Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
06/10/06
Cwpan Loosemore y diweddaraf / Loosemore Cup update

LoosemoreEr y golled siomedig yn erbyn Bangor yn ystod yr wythnos, fe all Porthmadog gyrraedd y rownd nesaf ond iddynt guro Caernarfon ar yr Ofal ar 18 Hydref ac i Fangor fethu curo Rhyl ar yr un noson. Er eu bod wedi llithro ir safle gwaelod, mae ganddynt wahaniaeth goliau gwell. Mae Y Rhyl eisoes wedi sicrhau eu lle yn y rownd nesaf fel enillwyr y grŵp.

GRWP A
Y Rhyl 10pt (GG 6)
Bangor 7pt (GG -2)
Caernarfon 6pt (GG -4)
Porthmadog 5pt (GG 0)

Despite the disappointing defeat against Bangor this week, Porthmadog can still qualify for the knock-out stage if they win at the Oval against Caernarfon on October 18th and Bangor also fail to beat Rhyl. Though they have slipped to the bottom of the group, Porthmadog have a better goal difference. Rhyl have already ensured their place in the next round as group winners.

GROUP A
Rhyl 10pt (GD 6)
Bangor City 7pt (GD -2)
Caernarfon Town 6pt (GD -4)
Porthmadog 5pt (GD 0)

06/10/06
Ail Dm ym mis Medi / Reserves in September

Chwaraewyd pedair gm yn ystod mis Medi, tair o gemau cynghrair ac un gm gwpan sef Cwpan Iau Arfordir y Gogledd. Cafwyd dwy fuddugoliaeth dda yn y gynghrair gydag un golled wael yn y canol. Curwyd Dyffryn Nantlle, y tm ar ben y gynghrair, 2-1. Hwn oedd y tro cyntaf ir tm o Benygroes golli y tymor hwn. Sgoriodd Mark Cook gl gynnar i Borthmadog a sicrhaodd gl wych o 30 llath gan Ywain Gwynedd y fuddugoliaeth. Dilynwyd hyn gyda perfformiad siomedig yn Amlwch gydag absenoldeb golwr rheolaidd yn rhannol i gyfri am y golled o 5-0. Cafwyd dipyn gwell perfformiad yn l ar Y Traeth yn erbyn Bermo gyda Port yn llawn haeddur fuddugoliaeth o 4-1. Dangoswyd y problemau gyda dyfarnwyr sydd yn bodoli yng Nghynghrair Gwynedd yn y gm hon. Ni ymddangosodd y dyfarnwr ac, o ganlyniad, ni gychwynnodd y gm tan wyth or gloch. Yn y gm gwpan, croesawyd ail dm Blaenau Ffestiniog gyda Porthmadog yn sicrhau lle yn y rownd nesaf gyda buddugoliaeth o 5-3. Roedd pump sgoriwr gwahanol Mark Cook, Geraint Mitchell, Steve Jones, Iestyn Woolway a Mark Bridge. Yn ystod y mis, ymddangosodd dau o hogiaur ail dm ir tm cyntaf sef Iwan Williams a Mark Cook gyda Mark yn sgorio ei gl gyntaf ir tm cyntaf yn erbyn Bangor.

The reserves have played four matches during September, three league games followed by a NWC Junior Cup tie. The league games resulted in two good wins against Nantlle Vale and Barmouth and Dyffryn and, in between, a heavy defeat at Amlwch. The 2-1 defeat of league leaders Nantlle was the first loss suffered by the Penygroes club during the season. An early goal by Mark Cook was followed by Ywain Gwynedds winner -a 30yard supershot. This was followed by a disappointing away performance at Amlwch with the lack of a regular keeper being a major factor in the 5-0 drubbing. They however regained their form for the visit of Barmouth to the Traeth running out worthy winners by a 4-1 margin. This game highlighted the Gwynedd Leagues refereeing problems when the scheduled official did not put in an appearance. By the time a replacement official was found the game, which was due to commence at 6.30 pm, eventually started at 8pm! In the Junior Cup tie, Porthmadog entertained Blaenau Ffestiniog Reserves gaining entry to the next round thanks to a 5-3 victory. There were five different scorers- Mark Cook, Geraint Mitchell, Steve Jones, Iestyn Woolway and Mark Bridge. This month also, two reserve team players have given creditable performances for the first team Iwan Williams and Mark Cook with Mark scoring his first senior goal against Bangor City.
01/10/06
Hatrick i Caughter!! / Caughter hatrick!!

