid a Chris Jones yn ei gwneud yn 2-0 i Port.
Y flaenoriaeth y Sadwrn nesaf fydd osgoir croen banana posib ac o blaid Port mae ganddynt rhediad da diweddar yn ennill 6 a cyfartal 1 or 7 gm ddiwethaf. Ehaid anelu cadwr rhediad i fynd gan barchu ein gwrthwynebwyr. Cmon Port!

A little earlier than usual, as there might be fewer updates on the website during the next few days; we take a look at the upcoming Welsh Cup Round 2 tie.
On Saturday we look forward to the visit to Llanfair Caereinion to take on Llanfair United and renew our association with the mid-Wales club. They are currently placed 6th in their table. Llanfair have previous for causing shock results in the Welsh Cup and in season 2016/17 they reached the quarter-final of the competition. Among their victims, along the way, were Flint and Cefn Druids before going down heavily to Caernarfon in the quarter-final.
Port have played at the Mount Field on two previous occasions when Llanfair played in the HGA between 2015-17. We need no reminding of that first visit in September 2015. Port lead 1-0 at half-time with Julian Williams the scorer but, in the second period, Llanfair scoried five times without reply. The second visit a year later proved a happier affair, with Jamie McDaid and Chris Jones giving Port a 2-0 victory.
The priority next Saturday must again be to avoid a banana skin. In Ports favour they are on a good run of form, winning 6 and drawing 1 of their last 7 games. The aim must be to keep the run going but give full respect to our opponents. Cmon Port!
04/11/18
Ail-dm adre nos Wener / Reserves at home Friday

Bydd yr Ail-dm, a scrhaodd eu degfed buddugoliaeth yn olynol drwy guro Llangefni, adre eto nos Wener (9fed Tachwedd).
Yr ymwelwyr ir Traeth fydd Penmaenmawr Phoenix sydd yn 11eg yn y tabl ac wedi ennill 2 ou 9 gem.
Bydd y gic gyntaf am 7.30pm. Cefnogwch yr hogiau Cmon Port!

The Reserves, who made it a perfect ten last Friday, will be home again this next Friday (Nov 9th).
The visitors will be Penmaenmawr Phoenix who are in 11th place in the table with 2 wins from their 9 games.
Kick off 7.30pm. Support the lads. Cmon Port!
04/11/18
Cyfle i Noddi Gm / Sponsorship Opportunity

Mae na gyfle i noddi gm PORT v AIRBUS yn rownd gyn-derfynol Cwpan Huws Gray, ar ddydd Sadwrn, 9fed Chwefror 2019.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Dylan:rees48wesla@gmail.com

There is an opportunity to sponsor the Porthmadog v Airbus UK Broughton, Huws Gray Cup semi-final match on Saturday, 9th February 2019.
For more information contact Dylan: rees48wesla@gmail.com
02/11/18
Deg allan o ddeg! / Perfect ten for Reserves

Deg allan o ddeg ir Ail-dm yn parhau au rhediad cant y cant wrth guro Llangefni heno ar Y Traeth. Cai Henshaw arweiniodd y ffordd yn rhoi Port ar y blaen ar l 11 munud. Aeth Cai ymlaen i ddyblir fantais ac agor y ffordd am fwy o goliau wrth i Rhys Hughes a Dion Roberts wneud y sgr yn 4-0 ar yr hanner.
Yn yr ail hanner llwyddodd Llagefni i gadw Port i un gl ychwanegol gydai Math Roberts yn rhwydo cic rhydd i wneud y sgr terfynol yn 5-0.
Sylw Craig Papirnyk wrth longyfarch tm talentog Sion Eifion oedd, Pleser pur i wylio tim ifanc Porthmadog yn chwarae ... chwarae pl-droed gwych.

