- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
30/12/18
Cyfle i Helpur Clwb / A chance to Help the Club

Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu'r clwb drwy fod yn aelod o'r "Weekly Draw Wythnosol" am 1.00 yr wythnos a siawns i ennill 100?!!
Os oes diddordeb, neu angen fwy o wybodaeth, cysylltwch Dylan ar 07900512345 neu rees48wesla@gmail.com

Would you be interested in helping the club by being a member of the Weekly Draw for 1 a week and a chance to win the weekly 100 prize?!!
If interested, or for more information, contact Dylan on 07900512345 or rees48wesla@gmail.com
30/12/18
Tynnur Tote nos Wener / Monthly Tote Draw

Bydd TOTE mis Rhagfyr yn cael ei dynnu nos WENER 4ydd IONAWR yn noson Bingo wythnosol y clwb yn Y Ganolfan (Dechra am 8yh). Rhowch gynnig arni !!!
Amlenni TOTE ar gael o SIOP PIKES, Y Ganolfan neu Clwb Cymdeithasol Clwb Pel-Droed Port.

December's monthly TOTE will be drawn next FRIDAY evening 4th JANUARY at the weekly Bingo (Eyes Down at 8pm) at Y Ganolfan. Have a go you might be lucky !!!
TOTE envelopes available from PIKES Newsagents, Y Ganolfan or Porthmadog F C Clubhouse
27/12/18
Prestatyn Town v Port: Rhagolwg / Preview

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Brestatyn, clwb sydd wedi adfywio ers i Neil Gibson gymryd yr awenau unwaith eto. Cawsom rhybudd ganddynt ar Wyl San Steffan fod pethau wedi newid ar Erddi Bastian wrth iddynt rh oi curfa o 3-0 dros eu cymdogion or Rhyl o flaen torf o 834. Hon oedd eu 3ydd buddugoliaeth yn olynol ac yn eu codi i 13eg yn y tabl. Alex Jones, Dabiel Davies ac Ian Griffiths sgoriodd y goliau, y 3 yn dod yn yr ail hanner. Ers iddo ddychwelyd ir clwb mae Griffiths wedi sgorip 9 gl.
Felly gall Port ddisgwtl sialens tipyn anoddach y tro yma na gafwyd ar Y Traeth yn l ym mis Awst pan enillodd Port o 2-0 gyda Gruff John a Joe Chaplin yn rhwydo. Bydd Port ar l colli ar Ddydd Gwyl Dan Steffan yn edrych i daro nol gyda buddugoliseth i gadwr ail safle yn y tabl. Bydd rhaid ceisio gneud unwaith eto heb Jay Gibbs sydd a 2 gem arall oi waharddiad i fynd.
O ddiddordeb, y gm yn erbyn Bangor oedd y tro cynta, y tymor hwn, i Port fethu a sgorio. Amdani ddydd Sadwrn! Cmon Port !!

On Saturday Port will travel to meet a revitalised Prestatyn Town. The north coast club gave notice on Boxing Day that things are being turned around a Bastion Gardens since Neil Gibson took to the helm again. The 3-0 drubbing of an in-form Rhyl team represents a 3rd straight win for Neil Gibsons team, lifting them to 12th place in the table. The game at Rhyl attracted a crowd of 834 with Alex Jones, Daniel Davies and Ian Griffiths netting the second half goals. Grifiths has now scored 9 league goals since his return to Bastion Gardens.
Port can expect a far sterner test on Saurday than that provided by Prestatyn at the Traeth back in August. On that occasion Port won by 2-0 with Gruff John and Joe Chaplin scoring the goals. Port beaten in the league on Boxing Day, for the first time since late September will be looking to bounce back with a win to retain their 2nd placed spot in the table. Port will again be without central midfielder Jay Gibbs, who has two more games of his suspension to sit out.
Of interest, the game against Bangor was the first time this season that they have failed to find the net. Go for it Saturday! Cmon Port!!
24/12/18
PARCIO ar WYL SAN STEFFAN / BOXING DAY PARKING

Gan ein bod yn disgwyl torf sylweddol ar gyfer y gm ddarbi gyda Bangor, atgoffir cefnogwyr fod pob maes parcio yn Porthmadog yn RHAD ac am DDIM ar Wyl San Steffan.
Bydd hyn yn cynnwys prif faes parcior dre, wrth ymyl siop Wilko. Or fan honno gellir cerdded i lawr Heol yr Wyddfa, o dan Pont y Ffordd Osgoi a chyrraedd Y Traeth mewn dim o dro.
Er fod parcio ar gael ar Y Traeth, gallai dewis un o feysydd y dre fod o gymorth ichi osgoi unrhyw drafferthion traffig posib.
Dewch yn fuan!!