Maen bosib mai dwy gol a sgoriodd Gareth Caughter yn y gwpan yn erbyn Prestatyn, ond gydai fuddugoliaeth gynharach yn y golff, fe gafodd ei hatrick! I sicrhau fod paratoadau at y gm mor broffesiynol a phosib, cafwyd cinio ym Mhrestatyn, cyfarfod tm llwyddiannus a rownd o Crazy Golff!
Esboniodd y cyd-reolwr Osian Roberts ei bod yn bwysig paratoi at gmau mewn amryw o ffyrdd Roedd hin bwysig sicrhau nad oedd gormod o bwysau ar yr hogia heddiw. Fe gawsom ni chydig o hwyl, gwylio gm Lerpwl ac wedyn y gm. I fod yn onest, mae agwedd ac ymdrech yr hogia wedi bod yn wych yn ddiweddar, ac mae Viv a mi yn hapus iawn fod y canlyniadau diweddar wedi plesio.
Roedd y cyd-reolwyr yn hapus efor perfformiad, er fod angen gwella ar y chwarae o flaen gl yn yr hanner cyntaf. Dywedodd Viv Williams fod y chwaraewyr wedi dangos cryfder i beidio panicio ar l i Prestatyn fynd ar y blaen.
12 18 mis yn l fe fyddem ni wedi mynd ar chwl o fynd ar ei hol hi o 2-1 a gadael dwy gl i mewn, mewn dau funud. Ond dwin teimlo ein bod ni mewn safle hollol wahanol bellach ac roedd ein ymateb yn anhygoel.

Prestatyn Prestatyn Prestatyn
Prestatyn Prestatyn

Gareth Caughter may only have scored 2 goals in the Welsh Cup at Prestatyn Town, but his golfing win earlier certainly made it a hatrick! Making sure that all was done professionally by the WPL side included lunch in Prestatyn, a fruitful team meeting and a round of Crazy Golf.
Joint Manager Osian Roberts explained that its important to have a good mixture of approaches during the season. Today was about taking the pressure off the lads. We had a bit of fun, watched some of the Liverpool match, and then got down to business. To be honest, the work ethic and honesty of the players has been fantastic recently, and Viv and I are so pleased that at the moment theyre getting their rewards on the pitch.
The joint managers were pleased with the performance, if not the killer instinct in the first half. Viv Williams pointed out that the character and the maturity of the lads to react positively and calmly was the difference.
At 2 1 down, having conceded 2 goals within a few minutes, we would have capitulated 12 18 months ago. But I feel were at a different level now and our response was first class.
30/09/06
Bangor yn 3ydd rownd Cwpan Cymru / Bangor in the Welsh Cup 3rd round

Cwpan Cymru Ar raglen S4C - y Clwb Pl-droed - daeth yr enwau allan o'r het ar gyfer 3ydd rownd Cwpan Cymru. Fe fydd Porthmadog yn gwynebu Bangor ar y Traeth ar y 4ydd o Dachwedd.

The draw for the 3rd round of the Welsh Cup was made tonight - live on S4C programme, Y Clwb Pl-droed. Porthmadog will face Bangor at the Traeth on the 4th of November.


29/09/06
Anafiadau / Injuries

Cyn cwblhaur garfan ar gyfer y croen banana o gm yn erbyn Prestatyn yng Nghwpan Cymru yfory, bydd rhaid i Viv Williams ac Osian Roberts edrych ar nifer o anafiadau. Ond yn wahanol i nifer o reolwyr eraill, nid ydynt yn barod i feirniadu fformat Cwpan Loosemore.
Gwelant fod y gystadleuaeth wedi rhoi cyfle iddynt newid y tm gan roi cyfle i chwaraewyr ifanc a chael golwg ar un neu ddau or ail dm. Maen glod i Steve a John, rheolwyr yr ail dm, fod Mark Cook ac Iwan Williams wedi cychwyn y gm nos Fawrth yn erbyn Y Rhyl ac wedi chwarae mor dda.
Eglurodd Roberts, Cawsom sesiwn ymarfer ysgafn neithiwr gyda nifer dda iawn yn bresennol - bydd rhaid aros i weld os oes unrhyw anaf yn gwaethygu yn ystod y 24 awr nesaf.

Bydd rhaid gwneud archwiliadau ar:-
Jason Sadler yn dioddef o wenwyn bwyd.
Gareth Parry ffr
John Jones clais iw glun.
Kevin Roberts pen glun
Richard Hughes ffr
Mike Foster groin
Geraint Mitchell clais iw droed.
Danny Hughes yn dal ddim ar gael am ei fod mewn priodas yng Nghyprus.


