Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier

Chwiliwch y safle / Search the website

Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
30/01/09
Golwr newydd yn arwyddo /New keeper signs

Liam Shanahan, llun gan/ picture by Jay Edwards Gydar ffenest drosglwyddo ar fin cau Richard Harvey yn dal allan gyda anaf mae Paul Whelan wedi arwyddo Liam Shanahan golwr 18 oed sydd wedi bod yn chwarae yn rheolaidd yn y Cymru Alliance i Hotspyrs Caergybi, clwb sydd au golygon ar ddyrchafiad i UGC. Cynt fe dreuliodd Liam amser gyda Manchester City a Tranmere Rovers. Maen cael ei ddisgrifio ar wefan yr Hotspyrs fel golwr ddi-ofn, yn uchel ei gloch ac yn shot-stopper ardderchog.

With the transfer window about to close and Richard Harvey still sidelined manager Paul Whelan has signed Liam Shanahan an 18 year old keeper who has been a regular between the sticks, in the Cymru Alliance this season, for Anglesey promotion contenders Holyhead Hotspur. He has previously spent time with both Manchester City and Tranmere Rovers. He is described by the Hotspurs website as a fearless keeper, very vocal and a great shot stopper.
29/01/09
Rhagolwg: v Caersws / Preview: v Caersws

CaerswsSgoriwyd 18 o goliau yn y ddwy gm ddiwethaf ar Y Traeth. Braf iawn ir gwyliwr niwtral ond maen dechrau dweud ar nerfau cefnogwyr Port erbyn hyn. O am fuddugoliaeth ddiflas 1-0! Er fod yna dri mis or tymor yn dal iw chwarae maer gm hon yn erbyn Caersws eisoes yn un am y chwe pwynt diarhebol ac yn un a allai gael dylanwad mawr ynglŷn a pwy syn mynd i lawr ar ddiwedd tymor. Rhaid i Port ddod allan o rhediad gwael gyda ond un buddugoliaeth yn y saith gm ddiweddaraf. Dylai tair gl wych a blaenoriaeth o 3-1 ychydig ar l yr awr fod wedi sicrhau tri phwynt ddydd Sadwrn diwethaf. Gobeithio fydd Port yn troi chwarae da yn bwyntiau y tro yma.
Mae profiad Caersws wedi bod yn hollol ir gwrthwyneb i brofiad Port. Eu problem hwy ydy sgorio gyda dim ond 19 gl y tymor hwn gyda cyn chwaraewr, Port David Hughes, yn un or tri sydd yn brif sgorwyr y clwb ar dair gl. Ond ar y llaw arall 32 gl sydd wedi mynd i rhwyd Caersws iw gymharu a 60 i rhwyd Port. Maer clwb or canolbarth yn dal heb ennill oddi cartref ond wedi dod yn gyfartal pum gwaith. Yn y chwe gm ddiwethaf maent wedi ennill un a dod yn gyfartal tair gwaith. Yn ystod y ffenestr drosglwyddo maent wedi colli yr amddiffynwyr Rob Williams a Gareth Sudlow ond wedi arwyddo amddiffynnwr arall Mike Holt or Rhyl.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Caersws.

The last two games at the Traeth have produced a grand total of 18 goals. It may give the neutral spectator a highly entertaining afternoon but for home supporters the nerves are beginning to fray a 1-0 victory would be very nice! Though there are three months of the season left the clash with Caersws is already an important six pointer and could have a strong bearing on relegation matters at the end of the season unless Port snap out of their current run of form which has produced one win and six defeats in seven games. Three fine goals and a 3-1 lead just after the hour mark should have meant three points last Saturday. Lets hope this time round Port can capitalise on some of their good play.
Caerswss experience has been in direct contrast to that of Port. Their problem has been scoring goals managing only 19 this season with former Port winger David Hughes a joint leading scorer on 3 goals- but they have only conceded 32 in comparison to Ports 60. They are yet to win on the road managing five draws. Their current form shows one win in the last six but also three draws. Though they have lost defenders Rob Williams and Gareth Sudlow during the transfer window they have added Mike Holt a defender from Rhyl.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Caersws.

26/01/09
Hat tric wych Jiws / Jiwss marvellous hat trick

Marc Lloyd Williams Maen dorcalonnus i sgorio hat tric wych a dal i fod yn aelod or tm syn colli. Dyna oedd hanes Jiws, sydd eisoes wedi sgorio dwy gl mewn gm ar bump achlysur y tymor hwn. Fo ydyr ail chwaraewr i sgorio hat tric i Port y tymor hwn yn dilyn un gan John Rowley yn erbyn Caernarfon yng Nghwpan Cymru. Roedd y ddau beniad gan Jiws yn goliau o safon ac yn ganlyniad i symudiadau da ond roedd yr ergyd o 40 llath ymysg y goliau gorau a welwyd ar y Traeth erioed. Dawr dair gl yma ai gyfanswm goliau yn UGC i 294 ac felly maen closio at y targed enfawr o 300 o goliau. Dwywaith yn ystod tymor 1993/94 sgoriodd Jiws bedair gl mewn gm dros Port. Daeth y cyntaf yn erbyn Treffynnon ym mis Ionawr ar llall yn erbyn Hwlffordd ym mis Mawrth.

It must be heartbreaking to score such a fantastic hat trick and still end up on the losing side. Jiws, who has already scored twice in a game on five occasions this season, became the second Port player to register a hat trick this season. John Rowley scored the other one against Caernarfon in the Welsh Cup. The two headers from Jiws were quality goals with a good build up but the strike from fully 40 yards must rate amongst the finest seen at the Traeth. These three goals bring his all-time WPL tally up to 294 and he is closing in on a remarkable 300 career goals. On two occasions in season 1993/94 Jiws scored four times in a game for Port. The first was against Holywell Town in January followed by another four against Haverfordwest Co. in March.
26/01/09
Lotri Wythnosol 23/1/09 / Weekly Draw 23/1/09

Enillydd yr wobr o 100 yn y Lotri Wythnosol a dynnwyd ar nos Wener 23 Ionawr oedd rhif 245, David Humphreys o Borthmadog. Cofiwch ei bod yn bosibl i chi gymryd rhan drwy lawr-lwytho a llenwir ffurfleni isod.

Ffurflen Gais / Application Form PDF | Mandad Archeb Sefydlog / Standing Order Mandate PDF

The winner of the 100 prize in the Weekly Draw on Friday 23 January was number 245, David Humphreys of Porthmadog. Remember that you can take part by downloading completing the above forms.
26/01/09
Cymdeithas yr Arfordir yn trefnu cwrs i ddyfarnwyr / Coast FA organise course for refs

Mae Cymdeithas yr Arfordir yn ceisio mynd ir afael phroblem prinder dyfarnwyr trwy ddenu mwy o bobl i gymryd diddordeb a chofrestru ar gyrsiau. Mae Alan Williams, sydd wedii benodi yn swyddog dyfarnwyr, yn bwriadu trefnu sesiynau ir rhai syn awyddus i fod yn ddyfarnwyr. Cynhelir sesiynau yn: Pwllheli, Caernarfon, Rhyl, Glannau Dyfrdwy a Bae Colwyn. Gwahoddir unrhyw un dros 15 oed, dynion neu ferched, gofrestru ei diddordeb ar gyfer y cyrsiau sydd i gychwyn tua diwedd Chwefror. Am fanylion cysylltwch gyda Alan Williams ar 01745 369048

The North Wales Coast FA is tackling the shortage of match officials by organising courses which they hope will encourage more to take up refereeing. The newly appointed referees officer Alan Williams intends to organise sessions for would be officials in Pwllheli, Caernarfon, Rhyl, Deeside and Colwyn Bay. Anyone interested, male or female, aged 15 upwards is invited to register for the courses which are scheduled to begin at the end of February. For more details contact Alan Williams on 01745 369048
22/01/09
Rhagolwg: v Airbus Brychdyn / Preview: v Airbus Broughton

Airbus Ymweliad Airbus ar Traeth ddydd Sadwrn fydd y cyntaf o dair gm yn erbyn gwrthwynebwyr sydd mewn safle tebyg yn hanner isaf y tabl. Pan gyfarfur ddau glwb ar Y Maes Awyr ym mis Medi enillodd Port am y tro cyntaf y tymor hwn o 3-0 canlyniad haeddiannol ond efallai fod y gwahaniaeth goliau heb fod yn adlewyrchiad hollol deg. Er eu bod wedi colli yn reit drwm ddydd Sadwrn yn erbyn Llanelli mae Airbus wedi ennill tir ar l buddugoliaeth hwyr dros Y Drenewydd nos Fercher. Mae George Stewart wedi ymuno ar fenthyg o Wrecsam a Gareth Sudlow wedi dychwelyd ir clwb o Gaersws ond derbyniodd Tom Rowlands gerdyn coch yn erbyn Llanelli.
Colli fu hanes Port yn erbyn un or Tri Mawr y penwythnos diwethaf ond roedd y perfformiad yn dda ac yn werth nodi fod gwelliant mawr yn y cefn. Gydar canlyniadau yn mynd yn erbyn Port dros y penwythnos -Cefn, Castell Nedd a Chaersws yn ennill- maer clybiau yn yr hanner isaf wedi closio at eu gilydd. Does dim angen pwysleisio felly fod hon yn gm bwysig gyda un buddugoliaeth neu colli un gm yn cael cryn effaith ar y tabl.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Airbus Brychdyn.

Saturdays visit by Airbus to the Traeth is the first of three matches against clubs who are similarly placed in the lower half of the table. When the two clubs last met at the Airfield back in September Port picked up their first win of the season by 3-0 a deserved win but by a margin which probably flattered us. Though they went down heavily at home to Llanelli last week the Wingmakers gained ground with their late victory over Newtown. George Stewart has joined on Airbus on loan from Wrexham while Gareth Sudlow has returned from Caersws but striker Tom Rowlands received a straight red against Llanelli.
Port also went down to one of the Big Three last weekend but they gave a good account of themselves against very strong opposition and worth noting was the far better defensive performance. With results tending to go against Port last weekend, Caersws, Neath and Cefn picking up three points, the lower half clubs are now closely bunched. There is no need therefore to add that this is a vital game with one win or one defeat having a considerable effect on the table.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Airbus Broughton.
21/01/09
Jonathan Peris yn gadael Port / Jonathan Peris leaves Port

Alan Bickerstaff Mae Jonathan Peris Jones wedi gadael Port i ymuno gyda Llangefni, clwb syn brwydron galed i ddychwelyd yn syth yn l i fyny i Uwch Gynghrair Cymru. Chwaraeodd Jonathan, a gynrychiolodd tm Dan 18 Ysgolion Cymru, ei gm gyntaf i Port yn nhymor 2003/04 ac ers hynny mae wedi chwarae 8 (+18) gm ir tm cyntaf gan amlaf yn yr amddiffyn. Treuliodd y tymor diwethaf 2007/08 gyda Glantraeth. Dymunwn yn dda iddo ir dyfodol. Mae Gerard McGuigan, cyn golwr Port, wedi symud hefyd. Chwaraeodd 64 o weithiau i Port yn ystod 2003-05 cyn symud ir Rhyl a wedyn ir Trallwng. Mae on dychwelyd i UGC rwan i chwarae i Derwyddon Cefn.

Jonathan Peris Jones has left Port to join Llangefni Town currently in the Cymru Alliance but making a strong challenge for a quick return to the WPL. Jonathan, a Welsh Schools U18 cap, made his Port debut in season 2003/04 and since then has made 8 (+18) first team appearances mainly as a defender. He spent season 2007/08 at Glantraeth. The club wishes him well in the future. Former Port goalkeeper Gerard McGuigan is also on the move. He played 64 games for Port in seasons 2003-05 before moving on to Rhyl and then Welshpool. He has now returned to the WPL and joined Cefn Druids.
19/01/09
Canlyniad Lotri Wythnosol / Weekly Draw Result

Enillydd y wobr o 100 yn Lotri Wythnosol y clwb yn wythnos 3 oedd Rhif 172, Meryl Pike o Borthmadog. Os ydych chi eisiau cymryd rhan bob wythnos, cofiwch ei bod yn bosibl i chi ymuno ble bynnag ydych chi drwy lenwir ffurflenni isod.