As we are anticipating a large crowd for the local derby with Bangor City, we remind supporters that all the car parks in Porthmadog are FREE on Boxing Day.
That includes he main town car park near Wilkos Store. From here it is only a short stroll down Snowdon Street, under the By-pass Bridge to reach the Traeth.
Though here is parking available at the Traeth this alternate parking option could well help supporters to avoid potential congestion.
Come early!!
21/12/18
Port v Bangor: Rhagolwg / Preview

Noddwr / Match Sponsor: R J Williams Honda, Talsarnau

Ers y tro diwetha ir ddau gyfarfod yn l ym mis Awst, bu edrych mlaen garw gan gefnogwyr ir gm hon.Bydd y gm ar Wyl San Steffan yn un rhnwg ddau glwb sydd ar rhediad Cynghrair arbennig o dda. Ers colli i Airbus, y clwb ar y brig, mae Bangor wedi ennill 6 ou 7 gm cynghrair ac yr unig gem iddynt golli yn dod yn erbyn Y Rhyl ar y Belle Vue.
Mae rhediad diweddar Port hefyd yn ymestyn yn l iw gm, ym mis Medi, yn erbyn Airbus ac ers hynny maent yn ddiguro yn y gynghrair gan ennill 7 gm gyda un yn gyfartal.
Yn ddiweddar mae Alex Darlington wedi bod ar dn i Fangor ac ar frig rhestr sgorior HGA gyda 12 gl. Yn y gm ddiwetha rhwydodd 4 or 5 gl yn erbyn Treffynnon. Bydd yn rhoi prawf ar amddiffyn cadarn Port, sydd record wych, gyda dim ond un gl iw herbyn yn y 5 gm gynghrair ddiwethaf.
Maer cyfan yn ein paratoi at frwydr go iawn ac, i ychwangu ychydig fwy o sbeis ir achlysur, fydd hon yn gm rhwng yr 2ail ar 4ydd yn y tabl ac fe gofiwch hefyd i Port gipior 3 phwynt yn Nantpoth!
Ers ir ddau glwb gyfarfod or blaen bu newid rheolwr ar Nantporth gydar profiadol Gary Taylor Fletcher yn cymryd drosodd wrth Craig Harrison. Yn ymuno fel is-rheolwr mae Alan Morgan.
Ir Traeth bydd pob ffordd yn arwain pnawn Mawrth!! Dewch yno!! Cmon Por!!

Since the last meeting between the two clubs back in August, supporters have looked forward to the re-match. The Boxing Day clash will be a contest between two of he HGAs form sides. Both clubs have been on strong runs. Since going down to league pacesetters Airbus. Bangor have won 6 out of 7 with the other loss coming at the Belle Vue.
Ports run also extends back to a September defeat to Airbus since when they are on an unbeaten league run of 8 games which includes 7 wins and the draw at Conwy.
In form Bangor forward, Alex Darlington, heads the HGA goalscorers with 12 goals.and, last time out against Holywell Town, he netted 4 of the 5 goals. He will provide a stiff test for the Port defence whcih has an excellent record, conceding just once in he last 5 games.
All of this sets up a battle royal on Boxing Day. The fact that Port won at Nantporth will add further bite to his encounter.between the 2nd and 4h in he table.
Since the clubs last met there has been a change of manager at Nantporh with the highly experiemced Gary Taylor Fletcher taking over and has been joined by Alan Morgan as his assistant.
All roads will lead to the Traeth on Boxing Day!! Be there!! Cmon Port!!
20/12/18
Darbi Ddolig 2009 / The 2009 Christmas Derby

Ar Ddydd Gwyl San Steffan bydd Port yn croesawu Bangor Ir Traeth. Dymar tro cynta Ir ddau gyfarfod dros y Dolig ers 2009. Chwaraewyd y gm honno ar ddydd Sul y 27ain Rhagfyr ar Ffordd Ffarar, a coffa da am yr eicon o gae Y canlyniad oedd buddugoliaeth o 2-0 i Fangor. Jamie Reed rhwydodd y ddwy gl, gydar ail yn dod yn y munud ola.
Ich atgoffa dymar ddau dm ar y diwrnod:
Porthmadog: Richard Morgan, Euron Roberts, Mike Foster (Jack Jones 81'), Ryan Davies, John Keegan, Gareth Parry, Dan Pyrs, Ceri James (Marc Gornall 63), Mike Thompson (Marc Evans 46'), Aden Shannon, Chris Jones.Eilyddion heb eu defnyddio: Dylan Williams, Meilir Ellis (gk ).
Bangor: Paul Smith, Swanick (Clive Williams 50'), Chris Roberts, Michael Johnson, Brewerton, Morley, Reed, Hoy (Garside 46'), Sharp, Stott, Sion Edwards (Marc Limbert 65'). Subs not used: Mark Smyth, John Owen.
Bydd yna ddau a chwaraeodd yn y gm honno yng ngharfan Port dydd Mawrth. Un wedi newid clwb -Sion Edwards- ac un sydd wedi ail ddarganfod ei hun fel amddiffynwr canol Ceri James.
Y dorf yn 2009 oedd 678. Medrwn ni guro hyn ddydd Mawrh?