Viv Williams and Osian Roberts will have to check on a number of casualties today before finalising the squad for their potential banana skin trip to Prestatyn Town tomorrow in the Welsh Cup. However, unlike some managers they refuse to criticise the new Loosemore Challenge Cup format.
Instead the Challenge Cup has given the joint managers the opportunity to rotate the squad, bring some youngsters through, and take a look at a few from the reserve side. They believe that its a credit to Steve and John with the reserves that both Mark Cook and Iwan Williams started on Tuesday night against Rhyl and did ever so well.
Roberts explained We held a light training session last night, for which we had an excellent turnout, so we will just have to wait and see if there is any reaction during the next 24 hours.

Check will be made on:
Jason Sadler been off all week with suspected food poisoning
Gareth Parry ankle
John Jones bruised thigh
Kevin Roberts knee
Richard Hughes ankle
Mike Foster groin
Geraint Mitchell bruised foot
Danny Hughes still unavailable as he is out in Cyprus for a wedding.
29/09/06
Porthmadog yn holi am Jones / Porthmadog in for Jones

Chris JonesMewn ymateb ir dyfalu fod Porthmadog wedi rhoi rhybudd 7 niwrnod o gynnig am Chris Jones o glwb Caernarfon, roedd y cyd rheolwr Osian Roberts yn amharod i ychwanegu dim ond i gadarnhau ei fod o a Viv Williams diddordeb yn yr asgellwr ifanc.
Rwyn cadarnhau ein bod wedi rhoi rhybudd 7 niwrnod o gynnig gydar Gymdeithas Bl-droed, ond i fod yn deg ir chwaraewr ar clwb nid wyf yn barod i wneud sylw pellach tan fydd y 7 niwrnod wedi mynd heibio. Maen ddigon imi ddweud fod Viv a minnau yn teimlo ei fod yn chwaraewr a fedrai fod o gymorth inni a byddai hefyd yn ffition iawn yn ein ystafell newid.

Responding to growing speculation that Port have issued a 7-day notice of approach for neighbours Caernarfon Towns Chris Jones, joint Manager Osian Roberts was reluctant to expand further other than to confirm that he and Viv Williams are interested in the young winger.
I can confirm that we have lodged a 7-day notice of approach with the FAW, but in fairness to both the player and the club, I cant comment further until the 7 days have elapsed. Suffice is to say that both Viv and I think he is one that could help us, and would fit into our dressing room.
29/09/06
Prestatyn v Porthmadog

Prestatyn TownNi fydd Porthmadog yn cymryd dim yn ganiataol ym Mhrestatyn a byddant yn trin eu gwrthwynebwyr gydar parch y maent yn ei haeddu. Dywedodd Osian Roberts byddwn yn troi pob carreg yn ein paratoadau. Dynar rheswm y byddwn yn cyfarfod ganol bore ac yn cael pryd gydan gilydd. Byddwn yn gwneud y cyfan mor broffesiynol ag y medrwn gan obeithio y gwnaiff hyn roi sail cadarn inni symud yn ein blaenau yn y gwpan.

Port wont be taking anything for granted at Prestatyn Town, and will be treating the opposition with the respect they deserve. Osian Roberts said we wont leave any stone unturned in our preparation. Thats why we shall be meeting up mid-morning and having lunch together. We will be doing things as professionally as we can and hopefully this will give us the platform to go on and progress in the Cup.
28/09/06
Llongyfarchiadau filiwn / A Million Congratulations

Yn ystod yr wythnos, cyhoeddodd y wefan Welsh-Premier ei bod wedi cyrraedd carreg filltir nodedig iawn gydar 1,000,000 ymweliad r wefan ers y cychwyn yn l ym mis Mawrth 2004. Maen dda gan wefan Porthmadog estyn eu llongyfarchiadau i wefan Welsh-Premier ar eu llwyddiant ysgubol. Y canmoliaeth uchaf a fedrwn roi iddi yw ei bod yn anodd bellach dychmygu y byd pl droed yng Nghymru heb y wefan hon. Pan grwyd y wefan, llanwyd gwacter mewn gwybodaeth a fodolai oherwydd diffyg diddordeb y cyfryngau Cymreig yng Nghynghrair Cymru. Hir oes ir gronfa wych hon o wybodaeth.