Ffurflen Gais / Application Form PDF | Mandad Archeb Sefydlog / Standing Order Mandate PDF

The winner of the clubs Weekly Draw 100 prize in week 3 was Number 172, Meryl Pike of Porthmadog. If youd like to take part every week, remember that you can join up wherever you are by completing the above forms.
18/01/09
Allan Bickerstaff yn canmol Port a Whelo / Allan Bickerstaff praises Port and Whelo

Alan BickerstaffMae bob amser yn braf i glywed pethau da yn cael eu dweud am eich clwb ai rheolwr a dyna ddigwyddodd cyn ac ar l y gm yn erbyn Y Rhyl ddydd Sadwrn. Gwnaeth Allan Bickerstaff, prif hyfforddwr Y Rhyl ar gŵr a helpodd gadw statws Port y llynedd, sylwadau caredig tu hwnt am glwb Port ac am eu rheolwr Paul Whelan. Cyn y gm dywedodd, "Does gen i ond atgofion hapus iawn am glwb bendigedig ac rwyn dal yn gyfeillgar iawn gydau rheolwr Paul Whelan sydd yn gwneud gwaith gwych yna."
Wedyn ar l y gm ychwanegodd ar Sgorio Cymru, "Mae bob amser yn gm anodd yn erbyn Porthmadog. Maen glwb sydd wediu drefnun dda ac mae Paul yn gwneud gwaith arbennig, ac fel y profwyd heddiw maent yn dm anodd iawn iw curo."
Ar yr un rhaglen ymatebodd Paul yn ei ffordd gonest arferol gan ddweud am y gm, "Dim ond un cyfle gawson ni drwyr gm ond gweithiodd yr hogiau yn galed i gefnogiu gilydd. Chwaraeodd yr amddiffyn yn dda a gwnaeth y golwr nifer o arbediadau da iawn. Ond ar ddiwedd y dydd roedd y canlyniad yn un teg."

It is always a pleasure to hear good things being said about your club and its manager and that is what happened both before and after Saturdays match against Rhyl. Allan Bickerstaff, Rhyl head coach and the man who helped to save Port last season, made complimentary comments about the Port team and gave high praise to current Port manager Paul Whelan. Before the game he said, "Ive nothing but extremely happy memories of a fabulous club and I am still very good friends with manager Paul Whelan, who is doing a tremendous job there,"
Then after Saturdays game he added, on S4Cs Sgorio Cymru, "Its always a tough game against Porthmadog. Theyre set up very well and Pauls done a magnificent job and it proved today that theyre a very tough team to beat."
Paul himself, on the same programme, gave his usual honest response to the game, "We had one chance throughout the whole game but the lads worked well for each other. The defence played well and the goalkeeper made some great saves. But its a fair result at the end of the day."
14/01/09
Rhagolwg: v Y Rhyl / Preview: v Rhyl

Rhyl Ar l cael toriad o dair gm oherwydd y tywydd allai Port ddim gofyn am gm anoddach nac ymweld ar clwb sydd ar ben y tabl y Rhyl. Er eu bod wedi colli ddwywaith yn annisgwyl yn ddiweddar ar y cyfan maer dref a fu'n hoff gyrchfan yr hen dripiau Ysgol Sul wedi chwaraen wych y tymor hwn yn enwedig yn erbyn Llanelli yn y gm fyw ar S4C. Y tro diwethaf i Port ar Rhyl gyfarfod enillodd Y Rhyl o 3-0 ar Y Traeth canlyniad braidd yn annheg ar yr hogiau gan iddynt fod cystal au gwrthwynebwyr cefnog am gyfnodau hir or gm. Mae canlyniadau diweddar Y Rhyl yn dangos eu bod wedi ennill chwech a cholli dwy ou wyth gem ddiwethaf tra fod Port wedi ennill tair a cholli pedair gyda un gm gyfartal (yn erbyn Llanelli). Maer hyn sydd wedi digwydd hyd yma yn awgrymu buddugoliaeth gyfforddus ir Rhyl ond rhaid dal i gredu fod codi gm yn bosib fel yn erbyn Llanelli ac yn yr ugain munud olaf i sicrhau buddugoliaeth dros Cei Conna. I weld fod sioc yn bosibl cofiwch am gm olaf tymor 2007/08! Maen syndod sylwi hefyd mai ond un gl oedd yn rhwng y ddau glwb mewn pump or saith gm ddiwethaf rhwng y ddau. Rhaid byw mewn gobaith ...
Ewch i Coral i roi bet ar Rhyl v Porthmadog.

Having had an enforced winter break of three matches Port could hardly find themselves with a more difficult encounter than a visit to league leaders Rhyl. Despite a couple of unlikely recent slip-ups, the men of Sunny Rhyl have been in outstanding form this season, and none more impressive than their Live TV victory over 2007/08 champions Llanelli. The previous encounter between Port and Rhyl ended in a 3-0 win for Rhyl at the Traeth but the score line on the night was rather harsh on Port as they matched their expensively assembled opponents for long periods. Current form shows that Rhyl have won six and lost two of their last eight games while Port have won three drawn one (against Llanelli) and lost four. Events so far this season tell us that the league leaders should win comfortably but we must pin our hopes on the lads raising their game as they did against Llanelli and as they did in the last 20 minutes to overcome Connahs Quay. We need look no further than the last game of last season to see how shocks can occur. Surprisingly five of the last seven games between the two clubs have been decided by just a single goal. Lets keep hoping !
Visit Coral to place a bet on Rhyl v Porthmadog.
13/01/09
Dyddiad newydd i ymweliad Caersws / New date for Caersws visit

Caersws Maer gm rhwng Port a Chaersws, a oedd i fod i gael ei chwarae ddydd Sadwrn diwethaf, wedii adrefnu ar gyfer pnawn Sadwrn, 31 Ionawr gydar gic gyntaf am 2.30pm.Roedd yn bosib adrefnu ar gyfer y dydd Sadwrn gan fod y ddau glwb allan o Gwpan Cymru. Nid oes dyddiad wedii gytuno eto ar gyfer y gm ar Ffordd Ffarar yn erbyn Bangor.

The home league fixture against Caersws which was to be played last Saturday has now been re-arranged for Saturday January 31st with the usual 2.30 kick off time. As neither side is involved in the Welsh Cup 4th Round, on that date, it has been possible to re-schedule the game for a Saturday afternoon. No date has yet been fixed for the visit to Farrar Road to play Bangor.
12/01/09
Port yn y Deg Uchaf yn yr Herald / Port in Herald Top Ten

Dave Jones Mae Dave Jones or Herald wedi cynnwys dwy o gemau Port yn ei Ddeg o Uchafbwyntiau Chwaraeon Gwynedd yn 2009. Y cyntaf oedd y fuddugoliaeth munud olaf yn erbyn y Rhyl ym mis Ebrill. Maen ysgrifennu:
"Doedd peniad Richard Hughes o agos ar l 53 munud yn sicr ddim yn y ras am gl y tymor ond oherwydd ei arwyddocd, roedd yn un o goliau pwysicaf hanes Porthmadog. Roedd Port angen ennill yn erbyn un or ceffylau blaen, y Rhyl, ac yna gobeithio fod y timau eraill oedd yn wynebur cwymp, Caersws a Llangefni, yn colli. Daeth y freuddwyd yn wir ac arhosodd Port i fyny gan ddod a llawenydd Traeth."
Ei ddewis arall oedd gm olaf 2009 ar y Traeth yn erbyn Cei Conna. "Un o gemau mwyaf rhyfeddol yn hanes Porthmadog yn UGC. Roedd Cei Conna ar y blaen o 5-1 gydag 20 munud i fynd, pan anfonwyd un ou chwaraewyr i ffwrdd gan newid pethaun ddramatig. Trodd Port bethau wyneb i waered drwy sgorio pum gwaith cyn y chwiban olaf, gydar prif sgoriwr yn hanes Cynghrair Cymru yn taro dwywaith yn y munudau olaf."

Dave Jones of the Caernarfon and Denbigh Herald included two Port games in his Top Ten Gwynedd Sporting Highlights of 2009. The first was the last gasp win against Rhyl back in April. He writes:
"Richard Hughes 53rd minute close range header was certainly not a contender for goal of the season but its significance made it one of the most important goals in Porthmadogs history. Port needed to win against high flyers Rhyl and then hope other relegation candidates Caersws and Llangefni lost. The fairytale came true and Port survived at a buzzing Traeth."
His other choice was the last game of 2009 at the Traeth against Connahs Quay. "One of the most remarkable matches in Porthmadogs WPL history. Leading 5-1 with 20 mins to go, Connahs Quay had a man sent off and the picture changed dramatically. Port turned the tables by scoring five times before the final whistle, WPL record marksman notching the last two in the closing minutes."
12/01/09
Lotri Wythnosol CPD Porthmadog / Porthmadog FC Weekly Draw

Gall cefnogwyr Porthmadog ym mhobman ymuno efo Lotri Wythnosol CPD Porthmadog drwy anfon Ffurflen Gais wedii llenwi at y clwb a llenwi Mandad Archeb Sefydlog i'w banc i roi cyfraniad wythnosol o ddim ond 1. Byddwch ynan derbyn rhif ar gyfer y lotri syn cael ei dynnu yn ystod egwyl Bingor clwb yn Y Ganolfan bob nos Wener gyda chyfle i un cefnogwr lwcus ennill 100. Yr enillwyr hyd yn hyn yn 2009 yw:
Wythnos 1 Dafydd Pritchard, Porthmadog (rhif 79)
Wythnos 2 Owen Gwilym Jones, Penrhyndeudraeth (rhif 82)

Ffurflen Gais / Application Form PDF | Mandad Archeb Sefydlog / Standing Order Mandate PDF

Porthmadog supporters everywhere can join Porthmadog FCs weekly draw by simply returning a completed Application Form to the club and filling out a Standing Order Mandate for their Bank pledging a weekly contribution of just 1. Youll then be allocated a number for the draw during the intermission at the clubs Bingo at Y Ganolfan every Friday evening with the opportunity for one lucky supporter to win 100. The winners to date in 2009 are:
Wythnos 1 Dafydd Pritchard, Porthmadog (rhif 79)
Wythnos 2 Owen Gwilym Jones, Penrhyndeudraeth (rhif 82)
11/01/09
Achos balchder i Llanllyfni / Llyfni take it as a compliment

Chris Parry Pan gyhoeddodd rheolwr Port, Paul Whelan, ei fod wedi arwyddo Chris Parry; cymrodd cyn glwb Chris, Llanllyfni, hyn fel pluen yn eu het.
"Maen bluen yn ein het ar l y cyfan rydym wedi'i gyflawni, fod Chris yn cael y cyfle hwn, ac rwyn siwr y bydd yn cystadlu am le yn nhm cyntaf Porthmadog," meddai Kevin Sherret, chwaraewr rheolwr Llanllyfni, wrth Dave Jones or Herald. Ychwanegodd "Mae Chris wedi bod efo ni ers y cychwyn ac yn aelod holl bwysig or tm. Maen syndod ei bod wedi cymryd mor hir i un or clybiau mwy ddod ar ei l. Mae yn yr oed rwan i wneud y cam i fyny ac rwyn dymunon dda iddo."
Fel ddywedodd un o gyfranwyr Tudalen Drafod y wefan, maen braf gweld agwedd fel hyn pan mae clwb bach yn colli chwaraewr allweddol er mwyn iddo gael cyfle ar lefel uwch.
Nododd yr Herald hefyd fod y digwyddiad yn achos balchder i glwb a gychwynnodd mor ddiweddar a 2005 ac sydd wedi codi o Gynghrair Caernarfon, drwy Gynghrair Gwynedd, a rwan wedi cyrraedd y Welsh Alliance.