On Boxing Day Port will take on Bangor City at the Traeth. This will be the first time the two clubs have met for a Christmas Derby fixture since 2009. That game was played on the fondly remembered Farrar Road Ground on Sunday the 27th December, rather than on the Boxing Day. The game resulted in a 2-0 win for the home team with Jamie Reed scoring both goals with the 2nd coming in the final minute of the game.
For the record the teams on that day were:
Porthmadog: Richard Morgan, Euron Roberts, Mike Foster (Jack Jones 81'), Ryan Davies, John Keegan, Gareth Parry, Dan Pyrs, Ceri James (Marc Gornall 63), Mike Thompson (Marc Evans 46'), Aden Shannon, Chris Jones. Subs not used: Dylan Williams, Meilir Ellis (gk ).
Bangor: Paul Smith, Swanick (Clive Williams 50'), Chris Roberts, Michael Johnson, Brewerton, Morley, Reed, Hoy Garside 46'), Sharp, Stott, Sion Edwards (Marc Limbert 65'). Subs not used: Mark Smyth, John Owen.
There are two survivors of that day 9 years ago, one having changed clubs -Sion Edwards- and the other -Ceri James- having re-invented himself as a central defender.
The attendance on he day was 678. Can we top that on Tuesday?
19/12/18
Diolch Huw! / Thanks Huw!

Derbyniodd y Clwb anrheg Nadolig buan yn ddiweddar pan wnaeth un oi gyn chwaraewyr a mab or dref yrru cyfraniad sylweddol pedwar ffigwr i chwyddor coffrau. Siec doleri a dderbyniwyd oddiwrth Huw John Williams, gynt o Heol Fadog ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn Kansas City yn yr Unol Daliaethau ers rhai blynyddoedd. Bu Huw yn trefnu ysgolion pl-droed uchelgeisiol yn ardal Kansas ers degawdau.
Trwy cyd ddigwyddiad fe chwaraeodd gyda Port a Dinas Bangor pan yn chwaraewr ifanc dawnus yn ogystal a bod yn gapten ar dim pl-droed o dan 18 Ysgolion Cymru. Bron sicr mai Port gaiff ei gefnogaeth ar ddydd San Steffan!
Gwyliwch allan am y safle we ac un o raglenni gemau mis Ionawr am fwy o wybodaeth am hanes a chefndir Huw ynghyd a datblygiad ei fenter pl-droed llwyddiannus yn yr Unol Daliaethau.
Tad Huw, wrth gwrs, yw Robin Williams, eto yn gyn chwaraewr or Clwb ac un or cefnogwyr mwyaf selog sydd gennym.

The Club received an early Christmas present in the form of a four figure dollar cheque from the USA recently. It was a donation from former player and lad from Port. Huw John Williams who was born and raised in Heol Fadog. For several years Huw has resided in Kansas City and has been involved in running ambitious soccer schools and camps in that area and beyond.
By coincidence Huw played, in his younger days, for both Port and Bangor City as well as captaining the Welsh Schools Under 18s team. We have a feeling, however, that he will be backing Port on Boxing Day!
Look out for our website and one of Januarys match programmes for more detailed information about Huws background and how he managed to become one of the most successful soccer schools and camps entrepreneur in the USA.
Huws father, Robin Williams of Heol Fadog is also, of course, a former player from the late 1950s and is still one of our most enthusiastic supporters.
17/12/18
Atgoffa Cwsmeriaid y Siop Arlein / Reminder to Online customers

Atgoffir ein cwsmeriaid arlein na fydd yn bosib ymateb i archebion tan DDYDD IAU, 3ydd Ionawr. Or dyddiad hwn bydd Rose a Nigel yn hapus i roi y gwasanaeth areferol.
Diolch am eich cefnogaeth yn ystod 2018 a dymunwn NADOLIG LLAWEN ie cwsmeriaid i gyd.

Online customers are reminded that further orders CANNOT be processed until THURSDAY, JANUARY 3rd when Rose and Nigel will be pleased to resume normal service.
We thank you for your support in 2018 and wish all our customers a HAPPY CHRISTMAS.
15/12/18
Ennill yn Llanbr / Res win at Llanberis.