Earlier this week, the Welsh-Premier website announced that it had reached a considerable milestone with the one millionth individual site visit since its launch in March 2004. Porthmadog website extends its congratulations on this remarkable achievement. The greatest compliment we can give them is to say that it is difficult now to imagine the Welsh Soccer scene without the site. The introduction of this site filled a huge void of information with the so called Welsh Media showing little or no interest in the WPL. Long may this mine of up to date information continue.
28/09/06
Cwpan Loosemore y diweddaraf / Loosemore Cup update

O ganlyniad i gemaur wythnos hon, mae Caernarfon wedi symud ir ail safle yn dilyn eu buddugoliaeth gyffrous yn erbyn Bangor. Mae Porthmadog yn awr yn y drydydd safle ar l y gm gyfartal ddi-sgor yn erbyn Y Rhyl sydd yn dal ar ben y grŵp. Bydd Port yn croesawu Bangor nos Fawrth nesaf Hydref 3ydd.
Y Rhyl 7pts (GG +4)
Caernarfon 6pts (GG +0)
Porthmadog 5pts (GG +2)
Bangor 4pts (GG -2)

Loosemore

As a result of this weeks games, Caernarfon have now moved into second place on the back of their 4-3 victory over Bangor. Porthmadog slip to third after their goalless draw against Rhyl who remain in pole position. Porthmadog entertain Bangor next Tuesday, October 3rd.
Y Rhyl 7pts (GD +4)
Caernarfon 6pts (GD +0)
Porthmadog 5pts (GD +2)
Bangor 4pts (GD -2)

25/09/06
Bryn Fn ar y Traeth / Bryn Fn Concert

Bryn Fn Nos Sadwrn nesaf 30 Medi bydd cyngerdd yn y marquee ar y Traeth gyda Bryn Fn yn perfformio. Maer tocynnau ar werth yn Siop Eifionydd Porthmadog (01766 514045), Recordiaur Cob Porthmadog (01766 512170) a Kaleidoscope, Porthmadog (01766 514343. Pris y tocynnau fydd 10 a chyfyngir y noson i rai dros 18 oed. 450 o docynnau yn unig sydd ar gael a bydd yna ddim mynediad ar y noson heb docyn. Bydd bar llawn ond ni chaniateir dod ag alcohol ir noson. Gyda Bryn Fn ar y noson bydd y band lleol Gola Ola.

Tickets for the Bryn Fon concert organised by the club are now on sale, priced 10. The concert will be held next Saturday, September 30th in a 5,000 ft marquee on the practice pitch. Tickets are available from Siop Eifionydd Porthmadog (01766 514045), Cob Records Porthmadog (01766 512170) and Kaleidoscope, Porthmadog (01766 514343. The event is restricted to over 18s. Only 450 tickets have been printed and when they are gone there will not be an extra print. No one will be allowed in on the night without a ticket. A full bar will be available and no alcohol will be allowed to be carried into the event. Bryn Fon will be supported by the band Gola Ola.
22/09/06
Viv yn gwneud ir muriau ddisgyn / Viv sends the walls tumbling

Viv Cymaint oedd rhwystredigaeth Viv ar l ir tm ildio goliau gwael yn y gm yn erbyn Y Drenewydd nes iddo achosi wal flaen y dugout i ddisgyn ir llawr. Doedd o ddim yn fwriadol meddai Viv ond, pan estynnais gic, drosodd aeth y wal! Cic fel mul bu gan Viv erioed! Cwestiwn: A fydd on derbyn bil gan y Cadeirydd am y trwsio? Ateb: Dim ar l y fuddugoliaeth yn erbyn Aberystwyth nos Fawrth!

Such was Vivs frustration at the way the team conceded some poor goals in Saturdays clash with Newtown that he sent the wall at the front of the dugout tumbling down. It wasnt my intention said Viv but I kicked out and over it went! He always had a powerful shot! The question has been asked Will he be receiving a bill from the Chairman for the repair job? Answer: Not after Tuesdays win against Aberystwyth!
21/09/06
Cadarnhad for Lee Webber wedi gadael / Confirmation that Lee Webber has left

Lee Webber Mae CPD Porthmadog wedi cadarnhau fod yr amddiffynnwr canol Lee Webber wedi gadael y clwb. Gofynnodd Lee am gael gadael a cytunodd cyd-reolwr Port, Viv Williams. Dywedodd Williams "Fe wnes gytuno oherwydd fod gennym ni ddau amddiffynnwr canol da iawn - Ryan Davies a Rhys Roberts - ac maent yn cyd-chwarae'n dda iawn ac hefyd mae Geraint Mitchel yn chwaraewr ifanc addawol iawn sydd wedi chwarae'n dda bob tro mae wedi bod yn y garfan.". Aeth Viv ymlaen i ddweud "Ar ran CPD Porthmadog hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Lee am ei ymdrech dros y blynyddoedd ac rydym yn dymuno'r gorau iddo at y dyfodol".