The announcement by Port manager Paul Whelan that he had signed Chris Parry is being taken as a feather in their cap by Chriss former club Llanllyfni.
"Its a great compliment to Llanllyfni and all weve achieved as a club that Chris is getting this opportunity and Im sure hell be competing for a first team place for Porthmadog." said Llyfnis player-manager Kevin Sherret when speaking to Dave Jones, of the Caernarfon and Denbigh Herald.
He added, "Chris has been with us from the beginning and has always been a very important part of the team, Im surprised its taken this long for one of the bigger clubs to approach him. Hes at the age now where hes ready for the step up and I wish him all the best."
As one of the contributors to the websites Discussion Board noted such an attitude is refreshing when a smaller club is pleased to see one of its key players leaving to be given a chance at a higher level.
As the Herald also noted that it was one of the proudest moments yet for a club born as recently as 2005 which has enjoyed a meteoric rise to prominence, winning the Caernarfon and District and Gwynedd League championships en route to reaching the Welsh Alliance.
11/01/09
Newid ir rhestr gemau / Fixture changes

Cei Conna/Connah's Quay Mae dau newid wedi eu cadarnhau i restr gemau Porthmadog, gydar gm oddi-cartref yn erbyn Castell-nedd yn cael ei symud i 28 Chwefror gan fod gm rygbi yn cael ei chynnal ar y Gnoll ar y dyddiad gwreiddiol (18 Ebrill). Fel gweddill y gemau a gafodd eu gohirio ar 1 Ionawr, bydd gm oddi-cartref Port yn erbyn Cei Conna yn cael ei chwarae ar ddydd Llun y Pasg (13 Ebrill). Gemau Port felly dros benwythnos y Pasg, penwythnos poblogaidd gydar cefnogwyr yn y gorffennol, fydd gm gartref yn erbyn Hwlffordd a gm oddi-cartref yn erbyn Cei Conna. Cyfle arall i ddenur torfeydd wedi mynd? Nid oes cadarnhad eto ynglyn phryd y bydd y gemau a ohiriwyd yn erbyn Bangor a Chaersws yn cael eu chwarae.

Two changes have been confirmed to Ports fixtures, with the away match against Neath being switched to 28 February as a rugby match is being played on the Gnoll on the original date (18 April). Like the remainder of the matches called off on 1 January, Ports away match against Connahs Quay will be played on Easter Monday (13 April). Ports opponents over the Easter weekend, a weekend that has proven popular with spectators in the past, will be a home match against Haverfordwest and an away match against Connahs Quay. Another opportunity to attract the crowds missed? Theres no confirmation yet as to when the matches called off against Bangor and Caersws will be played.
10/01/09
Gm Port v Caersws wedi'i gohirio / Port v Caersws called off

Ar l gorfod cynnal archwiliad o'r cae am 8.30am doedd hi'n fawr o syndod fod y dyfarnwr lleol J. P. Roberts wedi gorfod gohirio'r gm yn erbyn Caersws. Y rheswm dros orfod cynnal archwiliad mor gynnar oedd fod dyfarnwr y gm yn dod o ardal Port Talbot.

After being forced to conduct a pitch inspection at 8.30am, it wasn't a huge surprise that local ref J. P. Roberts had to call off the game against Caersws. The reason for such an early pitch inspection was that the match referee was from the Port Talbot area.
08/01/09
Tote Misol Clwb Cymdeithasol Pl-droed Porthmadog/ Porthmadog Football Social Club Monthly Tote

Tynnwyd Tote mis Rhagfyr Clwb Cymdeithasol Pl-droed Porthmadog ddydd Gwener 2 Ionawr yn Y Ganolfan. Y rhifau a dynnwyd oedd 5 ac 8. Ar hyn o bryd, mae gennym 4 enillydd syn derbyn 90 yr un. Yr enillwyr yw Evie Roberts o Borthmadog, Delwyn Williams o Flaenau Ffestiniog, Eddie Blackburn o Forfa Bychan a Helen Ktori o Abererch. Rhaid i unrhyw enillwyr eraill hawlior arian erbyn 8.00pm ddydd Gwener 9 Ionawr. Bydd y rhifaun cael eu tynnu nesaf ddydd Gwener 30 Ionawr.

The Porthmadog Football Social Club December Tote was drawn on Friday 2nd January at Y Ganolfan. The winning numbers are 5 & 8. Subject to verification there are 4 winners each receiving 90. The winners are Evie Roberts of Porthmadog, Delwyn Williams of Blaenau Ffestiniog, Eddie Blackburn of Morfa Bychan and Helen Ktori of Abererch. Any further claims must be made by 8.00pm on Friday 9th January. The next draw will take place on Friday 30th January.
07/01/09
Rhagolwg: v Caersws / Preview: v Caersws

Caersws Ar l cael toriad oherwydd y caeau rhewllyd, bydd y clybiau yn gobeithio ailgydio yn eu tymor dros y penwythnos - ond amheus ydyr rhagolygon gydar tywydd rhewllyd yn dal efallai efo ni am ychydig ddyddiau eto. Os wnaiff y tywydd oer ildio gydar tymheredd yn dechrau codi, bydd Port yn croesawu Caersws ir Traeth bnawn Sadwrn. Ar l drama y gm ddiwethaf ar y Traeth, bydd mwyafrif y cefnogwyr yn barod i dderbyn y triphwynt heb y tn gwyllt y tro hwn. Eisoes mae Caersws wedi curo Port ddwywaith y tymor hwn, yn y gynghrair a wedyn yng Nghwpan y Gynghrair ond mae eu canlyniadau wedi dirywion ddiweddar. Nid ywr clwb or canolbarth wedi ennill yr un ou chwe gm ddiwethaf, yn colli pedair a dwy yn gyfartal. Dros yr un cyfnod, mae Port wedi ennill dwy a cholli pedair. Bydd y ddau glwb yn gweld y gm fel cyfle i sicrhau triphwynt er mwyn osgoi ail adrodd helyntion diwedd tymor 2007/08. Mae Dave Taylor wedi arwyddo Kevin Scott o Langollen, chwaraewr phrofiad blaenorol yn UGC gyda Derwyddon Cefn, Bangor ar Drenewydd. Ond byddant heb wasanaeth Robbie Williams, chwaraewr ar fenthyg sydd wedi dychwelyd i TNS, na chwaith Aeron Edwards sydd wedii wahardd. Tra fod problemau Port wedi bod yn y cefn y tymor yma yn gadael 54 o goliau i mewn, ar y pen arall mae problemau Caersws ond yn sgorio 18 drwyr tymor.
Ewch i Coral i roi bet ar Caersws v Porthmadog.


Having had an enforced winter break, clubs hope to resume their season over the weekend, though the weather prospects remain very doubtful with the freezing weather forecast to continue for a few more days at least. Should the weather relent and temperatures start to rise, Port are due to entertain Caersws at the Traeth. Entertain was the right word to describe events at the Traeth last time out but most supporters would plump for the three points without the last minute drama. Caersws have already notched a league and a league cup victory over Port early in the season but their form has taken something of a slump in recent weeks. They have not won any of their last six games, losing four and drawing twice. Over the same period, Port have won twice and lost four. Both sides will see Saturday as an opportunity to pick up the three points and hope to avoid the same relegation dog fight as last season. Manager Dave Taylor has brought in Kevin Scott an experienced defender who has played for Cefn, Bangor and Newtown. He now joins the Bluebirds from Llangollen. They will however be missing the services of on loan Robbie Williams who has been recalled by TNS and Aeron Edwards who is suspended. Whilst Ports problems this season have been at the back conceding 54 goals, Caersws have found scoring difficult with only 18 coming all season.
Visit Coral to place a bet on Caersws v Porthmadog.
07/01/09
Cyn chwaraewyr yn symud / Former players on the move

Gareth Caughter Mae dau o gyn chwaraewyr Port wedi symud ers i'r ffenest drosglwyddo agor. Mae Gareth Caughter, a chwaraeodd am nifer o dymhorau ar Y Traeth, wedi ymuno ai gyn gyd chwaraewr Campbell Harrison, sy'n rheolwr yng Nghaergybi ac yn arwain y frwydr am ddyrchafiad i UGC. Cyn chwaraewr arall sydd wedi symud ydy Richard Smart, sydd hefyd yn gadael Airbus. Maer amddiffynnwr wedi ymuno ag Upton AA sydd ar hyn o bryd yn ail yng Nghynghrair Gorllewin Caer.

Two former Port players have moved during the January transfer window. Gareth Caughter, a midfielder who spent many seasons at the Traeth, has left Airbus to join his former colleague Campbell Harrison now in charge at Holyhead and making a strong challenge for promotion to the WPL. Richard Smart, a defender, who was with Port last season, has also left Airbus to join Upton AA who are currently second in the West Cheshire League.
06/01/09
Y farn yn troi yn erbyn y "Super 10" / Voices raised against the "Super 10"

Mae yna fwy o leisiau yn codi yn erbyn y cynllun i adrefnur gynghrair a sefydlur "Super-10" yn nhymor 2010/11. Dywedodd Mike Beech, ysgrifennydd clwb Derwyddon Cefn, wrth Gareth Bicknell or Daily Post " ... beth sydd angen ar UGC canlyniad fel y cawsom ni (yn curor Rhyl), y canlyniad a gafodd Airbus (yn curo TNS), ar canlyniad a gafodd Cei Conna (yn erbyn Llanelli).
Un arall sydd wedi mynegi gwrthwynebiad cryf i gynghrair dwy adran ydy ysgrifennydd Port, Gerallt Owen. Ysgrifennodd yng ngholofn Talking Point yn rhaglen y clwb. "Rwyf, erbyn hyn, yn hollol sicr fod y penderfyniad yn mynd i fod yn drychineb ir 10 y tu allan i Adran 1. ...buom yn ddigon gwirion i gytuno ir newid dramatig hwn heb gyfle i feddwl y peth drwyddo, ac yn y mwyafrif o achosion heb ymgynghori yn ein clybiau.
Yr erthygl lawn...

More voices are questioning the merits of the proposed league reorganisation to establish a "Super 10" for season 2010/2011. Speaking to Gareth Bicknell in the Daily Post the Cefn Druids secretary Mike Beech said "... what the WPL needs the result we had (beating Rhyl), the result Airbus had (beating TNS) and the result Connahs Quay had (beating Llanelli).
Another who has come out strongly in opposition to the two division league is Port secretary Gerallt Owen. In the Talking Point column in the Port match programme he writes, "I am now convinced that this decision will be disastrous for the 10 not in Division One ... we all stupidly agreed to this dramatic change without any chance to think it through properly and in most cases without proper consultation within the clubs.
Full article...
06/01/09
Rhagfyr yr Ail Dm / Reserves December Round-up

Nid oedd Rhagfyr yn fis da ir Ail Dm wrth iddynt golli tair gm yn olynol. Yn y gm rhwng yr ail ar trydydd yn y gynghrair yng Nghaergybi colli fu hanes Port o 4-2 gyda Danny Rylance a Richard Jones yn sgorio. Roedd gwaeth i ddod wrth iddynt golli o 4-0 mewn gm gwpan, ar Y Traeth, yn erbyn Bodedern tm arall or Ynys. Gyda pethaur dal i fynd ar i lawr dioddefwyd curfa o 7-2 yn erbyn y cymdogion o Llanystumdwy gyda Arfon Jones yn sgorio hat tric ir enillwyr. Richard Jones ac Adam Griffiths sgoriodd i Port a orffennodd y mis yn y 4ydd safle. Oddi ar y cae ni fu pethaun dda chwaith gydar clwb yn colli apl yn erbyn tynnu tri phwynt ar l gohirior gm yn erbyn Y Bontnewydd. Ar ddiwedd y mis hefyd penderfynodd cyd rheolwr yr Ail Dm, Steve Smith, sydd wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth ir clwb, rhoir gorau iw swydd. Adrian Jones, un arall sydd wedi bod yn was da ir clwb, fydd bellach yn cynorthwyo John Williams.