Mewn tywydd drwg iawn, llwyddodd yr Ail-dm gynal eu safle ar frig y Gynghrair, gyda buddugoliaeth dda o 3-2 dros Llanberis sydd yn yr ail safle,. Maer fantais ar y brig yn 10 pwynt.
Rhwydodd Arwyn Jones ac Aled Williams yn yr hanner cynta a daeth y gl a sicrhaodd y 3 pwynt ar 83 munud gyda Reece Evans yn sgorio.
Canmoliaeth Ir hogia am wneud hyn heb 3 ou carfan arferol a oedd ar ddyletswydd gydar tm cynta.

In very difficult conditions the Reserves consolidated their position on top of the Reserve League with a excellent 3-2 win over 2nd placed Llanberis. This extends their lead to 10 points.
Arwyn Jones and Aled Williams netted for Port in the 1st half and then with the score on 2-2 Reece Evans scored the winner on 83 minutes.
The win was achieved without the services of three regulars who were on 1st team duty bolstering a depleted squad.
14/12/18
Ail-dm yn Llanbr / Reserves v Llanberis

Bydd yr Ail-dm oddi cartref yn Llanberis pnawn fory (Sadwrn).Pob lwc.
Bydd y gic gynta am 2 or gloch. Cmon Port!

The Reserves travel to Llanberis for a league fixture tomorrow (Saturday).
Kick off 2pm Cmon Port!
13/12/18
Llanrhaeadr v Port: Rhagolwg / Preview

Iw chwarae yn / to be played @LLANSANTFFRAID-YM-MECHAIN (Post Code: SY22 6AE)

Yn dilyn y frwydr epig ar Y Maes Awyr y Sadwrn diwethaf, bydd Port yn dychwelyd at y gemau bara menyn y penwythnos hwn. Taith i'r Dreflan yn Llansantffraid, cartre dros dro Llanrhaeadr-ym-Mochnant sy'n aros. Y tro diwethaf inni ymweld r cae hwn oedd i chwarae TNS.!!
Bydd camp y Sadwrn diwethaf, yn dal Airbus dros gyfnod o ddwy awr, ond yn ychwanegu at hyder y garfan wrth wynebur sialensau syn dod.
Mae Llanrhaeadr yn 8fed yn y tabl, yr ucha or tri a enillodd ddyrchafiad llynedd. Wrth inni agosu at yr hanner ffordd yn y tymor maent yn glir o'r tri gwaelod ac yn anelu i symud yn uwch. Mae ei record ddiweddar yn gymysg, yn ennill dwy a cholli tair. Collwyd yn drwm yn erbyn Bangor a hefyd y gm ddiwethaf yn Prestatyn.
Mae Port wedi ennill eu 4 gm gynghrair ddiwethaf ac yn chwilio am y 5ed Cmon Port!!

Following an epic contest at the Airfield last Saturday, Port are back in league action this weekend, travelling to Llanrhaeadr-ym-Mochnants temporary home at the Treflan, Llansantffraid, a ground we have not visited since It stopped being TNSs home ground.
Last Saturdays performance, holding Airbus in a two-hour marathon can only increase confidence for the league challenges ahead.
Llanrhaeadr are in 8th place in the table, the highest of the three promoted clubs. As we near the halfway mark in the season, the mid-Wales club are well clear of the relegation places and able to aim higher and make further progress. Their recent record shows two wins and three defeats in their last 5 fixtures. But those defeats include a 9-0 loss at Nantporth and, last time out 5-2 at Prestatyn.
Port are on a run of 4 straight league victories and will travel looking for their 5th ..! Cmon Port!!
12/12/18
Yn angen: Cyfarwyddwr Academi / Club looking to appoint Academi Director

RYDYM ANGEN
CYFARWYDDWR YR ACADEMI

I fod yn gyfrifol am redeg ein academi sydd yn cynnwys timau yn yr oedran canlynol o dan 10, 11, 12, 14 a 16 oed. Mae hefyd dim genod o dan 12 oed sydd yn chwarae yng Nghyngrair Gogledd Cymru.
Byddai deilydd Trwydded A yn ddelfrydol ond fe allwn gysidro deilydd trwydded B sydd ai bryd ar sicrhau cymwyster A. Cysylltwch a Rob Bennett, Ysgrifennydd Cyffredinol ar obcounty@aol.com neu 07773488163
Mae Academi Clwb Peldroed Porthmadog am ymestyn ei dim o hyfforddwyr gan apwyntio 2 berson or newydd. Dyma gyfle cyffrous i ymuno a thim o hyfforddwyr ymroddedig. Yr anghenion
Bod ar gael pob nos Lun ar gyfer sesiynau hyfforddi
Arolygu gemau timaur Academi, cartref ac i ffwrdd, au cynhelir fel arfer ar ddydd Sul
Cymwysterau hyfforddwyr gyda thrwydded C neu yn gweithio tuag at sicrhau y cymwyster. Rydym yn barod hefyd i ystyried ymgeiswyr brwdfrydig sydd au pryd ar sicrhau cymwysterau priodol a dilyn gyrfa leol yn y maes hyfforddi.
Bydd angen ymrwymo ir archwiliadau cefndir angenrheidiol cyn cychwyn ar y swydd Cysylltwch a Rob Bennett, Ysgrifennydd Cyffredinol ar obcounty@aol.com neu 0777348816