The Reserves made it a perfect TEN with a 5-0 defeat of Llangefni Town tonight. Cai Henshaw showed the way with a 11-minute opener and went on to double the advantage setting off a burst of scoring leading up to the interval as Rhys Hughes and Dion Roberts joined in to make it 4-0 at the interval.
In the second period Llangefni kept the young Port team to just one further goal with Math Roberts netting directly from free kick to make the final score 5-0.
Club manager Craig Papirnyk complimented Sion Eifions charges on their fine record saying, Absolute joy to watch this young Porthmadog side playing ..... playing some beautiful football.
01/11/18
Cegidfa / Guilsfield v Port: Rhagolwg / Preview

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio I Gegidfa ar gyfer gm gynghrair. Dydyr HGA ddim yn cynnig gemau hawdd ac yn sicr ni fydd Clos Mytton yn lle hawdd I gael canlyniad boddhaol. Yn dilyn canlyniadau cymysg, bellach mae Cegidfa ar rhediad da ac heb golli yn eu tair gm ddiwethaf ac wedi symud i fyny ir 7fed safle. Y Sadwrn diwethaf cawsant gm gyfartal 2-2 yn erbyn Treffynnon. Un ou sgorwyr oedd cyn flaenwr Caersws ar Derwyddon Cefn, Steve Blenkinsop, sydd wedi rhwydo 6 gwaith y tymor hwn.
Yn y gm gyfatebol y tymor diwethaf bun rhaid chwarae mewn storom o eira. siawns fod y Sadwrn cyntaf ym mis Tachwedd yn rhy fuan i ail adrodd y math yna o dywydd!! Cafwyd un o berfformiadau gorau Port yn y gm honno, yn ennill o 3-1 er waethaf chwarae efo 10 dyn am dross hanner awr. Cafwyd dwy gl gan Sion Bradley ac un gan Julian Williams.
Bydd Port yn gobeithio ymestyn eu rhediad 4 gm yn ddiguro, rhediad sydd wedi ei codi ir 3ydd safle yn y tabl. Cmon Port!!

On Saturday Port travel to Guilsfield for a league fixture. There are no easy games in the HGA and Clos Mytton is certainly not an easy place to get a result. Following a mixed bag of results and a 5-0 defeat at Airbus, the Guils are getting into their stride and two wins and a draw bring them up to 7th place in the table. Last Saturday they drew 2-2 away at Holywell with ormer Caersws and Cefn Druids striker Steve Blenkinsop on the scoresheet, bringing his total so far this season to 6 goals.
Last seasons corresponding fixture was played in a severe snowstorm something we can surely avoid on the first Saturday in November!! That proved to be one of Ports best performances of the season, gaining a 3-1 victory, despite having to play with ten men for the last 32 minutes. The goals came from Julian Williams and Sion Bradley who netted twice.
Port will be hoping to extend a 4-match unbeaten league run which has taken them up to 3rd place in the table. Cmon Port!
30/10/18
Gemaur Ail-dm mis Tachwedd / Reserves fixtures in November

Bydd yr Ail-dm yn chwarae LLANGEFNI mewn gm gynghrair ar Y Traeth nos Wener nesaf (2ail Tachwedd) Bydd y gic gyntaf am 7.30pm.
Hefyd bydd yna gm Ail-dm ar:
Nos Wener 9fed Tachwedd Port v Penmaenmawr Phoenix 7.30om.

The Reserves will be playing LLANGEFNI in a league fixture at the Traeth next Friday evening ( 2nd November). The kick off will be at 7.30pm.
There will be another home reserve fixture on:
Friday 9th November: Port v Penmaenmawr Phoenix 7.30pm.28/10/18
Bws cefnogwyr i Llanfair? / Supporters Coach to Llanfair?

Mae cefnogwyr y clwb yn gobeithio trefnu bws i Llanfair Caereinion ar gyfer y gm yn Rownd 2 Cwpan Cymru os oes yna ddiddordeb.
Cysylltwch a Dylan Ress 07900512345.

Porthmadog F C supporters are hoping to arrange a coach to the Welsh Cup R2tie against Llanfair United on Saturday 10th November if there is sufficient interest.
Please contact Dylan for more information: 07900512345.
Newyddion cyn 28/10/18
News before 28/10/18

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us