Porthmadog FC have confirmed that central defender Lee Webber has left the club. Lee asked to leave and Joint Manager Viv Williams agreed to his request. Williams said "I agreed to his request because we have two excellent centre halves in Ryan Davies and Rhys Roberts who have played exceptionally well together and we also have another up and coming young player in Geraint Mitchell who has done well every time he has been called up to the squad". Williams added "On behalf of Porthmadog FC I would like to take this opportunity to thank Lee for his effort for the club over the years and wish him well for the future".
21/09/06
Porthmadog yn ceisio sicrhad dyrchafiad / Porthmadog seek promotion assurances

Gan fod ail dm TNS wedi cael eu dyrchafu i Gynghrair Spar y Canolbarth ar gyfer y tymor presennol, mae Porthmadog wedi ysgrifennu at y Gymdeithas Bl Droed a Chynghrair y Welsh Alliance i geisio sicrwydd, pe byddent yn ennill Cynghrair Gwynedd (www.cynghrair-gwynedd-league.co.uk/) eleni neu yn y dyfodol, y byddent hefyd yn cael eu dyrchafu ir trydydd lefel yn y Pyramid Cymreig. I sicrhau dyrchafiad, bun rhaid i TNS fynd i bwyllgor apl ar l cael eu gwrthod i gychwyn. Enillodd Porthmadog Gynghrair Gwynedd yn 2004-05 ond gwrthodwyd iddynt ddyrchafiad ir Welsh Alliance ac, o ganlyniad, gwahanodd y tm llwyddiannus wrth i nifer or chwaraewyr adael ac ymuno chlybiau eraill. Yn barod, mae Osian Roberts wedi dweud fod gwrthod tegwch i bawb gan roi hawl i ail dimau rhai clybiau chwarae ar y trydydd lefel a gwrthod yr un hawl i eraill ... yn ei gwneud bron yn amhosib i glybiau ddatblygu chwaraewyr drwyr ail dm. Edrychwn ymlaen at yr ymateb.

In view of TNS Reserves promotion to the Spar Mid Wales League for the current season, Porthmadog have now written to the FAW and the Welsh Alliance seeking assurances that should Porthmadog Reserves win the Gwynedd League (www.cynghrair-gwynedd-league.co.uk/) this year or in the future, they would also be allowed promotion to the third tier in the Welsh Pyramid. To gain promotion, TNS had to go to an appeals tribunal after they had initially been refused promotion. Porthmadog won the Gwynedd League in 2004-05 but were refused promotion to the Welsh Alliance and as a result that successful team disintegrated with many players moving on to other clubs. Osian Roberts has already pointed out that refusing all clubs a level playing field and allowing some clubs to field reserve sides at the third tier while refusing this privilege to other clubs makes it ...virtually impossible for Clubs to develop their own players via their reserves. We look forward to the response.
18/09/06
Prestatyn yn y gwpan / Prestatyn in the cup

Cwpan Cymru Daeth enwau 2il rownd Cwpan Cymru o'r het heddiw, ac fe mae Porthmadog yn gwynebu taith ar hyd arfordir y gogledd i Prestatyn. Mae'r gm i'w chwarae am 2:30 ar 30/09/06 ar gae Bastion Road. Ni fydd Prestatyn yn wrthwynebwyr hawdd - nhw oedd pencampwyr y Welsh Alliance llynnedd ac maen't bellach yn chwarae yn y Gynghrair Undebol - mwy o fanylion www.prestatyntownfc.co.uk/.