WE ARE LOOKING FOR AN
ACADEMY DIRECTOR

Who will be responsible for running our Academy that runs teams under the ages of 10, 11, 12, 14 and 16 level. We also have an Under 12s girls team that plays in the North Wales Girls League.
Ideally the appointed candidate should have an A Licence but we can consider a person who has achieved a B Licence and is eager to achieve his/her A qualification Contact Rob Bennett, General Secretary at obcounty@aol.com or 07773488163
Porthmadog FC is looking to increase its number of qualified coaches and is looking for at least 2 new members to join our Young Players Academy. This is an exciting opportunity to join a team of committed coaches. You will
Have to be available every Monday night to undertake training session
Oversee the Academy games, home and away, that are usually played on Sundays
Qualifications a coach who has achieved a C Licence or is working towards achieving it. We are also ready to appoint enthusiastic candidates who want to develop a career as a coach.
Before embarking on the post the necessary background checks will have to be undertaken Contact Rob Bennett, General Secretary at obcounty@aol.com or 0777348816
10/12/18
DYDDIADAUR SIOP dros DOLIG / CLUB SHOP CHRISTMAS DATES

Dylai cwsmeriaid Siop y Clwb nodi fod y Siop ar y Wefan ynghau i archebion dros y we o SADWRN 15 RHAGFYR tan ddydd IAU 3ydd IONAWR.
Bydd rheolwyr y Siop, Nigel a Rose, yn cymryd gwyliau haeddiannol.
Os gwelwch yn dda gyrrwch eich archebion NADOLIG cyn y dyddiad hwn. Diolch yn fawr.

Club Shop customers need to note that the Shop on he Website will be closed for internet orders from SATURDAY15th DECEMBER until THURSDAY 3rd JANUARY 2019.
Shop managers Nigel and Rose will be taking a deserved holiday.
Please get any CHRISTMAS ORDERS in before this date. Thank you.
10/12/18
Ryan i CPD Bodedern / Ryan to Bodedern FC

Mae Ryan Taylor wedi penderfynu ymuno chlwb Bodedern.
Er ei fod wedi creu dipyn o argraff ers ymuno yn yr haf nid yw wedi sicrhau lle hollol rheolaidd yn y tm.
Dywedodd Craig am y penderfyniad, Yn ddiweddar mae Ryan wedi stryglo i dorri fewn ir tm ac maen awyddus i chwaraen rheolaidd. Maer garfan yn un gystadleuol maen sialens bob amser i gadw pawb yn hapus er waetha ein bod ar rhediad mor dda.
Mae Ryan yn chwaraewr da a gonest ac roeddwn wedi gobeitio ei weld yn aros yn hirach ond nid dynar sefyllfa ac rwyn dymunon dda iddo am weddill y tymor.
Dymunar clwb ddiolch i Ryan gan ddymunon dda iddo at y dyfodol.

Ryan Taylor has made the decision to join Bodedern FC
Despite making a very good impression since joining Port in the summer, he has not gained a regular spot in the team.
Craig Papirnyk commented on the decision saying, Ryan has struggled recently to break into the side and he wants to play more football. We have a very competitive squad and it will always be a challenge to keep everyone happy even when we are on a great run.
Ryan is a good , honest lad and Id hoped hed stay with us longer but it isnt to be and Id like to wish him well for the remainder of the season.
The club thanks Ryan and wishes him the best of luck in the future.
09/12/18
Craig ydy Rheolwr y Mis / Craig is Manager of the Month

Llongyfarchiadau ir rheolwr Craig Papirnyk sydd wedii enwi yn Rheolwr y Mis am Hydref/ Tachwedd. Prin fod hyn yn syndod i neb o ystyried y canlyniadau a gafwyd dros y cyfnod.
Yn ystod y cyfnod o ddau fis arweiniodd Port ir ail safle yn y tabl. Dros y cyfnod hefyd cafwyd rhediad o 7 gm ddi-guro, yn ennill 6 gyda un gm yn gyfartal.
Cafwyd buddugoliaethau cynghrair dros Rhuthun, Cegidfa a Gresffordd.
Yn ogystal roedd yna fuddugoliaethau Cwpan Cymru oddi cartref yn Pwllheli a Llanfair Caereinion ac yng Nghwpan Huws Gray, ar Y Traeth, dros Conwy.
Yn ddigon eironig y tim i sicrhau gem gynghrair gyfartal oedd Conwy ond, ers hynny, collodd eu rheolwr Gareth Thomas ei swydd ar Y Morfa.
Mewn 5 or 7 gem cadwodd Port lechen ln. Record arbennig felly. Dal ati Craig! Cmon Port!!