December was not a good month for the Reserves as they slumped to three successive defeats. They visited Holyhead for a game between second and third placed sides but went down by 4-2 with Danny Rylance and Richard Jones scoring for Port. Worse was to follow in the Premier Cup at the Traeth where they suffered a 4-0 defeat at the hands of another Anglesey club, Bodedern. The downward spiral continued, and in the derby game at Llanstumdwy they received a 7-2 hammering with Arfon Jones scoring a hat trick for the winners. Adam Griffiths and Richard Jones scored for Port who ended the month in 4th spot. Events off the field proved no better as the club lost its appeal against the deduction of three points following the postponement of the match against Bontnewydd and Steve Smith, a long serving joint manager of the club, resigned and John Williams will now be assisted by Adrian Jones another long time servant of the club.
03/01/09
Chris Parry yn ymuno gyda Port / Chris Parry joins Port

Mae Paul Whelan wedi symud ar unwaith ar l ir ffenestr drosglwyddo ail agor ar 1 Ionawr i gryfhaur garfan. Cyhoeddodd y clwb heddiw (ddydd Gwener) fod chwaraewr canol cae Llanllyfni (or Welsh Alliance) wedi arwyddo. Cafodd y chwaraewr 24 oed brofiad hefyd gyda Chaergybi a Dyffryn Nantlle. Cwblhawyd y trosglwyddiad ddydd Iau a byddai wedi bod ar gael ar gyfer y gm yn erbyn Bangor -ond cafodd y gm honno ei gohirio. Disgwylir nad hwn fydd yr unig ychwanegiad at y garfan yn ystod y mis gan fod Port hefyd yn edrych i gryfhau amddiffyn sydd wedi gweld 54 o goliau yn cael eu sgorio yn eu herbyn mewn 18 gm.

Paul Whelan has moved quickly to bolster his squad after the January transfer window opened. The club has announced today (Friday) that Llanllyfni midfielder Chris Parry has signed. The 24 year old midfielder has previous experience with Holyhead Hotspur and Nantlle Vale. The move was completed on Thursday and he would have been eligible to play against Bangor had the match not been called off. It is anticipated that this will not be the only addition during the month as Porthmadog look to strengthen their squad and bolster a defence that has conceded a massive 54 goals in 18 games.
03/01/09
Yr Ail Dm yn newid rheolwr / Change of manager for the Reserves.

Mae Steve Smith wedi ymddiswyddo o fod yn gyd-rheolwr yr Ail Dm. Bydd y chwaraewr profiadol Adrian Jones yn ymuno gyda John Williams i gydreoli am weddill y tymor. Chwaraeodd Adrian dros Port yn Uwch Gynghrair Cymru am nifer o flynyddoedd. Yn chwaraewr talentog iawn bu yn ychwanegu ei brofiad i gynorthwyo hogiau ifanc yr Ail Dm ers nifer o flynyddoedd.

Steve Smith has stepped down as Joint Manager of Porthmadog Reserves with immediate effect. Senior player Adrian Jones joins John Williams as joint manager for the remainder of the season. A gifted midfield player Jones played for the Club in the Welsh Premier for a number of seasons and has been adding his experience to the Youthful Reserve side for a number of years.
02/01/09
Gm Bangor i ffwrdd hefyd! / Bangor game also off!

Mae'r tywydd oer bellach wedi gorfodi gohirio gm oddi-cartref arall - yr ail mewn tridiau! Yn dilyn archwiliad o'r maes, mae CPD Dinas Bangor wedi cadarnhau na fydd posib chwarae'r gm oedd i fod i ddigwydd bnawn fory. Fel gyda gm Cei Conna, bydd dyddiad ail-drefnu'r gm yn cael ei gyhoeddi ar y safle gwe yma pan gawn ni'r wybodaeth.

The cold weather has now caused the cancelation of another away match - the second within three days! Following a pitch inspection, Bangor City FC have confirmed that it will not be possible for tomorrow afternoon's match to take place. As with the Connah's Quay match, news of the re-arranged date for the fixture will appear on this website when we receive it.
01/01/09
2008 blwyddyn dda i cpdporthmadog.com! / 2008 a good year for porthmadogfc.com!

www.cpdporthmadog.com / www.porthmadogfc.comGyda gwefan cpdporthmadog.com bellach yn ei unfed blwyddyn ar ddeg, maer niferoedd syn ymweld r safle wedi cynyddu ir nifer uchaf erioed. Yn ystod 2008, ymwelodd 167,180 o bobl r safle dros 450 o ymwelwyr bob dydd or flwyddyn. Mae hyn yn gynydd anhygoel o dros 10 gwaith ers 2004 y flwyddyn honno 16,700 a ymwelodd. Diolch yn fawr i holl ddefnyddwyr y safle maer fath gefnogaeth yn gwneud yr holl waith caled yn werth chweil!

With the porthmadogfc.com website now in its eleventh year, the number visiting the site has now increased to the highest ever. During 2008, 167,180 people visited the site thats over 450 visitors every day of the year. This is an amazing tenfold increase since just 2004 during that year we had 16,700 visitors. A big thanks to all the websites users its this kind of support that makes all the hard work worthwhile!
01/01/09
Rhagolwg: v Bangor / Preview v Bangor

Dinas Bangor CityGyda gemau Ddydd Calan i gyd wediu gohirio maen golygu nad yw bellach yn bosib i glwb sydd yn gorfod chwarae ddwywaith wynebu clwb arall ar y Sadwrn a gafodd ddiwrnod o segurdod ar Ddydd Calan. Gan nad oes galw ar i glybiau Uwch Gynghrair yn Lloegr chwarae ddwywaith mewn tridiau pam felly roedd yna ddisgwyl i chwaraewyr rhan-amser yng Nghymru wneud?
Bydd Port yn ymweld a Ffordd Ffarar gydar atgofion am gael eu trechu dair gwaith yn barod eleni gan glwb Bangor. Dawr gm gynghrair ar Y Traeth ac atgofion drwg iawn wrth i Port golli o 6-0 a dyna pryd yr amlygwyd fod Port yn mynd i gael trafferth yn y cefn eleni. Ond cafwyd cryn welliant gan Port ers hynny, ac wrth ymosod maent bob amser yn edrych yn beryglus ac yn debygol o sgorio. Bydd Whelo yn awyddus iawn, yn erbyn ei hen glwb, i wneud yn iawn am y colledion blaenorol ond gan sylweddoli y bydd ymosodwyr o safon Les Davies a Chris Sharp yn cymryd mantais o unrhyw flerwch yn y cefn. Ond gydar tywydd yn dal i fod yn oer iawn mae yna bosibilrwydd y gall y tywydd amharu ar drefniadau ddydd Sadwrn.

With a total wipe out of the New Years Day WPL programme at least it means that the prospect of clubs having to play a second fixture within three days and that maybe against opponents who had enjoyed a day off is no longer possible. With Premier League clubs in England not being asked to play twice in 3 days it comes as a surprise that part time players in Wales were being asked to do so.
Port will visit Farrar Road with memories of three defeats already at the hands of their local rivals. The league encounter at the Traeth, especially, brings very bad memories of a 6-0 caning and with it the first signs that we would struggle at the back this term. But Port have improved greatly since that day to forget, and going forward have always looked dangerous and likely to score goals. Whelo especially will want to wipe out that bad memory against his old club but will know that strikers of the calibre of Les Davies and Chris Sharp will take advantage of any slack play at the back. As the weather is set to continue cold there is a distinct possibility that this game on Saturday could fall foul of the freezing conditions.
01/01/09
Gm Cei Conna i ffwrdd / Connahs Quay game off

Mae'r tywydd rhewllyd yng Nglannau Dyfrdwy wedi golygu na fydd posib chwarae'r gm rhwng Cei Conna a Port heddiw. Bydd dyddiad ail-drefnu'r gm yn cael ei gyhoeddi ar y safle gwe yma pan gawn ni'r wybodaeth.

Freezing temperatures in Deeside have forced the cancelation of today's game between Connah's Quay and Port. News of the re-arranged date for the fixture will appear on this website when we receive it.
30/12/08
Rhagolwg: v Cei Conna / Preview: v Connahs Quay

Cei Conna/Connah's QuayBydd gan y gm rhwng y ddau glwb ar lannau Dyfrdwy ar Ddydd Calan dipyn o sioe iw ddilyn wedir digwyddiadau rhyfeddol ar Y Traeth ddydd Sadwrn. Gallai canlyniad y gm nesaf ddibynnu ar ymateb chwaraewyr y ddau dm ir hyn a ddigwyddodd yn yr ugain munud olaf. Yn sicr iawn fydd gan Gei Conna rhywbeth i brofi iddynt eu hunain ac i bl-droed yng Nghymru. Byddant felly yn dod at y gm hon yn hollol benderfynol i ddangos mai gwiriondeb unwaith ac am byth oedd yr hyn a ddigwyddodd. Gofynnwyd y cwestiwn hwn, a hynny tu hwnt i Gymru hefyd, "Sut y gallai tm a oedd ond wedi gadael 9 gl i fewn mewn 9 gm oddi cartref, cyn ddydd Sadwrn, yn sydyn ollwng 6 o goliau mewn 20 munud?" Nid oedd collir amddiffynnwr Phil Doran yn ddigon o eglurhad. Gallwn ond ddod ir canlyniad mair Funny Old Game Factor wnaeth godi ei ben unwaith eto. Profodd y gm i Port eu bod yn dm ar gallu i ymosod a sgorio yn erbyn unrhyw un yn y gynghrair a mae hynny yn codir hyder at y gemau sydd i ddod. Ond bydd angen torri allan y camgymeriadau unigol yn y cefn a mynd ati i amddiffyn fel tm gan na bydd dihangfa fel un ddydd Sadwrn yn digwydd eto. Dangosodd yr ail hanner mai Marc Lloyd Williams a John Rowley ydyr pr gorau o flaenwyr a gafodd Port ers i Jiws ffurfior bartneriaeth anhygoel honno gyda Dave Taylor.
Ewch i Coral i roi bet ar Gap Cei Conna v Porthmadog.

The return encounter at the Deeside Stadium on New Years Day has a hard act to follow after the stirring events at the Traeth. The result of this game could hinge on the reaction of players to Saturdays mind boggling final 20 minutes. One thing is certain the Nomads will have something to prove to themselves, and to the whole of Welsh football, and will approach the game with a steely determination to demonstrate that it was a temporary aberration not to be repeated. The question that has been asked, even beyond Wales, is "How does a team which had only conceded 9 goals in their previous 9 away games suddenly concede 5 goals in 20 minutes?" Even the loss of defender Phil Doran does not explain that. We can only put it down to the Funny Old Game factor rearing its head again. The game however proved to Port that they can attack and can score goals against anyone in this league and that is an important confidence booster for the games ahead. They will however need to cut out the individual errors at the back and get down to defending as a team, for an escape like Saturdays will not be repeated. The second half also showed that Marc Lloyd Williams and John Rowley are Ports best pairing up front since Jiws forged his remarkable partnership with Dave Taylor.
Visit Coral to place a bet on Gap Connah's Quay v Porthmadog.
28/12/08
Jiws yn sgorio eto / Jiws back on the goal trail

Marc Lloyd WilliamsDaeth goliau unwaith eto ddydd Sadwrn o droed Marc Lloyd Williams, y sgoriwr mwyaf yn hanes Uwch Gynghrair Cymru, ac roedd ei ddwy gl hwyr yn holl bwysig yng nghyd destun y fuddugoliaeth fawr. Dawr goliau yma ai gyfanswm am y tymor yn y gynghrair i 13 ac yn ei roi yn 3ydd yn y rhestr sgorio am eleni y tu l i Rhys Griffiths (Llanelli) gyda 20 a Jac Christopher (Hwlffordd) ar 14. Mae Martin Rose (Port Talbot) hefyd ar 13 gl. Wrth sgorio ddwywaith ddydd Sadwrn daw a chyfanswm Jiws, ers cychwyn y gynghrair, i 391 o goliau sydd yn dod ar targed or 400 mawr yn bosib y tymor hwn.