The draw for the 2nd round of the Welsh Cup was made this afternoon and Porthmadog will face a trip along the north Wales coast to Prestatyn. The game will be played at the Bastion Road groun at 2:30, 30/09/06. Prestatyn won't be easy oposition - last season they won the Welsh Alliance and they now play in the Cymru Alliance league - more information at www.prestatyntownfc.co.uk/.
15/09/06
Deuawd Canol Cae yn arwyddo am y tymor / Midfield duo sign for season

Danny Hughes Yn ystod yr wythnos hon, mae dau o chwaraewyr canol cae Porthmadog wedi arwyddo cytundebau am weddill y tymor. Roedd Danny Hughes a Gareth Parry yn chwaraewyr heb fod dan gytundeb tan rwan. Nid ywn gyfrinach fod Bangor a Chaernarfon wedi rhoi rhybudd o gynnig 7 niwrnod ar Gareth Parry yn ystod yr wythnosau diwethaf ond roedd yn hapus i aros gyda Phorthmadog.
Cafodd Gareth gyfnod anodd y tymor diwethaf oherwydd anafiadau ond maen adennill ei ffitrwydd bellach a chwaraeodd rhan yn ystod y ddwy gm yn erbyn Y Rhyl. Unwaith oedd Danny yn siwr oi sefyllfa gwaith roedd o hefyd yn hapus i arwyddo.
Dywed Viv Williams, cyd rheolwr Porthmadog yn ei erthygl View from the Bench ar gyfer rhaglen ddydd Sadwrn Maer ddau yn chwaraewyr dylanwadol iawn yng nghanol y cae ac maen dda gwybod y byddant gyda ni am y tymor

Gareth Parry Two of Porthmadog's midfielders have signed season long contracts this week which will ensure they will be at the club for the remainder of the season. Gareth Parry and Danny Hughes who were both on non contract basis previously have now signed contracts. It is no secret that both Caernarfon and Bangor have put 7 days notice of approach for Gareth in the past couple of weeks but he was happy to stay with Porthmadog.
Gareth has had a difficult time with injuries last season and he is just coming back to fitness now, he played a part in both games against Rhyl. Danny was a little more clear cut as soon as he was sure of his availability with work he was happy to sign.
Port joint Manager Viv Williams was happy with the news, commenting in his View from the Bench article in the match programme for Saturday's game he said "Both players are a major influence in midfield for us and we are pleased that we now know that they will be with us for the season".
14/09/06
Cwpan Loosemore / Loosemore League Cup

LoosemoreMae grwpiau Cwpan Loosemore wedi cyrraedd yr hanner ffordd erbyn hyn ar l ir pedwar clwb chwarae tair gm yr un. Y Rhyl sydd ar y blaen gyda dwy fuddugoliaeth yn dilyn collir gm gyntaf. Porthmadog a Bangor sydd yn dilyn ar bedwar pwynt ar l ennill un a chwarae un gm gyfartal. Caernarfon sydd ar y gwaelod, ar hyn o bryd, wedi ennill un a colli dwy. Gyda dau or timau yn cael symud ymlaen ir rownd nesaf mae Porthmadog au trwynau o flaen Bangor ar wahaniaeth goliau.

Rhyl6pt (GG +4)
Porthmadog4pt (GG +1)
Dinas Bangor4pt (GG 2)
Caernarfon3pt (GG 3)

The Loosemore League Cup Group Stage has now reached the halfway mark with each of the four teams having played three games. Rhyl with two wins and one defeat are on top of the group followed by Porthmadog and Bangor on four points both having won one and drawn one. Caernarfon lie bottom at the moment with one victory and two defeats. With two teams qualifying for the knock-out stage, Porthmadog have edged ahead of Bangor on goal difference.

Rhyl FC6pts (GD +4)
Porthmadog 4pts (GD +1)
Bangor City4pts (GD 2)
Caernarfon3pts (GD 3)

11/09/06
Dyddiad Gem Aberystwyth / Date o Aberystwyth game

Bydd y gm rhwng Porthmadog ac Aberystwyth yn Rownd 1af Cwpan Cenedlaethol y BBC yn cael ei chwarae nos Fawrth nesaf, 19 Medi, ar Y Traeth gydar gic gyntaf am 7.30 pm. Mae maint y gwobrau ariannol yn y gystadleuaeth hon yn gwneud ennill a mynd ymlaen yn bwysig iawn ir ddau glwb.