Highslide JS
Paps - Rheolwr y Mis / Manager of the Month

Congratulations to our manager Craig Papirnyk who has been named Manager of the Month for October/ November. This is hardly a surprise given the outstanding results achieved over that period.
During the two-month period he has led Port to second place in the HGA table. In that time, they have remained unbeaten, playing a total of 7 games winning 6 with one a draw.
League wins have been gained over Ruthin Town, Guilsfield and Gresford Athletic.
Welsh Cup victories have come away at Pwllheli and Llanfair United together with a Huws Gray Cup win over Conwy Borough.
The only team to hold Port, in a league fixture, was Conwy Borough and ironically their manager Gareth Thomas has been relieved of his duties at the Morfa!
Of the 7 games played 5 have seen Port keep clean sheets. All in all, a quite outstanding record, keep it going Craig! Cmon Port!!
07/12/18
Ail-dm yn gyfartal / Reserves held to a draw

Yn dilyn rhediad o 12 buddugoliaeth yn olynol, cyfartal oedd y canlyniad heno rhwng cynta ar ail yn y tabl. Gorffennodd y gm yn ddi-sgr rhwng Port a Dinbych, sydd yn dipyn o syndod wrth ystyried fod y ddau glwb wedi rhwydo 95 o goliau rhyngddynt yn y gynghrair y tymor hwn.
Chwaraewyd y gm mewn gwynt heriol. Maer canlyniad yn gadael Port yn dal 9 pwynt ar y blaen ar l 13 o gemau.
Meddai Sion Eifion ar y diwedd, Gm dda iawn ar Y Traeth heno. Y canlyniad yn un teg gyda dau dm yn anelu i chwarae yn y dull cywir.

Following a run of 12 straight wins the Reserves were held to a draw at the Traeth tonight in a game between the leagues top two. Port and Denbigh Town played out a goalless draw, which was surprising, given that these two clubs have, between them, scored 95 league goals this season.
The game was played in challenging windy conditions. The result leaves Port still with a 9-point lead with 13 games played.
Sion Eifion commented at the end, Really good game down the Traeth tonight! Fair result with two good teams looking to play the right way!
07/12/18
Dewi i Lanerchymedd / Dewi signs for Llanerchymedd

Mae Dewi Thomas, yr amddiffynwr a ymunodd Port dros yr haf, wedi aewyddo i CPD Llanerchymedd.
Eglurodd Craig y sefyllfa fel hyn, Yn ddiweddar mae Dewi, a gafodd drafferth efoi ffr ers tipyn, wedi cael chwistrelliad cortisn at ddau asgwrn syn cyffwrdd.
Maen aros am lawdriniaeth ond gall chwarae eto rwan. Bydd Dewi yn cael amser ar y cae gyda chlwb lleol. Maen awyddus iawn i chwarae eto ac, wrth symud lawr lefel neu ddwy, caiff y cyfle i wneud hyn a gwella ei ffitrwydd.
Ychwanegodd Craig, Maen hogyn ardderchog ac os aiff y cyfan yn iawn rwyn gobeithio ei weld yn l gyda Port yn fuan.

Dewi Thomas, who joined Port in the summer from Holyhead, has signed for Llanerchymedd FC.
Craig Papirnyk gave the background to the decision, Dewi has recently received a cortisone injection on his ankle which hes struggled with for some time as two bones have been rubbing together.
He is awaiting an operation for this, but is able to play again now. Dewi will go and get minutes locally and see how his ankle holds out. Hes in desperate need to get back playing and with dropping a few level, he will get the opportunity to do this as well as improve his fitness.
Added Craig, Hes a great lad and all being well I hope to see him at Port again in the near future.
06/12/18
Cwpan Cymru Rownd 3 / Up for the Cup!!

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Frychdyn ar gyfer 3edd Rownd Cwpan JD Cymru. Does dim angen dweud y bydd hon yn gm anodd yn erbyn y tm ar frig yr HGA. Mae gan Airbus record anhygoel eleni; yn ennill bob un ou 14 gm gynghrair sydd yn rhoi mantais o 13 pwynt iddynt dros Port sydd rwan yn yr ail safle; yn ennill eu dwy gm Cwpan Cymru a dwy gm yng Nghwpan Huws Gray. Yr unig glwb iw curo ydy Cei Conna, y clwb ar frig Uwch Gynghrair Cymru a hynny yn Cwpan Nathaniel MG.
Bydd yn bendant yn dalcen caled felly, ond mae Port hefyd ar rhediad arbennig, gydar hyder yn uchel yn y garfan. Maer clwb ar rhediad 10 gm ddi-guro ( ennill 9 cyfartal 1) a hynny mewn gemau cynghrair a chwpan. Yn wir y tro diwetha iddynt golli oedd yn erbyn Airbus ar Y Traeth o 2-1 gydar gl holl-bwysig yn cyrraedd 10 munud or diwedd. Cafwyd y newyddion mwyaf cadarnhaol diweddar wrth i Julian Williams ddychwelyd, gan sgorio ddwywath yn erbyn Treffynnon.
Gm i dynnu dwr or dannedd, rhwng 1af ac 2ail yn yr HGA. Cmon Port!!