Marc Lloyd Williams, the most prolific scorer in WPL history, was back on the goal trail on Saturday and his two late goals proved absolutely vital in the context of a remarkable win. These goals bring his WPL tally for the season up to 13 goals putting him in third place in this seasons list of goal scorers behind Rhys Griffiths (Llanelli) with 20 goals and Jack Christopher (Haverfordwest) with 14. Also on 13 is Martin Rose (Port Talbot). These goals bring his all-time tally up to 391 WPL goals which means that he is now got the magic 400 well within his sights.
27/12/08
Anrhegion Nadolig i rai... / Christmas presents for some...

Uwchgynghrair Cymru / Welsh PremierMae torfeydd Uwchgynghrair Cymru dros y ddau ddiwrnod diwethaf iw canmol yn fawr. Siom felly ydy gweld nad ydy John Deakin a phenaethiaid yr Uwchgynghrair / FAW yn credu mewn rhannu yr anrhegion Nadolig yn deg rhwng y clybiau i gyd. Fel yr adroddodd y wefan yma nl yn mis Mehefin (mwy...), Porthmadog a Chei Conna ywr unig dimau yn y gynghrair sydd heb gael gemau darbi dros gyfnod y Dolig.
Cafodd Caernarfon dros 5 gwaith yn fwy nau torf gyfartalog, tra roedd torfeydd Hwllffordd a Rhyl 3 a gwaith yn fwy nar arferol. Roedd pob un or torfeydd yn dipyn uwch nar arferol (TNS oedd salaf, gydag ond 16% yn fwy nar arferol) hynny ydy, pob gm ond yr un ar y Traeth. Roedd torf Port o 213, 8% yn waeth nar dorf gyfartalog am y tymor.
O ystyried y bydd trysoryddion Caernarfon a Rhyl yn cyfrir miloedd o bunnoedd a gymrwyd ar y gt, maen amlwg fod clybiau Port a Chei Conna wedi derbyn cosb ariannol annheg iawn gan y gynghrair. Rhaid bod yn deg gydar holl glybiau. Pam fod rhaid ir run timau chwarae dwywaith dros y Nadolig? Beth sydd oi le ar i Gaernarfon chwarae Bangor ar Wyl San Steffan a chwarae Porthmadog ar ddiwrnod Calan? Y flwyddyn wedyn gallair gemau gael eu cyfnewid i osgoi rhoi mantais annheg i unrhyw glwb.
Rhaid i hyn newid er mwyn sicrhau tegwch i bob clwb.
Darllenwch yr erthygl lawn.

The Welsh Premierships attendances over the past couple of days are to be congratulated. With this success in mind, it is sad to see that John Deakin and the Welsh Premiership / FAW have not shared the Christmas presents out fairly between all the leagues clubs. As this website reported back in June (more...), Porthmadog and Connahs Quay are the only two clubs without a derby game over the Christmas period.
Caernarfon had 5 times their average crowd while Haverfordwest and Rhyl had 3 times more than usual. Every other crowd was larger than usual (TNS were worst only 16% more than usual) that is, apart from the game at the Traeth. Port's attendance of 213 was actually 8% worse than the seasons average.
When it is considered that the treasurers at Caernarfon and Rhyl with be counting the thousands of pounds taken on the gate, it is clear that Port and Connahs Quay have been severely short changed by the league. It is important to be fair with all the clubs. Why is it absolutely necessary for clubs to play the same club twice over the Christmas period? What is wrong with Caernarfon playing Bangor on Boxing Day and playing Porthmadog on New Years Day? The following year, the fixtures could be reversed to avoid any bias.
The current arrangements must be changed to ensure fairness for all clubs.
Read the full article.
25/12/08
Rhagolwg: v Gap Cei Conna / Preview: v Gap Connahs Quay

Cei Conna/Connah's Quay Gyda Port yn wynebu Cei Conna dros y gwyliau mewn un or gemau sydd ddim yn gm ddarbi, rhaid cael ymdrech fawr i dorri ar rediad o golli pedair gm yn olynol. Pam fod angen gemau gefn wrth gefn yn erbyn yr un tm dros y gwyliau? Efallai y gall rhywun mewn awdurdod roi eglurhad. Mae Cei Conna, gyda chefnogaeth ariannol cwmni Gap, wedi cael tymor llawer iawn gwell nar llynedd a dros y pedair gm ddiwethaf maent wedi ennill dwy, gydag un gm yn gyfartal. Mae hyn yn cynnwys buddugoliaeth nodedig dros Lanelli. Llynedd, sicrhaodd Port 4 pwynt yn y gemau cyfatebol. Eleni byddant yn gobeithio gweld Marc Lloyd Williams yn dod o hyd ir rhwyd eto ar l pedair gm hesb. Mae anafiadau a gwaharddiadau wedi cyfrannu at y canlyniadau siomedig diweddar ac ni fydd y sefyllfa hon yn newid rhyw lawer dros y gwyliau. Er fod y canlyniadaun siomedig maer perfformiadau, heblaw am yr un yn erbyn Castell Nedd, wedi haeddu gwell. Ond bydd rhaid i Port fod ar eu gorau wrth groesawu Cei Conna ir Traeth. Bydd y tm o Lannau Dyfrdwy yn cynnwys Aden Shannon, sgoriwr cyson ac un o gyn chwaraewr y Trallwng yn ogystal ac Adam Dickenson sydd erbyn hyn wedi gwella o anaf hir dymor. Ond mae Tom Mutton, blaenwr profiadol arall, yn gadael i ymuno gydar Bala.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Gap Cei Conna.

Porthmadog enter their Christmas non-derby matches knowing that they need to break the sequence of four straight defeats. Why do we need back to back games over the holiday? Maybe the powers that be can enlighten us. The Nomads, with financial backing from Gap, are enjoying a far better season than last year and come to this game, at the Traeth, with two wins and a draw in the last four games and one of those wins was a notable victory over Llanelli. Last season Port picked up 4 points from their games against the Nomads. Port will hope to see Marc Lloyd Williams finding his scoring touch again after 4 matches without finding the net. Injuries and suspensions have played their part in the poor recent run of results and this situation may be set to continue over the holiday period. Though the recent results have been disappointing the performances on the pitch, apart from the Neath game, have deserved better results. They will however need to be at their best against a Nomads side which includes former Welshpool striker, Aden Shannon, who has scored 6 league goals to date and Adam Dickinson who has now recovered from a long term injury. Another experienced forward, Tommy Mutton, is leaving the club to join Bala.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Gap Connah's Quay.
23/12/08
Hanner ffordd drwyr tymor / Halfway point in the season

Gyda 17 or 34 gm gynghrair eisoes wedi eu chwarae rydym hanner ffordd drwyr tymor. Nid yw'n bosibl dweud, wrth inni gyrraedd yr hanner, ein bod yn bendant wedi cael gwared y peryg o ddisgyn. Taflodd hyn gwmwl dros y clwb drwy gydol tymor 2007/08. Ond cawn ein hun mewn gwell sefyllfa rŵan nar amser yma llynedd gan ein bod wedi sicrhau 16 o bwyntiau ar l ennill 5 gm gyda un yn gyfartal iw gymharu a 12 pwynt llynedd o bedair buddugoliaeth. Y boen mwyaf ydyr ffaith bod 49 o goliau wediu sgorio yn ein herbyn - dim ond 30 ar yr un adeg llynedd. Ond eleni mae llawer mwy o gyfleoedd wediu creu gydar tm yn edrych yn dda wrth ymosod. Ffaith a adlewyrchir yn y 28 gl a sgoriwyd eleni bron dwbl yr 15 a sgoriwyd llynedd. Wrth gyrraedd hanner ffordd y gofid mwyaf yw ein bod wedi colli pedair gm yn olynol er nad ydym wedi chwarae'n wael. Rhaid torri ar y rhediad hwn yn fuan iawn neu byddwn yn cael ein tynnu fewn ir frwydr ar y gwaelod un yn enwedig gan fod clwb fel Derwyddon Cefn wedi sicrhau buddugoliaethau da ac yn brysur caur bwlch.

The halfway mark in the season has been reached with 17 of the 34 games played. We reach this point without yet being able to declare that those relegation blues, which haunted us throughout last season, have been dispelled. We are however in a stronger position than in 2007/08 having gained 5 wins and a draw for 16 points as against the 12 points from four wins at this stage last season. The worrying aspect is of course the 49 goals conceded in comparison with 30 at the half way mark last season. But far more chances are being created this season with the team looking good going forward and this is reflected in the 28 goals scored almost twice last seasons 15 goals. As we reach the half way mark it is worrying, that despite not playing badly, the last four matches have ended in defeat. This situation must be quickly rectified or we will be drawn further into the dog fight at the bottom, especially as clubs like Cefn Druids have pulled off some fine wins and are steadily closing the gap.
23/12/08
Da gweld Marcus yn sgorio eto / Good to see Marcus back on the score sheet

Marcus OrlikRoedd yn dda gweld Marcus Orlik yn cychwyn gm am y tro cyntaf y tymor hwn yn erbyn Caerfyrddin. Hyn yn dilyn yr anaf drwg a gafodd yn ystod gm cyn dymor. Cafodd y cefnogwyr eu hatgoffa or hyn maent wedii fethu cynt, wrth i Marcus gymryd mantais o amddiffyn gwael i sgorio ar l dim ond deg munud . Y tro diwethaf iddo sgorio dros Port yn UGC oedd yn l ar 13 Mawrth yn Port Talbot pan sgoriodd ddwywaith gyda un or goliau yn ergyd wych o 25 llath.

It was great to see Marcus Orlik make his first start of the season against Carmarthen following a serious foot injury sustained during pre-season. He took only ten minutes to remind supporters of what they have been missing with a well taken opportunistic goal. The last time he found the net in the WPL was back on March 13th when he scored twice at Port Talbot with one of the goals resulting from a tremendous 25 yard free kick.
20/12/08
Coyne yn lladd ar y dyfarnwr / Coyne hits out at the refs

Mewn cyfweliad ar welsh-premier.com, mae rheolwr Aberystwyth, Brian Coyne wedi lladd ar ddyfarnwyr Uwch Gynghrair Cymru am fod yn rhy barod i ddangos y cerdyn coch. Roedd yn ymateb ir ffaith fod dau o chwaraewyr Aber Andy Evans a Colin Reynolds - wedi cael eu hanfon or cae yn eu dwy gm ddiwethaf. Dywedodd "Maen cyrraedd sefyllfa lle nad ywr chwaraewyr yn cael dod i gyswllt i gilydd". Roedd hefyd yn teimlo fod y dyfarnwr wedi bod braidd yn galed wrth anfon John Rowley i ffwrdd or cae: "Roeddwn i hefyd yn teimlo dros y chwaraewr Porthmadog a gafodd ei anfon i ffwrdd. Maer holl gardiau coch a melyn syn cael eu dangos yn difethar gm ac mae wir angen gwneud rhywbeth." Ni roddodd y dyfarnwr unrhyw ystyriaeth i gyflwr gwael y cae cyn tynnur cerdyn coch oi boced.