The BBC Premier Cup tie between Porthmadog and Aberystwyth is to be played next Tuesday, September 19th, at Y Traeth with a 7.30 kick-off. Progress in this tournament, with its worthwhile financial rewards, is important for both clubs.
11/09/06
Aber yn y Premier Cup / Aber in the Premier Cup

Premier CupBydd Porthmadog yn croesawu Aberystwyth ir Traeth ar gyfer y Rownd 1af Cwpan Cenedlaethol y BBC. Bydd yn rhoi cyfle buan felly i Borthmadog geisio gwneud yn iawn am eu perfformiad siomedig pan ymwelodd Aberystwyth ar 26 Awst a churo o 4-0. Chwaraeir y gemau yn yr wythnos yn cychwyn 19 medi neu 26 Medi. Dyma weddill y gemau yn y Rownd 1af :-
Bangor v Caersws
Hwlffordd v Port Talbot
Derwyddon Cefn v Trallwng

Porthmadog will meet Aberystwyth at the Traeth in Round 1 of the Premier Cup. This will provide Port with an early opportunity to erase from the memory their disappointing league performance on August 26 when they slumped to a 4-0 home defeat. The games in the first round will be played either in the week commencing September 19th or September 26th. The other games in the first round are:-
Bangor City v Caersws
Haverfordwest County v Port Talbot Town
Newi Cefn Druids v Welshpool Town
05/09/06
Bws Cefnogwyr ir Rhyl / Supporters Coach to Rhyl

Bws / CoachBydd bws i gefnogwyr ddydd Sadwrn nesaf 9 Medi ar gyfer y gm yn erbyn Y Rhyl ar y Belle Vue. Bydd y bws yn cychwyn o Porthmadog am 11.15 y bore o flaen y Stesion- ac yn cyrraedd yn l tua 6.30 -7 pm. Cysylltwch Phil Jones yn Siop Kaleidoscope, 01766 514343, am fanylion pellach.

There will be a supporters coach next Saturday, September 9th, for the match at the Belle Vue in Rhyl. The coach will leave Porthmadog from outside the Station Inn at 11.15 am and will return by 6.30 - 7 pm. Contact Phil Jones at the Kaleidoscope shop, 01766 514343, for further details.
05/09/06
Gwefan newydd yr Uwchgynghrair / Welsh Premier's new website

Uwch Gynghrair / Welsh PremierMae Uwch Gynghrair Cymru Cymdeithas Adeiladur Principality wedi lansio gwefan gyffrous www.welshpremier.com sydd wedi bod ar-lein ers ddydd Sadwrn 2 Medi 2006. Bydd y wefan yn rhoi gwasanaeth Canlyniadau prydlon, Tablau a hefyd ystod gynhwysfawr o ystadegau yn mynd yn l i ddechraur gynghrair yn nhymor 1992-93. Bydd yna wybodaeth am bob un or 17 clwb ynghyd rhestri o chwaraewyr sydd wediu harwyddon gyfredol. Mae yna dudalen ar Ddyfarnwyr a fydd yn cynnwys brasluniau o bob un o ddyfarnwyr yr Uwch Gynghrair. Bydd newyddion yn cael eu ddiweddarun ddyddiol a bydd yn cynnwys cyfweliadau gyda rheolwyr a chwaraewyr a Blog ecscliwsif bob pythefnos ar ffurf podcast a ellir ei lawr lwytho. Bydd hwn yn fforwm drafod or materion dadleuol ynglyn ag Uwch Gynghrair y Principality.
Dywedodd John Deakin Yn dilyn y cytundeb gydar Principality, mae hwn yn gam pwysig yn natblygiad y gynghrair. Bu yna feirniadaeth ohonom yn y gorffennol am ein diffyg Cysylltiadau Masnachol a Chyhoeddus a rydym yn benderfynol o wellar agweddau yma ynghyd r gwasanaeth byddwn yn cynnig ir clybiau, y cyfryngau ar cyhoedd. Mae Andrew Howard, swyddog trwyddedu clybiau y Gymdeithas Bl Droed, wedi gweithion galed i ddatblygur wefan ac er efallai fydd yna broblemau i gychwyn rwyn siwr bydd y cyfan yn llwyddiant mawr. Gwahoddwn feirniadaeth adeiladol a chyngor wrth inni geisio gwellar safle a gallaf sicrhau y bydd bob un sydd yn cysylltu r wefan yn cael ymateb prydlon.