On Saturday Port will travel to Broughton for a 3rd Round JD Welsh Cup tie. There is little need to emphasise that this is a really difficult game against the runaway leaders of the HGA. Airbus have a magnificent record this season; winning all 14 league fixtures giving them a 13-point margin over Port who now lie in 2nd spot; they have won two Welsh Cup matches and two Huws Gray Cup ties. Their only defeat came against Connahs Quay, the WPL leaders, in the Nathaniel MG Cup.
This will be a very tough nut to crack for Port but they are also on an excellent run of form with confidence high within the squad. Port are on an unbeaten run of 10 league and cup games (winning 9 and 1 draw). In fact, their last defeat came, in a close contest at the Traeth, against Saturdays opponents. Airbus were 2-1 winners with the all-important score coming 10 minutes from time. The most positive news for Port was the return of Julian Williams and scoring twice against Holywell Town.
This is a game to savour, between 1st and 2nd in the HGA table. Cmon Port!!
04/12/18
Ail-dm adra nos Wener / Reserves home Friday

Gm rhwng Cynta ac Ail fydd ar Y Traeth nos Wener wrth ir Al-dm groesawu Dinbych. Bydd Port yn edrych i ychwanegu at eu rhediad o 12 buddugoliaeth yn olynol yn y gynghrair ond, gan ddisgwyl dipyn o sialens, wrth geisio gynyddur fantais o 9 pwynt ar y brig.
Pan gyfarfur ddau ar y Maes Canol Dre yn Dinbych, roedd yn fuddugoliaeth o 3-1 i Port gyda Rhys Hughes, Sion Parry a Cai Henshaw yn sgorio.
Cic gynta am 7.30pm.

It will be 1st v 2nd on Friday when the Reserves take on Denbigh Town at thr Traeth. They will be looking to maintain their 12 match winning run in the Welsh Alliance Reserve League but will expect a strong challenge as they seek to increase their 9 point advanrage at the top of the table.
When the two clubs met at Central Park Denbigh it ended in a 3-1 win for Port with Rhys hughes, Sion Parry amd Cai Henshaw on the scoresheet.
Kick off 7.30pm.
03/12/18
Golwg ar y Goliau / Take a look at the Goals

Cafodd cefnogwyr Port wledd o goliau or safon uchaf pnawn Sadwrn ar Y Traeth, yn y gem gyda Treffynnon.
Roedd Julian Williams yn cychwyn gm am y tro cyntaf ers tri mis gann ddangos yr ymateb cyflym yn y blwch 6 llathen sydd wedi bod ar goll ac yn rhoi y diweddglo haeddiannoli groesdiadau celfydd Sion Edwards.
Yn hwyr yn yr ail hanner, i sicrhaur 3 phwynt, cafwyd goliau cofiadwy gan Shaun Cavanagh a Jay Gibbs.
Os nad oeddech ar Y Traeth neu am gymryd golwg arall arnynt; dyma fideo Tu l ir Gl Dylan Elis o'r fuddugoliaeth yn erbyn Treffynnon ac mae mwy o fideos ardderchog ar Sianel YouTube swyddogol y clwb.Supporters were treated to four top quality goals in last Saturdays home meeting with Holywell Town.
Julian Williams, making his first start for three months, showed exactly how we have been missing his quick reactions in the 6-yard box giving Sion Edwards crosses the kind of finishing touches they deserve.
Late on in the second half, to clinch the victory, Shaun Cavanagh and Jay Gibbs showed their quality with two memorable finishes. If you missed Saturdays game or would like to take another look; above is Dylan Elis' 'Behind the Goal' from the victory against Holywell and there are many more excellent videos on the clubs official YouTube channel

01/12/18
Rhediad yr Ail-dm yn parhau / Reserves run goes on

Roedd Sion Parry yn taror targed unwaith eto heddiw, wrth ir Ail-dm sgorio 10 wrth guro bae Cinmel o 10-1.
Rhwydodd Sion 4 gwaith wrth i Port ennill eu gm Gwpan nos Wener ddiwethafac heddiw aeth un yn well a rhwydo 5 (Ia pump!). Erbyn hyn mae ei gyfanswm am y tymor mewn gemau cynghrair a chwpan wedi cyrraedd 28!
Yn ogystal rhwydodd Rhys Hughes ddwywaith a hefyd gl yr un gan Jack Davies, Sol Kempster a Ben Williams. Gwych hogia.
Maer fuddugoliaeth yn ymestyn eu mantais i 9 pwynt au rhediad cant y cant i 13 gm. Bydd Port yn croesawu Dinbych ir Traeth nos Wener nesaf, Rhagfyr 7fed, am gem rhwng 1af ac 2ail yn y tabl. 7.30pm.