In an interview with welsh-premier.com, Aberystwyth manager, Brian Coyne has hit out at Welsh Premier League referees for being too eager to brandish the red card. He was reactig to the fact that two Aber players Andy Evans and Colin Reynolds had been sent off in their last two matches. He said "It is getting to the stage that our game is becoming a non- contact sport". He also felt that the ref had been a bit harsh in giving John Rowley his marching orders: "I also felt sorry for the Porthmadog player who got sent off, the number of bookings and red cards being shown is ruining the game and something really needs to be done." The ref made no allowance for the poor condition of the pitch before reaching for the red card from his pocket.
18/12/08
Rhagolwg: v Caerfyrddin / Preview: v Carmarthen

Caerfyrddin/Carmarthen Gwaith hawdd ydy darogan canlyniad y gm ddydd Sadwrn. Bydd Caerfyrddin sy'n bedwerydd yn chwarae Port sy'n 13eg a tra fod yr ymwelwyr wedi ennill eu pedair gm ddiwethaf colli tair gan ildio 13 o goliau fu hanes Port. Ond mae yna gysur i gefnogwyr y tm cartref wrth edrych yn l ar hanes diweddar y gemau ar y Traeth rhwng y ddau glwb. Llynedd enillodd Caerfyrddin o 2-1 ond yn y bedair gm flaenorol enillodd Port y cyfan gan ddod o hyd ir rhwyd dair gwaith ym mhob un or gemau. Hefyd wrth i Marcus Orlik ddechrau ennill ei ffitrwydd maen werth atgoffa ein hunain or gl wych a sgoriodd yn erbyn Caerfyrddin y llynedd. Dros y ddau fis diwethaf mae Port wedi bod yn glwb cystadleuol pan ar eu cryfaf ond yn cael hin anodd pan fod chwaraewyr allweddol fel Eifion Jones, Steve Kehoe a Rhys Roberts yn absennol. Rhaid cofio, er iddynt golli yn Hwlffordd ac Aberystwyth (gyda 10 dyn), dangoswyd y gallu i greu cyfleoedd a chwarae pl-droed deniadol. Bydd yn rhaid perfformion gyson yn fwy rheolaidd ir safon a ddangoswyd yn erbyn Y Drenewydd, Port Talbot a Llanelli. Bydd John Rowley, ar l derbyn coch yn Aberystwyth, ddim ar gael ddydd Sadwrn. Mi fydd yn gm anodd oherwydd mae gan Caerfyrddin chwaraewyr o safon fel Nathan Cotterill, Stuart Roberts, Danny Thomas a Tm Hicks yn ei carfan, ac ar eu gorau maent yn sialens i oreuon Uwch Gynghrair Cymru.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Caerfyrddin.

Predicting the result of Saturdays game looks easy. Fourth placed Carmarthen taking on 13th placed Porthmadog with the visitors having won their last four games while Port on the other hand have lost their last three and conceded 13 goals in the process. There is some comfort for home supporters if we look at the recent history of games between the two clubs at the Traeth. Last season Carmarthen took all three points in a 2-1 victory but the previous four games at the Traeth produced fairly convincing victories for Port with the home side finding the net three times on each occasion. With Marcus Orlik beginning his return to match fitness it is worth reminding ourselves of his outstanding goal in last seasons encounter. Over the last two months Port have been competitive when at full strength, but have struggled when missing key players like Eifion Jones, Rhys Roberts and Steve Kehoe. Even in defeat, at Haverfordwest and Aberystwyth, they showed that they can create chances and play an excellent brand of football. But they need to find consistency and turn in regular performances like those against Newtown, Port Talbot and Llanelli. John Rowley, who received a straight red card at Aberystwyth, will be missing on Saturday. It will not be easy as Carmarthen have quality players like Nathan Cotterill, Stuart Roberts, Danny Thomas and Tim Hicks to call on and at their best they can provide a stern test for any in the WPL
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Carmarthen.
10/12/08
Rhagolwg: v Aberystwyth / Preview: v Aberystwyth

Aberystwyth Y tro diwethaf i Port chwarae Aberystwyth cafwyd cweir go iawn ar Y Traeth ac roedd y perfformiad yn un iw anghofio. Bydd canlyniad y gm ddydd Sadwrn yn dibynnu llawer ar pa dm Port fydd yn ymddangos ar y dydd y tm a ddychrynodd Llanelli ac aeth ymlaen i guro Port Talbot neu'r un a chwaraeodd mor siomedig yn erbyn Castell-nedd. Bydd Rhys Roberts yn l yn dilyn gwaharddiad a Steve Kehoe ar gael unwaith eto ond bydd Ryan Davies wedii wahardd ac Eifion Jones wedii anafu. Ar l methu dod o hyd ir rhwyd am ddwy gm, gobeithio fydd Jiws yn gallu cosbi un arall oi gyn clybiau. Ond mae Aberystwyth wedi perfformion dda eleni gyda chwaraewyr fel eu prif sgoriwr Luke Sherbon, gyda 7 gl, Chris Venables a Graham Evans yn ymosodwyr peryglus tra yn y cefn mae Christian Edwards ac Aneurin Thomas yng nghanol amddiffyn cadarn. Maent yn 6ed yn y tabl ac ond wedi colli unwaith ar Goedlan y Parc ac fel pob tm Brian Coyne yn chwarae pl-droed deniadol. Dros y chwe gm ddiwethaf mae record y ddau glwb yn union yr un fath wedi ennill tair, colli dwywaith ac un gm gyfartal.
Ewch i Coral i roi bet ar Aberystwyth v Porthmadog.

The last time Port took on Aberystwyth resulted in a heavy defeat at the Traeth and a performance we would all wish to forget. Saturdays outcome will very much depend on which Port side turns up on the day the one that gave Llanelli a run for their money and went on to defeat Port Talbot or the one that performed so disappointingly last week at home to struggling Neath. Saturday will see Rhys Roberts back after suspension and Steve Kehoe available again but Ryan Davies will be suspended and Eifion Jones is injured. Having failed to find the net for two games lets hope that Jiws is able to punish another of his former clubs. But Aberystwyth have been in good form this season with Luke Sherbon, leading scorer with 7 goals, Graham Evans and Chris Venables all showing their qualities in attack and Christian Edwards and Aneurin Thomas again the key men in a strong defence. They are placed 6th in the table with only one defeat at Park Avenue, and like all Brian Coyne teams they play an attractive brand off football. The form of both clubs over the last 6 games is identical with three wins a draw and two defeats.
Visit Coral to place a bet on Aberystwyth v Porthmadog.
09/12/08
Y cadeirydd yn trafod adrefnu UGC / Chairman talks about WPL reorganisation

Phil Jones Yn ei golofn wythnosol yn y Daily Post bu Gareth Bicknell yn holi cadeirydd Port, Phil Jones, am y bwriad i adrefnu UGC yn 2010/2011. Fel cynrychiolydd clybiaur gogledd ar fwrdd y gynghrair, dywedodd Phil, "Byddaf yn galw cyfarfod o glybiaur ardal nos Iau nesaf pan fydd ein ymateb i gynlluniaur Gymdeithas Bl-droed yn cael ei drafod. Bydd yr ymateb hwn yn cael ei roi o flaen bwrdd y gynghrair ar 18 Rhagfyr.
Mynegodd ei gonsyrn am y newidiadau, "Mae rhai clybiau yn poeni y byddant y cael trafferth i ddod a dau ben llinyn ynghyd. Ni ddylai ffurfior 10 Mawr adael y clybiau llai mewn trafferthion. Rhaid ir Gymdeithas Bl-droed ariannur newidiadau."
"Rhaid ir Ail Adran weithio" meddai "ond maer ymateb o dde Cymru yn awgrymu nad ydyn nhwn teimlo fod y drefn yn mynd i weithio. Tra fod clybiau fel Caernarfon, Port, Y Trallwng a Derwyddon Cefn yn weddol agos iw gilydd i Gastell Nedd ac Lido Afan (pe byddent yn ennill dyrchafiad) bydd yn golygu llawer iawn o deithio or de.
"Un ateb" meddai "byddai y 10 mawr a hefyd Adran 1 y Gogledd ac Adran 1 y De."
Nid oedd am fynd yn l ir Cymru Alliance "Byddain rhaid ir Gymdeithas ddod o hyd ir arian er mwyn sicrhau nad oedd safonau yn gostwng ir clybiau sydd yn mynd i lawr ir ail rheng."

In his weekly Daily Post column Gareth Bicknell quizzed Port chairman Phil Jones regarding the proposed reorganisation of the WPL in 2010/11. As the representative of the northern clubs on the League Board Phil said "I shall be calling a meeting of the regions clubs next Thursday in which a response will be discussed to the FAWs plans. The response will be put to the Leagues Board on December 18th."
He expressed his concerns at the changes, "Some clubs are worried they will struggle to make ends meet. The Super 10 must not leave the smaller clubs struggling and must be funded by the FAW.
"The Second Division must be viable" he said "but feedback from South Wales suggests that they dont think its going to work. While clubs like Caernarfon, Port, Welshpool, Cefn Druids are fairly close together for Neath and Afan Lido (should they be promoted) it would mean a mean a lot of travel from South Wales.
He said, "One solution could be the Super 10 with a Division 1 North and a Division 1 South."
He did not want a return to the Cymru Alliance situation "The FAW would have to stump up to ensure standards are maintained are clubs which drop into the second tier."
08/12/08
Rhys Roberts yn creu argraff / Rhys Roberts making an impression

Rhys Roberts Mae penderfyniad Paul Whelan i chwarae Rhys Roberts yng nghanol y cae yn lle ei rl arferol yng nghanol yr amddiffyn wedi profin dipyn o weledigaeth. Er na chafodd y penderfyniad gefnogaeth pob cefnogwr ar y cychwyn, erbyn hyn maer bartneriaeth rhwng Rhys a Steve Kehoe yng nghanol y cae yn un allweddol i lwyddiant y clwb. Cafodd Rhys ei ganmol gan y rheolwr am ei berfformiadau yn erbyn Llanelli a Port Talbot a cafodd ei chwarae cryf a phenderfynol sylw gan eraill hefyd.
Wrth sn am gm Llanelli dywedodd Paul Whelan, "Gan fod Rhys wedi chwarae mor dda, cafodd ei alw yn ddiweddarach yn y dydd i garfan Cymru Dan 23 (lled broffesiynol) i gyfarfod Y Ffindir ar y nos Fawrth ganlynol. Peter Nicholas yw is-reolwr y tm Dan 23 ac maen siwr fod Rhys wedi creu tipyn o argraff arno."
Methodd Rhys y gm ddydd Sadwrn diwethaf ar l derbyn ei bumed cerdyn melyn ond gyda Ryan Davies wedii wahardd ddydd Sadwrn nesaf ac Eifion Jones wedii anafu maen debyg bydd rhaid i Rhys ddychwelyd i ganol yr amddiffyn am y tro.