The Principality Building Society Welsh Premier League have produced a new and exciting website, www.welshpremier.com and has been on-line since Saturday 2nd September 2006. The site will provide up to date Results, League Tables and a comprehensive range of statistics dating from the inaugural 1992-93 season to date. There is also thorough information on all seventeen clubs, together with lists of all currently signed players. There is also a page on Match Officials, which includes Pen-Pictures on all Principality Welsh Premier Referees. News will be updated on a daily basis and will include interviews with Club Managers and Players and an exclusive fortnightly Blog, in the form of a downloadable Podcast, will provide a forum for discussion on all Principality Welsh Premier League Hot Topics.
Principality Welsh Premier League Secretary, John Deakin said, "Following the Principality Building Society contract, this is another important step in the development of the League. We have been the subject of some criticism for our Commercial and Public Relations in the past and we are committed to significantly improving these aspects of our performance, and the service which we provide to the clubs, media and the general public. Andrew Howard, the FAW Club Licensing Officer has put an awful lot of work into the development of this site and although there may well be teething problems, I am sure that it will prove to be a great success. We would indeed invite constructive criticism and advice in our efforts to further improve the site and I can assure everyone that every person that contacts this site, will receive a prompt response."

05/09/06
Awst yr Ail Dm / Reserves in August

A hithau ond yn ddiwedd Awst, mae gan yr ail dm yn barod ddwy gm iw hadrefnu. Bun rhaid dod r gm yn erbyn Blaenau Ffestiniog i ben ar l 69 munud oherwydd niwl trwchus gyda Phorthmadog 2-1 ar y blaen ac ar Awst 29 gohiriwyd y gm yn erbyn ail dm Llangefni oherwydd problem efo sicrhau dyfarnwr. Mae hyn i gyd yn dilyn cychwyn ardderchog ir tymor wrth iddynt guro Real Llandudno o 7-2 yn y gm gyntaf ac yn dilyn hyn gyda buddugoliaeth swmpus arall o 8-1 yn erbyn y newydd ddyfodiaid Llanllyfni. Un gm arall sydd wedii chwarae ym mis Awst gydar gm yn erbyn Bethel yn gorffen yn gyfartal 2-2. Y prif sgoriwr hyd yma ydy Dylan Jones gyda phump o goliau gydag Iwan Thomas a Jon Peris Jones wedi sgorio tair yr un.

Although it is only the end of August, the reserves already have two matches to rearrange. The game at Cae Clyd against Blaenau Ffestiniog had to be abandoned after 69 minutes because of thick fog with Porthmadog 2-1 ahead at the time and on August 29th the game against Llangefni Reserves was postponed because of difficulties in ensuring a referee. This followed an excellent start to the season winning the first game against Real Llandudno 7-2 and then inflicting an 8-1 defeat on newcomers Llanllyfni. One other game has been played during August -that against Bethel which ended in a draw 2-2. The leading scorer at the moment is Dylan Jones with 5 goals followed by Iwan Thomas and Jon Peris Jones with three apiece.
31/08/06
Cwpan Her Loosemore / Loosemores Challenge Cup

Ar l ennill un gm a dod yn gyfartal yn y llall, Port sydd yn arwain y grwp gyda 4 pwynt. Mae Caernarfon a Rhyl ar dri phwynt ar l ennill un a cholli un gyda Bangor ar un pwynt wedi colli un gm a dod yn gyfartal yn ei gm adref yn erbyn Port. Dwy gm anodd yn erbyn Y Rhyl sydd yn dod nesaf i Borthmadog i ffwrdd ar 12 Medi ac adref ar 26 Medi.

As a result of winning one game and drawing the other, Porthmadog head their group with four points. Caernarfon and Rhyl are on three points apiece after winning one and losing one while Bangor are on one point after losing one game and drawing their home game against Porthmadog.
31/08/06
Y Ffisio newydd / The new physio

Apwyntiwyd Barry Edwards i fod yn ffisio ir clwb ac yn olynydd i Campbell Harrison sydd wedi symud i reoli Hotspyrs Caergybi yn y Cymru Alliance. Mae Barry yn adnabyddus iawn i bawb sydd yn agos ir clwb. Mae wedi bod chyfrifoldeb am y trydydd tm ac hefyd y garfan Dan-21 yn ogystal chysylltiad agos, dros gyfnod o flynyddoedd, r academi. Dywedodd y cyd reolwr Viv Williams amdano Mae gan yr hogia ffydd mawr yn Barry. Maen gwybod beth maen geisioi wneud ac maen drefnus iawn Croeso cynnes i Barry

Barry Edwards has been appointed physio to the first team to succeed Campbell Harrison who has taken charge at Cymru Alliance club Holyhead Hotspurs. Barry is well known within the club having previously taken charge of the third team and the U-21 squad in addition to being involved with the Academy over a number of years. Co-manager Viv Williams in welcoming Barry in his new role said The lads have a lot of faith in him. He knows what he is doing and is very well organised. A warm welcome is extended to Barry.
Newyddion cyn 31/08/06
News pre 31/08/06

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us