Sion Parry struck again for the Reserves today at Kinmel Bay as they ran up another big score securing a 10-1 win.
Sion, who scored 4 in a cup tie last Friday, followed up today with another 5 (yes five!) to take his league and cup easons total to 28 goals.
Rhys Hughes was also on target with two goals, while Jack Davies, Sol Kempster and Ben Williams all scored one each.
This win stretches their run of straight league wins to 13 and puts them 9 pts ahead of second placed Denbigh Town. The two clubs will be meeting at the Traeth next Friday, December 7th at 7.30pm.
30/11/18
Tote mis Tachwedd / November Tote

Y rhifau lwcus yn TOTE mis Tachwedd oedd 17 a 4. Roedd 3 enillydd (iw gadarnhau) yn rhannu gwobr o 610.02. Llongyfarchiadau i E. Michelmore, Porthmadog, Pam Roberts, Pwllheli, a Carys Jones, Porthmadog.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 7fed o fis Rhagfyr. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael eu tynnu yn sesiwn Bingo nesaf Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Siop Pikes, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the NovemberTOTE were 17 and 4. There were 3 winners (to be confirmed) sharing a prize of 610.02 Congratulations to E. Michelmore, Porthmadog, Pam Roberts, Pwllheli, a Carys Jones, Porthmadog.
Any claims must be made by 8pm on Friday, 7th December. The next Tote will be drawn at the next monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Pikes Newsagents, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345
29/11/18
Port v Treffynnon / Holywell: Rhagolwg / Preview

Noddwr / Match Sponsor: Grey Slate and Stone

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Treffynnon ir Traeth ar gyfer gm gynghrair. Sioe funud olaf cafwyd yn Gresffordd ond yn ddigon i ennill y 3 phwynt au cadw yn tri uchar tabl. Roedd yna ddigon o agweddau cadarnhaol ir perfformiad yn Gresffordd. Roedd yn dda croesawu Julian Wiliams yn l ai weld yn siarp ac hyderus yn ystod ei hanner awr ar y cae; Shaun Cavanagh yn rhwydo ei 7fed gl or tymor ar amddiffyn yn cadw llechen ln unwaith eto.
Y Sadwrn diwethaf colli o 3-0 yn erbyn Airbus, y clwb sydd wedi dominyddur gyngrair, oedd hanes Treffynnon. Ar hyn o bryd maent yn 14eg yn y tabl, sefyllfa anarferol iawn ir clwb. Mae ei record dros y 5 gm ddiwetha yn dangos un buddugoliaeth ac un gm gyfartal. Maer clwb yn dal i ddiodde o gychwyn gwael ond gyda John Haseldin yn l yn rheolwr ac un neu ddau o gyn chwaraewr yn l hefyd, medrwn ddisgwyl iddynt ddringor tabl.
Bu y gemau ar Y Traeth rhwng y ddau glwb, yn ystod y tymhorau diweddar, yn rhai agos efo ychydig iawn o goliau. Y tymor diwethaf cyfartal 1-1 oedd hi ac yn y ddau dymor blaenorol 1-0 i Port gyda goliau Rob Evans a Sion Parry yn sicrhaur pwyntiau.
Medrwn ddisgwyl gm agos, galed eto ddydd Sadwrn. Cmon Port!!

On Saturday Port will welcome Holywell Town to the Traeth for a league fixture. Last weekends late, late show gave them the 3pts which kept them in the top three in the HGA table. There were plenty of positives from the visit to Gresford, with the return of Julian Williams following several weeks out and, in the half hour he had on the pitch, looking sharp and ready to boost the attack, Shaun Cavanagh scoring his 7th goal of the season and the defence keeping another clean sheet.
Last Saturday Holywell suffered a 3-0 home defeat to the all-conquering league leaders Airbus. At present the Wellmen are in the unusually low league position of 14th. Their recent record shows one win in the last five games. They are still suffering from a poor start to the season but with John Haseldins return as manager together with several former players we can expect the Flintshire club to climb the table.
Games at the Traeth between the two clubs have been tight affairs in recent seasons with very few goals. Last season it was a 1-1 draw and in both previous seasons 1-0 wins for Port with goals from Rob Evans and Sion Parry giving them the points.
We can expect Saturdays clash to be another tough close contest. Cmon Port!!
Newyddion cyn 29/11/18
News before 29/11/18

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us