Paul Whelans decision to switch Rhys Roberts from central defence has proved to be quite a master stroke. Though not universally appreciated at first by supporters the partnership with Steve Kehoe in midfield is now being seen as the key to future success for the club. Rhyss performances against Llanelli and Port Talbot have been praised by his manager and his strong determined play has been noted further afield.
Paul Whelan referring to the Llanelli game said, "Rhys Roberts played so well he was called up later that day to the Wales U23 team (semi-professional) who played Finland the following Tuesday night. Peter Nicholas the Llanelli manager is assistant manager of the U23 team and must have been well impressed with Rhys."
Rhys missed last Saturdays defeat, having received his 5th yellow, card but with Ryan Davies suspended next Saturday and Eifion Jones injured he will probably have to return to his central defensive roll for the time being.
04/12/08
Rhagolwg: v Castell Nedd / Preview: v Neath Athletic

Castell-nedd / Neath Yn gefndir i gm ddydd Sadwrn yn erbyn Castell Nedd mae penderfyniad sydyn y cadeirydd Steve James ar bwrdd cyfan i ymddiswyddo. Rhaid aros i weld os fydd hyn yn cael unrhyw effaith ar y tm ar y cae. Rhoddodd Castell Nedd sioc i lawer yn y gynghrair gydau perfformiadau llynedd a chafodd y clwb help llaw gan Port. Cafwyd buddugoliaeth yn eu gm UGC gyntaf o 2-0 ar Y Traeth. Syndod arall yw eu perfformiadau siomedig eleni syn eu rhoi un safle or gwaelod ac heb ennill un ou naw gm oddi cartref. Er hynny, cafwyd buddugoliaethau da mewn gemau cwpan, gan gynnwys curo TNS o 2-0. Maen werth sylwi hefyd fod dwy or tair gl a sgoriodd Llanelli wythnos diwethaf wedi dod yn ystod amser ychwanegol. Andy Hill, a sgoriodd eu dwy gl ar y Traeth y tymor diwethaf, yw eu prif sgoriwr eto eleni gyda 7 gl. Blaenwr arall peryglus yw Kerry Morgan, chwaraewr ar fenthyg o Abertawe, a sgoriodd hat-tric llynedd ar Y Traeth i Port Talbot mewn buddugoliaeth o 7-2. Mae Clayton Blackmore hefyd yn eu carfan.
Creodd Port ddigon o gyfleoedd ddydd Sadwrn yn Hwlffordd ond unwaith eto talwyd y pris am gamgymeriadau yn y cefn. Mae hyn yn siomedig gan fod Paul Whelan yn adeiladu carfan dda a allai wneud brwydro yn y gwaelodion yn brofiad y gorffennol. Hwb mawr ywr goliau sydd wedi dod o ganol cae dros y dair gm ddiwethaf . Cafodd Gareth Parry ddwy ddydd Sadwrn yn dilyn dwy gan Steve Kehoe yn Port Talbot ac un gan Rhys Roberts yn erbyn Llanelli. Mae hon yn gm bwysig iawn wrth gofio fod dwy gm anodd yn dod cyn y Nadolig yn erbyn Aberystwyth a Chaerfyrddin.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Castell-nedd.

The backdrop to the home fixture against Neath Athletic is the surprise resignation of their chairman Steve James and the entire board. Whether this has any effect on the team on the field we shall have to wait and see. Neath were certainly the surprise package of last season and Port, then managed by Clayton Blackmore, gave the South Wales club a flying start as they won their first ever WPL match by 2-0 at the Traeth. Equally surprising is that they have disappointed themselves to such an extent this season and lie one place off the bottom without an away win in 9 attempts. However they have some notable cup wins including the 2-0 over TNS. It is worth remembering too that two of the three goals conceded against Llanelli last week came in injury time. Andy Hill, who scored both goals at the Traeth last season, is their leading scorer again with 7 goals. Another dangerous forward is Kerry Morgan an on-loan signing from Swansea City. Port fans may remember his hat trick last season in the 7-2 defeat at the hands of Port Talbot. They also have Clayton Blackmore in their squad.
Plenty of chances were created last Saturday at Haverfordwest but once again errors at the back cost us the game. If only these could be cut out. We are now playing some excellent football and Paul Whelan is in the process of building a squad that can make struggling in the lower reaches a thing of the past. A big plus in the last three games has been the goals scored from midfield: Gareth Parry with two last week following on Steve Kehoes brace at Port Talbot and Rhys Robertss goal against Llanelli. This is a vital fixture on Saturday followed by two more hard games against Aberystwyth and Carmarthen.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Neath.
02/12/08
Yr Ail Dm ym mis Tachwedd / Reserves November Round-up

Dim ond un gm gynghrair gafodd ei chwarae ym mis Tachwedd, sef gm ar Y Traeth yn erbyn Bodedern lle cafwyd buddugoliaeth gyfforddus o 4-0 dros y clwb o Fn. Enillwyd y gm, fwy na heb, wrth sgorio tair gwaith mewn cyfnod o 10 munud yn ystod yr hanner cyntaf. Iestyn Woolway sgoriodd y gyntaf ar l 26 munud gyda Danny Rylance a Dylan Smith yn rhwydor ddwy arall. Cwblhaodd Mark Bridge y sgorio ar l 58 munud. Maer fuddugoliaeth hon yn cadw Port yn yr ail safle, 9 pwynt tu l i Flaenau Ffestiniog sydd wedi chwarae tair gm yn fwy. Maent wedi treulio gweddill eu hamser yn chwarae mewn gwahanol gystadlaethau cwpan ac erbyn diwedd y mis maent wedi mynd allan o dair ohonynt. Collwyd i Flaenau Ffestiniog yng Nghwpan Gwynedd o 5-3 a daeth Cwpan Barritt ar Cwpan Canolradd hwy i wynebu dau o glybiau Uwch Gynghrair Clwyd. Yng Nghwpan Barritt, bun rhaid teithio i Fochdre, clwb sydd yn ail yn eu cynghrair, a colli fur hanes o 3-2. Aeth y clwb o Glwyd ar y blaen yn y funud gyntaf cyn i Danny Rylance ddod r sgr yn gyfartal ar l 10 munud ond dim ond munud aeth heibio cyn i Fochdre fynd yn l ar y blaen. Yn yr ail hanner, daeth Cai Jones r sgr yn gyfartal unwaith eto ond ar yr awr sgoriodd Mochdre eu trydydd a dal y fantais ir diwedd. Maesglas oedd yr ymwelwyr ir Traeth yn y Cwpan Canolradd ar clwb o Sir Fflint sicrhaodd eu lle yn y rownd nesaf gyda buddugoliaeth o 2-0. Daeth yr unig lwyddiant mewn gm gwpan yn erbyn Rhiwlas yng nghystadleuaeth Tarian Eryri. Port ydy deiliaid y darian, a sicrhaodd goliau Danny Rylance a Steven Jones y fuddugoliaeth.

The Reserves have played only one league game during November and that was the home game against Anglesey club Bodedern which resulted in a comfortable 4-0 win. Three goals in a ten minute spell during the first half more or less settled the game. Iestyn Woolway opened the scoring after 26 minutes and the other two came from Danny Rylance and Dylan Smith. Mark Bridge added the fourth after 58 minutes. This win leaves them still in second place, 9 points behind the leaders, Blaenau Ffestiniog, but having played three fewer games. For the remainder it has been one or other of the multitude of cup competitions and November has seen them put out of three competitions. They went out of the Gwynedd Cup at Blaenau Ffestiniog, going down by a 5-3 score line. The Barritt Cup and the Intermediate Cup brought them up against Clwyd Premier League opposition. In the Barritt Cup, they visited second placed Mochdre losing by 3-2. The Clwyd club went ahead in the first minute and though Danny Rylance levelled the score after 10 minutes it took Mochdre only a minute to restore their lead. In the second half Cai Jones brought the scores level again but it was short lived for Mochdre regained the lead on the hour and held on to win. The Intermediate Cup brought Greenfield to the Traeth and the Flintshire club ran out winners by 2-0. Their only cup success came in the Eryri Shield, a trophy which they currently hold. They ran out winners against Rhiwlas by 2-0 with Danny Rylance and Steven Jones the scorers.
01/12/08
Marcus yn dal i ennill ei ffitrwydd / Marcus continues his return to fitness

Marcus Orlik O leiaf roedd peth newyddion da iawn ir Tm Reoli ac ir cefnogwyr ddydd Sadwrn, sef y newyddion fod Marcus Orlik wedi cwblhau ei gm gyntaf ers iddo dorri asgwrn yn ei droed yn l ym mis Awst. Pythefnos yn l, dechreuodd ymarfer a rwan mae Marcus wedi cymryd cam pwysig arall ymlaen. Ddydd Sadwrn, chwaraeodd am y 90 munud cyfan ir Ail Dm yn erbyn Maes-glas. Yn anffodus, colli fu hanes yr Ail Dm ond da clywed fod Marcus ar ei ffordd yn l. Er ei fod wedi bod allan ers cyfnod mor hir, deallwn nad ywn dioddef o ganlyniad i chwarae.

There was at least some good news for the manager and supporters on Saturday as Marcus Orlik played his first competitive match since breaking his metatarsal back in August. A fortnight ago, he returned to training and now he has taken the next important step. On Saturday, he played the full 90 minutes for the Reserves against Greenfield. Though the game ended in defeat for the Reserves, it is good to know that Marcus is on his way back. We understand also that he did not suffer any after effects following his long lay off.
27/11/08
Rhagolwg: Hwlffordd / Preview: Haverfordwest

Hwlffordd Parhau wnaeth adfywiad Porthmadog yn Port Talbot ac mae 10 pwynt bellach wedi dod or bedair gm ddiwethaf ac maent wedi sgorio 11 o goliau. Er fod Paul Whelan yn hapus iawn gydar canlyniad ddydd Sadwrn, ychwanegodd, "Gallwn chwarae yn well eto." Yn y rhediad o bedair gm maer blaenwr dawnus Marc Lloyd Williams wedi sgorio 6 gwaith tra fod Steve Kehoe wedi canfod y rhwyd deirgwaith gydag ergydion o bell. Mae gan Hwlffordd hefyd flaenwyr peryglus. Mae Jack Christopher wedi sgorio 9 gl gynghrair eisoes y tymor hwn, ac mae ei bartner Nick Woodrow wedi sgorio 8 gwaith. Christopher enillodd gm y tymor diwethaf ar Ddolybont gyda dau beniad gwych. Mae dau o gyn chwaraewyr Port yng ngharfan Hwlffordd sef Dyfan Pierce a Neil Thomas. Er fod record Port adref yn erbyn Hwlffordd yn un iw anghofio maer gemau yn Sir Benfro wedi bod yn eithaf agos, gan colli o 3-2 llynedd a chael gemau cyfartal yn 2006/07 a 2005/06. Dim ond un or pedair gm ddiwethaf maer tm o Sir Benfro wediu hennill gyda gm gyfartal hefyd adref i Gaernarfon. Ond er iddynt golli yn erbyn Llanelli dywedodd y Western Mail amdanynt "... tm cyflym a allai fod yn dipyn o rym yn y gynghrair dros y tymhorau sydd i ddod." Tri phwynt sydd yn gwahanur ddau glwb a gallem weld brwydr i ddiddorir dorf a chameru Sgorio ddydd Sadwrn.
Ewch i Coral i roi bet ar Hwlffordd v Porthmadog.

The Porthmadog revival continued at Port Talbot with 10 points coming from the last four games with11 goals scored. Paul Whelan, though very pleased with Saturdays three points, said "We can still play better." In that run of 4 games ace striker Marc Lloyd Williams has scored 6 goals while Steve Kehoe has found the net three times with cracking goals from distance. Haverfordwest also have their goal scoring dangermen. Jack Christopher has scored 9 times and his striking partner Nick Woodrow has netted eight league goals. Christopher won last seasons encounter at the New Bridge Meadow with a couple of fine headers. Dyfan Pierce and Neil Thomas, two former Port players, are included in the Haverfordwest squad. Though Ports record at home against Haverfordwest is best forgotten, the games in Pembrokeshire have been closer affairs with a 3-2 defeat last season and draws in 2006/07 and 2005/06. The Pembrokeshire side have won only one of their last four games together with a draw at home to Caernarfon. But their play against Llanelli last Saturday, despite the defeat, drew this comment in the Western Mail "... a pacy young team who could be a force to be reckoned with over the next few seasons." Three points now separate the two clubs and supporters and the Sgorio cameras could be in for quite an entertaining battle on Saturday.
Visit Coral to place a bet on Haverfordwest v Porthmadog.
27/11/08
Prif gm ar Sgorio / Featured match on Sgorio

Y gm yn UGC ar gae Dolybont rhwng Hwlffordd a Phorthmadog fydd prif gm y rhaglen Sgorio Cymru nos Sadwrn ar S4C. Bydd y rhaglen yn cychwyn am 7.25 pm.

Saturdays WPL game at the new Bridge Meadow between Haverfordwest and Porthmadog will be the main featured match on Sgorio Cymru on S4C on Saturday evening. The programme starts at 7.25 pm.
25/11/08
Lluniau neu hanesion am gyfnod Mel Charles? / Reminiscences or photographs of the Mel Charles era?

Mel Charles Mae Colin Leslie, newyddiadurwr chwaraeon sydd yn gweithio ar bapur y Scotsman yn cynorthwyo Mel Charles gydai hunangofiant ac wedi cysylltu 'r clwb am luniau a hanesion am y cawr o Abertawe. Mae Mel yn awyddus iawn i weld ei gyfnod gyda Port yn cael sylw yn y llyfr. Treuliodd y chwaraewr rhyngwladol a chwaraeodd yng Nghwpan y Byd, 1958, gyfnod llewyrchus a llwyddiannus yn y Port yn y chwedegau cyn cael ei drosglwyddo i Port Vale am ffi reit sylweddol ir cyfnod. Cyn ymuno a'r tm o'r Traeth bu'n serennu gyda Arsenal a gydai dref enedigol Abertawe. Maen siwr fod gan nifer o gefnogwyr atgofion werth eu cofnodi or cyfnod disglair hwn. Os fedrwch helpu neu i gael mwy o wybodaeth ffoniwch 07810057444.

Colin Leslie a sports journalist on the Scotsman newspaper is helping to write an autobiography of Welsh legend and giant, Mel Charles, who appeared in the 1958 World Cup for Wales. He has been in contact with the club and is very eager to obtain photographs and reminisces of the period in the mid 1960's when he appeared in Port FC's colours. It is Mels wish that his period at the Traeth should be adequately remembered. This was a very successful era for the club. Mel was eventually transferred to Port Vale for a, then, very significant fee. Before arriving at the Traeth Mel had previously starred for Arsenal and his home town club Swansea. Many older fans must have fond memories, and ones worth recording, of this successful period. If you are able to help or require more information get in touch on 07810057444.
25/11/08
Dim Calendr yn 2009 ond cynlluniau'n barod at 2010 / No 2009 Calendar but plans afoot for 2010

Ni fydd calendr poblogaidd Clwb Pl-droed Porthmadog yn cael ei gyhoeddi eleni, y tro cyntaf iddo beidio bod ar gael ers y rhifyn gwreiddiol yn y flwyddyn 2000. 'Roedd y calendr blynyddol yn gwerthu rhai cannoedd ac yn codi arian sylweddol i'r clwb yn enwedig gan iddo ganolbwyntio ar hen luniau o'r dref, ei chymeriadau a'r timau a fu. Yn l llefarydd ar ran y clwb y bwriad yw cyhoeddi rhifyn 2010 yn ystod yr haf nesaf ac mae cynlluniau ar y gweill hefyd i gyhoeddi llyfryn yn dilyn hanes y clwb o'r flwyddyn a'i sefydlwyd - 1884 - i'r presennol, 125 o flynyddoedd yn l. Mae swyddogion y clwb yn awyddus i glywed gan unrhyw gefnogwr sydd hen luniau, unai o'r timau neu o'r dref a'i chymeriadau. Os oes gennych luniau neu i gael mwy o wybodaeth ffoniwch 07810057444.

Porthmadog Football Club's highly successful calendar featuring old photographs of the town and its characters will not be on sale this Christmas and this for the first time since it was introduced in 2000. The calendar has consistently sold hundreds of copies and has been a good income earner for the club. According to a club spokesman there will be a 2010 calendar which will be published during the summer of 2009. The club is also working on a book to celebrate its 125th birthday next year, which will feature photographs and history of Porthmadog FC between 1884 and the present day. Officials are eager to hear from any supporter who has old photographs of the town, its characters and personalities. Get in touch on 07810057444 if you have photographs or require more information
23/11/08
Llongyfarchiadau i Danny Rylance / Congratulations Danny Rylance

Llongyfarchiadau i Danny Rylance ar gael ei ddewis i dm Dan 18 Arfordir y Gogledd. Mae Danny wedi bod yn sgorion rheolaidd ir Ail Dm ac yn llawn haeddu cael ei gynnwys. Daeth ei berfformiadau hefyd i sylw Paul Whelan sydd wedi ei gynnwys yn y garfan ar gyfer nifer o gemau Cynghrair Cymru a pan gafodd ei alw or fainc mae wedi dangos dipyn o dalent. Enillodd tm yr Arfordir ei gm yn erbyn y Canolbarth ym Mhenrhyncoch o 1-0 ac or un sgr yn erbyn eu cyfoedion o Ogledd Ddwyrain Cymru yn Queensway.

Congratulations to Danny Rylance on his selection for the North Wales Coast U 18 representative team. Danny has been in great goal scoring form for the Reserves this season and fully deserves his call up. His performances have not gone unnoticed by first team manager Paul Whelan and he has been included in the first team squad on several occasions giving a good account of himself when called from the bench. The North Wales Coast team won their game against Central Wales at Penrhyncoch by 1-0 and against their North East Wales counterparts at Queensway by the same score line
20/11/08
Rhagolwg: v Port Talbot / Preview: v Port Talbot

Port Talbot Ar l ennill 7 pwynt allan or naw diwethaf bydd Porthmadog yn cychwyn ar y cyntaf o ddwy daith hir mewn ysbryd tipyn yn well. Bydd y ddau glwb syn wynebu ei gilydd yn Stadiwm y Remax mewn hwyliau da ar l perfformiadau ardderchog yn erbyn Rhyl a Llanelli, dau o geffylau blaen yr adran. Un pwynt syn rhannu Port a Port Talbot yn y tabl ond maen siwr fydd y clwb or De yn gobeithio adeiladu ar y fuddugoliaeth yn Y Rhyl gan fod eu tymor hyd yma wedi bod braidd yn siomedig ar l llwyddiant y llynedd. Bydd angen i amddiffyn Porthmadog fod ar eu gorau yn erbyn Martin Rose, ymosodwr a ddangosodd ei ddawn unwaith eto wrth sgorio yn erbyn Y Rhyl. Maen ymosodwr peryglus iawn pan fydd yn gwrth ymosod. Yn y gm gyfatebol y llynedd manteisiodd Rose ar gamgymeriadau Porthmadog i sgorio ddwywaith. Port Talbot enillodd o 4-2 gyda Marcus Orlik yn sgorio dwy gl Porthmadog. Ond mae Jiws hefyd wedi bod yn canfod y rhwyd yn rheolaidd ac maer ffaith i Paul Whelan fynnu ir tm chwarae drwy ganol y cae yn dechrau talu ffordd wrth ir ymosodwyr dderbyn y math o wasanaeth sydd angen arnynt. Mae gan Port lwyfan i adeiladu arno ar l y dair gm ddiwethaf a rhaid dal ati i berfformio yn gyson.
Ewch i Coral i roi bet ar Port Talbot v Porthmadog.

Having picked up 7 points out of the last nine on offer Porthmadog will make the first of two long distance away trips in a much better frame of mind. Both teams, in Saturdays Remax Stadium clash, will take great heart from excellent performances against top of the table Rhyl and Llanelli last week. A single point now separates the two clubs in the table and no doubt the South Wales club will be looking to continue the improvement, in what has been a disappointing season so far for them, following on such an excellent showing in 2007/08. Porthmadog defenders will need to be at their best against Martin Rose who proved again at Rhyl what a dangerous striker he can be -especially on the counter attack. In the corresponding game last season he showed how quickly he can capitalise on defensive errors to score twice in a 4-2 win for Port Talbot with Marcus Orlik scoring twice for Porthmadog. But Jiws has also been in excellent striking form for Porthmadog and Paul Whelans persistence at getting the team to play through midfield is beginning to pay dividends with the strikers getting the kind of service they need. The last three league games have provided Porthmadog with the platform to move up the table and they must look to continue this improved form.
Visit Coral to place a bet on Port Talbot v Porthmadog.
19/11/08
Neges o gydymdeimlad gydar Rheolwr / Condolences to our manager

Paul Whelan Ar ran y clwb ar cefnogwyr, dymunwn estyn ein cydymdeimlad Paul Whelan ar teulu yn dilyn marwolaeth eu tad Patrick (Paddy) Whelan ddydd Sul diwethaf (16 Tachwedd). Yn enedigol o Ddulyn, roedd Paddy Whelan yn bl-droediwr lleol adnabyddus a chwaraeodd i glybiau Bangor, Pwllheli, Caergybi a'r Fflint. Roedd yn aelod o dm Fflint a enillodd Gwpan Cymru yn 1954. Yn yr 1960au roedd yn hyfforddwr gyda Bangor yn y cyfnod cyffrous hwnnw pan chwaraewyd gemau Ewropeaidd yn erbyn Napoli.

On behalf of the club and supporters, we wish to extend our sincere sympathy to Paul Whelan and his family on the sad death of his father Patrick (Paddy) Whelan who passed away on Sunday (16 November). Paddy Whelan, born in Dublin, was a well known local footballer, an inside forward with an eye for goal, who played for Bangor, Pwllheli, Holyhead and Flint. He played in the Welsh Cup winning team of 1954 at Flint. In the 1960s he was trainer with Bangor during their famous European clashes with Napoli.
18/11/08
Jiws yw'r ail uchaf yn rhestr sgorwyr UGC 2008/09 / Jiws second in WPL list of scorers 2008/09

Marc Lloyd Williams Ar l iddo sgorio dwy gl yn erbyn y pencampwyr Llanelli ddydd Sadwrn mae Marc Lloyd Williams bellach yn gydradd ail yn rhestr sgorwyr UGC am y tymor gyda 10 gl. Ar y blaen maer sgoriwr rheolaidd, Rhys Griffiths o Lanelli, gyda 15 gl ac yn gyfartal gyda Jiws mae Martin Rose, blaenwr Port Talbot, a fydd yn wynebu Port ddydd Sadwrn nesaf. Gan gynnwys ei goliau am y tymor hwn mae record anhygoel y sgoriwr mwyaf yn hanes y Gynghrair bellach yn sefyll ar 288 gl mewn 365 (+42) o gemau. Lle bynnag mae Marc wedi chwarae mae wedi sgorion gyson gydai dymor gorau yn 2001/02 pan sgoriodd 47 gl i Fangor. Fo hefyd sydd a record sgorio TNS ac yn ei ddau gyfnod gyda Port mae wedi canfod y rhwyd 38 o weithiau. Roedd dod a Jiws yn l ir Traeth yn un o benderfyniadau goraur clwb.

Following his brace in Saturdays draw with champions Llanelli, Marc Lloyd Williams is now placed joint second in the WPL scoring list for the season with 10 goals. Ahead is prolific Llanelli marksman, Rhys Griffiths, with 15 goals and level with Jiws on 10 goals is Port Talbot striker Martin Rose, who will be lining up against Port next Saturday. With this seasons haul the WPLs all-time leading scorers remarkable career record now stands at 288 goals in 365 (+42) matches. He has scored goals wherever he has been, with his best season being 2001/02 when he scored 47 goals for Bangor. He also holds the TNS scoring record and his two spells at Port have so far brought him 38 goals. Bringing Jiws back to the Traeth has been an excellent move by the club.
18/11/08
Noson Body Shop yng Nghlwb y Traeth / Body Shop Evening at Clubhouse

Mae Angela Roberts, trefnydd Academir clwb, yn trefnu Noson Body Shop yng Nghlwb y Traeth iw chynnal ar 21 Tachwedd. Bydd y noson yn cychwyn am 7.30 pm a bydd y tocynnau am 2-50 iw cael ar y drws ar y noson. Bydd y pris mynediad yn cynnwys gwydraid o win ac anrheg Body Shop
Am fanylion pellach cysylltwch ag Angela ar 07919 154 170.

Angela Roberts, Porthmadogs Academy administrator is organising a Body Shop Evening to be held at the Clubhouse on 21 November. The evening starts at 7:30 pm and tickets are 2.50 available on the door.The price includes a glass of wine and Body Shop gift.
For further details contact Angela on 07919 154 170.
Newyddion cyn 18/11/08
News pre 18/11/08

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us